Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 4 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

802 Geen maat op slecht ICT-werk
801 Dhimmitude is levensgevaarlijk
800 Arbeidsmarkt een stoelendans
799 In mineur door terreur
798 Moslims verklaren ons de oorlog!
797 Vakkundig de nek omgedraaid
796 Misdefinitie.nl wenst u een verstandig 2015
795 Regeren per decreet (2)
794 Nooit capituleren voor islamiseren
793 Niks is goed aan links
792 Plagiaat is geen promotie
791 Broeinest van islamterreur
790 Pestprotocol voor de lol
789 Socialist de pislamracist
788 Recht viert bloedzegen
787 Privacy is een gegeven
786 Asielparasiet hoort hier niet
785 Hahaha, moederneukende politie! (2)
784 Weg met die zwarte apen! (1)
783 Tien jaar vijanden van ons volk

793 # Niks is goed aan links #
Gepost door Misdefinitie op 17-12-2014 om 23:19.
Politiek hoort zich niet bezig te houden met de trieste waan van alledag, maar door deskundig, professioneel en onafhankelijk beleid de wetgeving te creŽren waarmee de maatschappij de algemene kaders kan schetsen. Politici horen zich niet bezig te houden met de vraag hoe ze hun vriendjes aan een baan kunnen helpen of zoveel mogelijk geld kunnen verdonkeremanen van de hardwerkende burgers. Goed beleid moet ervoor zorgen dat ze met algemeen beleid de samenleving dermate kunnen sturen dat de kans op werk voor een groot deel van de bevolking toeneemt. Misstanden kunnen niet worden aangepakt door in de Tweede Kamer urenlang te zeiken over een typisch voorbeeld. Beleid zal erop gericht moeten zijn om de wetgeving zo af te stemmen dat ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt voorkomen. Iedereen hoort binnen de lijntjes te kleuren en niemand mag boven de wet staan; zelfs rechters en wetgever niet. Socialistisch beleid is zo rampzalig en achterlijk omdat ze tegen alle basisprincipes van politiek zondigen door hun eigenbelang na te streven.

Wie goed doet ...

Onze hedendaagse maatschappij is zo ingewikkeld dat de politiek onmogelijk alles kan regelen. Het liefst zouden die socialistische domkoppen iedereen bij hun geboorte een chip geven waarmee de 17 miljoen mensen stuk voor stuk individueel aan te sturen zijn, maar zolang het nog niet zover is, zullen de wetten algemeen en neutraal moeten zijn. Regel het algemeen en zorg voorts voor een voorziening om decentraal en lokaal de details te regelen. Wetten horen te voldoen aan het "lex certa"-beginsel. Zekerheid en duidelijkheid zijn volgens dat beginsel fundamentele eisen. Een voorbeeld van wetgeving dat daar niet aan voldoet, zijn de discriminatieartikelen die gedachtemisdaden strafbaar stellen. Vage formuleringen zorgen ervoor dat de wet niet wordt ingezet naar de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever die enkel vormen van discriminatie wilde tegen gaan waartegen geen verdediging mogelijk is. Door onduidelijke wetgeving worden allerlei uitingen niet vervolgd terwijl een verkoper van Mein Kampf wel voor de rechter werd gedaagd.

Er heerst een algemene consensus dat als wetgeving of beleid personen treft waar bepaalde burgers het ideologisch mee eens zijn, ze staan te juichen. Elke keer als wij voor de rechter worden gedaagd, zit Erik Schaap zich af te trekken. U zult begrijpen dat de emotionele onderbuik van dat soort apen nooit leidend zou mogen zijn. Mensen vragen zich vaak af hoe het toch kan dat wetgeving die in beginsel voor iedereen gelijkwaardig zou moeten gelden, kan leiden tot de praktijk waarin bepaalde mensen wel worden opgepakt terwijl anderen de dans ontspringen. Het korte juridische antwoord is het gevolg van het opportuniteitsbeginsel; gelegaliseerde selectieve verontwaardigdheid. Politie, justitie en rechters mogen kiezen wat ze doen binnen vage kaders van de wet die met alle mogelijke interpretatiemethoden kunnen worden opgerekt. Zo wordt een algemene wet toch weer een strafmaatregel voor beperkte groepen. Slechte wetgeving of beleid, herkent men aan de mogelijkheden die de uitzonderingen creŽren om te kunnen zondigen.

Werk hebben is naast gezondheid en geluk een van de vereisten om te kunnen overleven in de bureaucratische jungle. Alles in deze fucking wereld draait immers om het slijk der aarde. Om een dak boven uw hoofd te kunnen betalen, heeft u ook zekerheid nodig. Geen kapitalistische neukbank die u een lening geeft voor huisvesting als u niet ten minste een vast contract kunt laten zien aan die zelfvoldane en waardeloze adviseurs. Wat kunt u echter van de linkse overheid verwachten? Dat ze al jaren bezig zijn om het ontslagrecht te versoepelen. Erg handig, want dan sterven de vaste contracten uit en worden steeds meer mensen afhankelijk van de overheid. Dan kan de overheid weer cadeautjes uitdelen aan die zogenaamde kansloze armen en vormen zij daardoor weer dankbaar stemvee. Voor alle andere mensen, met name als u kijkt naar de hardwerkende realisten, wordt het de hel op aarde, maar dat boeit ze niks. Uiteindelijk blijkt dat bedrijven werknemers massaal afpersen. Fraude met toeslagen, broodchantage en miljardenroof. Wie had dat nou gedacht?

Maak het voor bedrijven kinderlijk eenvoudig om iemand te ontslaan en ze zullen dat misbruiken. Mensen komen dan op straat te staan en hebben hulp nodig van de staat. De staat wil echter niet iedereen helpen, daar is geen geld voor. Dus moeten ze keuzen maken. Liever zien ze dat hun politieke vijanden geen moer meer te vreten hebben. Oplossing? Duizenden subsidies invoeren die uitzondering op uitzondering op uitzondering kennen. Zo komt de ene wel in aanmerking en de andere niet. Ziet u wat hier verkeerd gaat? In plaats van algemene objectieve wetgeving die voor iedereen geldt, zijn die linkse kuthonden toch bezig om op microniveau hun achterban te bevoordelen. Totdat bedrijven te ver gaan met hun manipulaties en er commotie ontstaat of zelfs hun lobbygroepen de nadelen ervan gaan ondervinden. Ja, dan is het wel mooi te laat. Bedrijven hadden al teveel macht en dat is nog erger geworden. Zorg liever voor een objectief systeem. Al is dat ijdele hoop. Zonder dit gesodemieter heeft de politiek blijkbaar geen bestaansrecht.

Olijke journalisten kondigen aan dat het vooral beter gaat worden op de arbeidsmarkt. Zeker met de verkiezingen in aantocht en hun duurbetaalde baan op de tocht komt te staan. Het CBS komt met het bericht dat het zogenaamde "herstel" nog heel onzeker is en steeds meer mensen langdurig werkloos raken. Wel, u weet inmiddels dat als u langer dan een paar maanden werkloos bent, u een grote kans maakt dat u het de rest van uw miserabele leventje wel kunt vergeten. Te oud, te dom en minder aantrekkelijk dan de jongere generatie. Natuurlijk is het onzeker. Wat hadden ze dan gedacht? Jarenlang VVD en PvdA aan de macht die alle zekerheden anaal hebben verkracht, is de oorzaak van alle ellende. Dacht u aan een leuke baan te komen via het door de overheid in het leven geroepen UWV? Met dank aan Piet Hein Dommer staan er regelmatig spookvacatures tussen zodat u veel tijd, geld en energie verspilt aan niks. Oplossing van de socialisten om zulke misstanden tegen te gaan? Het UWV vraagt zulke randdebielen lief of ze alsjeblieft die meuk willen weghalen.

Socialisten suggereren middels de naamgeving van hun arbeiderspartijen dat ze prima in staat zouden zijn om een gezond economisch klimaat te creŽren waarin de banengroei gestimuleerd wordt door intelligent beleid. Niks is minder waar aangezien links beleid doorgaans volledig synoniem is aan verdringing op de arbeidsmarkt door migranten. Gangbaar zijn hun leugens dat buitenlanders helemaal niet uw banen komen pikken. Met die pierpraat hebben ze hooguit een punt als we in ogenschouw nemen dat allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de uitkeringen, subsidies en toeslagen. Levend in luilekkerland, wordt er zwart gewerkt voor tarieven waarmee u echt niet uw brood kunt betalen. Wel snijden de socialisten zichzelf voor de zoveelste keer in de vingers. Oost-Europeanen schooien vooral de functies voor de neuzen van laagopgeleiden weg. Banen waarvoor taal en kennis niet belangrijk zijn en dat is hun achterban. Een vicieuze cirkel: men haalt allochtonen hierheen om ze uit dankbaarheid als stemvee te misbruiken, maar ze zijn niet dankbaar; wel werkloos.

Autochtoon en allochtoon, jong en oud en hoogopgeleid en laagopgeleid zijn allen de dupe van het regeringsbeleid. Neerbuigend wordt er gesproken over ouderen die de arbeidsmarkt zouden overspoelen. Alsof mensen er verkeerd aan doen om te streven naar een goed betaalde baan zodra ze Abraham de linkse mosterd na de maaltijd hebben zien halen. Dankzij moderne technieken, goede eetpatronen en de kennis van het internet, slagen mensen erin om steeds ouder te worden. Het leven stopt godverdomme niet bij 40. Zeker omdat we in deze slavernijmaatschappij gedwongen worden om te werken tot ons 67ste. Hadden we nou een competente regering die de miljardenverspillingen aan de multikul, Europa en ontwikkelingshulp zou stopzetten, dan betaalden we minder belasting en konden we dusdanig sparen voor onze oude dag dat we al konden stoppen met 40 jaar, maar ja, dat zit er met al die linkse uilskuikens echt niet meer in. Werkende burgers worden geacht zich kapot te werken voor de parasieten der hersenloze socialisten.

Regeltjes maken, daar is Den Haag goed in. Des te meer macht ze hebben, des te corrupter ze worden en des te dwazer het beleid wordt. Geven we ze als burger de kans, dan willen ze straks net zo goed bepalen hoe lang uw lul in stijve toestand mag worden en welke stimulans daarvoor verantwoordelijk is. Kleine miezerige wetjes voor alledaagse dingen en meegaan in de waan van alledag in plaats van correct uitgedacht beleid dat als algemene richtlijn kan dienen voor een gezonde en sterke samenleving. Ja, die meuk onthouden wij ook uit de boekjes of we verzinnen het zelf, geen probleem. Mooi hoor die wet betreffende koop op afstand. U hoort gewoon al uw geld terug te krijgen. Ook het bedrag dat u bij aankoop betaalde om het spul in uw nederige woning te krijgen. Webwinkels hebben echter schijt aan de wet. Hoe komt dat? Omdat die wet, zoals eerder opgemerkt, geen mogelijkheid bevat om het af te dwingen. Wetgeving moet eenvoudiger, voor iedereen te begrijpen zijn en onmiddellijk sancties afdwingen als achterlijken zich er niet aan houden.

Overal waar we kijken, loopt de overheid ons anaal te verkrachten. Meestal horen we er niks van, maar uiteindelijk komt de shit boven drijven en merken we dat als bijvoorbeeld slachtoffers van illegale adopties aan de klokken gaan luiden. Slachtoffers willen de Staat aanklagen omdat de regering zou hebben meegeholpen aan kinderhandel. Niet echt frisse gasten. Zij waren de voorlopers van Hirsch Ballin, Teeven, Opstelten en nog meer van die linkse randdebielen die het land hebben gesloopt. Bij defensie zien we dat rare gasten die sjoemelen met ons belastinggeld, door de hoogste top aangestuurd en beschermd worden. Zijn dat nu die gasten die ons land moeten beschermen tegen IS en ander gespuis? Veel vertrouwen hebben we er niet in. Piet Hein Donner (CDA) zorgde er als oud-minister voor dat woningcorporaties illegale praktijken jarenlang konden voortzetten omdat hij stiekem zijn mond hield. Indien u beseft dat de politieke afbraak geen afgeschermd geheel is van een kabinetsperiode, maar het verleden meedraagt, begrijpt u de ernst.

Eindeloze bemoeienis met uw zogenaamde "welzijn" en dan met verboden komen is ook zo'n leuke linkse hobby. U mag niet zuipen, gokken of drugsgebruiken. Allemaal te gevaarlijk. Tenzij zwaar gereguleerd door de communistische overheid zodat zij er zware accijnzen op kunnen leggen. Voor uw eigen bestwil uiteraard. Holland Casino is zo'n toko en ook aan bevriende loterijen mag u gewoon verslaafd raken. De Staatsloterij kent zijn eigen morele sores. In reclames lijkt het net alsof u zomaar de rijkste mens van Nederland kunt worden, maar o wee, aan banden gelegd door de overheid betekent meestal dat er iets niet klopt. Al die zogenaamde jackpots waar u het allemaal voor lijkt te doen, blijken gewoon ijsjes, snoepjes en koekjes te zijn. Jazeker, dat bedoelen we dus letterlijk zo voor de verandering. U wordt besodemieterd. Dan kunt u nog beter gokken op sporten en spellen met een veel grotere winstkans. Kijk om u heen en wordt gaandeweg gek van alles waar een luchtje aan zit.

Doodgegooid worden we met veiligheid, want socialisten vinden dat ze ons moeten controleren verzorgen van wieg tot graf. Een handig streven aangezien ze iedereen die het er niet mee eens is, liever zo snel mogelijk naar hun graf helpen. Bijvoorbeeld door als een moraalridder elk foutje af te straffen met torenhoge boetes terwijl de overheid zelf de gevaren in het leven roept zoals een bordenchaos. Er zijn zoveel borden dat niemand meer precies weet hoe hard ze mogen rijden en wat nou wel en niet kan. Zo strak als een hippie zitten ze krampachtig in de auto om zich heen te kijken om de shitload aan nutteloze informatie tot zich te nemen. Een foutje kan immers desastreus zijn. Vouwt u de auto namelijk niet om een boom, dan kunt u heel makkelijk financieel aan de grond raken. Gezellig met de trein dan maar? Dat zullen die onbenullen in Den Haag met hun betutteling wel geregeld hebben? Jammer jongens, ook in het openbaar vervoer neemt de onveiligheid, overlast en vervuiling ernstige vormen aan.

Kinderarbeid schijnt nogal een onoverkomelijk probleem te zijn in armoedige landen waardoor de onderbuikgevoelens van de moraalridders weer eens breed opspelen. Hoe kunnen we die ellende laten voortduren terwijl wij hier lekker warm bij de kachel onze dikke behaarde pens lopen te vullen als roze varkens? Zielige beelden van graadmagere hongerkinderen die met gevaar voor hun eigen leven in het chemische afval banjeren in de hoop bruikbare materialen te vinden om daarmee een grijpstuiver te kunnen verdienen, moeten u verleiden om vooral het socialisme in ere te houden. Zodat die slinksen van Nederland ook een ontwikkelingsland kunnen maken, maar dat vertellen ze u er lekker niet bij. Dat die kinderen zonder die arbeid simpelweg "veilig" doodgaan van de honger, ook niet. Ongenuanceerd kankeren op het "kapitalisme" waar ze zelf deel van uit maken en die in stand houden zolang hun vriendjes daar zitten. Ondertussen wil het CDA de slavenarbeid voor jongeren ook hier invullen door de dienstplicht (weer) verplicht te stellen.

Voordat mensen met dooddoeners komen jeremiŽren dat die twee totaal niet met elkaar te vergelijken zijn (wat onze intentie ook helemaal niet is), merken we op dat het proces van en naar slavernij, armoede en oorlog nooit opeens plaatsvindt, maar werkt als de bekende glijdende schaal. Teveel socialisme in een land, teveel slechte omstandigheden, te weinig perspectief en dan maar excuses verzinnen om het slechte beleid in stand te houden. Jongeren worden steeds vaker het zorgenkindje gemaakt van de samenleving en precies hetzelfde zien we in ontwikkelingslanden. Natuurlijk, wij zijn gelukkig nog niet op dat punt aangekomen, maar is het doel van opiniemakers niet altijd geweest om juist te waarschuwen voordat het te laat is om in te grijpen? Hoe lang zal het duren voordat er hier in Nederland kinderen van amper een jaar of drie langs de deuren moeten rennen om voor de zieligheidsindustrie te collecteren? Haha, u dacht dat wij dat verzonnen niet waar? Kinderen worden ook gewoon in Nederland misbruikt voor politieke propaganda.

Via de weg van de verwaarlozing van de jeugd en de pillendraaiende junkies die niet zelden ontpoppen als tienermoeders, is het nog maar een steenworp afstand naar de barre omstandigheden die we elders in de wereld zo lopen te verafschuwen. Met steeds hardere bewoordingen wordt er naar onze jeugd verwezen als zijnde de pillengeneratie die het gevaar niet ziet. Feestvieren zou met name de boosdoener zijn. Woorden die komen uit de vrome monden van volwassenen waarvan we eerder zouden vermoeden dat ze zelf betrokken waren bij kindermisbruik. Doet de regering er wat aan? Ja, als u kankeren, zieken en met veel betutteling regeren een maatregel vindt wel ja. D66 wil daarom een faciliteit in het leven roepen om de pillen te testen. Gaan uw kinderen naar de klote, dan moet het volgens de socialistische liberalen tenminste wel gebeuren via "gecontroleerde" wegen. Drugs, we hebben er allen een mening over. Amsterdam heeft echter heel wat goed te maken om zijn goede naam als drugsstad ter wereld te behouden.

Bent u al wat ouder, dan bent u vast bekend met de IRT-affaire waarin uw bloedeigen overheid deals sloot met criminele organisaties om ongehinderd drugs te kunnen invoeren in ruil voor informatie over andere organisaties. Gij zult niet stelen, de linkse overheid duldt geen concurrentie. Samen met hun makkers, helpen VVD, PvdA en CDA al decennia lang uw kinderen naar de klote en heulen zij met criminelen. Totdat het internet roet in het eten komt strooien, want als het volk erachter komt dat de cocaÔne die ze kopen om beter te kunnen presteren op examens, eigenlijk levensgevaarlijke heroÔne is, moet er wel iets gebeuren. Alles zouden politie en justitie in het werk stellen om de misdaad op te rollen. Ja dag, dat geloven wij echt niet meer na zoveel schandalen. Geef godverdomme nu eens gewoon toe dat de overheid gewoon zelf loopt te dealen en de drugssporen zelfs in de Tweede Kamer te zien zijn. Algemeen bekend is het feit dat de oorlog tegen drugs allang verloren is. Waarom? Omdat ze bij de linkse overheid zelf de boeven zijn.

Kut, daar zitten we dan zonder werk, scholing en fatsoenlijke maatschappij in een hutje op de hei stoned te worden van de drugs. O nee, dat doen ze gewoon in een voetbalkantine, camping of gokhol. Zo gaat dat tegenwoordig, u hoeft zich werkelijk nergens meer voor te schamen. Stiekem onderhandelen met harde criminelen, is gemeengoed binnen een corrupte regering. Nou ja, de grens tussen fatsoenlijke mensen en crimineel tuig is sowieso vervaagd als we de hedendaagse politiek aanschouwen. Op het ministerie van Volksgezondheid troffen ze reeds in 2012 een peperdure medicijnendeal. Vriendjespolitiek die ervoor zorgde dat er elders in de zorg, bijvoorbeeld als het gaat om diensten voor mensen die trombose hebben, keiharde bezuinigingsronden plaats moesten vinden. Leuk hoor, dan heeft u al een nare aandoening onder de leden en dan kunt u niet de beste zorg krijgen omdat geld weer roet in het eten gooit. Kwade tongen wijten dit aan Wilders, zoals Wilders voor hen overal de schuld van is, maar dit is echt geen privatisering.

Jatten van andermans spullen of vermogen, kan op vele verschillende niveaus gebeuren zoals de overheid die ons allen besteelt middels de belastingen die dan weer terecht komen bij diensten die tegen ons werken, straatrovers die met geweld uw tasje uit uw handen rukken en bedrijfsgoederen die plotseling ontvreemd blijken te zijn uit een zwaar beveiligde loods. Een ding hebben al deze vormen van geld afhandig maken gemeen: het gebeurt door mensen waarop we in principe moeten kunnen vertrouwen, die we zelf aanstellen en / of zich in onze eigen kringen bevinden. Het beeld van externe criminele organisaties die los van alles voor de misdaad hebben gekozen waardoor we vreemden meestal zullen wantrouwen, is zwaar verouderd. Transportroof is bijvoorbeeld veelal een aangelegenheid waarbij de eigen personeelsleden betrokken zijn en we vinden corruptie meestal terug bij de volksvertegenwoordigers die we kiezen. Wittenboordencriminaliteit wordt mede mogelijk gemaakt door die zwijnen die de macht hebben het beleid vast te stellen.

Overweging.

Aantonen waarom het socialisme naast de islamisering het kankergezwel van de moderne tijd is, is aan de ene kant gruwelijk eenvoudig en aan de andere kant extreem lastig. Welbeschouwd kunnen we concluderen dat haast alles wat in aanraking is gekomen met die linkse idioten, aan bederf en verval onderhevig is. Terecht zult u opmerken dat zulke opmerkingen veel te makkelijk gemaakt worden. Tegenstanders zullen altijd zeggen dat hun politieke opponenten kut zijn. Mensen zijn op zoek naar nuance. "Slecht, maar er zijn ook veel goede dingen gedaan." Normaliter is dat een gezonde instelling. Toegegeven, als iemand tegen ons zegt dat de ander volledig kut is, dan hechten we daar in beginsel niet veel waarde aan. Het is namelijk in normale omstandigheden niet erg geloofwaardig dat de ander door en door slecht is terwijl zijn vijanden de goedheid zelve zijn. Partij kiezen ondermijnt dan al gauw objectiviteit. Feiten liegen echter niet. Zitten wij daarom met een probleem? Namelijk hoe we zonder ons te overschreeuwen, de ernst duidelijk kunnen maken?

Wellicht bent u bij het lezen van dit artikel meerdere malen de draad kwijt geraakt. Zoveel onderwerpen gepropt in een artikel dat amper tot een goede conclusie schijnt te leiden. Naast een gebrek aan inspiratie, is dat precies onze bedoeling geweest. Uitbeelden en vertellen hoe slecht het socialisme wel niet is, is onmogelijk in een publicatie. We zijn al meer dan 10 jaar bezig om de valkuilen, dilemma's en het fascisme van het socialisme (synoniem aan het linkse denken van Gutmenschen) onder de aandacht te brengen. Er een wirwar van maken en gewoon eens willekeurig een aantal sectoren in de maatschappij noemen waar een puinhoop is ontstaan, is een van de manieren. We springen zo van de hak op de tak omdat dat ook precies de manier is waarop het socialisme werkt. Socialisten hebben, in tegenstelling tot realisten, geen coherent en consequent systeem waar ze altijd op terug kunnen vallen als het misgaat. Socialisten zijn eendagsvliegen die leven op de waan van alledag. Ze verzinnen willekeurig nieuwe dingen om hun zin door te drijven.

Voor realisten is het belangrijk dat ze hun overtuiging vorm geven met behulp van de feiten, goede argumenten en de actualiteit binnen de richting waar ze met de maatschappij heen willen. Wij streven naar een vrije samenleving met een zo klein mogelijke overheid, strakke en heldere regels, gezond verstand en consequent redeneren. Iedereen is individueel verantwoordelijk voor zijn eigen daden en in beginsel ook voor zijn eigen welzijn en bureaucratische systemen moeten zo zijn ingericht dat misstanden zoveel mogelijk belemmerd worden. Een goed voorbeeld is het subsidiestelsel dat louter in het leven is geroepen om mensen op verschillende manieren te kunnen bevoordelen als ze tot de eigen groep behoren. Zouden dergelijke stelsels verboden worden, dan valt ook meteen de mogelijkheid om ermee te frauderen weg. Kunnen bestuurders niet meer onbeperkt declareren en moeten ze zelf dokken, dan vervalt de corruptie. Socialisme valt niet in een zinvolle overtuiging te vatten. Het stimuleert enkel fraude, corruptie, profiteurs en ander misselijkmakend gespuis.

Vraag uzelf eens af wanneer u op het punt komt dat u overtuigingen wilt gaan diskwalificeren. Ja, we weten dat daar een extreem taboe op rust omdat u wellicht vindt dat de vrijheid om een ideologie als overtuiging te hebben uw goed recht is. Besef dan dat veel van zulke overtuigingen eigenlijk gewoon vallen onder religie en dat geloof een persoonlijke zaak is. Zo mag u best de overtuiging zijn toegedaan dat iedereen die meer geld dan u heeft met u moet delen. U mag dat duizend keer thuis zeggen. Zelfs in de openbaarheid op de plekken die daar voor bedoeld zijn. Dat betekent echter niet dat we het u ook moeten toestaan om die ideologie in de praktijk te brengen. Zeker, u heeft het recht om die overtuiging in de politiek te brengen door u verkiesbaar te stellen. U heeft echter niet het recht om met uw gelul anderen objectief en feitelijk te benadelen. Daar kunnen best wel regels voor opgesteld worden. Moeten we die linkse ratten onder het mom van vrijheid toestaan dat ze onze vrijheid, banen, welzijn en volk te grabbel gooien? Nee, dat nooit!

Voor een goed begrip van de zaak is het verstandig om af te stappen van het idee dat criminelen, radicalen, terroristen en ander gespuis dat opzettelijk schade toebrengt aan onze vrije samenleving, een soort van monsters zijn die zich enkel onder zielige en armoedige omstandigheden ontwikkelen. Feit is dat gelegenheid de dief maakt. Wanneer u ons toegang geeft tot miljarden euro's, de mogelijkheid biedt om middels een druk op de knop mensen anoniem te elimineren of aan het roer zet van een grote organisatie, dan zullen we die positie ook misbruiken. Waarom? Omdat we mensen zijn en mensen hebben nu eenmaal de nare eigenschap dat ze zaken en andere mensen misbruiken voor hun eigen gewin. Staan we daardoor als mensheid op het punt dat alle genoemde problemen en misstanden nooit op te lossen zijn juist omdat we mensen zijn? Nee, wij zijn ervan overtuigd dat we het met intelligentie kunnen overwinnen. Systemen en de daarin heersende regelgeving, moeten dermate ingericht worden dat mensen niet in de verleiding worden gebracht.

Machthebbers zouden nooit onbeperkt de beschikking mogen hebben over alle financiŽle middelen die we als land beschikken. Handzame principes moeten voorts ervoor zorgen dat die linkse kwakzalvers nooit meer met een gat in hun handen kunnen strooien met geld waardoor alles op zijn gat komt te liggen. Een van die principes is dat geld eerst verdiend moet worden en anders niet kan en mag worden uitgegeven. Wil links door blijven gaan met dat criminele stemvee uit het rifgebied te importeren, dan mogen wij op z'n minst eisen dat al die slinkse ministers, ambtenaren en hun dappere achterban op internet, hun salaris afstaan om dat van te voren te bekostigen. Worden er politici verantwoordelijk voor het drugsbeleid, dan moeten ze niet het mandaat hebben om te kunnen onderhandelen met criminelen. Moet de arbeidsmarkt hervormd worden, dan kan het niet zo zijn dat werkgevers eenzijdig alle macht krijgen. Logisch nadenken met het gezonde verstand, dat is alles wat we vragen. Ja, we trappen open deuren in met onze oplossingen, inderdaad.

Van ons hoeft u het niet eens aan te nemen, wij zijn uiteraard principieel partijdig. Bekend is dat we het liefst de doodstraf weer terug brengen in het oorlogsrecht zodat landverraders, deserteurs en collaborateurs zwaar kunnen worden gestraft voor het verkwanselen van ons land en onze cultuur. Toch weten we zeker dat ook u, al bent u een extreem linkse hond van de Romeinen die nog liever de kamelen van moslims pijpt dan ons gelijk te geven, zo uw bedenkingen heeft over het feit dat overal waar u kijkt, de ellende van de socialisten duidelijk zichtbaar is. Dat kunt u niet ontkennen. Er zijn meer dan 700.000 werklozen plus nog een half miljoen zzp'ers zonder opdrachten. We hebben een staatsschuld van meer dan 450 miljard. Het allochtone stemvee van links is oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Linkse bestuurders zijn bij bosjes corrupt. Met aanbestedingen wordt gesjoemeld door hun vriendjes. Bewijzen zat en omdat woorden nooit hard genoeg kunnen zijn om die dwazen af te keuren, zullen we regelmatig de linkse misstanden opsommen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.