Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 36 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

162 Alleen rechts strijdt tegen pedo's
161 Windesheim laat vooropleidingseis vallen
160 Veranderingen op misdefinitie.nl
159 Dodenherdenking: herinner ook het vervolg na 1945
158 Amateuristisch Nieuw Rechts kampt met desserteurs
157 Politie dommer om discriminatie
156 STIWOT-fascisme: ban bij voorbaat
155 Lang studeren straks onacceptabel duur
154 Vacatureracisme benadeelt blanke autochtone man
153 Linkse lente: racisme en apartheid
152 Donner: "Niet praktiserende kinderseks legaal"
151 Excuustheedoek, excuusneger en zoen
150 Niftarlake College: "Liever de doofpot"
149 Partijprogramma Nieuw Rechts uitgelekt
148 Nederland: een zwarte bananenrepubliek
147 Nieuw Rechts weggevaagd[5]
146 Zege PvdA te wijten aan allochtonen (5)
145 Wij zijn allemaal nazi's
144 Autochtonen stelselmatig gediscrimineerd
143 Hersenloos brein besodemietert ons (5)

144 # Autochtonen stelselmatig gediscrimineerd #
Gepost door Misdefinitie op 03-03-2006 om 01:41.
Bepaalde groepen etnische minderheden hoeven in Nederland niet per se naar school te gaan om iets te leren om daarna eerlijk via een baan aan geld of middelen te komen. De reguliere levensloop die we altijd in Nederland hebben gekend blijkt tegenwoordig vervangen te zijn door een hoop gebakken lucht, een onterecht beroep op het moraal en zogenaamde toverwoorden die ervoor zorgen dat die zogenaamde minderheden ten koste van de autochtone bevolking alles krijgen wat hun hartje begeert. Een beetje allochtoon doet niet meer zijn best om goed te kunnen integreren in Nederland en wenst al zeker geen Nederlands te spreken in ons land. De linkse garde laat ons ongewenst geloven dat we blij mogen zijn dat ze Łberhaupt nog de moeite nemen om een woord Nederland te spreken. Zodoende kan iedere allochtoon nog voordat hij een school van binnen ziet het woord discriminatie uitspreken. Nederlanders worden hiermee door allochtonen neergezet als gewetenloze racisten.

Ze hebben natuurlijk ook wel het voordeel van de twijfel. In de oorlog waren we immers een fout land. We lieten de nazi's zomaar infiltreren terwijl we wisten dat het anti-semieten waren. Mein Kampf was hier verplichte kost. Een anderstalig Nederland leek ons destijds wel wat en daarom deden we ons best om als NSB'ers ook de taal van de vijand te leren. Binnen allochtone groepen hebben we daarom het stempel racist glansrijk verdient. En was Nederland ook niet het land waar partijen als de CD mogelijk waren en hadden we tot aan de jaren '50 van de vorige eeuw niet enkel een blank land? Het bovenstaande is uiteraard puur sarcastisch bedoeld. Het is maar even dat u het weet. Ja mensen, wij worden in ons eigen land gezien als een stel gore racisten. Daarom wordt het tijd om te laten zien dat het in de praktijk toch even wat anders ligt. Uit de actualiteit blijkt namelijk dat enkel autochtonen stelsel matig het slachtoffer zijn van discriminatie.

Het verleden van de discriminatie is nou ook niet bepaald rooskleurig. Voordat we naar de toekomst gaan kijken wil ik mensen er graag op wijzen wat er al in het verleden is gebeurd qua discriminatie. We zijn dan wel geen nieuwssite en we hebben ook niet ALLE discriminatie van autochtonen verzameld, maar het beeld dat daaruit naar voren komt is afschrikwekkend. De PvdA wilde de apartheid invoeren. Op islamitische scholen wordt de Nederlandse cultuur verbannen en vervangen door propaganda. Bij rassenrellen worden alleen autochtonen gestraft en gaan de zwarten vrijuit. Autochtone Lonsdaledragers worden als honden behandeld omdat dat volk uit de bananenrepubliek zich niet kan beheersen. Het niveau van het onderwijs wordt omlaag gebracht omdat onze lieve makakken het niveau niet aankonden. De discriminatie van autochtonen gaat verder op scholen en juichen is enkel toegestaan als een allochtoon het doet.

Allochtonen claimen ten onrechte dat ZIJ het slachtoffer zijn van discriminatie. De praktijk wijst uit dat juist autochtonen de lul zijn sinds de komt van de uitheemse geitenneukers. Wie het aan de kaak stelt is nog meer de klos. Zo werd uw webmaster eens neergezet als rechts extremist omdat hij het waagde om in zijn boek de discriminatie van autochtonen met als doel allochtonen te bevoordelen aan het licht bracht.

Bent u alweer opgeschrikt van de fascistische manier waarop we door allochtonen in ons eigen land worden gediscrimineerd? Als u de laatste weken de media hebt gevolgd, dan bent u al geconfronteerd met wat men ons in het heden en de toekomst gaat brengen. Meer onderdrukking van ons volk, meer beperkingen opleggen aan autochtonen en vooral meer rechten geven aan dat allochtone paupervolk dat hier helemaal niet thuishoort. We hebben verschillende extreme vormen van discriminatie van autochtonen kunnen waarnemen en zullen er bij een aantal even stil staan.

1. HvA-UvA: wel meer huisvesting voor internationale allochtoon.
De HvA stond natuurlijk al bekend om de discriminatie van autochtonen om het zodoende voor elkaar te krijgen dat zij al het werk zullen opknappen om allochtonen hun diploma te geven, maar recent hebben ze in samenwerking met de UvA weer van zich laten horen. Huisvesting in Amsterdam is namelijk al tijden een groot probleem in Amsterdam. Vooral voor studenten die geen cent te makken hebben en graag in de grote stad op kamers willen. De wachttijd voor een kamer in Amsterdam bedraagt in extreme gevallen langer dan de studie van de student. Een onhoudbare situatie, want wie wil studeren moet ook kunnen wonen.

De onderwijsinstellingen kwamen op het goede idee om dan maar voor meer huisvesting te zorgen. Het zal tijd worden zult u denken. De haren gaan echter recht overeind staan als we in de Telegraaf de reden vernemen van de uitbreiding van de huisvesting. De universiteit krijgt namelijk regelmatig internationale "gasten" op bezoek die graag in Nederland van de faciliteiten gebruik maken en daarna beloven met de kennis te vertrekken naar hun eigen land. (Waar hebben we dat eerder gehoord?) Ook worden er regelmatig gastdocenten uit het buitenland overgevlogen. Het Nederlandse onderwijs is namelijk niet meer wat het geweest is en aangezien Nederland uit steeds meer buitenlanders bestaat moet het onderwijs ook in een andere taal gegeven worden. Aangezien Nederland zijn naam als allochtonenknuffelaar internationaal hoog moet houden is het onacceptabel dat de buitenlandse student en docent achter het Centraal Station moeten gaan slapen. Dat de Nederlandse student al jarenlang in de problemen zit was geen aanleiding om eens op te schieten. Haast maken met de uitbreiding van huisvesting is kennelijk wel mogelijk als allochtonen en internationale gasten in Nederland willen studeren.

Een andere vorm van discriminatie van autochtonen komt op universiteiten voor met betrekking tot de voertaal van het college. Men studeert in Nederland en daarom zou de voertaal van een studie Nederlands moeten zijn. De Nederlandse taal werd al eerder door de Hogeschool van Amsterdam verboden. Door de HvA werd het spreken van Nederlands of het aanspreken van landgenoten om eens hun moerstaal te spreken als racisme beschouwt. Tegenwoordig doet men het subtieler door de knoeien met de voertaal. Uw webmaster is recent nog in een Nederlandse universiteit getuige geweest van de walgelijke manier waarop dit gebeurt. Zodra er ook maar 1 allochtoon roept dat hij het Nederlands niet kan verstaan, ziet de docent zich verplicht om over te schakelen naar het Engels.

Ze zijn godverdomme in Nederland. Smerig tuig. Laat ze eens een voorbeeld nemen aan de Duitsers. Als zij in Nederland komen zijn ze in staat om binnen 1 zomervakantie de Nederlandse taal in elk geval zo te begrijpen dat ze de colleges kunnen volgen. Overigens merk ik op dat veel docenten niet normaal de Engelse taal beheersen waardoor het voor de gewone Nederlander haast onmogelijk wordt om het vak nog normaal te kunnen volgen. Autochtonen worden steeds vaker de dupe van discrimiantie. Colleges in hun eigen taal mogen straks niet meer.

Ik spreek dan nog niet eens over initiatieven die alleen voor allochtonen worden georganiseerd en niet voor autochtonen. Bijvoorbeeld als blijkt dat allochtonen moeilijker aan werk komen dan autochtonen. De discriminatie wordt gerechtvaardigd door te roepen dat allochtonen juist degenen zijn die gediscrimineerd worden. In het verleden hebben we gezien dat dat helemaal niet het geval was. Wellicht kunnen zij terecht bij de PvdA die ze graag aan de onderkant van de maatschappij ziet werken.

2. Sport
In de sport zien we ook regelmatig rare tafrelen. We moeten het maar accepteren dat ons land verkleurd en overgenomen wordt. De sportwereld dient zich daar volgens bepaalde clubjes op voor te bereiden. Buitenlandse voetballers menen enkel om het feit dat ze allochtoon en bekend zijn recht te hebben op de Nederlandse nationaliteit. Nee, ik ga geen namen noemen, anders komen al die voetbalnichten hier rellen.

Natuurlijk mogen internationale sporters wel met een trein reizen die op tijd komt. Wij Nederlanders mogen op elkaar geplakt zitten in een boemel. Toegegeven: onze allochtonen ook. Toch laten al deze voorbeelden zien dat het internationale voor het nationale gaat.

De echte discriminatie van autochtonen zit hem in het feit dat er voor allochtonen miljoenen worden uitgetrokken. Zo krijgen 4 grote steden in Nederland maar liefst 65 miljoen om de sport onder allochtone jongeren te stimuleren. Autochtonen mogen gewoon zelf dokken. Hoezo worden wij niet gediscrimineerd? Minister Verdonk is overigens 1 van de personen die haar handtekening heeft gezet. Laat niemand u meer wijsmaken dat Verdonk zo rechts is. Ze is zo links als de pest: ze laat ontzettend veel allochtonen binnen en nu kon ze eens lekker 65 miljoen van de autochtoon uitdelen aan de allochtoon. Nederland blijft me verbazen.

3. GGD-Rotterdam
Huiselijk geweld blijkt een heel groot probleem te zijn waar voornamelijk zwarten zich schuldig aan maken. Een dergelijke conclusie is uiteraard erg politiek incorrect. Ik ben zo stout om u er steeds op de wijzen hoe de maatschappij daadwerkelijk in elkaar zit, maar wie dit soort zaken aan het licht brengt kan rekenen op een portie bedreigingen en andere onplezierige dingen. De GGD koos daarom voor een opmerkelijke campagne: ze brengen het huiselijk geweld aan het licht door autochtone mensen te stigmatiseren.

Terwijl huiselijk geweld met name een probleem is onder onze allochtone vrienden die niet weten dat een riem ergens anders voor dient dan een zweep om vrouw en kinderen mee af te ranselen vindt de GGD het nodig om de autochtonen te discrimineren. In de campagne werden leuzen gebruikt als "Bart slaat zijn vrouw" en Klaas misbruikt zijn dochter". Heel fijn als een dergelijke poster bij u op school hangt. De grapjes zullen u om de oren vliegen. De GGD is te bang om ons de waarheid te vertellen: de naam Mohammed komt in Amsterdam het vaakst voor.

Over Rotterdam krijgt de website niet eens informatie. Daar wonen inmiddels bijna alleen maar allochtonen. Men vindt het kennelijk te erg als in een stad met voornamelijk allochtonen veel misdaad voorkomt. Naar de afkomst van de daders hoeven we dan niet meer te raden. De meest voorkomende naam in Amsterdam is Mohammed. In andere grote steden zijn de Marokkanen en Turkse namen ook al in de meerderheid. Aangezien zij een meerderheid vormen en huiselijk geweld veelal een allochtone aangelegenheid is, moet de GGD wel de waarheid spreken in de campagne. Weg met de stigmatisering van onschuldige autochtonen. Noem de allochtonen maar bij naam!

Wij hebben wel een paar ideeŽn:
 • "Mohammed naait met 9 jarig kindje".
 • "Achmed slaat Sara".
 • "Mustapha organiseert groepsverkrachting".
 • "Ali misbruikt zuster".
 • "Nourdin schopt geit na weigering seks".

  Laten we het bij de feiten houden in plaats van politiek correct te doen alsof er niks aan de hand is. We weten welke bevolkingsgroepen verantwoordelijk zijn voor de malaise waarin Nederland is beland.

  Dit artikel is niet bedoeld om te discrimineren en ons racistisch uit te laten over etnische minderheden. Ik stel enkel de discriminatie van autochtonen aan de kaak. Dit omdat de meeste mensen niet in staat zijn in te zien dat niet de allochtonen, maar de Nederlanders continu in eigen land worden gediscrimineerd.
  Reacties: 0
  Pagina's: 1

 • Reactie toevoegen
  U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
   Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

  Misdefinitie
  Copyright (c) 2004-2024.

  C:\>Misdefinitie\type info.txt
  Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.