Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 3 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

822 EU-wurgcontract tegen privacy
821 Marktwerking maakt zorg beter
820 Het asociale netwerk
819 Politie volledig kreupel
818 Islam infiltreert overal
817 Maagdenhuis orgie van extreem links
816 Onderwijs met vierkante puberogen
815 Betutteling is het probleem
814 Geknoei met belastinglast
813 Temeier uit de illegaliteit
812 Pislam van het zwaard (4)
811 Kankerwout, U zit fout!
810 Bukken voor banken
809 Banencircus draait door
808 Onderwijs van de onderkruiper
807 Baat bij moslimhaat
806 Blokkeer die reclametroep
805 Het zal ze een rotzorg zijn
804 Onderwijsbalie dwaze bureaucratie
803 Hoertjes van justitie

808 # Onderwijs van de onderkruiper #
Gepost door Misdefinitie op 02-03-2015 om 23:49.
Goed onderwijs is in deze moderne tijd vol moderne informatiemiddelen helaas nog steeds niet gegarandeerd. Zelfs in de westerse wereld met zijn wetenschap bakkeleien diverse deskundigen voort over de toekomst van het onderwijs. Bent u van de oude katholieke stempel, dan acht u waarschijnlijk rekenen, taal en seksueel misbruik als onmisbare kennis en vaardigheden. Socialisten zien het liefst hun verheffingsideaal geÔmplementeerd middels veel vaagheid waarmee ze iedereen even dom kunnen houden en subjectieve beoordelingen om hun achterban te bevoordelen. Enkel realisten zien in dat het onderwijs nu in de praktijk waardeloos is. Met een Master of Science op zak, zijn we autisten die niet in staat zijn tot sociaal contact, neuken, voor ons zelf zorgen, een huishouden runnen en de ware aard van de mensen om ons heen te belemmeren. Schrijven leidt enkel tot veroordelingen en rekenen tot het besef genaaid te worden. Onderwijs is een beerput geworden door het te misbruiken als experimentele proeftuin voor het socialistische verheffingsideaal.

Proeftuin in het onderwijs.

Oude onderwijssystemen hadden tenminste nog het voordeel dat er daadwerkelijk iets geleerd werd. Leren rekenen, schrijven en begrijpend lezen is nooit slecht. Mechanisch stampen en drillen, heeft al honderden jaren zijn nut bewezen. Het ideaal van de gelijke kansen werd daarin onbewust op een zo goed mogelijke manier nagestreefd. Wie gruwelijk slim was, had een makkie en kon zichzelf zo omhoog werken. Wie minder slim was, kon met hard werken datzelfde resultaat bereiken. Weliswaar met meer moeite, maar ja, wie kippig is heeft het ook moeilijker om de dagelijkse dingen te doen. Dommeriken hadden nog altijd de mogelijkheid om uit te stromen naar vakscholen waar ze een beroep leerden als timmerman of loodgieter. Beroepen die tot op de dag van vandaag nog altijd goed gewaardeerd worden en waarmee een prima boterham te verdienen is. Boze socialistische luiwammesen vonden dat systeem echter onrechtvaardig. Hard werken om een doel te bereiken is een vuil principe bij links. Alles moet komen aanwaaien; vooral bij hun eigen mensen.

Toegegeven, er zaten veel mankementen aan het oude onderwijssysteem dat veel te extreem de nadruk legde op het verwerven van theoretische kennis. Aandacht voor zaken die echt belangrijk zijn in het leven, zoals ervoor zorgen dat leerlingen opgroeien tot mondige en zelfstandige mensen die zich zelfstandig kunnen redden in deze wereld die nu in de erbarmelijke staat verkeert waarin volwassenen hem hebben achtergelaten. Met uw boerenverstand vraagt u zich wellicht af waarom de ontbrekende kennis en vaardigheden niet gewoon zijn toegevoegd aan het goede onderwijs dat er al lag. Waardeloze programma's in vakken zoals handenarbeid, hadden bijvoorbeeld vervangen kunnen worden door onderwijs door echte vakmensen die de kinderen tenminste leren hoe ze een hamer moeten vasthouden. In plaats van kussentjes te maken met homofiele patroontjes, kunnen kinderen leren koken en functioneren in een huishouden. Linkse kwakzalvers zagen echter de door hen veroorzaakte tekortkomingen in het onderwijs als excuus voor hun socialistische idealen.

Op last van met name die achterlijke domkoppen bij de PvdA, werd opeens alles weggegooid wat goed was aan het onderwijs om het te vervangen door subjectief geleuter. Onderwijsprogramma's werden ingericht met eindeloos praten, domme dingen zeggen, vergaderen, excuses bedenken, competentie gericht gelul en samenwerkend leren. Kinderen leren tegenwoordig niks anders meer dan dat ze alles ter discussie kunnen stellen en moeten proberen om mensen die kritisch zijn de mond te snoeren. Kijk maar eens om u heen en merk op dat de jeugd op internet niet eens meer in staat is fatsoenlijk te spellen. Laat staan dat ze begrijpend kunnen lezen. Een probleem dat jammer genoeg niet alleen kinderen vergiftigd heeft, maar zelfs hoogopgeleide "deskundigen" waarvan u in het dagelijks leven afhankelijk bent. Beoordelingen geschieden steeds vaker via subjectieve criteria die ter plekke bedacht worden en niks meer voorstellen. Leuk hoor dat een leraar, ambtenaar of rechter u gaat beoordelen op basis van zijn persoonlijke voorkeuren en dat juridische recht praat met gelul.

Politici als Samsom (PvdA) presenteren u het verheffingsideaal. Haal kansloze sukkels, zoals geÔmporteerde allochtonen die op objectieve gronden nooit hun diploma zouden hebben gehaald, juridisch omhoog en trap iedereen die wel over objectieve kennis beschikt naar beneden. Zodat het volgens die randdebielen zogenaamd allemaal "gelijk" is en dus iedereen gelijke kansen heeft. Een gelijke kans om allemaal even dom te worden en lijdzaam te moeten toezien hoe de grootste imbecielen zich op cruciale en gevaarlijke plaatsen in onze samenleving nestelen, maar daar mag natuurlijk niet over gesproken worden. In het kader hiervan hoort u ook wel eens de term nivelleren. Alles afpakken van iedereen die het door hard werken beter heeft gedaan en het dan "eerlijk" verdelen onder parasiterende economische profiteurs. Dat het algemene niveau en de welvaart naar de knoppen gaat, boeit ze geen reet omdat het mooi lijkt. Alles en iedereen kapot maken ten gunste van hun vriendjes, dat is zo'n beetje samengevat waar het hele socialisme voor staat.

Bij de PvdA proberen ze het verheffingsideaal in uw aars te douwen door te eisen dat uw kinderen al vanaf 3 jaar naar school gaan zodat ze nog vroeger onder invloed komen van die verderfelijke socialistische indoctrinatie. Nog voordat u de kans krijgt om uw kinderen te bevoorrechten met al te blanke normen en waarden. Wetenschappelijk gezien is er geen enkele noodzaak aan te wijzen om kinderen al zo vroeg naar school te sturen. Sterker nog, het werkt eerder averechts. Kinderen worden in deze maatschappij steeds eerder geacht geen kind meer te zijn terwijl dat nu juist zo belangrijk is om te groeien in de ontwikkeling. Volwassen zijn en cognitieve vaardigheden aanleren, kunnen ze nog hun hele leven. Wat brengen die slinkse honden daar tegenin? "Ja nou, er zijn een heleboel kansarmen die thuis geen goede omgangsnormen aangeleerd krijgen omdat hun laagopgeleide ouders geen kans kregen van hoogopgeleiden." De PvdA wil kinderen vanuit de wieg naar een school te sturen waar alles en iedereen wordt aangepast aan de zwakste schakel. Iedereen even dom.

Met diversiteit is echter niks mis. Mensen verschillen nu eenmaal en dat geldt des te meer voor hun capaciteiten. Wat mensen kunnen bereiken, ligt ook aan wat hun voorouders hebben gepresteerd. Waarom denkt u dat wij er zo op hameren dat het belangrijk is dat we de wereld goed achterlaten voor het nageslacht? En dat we strijden voor onze vrijheid zodat onze kinderen ook nog iets hebben aan de grondrechten waar wij zoveel waarde aan hechten? Dat doen we niet voor de kat zijn kut. Strijden voor vrijheid of voor andere zaken die politiek erg gevoelig liggen, zorgt er namelijk voor dat zijn leven door zijn vijanden ondragelijk wordt gemaakt. Hadden we er geen hoger doel mee dat verder gaat dan ons egoÔstische eigenbelang, dan hadden we dat nooit gedaan. Maar ach, wat begrijpen die socialistische minkukels van langetermijnvisies. Alles wat zij niet kunnen bereiken, is per definitie de schuld van anderen. Laat onze kinderen met rust dwazen. Wij bepalen zelf wel wat goed is voor hen en we wensen ze een toekomst zonder linkse bemoeienis.

"Ja maar er zijn een heleboel kanslozen." Klopt en wat u er niet bij vertelt is dat die kanslozen vooral onder dat allochtone stemvee te vinden is dat ze bij de PvdA zo graag binnenhalen. Al decennia lang gaan kinderen vanaf hun vierde levensjaar naar de kleuterschool waarna ze vanaf hun zesde jaar echt met kennis en vaardigheden bezig gaan. Veel scholen verzorgen echter al in de kleuterschoolperiode een brug waardoor de aansluiting vlekkeloos verloopt. Ja, we snappen ook wel dat voor kinderen uit islamitische gezinnen, waar de koran er met de broekriem in geslagen wordt, de (sociale) vaardigheden een flinke knauw hebben gekregen, maar moeten onze netjes opgevoede roomblanke kinderen daar de dupe van worden? Rot even gauw op. Kinderen blijven kinderen totdat ze er klaar voor zijn om naar school te gaan en dan nog sturen we hen enkel naar school om ze de vaardigheden bij te brengen die we ze zelf niet kunnen leren. School is namelijk voor veel kinderen nogal een vijandige omgeving en daar willen we ze enkel heen sturen als het niet anders kan.

Kinderen die eigenwijs hun eigen plan trekken, zichzelf kunnen ontwikkelen zonder noemenswaardige hulp van de machtshebbers in de politiek en op eigen houtje bereiken wat ze willen bereiken, zijn minder geneigd met kansloze parasieten te delen. Om die reden heeft de overheid alle objectieve zaken uit het onderwijs gehaald omdat het buiten hun controle viel. Moet iemand een objectieve rekentoets maken die precies meet waar het voor bedoeld is (namelijk rekenvaardigheid) en zijn alle eisen van te voren bekend, dan valt er weinig te sturen. Of de overheid het nu wilde of niet: wij waren al nazi's in de wieg, maar omdat we zo uitmuntend konden rekenen, hadden we toch goede cijfers op ons rapport. Dat moest beter kunnen dachten ze bij de PvdA. Dus implementeerden ze de rekentoets waarvan de eisen niet van te voren precies vast staan. In plaats van rekenvaardigheid, toetsen ze verklarend lezen. Jawel, u heeft het al gesnapt. Enkel degenen die bereid zijn hun hersenen te laten vergiftigen met de linkse moraal, halen die subjectieve toetsen.

Meer dan 80 % van de docenten is tegen deze nieuwe rekentoets, maar meer dan de helft wil ook niet de objectieve toetsen van vroeger terug. Het komt er kortgezegd op neer, dat het niet de bedoeling is dat u uw kinderen thuis de onfeilbare rekenrecepten van opa aanleert zodat ze daadwerkelijk kunnen rekenen en snappen wat de politiek niet eens snapt, maar dat ze afhankelijk worden gemaakt van nieuwe methoden. Methoden die de oude generaties niet snappen zodat het lot van de kinderen volledig in handen wordt gelegd van de linkse lerarenkliek. Is dat even een opluchting. Nu leren kinderen niet echt wat ze moeten weten, maar wat de politiek wil dat ze weten. Opvallend is dat zelfs de verantwoordelijke Kamerleden zakken voor deze toets waarmee bewezen is dat het een stuk stront is dat nooit en te nimmer in het onderwijs mag worden gebruikt. Toch wordt het gewoon ingevoerd. Of u dat wilt of niet. Krijgt u nou geen naar gevoel van het idee dat onderwijs veel te politiek is geworden en uw kinderen steeds minder leren?

Aangezien wij principieel partijdig zijn, hoeft u ons niet te geloven, maar vraagt u zich eens af waarom alle linkse "vernieuwingen" in het onderwijs in het teken staan van het afschaffen van objectieve beoordelingen en het in het leven roepen van belemmeringen. Vindt u het niet vreemd dat u steeds minder kunt bereiken met hard werken, objectieve regels en goede afspraken? Vindt u het niet zorgwekkend dat u enkel iets kan bereiken met toestemming van mensen waarvan u weet dat ze partijdig zijn? Dat staat geheel los van onze mening. Sinds 2015 is de Citotoets niet meer leidend voor het schooladvies van uw kind, maar het oordeel van de leraar. Natuurlijk, ook de Citotoets is in verval geraakt doordat het instrument allang niet meer correct (bijvoorbeeld) de rekenvaardigheid meet, maar de uitslag was tenminste een cijfer dat de leraar niet kon beÔnvloeden. Wie zijn best deed en hard werkte, had kansen. Thans moeten uw kinderen het doen met het subjectieve oordeel van de leraar. Wat gebeurt er als de leraar de pik heeft op uw kind?

Onze beheerder merkt in dit kader op dat hij in zijn schoolcarriŤre, van de basisschool tot aan de universiteit, alleen maar lapzwansen heeft gekend die hebben geroepen dat hij niks kon. Dat hij nooit zou slagen. Alle objectieve toetsen bewezen het tegenovergestelde. Zouden de leraren het voor het zeggen hebben gehad, dan was hij inderdaad niet verder gekomen dan de domme school. Hij deed echter zijn best op school en ondanks vele tegenslagen en duizenden mensen die hem naar beneden wilden duwen, is hij 3 keer afgestudeerd binnen het hoger onderwijs op drie volledige en complete studies. In deze tijd zou dat niet meer mogelijk zijn geweest. Veel studenten zullen beamen dat het aller-moeilijkste van hun opleiding niet de inhoudelijke stof was, maar het omgaan met onbenullen en incompetente imbecielen die hun vak niet verstaan. Dit idiote systeem wordt gerechtvaardigd door "lange termijn" te roepen. "Een leraar kent het kind zijn hele leven." Precies, en die heeft dus alle tijd gehad om haat te ontwikkelen. Onrechtvaardig en partijdig.

De Landelijke Ouderraad adviseert scholen om met de ouders in gesprek te gaan waarom ze een bepaald advies geven. Wat een bullshit. Ten eerste is het geen advies, maar een besluit. Een advies impliceert immers dat ouders het naast zich neer kunnen leggen terwijl het daadwerkelijk de status heeft van een beslissing die niet voor (realistisch) beroep vatbaar is. Ten tweede is er een machtspositie gecreŽerd waarin er geen sprake is van een eerlijke dialoog op basis waarvan het besluit herroepen kan worden, maar gewoon het recht lullen van die beslissing. Een formaliteit waarbij de leerkracht tegenover u zit met een stomme grijns op zijn smoel omdat hij weet dat hij u toch wel zijn dikke middelvinger geven. Een verkeerd besluit uitleggen maakt het niet opeens een goed besluit. Zeker niet als er objectieve argumenten en bewijzen liggen waarom het een kutbesluit is. Bijvoorbeeld eerdere toetsen of cijfers. Steek even uw hand omhoog als u ooit een domme schooladvies kreeg terwijl u uiteindelijk afstudeerde als master op de universiteit.

Binnen het voorgezet onderwijs wil men vooralsnog niks weten van deze manier van selecteren. Leuk hoor dat de directeur van de basisschool vindt dat uw kind op een bepaalde school kan, maar zij willen toch gewoon uw Citoscore weten. Al mag dat niet meer opgevraagd worden. Het zoveelste voorbeeld van slecht links beleid dat aan de ene kant partijdig wordt doorgevoerd terwijl het aan de andere kant gewoon genegeerd wordt. Daar zit u dan met uw advies. Wijkt het af van de Citoscore, dan bent u alsnog de lul. Misdefinitie vindt daarom dat er een objectieve toets moet komen om de kennis en vaardigheden te testen en dat die score bindend is voor alle partijen. Eventueel kan er een breder beeld gecreŽerd worden door vaker eindtoetsen af te nemen in eerdere jaren zodat het geen momentopname meer is. Maar goed, hoe vaak kwam het vroeger voor dat een vmbo'er op de Citotoets toevallig een vwo-advies haalde? Wederom is hier sprake van een subjectieve selectie aan de poort waarbij u afhankelijk bent van wat zo'n oelewapper beslist.

Subjectieve regels en beoordelingen brengen zoveel onduidelijkheden met zich mee, dat verschillende belanghebbenden hun eigen interpretaties gaan maken en daar worden altijd veel mensen de dupe van. Zou een objectieve toets leidend zijn, dan kan een weigerachtige school binnen een week met een kort geding op de knieŽn gebracht worden. Is het schooladvies van de basisschool leidend, dan gaat er van alles mis. Het onderwijs is een klein wereldje. Men kent elkaar en wil elkaar niet voor de schenen stoten. Wilt een school u niet, dan is het vrij eenvoudig om middels een telefoontje het advies te beÔnvloeden. Maar ook op andere punten lopen de bizarre interpretaties de spuigaten uit. Gymnasia maken massaal illegale afspraken om invloed te houden. Rector Joke Gaasbeek vindt dat leerlingen nog steeds geweigerd mogen worden als ze de verkeerde huiskleur hebben zij ze ongeschikt vindt voor haar school. "Je wilt toch dat leerlingen op hun plek zijn." Ja, dat vinden wij van allochtonen en ander gespuis ook. Fijn dat we mogen discrimineren.

De rust, reinheid en regelmaat uit de jaren '50 zijn allang niet meer heilig. Vaste lestijden zodat iedereen weet waar hij aan toe is en een routine kan ontwikkelen? Uit de socialistische koker kwamen systemen als Jenaplan, Dalton en Montessorischolen. Zogenaamd de kinderen vrijlaten in hun doen en laten, want dan gaan ze vanzelf wel de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn. O wacht, kinderen gaan juist naar school omdat ze nog te weinig weten van de wereld om hen heen om zelfstandig kennis op te doen. Nou ja, dan blijven ze alsnog de "het komt vanzelf wel goed"-mentaliteit hanteren. Voorts maken ze het nog erger. Veel scholen voerden bij wijze van experiment flexibele tijden in. Scholen mogen tijden wisselen en vakanties loslaten. Toe maar jongens, maak er maar een flinke ratjetoe van. Waarom kinderen laten wennen? Dan gaan ze zich thuisvoelen, veel beter presteren en zich onafhankelijk opstellen. Flexibele tijden is het zoveelste onderwijsexperiment van de PvdA dat bewezen mislukt is, maar toch gaan ze er gewoon mee door.

Nu alle zekerheden, structuur en objectieve kennis uit het onderwijs is gehaald zodat de kornuiten van het socialisme hun geÔmporteerde stemvee kunnen bevoordelen, is alles mogelijk. De christelijke Hogeschool Ede komt met een gelofte voor nieuwe leraren. Ik zal alles doen om kinderen te leren liefhebben. Naastenliefde, zoals die pedofielen van Martijn. Ik zal geen schaduw werpen op het leven van het kind, maar ervoor zorgen dat het licht in zijn ogen nooit meer zal schijnen als hij zich niet bekeert tot onze ideeŽn. Ik zal integer handelen en het geld van de gemeenschap enkel misbruiken voor vastgoedprojecten en zeker niet voor leraren. Ik zal het welzijn van mijn collega's bevorderen voor zover zij dhimmi's zijn en de islam willen pijpen. Ik zal positief-kritisch zijn op alles wat anders denkt en mijn deskundigheid altijd bevorderen zoals Moskowicz dat deed. Godverdomme, God is voor dommen! God zou deze hele klote wereld onmiddellijk verdelgen als hij erachter kwam dat er zoveel imbecielen op deze planeet krioelen.

Bedrijven merken dat het niveau van het onderwijs dermate is gedaald dat de krachten die zij voorgeschoteld krijgen, nauwelijks meer voldoen aan de eisen op de werkvloer. Geen wonder. Dankzij de socialistische nivelleringsdrift is iedereen hooguit op papier hoogopgeleid, maar kunnen ze geen sodemieter. Om dat probleem enigszins te verzachten, trachten ze excellente studenten weg te kapen middels beurzen. Wie zo'n beurs accepteert moet weliswaar aan allerlei voorwaarden voldoen, maar heeft een verhoogde kans om na zijn studie aan het werk te kunnen bij de deelnemende bedrijven. Dat zorgt pas voor ongelijkheid! Wie geen beurs ontvangt, is eigenlijk al een beetje gediskwalificeerd. Hoe komt u aan een beurs? Nou ja, eh, dat is weer een kwestie van een subjectieve beslissing van iemand met een bepaalde overtuiging. Konden we vroeger nog gewoon keihard werken en een diploma van waarde halen: nu is het waardeloos. Elke keer komen veranderingen in onderwijs en perspectief op hetzelfde neer: afhankelijk gemaakt worden van de grillen van partijdige flikkers.

De overheid probeert hetzelfde te bereiken met hun zogenaamde "positieve" discriminatie. Vrouwen krijgen voordeeltjes om ze naar bŤta-opleidingen te lokken, maar na alle moeite en investeringen blijkt dat hoogopgeleid alles is behalve een garantie is op werk. Slechts 87 % van de vrouwen vindt werk na een technische opleiding tegenover 94 % van de mannen. Dat zijn misleidende percentages omdat het alleen gaat om de mensen die geregistreerd staan. De meeste hoogopgeleiden krijgen geen uitkering, dus hoort men vooral de mensen die een baan vinden. Welke hoogopgeleide gaat er nu te koop lopen met zijn werkloosheid? Niemand. Die zwijgt en blijft rustig bij zijn ouders wonen. Enfin, we hebben al vaker gezegd dat het nooit eens iemand opvalt dat er gesproken wordt op de kans op een baan. Studeren is een kansspel en dat is zo achterlijk dat we vinden dat het onderwijssysteem failliet is. Zonder objectieve kennis en opleidingen die echte vakmensen aflevert, kunt u net zo goed niet naar school gaan.

Op alle terreinen is de discriminatie van de overheid ernstig zichtbaar. Moslims moeten weer een voorkeursbehandeling hebben en dat uit zich in het financieren van islamitische scholen. Scholen op basis van sprookjes, want dat is religie, is nooit een goed idee. Wellicht kent u nog de zaak van de massale examenfraude op die bekende nafferschool en nu heeft de overheid ook de islamitische universiteit in Rotterdam onder verscherpt toezicht van de inspectie moeten plaatsen. Wel handig hoor. Gratis vwo-diploma en dan ook nog eens Master of Science worden door de hele dag met uw reet naar Mekka te hangen. O wacht, moslims kunnen helemaal niet naar gewone scholen. Ons land zit vol nazi's die de hele dag niks anders doen dan het discrimineren van moslims. Tweederde van de overwegend linkse leraren, geven op verzoek van de Anne Frank Stichting aan dat ze continu incidenten van discriminatie zien. Ja ach, als Wilders dezelfde vraag aan PVV'ers zou stellen, dan zouden zij antwoorden dat die moslims juist de blanken discrimineren.

Janken om vermeende discriminatie en blanke varkens die alle moslims zouden uitmaken voor kakkerlakken, is typisch het terrein van die neo-kolonisten die alles al hebben gepakt wat er te grijpen valt. "Partijen" als Denk van Kuzu (u weet wel, die van moge Allah u straffen) willen nu Arabisch en Turks verplicht stellen op scholen. Waarom integreren als koloniseren ook werkt? Het Nederlands hoeft nergens meer gesproken te worden. Dat is toch maar de taal van blanke racisten die niet van buitenlanders houden. Alles wat aan de Arische Nederlander doet denken, moet weg. Andersom mogen we dan weer niet roepen dat we minder Marokkanen en Turken willen, maar ja, dat is dan weer het voorrecht om moslim te zijn. Die mogen alles zeggen. Van beledigingen tot bedreigingen. Zonder dat daar ooit tegen wordt opgetreden. O ja, we mogen de bezetters nooit meer allochtonen noemen en we moeten Palestina gaan erkennen. Fuck you! Palestina is van de Joden, het Midden-Oosten voor moslims en Nederland voor de echte Nederlanders!

Al die zogenaamde antifascisten en socialisten zijn in werkelijkheid gewoon fascisten en het bewijs daarvan werd voor de zoveelste keer geleverd door de christelijke Vrije Universiteit in Amsterdam die een "wir mŁssen die Jude ausrotten"-debat organiseerde in hun hoofdgebouw. Onder andere die troela van een Anja Meulenbelt (SP) en "activist" Abulkasim Al-Jaberi waren van de partij om naast "weg met ons" ook "weg met de Joden" te scanderen. Gezellig. Staatssecretaris Dekker trapt voorts een open deur in door te stellen dat radicalisatie een groot probleem vormt op scholen. Uit onderzoek blijkt dat 4 % van de schoolleiders radicalisatie opmerkt. De rest zit blijkbaar met zijn kop in de hol van de kamelen van de vijanden van ons volk. Aanpappen en nathouden is het advies, want kinderen moeten gewoon over burgerschap en onze vrije waarden leren. Dan komt het wel goed. Ook al hebben ze schijt aan ons. Dan te bedenken dat de degradatie van het onderwijs juist is begonnen om kansarme allochtonen ruim baan te geven ten opzichte van harde werkers.

Universiteiten zijn tegenwoordig keihard commerciŽle hoeren geworden die met elkaar concurreren in plaats van een goede bijdrage te leveren aan onderwijs en wetenschap. Door politieke constructies, is het mogelijk geworden dat ze masterstudenten van andere universiteiten kapen. Enkel studenten die positief zijn over hun overstap, worden aan het woord gelaten en zo wordt u een rad voor ogen gedraaid. Studenten die wanhopig hun heil zoeken in het buitenland omdat het onderwijs hier zo erbarmelijk slecht is, komen bijvoorbeeld in BelgiŽ terecht. De Vlaamse universiteiten zijn die Nederlandse kaaskoppen echter alweer zat. Zij gaan enkel daar studeren omdat hier de basisbeurs is afgeschaft, ze voordeeltjes denken te krijgen en het niveau daar een stuk hoger ligt. Nog wel, want in BelgiŽ vrezen ze dezelfde teloorgang van het onderwijs door toedoen van de Nederlanders. Wat hebben we een goede naam. Vluchten naar het buitenland zal jullie niet helpen minkukels. We moeten ervoor zorgen dat ons onderwijs weer in volle glorie wordt hersteld.

Overweging.

Onderwijs wordt als we niet oppassen een formele aangelegenheid waarbij de kans op succes afhangt van in hoeverre u zich wilt conformeren aan de moraal der socialistische Gutmenschen. Straks leert niet alleen op school geen fuck meer, maar komt u ook steeds een persoon tegen die een cruciale belemmering vormt in uw ontwikkeling en voortgang. Bij alles wat u doet, moet u nadenken of dat in lijn is met de subjectieve opvattingen die de beoordelaars hebben. In plaats van dat u zich bezig houdt om u de inhoudelijke lesstof eigen te maken zodat u na uw opleiding ook nog wat waard bent. Het is te walgelijk voor woorden. Wij hebben tijdens onze schooltijd en studies regelmatig onze toetsen moeten halen door antwoorden op de linkse manier te noteren. Sterker nog, wanneer we het antwoord niet wisten, volstond een willekeurig links antwoord veelal om toch nog wat puntjes bijeen te snoepen. Handig, maar kut. Burgers dom en achterlijk houden, is typisch een kenmerk van fascistische dictatoriale regimes. Daar moeten we ons altijd tegen verzetten.

Misdefinitie vindt dat we moeten streven naar een zo klein mogelijke overheid en de mogelijkheid om alles te kunnen bereiken zonder en zelfs ondanks andere mensen. Het kan immers ook u overkomen dat u opeens een pedofiel als leraar treft, een achterlijke imbeciel als beoordelaar of een partijdige adviseur. Macht corrumpeert en de enige manier om dat te voorkomen, is ervoor te zorgen dat de macht in het onderwijs niet meer geconcentreerd wordt bij specifieke personen. Zorg ervoor dat er daadwerkelijk meerdere wegen naar Rome leiden in het onderwijs. Is de ene leraar een klootzak, dan moet het mogelijk zijn om een toets aan te vragen bij een tweede of derde onafhankelijke beoordelaar. Adviezen moeten altijd adviezen zijn en wij vinden dat een adviseur nooit en te nimmer tevens beoordelaar of beslisser mag zijn. Zijn advies kan dan niet meer onpartijdig en onafhankelijk zijn omdat hij er dan belang bij heeft. Beslissingen moeten altijd genomen worden op basis van feiten en cijfers. Subjectief gelul moet verboden worden.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.