Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 31 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

262 Partijpolitiek van Verbeet
261 Fileleed? Nederland is vol!
260 NSB Handelsblad opent aanval op rechts
259 Van landverrader naar anti-moslim
258 Kneus Stakkermans gekrenkt
257 Eeuwige vacaturenepperij
256 Islam is als kanker, Wilders wil blanker
255 De piramide van Boober
254 "Pedofiel" als stigma voor iedereen
253 Nationalistisch gedachtegoed verkwanseld
252 Links eist verbetering propaganda
251 PvdA heult met extreem radicale islam
250 Belastingdienst amateuristisch en digibeet
249 Razzia ter bestrijding van terrorisme
248 Kut Marokkanen horen in hun eigen land
247 Stoelendans op de arbeidsmarkt
246 Slecht onderwijs met een doel
245 Term "racist" verliest zijn waarde
244 "Goebbels" keert Nieuw Rechts de rug toe
243 Anoniem schijnsolliciteren met Manpower

253 # Nationalistisch gedachtegoed verkwanseld #
Gepost door Misdefinitie op 26-07-2007 om 22:44.
Nationalisten zijn er in allerlei soorten en maten. Zeer gematigde nationalisten vinden dat de grenzen dicht moeten, maar dat iedereen die eenmaal binnen is deel moet kunnen uitmaken van Nederland. Gemiddelde vormen van nationalisme hebben als uitgangspunt dat wat zich niet aanpast, hier ook niet hoort. Extremere nationalisten zouden graag chemische reacties toepassen op al het uitschot wat zij hier niet thuis vinden horen. Verschillende opvattingen, verschillende meningen. Kan men die verschillen van elkaar niet respecteren, dan is er ruzie in de tent. Krampachtig proberen ze het kleine groepje mensen dat het nationalisme steunt van elkaar af te pakken. Eigenlijk kent het nationalisme vier grote problemen. Organisatorische warboel, elkaar bestrijden in plaats van samen strijden, gedemoniseerd worden door tegenstanders en negatieve beeldvorming. Met desastreuze gevolgen. Lijst Pim Fortuyn houdt het voor gezien en ook de Nationale Alliantie (NA) stopt.

Linkse demonisatie.

Zeg dat u rechts bent en de kans is groot dat er al mensen naar de telefoon hebben gegrepen om Volkert van de G te waarschuwen. Daar blijft het niet bij. Elke mening die niet in "het systeem" past wordt als potentieel bedreigend aangemerkt door de linkse elite. Demonisatie is de eerste troef die ze meteen uitspelen en doorgaans ook een zeer effectieve. Al eerder is er ter sprake gekomen dat demonisatie zelfs erger dan racisme is. Zelfs de grootste racist beperkt zich enkel tot het roepen dat alle zwarten het best kunnen worden opgehangen terwijl de doorsnee linkse burger middels demonisatie tot veel ergere dingen in staat is. Namelijk het mobiliseren van beulen die het (moord)karwei afmaken. Komen er geen slachters te voorschijn, dan heeft de demonisatie alsnog verregaande gevolgen voor politieke bewegingen die het nationalisme uitdragen.

Even wat uitleg ter verduidelijking. Nederland kent op papier de vrijheid van meningsuiting. Wijkt een mening echter af van wat de meerderheid in Nederland vindt, dan blijkt er opeens geen vrijheid meer te zijn. Zodra een "verkeerde" gedachte wordt geuit komt de gedachtenpolitie langs: "Vuile kankernazi! Wees sociaal. Eerlijk zullen we alles delen." Ook een manier om iemand de mond te snoeren. Door het beroep op het sociale zal niemand verder denken. Want sociaal is goed en nazi is slecht. Al wordt het al een ander verhaal als we voor de zoveelste keer opmerken dat nazi's net zulke socialisten waren als zij die "rechts" demoniseren. Jan Teijn noemt op de website van de Nationale Alliantie een ander punt: de media. Zij zouden in zijn beleving de opdracht hebben gekregen om "rechts" te negeren, dood te zwijgen of negatief neer te zetten. Door alle demonisatie is het voor de gemiddelde rechtse splinterpartij onmogelijk voet aan de grond te krijgen.

Slechte beeldvorming.

Toch is het veel te makkelijk om linkse de volledige schuld te geven van het falen en kapot gaan van rechtse splinters. Socialisten en hun aanhangers kunnen zo vaak schreeuwen als ze willen: dankzij de komst van het internet kunnen ze nauwelijks voorkomen dat de andere meningen beschikbaar worden voor het grote publiek. Ook gaan de traditionele media een steeds kleinere rol spelen nu commerciŽle televisie verpest is door reclame, nieuwe technieken bereikbaar worden en het feit dat mensen steeds minder geven om dagbladen. Daarom zouden we verder moeten kijken naar andere oorzaken.

Beeldvorming en imago zijn zaken waar organisaties zelf ook een grote verantwoordelijkheid bij hebben. Natuurlijk, als vrijwel heel Nederland zijn steentje bijdraagt om een organisatie kapot te krijgen, dan gaat hij ook kapot. Zouden nationalistische bewegingen daarom maar niks meer aan een correcte beeldvorming moeten doen? Nee, wat ons betreft blijft er altijd ruimte over om zelf wat te doen. Of te laten als de situatie erom vraagt. Kijk bijvoorbeeld eens naar het imago dat nationalistische partijen hebben als het gaat om klederdracht tijdens openbare demonstraties. Weet u hoe ze gekleed gaan? De Nationale Alliantie (NA) hangt het zogenaamde nationaal socialisme aan. Afgekort is dat de betekenis van de term nazi. Feitelijk staat de partij van begin af aan bekend als Nazi Alliantie. Wat schept de verbazing? Een heleboel nepfiguren denken leuk te zijn als ze proberen te schokkeren door zich in het zwart te kleden met nazitekens.

De sukkels. Alsof ze niet weten dat de nazi's schitterende uniformen droegen met een bijpassende helm en heel wat gedisciplineerder waren dat het zootje ongeregeld dat op een gemiddelde NA-demonstratie verscheen. Een belediging naar hen die zij aanbidden, maar eerst en vooral een ontzettend domme zet voor de beeldvorming. Mensen associŽren de NA met nazi's en worden in hun vooroordelen bevestigd door nepnazi's. Ja, steek die rechterhand maar in de lucht dwazen. Hitler zou zich omdraaien in zijn graf als hij dat zag. De "administrator" van de NA merkt in een commentaar op een reactie op dat zulke figuren wegblijven als ze het publiek niet meer mogen schokkeren met hun kleding en houding. Fijn volk die fans. Stront trekt stront aan. Een beweging zou hen educatie moeten geven en het verschil moeten uitleggen tussen puberen en serieus strijden voor volk en vaderland.

Elkaar bestrijden.

Aangenomen dat de meerderheid van het Nederlandse volk een linkse overtuiging heeft en/of hier niet thuishoort is er dus een kleine rechtse minderheid. Niet genoeg om alle splinterpartijtjes te ondersteunen, maar wellicht wel genoeg om een krachtig weerwoord te geven aan het socialisme. Zo houden ze elkaar lekker in evenwicht en kunnen wij de soap blijven volgen. Om kracht te ontwikkelen is het belangrijk dat ze een eenheid vormen die als een geheel naar buiten komt. Praktisch gezien een onhaalbare zaak. Leiders verschillen van mening en willen zelf graag de macht grijpen. Heel veel kleine splinterpartijen, nog kleiner dan Misdefinitie, worden opgezet in de hoop op groei. Ondanks het gemeenschappelijke element dat nationalisten hebben, ze strijden allemaal voor behoud van de eigen Nederlandse cultuur, lopen ze elkaar massaal te fucken. Een groot deel van de problemen worden door de nationalisten zelf veroorzaakt.

Wat is namelijk het geval? Als de toch al zo kleine minderheid van nationalisten in Nederland verspreid raakt over vele kleine partijtjes, dan is de koek verdeeld. Logisch gevolg is dat alle kleine partijen zo klein blijven omdat er niks meer is om te verdelen. Stilstand is achteruitgang en als er niet meer nationalisten zijn om groei te verwezenlijken kennen ze nog maar een middel: troef elkaar af en pik andermans leden in. Zo krijgen we de bizarre situatie dat nationalisten elkaar kapot proberen te maken in plaats van dat ze de vijanden van ons volk samen aanpakken. Achterlijk, dwaas en dom. Anders kan ik het niet omschrijven. Tussen gematigde nationalisten en de extreme nationaal socialistische variant zit qua details en invulling een wereld van verschil. Vanuit het oogpunt van een samenwerking is een eenheid best mogelijk als men bereid is de details even te laten voor wat ze zijn en zich te richten op het gemeenschappelijke element.

Makkelijker gezegd dan gedaan. We mogen natuurlijk niet suggereren dat hersenloos elkaar lopen bestrijden terwijl hetzelfde doel wordt nagestreefd enkel zijn doorgang vindt tussen mensen met het IQ van een pinda, maar als we opmerken hoe concurrenten elkaar bejegenen worden we er niet goed van. Discussies op Stormfront zijn daar goede voorbeelden van. Op Stormfront hangen veel bezoekers vormen van het nationaal socialisme aan net als de NA. Een item over het opheffen van de NA leidde echter tot moddergooien tussen de Nederlandse Volksunie (NVU) en nationalistische bewegingen als Vereniging van Nederlandse Nationalisten (VNN) en de Nederlandse Volks Beweging (NVB). Van Groep Wilders, bekend als de Partij Voor de Vrijheid (PVV) zegt een poster dat het door een imbiciel wordt geleid. Gezellig, nationalisten onder elkaar. Intelligentie is ver te zoeken.

Organisatorische warboel.

Een laatste punt dat ik toch in deze kwestie wil noemen is de interne organisatorische kant van de bewegingen. Geen uitgebreide analyse dit keer aangezien dat al lang en breed aan de orde is geweest tijdens onze analyse van Nieuw Rechts. Over Nieuw Rechts gesproken: nadat "Goebbels" zelfmoord pleegde met de noorderzon is vertrokken is de partij zo goed als dood. Slechte organisatie, interne perikelen, geen adequate communicatie naar achterban en de bevolking niks bieden hebben de partij over de afgrond geduwd. Het vermoeden rijst dat zulke problemen bij iedere nationalistische partij boven komen drijven. Men is zo bezig met de demonisatie van buitenaf en de strijd dat ze helemaal vergeten dat het bestuur en de organisatie van activiteiten veel belangrijker zijn.

Nieuw Rechts was het protoype van hoe het niet moet en bij de NA zien we overeenkomsten. Zelf stellen ze in hun afscheidsbericht op hun website dat het een verschijnsel is dat vaak voorkomt bij kleine partijen. Bestuursleden maakten intern ruzie over meningsverschillen en als dat te heftig wordt stappen ze vanzelf op. Bij Nieuw Rechts leidde dat tot desserteurs. Van de overige partijen is minder bekend. Wel is bekend dat meelopers van de ene beweging naar de andere proberen te huppelen in de hoop ergens bij te horen. Gelukkkig is de mate van zelfreflectie bij de partijen wel toegenomen. Jammer genoeg pas op het moment dat ze worden opgeheven.

Wat nu?

Voor links fascistische partijen is het uiteraard goed nieuws dat nationalisme op de manier waarop het nu georganiseerd en neergezet wordt nooit een voet tussen de deur krijgt. Grote veranderingen zullen moeten plaatsvinden als mensen iets met het nationalisme willen doen. Geen extremiteiten, geen vage shit, geen nazi-propaganda en geen gemierenneuk over te specifieke invullingen van het gedachtegoed. Kerngedachte van het nationalisme is behoud van de eigen cultuur. Werk vooral samen. Maak het aantrekkelijk en laagdrempelig om mee te doen. Geef mensen het gevoel dat ze iets kunnen doen zonder meteen te maken te krijgen met extreme gedachten. Nederlands spreken is bijvoorbeeld iets dat de meeste mensen zullen willen behouden. Mensen zullen moeten ervaren dat nationalisme iets anders is dan het bekende extreme imago. Begin bij het begin. Wat maakt en had Nederland om trots op te zijn? Wat willen we terug? Waar zou het nationalisme zich volgens u op moeten richten om meer draagvlak te creŽren? Allemaal vragen waar eerst een antwoord op moet komen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.