Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

389 # Christendiscriminatie uit lafheid #
Gepost door Misdefinitie op 05-06-2009 om 22:41.
Christenen staan bekend om hun ouderwetse, fundamentalistische en starre tradities, hun kindermisbruik strijd tegen wat zij zondig vinden en hun bereidheid absolute gehoorzaamheid te schenken aan God. God is immers liefde en ieder mens is zondig. Respect krijgen ze niet door een hardnekkig geloof in sprookjes die nog onwaarschijnlijker zijn dan de verhalen van Harry Potter, maar wordt afgedwongen door een algemeen beroep op vage beginselen waar niemand het mee oneens mag zijn. Altijd hebben ze het over normen en waarden in combinatie met het principe dat iedereen gelijk en gelijkwaardig is. We zouden ons massaal gaan bekeren als zou blijken dat deze schijnwerkelijkheid in de echte wereld ook opgaat. De praktijk geeft jammer genoeg een heel ander beeld. Gehuld in de nevelen van vreemde levensbeschouwende opvattingen wordt getracht de nare dwang waarmee dit alles gepaard gaat te verbergen. Gelijkheid wordt binnen het christendom vervangen door een stelsel van discriminatie en lafheid.

Discriminatie van gelijken.

Geloven in gelijkheid en gelijkwaardigheid impliceert de overtuiging dat iedereen gelijk behandeld dient te worden. Ongelijke behandeling levert in een dergelijke situatie meteen ongelijke behandeling op in gelijke gevallen en dat is verboden ongeoorloofde discriminatie. Consequentie van zo'n opvatting is dus dat als iemand iets anders zegt, doet of gelooft dan de science fiction boeken vertellen, dat in beginsel gewoon geaccepteerd dient te worden. Kijk, wij doen dat totaal anders. Voor ons zijn het gezonde verstand, de logica en de feiten leidend. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk en zeker niet gelijkwaardig. Wanneer wij beledigen, dan doen we dat op basis van haat en onze superioriteit op basis van ongelijke gevallen. Zijn mensen dan op hun kleine pikkie getrapt, dan zal dat ons een teringzorg zijn. De vrijheid van meningsuiting gecombineerd met sarcasme, satire en een goed inhoudelijk betoog laat immers niets te wensen over. Daar zit verschil in. Beroep op algemene begrippen versus inhoudelijke argumenten.

Zonder nadenken een beroep doen op vage begrippen als normen en waarden betekent eigenlijk dat iemand zegt: "Ik heb gelijk, want we hanteren nette normen en waarden die vooral sociaal zijn." Een prima uitgangspunt, mits de overtuiging van die bewering voldoende aangetoond wordt. Gebeurt dat niet via de intellectuele weg door de bewering te onderbouwen, dan moet het in elk geval in de praktijk te zien zijn. Laat dat nou net niet het geval zijn bij christenfundamentalisten. Gelijkheid vormt hun meest basale onderbouwing, maar we hebben vaak kunnen zien wat er dan gebeurt. Bijna anderhalf jaar geleden werd onze beheerder van misdefinitie.nl door de rector van een christelijke school ontslagen op basis van zijn politieke gezindheid. Ja mensen. Iedereen is gelijk, maar wie een christenhond tergt door er andere politieke meningen op na te houden, mag meteen opkankeren. Daar blijft het niet bij. God is liefde. Pedofilie is prima en heteroseksualiteit is de norm. Homo's worden met pek en veren verjaagd van christelijke scholen.

De zaak van onze beheerder eindigde destijds roemloos in een door de rechter opgelegd beroepsverbod. Het ontslag van de homofiele leraar haalde het vragenuur in de Tweede Kamer op 19 mei 2009 en sloeg daar in als een bom. Eindelijk zouden dit soort absurde ontslagen besproken en in de politiek geanalyseerd kunnen worden. Waarbij de christen-socialistische regering de kans had om voor eens en altijd duidelijk te maken dat niet alle christenen zo zijn en de ontslagen het werk waren van twee gestoorde idioten. GroenLinks bracht het probleem in de Kamer. Daar werd betoogd dat er steeds gesproken wordt over mensenrechten en dat er in dit geval toch iets goed mis is. Er schijnt een wet te bestaan die ontslag toestaat middels een enkele-feit-constructie. Dit komt neer op "een foutje en u hangt". Balkenende mekkert als voorman van een christelijke partij graag over normen en waarden en de schending van homorechten in Rusland. We verwachtten dat het CDA ondubbelzinnig afstand neemt van discriminatie. Dat gebeurde niet.

Vreemd genoeg hebben we de christenen nauwelijks gehoord in de Kamer over deze walgelijke vorm van christelijke discriminatie. Pas als u het hele "debat" volgt, komt u erachter dat het CDA slechts 1 keer iets opmerkt in de persoon van mevrouw Jonker. Zij zegt namelijk dat de zaak iemand persoonlijk aangaat en het dus te gênant is om over te praten. Lekker makkelijk. Zeg iets over een zwarte en Hirsch Ballin (CDA) zorgt er persoonlijk voor dat u 10 man politie voor uw woning krijgt. Discrimineer een homo en ze willen er niet over praten. Het is weer treffend voor het verschijnsel religie dat homohaat onder de eigen gelederen wordt gebagatelliseerd. Kan er dan helemaal niet over gepraat worden? Plasterk moet als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het matje komen. Aangezien hij zich vorig jaar prima vermaakte op een homoboot, mogen we van hem stevige standpunten en onmiddellijke actie verwachten. De PvdA-minister stelt zich echter uitermate zwak op.

Plasterk stelt dat discriminatie weliswaar geen grond is om te ontslaan, maar spreekt openlijk zijn twijfel uit of hier wel sprake is van alleen discriminatie. Daarmee laat hij feitelijk weten dat het prima is als een homo wordt ontslagen omdat hij door christenen een flikker gevonden wordt, mits er voor de show andere juridische gronden worden aangevoerd. Men zou bijvoorbeeld gewoon kunnen zeggen dat de beste man niet functioneert. Dan kan immers toch niet bewezen worden dat hij ontslagen is vanwege zijn geaardheid. Te achterlijk voor woorden, want iedereen weet heus wel dat de man ontslagen is omdat hij homo is. Volgens Plasterk kan er meer aan de hand zijn dan discriminatie. Bullshit. De rest in het ontslagdossier is er gewoon bijgeluld om niet binnen het strafbare gebied te vallen. Iedereen weet dat men bij een ontslag expres op alle slakken zout gaat leggen. De politiek kan hier openlijk afstand van nemen. Plasterk weigert dat echter. "Discriminatie? Ga maar naar het CGB of de rechter," vindt hij.

Merk op dat de minister formeel en juridisch gezien het gelijk aan zijn kant heeft als hij opmerkt dat individuele strafzaken thuishoren bij de rechterlijke macht. Hier gebeurt echter veel meer. Iemand blijkt homoseksueel te zijn en wordt onherroepelijk ontslagen. Tegen dit ontslag is niks meer te doen. Sommigen durven te beweren dat het op non-actief stellen geen ontslag is. Zij weten echter eveneens dat het ontslag impliceert. Iemand die dit overkomt wordt namelijk meteen zo zwart gemaakt dat hij onmogelijk terug kan keren op de school. Al geven 10 rechters hem gelijk. Scholen weten dat, dus zitten we met de vervelende situatie dat zij leraren meteen ontslaan zodra ze rechts, homo of misschien zelfs zwart zijn. Elke school kan dat en het komt veel vaker voor. Daarom moeten we concluderen dat dit een landelijk en publiek probleem is dat met wortel en al moet worden uitgeroeid. Waarom doet de politiek dan niks? Links laat hier weer zijn ware aard zien. Ze vinden discriminatie niet belangrijk genoeg.

Zodra een van hun vriendjes beledigd of gediscrimineerd wordt, staan ze op de achterste poten en gebeuren er rare dingen bij justitie. Denk aan de recente arrestaties van webloggers die iets over moslims zeggen. Een homo ontslaan vanwege zijn geaardheid is kennelijk een stuk minder dringend voor dat linkse gespuis. Plasterk verschuilt zich onterecht achter de trias politica. Hij vindt dat hij niet mag oordelen en niks kan doen. Adviezen van de Raad van State wil hij niet openbaar hebben vanwege de vertrouwelijkheid. U kent dit nog van andere moeilijke kwesties. Socialisten reageren immers altijd hetzelfde. Alles wordt uit de kast getrokken om te blijven zeggen dat het een gewone individuele zaak is. Miltenburg (VVD) merkt op dat deze algemene zaken wel degelijk voor de wetgever zijn. En het is algemeen aangezien alle scholen dit voorbeeld kunnen volgen. Verdonk zet de PvdA'er op zijn plaats. Het CGB is slechts een excuus. Hij kan en moet nu ingrijpen. Discriminatie is onaanvaardbaar.

Christelijke lafheid.

Lafheid van christengespuis dat zich verbergt achter een wolk van gelul is eenvoudig aan te tonen. Het meest passende voorbeeld uit de recente politiek treffen we aan bij de kwestie rond de ontvangst van de dalai lama. De geestelijke staat symbool voor het door China onderdrukte volk in Tibet en wordt door bijna alle belangrijke landen in Europa op het hoogste niveau ontvangen. Behalve in Nederland waar Balkenende de beste man als het ware figuurlijk in de bek schijt. Peters (GroenLinks) vindt dat onacceptabel en diende een motie in die met een kamermeerderheid werd aangenomen. Zoals het dit verschrikkelijke kabinet betaamt luisteren ze naar niemand. Moties leggen ze geruisloos naast zich neer. Peters betoogt dat dit achterlijk is omdat de christelijke minister-president een grote mond heeft over normen en waarden. Het beginsel van hoor en wederhoer is volgens haar een oernorm. Nederland luistert naar China en zou dus ook naar de lama moeten luisteren. Vol angst probeert de bange Balkenende zijn gedrag te rechtvaardigen.

Zoals altijd maakt het CDA zich er makkelijk van af. Motie uitvoeren? Wel nee, die hebben ze toch ontraden?! Meerderheid en democratie? Balkenende is (Europa)dictatuur gewend. Verder stelt hij wel rekening te houden met mensenrechten. De lama is weliswaar door hem in het gezicht gerocheld, maar dat dient kennelijk slechts voor de "religieuze autonomie". Waarom dan geen ontmoeting? De CDA'er vindt een ontmoeting niks toevoegen. Zou hij dat criterium van "niks toevoegen" consequent hanteren, dan weten we nog wel wat andere zaken waar dat op van toepassing is, maar dat ter zijde. Er zou altijd gekozen worden voor de dialoog. Ons inziens betekent een dialoog voeren dat de gesprekspartners gelijkwaardig zijn. Kennelijk is dat hier niet het geval aangezien China commandeert en Balkenende slechts braaf gehoorzaamt. "Ja maar, minister Verhagen ontvangt hem toch en daar lopen we al genoeg risico mee," piept Balkenende. Bangerik. Er zijn geen risico's. Duitsland en Frankrijk ontvangen de dalai lama ook.

Pechtold (D66) wijst op het concept van Europa. Balkenende is voor ein reich met een schijndemocratie die meer op een dictatuur van de domme meerderheid lijkt. Een Derde Rijk waarin alle landen een gezicht hebben. Europa kan derhalve een gemeenschappelijk standpunt uitdragen waar een half miljard mensen achterstaan. China kan dat niet negeren en gaat al helemaal geen sancties toepassen. De Roon (PVV) vraagt Balkenende waar de VOC-mentaliteit is gebleven. Opkomen voor een verdrukt volk is klaarblijkelijk niks voor het CDA. Terwijl ze wel altijd de mond vol hebben over schending van mensenrechten. Daar heeft Balkenende geen antwoord op en volstaat met de opmerking dat zo'n constatering erg makkelijk gezegd is. Actief zijn op internationaal niveau houdt volgens hem in dat de "goede contacten" te allen tijde gehandhaafd moeten worden. Waarop Verdonk hem toebijt dat als de contacten zo goed zijn, hij best kan uitleggen waarom wij wel ontvangen.

Eindelijk komt de aap dan toch uit de mouw. Feit is dat andere landen zoals Duitsland en Frankrijk geen schade hebben opgelopen. Zij hebben dezelfde contacten met China als wij. Met dit verschil dat zij niet gebogen hebben voor de communistische druk. Fuck China. Wij kunnen doen wat ons hier goeddunkt. Na een aantal keren draaien geeft Balkenende toe dat het niet gaat om het risico van sancties. Hij wil de lama niet ontmoeten vanwege een eigen keuze. Niet vanwege een reële kans dat China ons land straks gaan nuken met een atoombom. Mevrouw Halsema (GroenLinks) zegt dat ze wat er nu gebeurt ongelofelijk gênant vindt. De premier zou volgens haar de weg van de minste weerstand kiezen. Tevens draait hij om de zaken heen en liegt hij continu alsof het hem voorgedrukt staat. Waarop Balkenende beweert dat het niet om de gevolgen gaat. Dat klopt. Het gaat hem om een knieval naar het communisme. Dan breekt Balkenende helemaal en roept uit dat het een zelfstandige overweging is die we maar moeten slikken.

Overweging.

Tijd om de balans op te maken en wat pikante verbanden te leggen. Mensen vragen ons waarom we altijd zo zeiken op christenen. Een kort antwoord is dat we niet specifiek over christenen zeuren. Iedereen die onacceptabel gedrag vertoont zoals ongeoorloofde discriminatie nemen we op de korrel. Het langere antwoord kunnen we zo ingewikkeld maken als we willen. Aangezien het christendom vooral haar "goedheid" ontleent door te verwijzen naar vage begrippen die over het algemeen een goed gevoel geven zoals normen en waarden (zonder daar inhoudelijke argumenten bij te geven) hechten we vooral waarde aan hoe dat in de praktijk naar voren komt. Hun normen en waarden blijken veelal niks anders te zijn dan een schijnvertoning. Gelijkheid komt neer op het discrimineren van alles en iedereen die niet gelijk is. Met maatschappelijke uitsluiting tot gevolg. Op zo'n manier is een beginsel als gelijkheid prima vol te houden. Verban iedereen die niet net zo superieur is en er blijven enkel gelijken over.

Het christendom is een religie en homohaat is nu eenmaal een kenmerk van veel religies. Verbergen en goedpraten heeft geen zin: het komt altijd uit. Kenmerkend aan religie is ook het feit dat het altijd gericht is op een collectief aan gelijkgestemden wat overeenkomt met socialisme. Dan vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Het zal u niet verbazen dat veel christenen links zijn en gebruik maken van dezelfde rechtvaardigingstrucjes als socialisten. Daarom koos het CDA destijds voor de PvdA en de CU. Allemaal linkse partijen die bij elkaar likken en dezelfde doelen verdedigen. De PvdA houdt van islamisering, maar de islam houdt ook niet van homo's. Met deze informatie valt de laatste link te leggen betreffende de lafheid van het CDA bij de ontmoeting van de dalai lama. China is communistisch. Socialisme is een afgeleide van het communisme. Drie keer raden waar Balkie voor kiest. Christenlinks zoekt links en faciliteert het communisme en homohaat. Wie had dat nou gedacht...
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.