Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 35 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

182 Makelaars: "Starters ronduit arrogant"
181 Geloofwaardigheid Fok! roest aan Danny's reet
180 Socialistisch EU: "Geen discussie over doodstraf" (4)
179 Rechtsgeleerde tentamenperikelen UvA
178 Communist Marijnissen (SP) toont zich antisemiet
177 Politiek extremisme: alles moet kunnen
176 Stemcomputers in onze "democratie"
175 Kom maar binnen allemaal
174 Val kabinet: wie is de schuldige?
173 Daling niveau onderwijs laat sporen na
172 AD: "Smitjugend radicaliseert op zomerkamf"
171 Onderwijspersoneel in de uitverkoop
170 Veel Marokkanen hekelen onze democratie
169 De "strenge" NS-gestapo
168 Racisme PAN gaat gewoon door
167 Hahaha de Antifa (2)
166 Europafascisme: het CDA vindt u te dom
165 Gratis adviesservice ontslag.nl/net waardeloos
164 Rabobank: deine papiere!
163 Jonge moslims radicaliseren regelmatig

171 # Onderwijspersoneel in de uitverkoop #
Gepost door Misdefinitie op 24-06-2006 om 15:16.
Het leraarsschap was ooit een echt beroep. Mensen wilden destijds leraar worden omdat ze van kinderen houden omdat ze een roeping hadden en onze kinderen wilden vergiftigen met religieuze onzin graag wilden bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd. Het waren stuk voor stuk professionele deskundigen op hun vakgebied die met hun academische niveau ver boven de stof stonden die ze moesten doceren. De echte leraar kreeg toen nog respect en konden met ijzeren en stalen tucht de leerlingen de nodige discipline bijbrengen. Zodoende werd er veel geleerd op school en bleef het niveau hoog. Nederland kon zijn imago als kenniseconomie en hoog opgeleid land handhaven. Tegenwoordig lijkt het totaal de andere kant op te gaan. Leraren worden steeds dommer, zijn steeds lager opgeleid en kunnen door het nieuwe leren op basis van competenties alleen maar doen alsof ze iets kunnen en weten. Bij gebrek aan kwaliteit en deskundigheid wordt het leraarsschap steeds vaker gedegradeerd tot het MBO-niveau.

Nuancering.

Dat klinkt allemaal nogal ernstig. In de media kunnen we vernemen dat er grote problemen op komst zijn. De academici keren het onderwijs massaal de rug toe en men schreeuwt keihard van de daken dat er nu MBO'ers komen te staan. Betekent dat zometeen dat onze kroost les krijgt van mensen met een te laag niveau? Eerst maar even rationeel nadenken. Het MBO-niveau is ongeveer gelijkgesteld aan het niveau van de HAVO. Dat zou betekenen dat er ernstige overtredingen worden gemaakt indien een MBO'er aan HAVO en VWO les zou mogen geven. Erg ongeloofwaardig. Het vermoeden rijst dat ze weer eens de meute napraten en dat er iets anders aan de hand is.

Het artikel verwijst naar een onderzoek van de Onderwijsbond CNV. Graag vestig ik uw aandacht op het stuk tekst onder het kopje "Evenwicht zoek". Daar staat dat er NIET is onderzocht of het aangetrokken MBO-personeel ook voor de klas staat. Hersenloze en amateuritische paupersites als Fok! gaan er natuurlijk meteen van uit dat er in het onderwijs alleen leraren werken. Dat ze de titel tussen quotes zetten doet daaraan niks af. Het originele onderzoek suggereert namelijk helemaal niet dat het hier leraren betreft. Ook het artikel dat we net aanhaalden op de Tiscali-server neemt zonder nadenken het geblaat over. Waarbij ze als bron Novum vermelden. Erg dom en amateuristisch, maar goed, we gaan het nu niet hebben over riooljournalisten. De nuancering is gemaakt. Daar gaat het om.

Daling van niveau op andere gebieden.

We richten ons op het onderzoek van de CNV en zijn conclusies. De onderwijsbond heeft een enquête gehouden onder 301 leden. Helaas is dat onderzoek niet van hoogstaande kwaliteit. Vragen als "Ziet u dat het gemiddelde opleidingsniveau van onderwijspersoneel daalt?" zijn behoorlijk subjectief en lijken bovendien betrekking te hebben op al het onderwijspersoneel. U moet echter iets weten over onderwijspersoneel: ze krijgen niet allemaal dezelfde waardering, ze hebben niet allemaal dezelfde opleiding en ze zijn ook niet verplicht om allemaal over dezelfde vaardigheden te beschikken. Het spreekt voor zich dat de schoonmaker van de directeur niet academisch opgeleid hoeft te zijn. Wie opmerkt dat de schoolleiding meer paupers aanneemt om het verplichte corvee van de leerlingen over te nemen heeft gelijk als hij claimt dat het gemiddelde opleidingsniveau daalt, maar dat soort baantjes hebben niks met het onderwijs te maken.

Toch geven de opmerkingen van de leden een aardige trend aan. Zo zijn ze zeer negatief over het aantal academici dat er binnenkomt. Academici vervullen doorgaans WEL de rol van leraar. Als er minder binnenkomt dan eruit gaat, dan kan men inderdaad stellen dat het onderwijsniveau daalt. Maar niet per se van de leraar zelf tot MBO-niveau en dat is toch duidelijk hetgeen dat sommige websites suggereren. Dat neemt verder niet weg dat een daling van het onderwijsniveau zeer kwalijk is te noemen. Allereest omdat er ook andere banen in het onderwijs zijn die professionals vereisen, maar waar men WEL legaal MBO'ers voor kan aannemen. Terwijl dat niet wenselijk is. Een goed voorbeeld zijn de ondersteunende diensten op het gebied van de ICT. Een beetje school heeft aardig wat computers staan in netwerkopstelling. In een bedrijf worden zulke netwerken onderhouden door systeembeheerders. Doorgaans van HBO-niveau. Op scholen vragen ze voor een soortgelijke functie ook wel HBO'ers, maar die steken hun middelvinger op naar het hongerloontje dat de school ervoor biedt. Krijgen ze op die manier geen HBO'er, dan is een MBO'er voor hen een logische stap. Dat het netwrk daardoor regelmatig in de knoei zit doet de rector af met incidenten.

Een ander gebied waar daling in het niveau zeer onwenselijk is zien we bij het aannemen van onderwijsassistenten. De huidige generatie leraren kunnen kennelijk het zware werk niet meer aan. Ook krijgen zij meer werk op hun bord doordat er leraren worden ontslagen. De leerlingen moeten toch hun uitleg krijgen en spulletjes moeten toch worden klaargezet tijdens practica. Een mogelijkheid voor de school is om leerlingen wijs te maken dat ze het zelf maar moeten uitzoeken en dat practica niet noodzakelijk zijn, maar dat is op den duur niet meer te verkopen. Wat gebeurt er? MBO'ers worden aangenomen om zich te bemoeien met het leraarsschap. Onder leiding van de leraar weliswaar die allang blij is dat hij ontlast is. Daarmee daalt wel een groot deel van de dienstverlening qua niveau. Maar ja, kennis is tegenwoordig toch niet meer belangrijk. Het draait nu allemaal om Google en wazige subjectieve competenties. Kennis? Leren? Waarom dan?

Hoe zit het met de leraar?

Hoe zit het dan bij de leraren? Wordt de pedofiele pedagogisch verantwoord handelende "professional" ook vervangen door MBO'ers? De onderwijsbond heeft dat helaas niet onderzocht. Een gemiste kans. Misdefinitie zou misdefinitie echter niet zijn als we niet eens gekeken hebben naar iets gelijkwaardigs. Een MBO-diploma is geen onderwijsbevoegdheid. Een (2e graads) onderwijsbevoegdheid is niks anders dan een educatieve HBO-opleiding. Uw webmaster heeft de afgelopen maanden eens gekeken in hoeverre hij bij scholen binnen kon komen zonder onderwijsbevoegdheid.

Natuurlijk ben ik veel hoger opgeleid, maar de mate waarin scholen onbevoegden aannemen geeft natuurlijk wel een indicatie of het überhaupt mogelijk is dat men op grote schaal massaal docenten op MBO-niveau aanstelt op het voortgezet onderwijs. Het VMBO kent nauwelijks opleidingseisen waardoor het nog zou kunnen. De HAVO en VWO stellen echter toch minimaal de eis van een HBO diploma. Wat waren de resultaten? Er gingen 15 sollicitaties de deur uit. Op basis daarvan ben ik 2 keer uitgenodigd en slechts 1 keer kon het vanwege het niveau dat ik had tot een benoeming komen. Als zulke lage cijfers al het resultaat zijn van een academische opleiding, niet betreffende een onderwijsbevoegdheid, dan geloof ik niet dat een leraar met een MBO-opleiding snel aan de bak komt bij scholen. Uiteraard was mijn steekproef veel te klein voor een dergelijke conclusie, dus pint u zich er niet op vast.

Waarom trekken academici weg?

Over het algemeen kan er gesteld worden dat het algemene kennisniveau van ondersteunend personeel en ondersteunende professionals daalt. Hebben we het over academici die vertrekken, dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat er vooral 1e graads docenten vertrekken. Op de HAVO en het VWO kan dat enkel gecompenseerd worden door 1e graads docenten te laten bijstaan door stagiaires en onderwijsassisten met een MBO-niveau. Legaal zijn dergelijke constructies mogelijk: het niveau van de leraar daalt dan niet, maar omdat de leraar steeds meer taken uit handen geeft aan te laag opgeleid personeel daalt het onderwijsniveau wel degelijk. 1e graads leraren door 2e graads leraren vervangen geeft wel een daling van het niveau van de leraren zelf, maar absolute cijfers in hoeverre dat gebeurt zijn er niet. Conclusie: het niveau en de kwaliteit van het onderwijs daalt door slinkse constructies.

1. Financiële perikelen.

Hoe kan het dan dat de academici wegtrekken? Financieel zijn vooral de academici de laatste jaren erg genaaid. Jaren terug verdiende een 1e graads leraar (doorgaans academici, al bestaan er ook 1e graads post-hbo opleidingen) meer dan een 2e graads (HBO) leraar. Vrij logisch, want de eerste graads leraar heeft meestal eerst het VWO gedaan, toen een universitaire opleiding gevolgd en daarna als afsluiting nog een post-doctorale opleiding om leraar te kunnen worden. Het hogere niveau, de hogere prestatie en het feit dat de leraar ook inzetbaar is in de bovenbouw van de HAVO en het VWO rechtvaardigen een hoger salaris. 1e graders zaten in schaal LD (12) en 2e graders in schaal LB (10). Wrekken bij het schoolbestuur moesten gaan bezuinigen en wilden echter zelf hun LD houden. Ze schaften daarom de LD voor docenten af. Er werd een tussenschaal bedacht voor 1e graders. Namelijk de LC (11). De maatregel was een voorzichtig stapje om in het vervolg bijna alle docenten gewoon met LB te honoreren. Waarom zou je als academici nog in het onderwijs gaan werken als je hetzelfde krijgt als een HBO'er en waarom zou je dan überhaupt een 1e graads bevoegdheid gaan halen?

2. Gebrek aan uitdaging; gehoorzaamheid aan meerdere verplicht.

Gerotzooi met het salaris, inclusief het bevriezen ervan, heeft ertoe geleid dat academici massaal vertrekken. De enige reden voor vertrek is dat niet. Ze hebben ook steeds vaker een gebrek aan uitdaging. Ze moeten werken volgens vastgelegde methoden en moeten hun onderwijs naar wens van hun meerderen inrichten. Van bovenaf worden er allerlei initiatieven naar beneden getrapt en de docent moet maar zien hoe hij dat ingevoerd krijgt in zijn lessen. Bezuinigingen zorgen ervoor dat materialen onvoldoende beschikbaar zijn en de leraar wordt opgezadeld met talloze problemen die eigenlijk terrein zijn van de leidinggevenden. Het brengt mij op een ander probleem: academici worden soms behandeld alsof ze lager waren opgeleid. Om maar niet te zeggen als een hond. Iedere dwaze conrector en afdelingsleider heeft van alles en nog wat te commanderen. Op dit onderwerp kom ik later in een ander artikel terug.

3. Academici op andere gebieden komen niet aan de slag.

Net had ik het al over mijn eigen situatie. Hoewel ik graag het onderwijs in wil en academisch en beroepsgericht opgeleid, is er voor mij geen enkele mogelijkheid een baan te bemachtigen in het onderwijs. Een bevoegdheid is vereist, maar er is ook geen redelijke manier om de bevoegdheid te halen. 1e graads opleidingen accepteren geen aanverwante opleidingen zonder een standaard groot applicatieprogramma aan te bieden. Om na een academische opleiding nog eens 3 jaar te studeren is een beetje teveel van het goede. Hetzelfde geldt voor 2e graads opleidingen. Happig op vrijstellingen zijn ze niet, dus ook die weg duurt 3 jaar. Kopopleidingen van een jaar zijn ook al geen optie, want ook zij houden niet zo van aanverwante opleidingen. Zij-instroom vereist een assesment en een baan bij een onderwijsinstelling, maar die baan is nu juist niet te krijgen en een school wil niet graag de last van zo'n assesment op zich nemen. Kostbare kennis gaat hiermee verloren. Ik en vele andere academici vinden hun weg naar universiteiten en nog veel meer naar het bedrijfsleven.

4. Kleine banen die tijdelijk zijn.

Het onderwijs kenmerkt zich door kleine banen die tijdelijk van aard zijn. Voor de hoog opgeleide academici is het geen doen om zulke banen aan te nemen. Regelmatig zie ik vacatures voor 0,1 FTE tot 0,4 FTE. Daar kan geen mens zijn hypotheek of huur mee betalen. Het bedrijfsleven biedt vergeleken met het onderwijs veel grotere banen aan die vaak ook nog gewoon voltijds zijn. Een contract voor onbepaalde tijd is bij scholen ook ontzettend moeilijk. Een jaarcontract is gangbaar. Daarna nog eventueel verlengd met 1 jaar en als je niet meer nodig bent kan je opzouten. Zelf heb ik nog erger meegemaakt: baantjes van 2 maanden vanwege ziekte verlof waarbij de school weigerde om de tijd precies te specificeren. Komt de zieke na een maand terug, dan is het snel opzouten. Komt hij na 3 maanden terug, dan heb je nog "geluk". Geen enkele serieuze WO'er zal zich op zo'n manier willen laten misbruiken.

Alleen meer geld beschikbaar stellen lost het probleem niet op. Bovenstaande bezwaren dienen in elk geval te worden opgelost om erger te voorkomen. Jaag de academici niet weg, maar motiveer ze om te kiezen voor en te blijven in het onderwijs.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.