Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 11 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

662 Voer voor islamvarkens
661 Oprotten met die betutteling!
660 Geen recht op onrecht (1)
659 Onderwijs blijft aanrommelen
658 Jong geleerd, oud vergaan
657 Foute socialistische systeembanken
656 De nationale kneuzenbrigade
655 Imbecielen kiezen voor pedofielen
654 Milieu vol ecoterrorisme
653 Fatsoen met smet op het blazoen (1)
652 Zelfislamisering is hoogverraad (3)
651 Van sportief naar vertieft
650 Misdefinitie.nl wenst u een hoopvol 2013
649 Spijt van verwildering (4)
648 Religie is science fiction
647 Blijven hangen in trivialiteiten
646 Marokkanen zijn een racistisch probleem (3)
645 Webidioten maken elkaar kapot (4)
644 Onderwijs bestuurd door fraudeurs (1)
643 Vrijheid geen internationaal allure

643 # Vrijheid geen internationaal allure #
Gepost door Misdefinitie op 27-11-2012 om 23:19.
ComplottheorieŽn maken ons de pis niet lauw. Oeverloos gezeik over de nieuwe wereldorde, de Bermudadriehoek, de ZOG en de Bilderbergconferentie hoort ergens thuis tussen de sprookjes, mythologie, verzinsels, religies en sekten. Zelfs als er een piepkleine kern van waarheid in zit zo groot als een quark, is het te groot, te onbereikbaar en te abstract om daar iets zinnigs mee te doen met welke groep mensen dan ook. Leuk hoor die stoere kletspraatjes op internet, maar wie vindt dat het realistisch is om te denken invloed te kunnen uitoefenen op een zelfbedacht gedrocht dat alle slechtheid ter wereld in zich heeft huizen, heeft het goed mis. Tegen onzichtbare vijanden kan niet gestreden worden en als we daar al onze energie aan gaan verspillen, zullen we in de korte tijd die ons nog ter beschikking staat, nooit iets zinnigs kunnen bereiken. Tot groot genoegen van de wel zichtbare en bekende vijanden. Internet is in rep en roer door het nieuws dat internationale organisaties als de ITU de internetvrijheid bedreigen, maar nationale invloeden worden vergeten.

Kijk eens om u heen!

Eens in de zoveel tijd is het weer eens raak en hebben we zo het idee dat half internet denkt dat ze morgen gecastreerd gaan worden. Mailboxen stromen vol met spam, telefoons rinkelen totdat ze zo rood staan als het socialisme en sociale media komen in een wervelwind van informatie meer over u te weten dan u ooit voor mogelijk heeft gehouden. Allemaal omdat een stelletje bimbo's op het internet paniekverhalen rondbazuinen en de massahysterie het volk haast in het bloed lijkt te zitten. Internationale verdragen zouden de hele wereld op de knieŽn dwingen, ondoorzichtige overeenkomsten als de ACTA zouden het mogelijk maken om iedere individuele downloader levenslang in de diepste kerker tussen de ratten te smijten en met de ITU is een monster geschapen dat weldra alle macht over het internet krijgt en de mogelijkheid heeft om met een druk op de knop onwelgevallige mensen meteen voorgoed uit te schakelen. Overal poppen de protestwebsites op waar u kunt tekenen en uw ongenoegen kunt uiten. Daar zal het dan vervolgens bij blijven.

Begrijp ons niet verkeerd, de hierbij aangekaarte problemen zijn, zeker in tegenstelling tot bizarre complottheorieŽn, een reŽle bedreiging en zeer zorgelijk. U zou, ons kennende, in deze ons standpunt moeten kennen. We vinden dat de vrijheid van meningsuiting en informatie absoluut behoort te zijn voor zover er niet opgeroepen wordt tot geweld en het geen persoonlijke pesterijen en lastercampagnes betreffen. Al die idioten die internationaal nog niet eens de lieve vrede kunnen bewaren en / of nog volop in de middeleeuwen leven met hun achterlijke communistische of radicaal islamitische terroristenideologie, kunnen de pot op met hun beperkingen van onze vrijheden. Het spreekt voor zich dat we het onacceptabel vinden dat grote internationale organisaties het ook in Nederland voor het zeggen krijgen. Zeker als hun manier van leven ons per definitie vijandig gezind is. Massahysterie bevredigen met eventjes uw geweten af te kopen door berichten door te sturen, helpt natuurlijk geen flikker.

Wat wel kan helpen, is de internationale situatie deels vertalen naar zaken waar u nationaal veel meer tegen kunt doen. Nationaal kunt u immers invloed uitoefenen via de verkiezingen, politieke druk, protestacties, demonstraties en desnoods fysiek handelen door burgerlijke ongehoorzaamheid. Om dat te kunnen begrijpen, is er meer nodig dan eventjes het geweten sussen op een of andere internetwebsite. Tegenstanders van de Internet Telecommunicatie-Unit (ITU) voeren aan dat de ITU een bedreiging vormt voor onze vrijheid van meningsuiting en voeren daarvoor een aantal basisprincipes aan. Niemand zou het internet bezitten, normen en waarden komen voort uit overleg door de hele internetgemeenschap en het internet zou niet onderhevig zijn aan de grillen van individuele bedrijven. Met het creŽren van meer bevoegdheden voor de ITU zou dat allemaal gaan veranderen. Nogal een rare voorstelling van zaken. Internet is allang in handen van private ondernemingen, overheden en andere belangrijke personen. Waar waren al die tegenstanders toen dat gebeurde?

Op het moment dat het internet nog in de kinderschoenen stond en voornamelijk door wetenschappers gebruikt werd in zeer lokale kringen, was de bemoeienis van bedrijven en overheden vrij klein. Zelfs IP-nummers werden handmatig uitgedeeld aan iedereen die erom verzocht. Thans heeft het internet al een heel ander karakter gekregen. Voor toegang zijn we in grote mate afhankelijk van internetproviders. Willen providers u geen toegang geven omdat u ergens op een zwarte lijst staat, dan heeft u niks meer aan het basisprincipe dat in beginsel iedereen een eigen internet op kan zetten. U wilt immers op dit internet komen alwaar u kunt lezen over al die apen die ons land nu weer onveilig maken. Overheden hebben vervolgens hun nationale wetten in elk geval voor hun onderdanen toepasbaar gemaakt op gedrag op het internet. Met andere woorden: er zijn al organisaties en overheden die bepalen wat u mag doen. Bedenk een ding goed: door wie wordt u aangesproken op uw internetgedrag? Door het ITU of door nationale organisaties?

Wellicht herinnert u zich nog wel het Wildersproces dat ertoe leidde dat de PVV-voorman met zijn maffiamaatje voor de strafrechter moest gaan betogen dat hij enkel en alleen de waarheid over de radicale islam had verkondigd en zijn uitingen niet zagen op geitenneukers in het algemeen. Aangezien hij politicus was en de rechters geen zin hadden in een massale opstand der nationalisten, werd hij vrijgesproken, maar rechtszaken uit diezelfde periode tegen onder andere Misdefinitie, rechtser.com en nog recenter Robert de Jonge, tonen aan dat de vrijheid van meningsuiting allang is verdwenen. Bent u een echte Nederlander? Dan had u op de PVV moeten stemmen in plaats van nu te klagen over de ITU. Gedachtemisdaden worden hier immers vervolgd op basis van artikel 137c Wetboek van Strafrecht en niet op last van de ITU. Zou het ITU zeggenschap krijgen over meningen, dan nog heeft dat minder consequenties. Internationale organisaties kunnen nauwelijks een vuist maken tegen de vrijheid van individuen. Onze overheid kan en doet dat wel.

De ITU wordt verweten dat enkel overheden toegang hebben en de besluitvorming achter gesloten deuren plaatsvindt. Burgers verwachten blijkbaar dat als er enige openheid van zaken wordt gegeven, procedures deugen. Dat is geenszins het geval. Recent kregen we weer eens bericht van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Hoewel zij tegenover de buitenwereld doen alsof ze een nette organisatie zijn die middels jaarverslagen inzicht geeft in de activiteiten die ze verrichten, gaat het juist om juridisch "correct" gedrag dat in de praktijk toch onrechtmatig voorkomt. Wanneer zij u e-mailen, dan is het snel uitingen verwijderen of anders is het aangifte, huiszoekingen, arrestaties, vervolging, strafblad, karaktermoord en boete, werkstraf of de gevangenis. Staat dat onaanvaardbare optreden in de stukken? Nee. Valt er ergens te lezen dat meldingen van discriminatie van autochtonen nooit worden aangepakt? Nee! Open bestuurlijke organisaties verschillen enkel van gesloten organisaties doordat zij een klein onbelangrijk deel openstellen om te suggereren dat de rest net zo schoon is.

Zoals gezegd zijn ook wij tegen meer macht naar ITU, maar niet vanwege het ondoorzichtige karakter van de organisatie. Wat hebben wij aan openheid als die maar schijn is? Hitler streed destijds volgens zijn bekende boek ook tegen discriminatie. Net als het MDI. Dat hun fascistische methoden niet bij het grote publiek bekend waren en gedachtemisdaden veelal harder bestraft werden dan zedendelicten en moordzaken, had weinig te maken met openbaarheid in bestuurlijke zin. Mensen waren en zijn gewoon onnozel, kijken niet uit hun doppen en geloven de officiŽle lezing. Dan vragen we u: als een ondoorzichtig ITU zo'n probleem is, wat het inderdaad is, waarom ageert u dan niet tegen private organisaties als het MDI die al helemaal ondoorzichtig zijn in hun beleid en zeer willekeurig en selectief verontwaardigd zijn in hun aanpak? Of nog anders gezegd: vindt u dat het MDI moet blijven bestaan als ze open waren? Natuurlijk willen we geen ITU en geen MDI. Net zoals we geen gaskamers wilden. Ook niet als beleid en werking volledig open waren.

Tegenstanders nemen het de ITU kwalijk dat het enkel om overheden gaat die in het geniep bij elkaar komen en ons pas laten weten wat de afspraken zijn als alles al is afgesproken. Inderdaad belachelijk, maar dat gaat op Europees en nationaal niveau precies op dezelfde manier. Het heeft tenminste dezelfde uitwerking. Denk eens terug aan de Europese Grondwet. Weliswaar werd de inhoud ruim voordat er een referendum werd gehouden openbaar, maar wat hadden we er nu concreet aan? Blijkbaar waren die afspraken toen ook allang al bindend afgesproken, want zelfs na een dikke NEE van het Nederlandse volk, is die Europese Grondwet er gewoon gekomen. Het maakt dus geen reet uit of we afspraken van te voren weten. Zijn die afspraken dan nieuw ten opzichte van wat we nu al voor de kiezen krijgen? Zeker niet, u hoeft alleen maar aan de anti-islamfilm, waarin pedo Mohammed belachelijk werd gemaakt, te denken. Werden de makers door de ITU bedreigd? Nee, ze werden aangevallen door baardapen, nationale wetgeving en lokale opiniemakers.

EuroparlementariŽrs doen heel schijnheilig alsof ze tegenstanders zijn van een organisatie die meer macht over het internet krijgt. Marietje Schaake (D66) liet in een resolutie opnemen dat het niet de bedoeling is dat welke (internationale) institutie dan ook, regulerend gaat optreden op het internet. Dat hier hetzelfde gebeurt door organisaties als het MDI, wordt voor het gemak vergeten. De nazi's zagen de NSB ook niet als fascistische organisatie die de volledige vrijheid van meningsuiting reguleerde. De inkt van de resolutie was nog niet droog of datzelfde parlement veroordeelt de anti-islamfilm. Martin Schulz legt als parlementsvoorzitter haarfijn uit waar nu het verschil zit. Boze moslims, dhimmi's en private links fascistische organisaties als het MDI mogen wel uw vrijheid van meningsuiting aantasten aangezien zij tot woede gedreven kunnen worden en dan levensgevaarlijk worden. De ITU kan geen kwaad, dus geen extra bevoegdheden. Zie hier de kern van het probleem. De vrijheid van meningsuiting is in gevaar door achterlijke agressieve flikkers die zich in uw nabije omgeving bevinden.

Internationaal is de discussie goed losgebarsten en krijgen we te lezen waarom het ITU niet te vertrouwen is als het om internetregulering gaat. Extreem communistische landen als China, Rusland en India zouden zwaar in het voordeel zijn en niet bepaald de veilig havens zijn als het om de vrijheid van meninguiting gaat. Moeten wij nodig zeggen met ons Vierde Rijk Europa dat inmiddels een enge socialistische heilstaat geworden is. Europa laat de berechting van gedachtemisdaden over aan nationale gerechten. Denkt u dat het niks uitmaakt? Egypte, moslimland bij uitstek, heeft 8 mensen de doodstraf gegeven voor het maken van de anti-islamfilm. Laat dat tot u doordringen. De doodstraf. Hier creŽren landverraders een sfeer van haat waarin extreme moslims geen strobreed in de weg worden gelegd hetzelfde uit te voeren. Shariarechtbanken in Nederland spreken veroordelingen uit voor gedachtemisdaden en de surveillancemaatschappij diskwalificeert het slachtoffer van het maatschappelijke leven.

Terwijl de ITU de beschuldigingen van totalitaire controle over het internet ontkent, zijn er al een aantal voorstellen uitgelekt. Internettoegang zou straks beperkt kunnen worden volgens wel erg brede criteria en dat is schending van internationaal recht. Interessant, maar zelfs als de ITU een knop krijgt om individuele internetgebruikers te verwijderen van het wereldwijde net, dan nog is dat een stuk minder dan wat in Nederland gebeurt. Hier schrijven ze mooie boeken, teksten, wetten en ander propagandamateriaal om te suggereren dat iedereen de vrijheid van meninguiting heeft. Iedereen blij, maar dan blijkt dat dezelfde overheid selectief tegenstanders laat vervolgen voor gedachtemisdaden. Links rechters doen de rest. Een veroordeling bij de strafrechter betekent de facto een internetverbod. We kunnen nog steeds inloggen, maar het is bijna niet te beseffen dat we in de cel kunnen komen door onze teksten. Gedachtemisdaden worden in Nederland beschouwd als misdrijven tegen de openbare orde. U gelooft het niet, maar ieder moment kan de politie hier binnenvallen. Zoek het maar op in de wet.

Met dank aan de PvdA komt het verworpen downloadverbod weer in zicht. Fred Teeven kreeg bijna een orgasme bij het horen van het nieuws dat de steun voor zo'n verbod weer aanwakkert. Het verbod zou in een afgeslankte vorm toch worden doorgezet. Waarschijnlijk gaan ze het via het civiele recht proberen. Concreet houdt dat in dat als u iets downloadt dat een ander heeft gemaakt en waarvoor u geen licentie heeft zoals een liedje of film die al duizend keer op de televisie is geweest, u voor de burgerlijke rechter gedagvaard kan worden en financieel aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. Geen lullige boete of taakstraf zoals strafrechters geven voor kindermisbruik, maar schadeclaims die in de miljoenen kunnen lopen. Aangezien de filmmaffia miljoenen heeft en topadvocaten kan betalen, betekent deze nationale wet dat u in principe continu veel risico loopt als u het internet gaat gebruiken. Goed, stel de ITU is van de baan. Dan komen we in de gevangenis vanwege een stel berberapen en in de schuldsanering voor wat liedjes. Lang leve uw vrijheid!

Overheden zouden met behulp van de nieuwe bevoegdheden voor de ITU meer inzicht krijgen in uw dataverkeer. Nederland is echter sinds jaar en dag koploper als het gaat om het opvragen van uw telecomgegevens. Al uw mailtjes, telefoongesprekken en berichten op whatsapp staan bloot aan de opvraagdrift van het OM. Nergens in Europa wordt u zoveel afgetapt en afgeluisterd. Vaak zelfs meer dan 3 keer dan in Duitsland. Justitie wil zelfs een database maken met al uw bankgegevens zodat ze kunnen zien waar u uw dildo's koopt. Kent u het begrip dataretentie? Europa heeft bepaald dat lidstaten alle gegevens met betrekking tot mails, belgegevens en bezochte websites minstens een half jaar moet bewaren. Concreet houdt dat in dat elke Nederlander 100 % wordt afgetapt en dat alles wat u doet op internet wordt gelogd. Nederland houdt uw gegevens minstens een jaar. Letterlijk alles wordt bewaard en blijft toegankelijk. Meer ellende dankzij de ITU? Zal wel, maar u zit al jarenlang in deze ellende en u heeft er al die tijd geen flikker tegen willen doen.

Afknijpen van internetverkeer, taps plaatsen en voorrang geven aan bepaalde technische oplossingen, bijvoorbeeld die surveillancemeuk waarmee ze u steeds afluisteren, zijn activiteiten die regelmatig plaatsvinden. Zelfs na het aannemen van wetten voor netneutraliteit. Leuk hoor, maar als we het dan gaan hebben over de neutraliteit en objectiviteit van het omgaan met meningen, dan blijft het aloude dogma gelden dat zwarten wel gediscrimineerd kunnen worden, maar blanken niet. Althans, getuige het vervolgings- en achtervolgingbeleid van die discriminatiemongolen en justitie. Spam zou zo ruim gedefinieerd kunnen worden dat werkelijk alles te blokkeren valt. Alsof onze mails niet nu al linea recta richting de AIVD gaan en minstens 10 keer gekopieerd worden. Mails gestuurd naar private organisaties die in beginsel gewoon net als burgers zijn en derhalve niks te zeggen hebben, worden als bewijs gezien. Hopelijk bent u ook nog niet vergeten dat internetproviders gewoon een zwarte lijst hebben waarmee ze websites blokkeren.

Piratebay, diverse pornowebsites die justitie van kinderporno verdenkt maar die nog nooit veroordeeld zijn, rechtse websites van andersdenkenden en websites die justitie van terrorisme verdenkt, zijn al gesloten, verboden en ontoegankelijk gemaakt. Jaarlijks vinden er talloze rechtszaken plaats tegen websites die niet meteen verboden kunnen worden. Komt dat allemaal niet juist neer op het doemscenario dat nu aan de ITU wordt toegedicht? Campagnes voor mensenrechten zouden verboden kunnen worden, wordt er geroepen. Alsof campagnes van politieke verenigingen als Voorpost en de NVU niet nu al praktisch verboden worden doordat zij extreem moeilijk vergunningen krijgen, enkel op afgelegen industrieterreinen welkom zijn en zaaleigenaren rechtse organisaties op de zwarte lijst hebben staan. Hun websites staan zoals gezegd continu bloot aan fascistische activiteiten. Fijn hoor, zulke vrijheden. Alles wat de ITU mogelijkerwijs kan uitrichten, is hier allang gebeurd jongens. Hebben jullie allemaal zitten slapen de laatste tijd?

Met de nieuwe regels zouden websites gedwongen kunnen worden om extra kosten te betalen. Een beetje zoals het nationale downloadverbod. Voortaan moet alles en iedereen gaan betalen. Behalve als het auteursrechtelijk beschermd materiaal van onwelgevalligen is. Dan mag het gekopieerd, verwijderd, verneukt en op andere manieren aangepakt worden. Computers en databases gaan voortaan bepalen wat wel en niet mag. Ook dat is al jaren het geval. Fijn zo'n wet die groepsbelediging specificeert. Fijn zo'n mooi arrest van de Hoge Raad waarin bepaald wordt dat alle kritiek op gedrag van mensen nooit strafbaar kan zijn. Totdat u een stelletje mongolen in toga krijgt die niet voor rede vatbaar zijn, niet begrijpend kunnen lezen en weigeren de wet toe te passen. Daar staat de internationale gemeenschap dan met hun recht. Recht dat mooi klinkt op papier, maar in de praktijk nauwelijks afdwingbaar is. VVD en PvdA gaan u verplichten om bonnetjes van aankopen bewaren. Verkoopt u straks uw bezit op internet zonder bon, dan is het heling.

Gesteld wordt dat het allemaal nog een stukje erger kan omdat de landen die voor meer toezicht door de ITU zijn, juist een toezichtorgaan willen hebben vanwege het feit dat ze zelf agressief het internet censureren. Een filmpje met daarin kritiek op de overheid kan in Rusland twee jaar cel opleveren. Schokkend hoor, lees voor de grap eens de strafmaat voor gedachtemisdaden in Nederland. Zegt een rechter, zelfs na een eerdere vrijspraak, dat wat u gezegd heeft onder groepsbelediging, discriminatie of haatzaaien valt, dan kunt u net zo goed voor twee jaar achter de tralies belanden. Vooral voor al die onnozele debielen die al jarenlang het fascisme in Nederland ontkennen omdat ze met hun kop in reet van de multikul enkel nog de weeÔge geur van kamelen kunnen opsnuiven, zullen hierdoor geschokt moeten zijn. Wel wordt er door de mensen die ageren tegen de ITU toegeven dat internetbeleid over het algemeen zuigt. Gevraagd wordt om onze nationale overheid ervan te overtuigen dat ze de zeggenschap over het internet niet moeten afstaan. Hoe naÔef is dat.

Overweging.

Internet is werkelijk een fantastisch medium om mensen te mobiliseren om te strijden voor privacy en vrijheid van meninguiting, maar de eenzijdige manier waarop stuit ons waarlijk tegen de borst. Overal op internet verschijnt propaganda over het grote boze monster ITU dat al onze internetvrijheden gaat afnemen, mensen worden opgeroepen om een petitie te tekenen en hun overheid erop aan te spreken en ondertussen zien al die miljoenen mensen die het lezen even over het hoofd dat we de privacy en de vrijheid van meninguiting allang aan het verliezen zijn. Die mentaliteit is tegen het zere been van strijders die al jarenlang hun leven geven om die vrijheden te behouden. Het lijkt wel alsof mensen pas wakker beginnen te worden als ze op Facebook over een of andere massale actie lezen. Allemaal willen ze wel even meeroepen over hoe vreselijk het wel niet is dat we al onze vrijheden straks moeten inleveren. Strijden voor vrijheid is echter een continu proces. Altijd en overal. Vooral binnen uw eigen omgeving waar u wel invloed op kunt uitoefenen.

Vanzelfsprekend moet dat gedoe met de ITU gewoon van tafel. Bevoegdheden op strafrechtelijk en civiel niveau behoren nooit en te nimmer aan organisaties gegeven worden die gewoon in wezen private zijn of horen te zijn. Alle macht bij een organisatie is vragen om ellende. Zouden bepaalde landen er namelijk in slagen om daar de macht over te nemen, dan hebben ze feitelijk de hele wereld in handen en geen mens op deze aarde is intelligent genoeg om met zoveel macht om te gaan. Macht corrumpeert, alleen daarom al is het zeer noodzakelijk dat zulke belachelijke ideeŽn onmiddellijk de kop worden ingedrukt. Wat we echter willen voorkomen, is dat privacy en vrijheid voor mensen op internet een kwestie gaat worden van we gaan even naar een website en uiten daar ons ongenoegen. Roep, schreeuw en scheld wat ons betreft zo veel als u wilt tegen de ITU en andere internetrages, maar help ook gewoon mee. Nationalisten voeren een achterhoedegevecht in een bittere strijd om acute gevaarzetting te voorkomen, te ondermijnen en weg te vegen.

Alles waar we dankzij het overdragen van de macht aan de ITU mee te maken zouden krijgen, maken we thans al mee met onze nationale overheid en anders wel met die bloedhonden in Brussel. Wanneer u het onaanvaardbaar vindt dat de ITU het voor het zeggen krijgt, waarom dan niet in opstand komen als een stelletje linkse imbecielen daar onder uw neus allang mee bezig zijn? Vindt u het belangrijk dat internet vrij blijft en u alles moet kunnen zeggen wat u wilt zonder bang te zijn dat justitie u van uw bed licht? Driessen (PVV) was Kamerlid en diende nog net voor zijn vertrek een wetsvoorstel in om de artikelen inzake groepsbelediging en huiszoeking bij gedachtemisdaad te schrappen. Simpel, duidelijk en consequent. Wanneer die wetten verdwijnen, is het internet voor Nederlanders al een heel stuk dichterbij de absolute vrijheid van meninguiting zoals ze die altijd hebben gehad in Amerika. Helaas, als de echte oplossing van de PVV komt, willen mensen daar niet over nadenken.

Vindt u dat een gewone burger of private organisatie die toevallig miljoenen heeft, niet zomaar miljoenenclaims moet kunnen neerleggen als u wat lekkers downloadt van het internet? Waarom heeft u dan in het stemhokje de VVD een mandaat gegeven om te beslissen wat er met het vrije internet gaat gebeuren? Of waarom bent u weer met die rode honden van de PvdA in zee gegaan terwijl u weet dat het socialisme enkel een variant is van communisme? U weet toch wat voor ellende ze in China en Korea hebben met dat stalinisme? Voor uw plezier gaan we nu niet alle artikelen die hier over vrijheid en privacy gaan in een mooi overzicht zetten. Doet u voor een keertje nou eens uw best en snor er eens een paar op. Wat valt u op? Juist, het gaat hier al jarenlang over uw vrijheden en de grootste dreigingen die u nu acuut voor de kiezen kunt krijgen, worden nationaal georganiseerd door de bureaucratische wetgevers. Internationaal ingrijpen is een stuk moeilijker dan lokaal de burgers naaien met onduidelijke en bizarre wetgeving.

Internationaal zijn er altijd landen geweest die zich aan de afspraken kunnen onttrekken. De VN kan wel vinden dat moorden, genocide en folteren niet is toegestaan, maar als een staat zulke begrippen anders uitlegt en hun acties er niet onder vindt vallen, dan is daar niet altijd wat aan te doen zonder het risico te lopen een oorlog te starten. Zou er echt stront aan de knikker zijn, dan kunnen we met versleuteling een hoop doen. O nee, toch niet. Desnoods gebruiken we de taalbarriŤre om te voorkomen dat we internationaal door de hele wereld worden aanvallen om onze teksten. Nationaal zien we echter grotere gevaren. De ITU stuurt ons geen verzoeken tot verwijdering op straffe van fascisme. Teksten richten zich doorgaans op het eigen taalgebied en daar zijn nationale wetten van toepassing. Wilt u in opstand komen tegen het inperken van de vrijheid, waarom dan niet nationaal starten met een gedrocht als het MDI in Nederland? Help nationalisten om zaken in eigen land op orde te krijgen. Dan schoppen we het samen ook wel internationaal een stapje verder.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.