Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 35 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

182 Makelaars: "Starters ronduit arrogant"
181 Geloofwaardigheid Fok! roest aan Danny's reet
180 Socialistisch EU: "Geen discussie over doodstraf" (4)
179 Rechtsgeleerde tentamenperikelen UvA
178 Communist Marijnissen (SP) toont zich antisemiet
177 Politiek extremisme: alles moet kunnen
176 Stemcomputers in onze "democratie"
175 Kom maar binnen allemaal
174 Val kabinet: wie is de schuldige?
173 Daling niveau onderwijs laat sporen na
172 AD: "Smitjugend radicaliseert op zomerkamf"
171 Onderwijspersoneel in de uitverkoop
170 Veel Marokkanen hekelen onze democratie
169 De "strenge" NS-gestapo
168 Racisme PAN gaat gewoon door
167 Hahaha de Antifa (2)
166 Europafascisme: het CDA vindt u te dom
165 Gratis adviesservice ontslag.nl/net waardeloos
164 Rabobank: deine papiere!
163 Jonge moslims radicaliseren regelmatig

173 # Daling niveau onderwijs laat sporen na #
Gepost door Misdefinitie op 03-07-2006 om 18:04.
Allerlei zaken omtrent het onderwijs keren als onderwerp regelmatig terug in de artikelen die ik schrijf. Met name de kwaliteit en het niveau van het onderwijs zijn daarbij heikele punten. Ik ben van mening dat goed onderwijs aan de basis staat van een intelligent volk dat in de rest van de wereld moet kunnen concurreren middels een kenniseconomie. Ook buiten de concurrentiesfeer is goed onderwijs van levensbelang. Mensen die goed onderwijs genoten hebben komen later aan de wieg te staan van (technische) innovatie of worden professionele deskundigen die ons de diensten kunnen bieden waaraan we behoefte hebben.

Ze zijn de motor van onze economie en zorgen ervoor dat we in welvaart en welzijn in onze maatschappij kunnen leven. Aangezien niet iedere uitoefening en deelname aan dat systeem hetzelfde niveau vereist en niet iedereen een gelijk niveau heeft, hebben we een onderwijssysteem opgezet waarbij die verschillen kunnen worden opgevangen. Iedereen studeert op het niveau dat hij aan kan en elk niveau geeft toegang tot een aantal banen op de arbeidsmarkt. Elke baan vereist een bepaald niveau en het spreekt voor zich dat de uitoefening van een baan die een hoog niveau vereist in het geding komt als daar iemand terecht komt die het niveau niet heeft. Wanneer door gebrek aan kwaliteit en niveau van het onderwijs mensen niet het niveau hebben dat hun diploma aangeeft, zijn de gevolgen niet meer te overzien.

Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat de kwaliteit en het niveau van het onderwijs al jaren aan het dalen is. Het kabinet Balkellende 2 dat vrij recent gevallen is had zelfs als probleempunt het onderwijs. Vreemd genoeg staat D66 bekend als partij die veel voor het onderwijs zou doen, maar daar is overduidelijk niks van gekomen. Misdefinitie schrijft alweer bijna 2 jaar over onder andere onderwijszaken, toch worden de problemen stelselmatig genegeerd. Mijn boek is natuurlijk een treffend voorbeeld van hoe het niet moet. Ze leiden zelfs hun eigen personeel slecht op met amateurisme als gevolg. Indoctrinatie krijgt wel prioriteit en de schuld wordt afgeschoven op spijbelaars. Zo kan ik nog een groot aantal voorbeelden noemen zoals heel recent ons artikel over degradatie van het niveau van de leraren.

We zijn allang op het punt geland dat de problemen binnen het onderwijs niet langer genegeerd kunnen worden. Nu het Sociaal en Cultureel Planbureau een bericht naar de pers heeft gestuurd komt het probleem eindelijk weer eens in de media. Al komt er maar een klein facet van het probleem naar voren. In dit geval wordt het probleem van het toenemende praktijkonderwijs beschreven. Tegenwoordig is het steeds meer de trend om studenten gewoon op stage te sturen met een minimale bagage aan kennis en vaardigheden. Voor de onderwijsinstelling natuurlijk ideaal. Een student die stage loopt kost haast niks omdat hij elders onder dak is en tevens geen gebruik maakt van hun voorzieningen. Voor de kwaliteit en niveau van het onderwijs rampzalig omdat een stage voortborduurt en ontwikkelt vanaf het kennisniveau dat aanwezig is bij de student. Is dat niveau er niet, dan zal hij op zijn stageadres bijna een veredelde koffiejuf spelen. Ook nuttig, daar niet van, maar HBO-niveau kan men het niet noemen.

Het onderwerp afdoen met een klein artikel in de krant is voor mij niet voldoende. Ik blijf mensen erop wijzen dat goed onderwijs belangrijk is en zal daar dan ook regelmatig over blijven publiceren. De Telegraaf was nu eens zo vriendelijk om in de rubriek "wat u zegt" op het internet een ingezonden brief van mij te publiceren. Uit de reacties daar blijkt dat veel mensen de daling van het niveau en de erbarmelijke omstandigheden in onderwijsinstellingen hebben opgemerkt en zich afvragen waar dat toch heen gaat. Graag verneem ik uw reacties en gedetailleerde informatie als u concrete gebeurtenissen op onderwijsinstellingen heeft meegemaakt die niet door de beugel kunnen. Zeker als u daar bewijzen en getuigen voor heeft. We zullen op den duur de grote heren landelijk wakker kunnen schudden en laten zien dat het zo niet langer kan.

Soms bereiken mij berichten van mensen die zich afvragen waar we ons nu allemaal druk over maken. "Kennis en niveau, kunnen we dat eten?" vragen ze zich af. Grappenmakers zoals iemand die zich "Henk uit Culemborg" noemt en op de pagina van de Telegraaf overduidelijk laat zien dat hij niet begrijpt dat Misdefinitie zijn eigen uitgever is proberen denigerend de boel te bagatelliseren. Daarom wil ik graag een aantal treffende voorbeelden geven waar een gebrek aan niveau toe kan leiden. Na hun studie gaan de ex-studenten doorgaans aan het werk. U krijgt dan met ze te maken als u afhankelijk bent van hun "professionaliteit". Hun werkwijze is in grote mate bepalend hoe u de maatschappij en haar diensten ervaart:

- Uw kinderen krijgen straks les van leraren die zelf niet eens kunnen rekenen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau merkt op dat ze ook nog slecht zijn in taal. Spelling en grammatica? Nooit van gehoord. SMS- en Breezertaal is wat de klok straks doet luiden.

- Dankzij de studenten van de HvA doet u vanaf 2007 langer over uw treinreis. Want als de professionaliteit ontbreekt, dan beperken ze de dienstverlening toch gewoon?

- Aangezien er sprake is van een niveaudaling, zouden we juist vermoeden dat werkgevers steeds hogere eisen gaan stellen aan kandidaten. Als MBO geen MBO meer is, maar in werkelijkheid lager, dan zou de eis HBO voor de hand liggen. Hoewel veel bedrijven dat tegenwoordig gewoon doen gebeurt dat lang niet altijd.

Net noemde ik al het geval dat onderwijspersoneel massaal wordt vervangen door het lagere MBO niveau, maar ik begon bijna te huilen toen ik een paar dagen terug deze vacature zag van de Universiteit van Amsterdam. Daar vragen ze een ambtelijk secretaris Examencommissie. Mijn broek zakt echter af van verbazing als ik na een hele waslijst met werkzaamheden te zien krijg dat ze daar iemand met een MBO (!) diploma voor vragen.

Hoe kan iemand nu een studieprogramma op univrsitair niveau beoordelen als hij zelf slechts het MBO-niveau kent? Hoe kan een MBO'er beoordelen of ik het universitaire niveau heb dat voor mij een vrijstelling rechtvaardigt?! Zijn ze nu verdomme helemaal gek geworden! Ook worden ze ingezet om met studenten te communiceren. Erg fijn communiceren met iemand die zelfs niet het studiepuntensysteem binnen het Hoger Onderwijs zal snappen. Ze denken zeker dat ze geen hoger opgeleid persoon kunnen krijgen. U zult wel begrijpen dat als ze al een lager niveau vragen en dat niveau (MBO) ook al niet eens meer staat voor een echt MBO niveau, daar dus letterlijk iemand met een VMBO-niveau zit. Volstrekt onacceptabel. Dit kan echt niet en grenst aan het absurde.

- Een soortgelijke situatie is er aan het ontstaan bij de rechterlijke macht. Kennelijk is niveau geen eis meer, want er zijn mensen die van mening zijn dat amateurs ook gewoon kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld als rechter. Professionals neerzetten is niet meer nodig, dus waarom nog kwaliteit in het onderwijs willen? Onthoud u even de namen van het gespuis dat het mogelijk wil maken. Aleid Wolfsen (PvdA), Frans Weekers (VVD) en Joost Eerdmans (LPF). Zo, dan weet u tenminste waarop u niet zou moeten stemmen.

Wat is nu het probleem? Onze rechtstaat is gebaseerd op een ingewikkeld systeem. Talloze regeltjes en wetten maken onze democratie tot wat het is. Om machtsmisbruik te voorkomen is de macht her en der verdeeld over verschillende organen. De regering mag onder andere wetten maken en is deels belast met de uitvoering en realisering daarvan. Rechters moeten een forse juridische achtergrond hebben om ons ingewikkelde wettenstelsel consequent, onafhankelijk en rationeel toe te passen. De rechter dient zich niet inhoudelijk te bemoeien met de wet en hem al zeker niet ter discussie stellen. Hij moet de wet toepassen. Daarbij rekening houdend met diverse factoren zoals uitspraken van eerdere rechters die jurisprudentie opleveren.

Een ieder die van mening is dat een leek dat ook zou moeten kunnen raad ik eens aan om wat boeken over recht open te slaan en wat jurisprudentie en uitspraken van de Hoge Raad door te nemen. Geen kattenpis en al helemaal geen stof voor amateurs. Hoewel het plan van de eerst genoemde personen van de PvdA en VVD in eerste instantie pleit voor amateuristische plaatsvervangende rechters, wil Eerdmans (LPF) nog veel verder gaan. Hoe valt dit te rijmen met het recht op een onafhankelijke rechter als professional in het recht? Rechters hebben een stevige rechtsgeleerdheid-opleiding achter de rug op universitair niveau en een voortgezette opleiding van minstens 6 jaar. Al die kennis en deskundigheid vervangen door leken is waanzin.

Wat is dan de motivatie voor zulke beslissingen? Men vindt dat amateurs een verfrissende blik kunnen hebben op het rechtspreken. Erg dom, want ten eerste kunnen rechters als ze zouden willen die verfrissende blik laten meewegen in hun vonnis zonder expertise en gezag uit handen te geven. Denk bijvoorbeeld eens aan rechtzaken waarbij een psycholoog wordt opgeroepen om als gedragsdeskundige te verklaren of iets wel of niet mogelijk is. Het gaat dan echter steeds om professionals en niet om amateurs.

Ten tweede laten amateurs zich ernstig leiden door emotie en dat komt de rechtzaak doorgaans niet ten goede. Lees eens de gemiddelde reacties over misdaad op een website als Fok!. Mensen worden daar voor de kleinste dingen doodgewenst. Politieke kleuring speelt ook een rol. Zo zal een rechts georiŽnteerd persoon van een linkse eerder de doodstraf krijgen en andersom. Gaan we zo de rechtspraak organiseren? Liever niet. Rechtspraak moet mijn inziens objectief, rationeel en voorspelbaar zijn. Ik zie liever een alternatief: haal het gelul en domme rechtvaardigingen uit de rechtspraak en straf nu gewoon eens als iemand iets overduidelijk gedaan heeft. Het voert te ver om deze opinie verder uit te werken, maar het zal duidelijk zijn dat ik pleit voor een alternatief met professionals. Niet met amateurs.

Eerdmans wil zelfs dat slagers en bakkers meepraten over het vonnis. Ik begin me af te vragen wat voor opleiding hij heeft genoten. Ik hoop niet hetzelfde als ik, want anders kan ik een van mijn titels wel wegstrepen. Het is een schande.

- Tot slot kijken we naar de politie. Al eerder wees ik op het feit dat ze bij de politie graag discrimineren. Ze willen graag allochtonen en het politiewerk lijkt helemaal niet zo'n hoogstandje. Wel ja, zet er maar amateurs neer met een te lage opleiding. Hoog opgeleide Nederlanders zijn niet welkom. Want: blank en hoog opgeleid. De opleidingseis wordt omlaag gegooid tot het VMBO en dus kan iedereen bij een opleiding beginnen om straks op straat rond te lopen. Waar de politie voor staat is amateurs op straat. Leuke slogan voor op een t-shirt overigens. Op eigen risico trouwens, want boetes maken kunnen ze sinds de invoering van het standaard boetebriefje wel.

Erg dubieus, want zo krijgen we veel te laag opgeleide mensen bij de politie. Het wordt echter nog veel spannender. Ondanks dat het niveau van het onderwijs is gedaald en het papiertje dus een hoger niveau aangeeft dan de kandidaat werkelijk heeft, komt men bij de politie personeel te kort. De allochtonen en vrouwen willen maar niet komen en voor een groot deel van die groep is het halen van een VMBO-diploma al een hele opgave. Geen nood. Zelfs als u geen woord Nederlands kunt spreken en een net zo'n slechte conditie heeft als uw webmaster kunt u agent worden. Een echte vent wordt nu zeker geen agent, maar dat ter zijde. O ja, als u wilt solliciteren moet u nog net niet dom genoeg zijn om een brommer of scooter te herkennen. Ik moest eens voor een troep agenten stoppen die brommers op de rollerbank aan het zetten waren. Alleen reed ik op een fiets...

Mijn inziens zijn de genoemde kwaliteits- en niveaudalingen echt te belachelijk voor woorden. Eerst het onderwijsniveau omlaag gooien en dan vervolgens het niveau en de kwaliteit van de banen erop aanpassen. De omgekeerde wereld. Wat denken de hoge heren ervan om het onderwijs in ere te herstellen zodat we weer echte professionals aan het werk kunnen zetten?
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.