MisĚdeĚfiĚniĚtie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 13 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

622 Moderne datamining bedreigt privacy (2)
621 Kinderen, leer over de politie! (1)
620 Nafferagressie uit frustratie (1)
619 Cloud is vergankelijk (1)
618 Gesol met ziekenhuizen (1)
617 Bloggen, vloggen, haters loggen (9)
616 Liever web dan winkel (1)
615 Strooptocht der verhuftering (5)
614 Onbetrouwbare politieke honden (1)
613 Legale misdadigers verdraaien (12)
612 SOPN-waan volsterkt onrealistisch (3)
611 Paniekvoetbal voor de afrekening
610 Politie waardeloze sukkels (6)
609 Europa's sadomasochisme (4)
608 Extreme daden leren nuanceren
607 "Berberapen" niet te handhaven (1)
606 Onderwijs leidt tot fascisme (7)
605 Overheersing in stapjes (11)
604 Dolk in de rug (2)
603 Bewuste cultuurverzeiking (5)

613 # Legale misdadigers verdraaien #
Gepost door Misdefinitie op 30-06-2012 om 23:13.
G÷ttig verkondigde tijdens de Tweede Wereldoorlog openbaar de politieke mening dat Hitler een massamoordenaar was. Landverraders konden dit keiharde feit niet ontkrachten. Deze rancuneuze aanbrengers gaven hem daarom aan bij justitie met het oogmerk om hem uit de weg te ruimen. Dondersgoed wetende dat ze hem met hun aangifte uitleverden aan een uitermate immoreel, racistisch en onrechtvaardig regime. De beste man werd om zijn mening vervolgd en later vermoord. Mensen zullen roepen dat dit overduidelijk illegaal is, maar dat was niet het geval. De Hoge Raad had namelijk in het Toetsingsarrest van 1942 bepaald dat de decreten van de FŘhrer aanvaard moesten worden als wetten in formele zin. Daardoor werd het vervolgen van andersdenkenden en het vergassen van miljoenen Joden legaal. Aan deze afschuwelijke geschiedenis moesten we denken toen de Hoge Raad uitspraak deed in de strafzaak van Misdefinitie: de Hoge Raad verwerpt het beroep en houdt daarmee de eerdere veroordeling in stand. Legale misdadigers zijn dwazen die boven de wet kunnen opereren omdat zij in staat zijn hun immorele wandaden via het recht te legaliseren.

Gedachtemisdaad voor het hekje.

Al meer dan vier jaar wordt de beheerder van deze website door justitie vervolgd en meerdere malen voor de meervoudige strafkamers van de gerechten gedaagd. Buitenstaanders die zijdelings iets meekrijgen van deze zaken, zijn in verwarring gebracht. Wat is hier aan de hand? Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een nette Nederlandse staatsburger zo vaak wordt gedaagd om zijn mening? Heeft deze man soms betoogd dat alle zwarten vieze kakkerlakken zijn die met onkruidverdelgers moeten worden uitgegroeid? Zijn de sympathieŰn voor de terreurdaden van Breivik van dien aard geweest dat hij gedreigd heeft om de hele zandnegerbevolking iets aan te doen? Of heeft hij, net zoals radicale moslims veelal betrachten te doen, als een soort Adolf Hitler lopen schreeuwen op de Dam in Amsterdam? Her en der staan er op internet de meest vreselijke verhalen die het ergste doen vermoeden, maar als mensen hier kijken zien ze niks. Gedachtemisdaden worden in Nederland vervolgd alsof het misdaden zijn tegen de menselijkheid die de waardigheid van de multikul miskennen.

Medio 2008 ontvingen we van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) twee verzoeken voor verwijdering van maar liefst 13 uitingen waarvan zij vonden dat ze strafbaar materiaal bevatten. Anders dan de naamgeving, hun gedrag en het feit dat ze jaarlijks tonnen subsidie krijgen doen vermoeden, betreft het hier geen officiŰle instantie met opsporingsbevoegdheden. Het MDI is slechts een private organisatie onder het juk van de links fascistische stichting Magenta die vooral in actie komt als er maatschappijkritische teksten worden geschreven over het criminele gedrag van allochtonen. Aangezien de uitingen voor de wet overduidelijk niet strafbaar waren en toegeven aan fascistische randdebielen zou betekenen dat we ons op het hellende vlak begeven waarin we voortaan continu zulke "verzoeken" zouden krijgen totdat er helemaal niks meer op de website zou staan, hebben we die laffe honden de vinger gegeven. Misdefinitie kreeg gelijk van de rechtbank na een uitgebreide toetsing van de uitingen aan de strafwetten en werd vrijgesproken.

Artikel 137c Wetboek van Strafrecht stelt het opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens ras strafbaar. Concreet betekent dit dat een uiting moet gaan over een groep mensen die allemaal hetzelfde ras hebben en ook nog eens vanwege dat ras wordt beledigd. Uitingen over een groep mensen die geen gemeenschappelijk ras hebben of waarover iets gezegd wordt over hun gedrag, kunnen derhalve nooit strafbaar zijn. De rechtbank had daarom deze toets goed toegepast. Geen van de artikelen gaat over een groep mensen. Altijd gaat het over een (klein) subdeel van een groep, bijvoorbeeld over criminelen. Tevens richtte de kritiek zich niet op het ras van mensen. Weliswaar werd de afkomst als bloot feit veelal genoemd: de uitingen richten zich overduidelijk naar het onaanvaardbare gedrag. Dat het gedrag vervolgens met zeer scherpe bewoordingen wordt afgekeurd, is de vrijheid die we hebben. Uit de parlementaire geschiedenis van de wet blijkt dat de wetgever enkel krenking waartegen mensen zich niet met argumenten kunnen weren strafbaar heeft willen stellen.

Aangezien de uitingen niet strafbaar waren, heeft justitie voor het hoger beroep hele andere instrumenten uit de gereedschapkist moeten grijpen. Eerst en vooral is het dan belangrijk dat ze een goede rechter krijgen. Hoezo een goede rechter, zijn ze dan niet allemaal onafhankelijk? Natuurlijk niet, dat is wat die leuke idealistische propaganda u wijsmaakt. Niemand is volledig onafhankelijk. We zijn allemaal mensen met specifieke voorkeuren. De ene houdt van blank, de ander van zwart. De ene is links, de andere rechts en alles daar tussen in. Het is een illusie om te denken dat rechters, die ook maar mensen zijn, hun persoonlijke interne haat, afkeer en afschuw kunnen blokkeren en neutraal uitspraak kunnen doen. Politieke overtuigingen zijn net zo sterk en extreem ingebakken als seksuele geaardheid. Mishandelingen van homo's kunnen we om die reden ook niet aan homoseksuele rechters over laten. Politieke kleuring hangt samen met de mate waarin iemand begrijpend kan en wil lezen. Een slinkse doet bij kritiek op de multikul al snel als een mongool.

Het OM heeft tientallen jaren ervaring met dat spelletje. Ze dagvaarden de verdachte en kijken welke rechter ze krijgen toegewezen van het Hof. Is dat de goede rechter voor de zaak, dat wil zeggen een rechter van wie ze weten dat het voor dat soort zaken vaak tot een veroordeling leidt, dan laten ze de zaak doorgaan. Zo niet, dan houden ze de zaak aan en dagvaarden ze opnieuw. Om de beheerder van Misdefinitie te pakken, hebben ze hem maar liefst 4 keer moeten dagvaarden. De laatste keer werd er zelfs, geheel tegen de wet in, helemaal geen dagvaarding meer gestuurd. Eenmaal voor het hekje bleek dat de raadsheren partijdig waren en grif gebruik maakten van drogredeneringen en selectief geselecteerde zinnen. Tijdens de zitting net niet genoeg om te kunnen wraken, al zal zo'n verzoek toch niet gehonoreerd zijn. De volledige context betrekken is verplicht, maar dat werd met een handgebaar weggewuifd. Door het Hof werd de verplichte wettelijke toetsing genegeerd en werd de uitspraak "gemotiveerd" met willekeurig uit het verband getrokken zinnen.

De bewijsmiddelen deugen niet.

Vandaar dat we onmiddellijk na het vernemen van de uitspraak beroep in cassatie hebben aangetekend bij de Hoge Raad. Uitingen waarvan in eerste instantie drie rechters hebben gezegd dat ze evident niet beledigend waren, kunnen niet middels wat partijdig geleuter in de ruimte opeens wel strafbaar worden. De cruciale en overduidelijke toets in de wet negeren zal bij elke rechter, advocaat of jurist de haren moeten doen rijzen van afgrijzen. Om in cassatie te kunnen gaan, moesten er nog wel een aantal hobbels genomen worden. Beroep aantekenen bij de Hoge Raad mag iedereen, maar als zij daarna laten weten de stukken van het Hof ontvangen te hebben, moet er binnen 60 dagen een cassatieschriftuur worden ingediend door een advocaat. De wetgever is namelijk van menig dat cassatie zo kostbaar en ingewikkeld is omdat daar de meest intelligente rechters zitten, dat een advocaat verplicht moet zijn. Kortom, wie voor een relatief klein bedrag zijn recht wil halen, is de lul, want advocaten kosten doorgaans tienduizenden euro's.

Bovendien is lang niet elke advocaat gespecialiseerd in cassatierecht en moet u ook nog eens voorkomen dat u voor een rechtse gedachtemisdaad een te linkse advocaat voorgeschoteld krijgt die wellicht omwille van zijn eigen gedachten liever de veroordeling in stand houdt. Na een lange zoektocht is het ons toch gelukt een cassatieschriftuur te kunnen indienen zodat de Hoge Raad verplicht was om arrest te wijzen. Benadrukt dient te worden dat de Hoge Raad geen feitenrechter is. Met andere woorden, alles wat het Hof een feit heeft genoemd, mag in cassatie niet meer worden bestreden. De Hoge Raad kijkt alleen nog maar of het recht goed is toegepast. Wel, het recht was niet goed toegepast. In cassatie voerde de advocaat twee middelen aan. Het eerste is dat het bewijs niet deugt omdat het Hof gebruik heeft gemaakt van een mening van het MDI en dat mag niet. Het tweede was ons eigen betoog over de toetsing. Wederom leek deze zaak zo klaar als een klontje. Ondeugdelijk bewijs, klote motivering en geen correcte toetsing aan de wet.

Voordat de Hoge Raad met zijn uitspraak komt, nam Procureur-Generaal mr. Vegter alvast een conclusie die de Hoge Raad "onafhankelijk" adviseert welke beslissing ze moeten nemen. Zodoende hebben we het verweer van de advocaat, de conclusie en aansluitend hoe de Hoge Raad erover denkt. Een papieren "discussie" zonder interactie en bijsturing. Zoals gezegd, richt het eerste middel zich op de bewezenverklaring op basis van de bewijsmiddelen die getuigen zouden hebben opgevoerd. Niels van Tamelen, destijds een van de directeuren bij het MDI, heeft bij de politie verklaard dat de uitingen die hier gepubliceerd waren discriminerend zijn. Het Hof heeft deze verklaring, die overduidelijk een mening bevat, overgenomen als bewijs en dat is niet toegestaan. Het zal een mooie boel worden als een burger van mening is dat een verdachte iets gedaan heeft en dat zondermeer als bewijs gaat gelden. Getuigen mogen enkel over feiten en omstandigheden verklaren die ze zelf hebben waargenomen en niet hun eigen mening etaleren.

Door zijn eigen mening te geven, heeft Niels van Tamelen zich op de stoel van de rechter geplaatst en daar was het ons in beginsel juist om te doen. Het MDI heeft als private organisatie niks meer te zeggen dan wij. We zijn allemaal burgers. Het is van de zotte dat het private rancuneuze aanbrengers wordt toegestaan om alvast tegen de rechter te zeggen wat de uitspraak moet zijn. De laatste keer dat Nederland zoiets absurds heeft meegemaakt, was tijdens de bezetting van nazi-Duitsland. Verraad en meningen van NSB'ers werden destijds als genoeg bewijs en rechtvaardiging gezien om iemand te veroordelen. Mr. Vegter geeft als Procureur-Generaal in zijn conclusie weer dat hoewel de mening van Niels van Tamelen ontoelaatbaar en verboden is omdat deze een aan de rechter voorbehouden oordeel bevat, deze conclusie toch terecht is getrokken omdat het Hof uiteindelijk toch ook tot dezelfde conclusie kwam. Onaanvaardbaar. Wetten die getuigen verplichten neutraal de feiten weer te geven zijn juist bedoeld om de rechter niet te laten be´nvloeden door subjectieve meningen.

Getuigen mogen vertellen dat ze iemand hebben zien lopen, uitingen hebben gelezen of een hulpkreet hebben gehoord. Getuigen mogen daaraan nooit de conclusie verbinden dat iemand "het gedaan heeft". Dat is uitsluitend ter beoordeling van de rechter. De reden waarom is duidelijk. Geeft een getuigen alvast zijn mening over de strafbaarheid en eventueel de straf, dan is de rechter daardoor al zo be´nvloed dat hij niet meer neutraal en objectief recht kan spreken. Deze verklaring kan derhalve volgens de wet niet gebruikt worden en daarmee zijn er geen bewijsmiddelen beschikbaar voor een wettelijk bewezen feit en een veroordeling. Het arrest moet dus vernietigd worden. De Hoge Raad is het echter met Vegter eens en maakt het zich er makkelijk vanaf door zijn conclusie op te nemen in het arrest. Ja, de getuige beperkte zich ten onrechte niet tot de feiten en gaf een verboden concluderende mening. Het bewijs deugt niet. De getuige heeft de rechter be´nvloed. Maar zulks behoeft volgens de Hoge Raad niet tot cassatie te leiden omdat na deze be´nvloeding de rechter tot dezelfde conclusie kwam.

Ja ja, en daar zijn ze nu die zogenaamde gerespecteerde raadsheren voor bij de Hoge Raad. Met al hun ervaring kunnen ze niet eens inzien dat de wet subjectieve meningen van be´nvloedende getuigen juist heeft verboden om te voorkomen dat de rechter door die be´nvloeding tot een partijdige uitspraak komt. "Ja maar, het Hof heeft nog een bewijsmiddel opgeleverd, namelijk de verklaringen van de verdachte." De Hoge Raad die de wet niet kent? Een getuige is geen getuige. Dus als er twee bewijsmiddelen zijn, de verklaring van die lul en verklaring van de verdachte, wat gebeurt er dan als de verklaring van eerstgenoemde verboden blijkt te zijn? Juist, dan is er nog maar een verklaring en dat is onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Fuck you zegt de Hoge Raad, wij zijn het hoogste rechtscollege en u kunt toch niet meer in beroep. Nee, dat konden al die vergaste Joden na 1942 ook niet meer doen. Walgelijk staaltje machtspolitiek, maar de Hoge Raad heeft gelijk, want het is nu eenmaal de Hoge Raad niet waar?

Na de veroordeling van het Hof hebben we geanalyseerd en gevonden dat het Hof gebruik maakte van drogredenaties en verdraaiingen om de veroordeling rond te kunnen krijgen. Pas na die zaak, kregen we voor een klein gedeelte toegang tot wat de griffier tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak had opgeschreven. We waren verbijsterd. Dat wat het Hof, Vegter en de Hoge Raad de bewijsmiddelen uit de verklaringen van verdachte noemen, is totaal niet wat onze beheerder heeft gezegd. Notulisten van de politie, justitie en de rechters schrijven namelijk niet op wat u werkelijk verklaart, maar noteren het op een manier die zij "zakelijk weergeven" noemen. Dus de griffier hoort wat u zegt, vat het samen, geeft daar een interpretatie aan, vat weer samen en schrijft vervolgens op wat zij belangrijk achten voor uw veroordeling. Uw verklaring wordt derhalve volledig verdraaid weergegeven en is onbruikbaar. Wel godverdomme, hier worden de meest fundamentele rechten geschonden. Er is geen sprake van een eerlijk proces als alle woorden worden verdraaid.

Feitelijk begon het verdraaien al bij het MDI die bij de politie zijn mening gaf over het strafbare gehalte van de uitingen. De officier van justitie voegde op aanraden van het MDI in de tenlastelegging een aantal woorden toe aan de uitingen. Zonder die toevoegingen van justitie waren die uitingen sowieso niet strafbaar. Zo voegde de officier de woorden "Turkse agent" na kakkerlak in, werd na moslims een (...) gezet op de plaats waar stond dat het om gedrag van criminele moslims ging, zetten ze na "ze" dat het om moslims en allochtonen ging terwijl die woorden daar niet eens in de buurt stonden en werd een artikel uit de media waaruit een geciteerde uiting in eigen woorden werd weergegeven genegeerd en uit het dossier gelaten. Zowel rechtbank, Hof en de Hoge Raad hebben geen problemen met deze praktijk. Zo hebben ze Lucia de B. en de twee van Putten ook lopen te vernaaien. Begrijpend lezen mensen! "Zakelijk weergeven" is niks anders dan woorden verdraaien, liegen en bedriegen. Juridisch valt daar niks tegen te doen.

De gevolgen zijn verschrikkelijk en de verklaringen die ze aan onze beheerder toeschrijven zijn gemanipuleerd. Voor educatieve doeleinden is het aardig om daar een aantal voorbeelden van te noemen. De verklaring dat er op deze website artikelen worden geplaatst door meerdere mensen die allemaal een eigen account hebben zonder dat daar 100 % controle op zit, wordt door de rechters weergegeven als: "Ik plaats op de website door mijzelf of door anderen geschreven artikelen." In uitspraken doen ze dan alsof er staat: "Ik heb het gedaan." Hoppa, strafbaar feit bewezen. Rijden twee Marokkanen tijdens het vluchten na een overval een onschuldige voetganger dood en verklaren zij dat ze allebei niet gereden hebben, dan komt er ook niet "ik heb gereden" in het dossier te staan, dan weten ze het gewoon niet en volgt er vrijspraak. Klassenjustitie en idiote selectieve verontwaardigdheid. Barbertje moest hangen, al moesten daarvoor alle woorden en verklaringen drie keer verdraaid worden. Daar komt u normaal toch nooit achter.

Auteurs zijn hier allemaal anoniem. Alle artikelen noteren daarom bij de poster de naam van het beheer of de website. Het Hof schrijft over de verdachte: "In het begin plaatste ik alle artikelen onder mijn eigen voornaam." Leuk, dus als we straks nou Niels van Tamelen neerzetten, is hij de volgende keer de lul? Of werkt die verdraaiing dan niet meer?! De beheerder gaf aan dat hij de gewraakte uitingen en artikelen niet geschreven heeft. Wat schrijven zij? "Ik voer ook de eindredactie over de artikelen. Daarnaast schrijf ik zelf zeer veel artikelen." Zulke randdebielen zouden de doodstraf moeten krijgen voor het verkrachten van onze o zo mooie Nederlandse taal. De taal is zo duidelijk en we spreken hier geen Chinees, is het dan verdomme zo moeilijk om gewoon op te schrijven wat we wel echt verklaren? De rechter zegt dat de stijl van andere artikelen ook hetzelfde lijken. Vanuit het beheer bestaan er richtlijnen over bijvoorbeeld de lengte van alinea's. Het Hof schrijft: "Dat komt omdat ik de eindredactie voer over de artikelen. Het is mijn stijl die ik aan de artikelen meegeef."

Ja ja, dus omdat er richtlijnen bestaan voor de lengte van alinea's, het benadrukken van de laatste zinnen in alinea's, de lengte van artikelen en de verschijningsfrequentie, meent het Hof op te kunnen schrijven dat onze beheerder alle artikelen heeft geschreven, dus ook de strafbare uitingen heeft opgeschreven, de inhoudelijk eindredactie doet van strafbare uitingen en het zijn stijl is? Kortom, gewoon opschrijven dat hij het gedaan heeft? Serieus, we schamen ons dat zulke togadhimmi's met het IQ van een paddenstoel recht mogen spreken in ons land. De verklaring dat het beheer bepaalt wie auteur mogen zijn op Misdefinitie, wordt weergegeven als: "Ik ben de enige die bevoegd is teksten op de site te plaatsen." Hersenloze socialistische imbecielen, de bevoegdheid om iemand aan te nemen betekent toch niet als enige de bevoegdheid te hebben om, na aanname, werkzaamheden te verrichten?! Godverdomme, 10 jaar studie en 25 jaar ervaring als rechter verder en dan nog de herseninhoud hebben van de gemiddelde pennenlikker bij de politie.

Uit de toestemming aan een werknemer om ergens te mogen werken afleiden dat degene die hem aanneemt dus als enige bevoegd is om werkzaamheden te verrichten, is te achterlijk voor woorden, maar wordt nog eventjes fijn uitgediept zodat ze hun "bewijs" rond hebben. Op de vraag van de rechter of onze beheerder achter alle teksten staat, antwoordde hij dat iedereen in dit land de vrijheid van meningsuiting behoort te hebben en dat hij geen oordeel heeft over de inhoud van de teksten omdat hij ze onmogelijk allemaal kan lezen en controleren. Wat schrijft het Hof? "Ik voel mij zeer betrokken bij de inhoud van alle op de website geplaatste artikelen en kan daarvoor juridisch verantwoordelijk worden gehouden." Verder wordt als "bewijs" nog een verklaring van F. J. B. Klokkemeijeren en R. Pastoor gebruikt met betrekking tot de openbaarheid. Onder hun weergave van het proces-verbaal staat onze handtekening niet omdat er mee rotzooit is. Dat vermelden ze niet. "Openbaar" is bestandsdeel van het delict dat bewezen moet worden. De uitingen zijn echter niet openbaar te noemen. Probeer ze maar eens toevallig te vinden zonder de hulp van de hyperlinks in het vorige artikel.

Misbruik van machtswoorden.

Ondanks het feit dat de Hoge Raad de veroordeling niet wilde vernietigen wegens ontoelaatbaar bewijs, had deze zaak tot cassatie moeten leiden. Zoals gezegd biedt de wet een vrij duidelijk criterium voor de strafbaarheid van een beledigende uiting, namelijk dat er sprake moet zijn van een groep mensen die wegens hun gezamenlijke ras of afkomst wordt beledigd. Misdefinitie heeft bij het Hof tevens een beroep gedaan op de wetsgeschiedenis waaruit blijkt dat de wetgever enkel uitingen strafbaar heeft willen stellen die zinspelen op belediging omdat mensen van een bepaald ras zijn. De Hoge Raad heeft zelf in 2009 in zijn arrest "Belediging religie" de reikwijdte van artikel 137c WvS verder beperkt door te nadrukken dat alle opmerkingen over gedrag, zelfs felle kritiek, buiten bereik van de strafwetten vallen. In dit arrest deed de Hoge Raad nog de toetsing van de wet die het Hof naliet. Misdefinitie heeft bij het Hof uitgebreid gemotiveerd waarom er niet voldaan was aan die toetsing. Het Hof negeerde dat. Grond voor cassatie.

Op nadrukkelijk weerlegde beschuldigingen die degelijk zijn onderbouwd, hoort het Hof in te gaan in zijn arrest. Dat is niet gebeurd en bovendien is de wet niet correct toegepast. Precies het punt waarop de Hoge Raad het verschil behoort te maken aangezien zij zich niet (meer) met de feiten mogen bemoeien. De Hoge Raad kiest hier echter een hele andere opmerkelijke weg. In plaats van zijn oordeel te geven over het feit dat het Hof de wet niet naleeft en toetsing aan de bestandsdelen van de delictomschrijving volledig negeert, begint de Hoge Raad met een weerlegging gegeven de fictieve situatie alsof Misdefinitie helemaal geen verweer gevoerd zou hebben. Bizar, want wat onze advocaat eveneens heeft betoogd is dat, ook los van het door ons gevoerde verweer in feitelijke aanleg, het oordeel van het Hof onbegrijpbaar is omdat hun motivatie ontbreekt. Het ontbreken daarvan is ook grond voor cassatie. Nou, zegt de Hoge Raad, als u zegt dat de uitspraak zonder verweer ook al onbegrijpelijk is, dan beschouwen we alleen die situatie.

Op dit punt is heel duidelijk te zien in wat voor bochten de Hoge Raad zich moet wringen om tot een achteloze verwerping van het beroep te komen. De motivatie van het Hof is verwerpelijk met verweer en zonder verweer, dus voor een weldenkend mens is het logisch dat de Hoge Raad op beide bezwaren antwoord geeft. Waarbij de laatste natuurlijk van veel minder belang is, omdat de hypothetische situatie waarin er geen verweer gevoerd zou zijn, niet conform de werkelijkheid is. Cruciaal is de constatering dat Misdefinitie verweer heeft gevoerd, het Hof dit verweer heeft genegeerd en dat grond is voor cassatie omdat dit handelen indruist tegen de wet. Desondanks aanschouwt de Hoge Raad de situatie alsof er geen verweer is gevoerd en verwerpt daarbij de bezwaren van de advocaat. Het Hof stelt dat moslims in het bijzonder worden vergeleken met berberapen, kakkerlakken en ratten. Dit is al onjuist. Het Hof heeft bij het zogenaamde weergeven van de context verzuimd om aan te geven dat alle teksten over gedrag van criminele moslims gaan.

De Hoge Raad had derhalve aan het Hof de opdracht moeten geven om opnieuw arrest te wijzen, ditmaal met de opdracht om dat te doen met inachtneming van het feit dat de artikelen over gedrag van criminelen gaan. Verder is zonder nadere motivering niet aantoonbaar gemaakt dat moslims worden beledigd omdat ze een bepaalde godsdienst aanhangen. Er is niet gezegd dat alle moslims berberapen zijn omdat ze in de islam geloven. Dat is namelijk wat de wet strafbaar stelt. De wet stelt niet strafbaar een uiting die criminele moslims berberapen noemt omdat ze crimineel gedrag vertonen. Ziet u het verschil? Het Hof en de Hoge Raad blijkbaar niet. Wat ons betreft is dat een kwestie van niet begrijpend kunnen lezen en dat is zeer kwalijk voor rechters van dat niveau. Voorts betoogde de advocaat dat moslims niet beledigd kunnen worden vanwege ras. Moslims hebben namelijk niet een gemeenschappelijk rassensoort. De motivering van het Hof deugde van geen kanten en haalde enkel losse woorden uit hun context.

Over dit verweer, namelijk dat moslims niet wegens godsdienst werden beledigd en sowieso niet wegens ras beledigd kunnen worden, rept de Hoge Raad geen woord terwijl dit wel cruciaal is om aan de bestandsdelen in het delict te kunnen voldoen. Is dat niet het geval, dan is de veroordeling namelijk illegaal. Ten aanzien van het begrip allochtonen in een aantal uitingen heeft de advocaat betoogd dat zij niet collectief een geloof aanhangen en derhalve belediging wegens religie niet mogelijk is. Bovendien zijn er geen helemaal geen opmerkingen gemaakt over de religie van allochtonen, maar altijd over het criminele gedrag van bepaalde allochtonen. Aangezien ook hier een goede motivering van het Hof ontbreekt, is niet in te zien hoe allochtonen of Turken beledigd kunnen worden met een term als berberaap. De uiting ziet overduidelijk niet over Turken omdat Turkije niet in een berbergebied ligt. Vegter geeft toe dat Berbers niet voorkomen in de Turkse regio na nota bene Wikipedia (!) te citeren. Er is dus verkeerd gelezen en begrepen door het Hof, maar toch wil de Hoge Raad niet casseren.

Wel, we hebben dus los van het gevoerde verweer de moslims die niet wegens religie en ras beledigd kunnen worden en de allochtonen die sowieso geen groep vormen in de zin van artikel 137c Wvs. Nou Hoge Raad, legt u dat maar eens uit. Deze bezwaren worden heel simpel weggewuifd. Op de eerste punten ten aanzien van moslims gaat de Hoge Raad sowieso niet in. Gevoerde verweren worden blijkbaar gewoon door de Hoge Raad genegeerd. Verboden volgens de wet, maar wie maakt ze wat? Ze zijn het hoogste rechtscollege van Nederland. Net zoals de decreten van Adolf Hitler dat 70 jaar geleden waren. Met betrekking tot de verweren over de term "allochtonen" die overduidelijk geen groep kunnen vormen met collectieve eigenschappen waarop beledigd kan worden, was de Hoge Raad bereid om daar maar liefst een vluchtige alinea te wijten. Omdat het Hof vindt dat met "allochtonen" "moslims" bedoeld wordt, is dat gewoon zo. Stelletje kamelenpijpers, de functie van de Hoge Raad is nu juist om dergelijke foute toepassingen van het recht te corrigeren. "Allochtonen" hebben geen gemeenschappelijke religie of ras.

Discussies over wat wel en niet onder "groep" moet vallen, kunnen los van het gevoerde verweer plaatsvinden, maar Misdefinitie heeft wel uitgebreid verweer gevoerd. Heel belangrijk verweer waarvan u de uitwerking terug vindt in het artikel over de veroordeling van het Hof. Per uiting hebben we verklaard waarom de uiting niet onder het strafrecht valt omdat er geen groep is die vanwege een verboden onderscheid wordt beledigd. Het Hof heeft ons verweer volledig genegeerd en gewoon gezegd dat er sprake is van belediging. Dat is in strijd met zo'n beetje alle wetten, maar de Hoge Raad weigert daar in zijn rechtsoverweging 4.7 op in te gaan. Omdat ze toch niet tot cassatie over gaan, vinden ze dat ook zij dat niet hoeven te motiveren. Met het standaard zinnetje dat er geen rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling zijn die ze willen beantwoorden, verwerpen ze het beroep. Het feit dat de uitingen niet onder de strafwetten vallen, is het allerbelangrijkste en juist dat wordt door de Hoge Raad genegeerd.

Hoezo zijn er geen rechtsvragen die vanwege de rechtseenheid en ontwikkeling moeten worden beantwoord? De Hoge Raad heeft in 2009 zelf bepaald dat kritiek op gedrag nooit strafbaar kan zijn onder groepsbelediging. Om strafbaar te zijn, moet er sprake zijn van een groep die kenmerken als ras en afkomst gemeen hebben die vanwege dat kenmerk worden beledigd. Die toetsing moet hebben plaatsgevonden en dat is niet het geval. Dat betekent dus dat alle arresten waarin die toetsing wel plaatsvindt en zelfs verplicht wordt gesteld, waardeloos zijn geworden. Het betekent ook dat de criteria in de wet waardeloos zijn geworden en dat zelfs het hele systeem van alle bestandsdelen in de delictomschrijving die bewezen moeten worden, waardeloos zijn geworden. Het arrest van de Hoge Raad brengt alle potentieel kritische uitingen over de multikul onder het strafrecht waardoor het recht selectief is geworden. Met deze uitspraak is recht gokken geworden. Iedereen kan op deze manier voor het hekje gedaagd worden. Het recht is failliet en de eenheid stort in elkaar. Hoezo noopt deze zaak niet tot beantwoording?!

Overal op internet zijn racistische scheldpartijen te vinden inclusief felle bedreigingen aan het adres van zo'n beetje elke groep wegens alle kenmerken waarop discrimineren en beledigen verboden is. Uitingen worden zelden aangepakt. Zelfs niet als wij fysiek door een geitenneuker met de dood worden bedreigd. Op de Dam in Amsterdam schreeuwen radicale moslims doodleuk dat ze al die perverse Nederlanders die wel eens langs de wallen lopen, gokken of meelopen met de mode, gaan vermoorden. Anti-semitisme afkomstig uit de leer van de fascistische islam is in Amsterdam en omgeving nog nooit zo hoog geweest als in deze tijd. Politieagenten staan er gewoon bij te kijken als Wilders met de dood wordt bedreigd. En wie worden er opgepakt? De blanke webloggers die zulke criminele daden verafschuwen en de daders uitmaken voor hersenloze apen. Waarom? Omdat zelfs de Hoge Raad de wet niet wil erkennen. Justitie kan net als de bezetters in nazi-Duitsland willekeurig binnenvallen bij kritische schrijvers, deze oppakken, maatschappelijk diskwalificeren en door demonisatie of beulen laten vermoorden.

Mensen denken dat omdat de Hoge Raad het hoogste rechtscollege is, zij juridisch wel gelijk moeten hebben. Hun woord is echter niks meer dan een partijdig machtsmoord. De decreten van Adolf Hitler werden in 1942 aanvaard als wetten nadat de Hoge Raad zijn Joodse president had ontslagen. Onze beheerder werd door het Hof veroordeeld door mr. A.M. van Woensel die al vaker gedachtemisdaden heeft veroordeeld. En de Hoge Raad anno 2012? Kent u Ybo Buruma nog? Hij was "strafrechtgeleerde" in het linkse bolwerk Nijmegen. Geert Wilders (PVV) heeft in de Kamer getracht zijn benoeming bij de Hoge Raad tegen te houden. Buruma was namelijk lid van de PvdA en vergeleek de PVV en aanhangers met het fascisme en dictator Mussolini. Uitermate partijdig mannetje dus. Kijk nu nog eens bij de beslissing in "ons" arrest. Een maal raden wie mede bepaald heeft om ons beroep te verwerpen. Kiekeboe, Burama! G÷ttig had geen eerlijk proces met Goebbels, wij niet met rechters die aantoonbaar PvdA'er zijn. De Hoge Raad is failliet.

Overweging.

Vernederd als een uitgekotst stuk halalvlees, bedreigd door kakkerlakken, monddood gemaakt en maatschappelijk gediskwalificeerd en voorts een trap na krijgen van al die haters die na dit arrest van de Hoge Raad spontaan zijn klaargekomen: dit is een verschrikkelijk verlies. Vooral voor onze beheerder die zijn persoonlijke maatschappelijke leven heeft opgegeven in een poging het vrije woord te verdedigen voor volk en vaderland. Voorts voor iedereen die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben staan en met ons van mening zijn dat een land zonder vrijheid van gedachten en uitingen, een land is zonder vrijheid, privacy en mensenrechten. Zelfs voor tegenstanders die nu zitten te gniffelen van plezier en nog niet beseffen dat de willekeur waarmee justitie schrijvers vervolgt ooit ook hen kan treffen. En, zoals Wilders opmerkte, een aderlating en (aankomend) failliet van de Hoge Raad. Na "Befelh ist Befelh" en rekening houden met vage beginselen, hebben ze de willekeur in het recht ge´ntroduceerd en zichzelf daarmee gediskwalificeerd.

Bewijsmiddelen hoeven niet langer secuur verzameld en vastgelegd te worden. Een partijdige mening van een burger is voldoende als de rechter, be´nvloed door die mening, dezelfde mening tot de zijne maakt en uitspreekt. Noteren van verklaringen hoeft niet letterlijk, maar de rechters nemen genoegen met subjectieve interpretaties die principieel partijdig zijn. Begrippen waarvan de betekenis uit de parlementaire geschiedenis en de wetsomschrijving blijkt, worden omgebogen om de gedachtemisdaad veroordeeld te krijgen. Achterlijke flikkers, alsof dat ombuigen niet juist voor belediging zorgt. Wie een uiting over criminele moslims interpreteert naar belediging, zegt eigenlijk dat alle moslims met een bepaald ras crimineel zijn. Anders kan de groep moslims die de islam belijden immers niet wegens religie beledigd worden met een uiting over crimineel gedrag. De consequentie die door de Hoge Raad aanvaard wordt. "Groep" in artikel 137c WvS wordt tot overmaat van ramp gedefinieerd als niet-westerse allochtonen. Blanken kunnen dus niet beledigd worden.

Cruciale verweren worden genegeerd, zelfs als ze de kern raken. Verweren ter weerlegging dat uitingen vallen onder de delictomschrijving van de wet, worden diplomatiek genegeerd in de hoop dat mensen het gezag van de Hoge Raad zo hoog achten dat er geen kritische vragen gesteld worden. Problematisch, want elke jurist leert op de opleidingen Rechten in Nederland de Hoge Raad te pijpen en te erkennen als de almachtige God van het recht die altijd gelijk heeft. Sterker nog, recht is de Hoge Raad en de Hoge Raad is het recht. Partijdig recht. Togadhimmi's afkomstig van de PvdA die openlijk in de media Wilders en aanhangers van het rechtse gedachtegoed vergelijken met fascisten. Wel, zou u berecht willen worden door Goebbels? Natuurlijk niet, u weet immers dat hij zijn diepgewortelde politieke haat jegens andersdenkenden niet uit zijn systeem kan krijgen en nooit in staat is tot onafhankelijkheid. Verliezen in deze zaak betekent zowel juridisch, persoonlijk als financieel geru´neerd worden door partijdigheid.

Helaas, hoe hard we ook roepen, het zal niet baten en de schade die we oplopen zal er niet mee teniet gedaan worden. Puttfarken kon eveneens duizend maal roepen dat G÷ttig een vieze vuile NSB'er was, maar hij werd toch extreem gestraft voor de gedachtemisdaad. De troost dat het later onrechtvaardig geacht zou worden, mocht voor hem niet baten. Net zoals ons gelijk weinig waard zal zijn voor menig tegenstander. Het spel is uit en het idee dat er vanuit partijdigheid recht is gesproken knaagt des te meer omdat de weg nu openligt voor nog meer fascisme. Gelukkig kennen we vanuit de geschiedenis ook de afloop. De Hoge Raad was fout in de oorlog en is daarvoor tijdens de Neurenberg- en Tokioprocessen goed voor gestraft. Evenals als die rancuneuze aanbrengers die het recht als beul hebben misbruikt. Vooral de wetenschap dat wij al die dwazen straks voor het tribunaal kunnen dagen, voelt erg goed. Uiteindelijk zullen we ze allemaal te pakken krijgen. Geheel volgens het recht, want zoals u weet is met het recht alles mogelijk.
Reacties: 12
Pagina's: 1

Reactie door Sickofleft op 04-07-2012 om 01:59.
Beste Misdefinitie,

Walgelijk gewoon om te horen dat de organisatie die recht zou moeten spreken weer scheef gesproken heeft!, nl. de Hoge Raad...
Maar waarom bent u daarover verwonderd?
U weet dat alle maatschappelijke organisaties en instellingen VOL zitten met linkse idioten.
Die organisaties en instellingen laten geen rechts georiŰnteerde mensen toe tot hun gelederen.
Dat was u al reeds opgevallen als docent aan de HVA als ik het goed heb?
Toch bent u ook nu weer verwonderd.

Ik heb in mijn leven een aantal keren met rechtbanken van doen gehad en ik mag samenvatten dat die keren ervoor hebben gezorgd dat ik het vertrouwen in de rechtspraak volledig ben kwijt geraakt.

Ik zal even vermelden waarom.
Bij een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst op mijn verzoek, werd er door tegenpartij in de laatste minuut voor de zitting een verzoek ingediend tot terugbetaling van opleidingskosten.
Ik heb nooit gelegenheid gehad dit stuk te bestuderen en het werd door de rechtbank klakkeloos aangenomen.
In het verzoek stond dat ik een opleiding had genoten van 13.000 gulden en ik dat terug zou moeten betalen.
Ik had echter nooit een opleiding genoten en begreep niet waar dat verzoek vandaan kwam.
Verbouwereerd was ik toen ik het vonnis las.
Zonder overleg van enig vorm van bewijs door tegenpartij werd ik door de rechter veroordeeld tot het terugbetalen van de gemaakte opleidingskosten!
Ik kan je garanderen dat je moordneigingen krijgt wanneer je vier jaar lang mag afbetalen aan iets wat je niet genoten hebt en een vonnis hebt liggen waartegen geen beroep mogelijk is.
Puur misbruik van het recht en toegestaan door Nederlandse rechters!

Zaak twee.
Een afvalverwerker in mijn omgeving maakt het zo bont met zijn activiteiten dat de chemische dampen in de buurt niet meer te harden zijn, dag in dag uit.
Ik maakte diverse keren bezwaar bij het bevoegd gezag en die deden er niets mee.
Op een x moment bleek door metingen dat het bedrijf zwaar buiten de vergunde normen in de milieuvergunning bezig was.
Ik heb bezwaar gemaakt tegen de nieuw af te geven vergunning omdat het bedrijf als ook de vergunning niet aan de regels voldeden.
Mijn verzoek werd door de bevoegde instantie afgewezen op onterechte gronden en ik ging in beroep bij de Raad van State.
Deze Raad van State erkende mijn gelijk maar legde tot mijn verbazing mijn eis tot vernietiging van de vergunning naast zich neer met als motivering: Het economisch belang ging voor in deze zaak........
Ik werd ondanks gelijk toch mooi in het ongelijk gesteld.
De smerige vervuiler in mijn omgeving braakt tot op de dag van vandaag nog steeds kankerverwekkende troep in grote mate uit over de hoofden van de omliggende omgeving.
Met medeweten van de hoogste rechtbank worden mensen hier dus willens en wetens vergiftigd vanwege het economische belang.
Als ik er aan terug denk krijg ik nog jeuk van die arrogante idioten die daar scheef spreken.

In zaak drie werd ik door mijn cultuurverrijkende buurman middels een meegebrachte klauwhamer diverse keren met de dood bedreigd.
Na hemel en aarde te hebben bewogen, artikel 12 procedure te hebben gestart en verloren werd meneer dan toch (ondanks alle tegenwerking) uiteindelijk voor de rechter gedaagd omdat hij zelfs weigerde een transactievoorstel te betalen van 200 euro... (om daarmee strafvervolging af te kopen).
Tijdens de zitting voor de politierechter werd op geen enkele wijze veroordelend gesproken over het 100% bewezen verklaarde feit.
Er werd op laffe linkse wijze aangenomen dat meneer zulk toch wel ontoelaatbaar gedrag pleegde vanuit zijn
onmacht zich op normale verbale wijze te uiten, ook zijn culturele achtergrond speelde mee bij de strafmaat.
Meneer kreeg voor extreme doodsbedreigingen met medebrengen van een slagwapen een boete opgelegd van 100 euro.
Ik kreeg diezelfde week een boete van 122 euro voor het rijden van 16 km te snel....

In dit land wordt geheel geen recht gesproken.
Daarom kan ik niet anders dan Misdef. mededelen, trek het je niet aan, zulke "rechtspraak" hoeft niet meer serieus genomen te worden.
Dit land zet recht op allerlei slinkse wijzes naar zijn linkse hand.
Om te kotsen is het.
Dit gaat ook pas veranderen nadat politiek Den Haag een andere koers gaat varen dan de linkse.
Tot die tijd blijft het afzien.

Iedereen weet hier wie u bedoelt met criminele berberapen en andere gebezigde terechte uitingen.
De meeste van uw stukken is geen speld tussen te krijgen als het om de waarheid gaat (waarin wij leven).
De linkse maakbare samenleving mag onder geen enkel beding worden bekritiseerd, hoe erg de situatie ook is in de praktijk.
De harde waarheid is echter dat linkse dromers en idealisten ons land in enkele decennia volledig naar de klote hebben geholpen met de ongebreidelde instroom van bepaalde soorten cultuurverrijkers.
De voorstanders van deze ellende zullen u met plezier kapot maken als u het ook maar waagt hun creatie ter discussie te stellen.
De enige schuldige aan het drama dat ons land zo keihard heeft getroffen is LINKS Nederland met hun moreel verwerpelijke en walgelijke sociale experimenten.
Linksmensen zijn de saboteurs van alles wat normaal zou kunnen zijn.
Linksmensen zijn verachtelijk in hun daden en gedachten.
Ze zullen ook niet rusten totdat dit land tot op de rond toe gesloopt is.
Niet rusten totdat de autochtone burgers de politiek smeken om genade aangaande ongewenste immigratie.
Linksmensen zijn wat mij betreft ontoerekeningsvatbaar en een enorm gevaar voor een stabiel en normaal land.
Kijk bijv. hoe graag alle linkse partijen ons momenteel in noodtempo uitleveren aan de EU bijv.
Niet normaal dat er maar een partij in NL is die daartegen op terechte wijze ageert.
Die worden dan uitgemaakt voor fascisten, xenofoben, onderbuikers, haters etc etc.
Dat terwijl ze alleen maar opkomen voor het belang van de gewone man in de straat.
Links is ziek, daarom ben ik Sickofleft.

Reactie door Sickofleft op 04-07-2012 om 02:11.
Hier een interview met die linkse rukker die zichzelf wel onafhankelijk acht... ondanks zijn pvda achtergrond.

http://www.youtube.com/watch?v=wYQD8Lh2QTg

Prat gaan op precisie in vonnissen maar dan hier wel zulk een gedrocht van een vonnis neerleggen?
Deze meneer praat a en doet b.
Als hij lef heeft moet hij dit vonnis toch echt nog maar eens goed bestuderen en concluderen dat hij fout zit.
Maar dat zal een typische linkse rat nooit doen.
Het is van het hoogste belang dat "vuile racisten" veroordeeld worden, maakt niet uit hoe.

Reactie door Sickofleft op 04-07-2012 om 02:19.
Ondertussen gaat de door links veroorzaakte ellende gewoon dagelijks verder.
http://www.looopings.nl/weblog/1342/Massale-vechtpartij-in-Walibi-Holland.html
Wat voor Nederlandse jeugd een gezellig dagje uit zou moeten worden werd door "u weet wel"
omgetoverd in een nachtmerrie met veel politie en ziekenhuisbezoek.
Er is gewoon iets categorisch mis met deze mensen.
Afscheid nemen is de enige optie als het aan mij ligt.
Maar maak dat die maakbaarheids-eikels op links maar eens duidelijk.
Ze zouden eerst zelf in elkaar gerost moeten worden zonder rede.
En dan nog twijfel ik aan de verstandelijke vermogens van hen om daarna normaal te gaan denken.
Dit land is reddeloos verloren.
Alle landen waar linkse idioten zeggenschap hebben zijn gedoemd.

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 04-07-2012 om 16:44.
Natuurlijk weten we dat de systemen in dit land door en door verrot zijn, maar achterlijkheid, onrechtvaardigheid en hypocrisie wennen nooit. Het gevoel dat overheerst is eerder verontwaardigdheid, walging en minachting dan verbazing.

Elke keer blijkt dat het toch weer een stapje erger kan. Ontoelaatbare verklaringen van getuigen, openlijk verklaringen manipuleren, verplichte toetsingen achterwege laten en als klap op de vuurpeil een aantoonbare PvdA-rechter die gewoon met naam en toenaam onder het arrest staat. Hetzelfde gevoel moet u gehad hebben tijdens uw zaken. Van te voren best weten dat u genaaid ging worden, maar toch verbouwereerd zijn door de manier waarop. Ondanks al uw ervaringen met het recht had ook u immers niet van te voren kunnen bedenken dat u 13.000 euro moest gaan betalen, uw gelijk tot ongelijk zou leiden en een doodsbedreiging slechts 100 euro kost.

Recht moet wel degelijk serieus genomen worden omdat het diep ingrijpt in de fundamentele vrijheden van mensen. Vandaar dat het vertrekpunt van de artikelen niet de vooringenomen positie is dat het systeem sowieso niet deugt en er net zo goed over gezwegen kan worden, maar de neutrale positie met als vertrekpunt de algemene opvatting van het volk. Namelijk dat we in een democratische rechtsstaat leven met een scheiding der machten, legaliteitsbeginsel en onafhankelijke en onpartijdige rechters. Dat steeds blijkt dat die opvatting niet deugt, is een conclusie die ieder voor zich zal moeten trekken.

Reactie door Sickofleft op 04-07-2012 om 23:54.
Een democratische rechtstaat geheel in linkse/socialistische handen is geen knip voor de neus waard.
Het beestje heet alleen nog zo qua naam maar van binnen is het totaal verrot.
Alleen met een meer rechtse regering kan het evenwicht weer herstellen.
De kans daarop wordt door de msm in dit land steeds kleiner gemaakt door de voorstanders van een normaal en rechtvaardig NL af te schilderen als totaalmalloten/racisten/fascisten etc etc.
Dat krijg je als ook de media in linkse handen zijn, net als het ambtenarenapparaat, etc etc.
Die vuile linkse baantjescarrousel heeft NL definitief tot een links bolwerk gemaakt.
Zelfs een rechtse meerderheid in de 2e kamer zal dat allemaal NIET veranderen.
Links is als een gemetastaseerd carcinoom voor Nederland.
Alleen radicaal wegsnijden tot de laatste cel en daarna verbranden helpt daartegen.
Nederland is in een terminale fase, het is nu of nooit. (12912)

Reactie door Moswolkje op 05-07-2012 om 20:24.
Beste Mis, als ik denk aan de missers van de Hoge raad bij het proces tegen Geert Wilders kan ik alleen maar je artikel hier ondersteunen.
Het is een farce, onze rechtspraak.

Slechts goed voor de mensen wiens mening welwillend is.

Enne...nog even excuus voor mijn reactie op ons andere lijntje ;-) alhoewel het wel een gave band is.
Maar je snapte het hopelijk wel.

Fock jullie naaiers!

Reactie door Moswolkje op 05-07-2012 om 20:34.
Mis, ik ben zo vrij geweest om je artikel en je demonisatie hier onder de aandacht te brengen:

http://ejbron.wordpress.com/2012/07/05/toespraak-van-geert-wilders-op-de-western-conservative-summit-in-denver-30-juni-2012/#comment-21444

(niet de eerste de beste site dacht ik zo (^_^))

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 05-07-2012 om 21:25.
Dank voor het onder de aandacht brengen van deze zaak. De media is opvallend stil over deze uitspraak. Evenals al die websites met "aanverwant" gedachtegoed. Over deze zaak moet veel meer geschreven worden, want de volgende rechtszaak zit er alweer aan te komen.

Reactie door Moswolkje op 07-07-2012 om 08:06.
[Private Hyves]

Reactie door Moswolkje op 14-07-2012 om 23:08.
Ik heb er maar een groepsbericht tegenaan gegooit...al reageren die 7000+ leden dan niet, lezen zullen ze het in elk geval wel.

Reactie door A1824G op 26-08-2012 om 02:29.
Als verdachte in een strafproces kun je na NAW beter zwijgen.

"Concreet betekent dit dat een uiting moet gaan over een groep mensen die allemaal hetzelfde ras hebben en ook nog eens vanwege dat ras wordt beledigd." Nee, dit gaat niet op sedert het HR-arrest Glimmerveen en Hagenbeek die aanvoerden dat Surinamers een mengelmoes van rassen zijn, derhalve geen ras. De HR veegde dit van tafel. Ook het EHRM volgt dit en in zaken van vrijheid van meningsuiting wordt voornoemd HR-arrest vaak geciteerd.

"Eerst en vooral is het dan belangrijk dat ze een goede rechter krijgen." Dit spelletje werd al gespeeld in de Bob en Daphne-strafzaak.

"Eenmaal voor het hekje bleek dat de raadsheren partijdig waren en grif gebruik maakten van drogredeneringen en selectief geselecteerde zinnen." Zo is het spelletje vanaf politieverhoor tot rechtszitting. De bedoeling van het OM is namelijk verkrijgen van veroordeling.

"...gebruik heeft gemaakt van een mening van het MDI en dat mag niet." Het MDI is door de politiek een macht toegekend geworden, slechts GeenStijl heeft het MDI eens te pakken kunnen nemen maar anderen kunnen er niets aan veranderen. Nog niet.

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 26-08-2012 om 18:37.
HR Glimmerveen en Hagenbeek uit 1978 ging over het aanzetten tot haat of discriminatie waarbij het beroep werd verworpen omdat Surinamers als ras worden gezien. In de zaak Misdefinitie ging het om groepsbelediging. Over groepsbelediging heeft de Hoge Raad in "Belediging religie" (LJN BF0655) bepaald dat het een beperkte reikwijdte heeft. Daarbij werd een concrete toets gedaan op grond van artikel 137c Sr. Ons beroep werd echter verworpen omdat de Hoge Raad vond dat het Hof er sowieso een veroordeling van zou hebben gemaakt en liet vervolgens die toets (weer) achterwege.

Overigens staan de beste stuurlui altijd aan wal en weet iedereen (achteraf) precies wat er had moeten gebeuren. Justitie is een miljardenorganisatie met haast onbeperkte mogelijkheden. Dit resultaat was voor ons het hoogst haalbare. Voor onze beheerder persoonlijk is dat niet zo fraai, maar we hebben wel laten zien dat het MDI niks waard is. Alles staat nog online en we gaan gewoon door.

De acties van GeenStijl zijn geen prestatie te noemen. Jaarlijks stuurt het MDI minstens 1000 verzoeken tot verwijdering en er komen slechts een paar zaken per jaar voor de rechter. Zij behoren tot die 99,9 % die nooit meer iets hoort of de boel simpelweg (deels) verwijdert. De zaak tegen ons had eveneens niet plaatsgevonden als we de teksten hadden verwijderd. Wij gingen de strijd aan. Blijkbaar vond justitie Misdefinitie zo'n gevaar dat ze er alles aan wilden doen om het tot een veroordeling te laten leiden. Een compliment waardig.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.