Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 39 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

102 Links is dood: Bos zegt sorry
101 Bulderend lachsalvo bij naaien treinpassagier
100 Moslima's worden net kerels (2)
99 Elqalem.nl: "Bedrijven zijn racisten"
98 De trein staat klaar
97 Concentratiekampen voor stoute Marokkaantjes (2)
96 Geen wiskunde maar homokunde voor excuusneger (2)
95 Alleen software leest tegenwoordig nog scripties
94 Hoger beroep: overheid wil discrimineren
93 Overheid subsidiŽerde discriminatie SGP (2)
92 Geen gekanker, dat kind moet blanker!
91 Withete rel na white power datingssite
90 GroenLinks: Nederlandse bedrijven zijn racisten
89 Spuit 11 Rutte huilt om plagiaat (6)
88 Na "herken de homo" nu "leen de islamiet" (6)
87 Extreem links vernielt stand Nieuw Rechts
86 Sinterklaas in Zaanstad voor illegalen
85 Diploma Luzac College bij een pak boter (22)
84 Rechts: een eenheid van verdeeldheid
83 "Turken zijn net kakkerlakken" (7)

89 # Spuit 11 Rutte huilt om plagiaat #
Gepost door Misdefinitie op 25-08-2005 om 18:46.
Rutte is boos. Hij was destijds zo stom om 7,5 jaar over zijn studie te doen omdat hij het niveau niet aankon en hekelt nu studenten die door middel van plagiaat wat studieversnelling proberen te realiseren. Met deze strijd snijdt de allochtonenknuffelende bewindsman zich lelijk in de vingers. Plagiaat was juist een middel om zijn domme vriendjes de kans te geven een diploma te halen en nu is hij er opeens een fel tegenstander van.

Meneer Rutte komt als een echte spuit 11 weer eens rijkelijk te laat met zijn constatering dat plagiaat een probleem vormt. In De misdefinitie van de HvA werd al beschreven dat plagiaat gedoogd wordt omdat veel HBO-studenten nu eenmaal te stom zijn om fatsoenlijk op HBO-niveau te functioneren. Zij mogen hun teksten gewoon overschrijven van een ander (plagiaat) om vervolgens zomaar een voldoende te krijgen voor het kopiŽren. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets dat al langer bekend is nu pas de aandacht krijgt.

Het is nog vreemder dat Rutte aangeeft dat het wellicht aan de strafmaat kan liggen dat er zoveel ordinair gekopieerd wordt door studenten. Nu is het zo dat ALS iemand betrapt wordt op plagiaat, hij een jaar uitgesloten kan worden van (andere) tentamens en examens. Hij heeft er echter geen idee van wat er allemaal achterzit. Het ene vetgedrukte woord geeft eerder de kern van het probleem aan dan wat Rutte beweert. Studenten worden kennelijk niet betrapt. Daar ligt een deel van het probleem; niet bij de straf.

Ongeveer 60 % van de studenten aan de Universiteit Utrecht (wederom een bewering van de rioolkrant van slapend Nederland) laat weten regelmatig stukken tekst te kopiŽren zonder een bron te vermelden. De Telegraaf schrijft zelfs dat 1 op de 12 studenten zelfs niet de moeite neemt om teksten te verschuiven of aan te passen. KopiŽren van het internet blijkt de enige vaardigheid te zijn die ze nog leren tegenwoordig. Is het betrappen van studenten op plagiaat dan zo moeilijk? Het antwoord kan eenduidig NEE zijn. Uw webmaster heeft regelmatig scripties, verslagen, papers en werkstukken geschreven en zijn ervaring is dat als een begeleider die dingen echt goed leest zoals het hoort, plagiaat onmiddellijk ontdekt wordt. Elke letter en elke bronvermelding wordt in wetenschappelijke teksten nagekeken en gecontroleerd. Het lijkt dan onmogelijk dat er toch plagiaat voorkomt.

In De misdefinitie van de HvA stond de werkelijke oorzaak al beschreven. Hogescholen en bepaalde universiteiten hebben er belang bij dat zoveel mogelijk studenten snel hun diploma halen. Daardoor staan ze plagiaat oogluikend toe en kijken ze schriftelijk werk nauwelijks tot niet na. Voldoendes worden regelmatig toegekend zonder dat de docent ook maar een zin gelezen heeft. Vinden ze het gek dat men er niet achter komt? Plagiaat kan op zo'n manier onmogelijk ontdekt worden. Ook niet met speciale software, want dat wordt dan gewoon niet gebruikt. Zolang onderwijsinstellingen belang hebben bij plagiaat zullen zij nooit moeite doen het te ontdekken.

Ik ben van mening dat Rutte de problemen bij de bron moet aanpakken. Plagiaat is het gevolg van het aannemen van domme studenten die het niveau niet aankunnen. Zorg er dan ook voor dat deze studenten niet eens op de universiteit komen. Onderwijsinstellingen werken eraan mee omdat ze er financieel belang bij hebben. Zorg er dan ook voor dat dat belang er niet meer is en beloon de instellingen als zij studenten afleveren die voldoen aan de kwaliteitseisen.

Helaas houdt Rutte zich liever bezig met de werving van allochtonen en het omlaaggooien van het niveau omdat deze allochtonen het niveau niet aankunnen. Plagiaat is voor hen de enige manier om te slagen en wordt daarom gedoogd. Rutte levert met de ene hand onbekwame studenten die enkel met plagiaat kunnen slagen en wijst met de andere hand beschuldigend naar mensen die plagiaat plegen. Hij creŽerde zijn eigen probleem.

Zo dom als hij is blijft Rutte zich echter richten op zwaardere sancties. In 2007 zou zijn nieuwe beleid klaar moeten zijn. Ik voorspel echter dat het niet gaat werken, maar ik vermoed dat dat ook niet de bedoeling is van Rutte. Hij houdt het volk graag voor dat hij er alles aan doet om stoute dingen te voorkomen. Gelukkig weten wij wel beter. Rutte, pak de problemen aan bij de bron en laat dat zachte knuffelbeleid eens achterwege.
Reacties: 6
Pagina's: 1

Reactie door Niks nieuws onder de zon(gast) op 05-09-2005 om 15:10.
Door studenten "groepsgewijs" het veldwerk te laten doen onder het mom van "samenwerking" wordt plagiaat zowieso in de hand gewerkt. Ik heb e.e.a. aan den lijve ondervonden. IK deed het veldwerk, de andere drie studenten kopieerden mijn rapportages e.d.. Hadden we samen toch een 8. Dat geen paard dit soort vuile vieze linkse fenomenen kan blijven trekken heeft mij destijds doen beslissen te stoppen aan de "Haagse" Hogeschool. Ga de etnische samenstelling terplaatse eens bekijken. Moeten toch ook allemaal een kans krijgen. In mijn "jaargangen" was ruim de helft allochtoon en het gros sprak niet eens Nederlands. Toch toegelaten aan het HBO! Hoezo subsidiefraude pur sang!! Bijkomend FEIT is dat heden ten dage circa 35 procent van de in NL aanwezige HBO en WO diploma's/bullen zijn gegenereerd dankzij zeer creatieve geesten en "goede" software. Er wordt geen moer gecontroleerd. Fijn als "jouw" specialist dalijk ook zo'n fake bul (of meer) heeft. Dan ga ik liever naar een medicijnman in donker Afrika. HET IS ECHT EEN GIGANTISCHE TERINGBENDE IN DIT LAND.

Reactie door Misdefinitie op 05-09-2005 om 18:35.
Moesten uw medestudenten moeite doen om het geheel te kopiŽren? Dan hebben ze tenminste nog iets gedaan. Groepswerk wordt vaak beoordeeld op basis van een enkel verslag. Het is de bedoeling dat iedereen in de groep zijn eigen aandeel kan aantonen van dat ene document en het werk zelf, maar daar praten met name allochtonen zich wel uit. Ze hebben moeite met de taal en roepen dat ze al hun uiterste best doen. Dan mag je als Nederlander al hun geschreven teksten nog eens gaan controleren, aanpassen of zelfs helemaal (her)schrijven omdat je anders zelf geen voldoende kunt krijgen.

Ik hoop dat u inmiddels elders in staat bent gesteld om uw diploma te halen. Hoewel veel diploma's worden uitgereikt aan mensen die het qua werk en niveau niet verdienen is er toch nog een groep die wel het niveau heeft bereikt. Dat zijn de mensen die Nederland nodig heeft. De relatief lage kwaliteit van het onderwijs begint zijn tol te eisen. Overal om ons heen zien we artsen, doktoren, leraren en ingenieurs die deskundigheid claimen maar dat keihard niet blijken bezitten. Daarom moeten we ernaar streven dat ook de achtergestelde groep die enkel interessant is om het vuile werk op te knappen en deze last op zijn schouders krijgt ook zijn papieren haalt. U heeft uw medestudenten aan een 8 geholpen. Zij studeren wellicht af. En u? De Hogeschool zal claimen dat er relatief weinig afvallers zijn.

Dat allochtonen ruim vertegenwoordigd zijn in het HBO is geen verrassing. Iedereen die 21 jaar of ouder is mag zich zonder diploma inschrijven voor het HBO. Formeel dient er dan een toelatingstoets te volgen, maar omdat Hogescholen zelf de inhoud mogen bepalen is een motivatiegesprek met een decaan ook voldoende. Zij hebben weer de instructie gekregen om wat soepeltjes om te gaan met allochtonen, want bij elk project dat de overheid bedenkt om die groep beter tot zijn recht te laten komen ontvangen zij een sloot geld dat niet mooi meer is.

Het systeem houdt zichzelf instand. Als u geÔnteresseerd bent in deze materie zal het boek dat bij deze website hoort (De misdefinitie van de HvA) u zeker interesseren.

Reactie door Eerlijkheid duurt te lang (gas op 09-09-2005 om 02:08.
Ik wilde nog een duit in het zakje doen. Tijdens mijn afstuderen heb ik ondervonden dat je maar beter goed kunt afkijken dan slecht gaat verzinnen bij het schrijven van een scriptie. De richtlijnen voor het schrijven van een scriptie luidde 40 kantjes voor 1 scribent en 70 pagina's voor groepswerk. Daarbij werd er ook nog op gewezen dat fraude een schending is van de academische integriteit en het afstuderen ernstig zou gaan vertragen. Dit blijft echt typsich Nederland, wťl wetten en regels - gťťn naleving. Ik was zelf zo naÔef om mijn onderzoekscriptie zo leerzaam mogelijk en passievol te maken. Ik ging accoord met het zoeken van het antwoord op een probleem van een financiele dienstverlener. En omdat dit een onderzoeksscriptie betrof heb ik maandenlang afspraken moeten maken, met diverse mensen moeten praten, veel moeten reizen en was ik verplicht een oplossing op te leveren. Echter, de literatuurscriptie in groepswerk van enkele medestudenten bestond slechts uit "googelen", dun 18 kantjes kopieerwerk in de grootste letterpunten en slap uit de boorden kletsen tijdens de verdediging. Onze examinators hebben het werk gewoon ter plekke voor het eerst gelezen, waarom moet ik het dan in viervoud gaan inleveren.
Ik moet dus bekennen dat ik zeer veel spijt heb gehad dat ik de eerlijke weg heb bewandeld.
Maar zo gaat het in dit leven. Als je maar goed verhaaltjes kunt vertellen...
... dan word je zomaar ineens minister van onderwijs.

Reactie door Misdefinitie op 09-09-2005 om 20:01.
De eerlijke weg zal in de maatschappij inderdaad niet vaak het gewenste resultaat opleveren. Mensen zijn niet eerlijk en zullen als docent tijdens het begeleiden van een scriptie of onderzoek ook voor de makkelijkste weg kiezen. De reden daarvoor is veelal simpel. Op het moment dat u bij ze aanklopt met een ambitieus project, dan zullen zij moeten werken en begeleiden. Dat kost tijd, dus zadelen ze u op met veel extra werk. U onderzoekt, u schrijft en u krijgt het net zo makkelijk weer terug met een mededeling om er nog iets extra's in te stoppen. Daar bent u maanden zoet mee en in de tussentijd hoeven ze zelf niet veel uit te voeren. De student die met gekopiŽerde rotzooi komt aanzetten bezorgt een docent daarentegen niet veel werk. U zegt het zelf al: ze lezen het voor het eerst tijdens de zitting en weten daarom zelf ook niks. "Ach, het is wel voldoende" is de heersende opvatting.

De enige reden om voor de eerlijke kant te kiezen is als u zelf iets wenst te hebben aan het "leermoment" dat u erdoor krijgt, want een grote beloning voor alle inspanning zit er meestal niet in. Had u dan niet beter de oneerlijke kant kunnen kiezen? Ik vermoed van niet. Ik denk dat het een schrale troost is als ik opmerk dat het steeds bepaalde mensen zijn die de privileges en de mogelijkheden krijgen. Terwijl mensen die de eerlijke weg bewandelen ook zo bekend staan. Ik herken het uit mijn eigen studieloopbaan: zodra men eerlijkheid, integriteit of een kritische blik bij iemand opmerkt dan wordt de kans klein dat men hem ermee laat wegkomen als hij fraudeert.

Zo werd mijn werk op de universiteit vaak dubbelop gecontroleerd. Toch valt het gewoon op dat op vrijwel elke onderwijsinstelling, op wat voor niveau dan ook, op grote schaal wordt gefraudeerd. Grote groepen mensen beschikken over een bepaald karakter dat docenten motiveert fraude en plagiaat bij die groep door de vingers te zien. Probeer echter niet als eerlijke student te frauderen, want het risico is groot dat ze dan net uw werk onder de loep gaan nemen. Al was het maar om te pesten.

Reactie door Henkie (gast) op 23-10-2005 om 20:55.
'Hij was destijds zo stom om 7,5 jaar over zijn studie te doen...'

Dhr. Rutte studeerde Geschiedenis op academisch niveau. Wie zat er ook alweer op de Hogeschool van Amsterdam?

Reactie door Misdefinitie op 23-10-2005 om 21:57.
"Zat" is verleden tijd. In een ver verleden zat ik ook op de basisschool. Iets dat nu ook niet meer ter zake doet. Scroll eens helemaal naar beneden en kijk nog eens goed naar mijn titels. Wat betekent drs. ook alweer? Allebei in 6 jaar gehaald.

Ik zal verder maar geen uitspraken doen over uw opleidingsniveau aangezien het academische niveau van de webmaster u niet eens is opgevallen.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.