Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 16 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

562 Massa-immigratie zal worden beperkt (1)
561 Egocentrische solidariteit zorg (1)
560 Uitstel vergassen onverantwoordelijk
559 Faillissement als ultieme sanctie
558 Parasiet die rechts verried (2)
557 Cabaret houdt politiek spiegel voor
556 Surveillancemaatschappij steeds dichterbij (1)
555 Beeldverhouding compleet zoek (1)
554 Socialistische irreŽle schijnangsten (2)
553 Criminele moslimkolonisatie (3)
552 Slinkse mooipraterij ontmaskerd
551 Scheid onderwijs van religieonzin (4)
550 Moslimpijpen norm tijdens ramadan (1)
549 Commercieel verandert niks
548 Hongernegers toorn van Afrika (1)
547 Schandpaal criminele eigenrichting
546 Breivik de internationale socialistenpik
545 Ronald (Djeez) vol onderbroekenlol
544 Rassensegregatie officieel toegestaan (1)
543 Randstad zuigende CV-verzamelaars

551 # Scheid onderwijs van religieonzin #
Gepost door Misdefinitie op 24-08-2011 om 23:44.
Ondanks het oeverloze gezeik van zwevende filosofische dwazen die denken dat de wereld waarin zij leven niet eens bestaat, gaan wij er vanuit dat we in elk geval regionaal leven in een omgeving die in beginsel voor iedereen gelijke elementen bevat. Allemaal horen we Nederlands te spreken, hebben we te maken met natuurkundige verschijnselen en vinden we het onontbeerlijk om over kennis en vaardigheden te beschikken waarmee we ons in deze wereld kunnen redden. Logischerwijs zullen we ons daarom in elk geval een aantal triviale zaken eigen moeten maken. Het feit dat er heel wat idioten rondlopen met een IQ nog kleiner dan dat van een garnaal waardoor ze veel dingen nooit zullen leren, is in deze niet relevant. Iedereen moet onderwijs krijgen en daarna tenminste in staat zijn om op basisniveau te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Het onderwijs kan daarom best klassikaal georganiseerd worden. Zogenaamde deskundigen en religiedwazen hebben als kwakzwalvers het onderwijs met een stok in de reet anaal verkracht. Toch willen ze weer experimenteren.

Oude wijn in nieuwe kruiken.

Inmiddels kunt u de tragische geschiedenis van het onderwijs in Nederland wel dromen. Ooit was onderwijs gericht op het bijbrengen van noodzakelijke kennis en vaardigheden om te kunnen overleven. Kinderen hebben onderling altijd verschillende niveaus gehad waardoor ze lang niet alles konden leren, maar dat was niet onoverkomelijk zolang ze de lesstof tenminste op een basisniveau konden beheersen. Wie niet genoeg zijn best deed, bleef een jaartje zitten en leerde na een jaar tussen de kleuters te hebben gezeten het geklier wel af. Anderen die te stom waren om te kakken of om andere redenen hun school niet konden of wilden afmaken, konden naar de domme school en wie helemaal een mongool was werd putjesschepper of vuilnisman. Heerlijk overzichtelijk en vooral rechtvaardig. Inzet, motivatie en individuele verantwoordelijkheid waren de sleutelwoorden om in het leven grote dingen te kunnen bereiken. Nederland was een kenniseconomie totdat socialistische randdebielen besloten te nivelleren om de door hen binnengelaten allochtonen van dienst te zijn.

Allochtonen die veelal weigerden in te burgeren konden namelijk niet aan hetzelfde objectieve onderwijsregime blootgesteld worden. Stelt u zich eens voor dat zij de Nederlandse taal zouden moeten leren. Links vond dat je reinste discriminatie. Zij vinden dat Turken en Marokkanen het recht hebben onze taal niet te leren, maar moeten desondanks wel voldoenes kunnen halen en met een diploma de school kunnen verlaten. De oplossing die de linkse politiek onder leiding van de PvdA koos was verschrikkelijk. De enige manier om mensen zonder kennis en vaardigheden toch te laten slagen op school is om alle objectieve kennis uit het onderwijs te halen. Natuurlijk kunnen zulke diploma's niet zomaar uit de printer rollen. Dat zou teveel argwaan wekken en bovendien internationaal op verzet kunnen stuiten. Leerlingen en studenten worden tenminste geacht op school te zitten en te doen alsof ze veel leren. Sindsdien zijn er experimenten uitgevoerd met subjectief onderwijs op basis van samenwerkend leren en het competentiemodel.

Dergelijke methoden delen cijfers en studiepunten uit op basis van onzinnige evaluaties en maken het derhalve mogelijk om op basis van gelul aan een diploma te komen. Erger nog, zulke methoden hebben het juist mogelijk gemaakt om op alle mogelijke strafbare gronden toch legaal te kunnen discrimineren. Iemand met een verkeerde huidskleur kan een onvoldoende krijgen omdat hij de sfeer in een projectgroep "negatief" zou hebben beÔnvloed. Mensen met een kritische mening over het onderwijs kunnen belet worden hun diploma te halen door te stellen dat ze geen "constructieve feedback" hebben gegeven. Kortom, huidige diploma's worden haast verstrekt op grond van de mate waarin de piemel van de leerkracht omhoog gaat staan voor de betreffende leerling. Het bestaan van dit systeem is al lang en breed bewezen, dus daar gaan we het niet over hebben. Belangrijker is de constatering dat het onderwijs volledig naar de klote is. Premier Rutte geeft als de zoveelste politicus aan dat onderwijs de hoogste prioriteit heeft, maar de plannen blijven als vanouds kut.

Geen apartheid in het onderwijs!

Eerlijk is eerlijk, sinds wij bijna 8 jaar terug de paden hebben vrijgemaakt, durft iedereen zijn bek open te trekken over onderwijs. Niemand geeft toe dat en hoe het onderwijs verkracht is, maar gegeven het feit dat iedereen wel wil verbeteren mogen we aannemen dat ze impliciet toegeven dat het een rommeltje is. Zou het onderwijs niet verpest zijn, dan hoefde er immers ook niks verbeterd te worden. Het gevaar is dat er een willekeur aan "oplossingen" ontstaan die allemaal even waarschijnlijk en prachtig klinken, maar dat in de praktijk niet zijn. Met als gevolg dat er weer bakken met geld verloren gaan en de oude problemen blijven bestaan. Zo ook een oproep van Wim Kuiper van de christelijke Besturenraad. Kuiper vindt dat we jongens en meisjes moeten scheiden en apart les moeten geven. Hij betoogt dat er uit onderzoek is gebleken dat jongens gemiddeld 2 jaar achterlopen bij meisjes en er aanpassingen nodig zijn. Geloof niet zomaar iedereen die een beroep doet op de "wetenschap". Vaak wordt de term misbruikt om verkeerde interpretaties te rechtvaardigen.

Binnen de sociale wetenschappen kunnen we een hypothese formuleren en deze via gecontroleerd onderzoek proberen te verifiŽren of te ontkrachten. Uit moderne experimenten hebben we met name de afgelopen decennia veel inzichten kunnen halen over menselijk gedrag en het functioneren van de hersenen. De vraag of we bepaalde resultaten kunnen generaliseren buiten de gecontroleerde omgeving en of dat wenselijk is gegeven de volledige maatschappelijke context waarin het onderwijs moet functioneren, is een heel ander verhaal. Elke discipline heeft er op zijn terrein een mening over evenals de politiek en de wannabe deskundigen. Betekent het onderzoeksresultaat dat de hersenen van meisjes en jongens in elk geval in bepaalde situaties anders werken dat we daar iets mee moeten? Dat het wenselijk is dat we eigenschappen proberen uit te buiten? Dat scheiden meer oplevert? Maar wat is die "meerwaarde" dan? Ons advies is om eerst eens even naar het algemene doel van onderwijs te kijken.

Vroeger zei die ouwe van ons dat we naar school gingen om te leren. Voor kinderen betekent dat naar school gaan om urenlang dag in dag uit naar al die doodsaaie oude zakken te luisteren. "Leren" moeten we als begrip veel breder zien dan die beperkte opvatting. Gaan we naar school om zo goed mogelijk te leren rekenen? Vast niet, tenzij u later wedstrijden gaat houden, is het voldoende dat u het kunt. Is het de bedoeling dat we de Nederlandse taal zo goed beheersen dat we zelfs alle woorden uit de dikke Van Dale kennen? Nee, een middelgrote woordenschat kan goed genoeg zijn om gangbare teksten te begrijpen. Dan moet u hier niet komen, maar dat ter zijde. Gaan we dan naar school om samen te leren werken? Ook niet echt, want wie na zijn schooltijd over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, kan vrij snel leren hoe hij het samen kan doen. Doen we het dan voor al die vaag omschreven doelen? Nee. Onderwijs is bedoeld om kennis en vaardigheden op te doen en de sociaal-emotionele ontwikkeling door te maken om op te groeien tot een onafhankelijke volwassene met gezond verstand.

Met deze definitie willen we de oproep van Kuiper evalueren. Laten we even aannemen dat jongens inderdaad meer aanleg hebben voor wiskunde vanwege een beter ontwikkeld ruimtelijk inzicht en stel dat we de jongens scheiden van de meisjes. Door ze extra lessen wiskunde te geven, kan het best zo zijn dat ze op den duur nog beter gaan presteren. De meisjes die "slecht" zijn in dat vak zitten er immers niet meer bij zodat het niveau omhoog kan. Elders hebben zich de meisjes verzameld die een betere taalontwikkeling zouden hebben. Door hen extra lessen taal te geven, kunnen we wellicht bereiken dat zij op dat gebied beter presteren. Al die jongens die geen taalgevoel hebben zitten immers ergens anders. Experiment geslaagd? Nee, integendeel. Mensen zijn slechts beperkt in staat om informatie op te nemen. Alle tijd en investering die gestopt wordt om een vak beter te beheersen, gaat ten koste van de rest. Het niveau omhoog gooien door te scheiden kan enkel werken als door het differentiŽren geen slechtere leerlingen meer aanwezig zijn en dat is nooit het geval.

Leuk hoor dat scheiden in de hoop dat er geen domme mensen meer in de wiskundeklas zitten, maar in de praktijk zitten er natuurlijk ook veel jongens in de klas die het niveau sowieso omlaag halen waardoor het effect nog kleiner zal zijn. Voorts schiet het zijn doel voorbij omdat het idee indruist tegen het algemene doel van onderwijs. Onderwijs tracht een minimaal niveau van kennis en vaardigheden aan te leren op alle gebieden waar dat noodzakelijk is. Een van die doelen is dat een leerling moet kunnen rekenen, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat hij verplicht ten koste van andere vakken beter moet leren rekenen omdat hij een jongen is. Andersom moet het niet zo zijn dat meisjes op een lager niveau rekenen en wiskunde leren omdat ze meisjes zijn en Kuiper graag ziet dat zij meer aan taalgevoel doen. De reden dat we tegen zijn is dat dit juist gangbare vooroordelen versterkt. Een christen zoals Kuiper ziet vanwege zijn religie per definitie graag gescheiden rollen voor vrouwen en mannen.

Wist u dat verschillen veel vaker veroorzaakt worden door vooroordelen en gedrag dan door neurologische verschillen? Op deze plaats willen we graag wat leerlingen een hart onder de riem steken door een paar mythes te ontkrachten. Iedere leerling die is toegelaten tot zijn niveau kan, mits er geen sprake is van fraude of positieve discriminatie, een acceptabel niveau halen bij alle vakken die hij volgt. Meisjes hoeven helemaal niet per se slechter te zijn in wiskunde. Neurologische afwijking onze reet. Meisjes zijn vaak slechter vanwege het vooroordeel dat ze slechter zijn. Daardoor gaan meisjes vaker tegen zichzelf zeggen dat ze het niet kunnen, raken ze gedemotiveerd, doen ze er minder aan en halen ze lagere cijfers. Leraren zijn door dat vooroordeel minder geneigd uit te leggen aan meisjes en jongens voelen zich gesterkt. Bij taal en andere vakken spelen motivatie, inzet en interesses eveneens een rol. Breng liever het oude vertrouwde onderwijs met discipline, structuur en tucht terug zodat iedereen er baat bij heeft.

Weer een andere mythe stelt dat jongens "een achterstand" hebben. Regelmatig horen we dat meisjes veel eerder volwassen worden dan jongens wat voor het gemak maar even gegeneraliseerd wordt naar kennis en kunde. Fout, meisjes zijn niet eerder volwassen, ze lijken het eerder en dat heeft verschillende oorzaken. De puberteit begint bij meisjes zo'n 1 tot 2 jaar eerder en hun fysieke lichamelijke ontwikkeling verloopt tot 1,5 keer sneller. Waar een groot taboe op rust is het idee dat de maatschappij het proces deels aan het verstoren is door het opleggen van rolpatronen aan meisjes en jongens. Meisjes krijgen door het vooroordeel dat ze sneller volwassen zijn vanzelf meer volwassen taken en worden anders aangesproken en behandeld. Sociaal-emotioneel hebben meisjes vaak meer te verwerken dan jongens die tot latere leeftijd nog geacht worden erg speels te zijn. Dat maakt nogal een verschil. Kijk maar eens naar jongens en meisjes die sociaal-emotioneel veel mee hebben gemaakt. Die lijken, al is het na een tijd, vaker volwassener.

Er rust een taboe op de constatering dat het onderwijs ernstig verwijfd is. Onderwijsmateriaal is veelal aangepast voor en door vrouwen waardoor het voor meisjes makkelijker en voor jongens moeilijker is. Gebeurt dat op cruciale punten, dan kan het zomaar zo zijn dat jongens vaker blijven zitten. Op de basisschool zijn leerkrachten vaak vrouwelijk. Hun lessen sluiten beter aan op de belevingswereld van meisjes. Worden meisjes ouder, dan speelt de geilheid van de mannelijke docent zijn rol. Ja, we weten dat jullie meelezen vuile pedofielen. Er liggen onderzoeken waaruit blijkt dat identieke toetsen met de naam "Michelle" hogere cijfers krijgen dan wanneer er "Michael" op staat. Of schoppen we nu tegen het zere been? Onder leerlingen en studenten is het een publiek geheim dat als ze iets voor elkaar willen krijgen bij een mannelijke docent, ze altijd de knapste meid met dikke tieten langs moeten sturen. Onderzoek naar ongeoorloofde discriminatie en seksuele voorkeuren mag natuurlijk weer niet uitgevoerd worden.

Voor een goed begrip van deze complexe materie dient u nogmaals te beseffen dat u, beroepsopleidingen en WO uitgezonderd, niet naar school gaat voor specifieke kennis. U leert geen aardrijkskunde om 30 jaar later nog de hoofdstad van de provincie Noord-Holland op te dreunen. (Tien stokslagen als u nu aan Amsterdam dacht.) Feiten leert u om het geheugen te trainen, geschiedenis om lessen uit het (gezamenlijk beleefd) verleden te kunnen gebruiken in de toekomst, talen om communicatie te begrijpen en exacte vakken als wiskunde om het abstracte geheugen te trainen. Met al dat geheugen en begrip, vormt u een denkniveau waarmee u verbanden kunt leggen en uw omgeving kunt begrijpen. En waarom willen wij mensen dat? Om sociale contacten te kunnen leggen en te onderhouden met andere mensen. Het sociale spel dient in de maatschappij volgens de vaak ongeschreven sociale regels gespeeld te worden. Vandaar dat sociaal-emotionele ontwikkeling het belangrijkste doel is van het onderwijs.

Geheugen en abstract denkvermogen ontwikkelen zich al naarmate u jarenlang veelvuldig traint. Op zich maakt het niet al te veel uit waarmee u traint; qua details kunt u toch nooit alles onthouden. Goede lesprogramma's, niet die competentiegerichte troep van tegenwoordig, voldoen daar aan mits ze een goede structuur en discipline kennen. Op volwassen leeftijd kunt u vergeten details zo weer (opnieuw) leren. Met sociaal-emotionele ontwikkeling ligt het veel moeilijker. Wordt dat niet goed ontwikkeld, dan blijft u, net als wij, eeuwig maagd en zult u wellicht uw dagen slijten in een armzalig appartement waarin u achter een computertje racistische blogs schrijft. Schade die nooit meer in te halen of te repareren valt. Sociaal-emotionele ontwikkeling is namelijk niet te vatten in concrete informatie in boeken of op internet, maar is een langdurige ontwikkeling die tijdsgebonden is. Te laat is te laat. Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling achten wij het noodzakelijk dat kinderen opgroeien in een omgeving met jongens en meisjes.

Een omgeving met jongens en meisjes is logisch indien u nogmaals bedenkt waar we het allemaal voor doen. Jarenlang onderwijs moet leiden tot een denkniveau en een sociaal-emotionele ontwikkeling om als onafhankelijke volwassene te kunnen leven door sociale interacties aan te gaan met anderen. Dat kan alleen als die vaardigheden zijn opgedaan in een realistische omgeving die lijkt op wat u uw hele leven gaat tegenkomen: mannen, vrouwen, jongens en meisjes, ratten en kakkerlakken. Het zal te bizar voor woorden zijn als we op den duur weer aparte jongens- en meisjesscholen krijgen waar jongeren kunnen afstuderen zonder het andere geslacht te hebben leren kennen. Dan gaan we terug naar de jaren '50 waarin volwassenen, christenen en katholieken, hun handjes niet konden thuishouden en uit frustratie duizenden kinderen hebben misbruikt. Het creŽert een taboesfeer waarin over niks gesproken mag worden. Kom niet met het excuus dat de invoering van gescheiden lessen geen hele scheiding betekent. Ellende gebeurt in kleine stapjes. Dit is het begin.

Christenbimbo Bijsterveldt (CDA) vergeet dat kinderen vooral van elkaar leren. Concreet zien we dat in klaslokalen waarbij de slimste jongens uit de klas aan de meisjes wiskundesommen gaan uitleggen die de leraar zelf niet begrijpt. Wat meer verborgen zien we hoe leerlingen, die toch tot elkaar "veroordeeld" zijn om jarenlang met elkaar om te gaan in kleine ruimtes, moeten omgaan met anderen en rekening moeten houden met gevoelens, conflicten en communicatie. Ontwikkelingen in de klas worden mee naar buiten genomen en andersom. Jongeren leren hoe ze met elkaar om horen te gaan en waar nodig behoort de school hen daarin te ondersteunen en te corrigeren. Iets beter worden in wiskunde is totaal geen argument om dat proces te verstoren. Ook niet voor "slechts" een paar lessen "om mee te beginnen". Spanningen, problemen, verliefde gevoelens: het hoort allemaal bij de ontwikkeling en dat werkt gescheiden niet goed. Hopelijk heeft u allang door dat de oproep van Kuiper slechts ingegeven is door de wens de aloude christendiscriminatie weer in te voeren.

Overweging.

Veel moeite hoeven we niet te doen om het plan van Wim Kuiper finaal af te schieten. Meneer geeft zelf toe dat "we het niet weten". Lees: hij weet er niks van. Ergens heeft hij de klok horen luiden zonder te weten waar de klepel hangt en concludeert hij op basis van wat vage interpretaties dat we maar moeten gaan "experimenteren". Nogal belachelijk indien u bedenkt dat we de afgelopen 20 jaar te maken hebben gehad met talloze experimenten waarvan de veelal linkse beleidsmakers ook dachten dat het wel leuk zou zijn. De afloop is u wel bekend: het onderwijs is vernietigd. Klakkeloos het onderwijs met allerlei hersenloze experimenten confronteren zonder na te denken over de gevolgen was al nooit een argument, maar na al die jaren zijn we echt op het punt gekomen dat er voor experimenteren geen plaats meer is. Het onderwijs is godverdomme gedegradeerd tot ouwehoeren en dwaze subjectieve beoordelingen. Keihard ingrijpen door herstel van het oude goede onderwijs van weleer moet de hoogste prioriteit hebben. Er is geen ruimte voor geneuzel.

Wat vooral steekt is dat, gelet op het aantal drogredeneringen dat het idee moet rechtvaardigen, dit soort plannen niet worden ingegeven door de wens om het slechter wordende onderwijs te verbeteren. Onderwijs is niet bedoeld om prestaties in het ene vak te verbeteren ten koste van het andere vak. Alle mythes die verteld worden rondom jongens en meisjes in het onderwijs zijn het gevolg van een chronisch gebrek aan kennis bij beleids- en opiniemakers. Kuiper vindt het feit dat we problemen hebben in het onderwijs, een argument is om zijn plannen door te zetten. Wat een bullshit. Alsof het feit dat er een probleem bestaat betekent dat iedere willekeurig aangedragen oplossing de juiste is. Zo werkt dat niet. Er zijn argumenten nodig. Zeker nu we weten dat 20 jaar aan experimenteren niks anders dan ellende heeft opgeleverd. Het enige argument waar Kuiper mee komt is dat jongens anders zijn dan meisjes. Zeker Kuiper, jongens hebben een lul en meisjes een kut. Wat een klote redenatie die als een snikkel op een drumstel slaat.

Nu er geen argumenten te vinden zijn voor een scheiding, het zelfs zeer ongewenst is en de wens om apartheid in te voeren enkel gebaseerd is op drogredenen, blijft er slechts een conclusie over. Het is echt niet toevallig dat zulke ideeŽn worden geopperd door christelijke schoolbesturen. Christenen en katholieken van de oude stempel, die niet van de kinderen konden afblijven, hebben behalve hun sprookjesboek nog een kenmerk gemeen. Namelijk hun denigrerende gedrag jegens vrouwen waarmee ze tot uitdrukking brengen dat vrouwen minderwaardig zijn. Zo mogen bij de SGP-fractie geen vrouwen werkzaam zijn en houden ze van een strikte scheiding tussen mannen en vrouwen. Nu hebben we een Grondwet waarin staat dat discrimineren stout is. Dus proberen die gluipers hun plan erdoor te drukken door te doen alsof zij met hun achterlijke middeleeuwse gebruiken wel even de oplossing brengen. Typisch een kenmerk van religie. Zij, de heldere en verlichte geesten, hebben voor alles een "oplossing".

Aardig geprobeerd stelletje imbecielen, maar u dacht toch zeker niet dat wij niet door hadden dat het christendom angstvallig zijn positie probeert te handhaven? Nota bene met het apartheidsideaal dat vrouwen onderdrukt en zij gemeen hebben met de islam. Niet toevallig, want veel christenen zijn tevens socialist en derhalve dhimmi's. Daar gaan we niet aan toegeven. Wij hebben andere ideeŽn. Weg met het verwijfde onderwijs, weg met religie in het onderwijs en weg met alle onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 20 jaar die enkel bedoeld waren om te discrimineren. Breng de structuur en discipline terug en zorg dat de kinderen leren rekenen, schrijven en lezen. CreŽer abstract denkniveau in een neutrale en objectieve onderwijsomgeving. Zet leraren voor de klas die een universitaire opleiding hebben niet zijnde een slappe "ik pijp de coach voor studiepunten"-lerarenopleiding. Laat kinderen gewoon een tijd kind zijn. Jongens en meisjes horen omwille van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij elkaar. Religie zal hen nooit uit elkaar mogen drijven.
Reacties: 4
Pagina's: 1

Reactie door Marino op 25-08-2011 om 13:02.
Goed artikel. Ik vind het als Christenen zelf ook een belachelijk idee, en ik zie er ook helemaal het nut niet van in. Het zou overigens alleen dan in te voeren zijn bij exacte vakken in de bovenbouw van de middelbare school, stel dat onderzoek bijvoorbeeld uitwijst dat bij gescheiden lessen bij vakken als natuurkunde en scheikunde elke leerling er een punt op vooruit gaat. Dat levert wel minder zittenblijvers op, en is dus beter voor de economie. Maar als er geen tot weinig verschil is, of erger nog, het niveau juist ervan omlaag gaat, kan je het natuurlijk meteen in de prullenbak gooien.

Overigens denk ik niet dat er veel verschil zal zijn. Dat sommige kletstantes je wel eens afleiden zal best, maar dat neemt geen heel punt voor je rekening, hooguit 0,1 omdat je misschien een klein detail niet had gehoord. Daarvoor hoef je niet meteen te gaan scheiden.

Reactie door Marino op 25-08-2011 om 20:50.
Kleine correctie: Christen ipv Christenen. (Edit-knop?)

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 25-08-2011 om 21:14.
Alleen een moderator kan berichten wijzigen. Het is trouwens "christen" met een kleine letter.

Zulke onderzoeken zijn vaak bedrieglijk. Als een klas met 15 meisjes en 15 jongens gescheiden wordt, dan kan het best zo zijn dat de jongens er bij natuurkunde iets op vooruit gaan, maar dat is dan eerder het gevolg van het feit dat de klas voor de helft kleiner is geworden en de leraar dus meer tijd heeft voor persoonlijke aandacht.

Kleinere klassen is een wens van veel scholen, maar ze willen geen extra leraren aannemen. Wel komt er eens in de zoveel tijd iemand die wil gaan experimenteren. Zonder argumenten, zonder duidelijk plan en zonder blijk te geven van kennis van zaken. Dat willen we graag voorkomen.

Reactie door Marino op 25-08-2011 om 23:37.
Juist, plus het feit dat die onderzoeken vaak ook nog eens een hoop geld kosten. Gevolg: Teleurstellend onderzoek+geld weg. Inderdaad dus een slecht plan.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.