Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 9 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

702 Belasten door rare kwasten
701 Vertel die nikkers leugens (1)
700 De gewelddadige makakendans
699 Houd je grootje voor de gek!
698 De PvdA is een rottend kadaver
697 Misstand in links verband
696 Pesten wordt karikatuur
695 Nationalisme zal bloeden (4)
694 Homo's flikker op! (1)
693 Van complot tot compleet zot
692 Afbraaksocialisme in volle afgang (4)
691 Mietjes van de islamietjes deel 3
690 Mietjes van de islamietjes deel 2 (1)
689 Mietjes van de islamietjes (1)
688 Duurzaam energie verspillen (8)
687 Haarkloverij voor identiteit
686 Afluisteren een publiek geheim
685 Verzet doen we samen (2)
684 Veilig leren lezen
683 Details van het handelen (2)

699 # Houd je grootje voor de gek! #
Gepost door Misdefinitie op 03-09-2013 om 23:50.
Oorlogen, misstanden en bizarre incidenten zouden in een moderne beschaafde maatschappij niet zonder slag of stoot in een ordinaire doofpot moeten kunnen belanden. De grootste en meest cruciale fout die iedere klokkenluider of kritische weblogger wel eens gemaakt heeft, is denken dat misstanden kunnen voortbestaan omdat mensen het niet weten. Vol goede moed uw leven opofferen in de hoop een stel lamlendelingen wakker te schudden, is zinloos. Helaas komen veel vrijheidsstrijders daar pas achter op het moment dat hun leven al geruÔneerd is en zij niet meer terug kunnen. Mensen weten namelijk heel goed waar ze mee bezig zijn. Dacht u werkelijk dat een volk dat de godganse dag hun smartphone loopt te vingeren, niet allang alarm had geslagen als het ze echt interesseert? Alle ellende op deze wereld is puur een kwestie van willen en weten. Mensen zijn monsters, maar het geweten moet wel gesust worden. Propaganda is een middel waarmee mensen zichzelf en anderen voor de gek houden en proberen te verbergen dat ze van alle shit af hebben geweten.

Mooi-weer-praters.

Economische processen zijn fascinerend en zijn gekoppeld aan de politieke processen. De meest ideale samenleving is er een van evenwicht. Een toestand waarin we genoeg kunnen produceren om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien samen met nog flink wat extra luxe. Precies voldoende geld hebben om dat allemaal te kunnen kopen en een werklustig volk dat gewoon werkt voor zijn centen. Politieke keuzen zorgen ervoor dat de samenleving dermate ingericht wordt, dat er problemen ontstaan. Men wil bijvoorbeeld tot zeker 80 % van uw zuur verdiende centen kunnen stelen om dat aan klaplopers en andere kruipende parasieten te geven. De balans trekt scheef, de overheid gaat meer geld bijdrukken en allerlei constructies bedenken om middels bijvoorbeeld subsidie het tij te keren. Met als gevolg inflatie en schommelingen in de groei van de economie. Gerelateerd aan productie noemt men dit verschijnsel conjunctuur. Doordat de mensheid het politiek niet eens kan worden, wisselen we regelmatig de politieke wacht en schommelen we van negatief naar positief.

Eigenlijk is conjunctuur iets dat we de welbekende 7 vette jaren kunnen noemen die onherroepelijk worden opgevolgd door de 7 magere jaren. Kenmerkend aan de domme mensheid is dat ze in de goede jaren alles verbrassen wat ze op het moment te verspillen hebben zonder een buffer op te bouwen om de slechtere jaren op te vangen. Feitelijk hopen en gokken mensen er steeds op dat er toch anderen zijn die in de vette jaren sparen, zodat de laffe sprinkhanen daar in de jaren erna nog van kunnen profiteren. Politiek gezien is het de bedoeling dat er na de wisseling van de wacht en de overgang naar de slechte jaren, deskundigen bereid en bij machte zijn om puin te ruimen. Gedurende de eeuwen heen is dat heel vaak net aan goed gedaan (en helaas ook even vaak fout). Socialisten die fijn feest vieren met ons geld, nieuwe verkiezingen, mensen stemmen iets minder links en rechts is de boeman die helaas moet bezuinigen. Thans hebben ze een probleem, want de socialisten zijn al zo lang aan de macht dat ze na de 7 vette jaren de magere jaren eeuwig laten voortduren.

De Paarse kabinetten uit de jaren '90, vielen min of meer met hun neus in de boter. Geld zat, want de staatsschuld was toen nog minder dan het geld dat ze jaarlijks (!) binnenkrijgen aan belasting. Het kon niet op. Grenzen wagenwijd open. Kom maar binnen iedereen! Leuke feestjes, ontwikkelingshulp en het hele project Europa. Toen begonnen de problemen. Balkenende zwoer dat na het zuur het zoet zou komen, maar gaf ons 8 jaren lang zoutzuur. Weer ging het van: "Kom maar binnen iedereen! We hebben geld zat!" Een PvdA'er op de schatkist en gaan met die banaan. De staatsschuld verdubbelde, maar in 2010 leek het de goede kant op te gaan. De VVD kwam aan de macht en ging zonder de PvdA regeren. Te laat, maar het kon de conjunctuur weer doen omslaan naar 7 vette jaren. Helaas, Rutte bleek een linkse jongen, het CDA deed extreem links en de PVV kon dat niet meer dan gedogen. Waar de PVV mee stopte en de schuld kreeg van alles. Nu de VVD en de PvdA samen de macht hebben, worden de 7 magere jaren minstens verlengd tot 14. De balans is volledig zoek.

Hebben we een schommeling met een ongeveer gelijk aantal jaren ertussen, dan hadden we nog kunnen concluderen dat alle politieke bewegingen kut zijn, maar hier zien we overduidelijk dat het socialisme onder leiding van de PvdA, sinds 1994 alleen maar ellende heeft voortgebracht. Met ieder ander kabinet zou de "natuurlijke" loop van de conjunctuur nu in de 7 vette jaren moeten zitten, maar we zitten nog steeds in de magere jaren door toedoen van de VVD onder leiding van de PvdA. Nivelleren is creperen, zo simpel is dat. Het gaat zo door zolang deze twee droplullen de dienst uitmaken. Wat schetst dan onze verbazing? De media blazen hoog van de toren dat er lichte tekenen van herstel zijn. Qua theoretische conjunctuur zouden we dat mogen verwachten, dan zou het niet eens een verdienste zijn van de politiek, maar iedereen kan toch met eigen ogen zien dat het helemaal niet zo fraai gaat op het moment. Mensen die noodgedwongen hun huizen op executieveilingen moeten verkopen, lezen tussen hun tranen door in de krant dat het weer aantrekt.

Makelaars zijn er als notoire beroepsleugenaars uiteraard als de kippen bij om herstel van de economie op conto van de vermeende aantrekkende huizenmarkt te schrijven. Vooral als het om de eigen prestaties gaat. Zo stelt de website van Makelaarsland, een internetmakelaar, dat het aantal verkopen relatief stabiel blijft en dat voor positieve signalen zorgt op de woningmarkt. Zo erg positief vinden wij het allemaal niet. Deskundigen rollen over elkaar heen om te kunnen beweren dat de verkopen toenemen, maar even serieus, wat zegt het aantal verkopen nou over herstel? Een verkoop betekent in deze tijd echt niet dat er een koper is gevonden die minstens de waarde van de hypotheek aan de eigenaar heeft willen geven. Doorgaans gaat het om min of meer gedwongen verkopen waarbij de eigenaar van pure ellende akkoord heeft moeten gaan met een veel lager bedrag. Spiegelt dat positief herstel van de economie voor? Tijdelijke toenamen aan verkopen laten eerder zien dat er steeds meer mensen kapot gaan en wel gedwongen worden om te verkopen.

Met termen als "best verkopende makelaar" en nog meer van die poespas, tracht de makelaardij krampachtig het eigen hoofd boven water te houden, maar we hebben reeds eerder aangetoond dat die overbodige beroepsgroep vanwege hun leugenachtige en amateuristische karakter, in de moderne tijd geen enkele bestaansrecht meer heeft. De NEVI stamt van een andere beroepssector en stelt dat er sprake is van een stevig herstel van de Nederlandse industrie. De productie in Nederland zou flink stijgen. Allemaal leuk en aardig, maar als we met z'n allen lekker veel produceren en niemand in staat is die meuk te kopen, dan zullen ze het wel weer met bijna gratis export oplossen. Met andere woorden: die troep gewoon weggeven omdat we het anders door moeten draaien. Ondertussen vliegen de schandalen ons om de oren. Paardenvlees dat niet deugt en wat de rest betreft: dat zit onder de spuitkak van slachters. Jammer voor al die mooi-weer-praters dat de politiek, waar zij (vergeet dat nooit) in meerderheid voor gekozen hebben, de boel verneuken.

Ach, wat lullen wij ook. Wij zijn slechts nazi-achtige hoogopgeleiden met jarenlange ervaring in de ingewikkeldste maatschappelijke analyses die er zijn. Neem dan Mark Rutte. Deed 8 jaar over een "studie" Geschiedenis en heeft dus alle bagage in huis om daadkrachtig in te grijpen als zelfs het kleinste kind kan zien dat de samenleving volledig naar z'n sodemieter gaat. Dus aan hem de eer op de door Elsevier georganiseerde H. J. Schoo-lezing de mensen wat positiever te stemmen na de zoveelste dramatische peilingen. De moed zal de mensen echter in de schoenen zinken, want de locatie, de Rode Hoed in Amsterdam, had beter de Rode Hond kunnen heten daar Rutte ouderwets liet blijken dat hij de holle socialistische retoriek nog niet verleerd is. Aan toekomstvisies heeft de premier een hekel. Aangeven waar we moeten staan over 25 jaar, vindt hij een blauwdruk die de samenleving ziet als vaste mal. Rutte kiest voor het vage verhaal van "perspectief voor mensen". Zodat hij eeuwig kan lullen, nivelleren en de mensen kan laten creperen.

Vage shit vertellen kan iedereen, maar daar kopen we geen brood van. Iedereen kan zien dat het noodzakelijk is dat de we staatsschuld terug brengen naar nul evenals het aantal niet-westerse allochtonen in Nederland. Twee problemen die hand in hand met elkaar gaan. Zouden we niet honderden miljarden hebben verspild aan allochtonen, buitenland, ontwikkelingshulp en oorlog, dan hadden we geen schulden, geen schuldencrisis en dus ook geen economische problemen. Over zulke problemen mag echter nog steeds niet gesproken worden. Rutte doet net alsof de gokverslaafde vader niet net zijn huis heeft vergokt. Het ligt aan zijn kind. Want naar mate dat als baby groeide kreeg hij meer behoefte aan voedsel en liet het systeem daardoor exploderen. Niet aan de miljardenverspilling van de overheid wijt Rutte het probleem, maar aan de mensen die steeds meer van de overheid gingen vragen. Zo wilt u steeds meer en betere zorg, onderwijs, politie en vreten. Onderzoeken hoe die vraag kon toenemen? Wel nee, zover zal zijn beperkte kennis en abstract denkvermogen nooit kunnen reiken.

Des te meer buitenlandse parasieten ons kleine landje betraden, des te groter zijn de aanslagen op ons leven, geld en veiligheid. Hordes allochtonen die werkloos thuiszitten en als gehaaide hypochonders vaker naar de dokter gaan dat u gaat werken, fraudeurs in de zorg die het socialistische systeem tot het einde misbruiken en allerlei kosten aan privacyschendende meuk om zo schijnveiligheid te creŽren, maken de zorg onbetaalbaar. Eerder hebben we al uiteengezet dat socialistische systemen dergelijk misbruik faciliteren en we derhalve dus verder moeten denken. Waarom hebben we eigenlijk een soort van verzorgingsstaat gecreŽerd? Omdat er simpelweg mensen zijn die letterlijk niet kunnen werken vanwege ziekte. De hele dag op internet zitten kunnen de meesten dan weer wel, maar dat ter zijde. Met een basisvangnet voor zieken en een particuliere verzekering in geval van ziekenhuisopname, ging het goed. Werken als u kunt werken. Wat zegt Rutte als socialist? Laat parasieten profiteren. En als u ziek wordt? Dan had u dat maar moeten voorkomen.

Fuck you nepliberaal, eerst ons uitknijpen als een citroen en ons kapot moeten werken voor een schijntje in deze door socialisten verkloot land om dan, als we ziek zijn, te moeten horen dat wij niks krijgen en het aan ons zelf te wijten hebben? Zo werkt dat niet. Rutte laat in zijn speech voor de zoveelste keer zien een verkeerde visie te hebben op wat de overheid hoort te doen. Hij stelt dat probleem voor als een vraag die hij niet kan beantwoorden en daarom maar classificeert als "keuzes maken". Nee, nee, godverdomme nee! De overheid ontleent zijn hele bestaansrecht enkel uit het mandaat dat mensen hebben gegeven. Dat mandaat bestaat uit het afstaan van een zo klein mogelijk stukje vrijheid om zo essentiŽle zaken in het leven te kunnen garanderen die mensen zelf niet of nauwelijks kunnen regelen. Zoals het bouwen van dijken, politie en rechtspraak. Er zijn dus wel degelijk afspraken gemaakt hierover. Het sociale contract dat de mensheid virtueel heeft gesloten om een oorlog van allen tegen allen te voorkomen, schrijft een zo klein mogelijke overheid voor.

Dit overigens liberale standpunt dat tijdens nachtwakersstaten in de 19e eeuw werd ontwikkeld, houdt in dat de overheid zich in beginsel nergens mee mag bemoeien tenzij het in het algemeen belang is en niemand anders het redelijkerwijs zou kunnen regelen in de private sector. Het betreft precies de ideologie waarmee de VVD zijn verkiezingspropaganda maakt, maar in de praktijk is hij zo links als hij maar zijn kan nu hij continu de verzorgingsstaat loopt te propaganderen. Niet in de vorm van een basis voor zieken die echt niet kunnen werken, maar in de vorm van alles wat hier binnenkomt, moet ten koste van alles 100 % kunnen profiteren. Eigenlijk is Rutte nog erger dan een socialist aangezien hij na alle nivelleringsacties tegen hardwerkenden die nu bankroet zijn zegt: "Jammer, maar nu jullie geen geld hebben en er zelfs geen plaats meer is voor compensatie in de verzorgingsstaat, halen we alles maar weg." Hardwerkende burgers niet uitknijpen is pas de juiste keuze. Stop nu eens die miljardenverspillingen. Of hadden we dat al gezegd?

Vanzelfsprekend komt de propaganda om de hoek kijken. Nederland zou in de top-5 van beste economieŽn staan. Boven Duitsland. Fout. Op dit moment staan ze op 8, onder Duitsland. Nederlanders zouden het meeste verdienen. Klopt, ze verdienen het, maar ze krijgen het niet omdat de overheid al hun geld loopt te verspillen. Rutte vergeet dat mensen alleen maar geld krijgen als ze een baan kunnen vinden en laat de werkloosheid nu extreem opgelopen zijn. Of bedoelt Rutte soms dat zijn vriendjes, de gordelrooselite, het meeste geld binnenharken omdat zij wel verzekerd zijn van een baan? Heb medelijden, want Rutte zou de pijn ook voelen. "Koop dat huis, koop die auto," roept hij terwijl hij lachend in de showroom staat. Ja, hij wel, met z'n salaris van dik anderhalve ton waarvan hij niks hoeft te betalen omdat daarnaast alles vergoed wordt door de staat. Ja, zo hoeven wij ook niet naar de voedselbank. Stop maar met zeiken, want volgens de OESO krijgt uw levensgelul een dikke 7. Of een dikke lul, want: leugens, klote leugens en statistiek.

Wel heeft Rutte begrip voor uw situatie. Ja, het klopt dat uw pensioen niet meer gegarandeerd is. Geen woord over het afromen van pensioengeld door links toen het zogenaamd "goed" ging. Geen woord over het toestaan dat fondsen met uw geld mogen gokken. Ja, het klopt dat uw eigen huis niet meer in waarde stijgt, maar juist daalt. Geen woord over dat u juist een dikke hypotheek moet nemen vanwege de lastenverzwaringen en regels van de politiek. Geen woord over het feit dat u uw huis zo 3 keer betaalt: een keer voor een Marokkaan, daarna voor een Turk en daarna op de executieveiling een keer voor de bank waarna u met een restschuld achterblijft. Te absurd om te verzinnen, dus neemt u maar van ons aan dat het in werkelijkheid dikwijls zo gaat. Ja, het klopt dat u geen werk heeft, maar ja, die crisis hŤ. 700.000 mensen zitten zonder werk. Maar ja, schijt aan u, want wat kan Rutte eraan doen?! Groeicijfers als in de jaren '90 horen volgens Rutte tot het verleden. Natuurlijk. Na Paars, Balkende en Rutte, is alles naar de klote!

"Ja, er worden Joden vergast. Ja, het zijn uw vrienden en dierbaren. Maar hey, het zijn niet meer de jaren '30 hŤ. Het land moet veranderen. Ik hamer op zelfredzaamheid. Ik geef ruim baan aan ambitie en talent. Koop dat huis, koop die auto! Wat er nu gebeurt, zijn compromissen die we moeten sluiten. Meer ruimte en veiligheid voor ons. En ja, het is ingrijpend. Dat begrijp ik wel, al raakt het me voor geen meter. Ja, het is persoonlijk en nijpend. En u maar moeite doen om het hoofd boven het gas te houden. Het zal niet lukken, dat begrijp ik ook wel. Maar ik zie trends waarop ik kan anticiperen. U niet meer, u gaat een douche nemen. Wij zijn slechts een heel klein plaatje in het geheel. De FŁhrer heeft gesproken, wij beheersen nog niet de wereld. Denk liever eens aan de trend. Zyclon B met gratis Wifi. Vooruitgang en het oude goede verdwijnt, maar u maakt nu toch zelf gebruik van de moderne middelen?" "Prachtig verhaal kamaraad, zo zou ik die landverraders ook hebben toegesproken. Nederland moet eerlijker en socialer!"

Zuur en erg walgelijk, het komt erop neer dat u de miserie aan uzelf te wijten heeft en voor zover u kunt bewijzen dat de socialistische politiek uw laatste nagel aan uw doodskist is, geldt dat het simpelweg de crisis is geweest. Alsof de crisis een monster is dat alles en iedereen zomaar overkomt en de miljardenverspillende politiek niet bestaat. Dat is net zoiets als doen alsof de Holocaust een mythe is waarin God de mensen straft waarna het verhaaltje verzonnen en aangedikt in de geschiedenisboeken terecht is gekomen. Dat gelooft toch niemand? Of wel soms? O wacht, wij hanteren de verkeerde definities. Wanneer wij zeggen dat Nederland een kenniseconomie is, denken we alleen aan die weledelgeleerde droplul met zijn vele titels. Vmbo'ers horen er ook bij, al kunnen ze niet eens meer een waterpomptang vasthouden. Nederland moet volgens Rutte af van zijn wereldwijde arrogantie. Zou het aan de VVD liggen, dan legt Nederland zich neer bij de underdog. Dat nooit! Nederland oefent al eeuwen invloed uit op de wereld.

"Verbrand de schepen waar u op staat, oude zekerheden moeten verdwijnen. Vroeger sloten we ook onrendabele mijnen." Jazeker imbeciel, maar onder leiding van de VVD zit de politiek nu alles te slopen wat nog juist wel goed draaide. Het onderwijs is de nek omgedraaid, de zorg functioneert niet meer, mensen hebben geen pensioen meer en zitten vanaf jonge leeftijd al zonder werk. Mensen worden tegenwoordig voor een kleinigheid maatschappelijk uitgesloten en wat onze voedselvoorziening betreft: heel de wereld weet nu dat wij dagelijks stront vreten. Althans, als u geen vegetariŽr bent die vindt dat gras lekker de maag schuurt. Rutte wil veranderingen. Om te beginnen heeft u boven uw stand geleefd. Het waren niet die absurde belastingen, werkloosheid en bureaucratie die u tot de bedelstaf brachten, maar uw hebzucht. Hoge hypotheken terwijl u met uw salaris best onder de brug kon gaan slapen. "Hervormen, hervormen, hervormen." Klopt, maar de socialistische manieren van Rutte, hangen ons de keel uit. "Laat alles los," roept Rutte. Ja ja.

Propaganda geschiedt niet alleen door ronduit te liegen over feiten van algemene bekendheid en het middels vele drogredenen een onjuist beeld geven over de waarheid, maar ook indirect met behulp van smerige trucjes. Een oude truc is bijvoorbeeld de druk en boosheid bij de bevolking te laten oplopen en net voordat het tot een uitbarsting komt, deels voor een opluchting te zorgen. Zo heeft men onder luid protest een hervorming van het zorgstelsel doorgeduwd. Iedereen ging meer betalen voor zijn zorg door de verplichte bijdrage aan de staat. Wie via het ziekenfonds verzekerd was ging al meer betalen, maar particuliere verzekerden zagen hun kosten verdubbelen. Voorts kwamen er meerdere verhogingen van het eigen risico. Bij de mensen nam de financiŽle druk van deze verzwaringen ondragelijk toe. Elke verhoging zorgde voor meer protesten. Totdat de bom met de inkomensafhankelijke zorg dreigde te barsten. Opeens komt het bericht dat de inkomensafhankelijke zorg van tafel is. Mensen blij en feesten, niet beseffende dat ze sowieso al genaaid waren.

Elke politicus die vervelende zaken er doorheen wil persen, weet dat hij het 5 keer erger moet doen zodat hij voor een klein deeltje terug kan krabbelen en de mensen zo opgelucht zijn dat het ergste niet door gaat, dat ze al het andere accepteren. U betaalt met liefde bijna 2000 euro voor zorg die u nauwelijks gebruikt in plaats van 400 in de opluchting dat het ook 2400 had kunnen zijn. Wordt u zo belazerd of niet? De kracht van deze manier van handelen zit hem ook in de propaganda achteraf. Politici doen echt alsof ze het ergste in uw belang hebben geschrapt. Zo zouden de plannen ervoor gezorgd hebben dat er een extreme administratieve druk bij handhavers kwam te liggen en de inkomensgrenzen wel erg hard gesteld worden. Terwijl in werkelijkheid de plannen tot massaprotesten hebben kunnen leiden waardoor de VVD en PvdA een nog groter probleem in de peilingen zouden krijgen. Het maakt u willoos. Burgers zullen veelal niet eens beseffen dat al het geld dat ze betalen, opgaat aan fraude gepleegd door veelal linkse dwazen.

Anderen de schuld geven van het eigen falen is eveneens een veelgebruikte truc om zelf de dans te kunnen ontspringen. VVD en PvdA kunnen steun in de Eerste Kamer wel vergeten als ze de andere partijen niet kunnen overtuigen van hun pensioenplannen. Aangezien de pensioenplannen gaan vallen onder de bezuinigingsdrift van Rutte 2, zal een eventuele afwijzing kunnen betekenen dat het sociale akkoord ook niet doorgaat en het kabinet kan vallen. Nu het slecht gaat, lijken oppositiepartijen extra gebrand te zijn op een val, dus is het voor het kabinet makkelijk voorsorteren op de beschuldiging dat het mis is gegaan omdat de Eerste Kamer tegensputterde. Te makkelijk naar ons idee. Parlementaire democratie houdt niet in dat enkel de partijen die op dit moment regeren een vinger in de pap mogen hebben. De oppositie is een heel belangrijk onderdeel van onze democratie en moet ook overtuigd worden. Signalen vanuit de oppositie negeren en ze dan de schuld geven van falen, doet geen recht aan de verschillen tussen beide Kamers.

Voorts is het standpunt dat alles afhangt van de pensioenplannen onhoudbaar. Men kan wel bij elk punt dat ze aandragen roepen dat het cruciaal is, maar waar het om gaat is of het geheel van plannen de goedkeuring van het volk kan wegdragen en dat is niet het geval. Dit kabinet heeft geen enkel draagvlak meer. Politiek gezien kan men dan wel proberen om met een strandflirt te trachten of ze Pechtolds achterste alsnog voor zich kunnen winnen, maar dat neemt niet weg dat de meerderheid van de Nederlanders inmiddels vurig hoopt op nieuwe verkiezingen. Sowieso zijn de plannen geen goed idee omdat het zorgt voor een forse belastingtegenvaller van 4 miljard. Daar is niet goed over nagedacht, maar hey, dat geldt voor alles waar die socialisten mee komen. De politiek moet stoppen met doen alsof zorg en pensioenen zo problematisch zijn dat het niet te handhaven is. Het is socialistisch niet te handhaven. Verplicht iedereen te werken, zelf een zorgverzekering te regelen en te sparen voor zijn pensioen. Ouderen dienen dan gecompenseerd te worden omdat het voor hen te laat is.

Buiten de politiek vinden we vooral de emotionele en ideologische propaganda terug. Denk aan het schandaal dat KWF Kankerbestrijding thans voor zijn kiezen krijgt. Slechts 1/8 deel van het geld komt daadwerkelijk terecht bij de onderzoekers. De rest bestaat uit managementfee's, frauduleuze declaraties en snoepreisjes. Logisch dat mensen niks meer willen geven, want het is toch nutteloos en ze worden ronduit besodemieterd. Wat staat er in de krant? Niet dat ze er oprecht spijt van hebben, alles gaan terugvorderen en ons de baan van directeur geven tegen de helft van 160.000 per jaar. In plaats daarvan beklagen ze zich erover dat al die arme vrijwilligers alle shit over zich heen krijgen, alles moeten uitleggen en de mensen steeds hartelozer worden omdat ze minder geven. Krijg de klere maar omdat kanker hier niet gepast is. Het probleem ligt niet bij de vrijwilligers en mensen die nu minder geven. Alles in deze maatschappij is zo verkankerd dat valse propaganda echt niet gaat helpen om het eerlijker en socialer te maken.

Overweging.

Gaat het om het beoordelen van Geert Wilders, dan hanteren politici andere maatstaven. Gedoogt hij, dan doen ze alsof hij in de regering zit. Wordt er dan toevallig geregeerd als het goed gaat, dan zeggen ze dat het komt doordat de socialisten zo'n goed beleid hebben gevoerd. Dat onder hun leiding de schatkist alleen maar gevuld is met nog meer schulden, laten ze dan maar achterwege. Draait de economie en gaat het daarna slecht, dan roepen ze dat het komt door het slechte extreemrechtse beleid dat Wilders gevoerd zou hebben. Al had hij geen flikker te zeggen. Gaat het tijdens het regeren fout, dan is dat de schuld van Wilders. Gaat het daarna toch weer goed, dan wordt dat weer toegeschreven aan het socialistische beleid dat erna kwam. Voor de PvdA geldt precies het omgekeerde. Nu het slecht gaat en zij regeren, komt dat volgens links doordat de PVV de boel heeft genaaid. Niet door Paars en Balkenende. Om dit een beetje geloofwaardig te kunnen brengen, is wel propaganda nodig. Want waarom is de een wel meteen verantwoordelijk en de ander niet?

Thans hebben de socialisten het een beetje moeilijk. Natuurlijk kan men het theoretische verhaaltje ophangen dat de gevolgen van politiek beleid altijd achteraf komen en degene die regeert dus de puinzooi van de voorgangers moet opruimen, maar nu zitten ze met het probleem dat de socialisten al meer dan twee decennia vrijwel onafgebroken aan de macht zijn. Met name de PvdA is in vrijwel alle regeringen praktisch gezien de baas geweest door de andere partijen te gijzelen. Amper twee jaartjes onderbreking door de VVD, CDA en de gedoogsteun van de PVV, vormen een te zwak argument om meer dan 10 jaar linkse crisis mee te rechtvaardigen. Vroeger zouden we geconstateerd hebben dat zij al het mogelijke zouden doen om u ervan te overtuigen dat het toch niet de schuld van het linkse beleid is. Desnoods roepen ze dat CDA en D66 ook rechts zijn en de VVD zelfs ultrarechts om hun hachje te kunnen redden. Propaganda is in deze tijd echter niks anders dan een heel hoop geblaat zonder ooit te zeggen waar het echt op staat.

Allang is bekend dat ongewenste informatie verwijderd kan worden door een heleboel desinformatie te verspreiden. Dan zien mensen vanzelf door de linkse bomen het bos niet meer en kunnen zij rustig doorgaan met hun achterlijke beleid. Zo moet uit alle macht voorkomen worden dat mensen gaan denken dat de PvdA de crisis voor de 3e keer in 20 jaar steeds erger maakt. Na Paars hadden we een crisis, na Balkenende 4 leek de economie wel het slachtveld der socialisten en nu gaat het voor de derde keer mis. Nederland is er steeds slechter aan toe. Iedereen die niet al jaren onder een steen leeft, moet dat kunnen zien en begrijpen. Dus beginnen ze maar met ontkennen en te liegen dat herstel onderweg is. Herstel waarvan eigenlijk? Dat vertellen ze er lekker niet bij. Herstel van de socialistische wanorde die de huizenmarkt, de zorg, het onderwijs, de pensioenen en de veiligheid ernstig in het geding bracht? Zogenaamde deskundigen weten zich wel aan hun nietszeggende cijfertjes vast te klampen, maar durven de schuld niet bij de daders te leggen.

Hun leugens lijken nog altijd niet zo verfijnd te worden dat het niet meer te onderscheiden is. Sterker nog, het valt ons op dat de meest ingewikkelde constructies waarmee het socialisme zijn falen trachtte te verbergen, niet meer werken en ze derhalve terug moeten grijpen tot de meest doorzichtige pierpraat. Mark Rutte heeft daar in zijn toespraak een prachtig voorbeeld van gegeven. Links lullen en rechts vullen. Een beroep doen op de liberale geschiedenis om voorts het socialisme te verdedigen. Met een paar verkeerde feiten in de hand proberen om het afpersen van de bevolking goed te praten. Na het faciliteren van het socialisme roepen dat allerlei systemen onhoudbaar zijn en de enige oplossing is dat u uw huis, baan en verworven rechten verliest. Zonder in te gaan op de oplossing van minder verspillen, minder massa-immigratie en veel minder macht en geld naar het idiote EurabiŽ. Laat Rutte vooral een vraag beantwoorden: hoe kan het dat iedereen de oplossingen ziet, maar het toch niet van de grond komt?
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.