Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 5 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

782 Eurofielen parasiterende imbecielen
781 Tekort van haver tot gort
780 Aanbesteed door een hersenscheet
779 De grens ligt bij geweld
778 Falen waar slinksen van balen
777 De bewijs-ontkenreeks
776 Peper aan uw reet
775 Dhimmi's kronkelen en kruipen
774 Fraude is het toppunt
773 Socialisten pijpen jihadisten
772 Politiesukkeltjes wereldwijd
771 Onderwijsaccreditatie onder de maat
770 Wij weren en discrimineren!
769 Omsingeld door oorlogszuchtigen
768 Alles wordt niet beter
767 Landverraders verdienen de doodstraf
766 Onderwijsadvies waar ik op pies
765 Notice and fuck you!
764 "Joden moeten dood!"
763 Geheim van geen dienst

779 # De grens ligt bij geweld #
Gepost door Misdefinitie op 08-10-2014 om 23:15.
Terroristen van islamitische organisaties komen vermomd als vluchtelingen ons land binnen waar ze in de watten worden gelegd door dhimmi's uit de linkse zieligheidsindustrie die continu met hun kop in de hol van de kamelen zitten. Op onze kosten krijgen ze een woning, geld en de racismekaart. Totdat ze als beloning naar Syrië willen vertrekken om daar mee te vechten met IS. "Mag niet," zeggen de socialisten, "wij hebben ze hier als stemvee nodig." Af en toe worden er daarom paspoorten afgepakt. "Nou, dan schiet ik hier wel een militair een kogel door zijn kop," dacht een terrorist in Canada. Inmiddels is ook hier de eerste Marokkaanse terrorist gesignaleerd, bestormt men ook hier de Tweede Kamer en probeert de politiek die extremisten hier te houden. Wilders had gelijk. Nederland is in oorlog met de islam. Onthoofdingen, het terrorisme dat naar Nederland komt en de islam die radicaler is dan ooit. Wat doet justitie om te voorkomen dat hier de pleuris uitbreekt? Wilders vervolgen. Geniet nog maar een keertje van de linkse achterlijkheid.

Alles draait om gedrag.

Vrouwe Justitia hoort godnondeju stekeblind te zijn en moet daardoor kunnen oordelen zonder aanzien des persoons. In een democratische rechtsstaat, moet het niet uitmaken wat voor huidskleur iemand heeft, wat zijn maatschappelijke positie is of wat zijn politieke gezindheid is. Gaat het om de beoordeling van uitingen, dan moet het inhoudelijk over die uitingen gaan en dus niet over allerlei irrelevante zaken die op de persoon spelen. Ook zou het geen kont mogen uitmaken of iemand vriendjes heeft binnen het opsporingsapparaat. Vertellen we dit, dan zullen de meeste mensen dat willen beamen, maar in de praktijk zien ze liever een corrupt systeem dat riekt naar klassenjustitie. Zodra het om Wilders gaat, reiken de intellectuele capaciteiten van de meeste mensen niet verder dan "Wilders is Hitler, dus afmaken als een valse hond". Fout, u hoeft het niet met hem eens te zijn, maar gebruik wel uw verstand. Wie de rechtsstaat en het debat serieus neemt, moet persoonlijke rancune vervangen door logica en consequent redeneren.

Bent u namelijk zo'n teringmongool die qua retoriek nooit verder komt dan Wilders met geweld te willen aanpakken, dat zegt u eigenlijk dat we de grote wereldproblemen door massa-immigratie enkel de baas kunnen worden door een bloederige oorlog te voeren waaraan iedereen ten onder kan gaan. Dat is waanzin, al was het maar omdat u zelf zo'n laf befkeffertje bent wiens grote inspanning na al dat domme gelul hooguit bestaat uit het trekken aan uw pik. Het debat is heel belangrijk en niet om propaganda te maken, maar om mensen te doen inzien waarom maatschappelijke verschijnselen zich voordoen. Wat heeft u aan hersenloze haat jegens een man als Wilders die letterlijk niks anders doet dan zijn mening verkondigen? Het moet u toch zijn opgevallen dat Wilders als de ergste demon sinds Hitler wordt neergezet terwijl u nooit hoort dat er na zijn uitspraken weer massaal Marokkanen worden aangevallen?! Aan geweld en als een idiote relnicht janken op internet doen we niet. Personen die dat toch doen, worden gediskwalificeerd van het debat.

Een van de elementaire beginselen van het logisch redeneren in dit soort zaken, is de opvatting dat zware misdrijven met een grote impact op onze samenleving prioriteit horen te hebben boven slachtofferloze "misdrijven". Het is logisch om te vinden dat een moord of een verkrachting, sneller en beter moet worden opgepakt dan uitingen. Vooral als die uitingen van algemene aard zijn en er behalve op de lange teentjes van de geitenneukers geen enkele schade is opgetreden. Logisch zegt u? Trappen we open deuren in? Weet u dat allemaal? Waarom lost justitie dan slechts 1,2 % van de misdrijven op en moeten we in de media lezen dat er geen geld is om moordzaken op te lossen? Voort redenerend op deze veronderstelling, vinden we het logisch dat ergere uitingen voorrang krijgen boven de minder erge uitingen. En als de ergere uiting niet strafbaar is, dan impliceert dat dat het mindere dat ook niet is. Hele simpele gedachten die iedereen zou moeten begrijpen. Althans, we schrijven dit niet voor niks: internet zit vol imbecielen.

Uitingen vergelijken is noodzakelijk omdat de strafwetten niet zo duidelijk aangeven wat wel en niet gezegd mag worden. Uit jurisprudentie blijkt dat evenmin. Daar wordt enkel gepuzzeld met bizarre constructies die tot overmaat van ramp nooit consequent worden nageleefd. Het OM probeert onder verwijzing naar dat soort constructies, te rechtvaardigen waarom Wilders wel wordt vervolgd en linkse ratten die ergere uitingen bezigen niet. In de media legt het OM uit dat Wilders het over een groep mensen gehad zou hebben vanwege hun ras terwijl die linkse klootviolen hooguit hebben gesproken over gedrag van Marokkanen. Daarom zou Wilders wel strafbaar zijn en de rest niet. Voor niet-ingewijden merken we op dat deze formule inderdaad door rechters wordt gebruikt. Kritiek op gedrag is volgens de Hoge Raad niet strafbaar. Het gaat er bij groepsbelediging om dat een groep wordt beledigd vanwege hun ras. Vaste lezers weten echter dat juridische haarkloverij nooit een argument is in een fatsoenlijke discussie. Zeker niet gecombineerd met leugens.

Het verraderlijke aan verwijzen naar juridisch geneuzel is dat mensen het zo ingewikkeld vinden dat ze niet verder willen nadenken. "Wilders had het over ras, de rest over gedrag, dus logisch dat hij vervolgd wordt. Bovendien is hij Hitler, dus hoeven we er geen woorden meer aan vuil te maken." Fout, kijk nu eens objectief naar wat er gezegd is. De PVV bestaat al 10 jaar en Wilders betoogt ook al 10 jaar lang dat criminele Marokkanen gestraft moeten worden. "Crimineel" impliceert gedrag. Hij heeft het over het criminele gedrag van Marokkanen. In al zijn toespraken, somt hij de bekende rijtjes op. Ze roven, bespugen omaatjes op straat en verkrachten onze vrouwen. Feiten die overal te vinden zijn in duizenden nieuwsartikelen. Regelmatig hebben wij daar hele opsommingen van gemaakt. Aangezien hij het over gedrag heeft, kunnen zijn uitspraken derhalve nooit strafbaar zijn. Zo staat dat immers in de jurisprudentie. Onze beheerder heeft echter aan den lijve ondervonden dat togadhimmi's de wet ter zijde legden en hem toch veroordeelden.

Op internet komen de kakkerlakken uit hun holen om te roepen dat Wilders het helemaal niet over criminele Marokkanen zou hebben gehad. Op een video, die slechts een kleine uit zijn verband gerukte uitsnede bevat van wat er gezegd is, zou dat woord "criminele" niet voorkomen. Achterlijke nietsnutten, net hadden we het al over logica niet waar? Het is in de spreektaal heel normaal om bijvoeglijke naamwoorden die al overduidelijk zijn omdat ze al zo vaak gezegd zijn, weg te laten. Wanneer we aan het begin van de discussie zeggen dat we het over een rode auto gaan hebben die een fietser voor zijn flikker reed, dan gaan we er in het hele gesprek dat daarop volgt er vanuit dat u begrijpt dat als we auto zeggen, dat u "rode auto" begrijpt. Of bent u zo'n debiel die niet begrijpend kan lezen en enkel als een neanderthaler reageert op oerdriften nadat hij een woord heeft gezien? Rot dan op uit dit debat. Ja, we weten dat de meeste mensen hersenloze analfabeten zijn die alles letterlijk opvatten en niks begrijpen, maar dat is niet ons probleem.

Na honderdduizend keer criminele Marokkanen gezegd te hebben, is het heel logisch dat als we Marokkanen zeggen, we criminele Marokkanen bedoelen. Met alle respect, als uw IQ zo laag is dat u dat niet kan bevatten, dan verdient u ook gewoon die illusie van concentratiekampen. Dan hoort u maar Hitler in uw hoofd krijsen. Dan voelt u zich maar kut. Een blinde kan niet zien en een hersenloze zal altijd gekweld worden door zijn eigen domheid; daar gaan we echt geen extra rekening mee houden. Wilders heeft het altijd over criminelen en dus kunnen en mogen zijn uitingen niet strafbaar zijn. Hoe anders is dat bij de uitspraken van zijn linkse tegenstanders. Rob Oudkerk had het over kut-Marokkanen. Geen enkele verwijzing naar gedrag. Geen enkel politiek verleden waarin hij regelmatig over criminelen spreekt. Nee, gewoon uit het niks: kut-Marokkanen. Puur om het feit dat ze van Marokkaanse afkomst zijn. Wel, als kut-Marokkanen niet strafbaar is, hoe kan minder Marokkanen dan strafbaar zijn? Is minder soms erger dan kut?

Hans Spekman (PvdA) zei dat we Marokkanen moeten vernederen. Ook hij gaf geen enkele verwijzing naar criminelen of naar gedrag. Ook hij heeft geen enkele toespraak gehouden in het verleden waaruit blijkt dat hij het anders bedoelt dan Marokkanen vernederen omdat ze van dat ras zijn. Hartstikke strafbaar naar de letter van de wet. En oproepen tot fysieke vernedering staat zo'n beetje gelijk aan het fysiek bedreigen van Marokkanen. Spekman wilde gewoon de straat op gaan om acties voor te bereiden tegen Marokkanen. Dat is andere koek dan de opvattingen van Wilders die hooguit op internet besproken worden. Samsom (PvdA) zei als partijleider van de PvdA dat Marokkanen een etnisch monopolie hebben op geweld. Etniciteit is een breed verzamelbegrip voor alle kenmerken van een volk. De Hoge Raad heeft bepaald dat ras daar ook onder valt en beschouwt die begrippen in de rechtsspraak zelfs als synoniemen. Met andere woorden: Samsom verkondigde dat Marokkanen per definitie gewelddadig zijn omdat het nu eenmaal in hun inferieure ras zit.

Etnisch monopolie, dus iets slechts in hun ras heeft al bepaald dat ze zich gedragen als agressieve primaten. Samsom heeft geen kritiek op dat gedrag, maar zegt met zoveel woorden dat hun genen en chromosomen kapot zijn en dat ze daarom al niet deugen. Dit riekt naar de rassenleer van Adolf Hitler. Hij had geen hekel aan de Joden omdat zij overal in de samenleving aan het jatten waren zoals Marokkanen die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit dat wel doen; hij haatte de Joden vanwege hun ras. Joden zouden volgens die leer een etnisch monopolie hebben op judasstreken, criminaliteit en geweld tegen de vreemde volksgevoelen. Het OM vervolgt antiquairs voor het verkopen van het bekende boek Mein Kampf. Het OM heeft het bij de rechters voor elkaar gekregen dat Holocaustontkenning en andere vormen van het verheerlijken van principes uit die oorlog onder belediging valt. Maar wat doen ze met Samsom? Zeggen dat Marokkanen etnisch, dus vanwege ras, niet deugen mag wel als u links bent. Het OM vindt het niet strafbaar en wil niet vervolgen.

Moslimextremisten lopen openbaar te scanderen dat alle Joden dood moeten. Gewoon midden op straat in Den Haag in een wijk die ooit van Nederland was, maar nu uitgeroepen is tot het kalifaat in de Islamitische Staat. De rode burgemeester was er als de kippen bij om te roepen dat het niet strafbaar was. Een Arabische agent die blijkbaar in dienst van ISIS was, deed net alsof hij de uitingen niet hoorde. Later verklaarde hij dat het niet strafbaar zou zijn. Na wat commotie en de dreiging dat er meerdere mensen een demonstratie wilden houden, pakte het OM voor de vorm een paar van die haatbaarden op, maar liet ze al snel weer gaan. Vervolging zit er niet in. Nu stellen we een vraag waar we nog geen antwoord op hebben gekregen van al die linkse rufters: Hoe kan het dat "Joden moeten dood!" en "Intifada, Joden aan het gas" niet strafbaar is terwijl ze "minder criminele Marokkanen" wel strafbaar vinden? Eigenlijk zeggen die socialistische kwallen dat Wilders beter "Marokkanen moeten dood!" had moeten schreeuwen. Dreigen met de dood mag blijkbaar.

Trollen proberen krampachtig de discussie te saboteren met schelden, op de man spelen en te roepen dat het allemaal uit zijn verband wordt getrokken. Fuck you, de feiten en de context zijn algemeen bekend. Alles staat op video. Waarom mag de ene bevolkingsgroep wel met de dood worden bedreigd terwijl over de andere groep niet eens gezegd mag worden dat het wel prettig zou zijn als ze allemaal oprotten naar de zandbak er minder criminelen zouden zijn? Dat is gewoon niet uit te leggen aan fatsoenlijke mensen en dat weten die randdebielen ook. Niemand heeft nog een goed argument gegeven waarom het acceptabel is dat justitie enkel rechtse politici en bloggers vervolgt voor heel wat mindere uitspraken dan er her en der in de media en op internet verschijnen. Wees godverdomme consequent. Of al die uitingen zijn strafbaar en dan moet iedereen vervolgd worden of we verbreden nu onze vrijheden. Keer op keer vallen de vijanden van ons volk door de mand als het om logisch redeneren gaat.

Ondanks de dreiging die Wilders boven het hoofd hangt, weet hij nog wel het hoofd koel te houden. Aan zijn advocaat heeft hij de opdracht gegeven om een zogeheten artikel 12 Sv-procedure te starten. Een procedure waarmee men kan klagen bij het gerechtshof over het uitblijven van de vervolging van Spekman en Samsom. De ratio erachter is simpel: als zijn uitingen strafbaar zijn, dan zijn veel ergere uitingen waaronder rassenhaat en oproepen tot fysieke acties jegens Marokkanen zeker strafbaar en moeten Spekman en Samsom eveneens vervolgd worden. O ja, en pak die Harry - Intifada Joden aan het gas - van Bommel er ook maar bij. Zoals gezegd is deze beslissing een kwestie van logica. U hoeft het niet eens te zijn met Wilders om te kunnen begrijpen dat ergere uitingen eveneens vervolging behoeven als het mindere ook al strafbaar is. Of andersom: als zij niet strafbaar zijn, dan is Wilders dat ook niet. Wees nu eens consequent in uw gedachtegang. We snappen dat het een onmogelijke taak is voor wie minder bedeeld is daarboven, maar probeer het.

Het erge is nog wel dat al die internetdwazen niet begrijpen dat willekeurig vervolgen van mensen om hun mening achterlijk is totdat het ze zelf of hun achterban overkomt. Wilders en zijn aanhangers mogen bedreigd en vervolgd worden zodra de linkse kliek een voor hun onwelgevallige mening tegenkomt. Alles is toegestaan, want die Gutmenschen vinden hun mening de enige juiste en dat mag zelfs met geweld verdedigd worden. Nu ze doorhebben dat Wilders hetzelfde wapen kan gebruiken door een procedure tegen die linkse flikkers te starten, zijn ze boos. Hoe kan Wilders hen nu laten vervolgen? Ze hebben toch alleen een mening? Nee, ze deden racistische uitingen. Ja, ze waren zich daar waarschijnlijk niet van bewust toen ze die uitingen deden aangezien dat soort landverraders nog liever de lul van een Marokkaan in hun bek nemen dan ze toe willen geven dat vervolgingen wegens gedachtemisdaden ranzige bullshit is. Het punt is dat die klote wetgeving tegen "belediging" moet verdwijnen, maar dat links het louter wil behouden tegen hun vijanden.

Ja, het is kut om vervolgd te worden om een mening, maar zeg dat dan linkse dropkeutels. Schrap die wetten en zorg dat iedereen vrij zijn mening kan uiten. Maar ga niet jammeren als die wetten nu backfiren tegen jullie eigen mensen. "Maar Wilders bekent door deze procedure schuld." Onzin, de procedure gaat over de strafbaarheid van de uitingen van Samsom. Daarbij toont Wilders wederom de linkse hypocrisie aan. Ten eerste moeten die linkse galbekken eens in hun botte kop laten doordringen dat aangifte doen om meningen achterlijk is. Gezien hun gedrag in het verleden, beseffen ze dat blijkbaar pas als hun eigen mensen naar het bureau moeten komen. Ten tweede is het consequent om, als het klootjesvolk onwelgevallige uitingen strafbaar vinden, ook uitingen van anderen voor het gerecht te brengen. Of iedereen die soortgelijke shit zegt wordt vervolgd, of niemand. Dat zij dat niet snappen, is hun probleem. Op internet barst de kritiek zoals gewoonlijk los, maar dat zijn nou niet bepaald beweringen die we als argument kunnen accepteren.

"Wilders is zelf een kut-buitenlander!" Opmerkelijk, de mensen die altijd de grootste bek hebben over racisme, zijn zelf de hele dag bezig met selecteren op huidskleur. Begrijpelijk? De ergste anti-rokers zijn mensen die zelf gerookt hebben en de ergste pedofielen vinden we juist onder de pedojagers. En zo vinden we de ergste racisten onder de mensen die hun hele leven wijden aan het overtuigen van anderen dat de hele wereld racistisch is, behalve zij. Dat gelooft natuurlijk niemand. Psychologisch is dat te verklaren doordat zulke mensen hun haat opkroppen en tegen hun natuurlijke instincten in lopen te liegen over hun gevoelens. Iedere blanke wordt onpasselijk als hij in zijn ooit zo mooie land de theedoeken, pinguïns en brievenbussen ziet lopen in exotische kleurstelling. Wij zeggen dan gewoon: "Rot op naar je eigen land." Voorts is de woede gekanaliseerd en gaan we verder normaal om met die mensen. Al die linkse fascisten lopen die gevoelens te onderdrukken, maar zodra ze zich onbespied wanen, komt hun extreme racistische gedrag eruit.

Columnisten op internet springen van de hak op de tak om Wilders alvast te veroordelen en de procedure tegen hem te rechtvaardigen. Veel gehoord is de opvatting dat een rechtszaak voor eens en altijd duidelijk zal maken waar de grens ligt van de vrijheid van meningsuiting. Nogal een onzinnige uitspraak aangezien er al vele rechtszaken zijn gevoerd om gedachtemisdaden en het elke keer weer een circus wordt van politieke opponenten die toevallig de meeste vriendjes hebben in de rechtbank. De willekeur begint al bij het aangifte doen. Aangiften tegen moslims worden nauwelijks opgenomen terwijl de politie al een harde plasser krijgt als ze een rechtse blogger op de korrel kunnen nemen. Daarna doet justitie er nog een schepje bovenop door vooral rechtse uitingen voor de rechter te brengen en deze net zo lang te vervolgen totdat ze een rechter vinden die tot een veroordeling wil komen. Wat levert dat op? Het enige wat we leren uit rechtszaken tegen vrijsprekers met een mening is dat het uitmaakt van welk ras en politieke gezindheid u bent.

Het strafrecht heeft het qua handhaving van uitingsdelicten allang verloren. Racisme van buitenlanders bestaat nauwelijks meer en het criterium "groep mensen vanwege ras" moest ternauwernood aangepast worden met de opvatting dat alle kritiek, zelfs felle kritiek, op gedrag niet strafbaar kan zijn. Om tot overmaat van ramp in de problemen te komen als een rechtse blogger alleen kritiek op gedrag had. Een probleem dat in de zaak Misdefinitie opgelost werd door er een machtsspreuk van te maken. De rechter zei: "Fuck de wet, fuck dat je het alleen over gedrag van criminele Marokkanen had, fuck dat die klote apen aantoonbaar oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit: ik vind het belediging en dus word je veroordeeld ongeacht de wet." Gediskwalificeerd als rechter en als deze oorlog voorbij is een aanklacht aan uw broek bij het Tribunaal wegens landverraad, maar dat komt nog. Waanzin, het recht zuigt. Mensen die willekeur in strafrechtelijke vervolging geen probleem vinden omdat ze graag meer jurisprudentie zien, stimuleren klassenjustitie.

Rancuneuze aanbrengers gaven in de oorlog mensen aan die onwelgevallige uitingen jegens de Führer deden. Destijds vond het volk ook dat het recht moest zegevieren. Het recht werd gezien als objectief en onpartijdig. In de praktijk kwam de gedachtemisdadiger echter bij de Gestapo en aanverwante organisaties terecht die er een uiterst immoreel regime op nahielden. Kritiek op de Führer betekende de doodstraf zonder eerlijk proces. Tegenwoordig worden deze aanbrengers eveneens gefinancierd door het socialistische rijk en komen mensen met onwelgevallige uitingen terecht bij shariarechtbanken die bevolkt worden door togadhimmi's uit de PvdA en D66. In Nederland kan immers niemand rechter worden zonder toestemming van de linkse kliek die daar zit. Onze beheerder kon en kan, ondanks zijn juridische opleiding, nooit rechter worden. Mensen die openlijk voor de PVV zijn uitgekomen lukt dat evenmin. Uitgeleverd worden aan partijdige rechters en dan nog zeggen dat het een zegen voor de rechtstaat is dat uitingen worden beoordeeld. Gadverdamme.

Van het analyseren hoe de tegenstanders van Wilders uitingen duiden, valt heel wat af te leiden. Wij kunnen wel zeggen dat het hersenloze debielen zijn, maar af en toe zit er ook een hoogopgeleide tussen. Ook blijken zij soms wel degelijk de principes van de logica te kennen; hetzij in verdraaide vorm zodat ze hun eigen gedrag kunnen goedpraten. Dom redeneren wordt in dat geval met opzet gebruikt. Ze pakken bijvoorbeeld de uiting van Samsom over etniciteit en verzinnen daar de context van de criminele Marokkaanse jongens bij. Zie je wel, ze kunnen het dus. Gaat het echter over Wilders, dan valt hun niveau terug tot het niet kunnen begrijpen van zinnen en met oerinstinct reageren op losse woorden in de letterlijke betekenis. Dat bewijst dat zij helemaal geen eerlijke maatschappelijke discussie willen voeren, maar enkel bezig zijn met hun dubbele agenda. Niet voor rede vatbaar. Walgelijke mensen. Wilders zou met de opmerking "dan gaan we dat regelen" opgeroepen hebben tot fysiek deporteren. Terwijl hij altijd zegt grenzen te willen sluiten.

De meerderheid van de bevolking ziet vervolging van de PVV-voorman echter niet zitten. Zijn vijanden zien dat als bevestiging dat het volk tegen de rechterlijke toetsing is. Andersom mogen linkse uitingen ook niet "getoetst" worden en al helemaal niet met een PVV'er als rechter. "Racisme is geen mening, dat is een misdaad." Moord is ook een misdaad, maar dat betekent niet dat u iemand daar willekeurig van kan beschuldigen en al helemaal niet dat u geloofwaardig de ene moord wel kan vervolgen en de ander niet. "Anderen deden aangifte, wij niet." Jullie linkse ratten creëren een sfeer van haat tegen elke uiting die jullie onwelgevallig is en jullie zijn derhalve medeplichtig aan het strijden in een vreemde krijgsmacht en hoogverraad aan het gezonde volksgevoel. Ondertussen bedreigt een rapper Wilders met de dood en kon justitie niks anders dan een rechtszaak beginnen. Wel met een lage straf. "Wilders moet met alle mogelijke middelen bestreden worden." Ja, dat vonden de mensen ook van het Verzet. Totdat het onvermijdelijke gebeurde.

Oud PvdA-fractieleider Tjalling Halbertsma stelde net na de invoering van die verschrikkelijke euro voor om kut-Marokkanen te kielhalen. Te lang geleden? Recent werd bekend dat overheid en omroep NPO het format van het programma "Marokkaan gezocht" hebben aangepakt. De realiteit bewijst dat misdaden vrijwel altijd door Marokkanen en andere buitenlanders worden gepleegd. Het is derhalve logisch dat er in dat programma vooral Marokkanen te zien zijn. Mensen krijgen daardoor echter de harde waarheid binnen dat Marokkanen veel crimineler zijn dan blanken. Foei, dat mag niet. Voor links is alles racisme; vooral de waarheid. Vandaar dat die waarheid zoals het de goede Gutmensch betaamt, maar even verdraaid moet worden. Terwijl Wilders wordt vervolgd voor de uiting "minder Marokkanen", eist de NPO dat er tijdens het misdaadprogramma minder Marokkanen getoond worden om het publiek te foppen. Ja, u leest het goed. Statistieken en misdaden van Marokkanen worden bewust gemanipuleerd zodat u politiek correct blijft denken.

Overweging.

Wetgeving omtrent belediging, discriminatie en haatzaaien is ooit in het leven geroepen om minderheden te beschermen tegen uitingen waartegen zij zich niet meer met woorden kunnen verdedigen. Uitingen die fysiek op straat worden nageroepen, waarmee ze worden geconfronteerd zonder dat de mogelijkheid bestaat om zich ervoor af te schermen of oproepen tot fysieke acties. Wie wordt nageroepen, aangevallen of ergens in een openbare ruimte wordt belaagd, heeft geen verdedigingsmechanisme beschikbaar. Het debat aangaan gaat zo moeilijk en negeren is door de manier waarop het binnendringt in het leven, praktisch onmogelijk. Die wetgeving is echter dramatisch verouderd. Fysieke aanvallen in de realiteit worden opgevangen door andere artikelen waardoor die oudere meuk overbodig wordt. De wetten die over belediging gaan, worden nu alleen misbruikt om meningen mee te vervolgen van politieke tegenstanders. Opmerkelijk is dat men zich aan gedachtemisdaden wel kan onttrekken (zet de tv of internet op iets anders!) en vervolging buiten de ratio van de wet en dus onrechtmatig is.

Het is begrijpelijk dat mensen niet weten en snappen dat de wetgeving massaal misbruikt wordt. Na de oorlog was er behoefte aan wetten die uitingen als "Joden moeten dood" strafbaar stelden. Men wilde voorkomen dat labiele dwazen zich weer geroepen voelden om een oorlog op basis van racisme te starten. Gaandeweg begon het nazisme echter te verdwijnen en bleek dat het misdrijf "racisme" enkel nog bestaat in de gestoorde bovenkamers van mensen met het niveau "zwarte Piet is racisme". De zieligheidsindustrie die door links in het leven is geroepen om massa-immigratie te stimuleren ten goede van het creëren van buitenlands stemvee, heeft toen een propagandacampagne gevoerd om het misdrijf in ere te houden. Voortaan verstond men onder racisme enkel het op wat voor manier dan ook benadelen van zwarten en moslims. Discriminerend gedrag jegens blanken was toegestaan; dat hoorde zo en is een vergelding. Door deze volksverlakkerij heeft niemand door dat racisme jegens blanken en discriminatie van Joden, ditmaal door moslims, springlevend is.

Aangezien de maatschappij door de multikul onherstelbaar beschadigd is, moet ook de wetgeving op de schop. Blanken worden thans onder de voet gelopen door groepjes allochtonen die met de racismekaart in de handen alles kapot maken wat niet bij hun cultuur hoort. Zwarte Piet moet worden verboden omdat een handjevol negers aan zelfhaat lijden. Nederland moet naar de pijpen van moslims dansen uit angst voor terrorisme terwijl zij nog geen 5 % van ons land uitmaken. Geen autochtoon die nog iets negatiefs over zandnegers en zwarten durft te zeggen waardoor die aloude vorm van racisme niet meer kan bestaan. Weg met die wetten en vervangen door straffen op misdrijven die wel bestaan. Op landverraad moet de doodstraf komen te staan en op racisme van blanken graag dezelfde straf als links ons al die jaren heeft gegeven voor onze mening: demonisatie, diskwalificatie, uitsluiting, isolatie en geweld. Want zeg nou zelf, iedereen jankt over Wilders, maar ondertussen is hij de enige die fysiek het slachtoffer is.

Ex-PVV'er Driessen heeft in het verleden een poging gedaan om de wet te laten veranderen. Nadat de PVV zetels verloor, kon hij niet aanblijven en is het voorstel blijven liggen. Uiteraard door toedoen van zijn vijanden. Klieren op het internet kunnen wel roepen dat als Bosma zijn werk had gedaan, zulke wetten allang geschrapt waren, maar zij weten dondersgoed dat socialisten zo'n sterke lobby hebben dat het ook niet door was gegaan als er meer moeite was gedaan. Deze procedure zal Wilders wellicht motiveren om ze nog harder achter hun reet te gaan zitten. Zeker als zijn rechtszaak gecombineerd wordt met een steeds grotere terrorismedreiging waaruit elke keer weer blijkt dat hij gewoon gelijk heeft. Mensen zullen de regering verantwoordelijk gaan houden voor het feit dat zij niet goed inspelen op het gevaar terwijl ze wel alle financiële middelen verkwisten aan de opvattingen van de heer Wilders. De vrijheid van meningsuiting hoort absoluut te zijn. De enige grens die we willen accepteren, is (oproepen tot) geweld.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.