Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 16 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

562 Massa-immigratie zal worden beperkt (1)
561 Egocentrische solidariteit zorg (1)
560 Uitstel vergassen onverantwoordelijk
559 Faillissement als ultieme sanctie
558 Parasiet die rechts verried (2)
557 Cabaret houdt politiek spiegel voor
556 Surveillancemaatschappij steeds dichterbij (1)
555 Beeldverhouding compleet zoek (1)
554 Socialistische irreŽle schijnangsten (2)
553 Criminele moslimkolonisatie (3)
552 Slinkse mooipraterij ontmaskerd
551 Scheid onderwijs van religieonzin (4)
550 Moslimpijpen norm tijdens ramadan (1)
549 Commercieel verandert niks
548 Hongernegers toorn van Afrika (1)
547 Schandpaal criminele eigenrichting
546 Breivik de internationale socialistenpik
545 Ronald (Djeez) vol onderbroekenlol
544 Rassensegregatie officieel toegestaan (1)
543 Randstad zuigende CV-verzamelaars

546 # Breivik de internationale socialistenpik #
Gepost door Misdefinitie op 30-07-2011 om 23:35.
Op het moment dat het nieuws over de zuivering van Anders Behring Breivik binnenkwam, dachten we zulke patriotten heeft Nederland nodig het zal verdomme toch niet waar zijn. Weer zo'n achterlijke godsdienstfanaat die verblind door zijn geloof meent een bloedbad te mogen aanrichten. Uit respect voor de slachtoffers en medeleven met de nabestaanden hadden we in eerste instantie besloten om geen aandacht aan deze randdebiel te besteden. Ieder fatsoenlijk mens zou moeten begrijpen dat we hier gewoon te maken hebben met een gestoorde eenling die met deze aanslagen in Noorwegen de kroon op zijn levenswerk wilde zetten en dat niemand behalve de dader daarvan de schuld heeft. Licht de dader volledig door, sluit hem op in een gesticht en geef Oslo de kans om zijn wonden te likken. Tot onze afschuw blijken er heel wat minder normale weldenkende mensen te zijn dan we zouden mogen verwachten. Links laat weer eens zijn ware aard zien door schaamteloze lijkenpikkerij en vuilbekkerij als propaganda te misbruiken voor het socialisme.

Stront uit de linkse bekken.

Godverdomme, waar moeten we in hemelsnaam beginnen? Al anderhalve week komt er zoveel leugenachtige poep uit de smoelen van de voornamelijk extreem linkse knaagdieren dat het een document zo groot als het manifest van Breivik zal kosten om die hersenloze onzin allemaal te beschrijven. Zogenaamd om de lieve vrede te bewaren en om niet te verzanden in een "wij tegen zij"-ruzie, trachten veel mensen vergeefs te betogen dat het onderscheid tussen links en rechts zwaar verouderd is en niet meer ter zake doet. Blijkens de grote hoeveelheden aan troep die op het internet wordt neergeplempt, zal deze stelling niet lang stand kunnen houden. Al vaker hebben we erop gewezen dat een dergelijk onderscheid nog altijd gangbaar en bruikbaar is. Voordat we kunnen starten met het analysen van de discussies, moeten we daarom nog wat woorden vuilmaken aan het onderscheid dat verpest is door misdefinities. Alle ideologieŽn gebaseerd op gemeenschapsdenken onder dwang scharen we onder links. Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid is rechts.

Van oudsher hebben de slinksen te maken met het probleem dat hun gedachtegoed in alle varianten tot gruwelijke dictators zorgt die niet terugdeinzen voor een massamoord meer of minder. Communisme, socialisme en collectivisme zijn allemaal een pot nat: dictaturen zonder vrijheid die allemaal miljoenen doden op hun geweten hebben. Stalin, Hitler, Saddam Hoessein, MAO en nog een aantal van die figuren. Derhalve moet het socialisme altijd zijn ware aard verbergen om te voorkomen dat u al begint te kotsen zodra u zo'n slinkse rat ziet. Socialisme wordt om dat te bereiken verbasterd tot het woord sociaal. Omdat gebruik van de term sociaal raar en arrogant kan overkomen, vullen ze de term aan door er sociaal-democratie van te maken. Daarmee onterecht verwijzende naar de grondbeginselen van de democratie. Naar de buitenwereld toe brengen ze hun gedachtegoed aan de man door moraalriddersterminologie te gebruiken. Merk op dat elk argument dat links ooit zal gebruiken een leugen, verwijt, beschuldiging of verwijzing naar een emotie is. Feiten doen er voor hen niet toe.

Dit principe kan verduidelijkt worden met een treffend voorbeeld. Neem het begrip generaliseren. Wie zonder context en zonder verder na te denken deze term hoort, krijgt er meteen een negatieve associatie bij. Generaliseren wordt over het algemeen gezien als fout. Vanuit de linkerkant weten ze het begrip bijvoorbeeld te misbruiken als het om criminele Marokkanen gaat. Een criminele Marokkaan, zeggen ze, betekent nog niet dat alle Marokkanen crimineel zijn. Niemand kan dat ontkennen en het is logisch gezien correct. Twee criminele Marokkanen betekent nog steeds niet dat ze allemaal zo zijn en zelfs 1000 criminele Marokkanen zijn nog slechts een fractie van het totaal. Brugklasniveau niet waar? Maar dan gaat het goed mis. Wanneer 55 % van de Marokkanen crimineel zijn, mogen we zeggen dat de meeste Marokkanen dat zijn. Bewezen is dat allochtonen oververtegenwoordigd in de criminaliteit zijn. Ondanks deze feiten, zal links altijd blijven schreeuwen dat er sprake is van verboden generalisatie.

Overduidelijk is links van mening dat hoeveel incidenten er ook plaatsvinden en hoeveel feiten er ook liggen, dat nooit een rechtvaardiging mag vormen voor een generalisatie naar een hele groep, gedachtegoed of overtuiging. Al kunnen we bewijzen dat de meerderheid van de allochtonen Europa schade toebrengen, dan nog mogen we daar niemand voor aanspreken. Niet de daders van de misdaden, maar ook niet de linkse verantwoordelijken. Hoe anders gaat dat met Breivik. Honderdduizend criminele Marokkanen spreken niet voor de hele groep, maar een man, een incident en een daad is volgens links wel in de schoenen van Wilders en zijn aanhangers te schuiven. Worden zij met dat wapenfeit geconfronteerd, dan roepen ze heel schijnheilig dat ze heus niet zeggen dat Breivik per definitie gelijk staat aan PVV plus aanhangers. Hersenloze imbecielen, alsof wij de macht van de suggestie niet begrijpen. Binnen alle politieke discussies wordt met suggesties gewerkt om buiten het strafrecht te blijven, maar dat houdt de gestoorden niet tegen.

Over demonisatie gesproken, is het u wel eens opgevallen dat links de betekenis van dat woord niet eens kent? Voordat Pim Fortuyn werd vermoord, hebben linkse ratten van onder andere de PvdA en GroenLinks hem continu uitgemaakt voor racist en nazi. Tegenover hun achterban werd Fortuyn in kranten en op de televisie neergezet als iemand die, indien hij aan de macht komt, meteen gaskamers laat bouwen voor alle linksen en zwarten. Destijds werden de boosdoeners regelmatig gewaarschuwd dat hun demoniserende woorden ervoor kunnen zorgen dat er een gek op staat om hem te vermoorden. En zo geschiedde: er zat een rechtstreeks verband tussen de linkse demonisatie en het doodschieten van Fortuyn. Hebben ze ervan geleerd? Wel nee, ze bleven suggereren dat Fortuyn een nazi was en terecht was gemold. Nog geen 2 jaar later werd Van Gogh vermoord en zou Wilders levenslang bedreigd gaan worden. Diverse vrijsprekers zijn vervolgens maatschappelijk gediskwalificeerd door karaktermoord. Nam links zijn verantwoordelijkheid? Nee, nooit!

Zouden wij na de aanslagen van Breivik gesuggereerd hebben dat die sociaal-democraten niet zo moeten zeiken omdat ze nu eenmaal zelf een sfeer van haat hebben gecreŽerd waarin iemand als Breivik moest ingrijpen, dan zullen wij er niet zo makkelijk vanaf komen. Waarom eigenlijk niet? Denk daar maar eens over na. Want de bewering "haatzaaien" wordt door links altijd gebruikt als door hen vastgestelde waarheid zonder daar ooit argumenten voor te geven. Dan mogen wij dat ook niet waar? Opvallend is vooral het feit dat ze aan de linkerkant basale principes nooit begrijpen totdat ze het kunnen misbruiken om rechts de schuld in de schoenen te schuiven. Cohen (PvdA) vindt dat Wilders zijn woorden moet matigen. Eerst doet hij heel schijnheilig alsof hij de koppeling tussen Breivik en Wilders verwerpt, maar.... Dat woord gebruiken ze vaak om aan te geven dat ze die koppeling wel degelijk maken. Woorden zijn net als kogels, probeert Cohen duidelijk te maken. Mondje dicht graag. Alsof links ooit zijn daden evalueert en daarna zwijgt.

Veel linkse opiniemakers proberen Wilders de schuld in de schoenen te schuiven door te stellen dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Voorts moet wollig taalgebruik verbloemen dat ze van mening zijn dat Wilders oproept tot geweld en daarmee de dader indirect heeft aangezet tot het bloedbad in Noorwegen. Om die schande uit te wissen, zou Wilders vervolgens moeten stoppen met zijn politiek en zijn mond voorgoed gesloten moeten houden over onderwerpen die de islam aangaan. Eigenlijk vinden we dat wel een prettig idee, mits dat idee consequent uitgevoerd gaat worden. Om te beginnen eisen we dat links zijn verantwoordelijkheid neemt voor de doden door en uit naam van het socialisme. Stalin, Hitler en de doden in Nederland zijn wel genoeg om alles wat links is te laten opstappen uit de politiek. Laat links voorgoed zwijgen en boete doen voor al het leed dat ze hebben veroorzaakt. Kijk vervolgens voor de lol in de manifesten van de christen- en islamfascisten die hun ideologie misbruiken voor hun oorlog.

Jacques Happe laat als Dhimmi66'er zijn journalistieke gedragscodes volledig vallen en roept dat Breivik Wilders als voorbeeld zag omdat haatzaaien nu eenmaal voor dood en verderf zorgt. Dat zijn soort Wilders al vele jaren demoniseert waardoor hij continu voor zijn leven moet vrezen, interesseert hem niet. De manier waarop Wilders als voorbeeld moet dienen begrijpen we al evenmin. Wilders heeft nooit met wapens gedreigd of opgeroepen tot geweld. Een aantal van die hypocriete slinksen hebben ten tijde van Fortuyn wel geroepen dat ze hopen dat er bloed zal vloeien en dat gebeurde. Diverse media plaatsen op hun rioolwebsite dat Breivik een aanhanger en bewonderaar was van Wilders. Tussen de regels door lezen we zoiets als "schiet hem door zijn kop". Slim als ze zijn, plaatsen ze dat niet letterlijk. Peyman Jafari gooit het als linkse "politicoloog" op joop.nl snel over een hele andere boeg. Bij betoogt dat Breivik en Wilders gemeenschappelijke kenmerken hebben.

Misschien moet hij voor de lol eens onderzoek doen naar het extreem groot aantal kenmerken tussen het socialisme en diverse genocides die al eeuwen plaatsvinden. Daarna kan hij verder met de kenmerken tussen het fascisme en de manieren waarop links andersdenkenden de mond snoert. Haatzaaien jegens Wilders gaat Jafari niet ver genoeg. Hoewel Wilders op een enkele grond hoeft te reageren op de aantijgingen en desondanks toch afstand nam van Breivik, vindt Jafari dat Wilders dat enkel doet om de werkelijkheid te verbergen. Ziet u nou wel dat zelfs de extreem linksen in staat zijn om te snappen dat er soms meer achter zit dan zij oppervlakkig laten zien. Wat wordt er dan verborgen? Wel, moslimhaat, paranoia over islamisering en "militante alarmisme". Serieus, soms weten we niet of we die domme imbecielen keihard moeten uitlachen of er medelijden mee moeten hebben. Er klopt niks van. Alle factoren die dit linkse gespuis noemt zijn stuk voor stuk linkse dogma's die zelf de werkelijkheid verbergen.

De juiste weergave van de werkelijkheid is niet God schiep de wereld, Nederland zat direct vol criminele moslims en Wilders komt daarna even klagen en zeiken. Nee beste mensen, de werkelijkheid is dat God de wereld schiep met daarop voor elk volk een eigen land. Socialisten op die landen wilden de macht overnemen en hebben stemvee geÔmporteerd die met name afkomstig waren uit de criminaliteit. Logisch, want nette en fatsoenlijke mensen hoeven hun land niet te verlaten om elders te profiteren. Beetje bij beetje raakte ons land naar de afgrond en daardoor zijn er mensen als Wilders opgestaan die het volk duidelijk maken dat het zo echt niet langer kan. Er is daarom ook totaal geen sprake van paranoia over islamisering. Paranoia impliceert waanbeelden die extreme achterdocht oproepen. De vernietigende uitwerking van de islam in Nederland en de rest van de wereld is echter geen waarbeeld maar realiteit. Criminaliteitscijfers, terreur, extreme privacyschending en uitverkoop houden met onze vrijheden bewijzen dat islamisering gevaarlijk is.

Met "militante alarmisme" wordt gedoeld op de gedachte dat Wilders het beeld zou oproepen van een oorlog tegen de islam en daarmee moordenaars als Breivik motiveert tot schieten. Alweer mis rooie hond. Sla de koran open en aanschouw met eigen ogen dat het juist de islam is die wereldwijd een ideologische oorlog wil voeren tegen alle niet-islamieten. De koran is ook duidelijk over wat er met die ongelovigen moet gebeuren. Die moeten worden vermoord. Geen wonder dat Breivik, volgens zijn manifest een groot aanhanger van Al Qaida, begonnen is met moorden geheel volgens de islamitische traditie. Jafari heeft nog meer smerigheid achter de hand. Wilders zou hypocriet zijn. De koran zou wel in verband gebracht worden met terrorisme, maar het manifest mag niet met Wilders in verband gebracht worden. Achterlijke mongool. Op basis van de koran zijn al honderden jaren duizenden aanslagen gepleegd door moslims. Breivik noemt Wilders slechts zijdelings en is slechts een eenling geweest.

Voor het verwijt dat we wel over moslimterroristen spreken maar niet over christenterroristen geldt hetzelfde. De groep eerst genoemden is duizenden malen groter. Bovendien is het juist de schuld van links dat de discussies niet over zijn christelijke identiteit gaat aangezien zij het te druk hebben Breivik in verband te brengen met Wilders. Voorts wijzen we er nog op dat door toedoen van links, spreken over moslims strafbaar is en we derhalve continu moeten aangeven het over moslimterroristen te hebben. En zelfs dan kunnen zelfs de linkse rechters niet begrijpend lezen. Ook het verwijt dat oproepen om afstand te nemen van Breivik achterwege blijven snijden geen hout. Kijk, dat rechts continu aan links vraagt om eens afstand te nemen van allochtone criminelen, komt omdat links nooit afstand neemt. Aan rechts hoeft niks gevraagd te worden, want zij nemen per definitie wel zelf afstand. Het is voor ons geen probleem om afstand te nemen en Breivik een idioot te noemen, maar hoeveel socialisten durven criminele Marokkanen te veroordelen?

Tofik Dibi van GroenLinks gaat een stuk verder. Hij wil een discussie voeren die gaat over de raakvlakken van het gedachtegoed van Wilders, Breivik en xenofobie. Heel goed Dibi, worden wij ook uitgenodigd bij die discussie? We zouden graag een van onze artikelen voorlezen die gaan over de raakvlakken tussen Hitler en GroenLinks, GroenLinks en de apartheid cq discriminatie op huidskleur en GroenLinks en extremistische moordenaars als Volkert. Hans Moors brengt als "onderzoeker" de opinie naar voren dat Wilders een "soort" van verantwoordelijkheid heeft en dat het simpelweg neerzetten van Breivik als gek veel te makkelijk is. Rot even gauw op! Links heeft zo'n beetje het woord "incident" zelf uitgevonden. Alles wat hun ratten doen is zogenaamd eenmalig, met rechtvaardiging, volgens de regels, de schuld van een ander of noodzakelijk in een democratische samenleving. Aanhangers zouden Breivik huldigen. Jongens, jongens, internet is een vrijplaats vol achterlijke imbecielen die onder een schuilnaam alles kunnen zeggen.

Wie zegt ons dat we op internet niet voornamelijk laffe linkse droplullen aantreffen die masturberend op internet lopen te tikken dat ze PVV'er zijn en vinden dat Breivik een standbeeld verdient voor het uitroeien van de vijanden van ons volk? Moors vindt dat Wilders moet beargumenteren wat er mis is met het gedachtegoed van mensen zoals Breivik. Nou Moors, met het gedachtegoed is niks mis. Dat manifest heeft de trekker niet overgehaald. Mensen doodschieten is goed mis en dat is zo eenvoudig te begrijpen dat verdere uitleg niet nodig wordt geacht. Waarom zou Wilders andermans gedachtegoed moeten ontkrachten? Hij is politicus en moet strijden tegen de andere partijen in de Tweede Kamer. Hij hoeft zich echt niet bezig te houden met iedere gestoorde eenling die zijn kwakje op het internet pleurt. Hoewel, als het dan toch moet, dan zien we graag dat Cohen eens gaat beargumenteren waarom de koran goed is. Vertel eens Cohen, waarom houdt u anti-semieten het hand boven het hoofd die in hun boek schrijven dat ze u en uw volk willen uitroeien?

Jean Tillie denkt het als politicoloog beter te weten en zegt dat hij zijn informatie "van horen zeggen" heeft. Roddel en achterklap dus. Wat een niveau mensen. Hij vindt dat Wilders tegenstellingen schept tussen goed en kwaad. Die slinksen die Breivik aan Wilders koppelen niet zeker. Jan Dirk Snel is een historicus die Wilders bijdragen aan het debat gevaarlijk vindt. De rechter vindt van niet, maar daar hebben die rode dwazen schijt aan. "Fuck de rechter en fuck alle feiten die bewijzen dat links met de multikul het terrorisme naar Europa heeft gebracht. Rechts is slecht en dat moet iedereen gewoon zonder slag of stoot aannemen." Jan Dirk Snel vindt dat er sprake is van een leugenachtig wereldbeeld en dat zou niet zo onschuldig zijn. Vreemd, blijkbaar snappen ze wel dat liegen niet onschuldig is, maar worden de feiten keihard genegeerd aangezien deze aangeven dat juist links steeds liegt. Jan heeft wel een beetje gelijk. Zestig jaar liegen over de multikul waardoor we nu met terrorisme zitten is inderdaad niet onschuldig.

Bas Heine is een linkse columnist van het NRC en citeert selectief een speech die Wilders in Rome gehouden zou hebben en waarin hij de multiculturalisten verantwoordelijk houdt voor de ondergang in Europa. We zijn intelligent genoeg om buiten ons gedachtegoed te kijken en op te merken dat zowel links als rechts in principe dezelfde argumenten tegen elkaar gebruiken. Het grote verschil is wel dat links klakkeloos iets beweert terwijl alle feiten hen tegenspreken. Alle allochtonen die hier vandaag zijn, zijn hier naar toe gehaald door socialisten met een of andere kutsmoes. Een feit. De multikul kost ons nu al 60 jaar lang meer dan 7 miljard euro per jaar. Een feit. Dat bedrag is bijna net zo hoog als de staatsschuld. Een feit. Door al die schulden komen we regelmatig in een crisis. Een feit. Allochtonen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit en brachten terrorisme. Een feit. Met zoveel feiten dat we er zonder problemen meer dan 7 jaar over kunnen schrijven, kan rechts niet verweten worden te liegen.

Heijne vindt echter dat Wilders maar eens moet vertellen hoe hij zijn strijd tegen de ondergang van Europa precies vorm wil geven. Nou Heijne, leer lezen en pak het partijprogramma van de PVV erbij. Lees de website, kijk naar debatten en merk verdomme op dat Wilders nooit zegt dat hij al die nare kankerzwarten allemaal met geweld wil ombrengen. Ook niet suggestief zoals links dat wel graag doet. Mogen wij dan ook een vraagje stellen? Misschien wil Cohen of een van die andere linkse landverraders het volk eens uitleggen wat precies zijn plan is met al die allochtonen in Nederland. Waarom hebben wij 3 miljoen allochtonen waardoor ons land thans uit vele groepen bestaat die elkaars bloed wel kunnen drinken? Oorspronkelijk waren er slechts 150.000 gastarbeiders en zelfs die hadden we niet nodig. Toch zijn ze hierheen gehaald omdat links, ook toen al, loog over de arbeidsplaatsen. Vertel dan Cohen. Vertel uw achterban dat u hen nodig had als dom stemvee omdat er anders geen mongool ooit socialistisch zou stemmen.

Wilders zou met name afstand moeten nemen van het gedachtegoed van Breivik en niet alleen van de daad. Ja, dikke lul. Neemt links afstand van de koran, de bijbel en talloze andere haatgeschriften? Heeft links afstand genomen van teksten die naar aanleiding van moslimextremisme geschreven zijn? Dan hebben we nog wat aanslagen waar men verantwoordelijkheid voor kan nemen. Nemen "de moslims" eindelijk eens hun verantwoordelijkheid voor de 9/11 en de andere aanslagen uit naam van Al Qaida en de radicale islam? Europa heeft er een aantal keren mee te maken gehad, maar wereldwijd is er elke week wel ergens een bomaanslag door islamieten waardoor Allah steeds nieuwe maagden moet gaan bestellen. Nemen christenen afstand van hun nog steeds op de inquisitie lijkende heksenjacht op mensen die iets anders geloven dan zij? Links heeft de wereld duizend keer harder anaal genomen dat Breivik ooit had gekund. Alles waar links voor staat is al een keer ontkracht. Alles wat links van een ander wil, doen ze zelf niet. Alles waar ze tegen zijn, doen ze juist zelf. Ze zijn allang gediskwalificeerd.

Overweging.

Wellicht zult u zich nu afvragen wat u moet met al dit gelul. Is het niet veel beter om alle teksten en reacties op internet over dit onderwerp te mijden als de pest en het te beschouwen als wederzijds moddergooien tussen extreem links en extreem rechts? Uiteraard is het uw goed recht om voor de makkelijkste weg te kiezen en het af te doen als kinderachtige ruzie tussen twee polariserende kampen, maar u bent hier niet aan het lezen voor de kat z'n kut niet waar? U wilt zelf nadenken en verklaringen voor wat er de laatste tijd gebeurt, maar u heeft geen zin om door al die bagger heen te lezen. Om te begrijpen wat er gebeurt, is het allereerst noodzakelijk om het proces van het likkenpikken te aanschouwen. Zou hier slechts sprake zijn van een oorlog tussen links en rechts, dan zouden ze op gelijke voet reageren op incidenten. Iedereen heeft kunnen zien hoe links na een incident los ging. Incidenten gerealateerd aan links handelen, worden door rechts niet zo behandeld. Dan is de volgende stap dat we naar dat verschil kijken.

Met het overal op internet suggereren dat het rechtse gedachtegoed van Wilders leidt tot massamoord, hebben de socialisten verschillende doelen. U zult begrijpen dat als er maar genoeg spetterkak op het internet wordt gerost door die linkse flikkers, er altijd wel gekken zullen zijn die het geloven en hun afschuw omzetten in daden. Wie wil immers niet Adolf Hitler uit de weg ruimen of dat nu conform de werkelijkheid is of niet. Opvallend is dat links wel rechts ter verantwoording wil roepen, maar het ze zelf blijkbaar niks kan schelen als er mensen vermoord worden door hun demonisatie. Voorts is er een hele grote groep, zo niet de meerderheid van de mensen, die door de modder en de bomen het bos niet meer zien en de politiek min of meer opgeven. Zij concluderen al snel dat het een ordinaire ruzie tussen links en rechts is en zullen zonder verder na te denken links zijn gang laten gaan in de politiek. Denk aan een intelligent iemand die een opmerking wilt plaatsen en daartoe belemmerd wordt door een roedel schreeuwende linkse apen.

Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat mensen met een mentaliteit van "waar twee vechten, hebben twee schuld" niet meer open willen staan voor feiten en daar is het links om te doen. Zoals u inmiddels al weet hebben socialisten nergens argumenten voor en moeten zij met valse emoties werken. Het is dus belangrijk dat u daar doorheen prikt en tussen de beschuldigingen door naar de feiten blijft kijken. De makkelijkste manier om dat te doen is door wat normale mensen zouden moeten doen. Namelijk concluderen dat Breivik een gestoorde idioot is en zijn manifest niet relevant is aangezien zulke dwazen alles hadden kunnen schrijven. Hij had net zo goed Cohen en Tofik Dibi kunnen noemen en dan was de verontwaardiging een stuk kleiner geweest. Zelfs als u daar niet aan wilt, blijven de harde feiten staan. De linkse redenatie is "Wilders roept op tot geweld en Breivik begon haast op commando te schieten." Gelukkig weet u beter. In werkelijkheid hebben de socialisten Europa kapot gemaakt door de massale instroom van immigranten wat Breivik niet zo leuk vond.

Wat opmerkelijk genoeg ontbreekt in deze discussie is de werkelijke oorzaak waardoor Breivik tot zijn daden is gekomen. De noodzakelijke voorwaarde om mensen te willen vermoorden op basis van moslimhaat is de aanwezigheid van moslims; niet van Wilders. Feit is namelijk dat zonder moslims we geen Breivik hadden gehad. Sterker nog, dan zaten we nu ook niet opgescheept met die blonde peroxidekop. Daartussen ontbreken nog een aantal stappen. Behalve die moslims is er nog meer nodig om tot massamoord te komen. Anders zouden we willekeurig veel Breiviks hebben gehad. Er zijn immers veel meer mensen die de problemen met de massa-immigratie ondubbelzinnig afkeuren. Dan komen we op het terrein waar nog grote taboes liggen. Breivik stond niet op een dag op met de gedachte van wat doen al die kankermoslims in mijn mooie blonde land. Schrijven leidt eveneens niet per se tot moord. Wij schrijven immers ook. Onderbelicht is het verschijnsel dat sociaal-democraten er alles aan doen om hun tegenstanders kapot te maken.

Had Breivik Łberhaupt wel de kans om zijn politieke overtuiging op een andere manier dan wapens uit te dragen? Hoogstwaarschijnlijk een vraag waar veel mensen nooit over willen nadenken. Vooral niet als ze tot dat linkse gespuis behoren dat maatschappelijke diskwalificatie normaal vindt voor iedereen met een afwijkende mening. Dan zouden ze misschien opeens beseffen hoe achterlijk en gevaarlijk ze zelf bezig zijn geweest. Toch stellen wij die vraag wel. Breivik vindt zelf dat hij niet gek is. De hele wereld is gek en hij is een vliegtuig. Had hij misschien socialistische kwelgeesten waarvan hij vond dat ze het niet verdienen om te leven? Waarom wil links geen onderzoek doen naar equivallenten als Hubert Roth, Alex Ringeling, Jan van der Knaap, Bert Brussen, Robert Engel en Erik Schaap? Zulke randdebielen spelen met vuur door mensen zo het bloed onder de nagels vandaan te halen dat er opeens iets kan knappen. Hoe vaak is Breivik beledigd, gediscrimineerd, gedagvaard, virtueel vermoord en maatschappelijk gediskwalificeerd voordat hij zijn wapen leegde?!

Hiermee willen we geenszins zeggen dat iedereen die door de socialisten kapotgetreiterd is rondloopt als een tijdbom. Wij laten ons niet kapot maken en zullen onze vijanden pakken met heel wat fraaiere methoden. Helaas lopen er ook mensen rond die het intern op zichzelf betrekken en zelfmoord plegen en figuren als Breivik die de woede extern richten op groepen mensen en de wapens ter hand nemen. Zoals het de geheime dienst en justitie betaamt denken zij dat probleem te kunnen oplossen door op internet te speuren naar mensen met een rechts gedachtegoed of webloggers die het manifest van Breivik ongewild toegemaild hebben gekregen, maar dat komt nogal amateuristisch over. Die-hard strijders als Breivik weten hun intenties zo goed verborgen te houden dat zoiets altijd mosterd na de maaltijd is. Beter is om eens te onderzoeken hoe demoniseren en karaktermoord voorgoed kunnen worden gestopt. Breivik is een extreme reactie op massa-immigratie en linkse demonisatie die helemaal nooit had mogen plaatsvinden.

De oplossing begint bij het ontkrachten van de linkse leugens. Termen als "generalisatie" zijn geen geldig argument meer nu links tijdens het tonen van hun ware aard heeft laten zien dat een incident reeds genoeg is om hele groepen mensen over een kam te scheren. "Discriminatie" had al geen enkele overtuigende kracht meer getuige de vele incidenten waarbij juist links discrimineert op politieke gezindheid en huidskleur. Verantwoordelijkheid moeten nemen voor de daden van een gestoord persoon die klaarblijkelijk niet in verband staat met enige rechtse uitspraken is gestoord aangezien links talloze malen heeft laten zien nooit verantwoordelijkheid te willen nemen voor hun demonisatie. Hetzelfde geldt voor het "creŽren van een vijandige sfeer". Als 1 ideologie dat de afgelopen jaren heeft gedaan door alle rechtsdenkenden als nazi's neer te zetten, dan is dat het socialisme wel. Bedenk heel goed dat ze bij links in hun handjes mogen knijpen dat ze aan de rechterkant niet precies op dezelfde manier redeneren en handelen.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat deze hele discussie gebaseerd lijkt te zijn op een verkeerde linkse aanname. Links doet net alsof alle kritiek op de islam en de multiculturele samenleving per definitie rechts is. Fout! Gezien de vaak ronduit fascistische manier van werken van de socialisten, zijn er vele groepen die een grondige haat hebben ontwikkeld voor die zogenaamde sociaal-democraten. Breivik is blijkens zijn manifest een groot voorstander van de terroristengroep Al Qaida die hij als meest succesvolle organisatie neerzet. Niemand gaat een vijand als succesvol neerzetten. Al Qaida is collectivistisch, dus links. Net zoals al die andere terroristische idioten waar de linkse politieke partijen SP, GroenLinks en PvdA graag mee praten. Wat zegt u linkse rat? Geert inspireert? Nee, Moslim Broederschap en Milli GŲrŁs zijn terroristische organisaties die Achmed Marcouch (PvdA) inspireren. Kijken we naar de feiten, dan is Breivik eerder te beschouwen als een internationale socialist.

"Ja maar hij noemt Wilders." Inderdaad, hij noemt Wilders, maar een ding moet u goed begrijpen. Geert Wilders wordt zelfs in zijn eigen land door mensen die Nederlands als moedertaal hebben niet begrepen. De grootste misverstanden en leugens zingen binnen links de ronde. Denkt u werkelijk dat een Noor als Breivik, die geen woord Nederlands kan spreken, heeft begrepen wat Wilders allemaal heeft gezegd? Echt niet, hij heeft zich moeten baseren op zwaar gekleurde en leugenachtige linkse publicaties in de media. Rioolkranten die met grote zwarte letters schrijven dat Wilders een nazi is. Wist u dat het regime van Hitler met zijn nazi's, nationaal socialisten, speciale divisies van de Waffen SS had die uit moslims bestond? Hitler vond namelijk net als Breivik dat die moslims, ondanks dat ze vijanden waren, best van pas komen omdat zij ook een gruwelijke hekel hadden aan zijn vijanden. Proest, links heeft zo vaak met vuur gespeeld en mensen genaaid dat iedereen hen wel wil vermoorden.

Verwarrend is het allemaal wel en het klinkt allemaal niet zo logisch, maar u heeft zulke linkse tegenstrijdigheden en dilemma's al veel vaker gezien. Waffen-SS moslims die Hitler haten, maar toch aan zijn zijde hebben gestreden omdat ze dan Joden en andere type linksen konden uitroeien. Dagelijks horen we over terroristische aanslagen in moslimlanden door moslims tegen moslims. Dat komt omdat er onder de moslims vele groepen zijn die elkaar niet kunnen uitstaan en derhalve hun eigen mensen om zeep helpen. Christenen, wat Breivik ook is, die geheel tegen de logica in linkse dhimmi's worden terwijl ze weten dat als de moslims aan de macht komen het over en uit is met hun geloof. Socialisten die wereldwijd honderden miljarden hebben uitgegeven om hun islamitische stemvee te kunnen importeren zonder te beseffen dat zij bij de invoering van de sharia zullen worden afgeslacht als roze linkse varkens. De kogels kwamen van links en slaan nu rechts in. Daarom denkt links dat rechts het gevaar is, terwijl ze zelf met hun eigen leven spelen.

Weet u wat nog het erge is? Ondanks dat het de linkse kliek is die middels massa-immigratie een sfeer van terrorisme en oorlog heeft gecreŽerd in het ooit o zo mooie blanke Europa, trekken we ons deze situatie wel aan. Zouden links en rechts gescheiden leven, dan hadden we gewoon gezegd dat die linkse rakkers de tering konden krijgen en op den duur hun koekje van eigen deeg wel krijgen als ze ooit zullen beseffen dat de koran voorschrijft dat alle ongelovigen moeten worden vermoord. Feit is echter dat we er zelf middenin zitten. Hoe vaak links het ook beweert: we kunnen als kritische weblog niet voorkomen dat er Breiviks opstaan. Ook zonder weblogs of Wilders had Breivik in de kranten kunnen vernemen hoe vaak dat multicriminele tuig zijn land aan het verzieken was. Anders had hij wel een andere rechtvaardiging genomen om zijn gruwelijke daden uit te voeren. Daar was hij heus christen genoeg voor. De enige die doden kan voorkomen is links. Enerzijds door het experiment van de multikul te stoppen en anderszijds door te kappen met demoniseren.

Wil links de verantwoordelijkheid niet nemen en niet stoppen met dat idiote gedoe, dan hebben we als maatschappij een groot probleem. Wanneer hun demonisatie doorgaat, kan er zomaar een gek opstaan die Wilders door zijn kop schiet ter vergelding van de slachtoffers van Breivik. Voorts kan er van de andere kant weer iemand opstaan die daar weer wraak voor wil nemen. Dan ontstaat er vanzelf een "oog-om-oog"-maatschappij waarin alles en iedereen tegen elkaar probeert te strijden en waarbij iedereen het gelijk aan zijn zijde denkt te hebben. Dit is enkel te voorkomen door het "wij-zij"-idee uit de maatschappij te krijgen. Daarom zijn we tegen de multikul. Tegenstrijdige culturen botsen nu eenmaal en creŽert groepen die elkaar naar het leven gaan staan. Wat er moet gebeuren is duidelijk. Negeer de linkse leugens, draai de multikul terug, maak demonisatie strafbaar en bestrijd links fascisme. Nederland moet weer een volk worden zonder al die extremistische figuren die hun gedachtegoed met bloed en kogels willen opdringen.

Nooit zullen we vergeten hoe links als een stel aasgieren deze gruwelijke situatie heeft aangegrepen om voor het eigen politieke gewin een terreurdaad in de schoenen van rechtse realisten te schuiven. Is het een blanke dader, dan gaat links alle informatie op straat gooien. Wat was zijn gedachtegoed, had hij vrienden, had hij een vriendin, had hij werk, zat hij 's nachts te rukken achter zijn computer en kende hij meer rechtse rakkers. Pleegt een zwarte, een moslim of een socialist een terreurdaad, dan is het een incident gepleegd door arme jongens die moeten functioneren in het racistische Europa met de normen die hun cultuur ze nu eenmaal oplegt. We zijn het zat. Links speelt met vuur en dat ze door hun gedoe gekken motiveren om hen te vermoorden is hun eigen probleem, maar we zullen niet accepteren dat hun gedrag en leugens de aanleiding gaat zijn voor een grote burgeroorlog. Nooit zullen we onze toon matigen. Links krijgt geen kans. De multikul vormt een groot probleem en de waarheid komt altijd aan het licht.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.