Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 35 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

182 Makelaars: "Starters ronduit arrogant"
181 Geloofwaardigheid Fok! roest aan Danny's reet
180 Socialistisch EU: "Geen discussie over doodstraf" (4)
179 Rechtsgeleerde tentamenperikelen UvA
178 Communist Marijnissen (SP) toont zich antisemiet
177 Politiek extremisme: alles moet kunnen
176 Stemcomputers in onze "democratie"
175 Kom maar binnen allemaal
174 Val kabinet: wie is de schuldige?
173 Daling niveau onderwijs laat sporen na
172 AD: "Smitjugend radicaliseert op zomerkamf"
171 Onderwijspersoneel in de uitverkoop
170 Veel Marokkanen hekelen onze democratie
169 De "strenge" NS-gestapo
168 Racisme PAN gaat gewoon door
167 Hahaha de Antifa (2)
166 Europafascisme: het CDA vindt u te dom
165 Gratis adviesservice ontslag.nl/net waardeloos
164 Rabobank: deine papiere!
163 Jonge moslims radicaliseren regelmatig

167 # Hahaha de Antifa #
Gepost door Misdefinitie op 08-06-2006 om 00:25.
Regelmatig ziet u hier het woord fascisme voorbij komen. Over het algemeen gaan we er vanuit dat de meeste mensen ongeveer dezelfde betekenis aanhouden van het woord. Toch kan het geen kwaad om even stil te staan bij die betekenis. Wanneer u het bekende woordenboek er even bijpakt dan komt u algauw een beschrijving tegen die het fascisme beschrijft als een ideologie met nationalistische beginselen. In het dagelijks gebruik en dus ook op misdefinitie.nl heeft het woord echter betrekking gekregen op het geheel van gewelddadige en vernietigende handelingen en activiteiten waarmee men mensen dwingt een bepaald gedachtegoed te volgen. Het gedachtegoed wordt middels geweld opgedrongen en andersdenkenden worden met geweld en slinkse trucs letterlijk monddood gemaakt. Het fascisme is daarmee niet meer gericht op een soort politieke stroming. In dit artikel maken we nader kennis met de professionals op het gebied van het uitvoeren van het fascisme. Namelijk de AFA. Of de Antifa. Een organisatie die zich opstelt als de hostingprovider van dat clubje. Zij claimen anti-fascist te zijn, maar we merken op dat hun handelen verdacht veel naar het fascisme zelf neigt.

Een bestrijdingsmiddel is soms erger dan het vermeende kwaad. Zeker in dit soort zaken. Voor het kwaad wordt door de anti-fascisten steevast verwezen naar alles dat ook maar enigszins naar een rechts politiek standpunt gaat. Zelf kwalificeren ze elk standpunt dat rechtser is dan extreem links automatisch als extreem rechts. Let op: volgens hun eigen kwalificatie dus. Een inhoudelijke discussie valt op dit punt niet met ze aan te gaan: als zij vinden dat iets extreem rechts is, dan is het ook extreem rechts. En als zij iets eenmaal als extreem rechts zien, dan zijn alle middelen toegestaan om het kwaad dat zij daarin zien uit te roeien. Want dat zijn volgens hen de zogenaamde nazi's. Zij doelen hiermee op partijen als Nieuw Rechts (ze hebben net een nieuwe website, neemt u er maar eens een kijkje), de Nationale Alliantie en de Nederlandse Volksunie. Zegt u het eens eerlijk: hebben we als volk daadwerkelijk last van die partijen en rechtvaardigt het bestaan van een partij al geweld? Natuurlijk niet! Geweld in reactie op gedachtegoed dat men niet aanstaat is pas fascisme!

Eigenlijk is anti-fascist een bedriegende aanduiding voor clubjes als de AFA, Antifa en Kafka. Al eerder is gebleken dat de AFA geweld niet schuwt als zij een legaal aangevraagde demonstratie willen verbieden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij demonstraties van Nieuw Rechts en de Nationale Alliantie. De NA hield 27 mei 2006 (net als Nieuw Rechts een paar jaar geleden) een demonstratie tegen kindergeilers die zichzelf "niet praktiserende pedofielen" noemen, maar stiekem wel de poes willen likken. En dan hebben we het hier niet over een huisdier met 4 poten. Demonstraties tegen pedofilie trekken dikwijls extreem linkse AFA figuren aan die door gebrek aan inhoudelijke argumentatie meteen beginnen te meppen zodra er iemand een afwijkend gedachtegoed heeft. Wie geweld gebruikt om zijn mening door te drukken is een fascist. De term anti-fascist is daarom misleidend en verbergt enkel hun ware aard.

Hoe luidt de argumentatie van AFA-achtigen dan als het gaat om de rechtvaardiging van geweld? Er valt op te merken dat er helemaal geen sprake is van een argumentatie:

"Zij zijn extreem rechts."
Al eerder is ter sprake gekomen dat extreem rechts niet bestaat. Daarmee is die bewering al verworpen. Wie toch nog een poging wil doen om er iets van te maken zal moeten kijken naar het gedrag van beide partijen. Zien we nette partijen als NR, NA en de NVU het nazi-gedachtegoed verspreiden? NEE. Staan ze met de rechterarm omhoog? NEE. Gebruiken zij geweld? NEE. Er zijn geen situaties bekend waarin men aantoonbaar heeft gemaakt dat die partijen extreem rechts gedachtegoed aanhangen. De AFA zal die bewering met bewijzen moeten kunnen staven voordat het aannemelijk wordt. Ook in de partijprogramma's van de betreffende partijen is geen spoor te vinden van rechts extremisme. Zelf schuwen ze echter het extreme geweld niet. Bij een aantal demonstraties die georganiseerd werden door rechtse partijen waren zij juist degenen die na provocatie openlijk geweld pleegden. Demonstraties die zonder aanwezigheid van de AFA uiterst netjes en zorgvuldig verlopen. Het is hier wel duidelijk wie de geweldgebruikende fascisten zijn.

"Zij zaaien haat."
Nu duidelijk is dat het niet aan het extreem rechtse karakter kan liggen omdat dat karakter simpelweg niet bestaat (dat de media anders beweren doet daaraan niks af) moet er wel een andere rechtvaardiging zijn. Een rechtvaardiging die al even stomzinnig is als de vorige. De AFA claimt dat ze het schokkend vinden dat een partij als NA haat kan zaaien. Een stelling die sowieso makkelijk onderuit te halen is omdat zij op geen enkele manier wordt onderbouwd. Kijken we verder, dan merken we op dat het om een anti-pedofielen demonstratie gaat. Dergelijke demonstraties richten zich op dat deel van de pedofielen die daadwerkelijk kinderen willen verkrachten en / of dat ook gedaan hebben. Ze pleiten tevens voor harde straffen voor kinderverkrachters. Zo bekeken kan iemand van de AFA beweren dat er sprake is van haat. Namelijk haat tegen kinderverkrachters. Is dat echt iets om wakker van te liggen? Mogen mensen geen haat koesteren tegen extreme misdadigers die hun kostbaarste bezit, hun kinderen, voor hun leven willen beschadigen? Om nog maar te zwijgen dat de haat zich eigenlijk richt op het gedrag van kinderverkrachters. Namelijk het kapot maken van een kind. De AFA vindt haat tegen kinderverkrachting overduidelijk onaanvaardbaar.

"Wij zijn tegen rechts. Dat zegt niks over onze houding naar pedofielen."
Nu duidelijk is geworden dat extreem rechts niet bestaat EN de Nationale Alliantie niet van de gelegenheid gebruik maakte om rechts gedachtegoed ten toon te sprijden is deze stelling al verworpen. De NA opereerde niet in hoedanigheid van een rechtse propagandapartij, maar als politieke partij die zich hard maakt tegen kinderverkrachting. De AFA kan daar niet tegen iets zijn dat niet gebeurt (rechts gedachtegoed verspreiden), maar liet in zijn gedrag zien dat ze tegen een demonstratie waren waarin tegen een pedofielenvereniging werd gedemonstreerd. Aangezien dat het enige punt is dat de NA maakte, is dat ook het enige punt waar Łberhaupt bezwaar tegen gemaakt kon worden. Men kan daarom concluderen dat een club mensen die dat met geweld verhinderen de situatie met de pedofielen wel goed vindt. Iemand die tegen de walgelijke praktijken van de pedofielen van vereniging Martijn is zal nooit een demonstratie tegen de vereniging dwarsbomen. Dat doen enkel de mensen die er voorstander van zijn.

Tegenstanders van anti-pedo zijn voorstanders van pedo.

Uiteraard hebben we het hier nog altijd over pedofielen die ook echt met illegale dingen bezig zijn en niet over de zielige uitzondering die wel de gedachten heeft, maar nooit iets zou doen. Laat dat duidelijk zijn. Het zelfde punt van debat vindt de laatste dagen ook plaats op diverse fora op het internet. Twee weken geleden gaf ik al aan dat het geen toeval is dat alleen rechts strijdt tegen pedofilie. De linkerkant van het politieke spectrum vindt het allemaal wel best of erger nog: zij faciliteren de praktijken van die smeerlappen. Links claimt echter massaal dat het niet optreden tegen dat soort praktijken niet betekent dat zij voorstander zijn van pedofielen. Ook de AFA heeft er een handje van om met een dergelijke drogreden aan te komen. Ik ga u vertellen waarom dat niet klopt.

Kinderverkrachting is een misdaad. Kinderporno downloaden of vervaardigen ook. Dat behoeft geen discussie. Om het een en ander duidelijk te maken maak ik een vergelijking met een andere misdaad: moord. Wie de intentie heeft om een moord te plegen en dat openbaar bekend maakt, is strafbaar. Met een beetje pech wordt hij meteen opgehaald. Hetzelfde geldt voor pedofielen. Wie openbaar aangeeft een kind te willen neuken dient ook meteen opgepakt te worden. Het gaat nog verder. Stel dat u getuige bent van het plan om de moord te plegen en dat u even later de dader het pistool ziet richten. U doet niks om het te voorkomen. U bent dan wel degelijk strafbaar.

Voor pedofilie: stel dat u ervan op de hoogte bent dat bepaalde mensen seks met kinderen willen hebben en u doet net als de linkse partijen niks om het te voorkomen. U bent dan wel degelijk strafbaar bezig. Of u ook wilde dat de moord gepleegd werd en het kind verkracht werd doet hier niet ter zake. Het gaat zelfs een stapje verder. De misdaden zijn gepleegd, u bent op de hoogte en u houdt uw mond. U doet niks en u laat het gewoon de volgende keer weer gebeuren. Hier is sprake van medeplichtigheid en ook hier bent u in beide gevallen strafbaar. Niks doen en zwijgen terwijl de misdaad wordt gepleegd maakt u medeplichtig aan de misdaad.

We gaan nog een stap verder. U bent niet alleen op de hoogte van de misdaad, maar u weet ook dat het herhaald gaat worden en u krijgt te horen dat anderen wel hun burgerplicht serieus nemen en er wat aan proberen te doen. Vervolgens probeert u ze tegen te houden door de zaak te bagatelliseren ("ze zijn niet allemaal zo" en "ze likken toch alleen maar?") en probeert u het gesprek en discussie onmogelijk te maken door middel van drogredenen. In dat geval bent u actief bezig om de aanpak van criminaliteit te dwarsbomen. Aangezien dat uit vrije wil gebeurt, kunnen we wel degelijk stellen dat mensen die zulke activiteiten ondernemen het gewoon willen dat er pedofielen zijn die kinderen verkrachten. Gaat het nog verder? Helaas wel. De georganiseerde misdaad zoals de AFA voert zelfs met geweld activiteiten uit. Het vermoeden kan bestaan dat ze dat doen uit angst dat niemand meer kinderen kan bonken; zij dus ook niet. Dat zou meteen het extreem linkse gedrag verklaren. Mensen die niks doen, medeplichting zijn en die zich tegenstander tonen van de bestrijding van de misdaad mogen we wel degelijk voorstander noemen.

Fascisme en propaganda: hallo AFA!
Of ze daar nu wel of niet van kinderen houden laat ik even in het midden. Fascisme (op een extreme manier met dwang anderen de eigen denkwijzen opdringen) wordt tegenwoordig niet alleen door geweld beoefend. Geweld kan zich ook tegen mensen keren. Want met hoeveel mensen zijn ze nou? Als er een anti-knokploeg komt, dan is het verhaal snel over. Het spel van het fascisme wordt daarom ook op psychologisch niveau gespeeld. Kort gezegd houdt dat het gebruik van propaganda en censuur in. Liegen en bedriegen blijkt een onfeilbaar middel te zijn om mensen voor de "goede zaak" te winnen. We maken nu een uitstapje naar de website van de AFA. Gebruik een proxy om de website te bezoeken als u het niet vertrouwt. We willen weten wat de AFA volgens eigen zeggen doet en klikken meteen door. En voila, daar is de propaganda.

Een aantal punten zijn wel aardig om even te belichten:
"Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen."
Waarom doen zij dan niks aan de vele vormen van rascisme waar autochtonen aan blootgesteld worden? En sinds wanneer is het rechtser worden van de overheid al reden om racisme aan te nemen? Rechts staat niet gelijk aan racisme.

"AFA vindt iedere vorm van onderdrukking op grond van her- en afkomst, sekse, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid onaanvaardbaar."
Discriminatie op basis van politieke voorkeur is voor hen echter wel toegestaan. Dood aan rechts is het toch?

"Fascisme is een ideologie die geweld en het recht van de sterkste verheerlijkt."

EN

"iedereen die er een andere opvatting op na houdt, wordt door de fascisten met alle mogelijke middelen onderdrukt."
De vuile hypocrieten. Zelf zijn zij de enigen die met geweld hun mening erdoor proberen te duwen en andersdenkenden monddood proberen te maken. Jammer dat de AFA heel goed in staat is om het begrip fascisme uit te leggen, maar dat ze niet willen inzien dat ze zich er zelf schuldig aan maken. Dat zijn huichelaars die hypocriet middels dit soort propaganda de eigen fascistische daden proberen te verbergen.

De rest van de tekst staat vol beschuldigingen die niet onderbouwd worden en zijn daarom dus waardeloos. De woorden "extreem rechts" komen nogal vaak voor. Als voorbeeld geven ze het beleid rondom vluchtelingen. Tja, als Nederland niet alle economische asielzoekers per direct binnenlaat worden we al als extreem rechts gezien. Moeten we dat serieus nemen? Ik dacht het niet. Strenger straffen is opeens ook extreem rechts. Zeker als we pedofielen zwaarder straffen dan ze met Tonino hebben gedaan (vrijspraak). Ook noemen ze de legitimatieplicht extreem rechts. Blij om te weten dat ik hier in elk geval niet extreem rechts ben, want de legitimatieplicht is mij een doorn in het oog.

Concluderend stel ik dat de anti-fascisten eigenlijk gewoon fascisten zijn zoals we die allang kennen. Vroeger noemde men het nationaal socialisme wel fascistisch vanwege het geweld dat Hitler en zijn aanhangers gebruikten. Tegenwoordig zijn de fascisten de internationale socialisten. Een verzamelnaam voor AFA, Kafka, Antifa, IS en nog een paar die ik vergeten ben. Internationaal gevaar voor ons land dat van buiten- en binnenland komt. Weet wie uw vijanden zijn.

Vergeet nooit dat de fascisten van toen zich nu anti-fascisten noemen. Laat u niet misleiden.
Reacties: 2
Pagina's: 1

Reactie door id op 01-07-2006 om 21:43.
Ik ben helemaal niet gecharmeerd van de AFA (geweld is nooit te rechtvaardigen), maar ik heb helaas menig foto (helaas, waar op het Net dit nou was weet ik niet meer) gezien waarbij lezingen van de NA plaatsvinden in een met HAKENKRUIZEN versierde ruimte. Wellicht geen formeel bewijs, maar wel een "smoking gun".

Reactie door Misdefinitie op 02-07-2006 om 00:28.
Ik spreek in dit artikel puur mijn afkeuring uit over een organisatie die meent met geweld haar zienswijze naar voren te brengen. Dergelijke foto's van officiŽle NA bijeenkomsten zijn mij niet bekend. Wel ken ik een soortgelijke kwestie met foto's van M. Smit van NR. Toen bleek dat een foto + suggestie snel gemaakt is: hij was uitgenodigd bij iemand en werd op de foto gezet met een collectersitem uit WO-II.

U kunt van mening zijn dat ze bij de NA geen lieverdjes zijn, maar dat doet niks af aan het illegale karakter van de AFA. Ze zouden het respect pas verdienen als ze op legale wijze de strijd aangaan tegen wat hen niet zint. Tegen de PNVD wordt aanstaande vrijdag ook gewoon geprocedeerd om maar een voorbeeld te geven.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.