Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 23 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

422 Rekeningrijden naar alternatieven
421 Leren van demoniseren
420 Boekhandels veredelde dozenschuivers
419 Voor jongeren hun eigen bestwil (1)
418 Vijf jaar berberapen, kakkerlakken en debielen
417 "Ik haat buitenlanders!"
416 Hersenloze trollen zonder inhoud
415 White revolution is the only solution
414 Zelfmoord in een schijnwereld
413 Milieumaffia knoeit met gloeilamp
412 Zonder privacy geen anonimiteit
411 Wilders als slinkse
410 Capitulatie van het linkse kabinet
409 Onwetendheid van belang voor de staat
408 Het psychopatenprofiel
407 PvdA vernachelt onderwijsniveau
406 Fuck de politie!
405 Hackdiscussie onder vuur
404 Afglijden van de gebaande paden
403 Linkse ellende terug van vakantie

409 # Onwetendheid van belang voor de staat #
Gepost door Misdefinitie op 13-09-2009 om 17:55.
Politieke regelingen kunnen heel eenvoudig zijn. De regering regeert en de oppositie controleert. Om daadwerkelijk het beleid van de regering aan controle onderhevig te kunnen stellen, heeft de oppositie informatie nodig. Zonder informatie is het onmogelijk om oppositie te voeren tegen het kabinet aangezien discussie over de informatie de methode is die daarvoor beschikbaar is. Derhalve kent onze Grondwet een informatieplicht als er vragen komen. De regering maakt als uitvoerende macht wetten en voert beleid uit waarna de oppositie vragen kan stellen om het een en ander te verduidelijken. Heeft de regering de boel lopen naaien, dan kan de oppositie ze over de kling jagen zodat ze het de volgende keer wel uit hun hoofd laten. Een simpel concept dat voor iedereen te begrijpen moet zijn. Behalve voor links gespuis, want als de PVV objectieve vragen stelt over de kosten van allochtonen, weigeren ze antwoord. De weigering toont samen met artikel 68 Grondwet aan dat zij onwetendheid over de kosten van allochtonen in het belang van de staat achten.

Links: het ligt aan Wilders.

Artikel 68 van de Grondwet verplicht ministers inlichtingen te verschaffen als leden van het parlement daarom vragen. Tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met het belang van de staat. Fritsma (PVV) vertelde in de Kamer om wat voor informatie het dan gaat. Dit kabinet zou met een invasie aan allochtonen een immigratierecord hebben gehaald van 140.000 extra profiteurs. Generale pardonnen zouden zelfs makkelijk aan criminelen worden gegeven. Op de vraag om hoeveel criminelen het gaat wilde de PvdA niet antwoorden. Kennelijk hebben ze belang bij het binnenhalen van criminele allochtonen aangezien ze er geen inlichtingen over willen geven. Zeer waarschijnlijk omdat hun achterban voornamelijk bestaat uit jattende excuusnegers. Over economische gevolgen mocht eveneens niet gesproken worden. Sinterklaas Wouter Bos schaart het uitdelen aan rijke bankiers die zichzelf verneukt hebben zeker ook onder het belang. Kijk mee en zie hoe de socialisten grondwetsschending proberen recht te praten.

Vertel eens o zo wijze socialisten, waarom voldoet u niet aan uw grondwettelijke informatieplicht? Een linkse miep komt naar voren en begint meteen te jammeren over de genoemde 140.000 immigranten. Dat zouden zowel westerse als niet-westerse immigranten zijn. Antwoord geven op de vraag? Ho maar. Ze doen vooral pogingen om het immigratieprobleem zo klein mogelijk te laten lijken. Geen cijfers geven, informatie achterhouden en de informatie die er is proberen te bagatelliseren. Oprotten. Burgers moeten weten dat hun belastinggeld massaal naar immigratie gaat en dat ze daar enkel schulden, crisis en inflatie aan overhouden. Volksverlakkers die informatie waar ze recht op hebben onthouden, hebben volgens Fritsma schijt aan onze democratie en kunnen beter in een of ander communistisch land gaan wonen tussen de kamelenneukers. Minister Van der Laan (PvdA) zou volgens de PVV een lafbek zijn die bang is voor de waarheid uit angst voor zijn linkse hobby's.

Weet u nog dat Van der Laan als een echte slinkse beweerde altijd met feiten te discussiŽren en beloofde met feiten te komen? Daar krabbelde hij, zeker na het zien van de enorme kosten van de multicriminele samenleving, van terug. Voor de zoveelste maal bleek dat PvdA'ers grote leugenaars zijn en geen mannen van het woord. Dijsselbloem, vieze vicevoorzitter van de Kamerfractie van de PvdA, wilde er niet op in gaan en begon iets anders waar socialisten zo goed in zijn. Definitieneuken in de hoop op verwarring en misdefinities. "Wat wilt u weten? Kosten en beleid zijn verschillende dingen," verdedigde de PvdA'er zich. Fuck you! De 79 vragen waren zeer duidelijk. Wat kost een allochtoon? En daar horen alle kosten van het beleid of hoe ze dat ook noemen natuurlijk ook bij. Dijsselbloem duizelt, heeft geen argumenten meer en zegt dat het niet gevraagd is. "Het is beleid, geen kosten allochtonen," jammerde hij. Fritsma hoonde dat het generaal pardon beleid is en de PvdA dat helemaal niet wil weten.

Feitelijk is het heel simpel. Tjoeke-tjoeke roeiboot komt vanaf de woestijn aan onze grens. Zou hij meteen naar zijn eigen land teruggestuurd worden, dan is er niks aan de hand. Jammer genoeg pikken de linkse sinterklazen ons geld om ze te voorzien van gratis woonruimte, uitkeringen en scholing. Aangezien allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit en 7 keer zo vaak gestoord zijn als autochtonen, komen daar nog miljarden aan dure gevangenissen, politie, justitie, zorg en beleid bij. Kom niet met die bullshit dat het niet gevraagd is omdat we het beleid moeten noemen, want het hangt met elkaar samen: de allochtoon bezorgt alle kosten inclusief beleid. Fritsma zegt dat het niet om individuen gaat, maar om de categorie niet-westerse allochtonen die volgens Elsevier 43.000 euro per stuk kosten. De socialisten weten niks anders uit te kramen dan "draai geen bandjes af" en "ingewikkeld". Links beschuldigt en geeft geen argument waarom ze antwoorden weigeren.

Eindelijk krijgen ze door dat de vraag wel duidelijk gesteld is. Staaij gooit het over een andere boeg en vraagt wat we er nou mee opschieten als we die cijfers krijgen. Heel veel. Links liegt en ontkent altijd. Met harde feiten is dat gedoe over. Halsema (GroenLinks) wil meteen conclusies en wil dat het immigratiebeleid versoepeld wordt als allochtonen meer opbrengen dan kosten. Prima, maar dan moet het tegenovergestelde ook kunnen: meer kosten betekent dan een grote schoonmaakactie. Halsema uitte de beschuldiging dat de PVV hooguit bevestiging zoekt. Dus? Cijfers liegen niet. Of is Halsema stiekem bang dat de allochtoon alleen maar kosten en dat we zonder allochtonen geen problemen, geen schuld, AOW op 50 jarige leeftijd en gratis zorg en onderwijs hadden kunnen hebben? Ja, zeer pijnlijk dat links altijd inhoudelijk zal verliezen omdat ze te stom zijn om hun eigen poepgat te vinden. Pech gehad. Vragen moeten gewoon worden beantwoord. Ongeacht wat links vindt.

Wellicht had u al begrepen dat het nu weer tijd is voor demonisatie. Ongelofelijk hoeveel manieren linkse knaagdieren kennen om uiteindelijk op de bekende nazi-vergelijking te komen. Ditmaal begon het met intentie. Fritsma zou volgens de linkse aandachtstrekkers eerst moeten aangeven waarom hij zo graag antwoord wil op zijn vragen. Hij had daar een heel helder antwoord op. De oppositie moet kunnen controleren, informatie is daarvoor noodzakelijk en antwoorden is een grondwettelijke plicht: u heeft er als burger recht op om te weten waar het van u gestolen geld naar toe gaat. U moet weten waarom uw AOW opgeofferd is voor generale pardons, waarom u twee weken ongewassen in het bejaardentehuis ligt omdat gratis woningen voor Marokkanen voorrang heeft en waarom u zoveel belasting voor islamisering moet betalen dat u uw eigen gezin nauwelijks meer kunt onderhouden. Reden genoeg om te vragen lijkt ons. Zijn tegenstanders begonnen echter openlijk te beweren dat zijn intenties niet goed bedoeld zijn.

Dijsselbloem riep: "Pak nou door!" Alsof hij wilde zeggen: "Zeg nou gewoon dat u wilt gaan roepen dat moslims teveel kosten en dus waardeloos zijn." Kant (SP) probeerde hetzelfde. Zij wilde weten welke consequenties de PVV aan de cijfers zou verbinden. Met de suggestie dat de PVV zou gaan roepen dat al die moslims moeten oprotten uit Nederland. Ze viel door de mand toen Fritsma vroeg om een citaat van de PVV waarin dat stond. Uiteraard kon ze dat niet geven. Krom (VVD) gaat veel verder en beweert dat de PVV de vraag stelt omdat hij alle moslims het land uit wil hebben. Met de suggestie alsof de PVV van mening zou zijn dat alle roetmoppen met een banaan in de bomen horen. Pechtold (D66) noemt de intentie van de PVV verwerpelijk. Weet u wat wij verwerpelijk vinden van links? De grondwet schenden en suggereren dat Wilders alle zwarten aan het gas wil. Dat gelul over intentie is echt onzin. Niemand hoeft van te voren een doel of intentie te hebben om vragen te stellen. Ministers dienen gewoon te antwoorden.

Kunnen we nu dan eindelijk naar de beantwoording van de vragen? Helaas, een nieuw trucje komt weer uit de kast. De PVV heeft het recht om vragen te stellen en er is een grondwet die antwoorden verplicht. Toch komt er geen antwoord van links. Waarom niet? Krom (VVD) geeft het antwoord. Fritsma krijgt geen antwoord omdat de PVV bestaat uit nazi's: "Als u consequent discriminatie in de lucht laat hangen, dan is de reactie begrijpelijk." Pardon?! Fascisme en de daarbij behorende demonisatie komt van links. Links suggereert racisme. Ze moeten niet doen alsof hun bewering van discriminatie een vaststaand feit is dat ze mogen gebruiken in een cirkelredenering. Zelfreflectie hebben noemt Krom dat. Wij noemen zijn woorden smaad en laster met de eis om dat te bekennen. Rot even gauw op. Hoe kan de PVV nu schuld hebben aan het feit dat links geen antwoord wil geven? De schijnheilen! Het had geen reet uitgemaakt hoe de PVV de vragen had gesteld. Nog nooit hebben we socialisten op een inhoudelijk argument kunnen betrappen.

Linkse kronkels en rechtvaardigingen.

Uiteindelijk zullen zelfs de meest imbeciele socialisten moeten bekennen dat het absurd is om een ander de schuld te geven terwijl ze zelf geen antwoorden willen geven. Daarom neemt een groot gedeelte van de linkse Tweede Kamer nog even de moeite om u uit te leggen waarom de Grondwet nog minder waard is dan het stukje papier waarmee u uw kont afveegt. Een en ander is gebaseerd op de stellige linkse overtuiging dat allochtonen een waardevolle aanwinst zijn voor Nederland. Wie denkt dat ze het gaan onderbouwen met feiten heeft het mis. Het wordt een verhalend monoloog vol met de bekende leugens en propaganda. Pechtold begint een reclamepraatje voor de allochtoon. Totale kosten noemen vindt hij kut. Er zou lekker breed onderzocht moeten worden zodat cijfers vaag worden. Om niet te specifiek te worden, moet er naar de geschiedenis gekeken worden. D66 vindt dat allochtonen nodig zijn. Tuurlijk meneer Pechtold. Thans bijna 620.000 werklozen en u wilt nog meer gelukszoekers hierheen halen?!

D66 wil vergrijzing oplossen met meer immigratie. Fritsma noemt die stelling belachelijk. Turken en Marokkanen zouden helemaal niet willen werken in de zorg. Mevrouw Verdonk wees de slinkse erop dat links er teveel vanuit gaat dat mensen hier normaal komen doen. Goede mensen bouwen elders een bestaan op en hebben geen motivatie om te verhuizen. Wat hier komt, is dan logischerwijs het tuig waar we enkel last van hebben. Opeens maakt de linkse Pechtold een fout door te stellen dat gedegen onderzoek nodig is. Verdonk haast zich met de vraag wat dan de onderzoeksvraag moet zijn. Daar kwam geen antwoord op. Vreemd. Toen Fritsma aan het woord was, moest hij wel continu een doel en intentie noemen. Nu links zich moet verantwoorden, geven ze niet thuis. Gedegen onderzoek is inderdaad nodig. Kom op met die cijfers dan?! Dijsselbloem beweert dat alle vragen al zijn beantwoord. De leugenaar. Van der Laan weigerde te antwoorden omdat hij het niet relevant vond.

Te achterlijk voor woorden, want een minister gaat daar helemaal niet over. Er is een duidelijke kosten-batenanalyse gevraagd en die kwam niet. De socialisten begonnen terrein te verliezen. Uit angst de vragen te moeten beantwoorden, logen ze snel dat die gegevens helemaal niet worden bijgehouden. Bullshit. Ze houden zelfs de lengte van uw piemel bij en het type schaamhaar dat erbij hoort. De cijfers zijn bekend uit diverse onderzoeken. Bijvoorbeeld dat van Elsevier waaruit bleek dat allochtonen ruim 200 miljard hebben gekost. Voordat Bos geld aan de banken gaf was dat bedrag onze volledige (!) staatsschuld. Opeens geeft de PvdA'er toe dat de vragen inderdaad niet beantwoord zijn. Merkt u op hoe makkelijk ze liegen? Weer geeft hij aan het niet relevant te vinden. En de Grondwet dan? O ja, dan vinden ze onmiddellijk iets anders. Kosten bijhouden zou moreel verwerpelijk zijn. Vingerafdrukken afnemen van burgers die geen crimineel zijn is dat ook, maar dat vinden ze wel normaal.

De vraag zou principieel niet juist zijn en dus hoeft er geen antwoord te komen. Ach ja, fuck de wet gewoon. Pechtold vindt het vervelend worden. Niet vanwege het uitblijven van antwoorden, maar om het idee dat ze straks jaren te horen krijgen dat ze informatie achterhouden. Eigen schuld stelletje lafaards. Staaij voegt eraan toe dat we geen sfeer mogen creŽren dat er in Nederland over bepaalde zaken niet gesproken mag worden. Nederland is namelijk een vrij land waar hooguit rechtse sprekers worden vervolgd voor de rechter en een grondwettelijke recht op informatie de grond in geboord wordt omdat links geen zin heeft. Verdonk stelt dat geld slechts 1 keer kan worden uitgegeven en dat het logisch is dat we weten hoeveel immigratie kost. Bezuinigen kan immers niet zonder te weten waar de grootste kostenposten zitten. Dijsselbloem vraagt naar de waarde van een levensreddende allochtoon. Kom nou. Houd op met mierenneuken over irrelevante fictieve voorbeelden. Miljardenschuld en criminaliteit van allochtonen is de werkelijkheid.

Overweging.

Simpele vragen en een grondwettelijk recht op antwoord. Hoe idioot is het dat linkse rakkers weigeren te antwoorden en deze situatie aangrijpen om iemand neer te zetten als racistische nazi die alle moslims het land uit wil hebben? De socialisten zijn tegenwoordig zo bang dat ze vragen naar harde feiten weghonen met de bewering dat de intenties slecht zijn en het antwoord misbruikt gaat worden voor discriminatie. En hoewel ze beweren dat veel dingen helemaal niet geregistreerd worden, weten ze wel al zeker hoe nuttig allochtonen zijn. Vervolgens beginnen ze een heel verhaal over hoe leuk en schattig allochtonen zijn en hoeveel we aan ze hebben. Leugens worden niet geschuwd. Velen zouden juist wel werken, al mogen we de uitkeringen voor parasieten niet afschaffen. Criminaliteit zou gemiddeld zijn. Al zegt een blik in de gevangenis het tegendeel. Halsema stelt dat mensen niet uit te drukken zijn in geld. Wel drukken ze baby's in waarde uit als het om schuld gaat.

De weigering om gegevens te verstrekken heeft een politiek motief. Voor links is iedere feit een doodsteek. Harde feiten liegen niet en links delft altijd het onderspit. Na publicatie van de harde cijfers, zijn ze failliet en worden ze door de hele bevolking met pek en veren het land uitgeschopt. Iedereen weet dat de hele multiculturele samenleving een miljardencatastrofe is geworden. Fatsoenlijke burgers worden daarvoor uitgekleed. Socialisten hebben het altijd over morele shit, maar daar horen we ze nooit over. Van der Laan vindt dat de Grondwet niet geschonden is, maar dat is juridisch gelul. De vragen zijn niet beantwoord. Dat is een feit. Hij deed een publieke schuldbekentenis waaruit bleek dat hij gelogen had, maar doet geen moeite te corrigeren. Wat kost de allochtoon, de huisvesting, gevangeniswezen, politie en zorg? Gelukkig hebben we de richtlijn van Elsevier. Ruim 200 miljard. Vrijwel de hele staatsschuld komt door allochtonen. Links weet dat en sluit de ogen, maar deze wetenschap mag voortaan als keihard feit tegen ze gebruikt worden.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.