Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 32 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

242 Mengen desastreus voor het onderwijs
241 Overheid liever zwart
240 Links lonkt naar Wilders
239 Ijssel Mediagroep scam
238 Buitenlanders vol afschuw voor homo's
237 Vrijheidsviering naïef en hypocriet
236 Grenzen open voor parasieten
235 E-dentify oplichting gaat gewoon door
234 Wouter Bos is de klos
233 Multiflauwekul maakt ons land kapot
232 CDA: geen praktijk bij onderwijsonderzoek
231 Rabobank deel 3: studentenrekening
230 Extreem verbieden met twee maten
229 Demoniseren erger dan racisme
228 Recruitergenaai (4)
227 Publicatie misstanden HO duurde 3 jaar [3]
226 Nationale Carrièrebeurs enkel reclame
225 Invasie buitenlanders geleid door infiltranten
224 Amateurisme belastingdienst "nieuw feit"
223 Dubbele nationaliteit geen stuiver waard

223 # Dubbele nationaliteit geen stuiver waard #
Gepost door Misdefinitie op 23-02-2007 om 23:43.
Geert Wilders komt de laatste tijd nogal vaak in het nieuws naar aanleiding van een aantal omstreden onderwerpen. Afgelopen periode was dat de dubbele nationaliteit. Tot grote woede van de overige kamerleden. Ook buiten de politiek en op internetfora werd er de schande van gesproken. Wilders zou een racist zijn omdat het moslims betrof. In een interview met de Volkskrant heeft hij als partijleider van de PVV inmiddels al helder zijn standpunt verklaard. In dit artikel wil ik echter een aantal zaken verduidelijken die heel goed in de maatschappelijke tijdsgeest passen. (Wettelijke) nationaliteit blijkt niks meer te zijn dan een ordinaire registratie.

Felle reacties op een voorstel zijn meestal het gevolg van het besef bij mensen dat degene die het voorstel doet wel eens gelijk kan hebben. Heeft de voorsteller inderdaad gelijk en zorgt dat gelijk voor een aardverschuiving in het denken van mensen, dan is de kans groot dat het moet gaan leiden tot grote veranderingen in het doen en laten. Jammer genoeg zijn zelfs de socialisten die zich progressief noemen niet van verandering gediend. Dat kan voor verlies van macht en geld kan zorgen. Aangezien het socialisme zoveel mankementen en tegenstrijdigheden vertoont en de meeste socialisten niet in staat zijn tot een fatsoenlijke inhoudelijke discussie zonder drogredenaties, is de enige manier om de gelijkhebbende voorsteller het zwijgen op te leggen de manier van de intimidatie en het doodzwijgen. Vervolgens hopen ze dat mensen het niet meer volgen en het gelijkhebben van de tegenpartij vergeten.

Wettelijke nationaliteit inconsistent met de werkelijkheid.

Ons valt het wel op en we willen een aantal zaken uit de doeken doen. Om te beginnen bij de term "nationaliteit". Als we het hebben over bepaalde groepen allochtonen, dan krijgen we vaak het verwijt dat "zij toch gewoon Nederlanders" zijn. Op deze opvatting is steevast een wedervraag van toepassing: "Waarom vindt u dat het Nederlanders zijn?" Dan krijgen we de drogreden: "Omdat het zo in de wet staat." Daarbij vergetend dat de wet of beleidsregel op zich nooit een argument kan zijn in een discussie. Die wetten zijn immers gemaakt door degenen die de discussie ook voeren en kunnen bovendien door het volgende kabinet weer teniet worden gedaan. Accepteren we die drogreden als geldige redenatie, dan kunt u om de zoveel tijd van nationaliteit veranderen. Uiteraard is dat pure onzin, dus kunnen we dat "argument" naar de prullenbak verwijzen.

Een stap verder gaat de overweging dat wat er wettelijk geregeld wordt wel overeen moet komen met de werkelijkheid. Daar wringt de schoen. Hoe kan "de wet" het toestaan dat een Marokkaan tegelijk een Nederlander is? Een leuke analogie volstaat om de waanzin aan te tonen van dat standpunt. Een poes is geen hond en zal ook nooit een hond worden. Zelfs niet als er iemand is die opmerkt dat ze beiden onder de categorie "dieren" vallen. In analogie is een Marokkaan geen Nederlander. Dus ook niet als er debielen zijn die menen dat het wel zo is enkel en alleen omdat ze een Marokkaan in de wet bij de Nederlanders noteren. Een kat geboren in een haringwinkel wordt ook geen haring. Onder geen enkele voorwaarde. Uiteraard kunt u in de wet opnemen dat een kat een haring is, maar dan nemen we u niet meer serieus. Net zoals Wilders geen genoegen hoeft te nemen met de drogreden "het staat in de wet". Ja, de wet, dat zal wel, maar door deze inconsistentie met de werkelijkheid diskwalificeert de wet zich als maatstaf voor wat we Nederlander behoren te noemen. Dergelijke nationaliteitsregistraties zijn daarmee totaal niks waard. Men kan er immers alles neerzetten. Ook zaken die niet kloppen.

Wees trots op uw land.

Gooi dat gelul over de wet maar overboord. Zeker omdat er ook nog zoiets bestaat als het nationaliteitsbeginsel dat stelt dat ieder volk recht heeft op een eigen staat. Staten hebben over het algemeen een eigen territorium en dus kan er gesteld worden dat ieder volk recht heeft op zijn eigen staat in zijn eigen land. Waaruit ook duidelijk wordt dat elke staat zijn eigen nationaliteit kent met zijn eigen onderdanen. Overlopen naar een ander land is mogelijk, maar van twee wallen vreten als dat prettig uitkomt is niet de bedoeling. Om terug te komen op de analogie: een poes kan niet tegelijkertijd ook een hond zijn. Net zoals een Marokkaan ook niet tegelijkertijd een Nederlander kan zijn. Eigenlijk heeft het allemaal te maken met een gevoel van trots kunnen zijn op een land en een volk. Ik ben niet per definitie Nederlander omdat een of andere mongool die registratie heeft gemaakt. Zelfs niet om het feit dat ik in Nederland geboren ben. Ik ben Nederlander omdat ik trots ben op mijn land, mijn land in ere wil houden, mijn land wil beschermen tegen vijandelijke invloeden en mij inzet en vecht voor mijn volk. Niet voor andermans volk. Zij hebben weer andere trotse onderdanen die voor het bestaan van hun eigen volk strijden.

Vele kenmerken in gedrag kunnen iemand als Nederlander aanwijzen. Toch is de kern steeds dat men laat zien een Nederlander te zijn. Onnodig om te vermelden is het feit dat het hier zeker niet gaat om huidskleur of afkomst. Mentaliteit en gedrag zijn hier de criteria. Iemand die er alles aan doet om te voorkomen dat hij de Nederlandse taal moet spreken is voor mij geen Nederlander. Mensen dienen te beseffen dat 100 % achter Nederland en zijn volk staan een van de vereisten is om zichzelf Nederlander te mogen noemen. Waarom 100 % en geen 99 % of zelfs veel minder? We verwijzen dan naar moeilijke situaties waarin er een conflict kan ontstaan tussen de nationaliteiten. Simpele schijnloyaliteit aan ons land kennen we wel. Natuurlijk spreekt een Turk, zolang ze ons land niet hebben veroverd, de Nederlandse taal in de kamer als dat kan helpen bij het infiltreren in ons machtssysteem. Uiteraard zullen moslims de holocaust op joden erkennen zolang ze niet genoeg mensen bij de rechterlijke macht hebben zitten. Daarom moeten we de bron bij het probleem zoeken waar er echte belangen op het spel staan. Ga maar eens na wat er gebeurt als een Marokaan of Turk uit naam van ons land iets moet uitdragen wat hun volk tegen de schenen stoot.

Buitenlandse belangen.

Nee, we hebben het dan niet over geitenneukende beledigingen. Denk bijvoorbeeld eens aan onze democratie. Nederland kent de vrijheid van meningsuiting. Als Geert Wilders van mening is dat de islam een achterlijke religie is met een nog achterlijker boek (de koran) dat we het best door de toilet kunnen spoelen, dan mag dat. Vrijheid, blijheid. Evenals begrippen als de parlementaire vrijheid. In de kamer mag best gesteld worden dat alle landverraders moeten oprotten naar hun eigen land. Vanuit het buitenland krijgen we dan gezeur dat het onbehoorlijk is om dat te zeggen. Stelt u zich eens voor wat er gebeurt als we nu van een allochtone bewindsman vragen of hij ondubbelzinnig aan een ambassadeur in het buitenland kenbaar wil maken wat bij ons de vrijheid van meningsuiting betekent en dat ze daar kunnen fluiten naar excuses. Allochtone medewerkers met een dubbel paspoort weigeren dat. Ze zijn moslims en ongelovige westerlingen moeten volgens hun overtuiging immers gewoon dood.

Instaan voor een dubbele nationaliteit betekent dat iemand als een paard van Troje de juiste nationaliteit aanneemt om te bereiken wat hij wil bereiken. Net pak en de Nederlandse nationaliteit om hier te infilteren, maar koste wat het kost de Marokkaanse nationaliteit behouden omdat men nu eenmaal een geitenneuker is. Ik ben geen geitenneuker en ik wil ook niet bij Ali Babba op schoot zitten in de Marokkaanse dictatuur, dus raad eens hoeveel nationaliteiten ik heb? Nog een voorbeeld. Marokko kent geen oorlog (meer), dus kunnen alle Marokkanen terug naar hun eigen land. Zal een allochtone kamerlid daaraan meewerken? Wij weten zeker van niet. Ze voelen zich nog 100 % Marokkaan en zullen onder het mom van integratie iedereen een generaal pardon geven. Een dubbele nationaliteit is net zoiets als bij een voetbalwedstrijd zowel juichen als de thuisclub een doelpunt maakt als juichen als de uitclub een doelpunt maakt. Waanzin.

Extreme partijdigheid waarbij bezitters van de dubbele nationaliteit ontkennen dat ze dat hebben. Ze verwijzen daarbij naar het gebruik van de Nederlandse taal en hun inzet in de kamer. Ja dag, wij geloven best wel dat zij op de makkelijke gebieden de schijn op durven houden. Durven zij ook Nederland te vertegenwoordigen in de opvatting dat ieder volk recht heeft op zijn eigen land? Dat de vrijheid van meningsuiting ook geldt voor satire? Wat denkt u van pijnlijke kwesties zoals genocide? Er zijn mensen in Nederland die geloven dat getroffen Armenen na de genocide net zo springlevend zijn als de joden destijds. Nepperds zijn het. Echte Nederlanders strijden voor hun volk en vertegenwoordigen Nederland. Ze vertegenwoordigen geen dubieuze belangen van vijandige culturen. Extreem grote kansen op verraad van ons volk en hun loyaliteit jegens een vijandige allesoverheersende religie maken het onacceptabel dat ons land geregeerd wordt door mensen die ons niet 100 % trouw zijn.

Weet u het nog? D66 en het doorduwen van voorstellen?

Behalve de vele bezwaren betreffende de dubbele nationaliteit en het feit dat we niet kunnen toestaan hoe de vijand langzaam maar zeker ons hele land overneemt is er nog een ander punt dat ik wil toelichten. Namelijk de manier waarop met name rechtse partijen worden behandeld in de kamer. Even uw geheugen opfrissen. Balkenende 3 was overhoop gehaald door D66. Nieuwe verkiezingen kwamen eraan en er kwam een nieuwe formatieronde. Tijdens de formatieronde regeert het zittende kabinet nog even door totdat er een nieuw kabinet komt. Linkse ratten wilden echter een voorschot op de formatie. Hoewel ze destijds nog niks konden weten over het nieuwe kabinet redeneerden zij dat er toch wel een links kabinet zou komen en dat het dus gerechtvaardigd is om daar alvast beleid op af te stemmen. Ze vonden dat omdat er toch wel een generaal pardon komt, er alvast afgesproken diende te worden dat iedereen mag blijven.

Destijds hadden we u al verteld dat vooruit lopen op de zaken zeer onverstandig en zeker ook hypocriet is omdat de socialisten het andersom ook niet zouden accepteren. Waarom moeten rechtse partijen accepteren dat links alvast dingen doet omdat zij vinden dat het moet en toch wel gaat gebeuren terwijl linkse partijen rechts niet hetzelfde gunnen? De socialisten meten zoals altijd met twee maten. Veel ontkenningen hebben we mogen ontvangen en lezen. Links zou het heus wel toestaan als een rechtse partij iets wilt met de redenatie dat er toch wel een wet aan zit te komen. Ongeacht of dat zeker is of niet. En ja hoor, weer wordt voor de zoveelste keer bewezen dat de socialisten ongelijk hadden. Wilders claimt dat er toch wel een wet gaat komen die de dubbele nationaliteit verbiedt en om nu te voorkomen dat er alvast onterecht kamerleden worden benoemd met twee paspoorten wilde hij in afwachting van de wet de benoeming tegengaan. U snapt het al: de socialisten zijn hun redenering van destijds opeens vergeten en zelfs de PvdA kamervoorzitster deed aan partijenpolitiek door luid te protesteren en de partijgenoot van Wilders de mond te snoeren.

Vertrouwen.

Zal het afschaffen van de dubbele nationaliteit het probleem kunnen oplossen? We menen dat het slechts voordelen kan hebben om mensen waarvan we van te voren al kunnen weten dat ze zich niet 100 % voor ons land zullen inzetten te weren uit politiek gevoelige plekken. Onder geen enkele voorwaarden mag iemand die zich niet voor 100 % Nederlander voelt en zich tevens zo gedraagt publieke functies vervullen. Zeker niet als er sprake is van veel macht en/of geld. Deels zal het ook een afschrikkende werking hebben. Zodra men doorkrijgt dat we in Nederland niet gediend zijn van overloopgedrag, zullen de mensen die zich echt Marokkaan of Turk voelen zich sneller geroepen voelen om terug te keren naar het thuisland om daar voor hun eigen land te vechten.

Mensen moeten echter niet denken dat de afschaffing en/of inlevering van de tweede nationaliteit automatisch zal leiden tot erkenning als Nederlander. U kunt zich voorstellen dat iemand die heeft laten zien ten alle tijden Marokkaan of Turk te willen blijven, geen Nederlander genoemd kan worden. We krijgen altijd een dubieus gevoel als een Marokkaan opeens een Nederlander wil zijn op het moment dat het hem uitkomt. Meestal doet hij dat om te kunnen profiteren van de rechten die het oplevert en niet omdat hij bereid is te vechten voor ons vaderland. Hij zou dat ook niet moeten willen. Laat iedereen trots op zijn eigen land zijn en laten we ons geen illusies maken dat mensen andermans land willen verdedigen. Mocht er een wet komen die de dubbele nationaliteit verbiedt, dan snappen we ook wel dat mensen onder dwang van de wet opeens alleen Nederlander willen zijn. Gedane zaken nemen echter geen keer. Wie eenmaal ons land verraadt en aan de verkeerde kant heeft gestaan kan ook na een verbod alleen nog maar oprotten naar de cultuur die ze zo verheerlijken.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.