Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 11 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

662 Voer voor islamvarkens
661 Oprotten met die betutteling!
660 Geen recht op onrecht (1)
659 Onderwijs blijft aanrommelen
658 Jong geleerd, oud vergaan
657 Foute socialistische systeembanken
656 De nationale kneuzenbrigade
655 Imbecielen kiezen voor pedofielen
654 Milieu vol ecoterrorisme
653 Fatsoen met smet op het blazoen (1)
652 Zelfislamisering is hoogverraad (3)
651 Van sportief naar vertieft
650 Misdefinitie.nl wenst u een hoopvol 2013
649 Spijt van verwildering (4)
648 Religie is science fiction
647 Blijven hangen in trivialiteiten
646 Marokkanen zijn een racistisch probleem (3)
645 Webidioten maken elkaar kapot (4)
644 Onderwijs bestuurd door fraudeurs (1)
643 Vrijheid geen internationaal allure

645 # Webidioten maken elkaar kapot #
Gepost door Misdefinitie op 07-12-2012 om 23:16.
Shocklogs als GeenStijl en Retecool moeten het hebben van hersenloos vermaak, onderbroekenlol en de digitale schandpaal om in deze tijden van collectieve psychose nog enige aandacht te kunnen trekken. Onderzoeksjournalistiek is ver te zoeken en in verreweg de meeste gevallen afwezig. Nieuwsberichten worden selectief geript van het internet, opgevuld met wollig taalgebruik en de nodige schuttingstaal. Er wordt wat gegoogeld en de persoon om wie het gaat wordt met naam en toenaam publiekelijk voor lul gezet. Lachen, gieren, brullen, want het hele internet zit vol mongolen met het IQ van een garnaal die de hele dag niks anders doen dan aan hun pik trekken en mensen lastig vallen die in die digitale smaadschriften finaal kapot worden gemaakt. Lange tijd gaat dat goed omdat de daders zich anoniem en onaantastbaar wanen. De klachten over de privacyschending worden afgedaan als geleuter van gekken. Webidioten maken elkaar kapot, totdat ze eens iemand tegenkomen die groter, beter en sterker is dan zij en het uit de hand loopt.

Onschuldige slachtoffers.

Internet heeft het binnen een korte tijd in razend tempo mogelijk gemaakt dat iedere dwaas die een toetsenbord kan bedienen, zijn smurrie vrijelijk over de hele wereld kan verspreiden. De snelle ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op het persoonlijke leven van mensen, zijn door menigeen onderschat. Rond 1998 kon u nog uw volledige naam, adres en telefoonnummer op het internet plaatsen en er zeker van zijn dat daar nooit iemand misbruik van zou maken. Tot een jaar of 2004 konden shocklogs schrijven en publiceren wat ze wilden, zonder daarmee iemand levenslang te beschadigen. Dit kwam vooral omdat des te verder we terug gaan in de tijd, des te minder mensen de beschikking hadden over internet. Anno 2012 heeft alles en iedereen met het internet te maken, worden teksten door extreem veel mensen gelezen en wordt iedereen door Google gehaald omdat mensen zelf niet meer in staat zijn kennis met elkaar te maken. Aangezien internet voor extreme publiciteit zorgt en iedereen kan maken of breken, moeten we (lees: iedereen) opnieuw evalueren hoe we omgaan met privacy op internet.

Figuren als Hubert Roth (Reet) en Alexander Ringeling (Bas Taart) weten al jaren hun tienduizenden lezers het idee te geven dat ze samen strijden tegen een gemeenschappelijke vijand. Lezers en sympathisanten hebben veelal het gevoel een hechte gemeenschap te vormen en onder zulke groepen is het een publiek geheim dat als iemand publiekelijk te schande wordt gezet, het indirect de bedoeling is dat zij meehelpen een straf uit te delen. Zodoende krijgen mensen wiens naam en toenaam in een bepaalde context worden genoemd, te maken met laster, smaad, beledigingen, bedreigingen, stalking en grove vormen van privacyschending. Gedrag dat door hen gerechtvaardigd wordt door de bizarre gedachte dat wie genoemd wordt, genoeg op zijn kerfstok heeft om te worden afgeslacht. Beheerders van internetplatformen kunnen dat gedrag grotendeels (bij)sturen door de manier waarop iemand op hun platform wordt omschreven. Beheerders van shocklogs worden zo aanklager, rechter en beul ineen zonder de verantwoordelijkheid te willen dragen voor de consequenties.

Om een aantal voor de hand liggende redenen is deze ontwikkeling ongewenst. Nederland is een zogenaamde democratische rechtsstaat. Bij meerderheid kiezen we volksvertegenwoordigers die in het parlement de wetten maken. Wetten worden door de geweldsmonopolie van politie en justitie gehandhaafd en onafhankelijke rechters oordelen over de straffen bij misdrijven. Deze wat summiere weergave is geen 100 % juridisch nauwkeurige uiteenzetting, maar waar het op neer komt is dat het niet de bedoeling is dat burgers eigen rechter gaan spelen. Het OM vervolgt en rechters bepalen de straf. Heeft iemand zijn straf gehad, dan hebben we met z'n allen afgesproken dat er weer resocialisatie mogelijk is, hoe onwenselijk we dat persoonlijk ook vinden bij ernstige misdrijven. Toch vinden veel mensen deze uitleg onbevredigend. Zij vinden het niet erg als we iemand als die vieze vuile gore pedofiel Robert Mikelsons openlijk noemen. Juist in de aanname "waar rook is, is vuur", schuilt het gevaar van de digitale schandpaal als het om onschuldigen gaat.

Wist u dat vrijwel geen enkele shocklog of onbekende particuliere weblog beleid heeft om willekeur te voorkomen? Zeg eens eerlijk, hoe reageert u op laster op het internet? Hoogstwaarschijnlijk herkent u het niet eens. Wie als sympathisant op Retecool komt, vindt die website zo geweldig dat de meeste dingen gewoon voor waar worden aangenomen. Zo ontstaat het idee dat degene die genoemd wordt, wel heel wat op zijn kerfstok moet hebben niet waar? Fout, we zullen u laten zien waar dat aan ligt. Zulke websites zijn niet bedoeld om al het nieuws te presenteren. Enkel de onderwerpen waar de redactie over wil schrijven, komen aan bod. Natuurlijk merkt u nu op dat dat principe voor elke website geldt, ook hier. Klopt, maar de selectieve verontwaardigdheid is wel van belang als u bedenkt welke argumentatie en intentie er achter publicaties zitten. Websitebeheerders suggereren de schandpaal voor grote criminelen. Vraag het Hubert Roth, Alex Ringeling, Bert Brussen en Robert Engel en ze zullen allemaal doen alsof ze het recht hebben iemand kapot te maken.

Argeloze lezers zullen onmiddellijk aannemen dat de verdachtmakingen waar zijn. Verreweg de meeste mensen hebben nooit geleerd verder te kijken dan hun neus lang is. Wanneer op Retecool staat dat iemand een nazi, pedofiel of internet tough guy is, dan nemen hun lezers dat voor waar aan. En als iemand een crimineel is, dan mag hij worden afgebrand, gediskwalificeerd en met alle mogelijke middelen gemarteld worden, niet waar? Wel, hoe reageert u als u hoort dat de selectie om op een van de duizenden schandpalen op internet te komen, volstrekt willekeurig is en helemaal geen verband heeft met hele ernstige misdaden? Bekijkt u nog eens de zaak van de beheerder van Misdefinitie tegen shocklog Retecool. De enige "misdaad" die hier door hem gepleegd wordt, is kennelijk de gedachtemisdaad. Zwarte letters op een witte achtergrond die niemand hoeft te lezen. Dat is al voldoende om met naam en toenaam kapot gemaakt te worden. Shocklogs maken mensen kapot die niks noemenswaardig hebben gedaan. Erger nog: over grote misdrijven en misstanden zwijgen ze het liefst.

Vorig jaar hebben we de hypocrisie van Retecool voor de zoveelste maal kunnen aantonen na hun volgende publicatie over een ontslagen leraar. Stel nu dat zij consequent zouden zijn en het beleid hanteren dat als een docent op een school ontslagen wordt, dat altijd tot een publicatie zou leiden met naam en toenaam, zeker naar mate het feit ernstiger wordt. Dan zou het zo moeten zijn dat als onze beheerder met naam en toenaam genoemd wordt na ontslag vanwege politieke meningen op een website, een andere docent die ontslagen wordt vanwege aanranding van minderjarige leerlingen zeker met naam en toenaam genoemd moet worden. Immers, voor fatsoenlijke mensen is seks met kinderen altijd vele malen erger dan het geven van een mening, wat ze ook van die mening zullen vinden. Desondanks gebeurde dat niet. Hubert publiceerde over onze beheerder vier artikelen met naam en van die pedofiel 1 artikel zonder naam. Zo komt het regelmatig voor dat op Retecool en GeenStijl de gruwelijkste misdadigers, vooral pedofielen, de hand boven het hoofd worden gehouden.

De verklaring voor dit gedrag is simpel te verklaren aan de hand van de hoeveelheid risico die men durft te lopen. U dient te beseffen dat mensen die publiekelijk voor lul worden gezet, geestelijk, lichamelijk en financieel kapot worden gemaakt. Van een aantal mensen is bekend dat zij agressief zijn, niet terugdeinzen voor geweld of andere misdrijven of zelfs connecties hebben binnen het criminele circuit. Alex zou geen lang leven beschoren zijn als hij enkel de mensen pakt die hem weten te raken, dat weet deze internetheld maar al te goed. Dus maken shocklogs een risico-analyse. Wat zorgt voor hersenloos vermaak en is tevens met weinig risico's neer te zetten? Wel, meestal is het zo dat hoogopgeleide mensen uit nettere sociale klassen komen en conflicten met welbespraaktheid oplossen in plaats van met geweld. Zeker, we beseffen de smerige generalisatie, maar het gaat hier even om de beeldvorming ervan. Van een doctorandus ingenieur verwacht men simpelweg minder klappen te krijgen dan van een laagopgeleide kaalkop.

Shocklogs hebben dan wel een probleem. Het grote publiek zal over het algemeen wel accepteren dat een moordenaar, pedofiel, fraudeur of oplichter aan de schandpaal wordt genageld, maar zal het niet zo fatsoenlijk vinden om de naam van een hoogopgeleide, die in beginsel respect verdient, door het slijk te halen om iets triviaals. Zeker niet als het slechts om het geven van meningen betreft en de vrijheid van meninguiting raakt. Voor de shocklog is de fatsoenlijkste personen naaien echter gratis vermaak zonder dat zij daar ooit fysiek risico's voor lopen. Wat nu gedaan? Heel eenvoudig. Die beheerder heeft een website. Op die website staan 10 miljoen woorden. Wacht eens, daar staat ook het woord nikkers. "Nou dat is mooi, even suggereren dat hij alle zwarten vieze nikkers vindt die alleen hun handje ophouden voor geld. Een stuk of vijf keer zijn naam erbij schrijven en de Google-associatie is er." Op dit moment is het goed om te beseffen dat die willekeur ook u kan treffen als u veel te verliezen heeft en niet bereid bent tot geweld.

Sommige lezers zijn gelukkig wat slimmer en reageren kritisch. Hoe kan het dat de beheerder van Misdefinitie in 4 artikelen met naam en toenaam wordt genoemd terwijl pedofiele docenten hooguit 1 artikel zonder naam krijgen? Hoe kan het dat iemand kapot wordt geschreven die hooguit meningen geeft op een website terwijl grote misdadigers op Retecool onbesproken blijven? Hoe kon Retecool over hem reeds in 2008 spreken als een misdadiger terwijl hij door de rechtbank in Haarlem in 2009 werd vrijgesproken van belediging? Ook daar hebben ze wel een antwoord op. Al hun slachtoffers zijn namelijk gewoon gek. Gestoorde internetmalloten die thuishoren in een gesticht. Gek? Hoezo dan? Onze beheerder gaf gewoon zijn mening, werd ontslagen en verscheen op Retecool. Wie is er dan gek? Die christelijke lulhannes die docenten ontslaat omdat ze een andere mening hebben, de docent met de mening of de lasteraar? Shocklogs hanteren doorzichtige trucs om mensen slechter af te schilderen dan ze zijn.

Moet u even nagaan. U heeft gewoon uw mening. U uit uw mening op internet, net zoals miljoenen andere Nederlanders. Uw werkgever komt erachter en ontslaat u onrechtmatig. Vervolgens verschijnt er een smaadschrift op Retecool waarvan u last heeft in uw dagelijkse leven en ontzettend veel schade van ondervindt. Wat doet u? Alex Ringeling zijn strot doorsnijden? Hij lijkt bijna overal te suggereren dat we dat van plan zijn met zijn grote woorden, maar daar zit juist de smerigheid. U zult waarschijnlijk als nette fatsoenlijke burger een nette mail sturen met het verzoek om die rotzooi over u te verwijderen. Immers, het geven van een mening is niet der mate schokkend dat het journalistiek gerechtvaardigd is om iemand aan de digitale schandpaal te nagelen. Daar begint het spelletje van pesten. Al die lasteraars weten of behoren te weten dat ze schade veroorzaken, maar het interesseert ze niks. Hubert en Alex deden als een mongool met een chromosoom te veel, hielden onze beheerder voor de gek en toen hij daarop reageerde, noemden ze hem geschift.

Naderhand moet die leugen natuurlijk vele malen verteld worden. Zodra u protesteert tegen een publicatie over u op Retecool, noemen ze u gek, gestoord en rijp voor een inrichting. Die laster en beledigingen worden zo vaak herhaald, dat ze het zelf gaan geloven en met hen iedereen in hun omgeving. Alex Ringeling denkt tot op de dag van vandaag dat onze beheerder nooit een opleiding heeft gevolgd, zijn titels onrechtmatig voert en hij knettergek is. Waarom? Omdat hij protesteerde tegen smaadschriften op Retecool. Omdat hij hen erop wees dat het hypocriet is om namen van een pedofiel niet te noemen en zijn naam wel. Omdat Hubert en Alex van het type zijn die de rechtsstaat enkel waarderen voor zover het hen uitkomt. En wij zijn slechts een van de vele mensen die door Retecool belasterd zijn. Reet kiest zijn slachtoffers zorgvuldig uit, totdat het een keertje goed mis gaat. Herman Falkenstein uit Oss was de smaad en laster zo zat, dat hij greep naar de hardere middelen om het verwijderd te krijgen.

Koekje van eigen deeg.

Herman Falkenstein kreeg het aan de stok met Retecool, Moetenwenietwillen (MWNW), de Onafhankelijke Bloggers Associatie van Ina Dijstelberge en nog wat andere bloggers die u zelf wel kunt opsnorren. Inmiddels kent u het recept. Shocklogs zoeken willekeurig een slachtoffer, vinden Herman, publiceren zijn gegevens in smaadschriften op het internet en noemen hem koekkoek als hij daar tegen protesteert. Zoals verwacht worden de smaadschriften niet van het internet gehaald en de betrokken websites dachten daar mee weg te komen zoals ze er meestal mee wegkomen. Hun slachtoffers zijn immers meestal netter dan zij naar buiten toe suggereren. Deze Herman liet het er echter niet bij zitten. Hij dacht: "Als ik Alex Ringeling door zijn kop schiet en zijn kinderen molesteer, krijg ik 4 jaar cel. Als ik niks doe, word ik 4 jaar lang kapot gemaakt door zijn laster." Voorts bedreigde hij hem met de dood. Alex Ringeling poepte in zijn broek van angst en rende huilend naar de politie. Zoveel tegenstand had hij sinds Misdefinitie niet gehad.

Op internet schrijft Alex dat hij het helemaal gehad heeft met lasterbaas Herman. Proest, meneer de riooljournalist hangt een beetje de selectief verontwaardigde asshole uit als hij voor Spitsnieuws wat stukjes schrijft, maar is in het dagelijks leven zelf de lasterbaas van het internet. Zeker tientallen onschuldige mensen die nauwelijks iets noemenswaardig hebben gedaan, zijn door hem en zijn kompanen op internet kapotgeschreven. Mensen die al jarenlang nog elke dag hinder en schade ondervinden van zijn idiote publicaties vol suggesties, beledigingen en laster. Zijn geklaag komt op ons een beetje over als Mark Dutroux die klaagt over pedofielen. Of Brammetje die kankert over de maffia en onorthodoxe praktijken. Beste Alex, komt het nou nooit eens in u op dat u de gevoelens van angst en wanhoop die u nu ervaart, al jarenlang bij anderen veroorzaakt zonder dat zij daaraan iets kunnen doen? Houd op met dat gesodemieter en belasteren op internet Alex, anders kan het wel eens slecht met u aflopen als u eens de verkeerde treft.

Beseft u dat u met vuur speelt Alex? Dat u geluk heeft gehad dat u nog geen echte gekken bent tegengekomen in uw leven? Waarom neemt u zoveel risico Alex? Begrijpt u niet dat als u mensen helemaal kapot maakt, zonder dat ze iets gedaan hebben, ze zo wanhopig worden dat ze enkel nog geweld kunnen gebruiken? Denkt u werkelijk dat al die mensen die door u kapot worden gemaakt, hun hele leven in de door u veroorzaakte shit blijven zitten zonder ooit door te slaan? Met ons heeft u geluk gehad Alex, we hebben alle reden om u iets aan te doen. U heeft onze beheerder kapot willen maken terwijl hij enkel zijn mening gaf. Daar heeft hij mee leren leven, hoe moeilijk dat ook is. Maar u komt eens de verkeerde tegen. U schrijft volop op internet dat bedreiging van uw gezin de grens is. Is dat het allemaal waard Alex? Hoe heeft u het zover kunnen laten komen dat uw gezin hierdoor is bedreigd? Iedereen heeft een gezin. Onze beheerder heeft een gezin. Hij en zijn gezin zijn door uw smaadschriften bedreigd Alex. Is dat waar u voor staat?

Bedenk goed wat u in de toekomst doet. De politie kan uw kinderen niet beschermen Alex. Aangifte doen helpt geen flikker, Herman staat allang weer op straat en gaat gewoon door. Wat als hij doorslaat en echt gek wordt? Hij heeft, net als tientallen andere mensen die u belasterd heeft, niks te verliezen. Jarenlang heeft u het kunnen redden door mensen belachelijk te maken en u weet dondersgoed dat wij geen criminelen zijn, maar u krijgt als u zo door gaat echt eens te maken met figuren die nergens voor terugdeinzen. Herman kan elk ogenblik bij uw gezin verschijnen met een mes en u kunt hem hooguit een uurtje laten oppakken. Begrijpt u dat? Hij kan uw kinderen echt iets aandoen en bij de rechter verklaren dat hij helemaal kapot is gemaakt door uw lasterpraat. Hij krijgt dan een taakstraf terwijl u levenslang heeft. Neem onze waarschuwingen serieus. Stop met lasterpraatjes voordat het te laat is. Wie jarenlang vijanden maakt, kan door duizenden mensen worden aangevallen. Op een dag kan het zomaar zover zijn, dat is het niet waard.

Alex, even serieus nu. Met schokkend vermaak is niks mis, maar we moeten ervoor waken dat weblogs onderling elkaar niet de tent uitvechten door strafbare feiten jegens elkaar te plegen. Wat hebben we eraan om, ten bravoure van een stel anonieme internethelden, elkaar kapot te maken en steeds ergere en hardere middelen in te zetten om elkaar te bestrijden? Zijn we niet allen voorvechters en gebruikers van de vrijheid van meningsuiting? Publiceren we niet allemaal over onderwerpen die we nooit op de NOS zien verschijnen? Hebben we niet allemaal de grenzen verlegd met betrekking tot ruw taalgebruik, choquerend schrijven en het balanceren op het randje van wat privacytechnisch nog verantwoord is? Weblogs hebben, vanwege het grote bereik, de verantwoordelijkheid over grote groepen mensen. Juist omdat ze geen objectieve arbitrage hebben in conflictgevallen, is er beleid nodig. Beste Alex en iedereen met een weblog op wie dit van toepassing is, wordt het niet eens tijd dat we gezamenlijk besluiten alle laster te verwijderen en afspraken te maken over de toekomst? Wat ons betreft wel en dit is dan ook een openbaar voorstel.

Overweging.

Alle websites, zeker degenen die door particulieren opgezet zijn en in hun teksten feller en harder zijn dan wat regulier gangbaar is, krijgen te maken met de grenzen van wat wel en niet gepubliceerd kan worden. Waar het gaat om teksten over groepen in het algemeen, kan nog wel het standpunt verdedigd worden dat de vrijheid van meningsuiting absoluut is. Zelfs als rechters vinden dat het strafbaar is. Teksten die niet over specifieke mensen gaan, kunnen immers heel eenvoudig genegeerd worden. Mensen die zich snel op hun kleine pikkie getrapt voelen als een tekst over criminele moslims gaat, lopen geen werkelijke schade op als anderen de tekst lezen. Waar het hier om gaat zijn echter de teksten die over individuele personen gaan die met naam en toenaam genoemd worden en derhalve wel schade ondervinden aan het feit dat zij via een simpele zoekopdracht op Google met laster geassocieerd worden. De wet is duidelijk: namen noemen mag niet tenzij er een journalistiek belang is en schade veroorzaken is onrechtmatig.

Wetten omtrent privacy vormen echter een dode letter in de wet. Op internet mogen mensen ongehinderd zwart worden gemaakt, zeker als er ergens rook te zien is. Dat die rook wordt veroorzaakt door dezelfde personen die ook de smaad en laster publiceren, maakt voor justitie niks uit. De pakkans voor criminelen, dus ook voor lasteraars, is minder dan 2 % en als justitie al bloggers vervolgt voor teksten, dan doen ze dat hooguit voor bedreigingen op Twitter en te rechtse artikelen. Het gevolg is dat internet een vrijplaats is geworden om mensen zwart te maken die zich vervolgens niet kunnen of mogen verweren. Verweren ze zich fatsoenlijk, dan worden ze nog meer zwart gemaakt. Doen ze aangifte bij de politie, dan heeft de politie geen tijd. Voeren ze een civiele zaak, dan kost dat duizenden euro's met een onzeker resultaat en mogelijk nog meer negatieve publiciteit. Bloggers hebben een machtspositie. Bloggers kunnen echter hun macht niet onbeperkt misbruiken. Ooit kunnen ze de verkeerde persoon naaien en hun eigen gezin fysiek in gevaar brengen.

Duidelijk is dat er iets moet gebeuren om uit deze patstelling te raken. Gebeurt er niks, dan houden we de situatie dat er talloze mensen per jaar via internet worden gepest met lasterlijke publicaties en we wellicht een keer een stille tocht moeten houden voor een blogger die zijn slachtoffer iets te ver over de schreef heeft laten gaan. Het zou bizar zijn als we deze situatie zouden laten bestaan. Laten we wel wezen, niemand houdt van de schandpaal als hij er zelf aan hangt en niemand houdt van de bedreigingen die plaatsvinden naar aanleiding van publicaties. Jurist Arnoud Engelfriet heeft overal op het internet een grote mond en profileert zich als deskundige op het gebied van ICT- en informatierecht, maar vindt het niet erg om samen met Bas Taart de volledige naam van onze beheerder op het internet te zetten. Robert Engel is hoofdredacteur van Endandit en wordt op internet gezien als een pedofiel. Laten we als webloggers allemaal een soortgelijk beleid afspreken omtrent naming and shaming om te voorkomen dat we enkel bezig zijn elkaar te beschadigen.

Toegegeven, deze problematiek is hier al vaker voorbij gekomen en het blijft een vervelende en ingewikkelde kwestie die moeilijk objectief te maken is. Desondanks willen we op deze plaats herhalen wat ons standpunt in deze is. Volledige namen noemen op internet moet een journalistiek doel en belang hebben dat zwaarder weegt dan de privacy van de betrokkene. Eigenlijk is het voorkomen van misstanden en criminaliteit het enige belang dat hiervoor in aanmerking komt. Het moet gaan om een behoorlijk groot belang dat niet op een andere manier bereikt zou kunnen worden. Vandaar dat we hier het beleid voeren dat criminelen genoemd mogen worden. Voor moordenaars, pedofielen, fraudeurs en oplichters moet het volk gewaarschuwd worden en dat kan enkel door publicatie. Voor laster en smaad op weblogs geldt hetzelfde, hoewel we die namen verwijderen als zij ook onze namen niet meer besmeuren op hun site. Verder noemen we individuele lasteraars, bekende Nederlanders en mensen die het niet erg vinden. Ook treffen we af en toe speciale regelingen.

Over het privacybeleid wordt hier regelmatig nagedacht en we houden ook regelmatig ons eigen beleid tegen het licht. Waterdicht beleid is evenwel onmogelijk, we zijn ons ervan bewust dat het deels subjectief blijft en elke zaak unieke kenmerken kent die afzonderlijk bekeken moeten worden. We zijn een van de weinige websites die dit probleem op deze manier erkennen en er een groot maatschappelijk probleem in zien. Mensen publiekelijk voor lul zetten komt, ongeacht of u het belang gerechtvaardigd vindt, altijd neer op pesten. Heel Nederland googelt elkaar en uw reputatie op internet bepaalt bijna een op een of u een baan, gezin en eerste levensbehoeften krijgt. De afgelopen tijd hebben we gezien wat pesten teweeg kan brengen. Tim pleegde zelfmoord na jarenlange pesterijen op internet waardoor het leven en werken hem onmogelijk werd gemaakt. Niemand legde achteraf de link met het internet. Wilt u uw beleid niet veranderen voor de slachtoffers, dan zult u het in elk geval moeten doen ter bescherming van onze gezinnen.

Aangezien we allemaal gezinnen hebben die we moeten beschermen en allemaal kwetsbaar zijn op het punt van persoonlijke informatie, is de belangrijkste les die getrokken kan worden het feit dat er altijd iemand kan opduiken die sterker, slimmer en machtiger is dan de lasteraar. Feitelijk is de situatie zo dat weblogers elkaar het leven zuur maken en daarom niet meer toekomen aan het doel waarvoor ze werkelijk zijn opgericht. Het alternatief voor ons voorstel is elkaar kapot maken net zolang totdat er ongelukken gebeuren, maar we vertrouwen erop dat niemand dat wil. Vandaar dat we met name Retecool, GeenStijl, Bert Brussen en Endandit oproepen om gezamenlijk te stoppen. Iemand moet de verstandigste zijn. Namen weg en als volwassenen praten over het beleid dat we kunnen voeren omtrent dit onderwerp. Zie hier een openbare handreiking. Klaar om aan te pakken. Maak het niet belachelijk, maar denk na. Smaad leidt tot zelfmoord, agressiviteit en Breiviks. Laten we gezamenlijk voor de vreedzame oplossing kiezen.
Reacties: 4
Pagina's: 1

Reactie door Moswolkje op 11-12-2012 om 20:25.
Volwaardig en volwassen journalistiek bedrijven is niet iedereen gegeven; hier lukte het in 1 keer, chapeau.

Ik heb de misselijkmakende arrogantie van Reet versus jou op de voet gevolgd, en zoals je hier ook stelt was het steeds een handreiking van jou kant vanwege de redenen hier beschreven in dit artikel.

Er zouden inderdaad zomaar doden kunnen vallen.

Maar met de ervaring die we ondertussen hebben mogen opdoen met de genoemde shocklogs zou ik niet de hoop, de illusie dat zij de handreiking zullen aanpakken..integendeel.
Reken maar weer op zwaar weer.

Het zijn toch net criminele bontkraagjes!
Aanvallend in grote getalen, altijd beschimpend, en janken als ze een knal voor hun kanis krijgen...misschien moeten we Herman maar gewoon zijn ding laten doen :-)

Reetecool en anderen...verbaas mij eens!!!!!!!!!!!!

Reactie door Moswolkje op 13-12-2012 om 23:02.
Niks dus....hoe verrassend! *not*

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 15-12-2012 om 00:20.
Het uitblijven van een reactie van de boosdoeners was te voorzien en is dan ook niet het primaire doel van het artikel. Smaad cq pesten op internet is zo'n maatschappelijk en actueel probleem dat we er niet vaak genoeg over kunnen berichten.

Deze week hebben we weer twee trieste incidenten gezien die de twee uiterste gevolgen goed weergeven. Een zelfmoord van een meisje van 15 na jarenlang stelselmatig gepest te zijn en een schietpartij op een basisschool in de VS met tientallen doden als gevolg.

Altijd en overal zijn de reacties van de werkelijke daders, zij die anderen tot zulke wanhoopsdaden drijven, hetzelfde. "We zijn geschokt, we wisten het niet en het gepeste slachtoffer was zelf niet goed wijs." Zij zullen nooit voor rede vatbaar worden. Totdat het onheil hen zelf eens treft en dan is het te laat. Veel meer dan waarschuwen kunnen we niet doen. Het zou, ook voor Retecool, heel onverstandig zijn deze waarschuwing te negeren.

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 16-12-2012 om 00:23.
Voor de duidelijkheid vermelden we dat de handreiking alleen van toepassing is op (de genoemde) weblogs in het kader van een poging om voor dit maatschappijbrede probleem een duurzame oplossing te vinden samen met andere media. Het doel daarvan is te komen tot beleidsmatige oplossingen waar de maatschappij in het algemeen iets aan heeft op het gebied van privacy en pesten.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat allerlei individuen, die in het verleden een (rechterlijke) (klachten)procedure hebben doorlopen vanwege publicaties op Misdefinitie, hun zaak opnieuw aanmelden. Die zaken zijn destijds definitief afgehandeld en komen niet voor herziening in aanmerking. Gelieve ons daar niet voor te benaderen.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.