Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 5 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

782 Eurofielen parasiterende imbecielen
781 Tekort van haver tot gort
780 Aanbesteed door een hersenscheet
779 De grens ligt bij geweld
778 Falen waar slinksen van balen
777 De bewijs-ontkenreeks
776 Peper aan uw reet
775 Dhimmi's kronkelen en kruipen
774 Fraude is het toppunt
773 Socialisten pijpen jihadisten
772 Politiesukkeltjes wereldwijd
771 Onderwijsaccreditatie onder de maat
770 Wij weren en discrimineren!
769 Omsingeld door oorlogszuchtigen
768 Alles wordt niet beter
767 Landverraders verdienen de doodstraf
766 Onderwijsadvies waar ik op pies
765 Notice and fuck you!
764 "Joden moeten dood!"
763 Geheim van geen dienst

777 # De bewijs-ontkenreeks #
Gepost door Misdefinitie op 28-09-2014 om 23:08.
Intelligent en welbespraakt als u bent, tracht u hoogstwaarschijnlijk vaak de hersenloze leeghoofden op internet de vruchten van uw kennis aan de man te brengen. Moedig gooit u tussen een stelletje imbecielen de knuppel in het hoenderhoek door controversiŽle onderwerpen aan te snijden. Netjes onderbouwt u uw betoog met argumenten en feiten zoals het hoort. Vol ervaring weet u dat er altijd van die reetkevers en relnichten zijn die een scheldkanonnade gaan beginnen uit onmacht tegen uw intellectuele geweld, maar zulke types weet u feilloos te diskwalificeren. U voert namelijk geen discussie met idioten. Tot uw verbazing roept er iemand: "Bron?" Haastig duikt u in Google en met veel pijn en moeite weet u ondanks alle censuur prachtige bronnen te verzamelen. Dan zegt hij: "Dat is geen bron. Dat is partijdig. Bron?" Wederom gaat u aan het werk en komt met nieuwe bronnen. En weer worden de bronnen afgekeurd. Zie hier de bewijs-ontkenreeks in actie. Nooit inhoudelijk reageren, maar alleen maar frustreren. De achterlijken houden zich van de domme om te saboteren.

Geef sukkels geen munitie.

Onder wetenschappers heerst de algemene consensus dat beweringen onderbouwd moet worden en dat onderzoeken zo moeten worden opgezet dat ze repliceerbaar zijn zodat iedereen met eigen ogen kan aanschouwen wat er gebeurt. Aangezien de sociale wetenschappen sterk leunen op empirische waarnemingen die aan subjectieve interpretaties van mensen onderhevig zijn en bewijs daarom heel moeilijk te leveren is, heeft men bedacht dat onder "bewijs" ook volstaan wordt het verwijzen naar literatuur van professoren die al teveel veren in de reet gestoken hebben gekregen. Hoewel het hardnekkig ontkend wordt, gaat het er in de wetenschap vooral om wie iets zegt in plaats van wat er zoal gezegd wordt. Een bewering onderbouwen met een verwijzing naar een tekst waarin een professor iets beweert, is daardoor per definitie al veel meer waard dan een verwijzing naar een van de teksten van deze website. Vriendjespolitiek dus. Jammer genoeg is subjectief en gekleurd onderzoek door mensen die door vriendjes de kans hebben gekregen het enige dat mag overtuigen.

Zou men zich daadwerkelijk laten overtuigen door goede argumenten die daarbij ook nog ondersteund worden door (wetenschappelijk) onderzoek, dan viel daar nog enigszins mee te leven. Mensen zouden best kunnen afspreken dat een bron als geldig wordt beschouwd indien het een publicatie betreft van iemand die een vooraf bepaalde opleidingscyclus heeft doorlopen en voorts heel wat jaren ervaring heeft opgedaan met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Die opleidingen mogen ook best in het reguliere onderwijssysteem gegeven worden. Helaas is dat niet het geval. Veel mensen omarmen wel het principe dat u uw beweringen moet onderbouwen, maar zijn nooit oprecht bereid goede bronnen te accepteren. Misbruik ligt algauw op de loer als uw tegenstanders alleen de intentie hebben om de discussie zoveel mogelijk te saboteren. Het probleem ontstaat omdat vragen om bronnen 1000 keer makkelijker is dan ze te leveren. "Bron!" roepen is eenvoudig. Bronnen verzamelen in een politiek correcte samenleving die onwelgevallige meningen censureert, kost veel moeite.

Onderzoekspublicaties zijn doorgaans niet openbaar en als het om politiek onwenselijke meningen gaat, verwijderen websites al heel snel berichten. Wie derhalve aan een verzoek om meer bronnen wil voldoen, moet zich al gauw in een wespennest steken. De vraag is of het voor een domme internetdiscussie wel de moeite waard is. Uw tegenstanders zullen heel makkelijk roepen dat een bewering zonder bronvermelding niks waard is en ze u dus niet series hoeven te nemen. Vergeten wordt dat het ook in de wetenschap niet gebruikelijk is om alles te onderbouwen of onder elk woord een voetnoot te hangen met een bron. Feiten van algemene bekendheid en kennis die elke geÔnteresseerde behoort te hebben, behoeven geen verdere uitleg of onderbouwing. Van de personen die deel willen nemen aan de discussie, mogen we verwachten dat ze zich inlezen. Voor informatie die makkelijk te vinden is, is bronvermelding geen vereiste. Verder dient u erop bedacht te zijn dat absurd hoge eisen stellen zinloos is aangezien internetdiscussies nu eenmaal geen dissertaties zijn.

Hierdoor trappen we open deuren in, want de vijand weet dondersgoed dat hij niet om bronnen vraagt uit oprechte interesse en zelfs niet om daarmee een signaal af te geven dat u uw bijdrage kunt verbeteren door extra bronnen te vermelden. Hij wil gewoon saboteren. Hij wil geen bronnen om op basis van die informatie beter beslagen ten ijs te komen als hij zijn stelling wil gaan verdedigen. Hij wil dat u uw tijd verspilt terwijl hij toch al weet dat hij niet serieus in zal gaan op uw betoog. Het is de bedoeling dat u zoveel tijd kwijt raakt dat de discussie wordt gedwarsboomd en u het voor gezien houdt. Want ondertussen gaan er steeds meer mensen zich met de kwestie bemoeien en in plaats dat er inhoudelijk over uw bijdrage wordt gesproken, probeert de internettrol de gemeenschap ervan te overtuigen dat u bullshit roept zonder enige onderbouwing. Dat hij zelf nooit onderbouwt, zegt hij uiteraard niet. Het doel is dat u zich geroepen voelt om steeds meer bronnen aan te leveren en uw tijd te voldoen terwijl de vijand blijft ontkennen.

De bewijs-ontkenreeks treffen we vooral aan bij politieke discussies om de ander de moed te ontnemen onwelgevallige meningen te uiten en tijdens morele discussies als men gewoon het morele gelijk wil. Kenmerkend aan de mensen die het nodig vinden op zo'n manier te reageren is domheid en de daarmee gepaard gaande onkunde om hun eigen standpunt te onderbouwen. Politiek is een spel van dilemma's en tegenstrijdigheden. Het is echter best mogelijk om de best mogelijke oplossing te bespreken en tot een objectief oordeel te komen dat een bepaalde politieke partij het beste antwoord heeft. Daarmee vallen de anderen buiten de boot. In plaats dat ze het gelijk van de ander toegeven, proberen ze tegenstanders uit te schakelen met laffe schrijftechnieken en andere idioterie. Lukt het met argumenten niet, dan moet het maar via de sabotage van de discussie. Dat maakt de techniek zo vervelend en vooral laf. Met name Wilders, de PVV en zijn aanhangers moeten het ontgelden. Hun mening mag niet gehoord worden en daarom de dwaze sabotage.

Concreet zien we het verschijnsel terug in bijvoorbeeld de discussies die Wilders aanslingert over de multikul en moslims in het bijzonder. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2014 (een marathondebat dat jaarlijks gehouden wordt na Prinsjesdag en het presenteren van de miljoenennota) betoogde hij dat maar liefst 73 % van de moslims in Nederland het geweld en terrorisme in SyriŽ goedkeuren en met gejuich ontvangen. Zij vinden deze terroristen de "helden" van de samenleving. 70 % van de moslims zou hier de sharia willen invoeren. Wilders wil met deze cijfers aangeven dat zijn kruistocht jegens de islam geen spelletje is van racisten, maar gebaseerd is op het criminele, radicale en terroristische gedrag van de meerderheid van de moslims. Normale mensen zouden daar van schrikken. Zelfs al zouden zulke percentages een grote overdrijving inhouden, dan nog is die groep te groot om zomaar te negeren. Inhoudelijk ingaan op het onderzoek? Vergeet het maar, daar zijn die domme linkse apen te achterlijk voor. Ontkennen is het enige dat ze kunnen.

Columnisten als Maarten Keulemans, buitelen over hem heen om zijn standpunten belachelijk te maken. Allereerst beginnen ze met ontkennen. Het percentage zou niet kloppen. Het is niet precies 73 %, maar kan net zo goed 70 % zijn. En dus betekent het dat alles een leugen is. Domme imbecielen, het gaat niet om het precieze percentage. Of het nu 73, 72, 71 of 70 is of zelfs slechts 51 % als er echt slecht geteld wordt: feit is dat het onderzoek uitspraken deed over de moslimpopulatie in Nederland en dat het om de meerderheid van de moslims gaat. Daarmee is aangetoond dat het niet louter om een handjevol dwaze criminelen gaat, maar een probleem van maatschappelijk formaat is. En dat is precies wat Wilders zegt: "Neem mij serieus als ik het over moslims heb, want driekwart heeft radicale en criminele gedachten." Wat dan nog als hij er een procentje naast zit. De problemen blijven en dat feit blijft ook. Het kan niet anders dan dat linkse mensen geen hersenen hebben. Hoe kunnen ze anders onderzoek diskwalificeren als iets er niet letterlijk staat?

Blijkbaar kunnen ze ook niet begrijpend lezen en hangen ze graag de autist uit. Staat er niet letterlijk "sharia" in de bron terwijl Wilders wel het woord sharia heeft gebruikt, dan is alles wat Wilders zegt dus gelogen. Even bedenken dat er in de fascistische koran Jodenhaat wordt gepropagandeerd waarbij Joden fysiek moeten worden afgemaakt of worden mishandeld en dan bedenken dat die behandeling precies is waar de sharia voor staat, is veel te hoog gegrepen. Dat snappen die lapzwansen niet. Bedenken dat als mensen de koran en de wetten die daarin beschreven worden belangrijker vinden dan onze wetten dat impliceert dat ze liever de islamitische wetten naleven wat dus de sharia is, begrijpen ze al helemaal niet. Teveel woorden en teveel nadenken, dat is te moeilijk voor die kamelenpijpende dhimmi's. Een andere misvatting is dat als moslims de sharia willen, dat ze ook de volledige wetten willen. Waarom bedrijven we politiek? Omdat we wel de grenzen de democratische rechtsstaat respecteren, maar ook wetten willen veranderen.

Net zoals wij ons aan de wet houden en tegelijkertijd legaal kunnen strijden om bepaalde artikelen veranderd te krijgen, kunnen moslims hunkeren naar hun sharia zonder meteen de wens uit te spreken om stokslagen uit te delen als er alcohol genuttigd wordt of varkensvlees wordt gevreten. Links redeneert dat als mensen geen handen willen afhakken van afvalligen, ze dus ook nooit de sharia kunnen nastreven. Onzin. Het feit dat wij vinden dat justitie zijn werk niet goed doet en wel erg selectief verontwaardigd is, betekent ook niet dat we het hele recht in de prullenbak willen gooien. Overigens zal de akelige consequentie van hun drogredenatie zijn dat neonazi's ook geen Derde Rijk willen zolang de concentratiekampen niet duidelijk zichtbaar zijn, maar dat zullen zij uiteraard niet begrijpen. Nogmaals, leven naar een wetboek impliceert niet dat mensen al die "wetten" in de praktijk willen brengen. Haarkloverij, mierenneukerij en ranzige woordspelletjes die niks bijdragen aan het maatschappelijke debat.

Ontkenning gaat doorgaans gepaard met het wegwuiven van de bron en dat uit zich in het belachelijk maken van de onderzoeksmethoden. Zelf vinden ze dat ze voor hun "feiten" mogen putten uit hun onderbuik en hun leugenachtige socialistische retoriek, maar als de rechterkant van de politiek een mening heeft moet het onderzoek opeens aan de meest bizarre eisen voldoen. Dan beginnen ze opeens te huilen dat het onderzoek waar Wilders naar verwijst, slechts een enquÍte was. Terwijl vragenlijsten in de sociale wetenschappen min of meer het enige instrument is dat breed kan worden ingezet en wordt geaccepteerd. Men zou een veel te kleine steekproef hebben genomen. Ja hallo, het is in de statistiek heel normaal om kleine groepen als representatieve steekproef te nemen aangezien men er vanuit gaat dat de waarschijnlijkheid dat het verschijnsel in de hele groep optreedt, significant genoeg zal zijn. Toegegeven, we hebben leugens, grove leugens en statistiek, maar zo geredeneerd kan geen enkel onderzoek meer overtuigend werken.

Kijk, linkse ratten kennen ook altijd 1 goede Marokkaanse buurman en vinden dat ze dat kunnen doorgeneraliseren tot de hele bevolking. Het is van de zotte dat zij dan niet eens de uitkomsten accepteren van een onderzoek dat statistisch relevant en significant is. "Ja maar dat onderzoek bestond uit 150 vragen en de vraag of ze de wetten van de koran belangrijker vonden dan onze wetten stond daar opeens tussen." Dus? Als de politie Wilders over zijn gedachtemisdaden gaat verhoren, dan komt er ook opeens een vraag waarmee hij zichzelf kan ophangen. Zo werkt dat nu eenmaal. Een groot aantal vragen die deels hetzelfde vragen om fraude uit te sluiten en wat controles inbouwen. "Ja maar de wetten van de koran is wat anders dan de sharia." Ja hoor, en een concentratiekamp is iets anders dan een vernietigingskamp. Rot toch op met dat kinderachtige "ik neem alles letterlijk"-gedoe. Het is gewoon hetzelfde. De koran roept alle moslims op om alle Joden en andere ongelovigen af te slachten. Precies zoals de sharia ook voorschrijft.

O wacht, die zielige moslims zijn erin geluisd door de uitermate racistische onderzoekers. Men heeft ze namelijk eerst "geprimed" op het naleven van hun geloof door vragen te stellen over moskeebezoek en dan is het logisch dat ze een radicale gedachte aannemen. Zeker, als u ons eerst vraagt of we Mein Kampf lezen, dan verklaren we in de vragen daarna dat we de treinen weer naar de vernietigingskampen laten rijden. Mwah, klinkt erg logisch zulke linkse theorieŽn. Althans, als u helemaal geen hersens heeft. Eigenlijk moeten we niet zo zeiken, want het percentage slechte moslims van 70 % is in BelgiŽ even hoog en in andere landen minder. Proest, en dan is het goed willen ze zeggen?! En daar komt hij dan, de vergelijking met het christendom. Veel christenen zouden ook de bijbel boven de wet stellen en dat betekent niet dat zij de inquisitie terug willen. Klopt, maar zij hebben zich wel ontwikkeld. Christenen laten duidelijk merken in hun gedrag de bijbel niet volledig letterlijk te nemen. De islamisering en de jihad bewijzen het tegendeel.

Keulemans stelt dat PVV'ers maar een stel bangeriken zijn die niet willen begrijpen dat godsdienst voortkomt uit de maatschappij. Dat begrijpen we maar al te goed. Omdat enkel het extremistische gespuis en criminele berberapen naar ons land komen, goede moslims kunnen het namelijk gewoon rooien in het land waar ze geboren zijn, is Nederland een multicriminele smeltkroes geworden die aansluiting heeft gezocht bij de radicale islam uit het Midden-Oosten en zitten we nu met nederjihadisten opgescheept die aanslagen willen plegen. Andersom geldt dat de islam wereldwijd altijd al extremistisch is geweest en dat terroristen, om hun haat overal te kunnen verspreiden, de terroristen naar Nederland heeft gestuurd als vluchtelingen. Daar is gewoon voldoende bewijs van, de terroristen hebben het zelf toegegeven. Een groot deel van het tuig kwam hier binnen door de criminele zieligheidsindustrie. Nu kunnen de socialisten het wel verdraaien, maar hoe ze het wenden of keren: zonder islam geen radicale moslims en zeker niet in Nederland.

Onderzoeksbureau Motivaction heeft door alle commotie afstand genomen van het standpunt van Wilders en zegt dat de PVV-voorman de cijfers heeft misbruikt. Lekker objectief. Een wetenschapper moet neutraal en objectief blijven; laat het subjectieve gelul en gebruik voor de per definitie gekleurde politieke opvattingen over aan de volksverlakkers. Onderzoeker Ahmed Ait Moha poepte bijna in zijn broek nu zijn soortgenoten overal op Twitter dreigen om zijn ballen eraf te snijden omdat hij Wilders munitie zou hebben gegeven om zijn punten kracht bij te zetten. Snel probeert hij de boel te ontzenuwen door te stellen dat het om "oud" onderzoek gaat. Het onderzoek zou al vorig jaar zijn afgenomen. Erg geloofwaardig is dat niet, want in de wetenschap is het best gebruikelijk om te leunen op onderzoek van enkele jaren oud zolang er nog geen nieuw onderzoek gedaan is of zolang de informatie nog relevant zal zijn. "Boehoe, het onderzoek moet in een andere context worden gezien." Welke context? Dat het eigenlijk 100 % is en de rest sociaal wenselijk antwoordde?

Krampachtig houden ze vol dat islamitisch terrorisme vorig jaar nog niet bestond en men het dus over de strijd tegen Assad had. Bullshit, we zijn al in oorlog met de islam voordat de PVV werd opgericht en de jihad woekert al jaren voort. Het kan best zijn dat al die struisvogels die nog liever de Holocaust zouden ontkennen dan Wilders gelijk te geven, schijnheilig roepen dat ze verrast zijn door het islamitische geweld aldaar dat nu over dreigt te slaan naar Nederland, maar dat is het gevolg van hun categorische ontkenning. Men doelde op de strijd van de islam tegen het westen. Wie vorig jaar nog voor de nazi's was, kan niet dit jaar gaan lopen beweren dat hij daarbij niet de naam van Goebbels en Mussert heeft genoemd. Weer wijzen we op de waanzin van alles letterlijk nemen en voorts met oogkleppen op in de ontkenmodus schieten. Sodemieter op, we weten allemaal dat het gaat om de radicale islam. Afstand nemen van Wilders, is blijkbaar duizend keer eenvoudiger dan afstand nemen van terrorisme en moslimextremisten.

Ruud Koopmans, werkzaam bij het Berlijnse instituut WZB, roept eveneens dat Wilders' uitlatingen over het invoeren van de sharia gebaseerd is op een foute interpretatie van onderzoeken. Zie die laffe dhimmi's kronkelen als wormen om alles te rechtvaardigen. Natuurlijk gebruikt Wilders onderzoek tijdens zijn betogen. Al zijn beweringen zijn te herleiden op feiten die mensen met gezond verstand zouden moeten kennen. Aangezien zijn vijanden gul gebruik maken van de bewijs-ontkenreeksmethode, moet hij wel naar iets concreets grijpen om die kuttenkoppen iets mee te geven. Het getuigt van wijsheid om daarvoor juist de onderzoeken te gebruiken die uit de linkse koker zelf komen. Wat is er nu genialer dan verwijzen naar onderzoek gedaan door een moslimonderzoeker om aan te tonen dat meer dan 70 % van de moslims niet deugen? Uiteraard kan hij ook verwijzen naar de berichten waaruit blijkt dat 65 % extreem crimineel is. Notoire ontkenners accepteren geen enkel onderzoek. Wilders is werkelijk briljant door ze met hun eigen onderzoek om de oren te slaan.

Binnen de islam is het heel normaal om te liegen en dat wordt moslims ook van jongs af aan geleerd. Let maar eens op als u ooit eens mot heeft met zo'n cultuurverrijker. Fatsoenlijke Nederlanders schelden u de huid vol en als ze tot bedaren zijn gekomen maken ze excuses en geven ze grif toe dat ze fout zaten. Dhimmi's en moslims blijven zelfs liegen als ze in hun kist liggen. Ongeacht de hoeveelheid bewijzen die u kunt aanleveren. Vandaar dat we zien dat die islamitische onderzoekers zelfs bereid zijn om hun eigen onderzoek, het enige bestaansrecht van hun organisatie, naar de maan te helpen zolang dat maar betekent dat ze kunnen beweren dat Wilders fout zit. Terwijl Wilders het echt niet hoeft te hebben van zo'n miezerig onderzoekje. Er zijn zo veel signalen dat heel veel moslims niet deugen. Spekman (PvdA) zei al dat we deze mensen moeten vernederen en Rob Oudkerk (ex-PvdA) noemde hen kut-Marokkanen. Volgens Samsom (PvdA) hebben Marokkanen een etnisch monopolie op geweld. Zeker 65 % van de Marokkanen is een bekende van de politie en ze zijn veel vaker psychisch gestoord.

Islam is als kanker, Nederland moet blanker! O pardon, we moeten natuurlijk Joden moeten dood om minder Marokkanen scanderen voordat we al die teringapen van het MDI en justitie op ons dak krijgen. Klaag maar aan rode sukkeltjes. De cijfers liegen niet. Wij kwellen u met de harde waarheid, want die is het allerergste voor de ontkennende Gutmenchen. Onderzoekers hebben ontdekt dat de islam de grootste fascistische ideologie is in Amsterdam en Den Haag. Niet zomaar een onderzoekje van een stel neonazi's, maar gegevens afkomstig van het CBS dat zo'n beetje een overheidsorgaan is. Kortom, ons land is niet alleen in oorlog met de radicale islam, maar ook nog eens bezet door mensen die, heel gevaarlijk, door links als gematigden worden gezien. Totdat ze op 16-jarige leeftijd een mes grijpen en hun leeftijdsgenoten gaan afslachten zoals men drie hoog achter de schapen slacht op het balkon. Gevaarlijk, dat mag natuurlijk niet. Die cijfers publiceren dan. Dan gaan mensen een hekel krijgen een moslims. Foei.

Vandaar dat de ontkenindustrie op volle toeren draait en ook hier weer een antwoord op heeft. Eerst trachten ze nog met andere percentages en "feiten" de boel te bagatelliseren met het idee dat een veel groter percentage niet-moslim is. Ja, leuk, er zijn ook meer niet-moordenaars dan moordenaars, maar dat betekent niet dat moord een triviaal probleem is. Misdaad wordt niet pas een probleem als de meerderheid van de mensen crimineel is. Sterker nog, op het moment dat het aantal criminelen de meerderheid dreigt te halen, dan wordt de samenleving compleet onleefbaar. Dan ontstaan er getto's en burgeroorlogen. Het is vrij logisch dat we daar niet op willen wachten. Weer proberen ze het met bagatellisatie. "Het is maar 11 %, de rest zijn met meer of hebben er evenveel. Zo zijn er ook 11 % katholieken." Ja, dikke lul drie bier. Ons land is gestoeld op de joods-christelijke tradities. Van die mensen geen overlast. Bij maatschappelijk onaanvaardbare zaken als misdaad en terrorisme, kan het kleinste percentage al een levensgroot probleem vormen.

Net zoals men niet kan zeggen dat een inbreker in een huis waar nog drie andere mensen aanwezig zijn dus geen probleem vormt, kan men niet zeggen dat 11 % katholieken hetzelfde zijn als 11 % moslims. Onder de moslims is 65 % crimineel, vindt 73 % terrorisme wel leuk, heeft een groot percentage lange tenen en zorgt een minderheid ervoor dat we op allerlei culturele gronden moeten zwichten en capituleren. "Ja maar er zijn meer PVV'ers dan moslims." Klopt, maar een allochtoon telt in Nederland voor 20. Nederland is het enige land waar 20 zwarten ervoor kunnen zorgen dat een discussie over zwarte Piet dermate escaleert dat de halve bevolking onze Piet de nek om wil draaien. Zouden wij met 20 man een dergelijk belachelijk plan opperen, dan wordt er niet eens geluisterd. Wordt een zwarte afgewezen, dan kan hij landelijke publiciteit krijgen. Onze beheerder wordt in alle stilte gediscrimineerd. Positieve discriminatie en dhimmitude zorgen ervoor dat een minderheid aan overlast gevende moslims, 100 keer erger zijn dan de stille meerderheid.

Doorgaans kijken PVV'ers in een huisje-boompje-beestje-situatie liever naar SBS 6 met een campingsmoking aan dan dat ze op de bres springen voor ons land. Natuurlijk hebben ze op internet de grootste bek, maar het zijn al net zulke lafbekken als de andere kant van de politiek. Het enige voordeel is dat ze minder dom redeneren omdat ze niet die linkse teringzooi ondersteunen, maar qua actiebereidheid is het drie keer niks. Al zou 50 % van Nederland bestaan uit PVV'ers, dan nog zullen die 11 % aan moslims van wie een groot deel niet wil deugen, ons onder de voet lopen. Percentages kunnen zowel behulpzaam als heel verraderlijk zijn. Twee derde van de moslims die terrorisme ondersteunen is absurd hoog; zowel in getal als de impact op de maatschappij. 11 % aan bezetting lijkt niet zo hoog, maar heeft eveneens een grote impact. Heel moeilijk te begrijpen voor struisvogels die liever hun nek laten afhakken terwijl ze wegkijken. Ontkenners proberen semi-intelligent te lijken door voor te stellen dat de percentages voortaan anders genoteerd moeten worden. Dezelfde shit.

Islamisering is een ware sluipmoordenaar die als paard van Troje binnen is gehaald en waar de ontkenners hun botte hersentjes op breken. Zouden zij het moeten erkennen, dan moeten ze toegeven dat de islam Nederland in rap tempo aan het veroveren is en er onmiddellijk ingegrepen moet worden. Liever zien zij dat de vijand ons langzaam maar zeker in zijn macht krijgt. Vergelijk de kikkermetafoor. Zet een kikker in een pan en warm het water heel langzaam op totdat het kookt en de kikker blijft zitten. In het begin zal hij zelfs genoegzaam kwaken voor het heerlijke bad dat u hem biedt. Hij zal de islam als zegen zien, want zonder hen zat hij nog in de kou en in de regen. Wanneer de hitte langzaam opgevoerd wordt en men gaandeweg steeds meer privileges gaat afnemen, merken ze niet op dat ze gekookt gaan worden. Totdat het te laat is en ontsnappen onmogelijk blijkt. Niemand zal echter gaan protesteren. Het CBS zou gemeten hebben dat het aantal gelovigen al jaren stabiel blijft. Logisch, ze meten geloof en niet de fascistische ideologie.

Dat het aantal moslims dat de islam als religie ziet net zoals christenen en katholieken hun religie zien, laag ligt, dat geloven we wel. De rest gebruikt de islam en zijn fascistische koran als grondwet om zich tegen het westen te keren. Zulke ratten aanvallen betekent dus niet dat we ons richten op de nette moslims die hun religie hebben, maar op het radicale gespuis dat de islam enkel misbruikt ter rechtvaardiging. Christenen hebben hun geloof weten los te koppelen van het gewelddadige karakter van hun heilige boek. Moslims doorgaans niet. Waar wij een probleem mee hebben, is de voortgaande extreme islamisering van ons land die gepaard gaat met verlies van soevereiniteit, terrorisme en het op eieren moeten lopen voor geitenneukende gauwgekwetsten. 11 % waarvan twee derde terroristische sympathieŽn heeft, is keihard bewijs voor islamisering. Vooral als u bedenkt dat men expres niet alles wil meten. Bekend is dat het CBS vanaf 2004 gestopt is met islamieten tellen nadat hun aantal verdubbelde na de paarse kabinetten en het wordt alleen maar erger.

Overweging.

Voorkomen dat u ten prooi valt aan de methode van de bewijs-ontkenreeks is niet bepaald rocket science. Zodra iemand vanuit het niets vraagt om bronnen en / of meer bewijs voor feiten van algemene bekendheid, weet u dat u te maken heeft met een hersenloze trol die niks anders wil dan de discussie saboteren in de hoop dat uw standpunten nooit inhoudelijk besproken zullen worden. Onder feiten van algemene bekendheid vallen ons inziens alle feiten en omstandigheden die gekend of opgezocht kunnen worden door een redelijk geÔnformeerd persoon. We mogen best verwachtingen hebben en eisen stellen met betrekking tot het kennisniveau dat bij het onderwerp past. Wanneer een aantal wiskundigen bij elkaar komen om een nieuwe theorie te bespreken, is het ook niet noodzakelijk en zelfs ongepast om te vragen naar bewijs voor zaken die al in de brugklas van het voortgezet onderwijs worden besproken. Energie steken in het oplepelen van extra bronnen en bewijs waarvan de aanvrager toch al weet dat hij ze gaat afschieten, is zonde van uw tijd.

Negeren kan lastig zijn omdat degene die het verzoek doet, het boze opzet heeft op sabotage en zal protesteren als zijn aanvraag niet gehonoreerd wordt. Doorgaans leidt dat tot een verpeste discussie omdat er onenigheid ontstaat over de kwestie van het wel of niet verschaffen van de extra info. Hierdoor heeft de trol reeds bereikt wat hij wil: geen extra aandacht voor de feiten en geen inhoudelijke discussie waarbij hij het risico loopt het gelijk van de tegenpartij te moeten erkennen. Vandaar dat wij volstaan met melden aan de trol dat zijn methode bekend is en dat hij geen verdere moeite van ons hoeft te verwachten. Zijn kennisniveau moet hij dan eerst elders gaan lopen bijspijkeren voordat hij weer welkom is in de discussie. Meestal zien we ze dan niet meer terug. Met sabotage als einddoel, zal hij zich niet weer in een positie manoeuvreren waarin hij altijd qua kennis een zwaar nadeel zal houden. Politici als Wilders kunnen er voordeel bij hebben door hun tegenstanders te laten weten dat hun kinderachtige methoden bekend zijn.

Opmerkelijk is dat degenen die het vaakst roepen aan het roepen zijn om extra onderbouwing en nog meer informatie om het daarna steevast af te wijzen, ook de mensen zijn die zelf de omgekeerde stelling verdedigen zonder bewijs. Van Wilders wordt verwacht dat hij zijn beweringen tot op de komma bewijst en dat zijn uitingen voldoen aan de meest kromme regeltjes. Zeggen dat 73 % van de moslims aantoonbaar niet deugt in een onafhankelijk onderzoek is niet genoeg. Dan moet hij bij wijze van spreken het precieze aantal aantonen, van al die mensen een handtekening onder een verklaring hebben of videobeelden kunnen laten zien van moslims die "Hamas, Joden aan het gas!" scanderen. En dan nog zal het nooit als bewijs van islamisering en terrorisme gezien worden. Alles wordt dan simpelweg verdraaid. Omgekeerd nemen zij de bewering dat alle moslims deugen behalve misschien een paar, wel zomaar voor de waarheid aan. Wees consequent. Tijdens de meeste discussies is een flinke onderbouwing met cijfers buitenproportioneel. Dat doen uw vijanden ook niet.

Problematisch is echter het feit dat veel onderzoeken en statistieken geen reŽel beeld weergeven van de werkelijkheid. Onderzoekers zijn gekleurd en partijdig. Of krijgen van hogere hand aanwijzingen mee om bepaalde dingen helemaal niet te onderzoeken. Zo mogen er over allochtonen geen statistieken worden verzameld die een volk in een slecht daglicht kan stellen. Probeer maar eens een vergelijking te vinden tussen het IQ van zwarten en blanken. Voor zover dat ooit al eens gedaan is, verklaren onderzoekers verschillen altijd in termen van een verschillende omgeving, geen kansen gekregen in de maatschappij en racisme van blanken. Hoe kunnen we dan wel waarde hechten aan een onderzoek dat zegt dat heel veel moslims niet deugen terwijl we andere onderzoeken die de moslimgemeenschap in een positief daglicht stellen zullen afwijzen? Voor dit probleem bestaat helaas geen kant en klare oplossing. Onderzoeken moeten echter op waarde worden geschat in de gehele context waarin meer bewijzen beschikbaar zijn.

Hoe onwelgevallig politiek incorrecte meningen u ook in de oren mogen klinken en hoe groot uw hekel aan de PVV ook is: Wilders heeft de feiten echt niet verzonnen. Zijn betoog tegen de multicriminele samenleving is het gevolg van tienduizenden incidenten met criminele moslims de afgelopen jaren. We hebben gezien hoe de zieligheidsindustrie een machtig gedrocht is geworden om terroristen vermomd als vluchtelingen en asielzoekers ons land binnen te krijgen. Dagelijks zijn we getuigen van de ellendige uitwassen van die vervloekte multikul. Van halal in supermarkten tot het censureren van de series waar we als kinderen zo graag naar keken. Zelfs topambtenaren van justitie en magistraten van de Hoge Raad houden er antisemitische denkbeelden op na als ze roepen dat ISIS een complot van zionisten is en hun ogen sluiten voor Jodenhaat van moslims om maar rechts-realisten te kunnen vervolgen. Verwijzen naar onderzoek is slechts ondersteunend bedoeld om aan te tonen wat allang duidelijk is geworden.

Wanneer Wilders zegt dat 73 % van de moslims vindt dat de terroristen in SyriŽ helden zijn, dan zegt hij niet dat hij die conclusie trekt op basis van het enkele onderzoek waarnaar hij verwijst. Dan bedoelt hij dat er duizenden bewijzen liggen dat veel moslims crimineel zijn maar dat het onderzoek een voor al jullie sukkeltjes makkelijk te behappen document is dat onafhankelijk is uitgevoerd en waarbij men dus niet kan zeggen dat er partijdigheid in het spel is. Tot mierenneuken aan toe een onderzoek aanvallen is derhalve niet relevant. We bespreken al 10 jaar duizenden incidenten met moslims. Wie dat gaat ontkennen met kinderachtige beweringen op basis van miezerige details uit een onderzoek, heeft wel een enorm bord voor zijn kop. Op ieder onderzoek is wel iets aan te merken. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat het ook ondersteund kan worden door ander bewijs en een goede degelijke argumentatie. Wetenschap en politieke debatten voeren is zoveel meer dan 1 onderzoek wel of niet als ultiem bewijs van het gelijk zien.

Rechts-realisten hebben duizenden bewijzen plus dat ze naar wetenschappelijk onderzoek verwijzen. Met drogredeneringen gaten proberen te schieten in een onderzoek, heeft derhalve weinig zin: de rest blijft keihard overeind staan. Vergelijk dat met de manier waarop de linkse vijanden dat doen. Zij beweren maar wat, maar hun gelul vindt nooit evidentie. Op geen enkele manier. Niet in de media, niet in het dagelijks leven, niet door gebruik van het gezonde verstand en niet in wetenschappelijk onderzoek. Zij kletsen een eind heen en proberen als Gutmenchen hun morele superioriteit als oneigenlijk argument te gebruiken. Geen wonder dat Roemer (SP) door de mand viel toen hem gevraagd werd cijfers te geven ter onderbouwing. Hij deed allemaal beweringen die niet vielen onder algemene kennis en toen hem gevraagd werd naar een bron, kon hij alleen maar stotteren en stamelen. Zie daar uw onderscheid en oplossingen. Gebruik onderzoek ter onderbouwing van de feiten waar voldoende bewijs voor is en laat al die ontkenners lekker te tering krijgen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.