Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 5 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

782 Eurofielen parasiterende imbecielen
781 Tekort van haver tot gort
780 Aanbesteed door een hersenscheet
779 De grens ligt bij geweld
778 Falen waar slinksen van balen
777 De bewijs-ontkenreeks
776 Peper aan uw reet
775 Dhimmi's kronkelen en kruipen
774 Fraude is het toppunt
773 Socialisten pijpen jihadisten
772 Politiesukkeltjes wereldwijd
771 Onderwijsaccreditatie onder de maat
770 Wij weren en discrimineren!
769 Omsingeld door oorlogszuchtigen
768 Alles wordt niet beter
767 Landverraders verdienen de doodstraf
766 Onderwijsadvies waar ik op pies
765 Notice and fuck you!
764 "Joden moeten dood!"
763 Geheim van geen dienst

771 # Onderwijsaccreditatie onder de maat #
Gepost door Misdefinitie op 29-08-2014 om 23:14.
Na de landelijke onderwijsdebacles en het openbaren van onderwijsmisstanden, wisten de hoge bestuurders van instellingen in het hoger onderwijs niet hoe snel ze het kritische geluid de kop in moesten drukken. Alles onderzeiken over de bar slechte staat van het onderwijs, zou alleen maar het domein zijn van zwaar gefrustreerde studenten voor wie het niveau te hoog was. Totdat die verdomde neonazi met maar liefst 3 titels voor zijn naam het ging zeggen en de grote kranten er jaren later pas over durfden te schrijven. De waarde van het diploma stond niet meer boven alle twijfels verheven en het is zo lastig om de schijn op te houden als zo'n beetje alle onderwijsinstellingen in het nieuws zijn geweest vanwege slecht onderwijs. Thans is het onmogelijk om te ontkennen dat er iets grondigs mis is met ons onderwijs. Politici hebben daarom geprobeerd studenten wijs te maken dat het systeem nu verbeterd is. Geschokt reageert de politiek op de NVAO die 26 opleidingen finaal slacht. Wat nu? Alle incompetente bestuurders opzouten? Wel nee, dat hoort er gewoon bij.

Het systeem deugt niet.

Zogenaamd verrast reageren als het zoveelste bericht in de media verschijnt dat een hbo of universiteit in ontbindende staat verkeert, getuigt enkel nog van grenzeloze hypocrisie en domheid. Bestuurders heffen het glas, deden een plas en alles blijft zoals het was. Elk debat dat over deze kwestie wordt gevoerd, slaat de plank volledig mis. De politiek verzandt in oeverloze discussies waar het onderwijs en zeker de gedupeerde studenten geen flikker aan hebben. Leuk voor de achterlijke bŁhne, meelopers, lobbyclubs en andere belanghebbenden bij slecht onderwijs, maar daar koopt u weinig voor als een diploma na vier lange jaren investeren geen enkel voordeel meer geeft bij het solliciteren. Bij elk bericht over falende onderwijsinstellingen, houden we hoop dat er eens een keer een echt hervorming aan komt die het niveau en de kwaliteit op peil kan brengen. IJdele hoop gezien de malloten in de politiek. Het debat over het falen van de opleidingen Geesteswetenschappen werd als flauwe mosterd na de maaltijd een ontkenningsdans van de echte problemen.

Politici zijn doorgaans maar een stelletje lamlendige leeghoofden die trucjes uithalen om te kunnen grossieren in dooddoeners, drogredeneringen en gare clichťs. Alle sprekers beginnen met beweren dat onderwijs hen nauw aan het hart ligt en dat zij streven naar kwalitatief goed onderwijs. Heeft u ooit een bewindspersoon of ook maar een burger anders horen beweren? Iedereen is voor goed onderwijs. Net zoals iedereen tegen oorlog is. Het probleem ligt meer in het idee dat de meningen over wat goed onderwijs is en zelfs of het onderwijs heden ten dagen wel zo slecht is, extreem verschillen. Net zoals mensen die elkaar koelbloedig afmaken tijdens een oorlog, zullen ontkennen dat er sprake is van oorlog. Voor zover het wel wordt erkend, dan ligt het natuurlijk altijd aan de ander en nooit aan het eigen optreden. Geef nou eens toe dat we in onze kenniseconomie grandioos falen met ons slechte onderwijs. Praatjes vullen geen gaatjes. Alle onzin over het onderwijs hebben we al vele malen gehoord.

Van Meenen (D66) wijt de (recente) problemen aan wat hij de opjaagcultuur noemt. Studenten worden aangespoord met perverse financiŽle boetedoening als ze niet snel genoeg door hun studie stormen. Hierdoor zouden zij docenten onder druk zetten of medelijden oproepen waardoor docenten genadezesjes gaan geven om van die jankende student af te zijn en omdat ze een dikke bonus ontvangen. Scripties die eigenlijk een 4 of 5 waard zijn, krijgen daardoor toch een zesje. De D66-eurofiel noemt dat een vervelende uitwerking van het rendementsdenken. Alles draait om geld en studiesucces. Hij verwijt de VVD dat ze kwaliteit verwarren met snelheid. Duisenberg (VVD) geeft op zijn beurt aan dat het voor het linkse D66 al voldoende is als er met geld gesmeten wordt. Commissie Veerman zou gewezen hebben op het gebrek aan ambitie en de VVD ziet daarom verbetering als de studieprogramma's intensiever worden. Niemand merkt op dat het onderwijs ook al slecht was zonder de recente rendementsafspraken en opjaagboetes.

Zondermeer vinden we het opjagen van studenten met allerlei smoesjes terwijl het gewoon om geld gaat dat ze willen besparen om het ten goede te laten komen aan Europa, een slecht idee. Gelul over dat studenten zo snel mogelijk door hun studie moeten omdat anders is aangetoond dat ze het niet zullen halen, is aantoonbaar bullshit. Doen alsof een bindend afwijzend studieadvies bijdraagt aan bewuster kiezen en een hoger studiesucces, net zo goed. Wij zien deze regelingen echter als extra factor die een studeerbaar programma in de weg staat. Maatregelen als het leenstelsel, zijn niet ingevoerd om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Men voert, zoals we al eerder hebben betoogd, het leenstelsel in om extra geld over te houden voor linkse hobby's. Zulke regelingen moeten, ongeacht hun invloed op de "kwaliteit", per definitie verdwijnen. Suggereren dat de kwaliteit verbetert, is belachelijk. Wel maakt het praten over rendement politici ervan bewust dat er interne factoren spelen die de kwaliteit wel beÔnvloeden.

Mohandis (PvdA) merkt op dat hij zelf tijdens zijn studie nooit het idee heeft gehad hogere cijfers te krijgen vanwege rendementsafspraken. Dergelijk anekdotisch bewijs is populair in de politiek, maar heeft discussie-technisch natuurlijk geen enkele waarde. Iedereen kan zeggen dat hij van alles en nog wat heeft meegemaakt. Het meest essentiŽle punt waar het bij de ontdekking van misstanden over gaat, is juist het feit dat iets u niet zelf overkomt, niet de conclusie rechtvaardigt dat de misstanden niet bestaan. Het feit dat u nog nooit verkracht bent of nooit getuige bent geweest van het misdrijf, betekent niet dat het misdrijf nooit plaatsvindt. Sterker nog, de meerderheid van de mensen krijgt nooit te maken met misstanden en misdrijven. Daardoor sluiten mensen de ogen en kunnen misstanden zo lang voortsudderen. Vooral als het een publiek geheim is omdat er stiekem toch veel mensen van profiteren. Leer verder te kijken dan uw neus lang is. Wij hebben ook nooit punten cadeau gehad, maar wel gezien dat anderen het cadeau kregen.

Geld verdienen als oorzaak voor genadezesjes en slecht onderwijs, gebeurt in onderwijsinstellingen die toch al frauduleus en corrupt zijn. Beertema (PVV) vindt dat het opheffen van prestatieafspraken niks helpt. Wij zijn het daar niet mee eens. Wanneer studenten niet meer geketend zijn aan bureaucratie en vrijheden hebben, hebben ze meer mogelijkheden om zelf naar kwaliteit te zoeken. Begin deze eeuw konden we nog onze studie zelf inrichten en vakken waar we genaaid werden vervangen door andere constructies. Thans is er maar een mogelijkheid om studies te halen en zijn studenten afhankelijk van een beperkt aantal ambtenaren. Doet er een zijn werk niet goed, dan kan een hele studie naar de maan geholpen worden. In onze studietijd hebben we vaker naar alternatieven gezocht om het denkniveau te halen omdat het standaard curriculum van de opleiding niet deugde. Nu is het de rug tegen de muur. Studenten worden voor hun hele leven gedupeerd door diploma-inflatie en regelzucht die het onmogelijk maakt om er iets aan te doen.

Duisenberg (VVD) verdedigt in dit kader rendementsafspraken. Zo is het aantal commissies sterk gestegen. Nog meer bureaucratie en onnodig papierwerk. Het nieuwe stelsel kent verschillende aanscherpingen. De rekenkamer is laaiend enthousiast en ook de NVAO benoemt weer zaken. Slechte opleiding? Prima, dat duidt op strakke handhaving. Dat is winst. Anders hadden ze er nooit van kunnen horen. De lat hoog leggen werkt volgens de bewindsman. Een heldere consequentie vindt hij belangrijker dan het verbeteren van de kwaliteit. Onvoldoende voor een opleiding? Ach, dat is een klein probleempje met het rendement. Universiteiten moeten daar maar mee dealen, niet de politiek. Gaat het dan toch mis? Dan moet er gekeken worden naar de menselijke maat. Volgt u het nog? Nog meer falen? Komt door gebrek aan ambitie. Befelh ist Befelh, anders treedt er verslapping op. Schadevergoeding? Dat kan allang hoor. Duisenberg maakt een denkfout. De lat wordt voor studenten steeds hoger gelegd, maar de instellingen blijven wegkomen met slecht onderwijs.

Mohandis (PvdA) vindt dat we ons niet zo druk moeten maken. Slechte verhalen bereiken u niet voor het eerst. Daar moet u aan wennen. Net zoals u er maar aan moet wennen dat u op straat beroofd, verkracht en bespuugd wordt door kamelenpijpers. De media maken ons volgens hem gek. Alle verhalen worden aangedikt. Goed informeren en herstellen is het advies. Weliswaar kan het falen daarmee eindeloos doorgaan, maar dat doen ze in de politiek ook. Het systeem detecteert, dus deugt het. Dat het systeem van handhaving nooit hetzelfde kan zijn als het onderwijssysteem, is een detail dat maar even achterwege wordt gelaten. Zijn persoonlijke ervaring is dat hij nooit een slechte kwaliteit heeft ervaren. Logisch in een onderwijsveld waarin het niveau voor allochtonen onzichtbaar terug wordt geschroefd zodat zij gratis aan een diploma kunnen komen zonder dat meteen de hel losbreekt op school. Misdefinitie is de eerste en enige geweest die heeft durven benoemen dat er op instellingen wordt gediscrimineerd om allochtonen te bevoordelen.

Dan wordt minister Bussemaker (PvdA) ter verantwoording geroepen voor de puinzooi in het onderwijs. Wat gaat de minister doen aan de zoveelste klucht van het onderwijs? Op welke socialistische manier gaat ze de kwaliteit nu weer omhoog krijgen? Hoe gaat zij de waarde van het diploma weer garanderen? Krijgen al die falende bestuurders, inclusief politici, eindelijk eens de zak zodat we orde op zaken gaan stellen? Tijdens het debat wist de minister vriend en vijand te verrassen met de opmerking dat het systeem deugt. Pardon? Voor de zoveelste keer berichten in de media dat opleidingen niet aan de eisen voldoen en dan zeggen dat het systeem deugt? Is ze nu helemaal van de linkse pot gerukt? Kijk maar of u deze redenatie kan volgen. Vroeger werden onderwijsmistanden door Janmaat, Misdefinitie, Wilders, GeenStijl en daarna pas de Telegraaf belicht. In die volgorde. Dit bericht komt door het NVAO. Dus als we het goed begrijpen, is het feit dat het onderwijs nog steeds slecht is niet erg omdat dat bericht nu niet van klokkenluiders komt.

Beste mensen, wie kan die socialistische debielen eens aan hun botte verstand brengen dat (het aanzien van) de boodschapper niet relevant is en dat slecht nieuws nog steeds slecht nieuws blijft als het door een ander naar buiten wordt gebracht? Het zou een verbetering zijn omdat het NVAO als commissie die wettelijk verantwoordelijk is voor de accreditatie (beoordeling of een opleiding aan de wettelijke eisen voldoet) nu wel zijn mond durft open te trekken. Nogal een boute conclusie. Ten eerste is het feit dat een door ons betaalde organisatie zijn werk doet, geen verbetering, maar normaal. Ten tweede is helemaal niet bekend of het NVAO nu wel alle verkeerde opleidingen eruit vist. Voor hetzelfde geld, zijn alle opleidingen nog steeds slecht en worden nu de schijnwerpers gericht op een selectief deel. En ten derde is er helemaal geen verbetering opgetreden: het onderwijs is nog steeds bar slecht. Zolang het onderwijs nog van erbarmelijk niveau is en wij meer misstanden boven tafel halen dan officiŽle instanties, is er geen verbetering.

"Ja maar, er is geen sprake van fraude of onrechtmatig handelen." Domme doos, de NVAO zegt geen fraude te hebben ontdekt. Dat betekent niet dat het er niet is. Blijkbaar hanteert de politiek een andere definitie van fraude, want wij vinden dat als een studente een 5 verdient maar een 6 krijgt omdat ze zulke mooie dikke tieten heeft, wel degelijk fraude. Wij vinden gerotzooi met vrijstellingen, eveneens fraude. Wij vinden het omlaag gooien van het niveau om allochtonen de kans te geven te slagen zonder aan de eindtermen te voldoen ook fraude. Om nog maar te zwijgen van het zo inrichten van het systeem dat studenten verplicht in waardeloze groepen moeten samenwerken vol profiteurs die zo onterecht aan een diploma worden geholpen zonder daar echt voor te werken. Maar ze nemen het zeer serieus hoor. De slechte opleidingen hebben allemaal herstelplannen ingediend en die zijn goedgekeurd. Opgelost toch?! Ongelooflijk, als wij ook maar even falen, dan ligt ons hoofd zo in de guillotine, maar slechte opleidingen hebben 2 jaar ter "verbetering".

Nog zo'n schijnverbetering van het systeem is een nieuwe wet die het voor de CVAO mogelijk maakt om opleidingen niet alleen groen of rood te geven, maar ook oranje. Vroeger was het alleen groen en rood. Een opleiding voldeed of voldeed niet en moest stoppen. Het gevolg was dat toezichthouders een oogje dichtknepen zodat slechte opleidingen niet hoefden te stoppen. Nu zeggen ze tegen de opleidingen dat ze kunnen aanrommelen tot aan de controle omdat ze toch altijd twee jaar de tijd krijgen om te verbeteren. Ondertussen lopen er duizenden studenten weg met een diploma zonder aan de eisen te voldoen, maar hey, dat lost de politiek op door te zeggen dat het juridisch echt niet zo onrechtmatig is. Erg fijn dat uw tandarts juridisch gezien de juiste papieren heeft, maar uw gebit net zo behandelt als zijn kamelen. Waanzin, als een diploma boven alle twijfel verheven moet zijn, is 2 jaar echt belachelijk. Wat zal uw werkgever zeggen als u al jarenlang schade berokkent en bij ontdekking roept dat u 2 jaar eist om uw gedrag te verbeteren?

Kritische rapporten horen nu eenmaal bij het systeem, vindt de minister. Niks aan de hand. Zo, dat is lekker makkelijk. Gemelde misstanden hoeven opeens niet meer zo serieus genomen te worden, want er is altijd een herkansing. Vol misplaatste trots meldt zij dat 87 % wel meteen een goede beoordeling krijgt. Ook dat baart ons zorgen. Alle misstanden die wij nog steeds tegenkomen op geaccrediteerde (dus goedgekeurde) opleidingen, worden niet opgemerkt. Wij vinden 87 % erg mager. Als dat percentage van de treinen op tijd rijdt, dan betekent dat een nog groter percentage er last van heeft. Alles duidt op een mooi-weer-praatje van de minister. Gesteld wordt dat de onrust nu veel minder is dan tijdens eerdere onthullingen. Nogal logisch en erg goedkoop om hiermee te scoren. Studenten zijn inmiddels zo vaak opgeschrikt door zulke misstanden, dat ze nu hun schouders ophalen. Diploma's blijven toch geldig. Gewenning en daardoor geen stennis meer schoppen, betekent niet dat nieuwe misstanden niet net zo erg zijn.

Bagatellisatie lijkt het enige doel van de redevoering van de bewindslieden die verantwoordelijk zijn. "Transparantie en openheid worden gewaardeerd." Hoezo dan? Eerst was de conclusie dat het niet deugt en dat is nu precies hetzelfde. Meer informatie krijgen we niet, laat staan nodige hervormingen. "Ach, de opleidingen zijn alleen slecht op het gebied van inhoud, toetsing en eindkwalificaties." Hoor eens, dan wordt dus alles opgenoemd. "Zeur toch niet, het blijft mensenwerk." O ja, en dus is het gerechtvaardigd dat het dan maar slecht is? Wij als mensheid profileren ons verdomme als intelligentste soort in het heelal, dan moeten we ons daar ook naar gedragen. Auto's die slecht zijn worden eveneens terug geroepen. Waarom niet wat extra's doen voor het onderwijs? Waarbij we nadrukkelijk opmerken dat nog meer geld pompen dat in handen komt van amateuristische incompetente bestuurders, echt niet werkt. Bussemaker stelt dat alle problemen in het onderwijs onderwijskundig van aard zijn. Ja, en alle problemen met dieven gaan over misdaad. Duh.

Samenhang is een ander groot probleem binnen het onderwijs. Curricula worden veelal samengesteld door hoogleraren die in hun ivoren torentje vooral graag hun eigen hobby's en interesses willen overbrengen. Het is echter veel te makkelijk om de schuld neer te leggen bij de verstrooide professor en het in de politiek erbij te laten. Slechte samenhang impliceert niet per se een slechte studie. Een studie die bestaat uit willekeurige vakken uit 3 totaal verschillende opleidingen, zal op het theoretische en abstracte niveau waarop universitaire studies gegeven worden heel waardevol kunnen zijn. Dan krijgen we een ingenieur die tevens iets weet over de sociale wetenschappen en ook nog inzicht heeft in juridische problemen. In vakjargon wordt deze vorm van onderwijs interdisciplinair genoemd. Vakken volgen bij een paar verschillende opleidingen. Problematisch is de dwang die de politiek hen hierbij oplegt. Door het Derde Rijk Europa en de zeer zwaar overdreven waarde van de internationale orde, zijn alle opleidingen een mengelmoes geworden.

Altijd maar mengen is zelden een goed idee. Dat zien we bij mensen in een land, maar ook in het onderwijs. Voor wie internationaal wil gaan werken en / of een brede interesse heeft is interdisciplinair een goede keuze. De rest van de studenten wil gewoon werken in Nederland en zoekt daarom een gedegen vakopleiding die in 4 of 5 jaar opleidt tot een vakman of vakvrouw. Al vaker hebben we aangegeven dat geen enkele opleiding in Nederland, met uitzondering van een aantal beroepsopleidingen en een handjevol duale opleidingen, ertoe leidt dat studenten na het afstuderen daadwerkelijk hun vak beheersen. Kijk om u heen. Het aantal idioten dat u ziet als u nog niet blind bent geworden door de leugens en propaganda van de politiek, bewijst genoeg. "Wij staan voor profilering, niet iedereen moet hetzelfde doen." Fuck you, iedereen die aan dezelfde opleiding begint, moet godverdomme wel hetzelfde weten en doen. Onderwijs moet zich niet aanpassen aan het niveau van de student, maar de student moet het niveau van de stof leren beheersen.

Docenten zouden niet kunnen frauderen omdat er een systeem ligt. Er ligt ook een strafrechtsysteem dat moord en verkrachting verbiedt, betekent dat dan ook dat criminelen dat niet meer kunnen? "Hoogleraren doceren enkel hun passie." Logisch, hoogleraren zijn specialisten op een heel klein vakgebied. Over alle andere vakgebieden weten zij te weinig. Wordt het niet eens tijd om gewoon docenten op te leiden en niet alleen gepromoveerden en hoogleraren te vragen om te doceren? Men doet op universiteiten altijd zo interessant door te stellen dat alleen een professor de stof kan samenstellen, maar laten we eerlijk zijn. Vrijwel alle grote generieke opleidingen, gebruiken grofweg de boeken die door uitgevers worden aangeboden. Boeken die geschreven worden door vooraanstaande professoren in het vakgebied. Om die stof aan studenten te doceren, is echt geen hoogleraar nodig. Dat kunnen wij ook wel doen hoor. Nadenken over een curriculum is voor de deskundige geen hogere wiskunde. Opleidingen moeten gestandaardiseerd worden en echte docenten aannemen.

Binnen deze context wordt de discussie onderzoek versus onderwijs gevoerd in universiteiten. De ene ziet graag meer onderzoek, de ander wil meer aandacht voor het onderwijs. Van onderzoekers is bekend dat ze het onderwijs als last zien. Men schuift het onderwijs daarom in een verdomhoekje. Onderzoeksgeld afpakken en hen dwingen meer naar het onderwijs om te kijken, werkt echt averechts. Een onderzoeker in hart en nieren, moet ervoor kunnen kiezen om gewoon zijn werk te doen. Er zijn ook mensen die graag een combinatie zullen waarderen, zoals wij. Promoveren en tegelijk werkzaam zijn ten behoeve van het onderwijs lijkt ons fantastisch. Daarnaast zijn er echte onderwijsrotten die met een goed programma de lesstof prima kunnen overbrengen aan studenten zonder zelf hoogleraar te zijn. Een introductiecursus Psychologie of Rechten gaat altijd met dezelfde literatuur. Hoogleraren hoeven dat niet te doen. Desondanks blijft de discussie over financiŽle prikkels actueel. Politici vinden dat studenten erbij gebaat zijn als ze snel moeten studeren.

Bussemaker geeft ronduit toe dat rendementsafspraken op dit moment nog in de experimentele fase zitten. Leuk hoor dat je als student te weten komt dat alle shit die je nu overkomt in het onderwijs, een experiment is dat straks misschien teruggedraaid gaat worden voor de volgende lichting. "Maar ik wil zien wat het effect is," jammert de minister. Krijg nou wat, ons toch al zwaar belabberde onderwijs gebruiken als linkse proeftuin voor nog meer ellende. Echt, we verzinnen dit niet. "Studenten moeten niet op eigen houtje blijven zitten." Vast, socialisten willen dat iedereen zo snel mogelijk door het onderwijs rost zodat ze kunnen zeggen dat er goed onderwijs is gegeven terwijl het in de praktijk waardeloos is. Men merkt op dat het gebrek aan het meegeven van het academische denkniveau nergens genoemd wordt. Nee, omdat dat niet zo makkelijk te meten is kuttenkop. Het systeem werkt dus helemaal niet. "Doe niet alsof uitval geen issue is." Stop met dat geleuter. Uitval is een gevolg van slecht onderwijs, geen oorzaak.

Denkende op de socialistische manier, wordt er gesteld dat iedereen in staat gesteld moet worden om gegarandeerd zijn diploma te halen binnen de tijd die ervoor staat. Begin vandaag en u heeft over 3 jaar uw papieren in handen. Desnoods op een andere opleiding, via dubieuze regelingen of door simpelweg het niveau aan uw leervermogen aan te passen. Dat heeft het onderwijs kapot gemaakt. Waarom studeren studenten? Om naast zelfontplooiing op hun eigen manier een waardevol diploma te halen dat niet iedereen kan halen. Anders is het zinloos. Wij zijn intelligenter dan de rest, daarom zijn wij in staat om op een hoger niveau te functioneren dan alle hersenlozen. Aangezien u dat niet gelooft als wij dat zo zeggen, willen we dat kunnen aantonen met een waardepapier als een diploma. Het diploma behoort ons denkniveau aan te geven en een objectieve en waarheidsgetrouwe opsomming te maken van ons kennisniveau. "Willen studenten andere dingen doen en vrije keuze hebben, dan moeten ze maar in deeltijd gaan sturen." Mogen we dat verdomme zelf uitmaken?!

"EnquÍtes geven aan dat 80 % van de studenten tevreden is." Juist, 80 % van de Nederlanders vonden het in de oorlog ook wel best dat er concentratiekampen waren. Zij hadden er immers geen last van en ingrijpen: ho maar. Nederland zou in de top-3 positie zitten. Leugens, grove leugens en statistiek. Onze universiteiten staan niet in de top-3 en bovendien: wat hebben wij eraan om na geknoei met cijfertjes statistisch gezien uitspraken te kunnen doen terwijl het niveau om te huilen is? En wat boeit het dat ons slechte onderwijs nog boven het nog slechtere onderwijs uitsteekt? Uiteindelijk gaat het erom dat onze jongeren worden opgeleid tot professionals en dat is overduidelijk niet het geval. Bussemaker vindt dat universiteiten het zelf maar moeten oplossen met interne middelen. Extra beoordelaars die scripties nakijken, betere samenhang in curricula, de organisatie structureren en kijken naar ambitie. Leuk bedacht mevrouw de socialistische geldverspiller, maar door alle regelzucht ligt het onderwijs gewoon aan de ketting.

Instellingen zouden na haar vermanende toespraak in staat moeten zijn om hun examencommissies te verbeteren. Wie Misdefinitie al wat langer volgt, weet dat examencommissies niks anders zijn dan hersenloze studieadviseurs met een paar bureaucraten die de zielige regeltjes die ze zelf verzinnen en steeds wijzigen niet eens kennen. Hoe vaak hebben we al niet bestuursrechtelijke procedures moeten voeren omdat besluiten van de examencommissie niet deugden? "Die commissies hebben nu bredere taken en bemoeien zich met het onderwijs." Bemoeienis die leidt tot problemen omdat ze daar geen verstand van hebben. O wacht, negatieve beoordelingen van opleidingen zijn ook niet zo erg omdat er beoordelingen bestaan op verschillende niveaus. Een falende hogeschool kan daardoor als fantastisch worden beoordeeld terwijl alle opleidingen zuigen. Wat een prachtig systeem hebben we toch. Academische vrijheid is ook taboe. Weg met alle vrijheid en de individuele verantwoordelijkheid. Daar heeft links zo'n hekel aan. De universiteit is schoolser en slechter geworden.

Het moet u opvallen dat de retoriek van de onderwijsminister ernstig trieste vormen aanneemt vol met dooddoeners. "Interdisciplinair onderwijs vergt nu eenmaal verandering." Alsof interdisciplinair een harde eis is. Alsof al die veranderingen per se verbeteringen impliceren. Alsof verandering betekent dat we de slechte kwaliteit op de koop moeten toenemen. Zelden zoveel onzin bij elkaar gehoord. Bisschop (SGP) vindt het wel best als we "gecontroleerd" de ruimte geven voor experimenten. Alsof het onderwijs niet al decennia lang anaal wordt verkracht door linkse proefjes. Hij draait het probleem voorts om. "Steeds maar weer kwaliteit eisen, kunnen de studenten dat wel aan? Zijn onze ambities niet te hoog?" Sodemieter eens gauw op. Studeren op het hoogste niveau, impliceert het allerhoogste niveau. We moeten eens af van het idee dat iedereen zijn master bij een pak wasmiddel moet kunnen halen in 4 jaar. Wat is er godverdomme in hemelsnaam mis met het eisen van het hoogste niveau als ze een diploma (waarop staat dat ze dat niveau hebben) willen?

Studenten die genaaid zijn door de slechte opleidingen, moeten natuurlijk wel geÔnformeerd worden. Want als hen bureaucratisch is medegedeeld dat ze door hun opleiding besodemieterd zijn, is er juridisch niks meer aan de hand. Beste student, fijn dat je bent afgestudeerd, maar je diploma is alleen nog op juridische gronden iets waard. Gefeliciteerd met uw werkloosheid. "Maar die studenten kunnen dan naar de examencommissie stappen en extra vakken volgen." Ja, maar wel tegen het instellingstarief. Wel in hun eigen tijd. Terwijl het aantal maanden dat ze werkloos blijven schrikbarend toeneemt en iedereen weet dat langer dan 6 maanden werkloos meerdere jaren zonder werk impliceert. "Het is een complex aan factoren." Vast, maar het probleem is heel helder. Het systeem deugt niet, het onderwijs deugt niet en de mensen die verantwoordelijk zijn deugen ook niet. Wat gaat de minister daaraan doen? "Laten we niet alles gaan juridiseren. Studenten moeten er zelf achteraan gaan. Discussies moeten door de deskundigen daar worden gevoerd."

Geweldig, niks doen dus en iedereen aan zijn lot overlaten. Krijgen studenten dan nog een schadevergoeding als hun opleiding te slecht bleek of zelfs moet stoppen? Ook daar wordt niks voor geregeld, want "ze kunnen nu al naar de rechter stappen." Dat de schadevergoeding die de rechter uitkeert slechts een fractie van de werkelijke schade is (als de student al in het gelijk wordt gesteld) doet blijkbaar niet ter zake. Schade die opgelopen wordt door een langdurige werkloosheid omdat het diploma besmet is? Nooit van gehoord, want iedereen kan toch afgewezen worden? Alumni (oud-studenten) zijn net zo goed geÔnformeerd. Op falen moet geen straf staan volgens de minister, anders durft niemand meer te praten. Rog (CDA) merkt op dat het goed is dat de NVAO meer vrijheid heeft en durft te praten. Lol, ze geven dus toe dat de enige toezichthouder al die tijd heeft zitten slapen en nu ook niet alles ziet. Tevens merkt Rog op dat studenten wel geacht worden schulden te maken, maar dat het niet leidt tot rechtszekerheid en kwaliteit.

"Studenten lenen nu ook en kwaliteit was nooit gegarandeerd." Precies, ga dus eerst werken aan kwaliteit voordat er weer een extreem zwaar offer wordt gevraagd van de studenten. Eerder hebben we opgemerkt dat studeren een waar kansspel is geworden. Slechts 80 % kans op een baan. Dan kunnen we beter bij Unibet gaan gokken op voetbalwedstrijden. "Er zijn toch herstelplannen?" Zeker, wij hebben ook plannen om rijk te worden, daar komt ook niks van terecht. "Universiteiten zijn druk bezig, eindtermen zijn aangepast en er is meer begeleiding." Schoolser onderwijs van een nog lager niveau zullen ze bedoelen. We moesten even slikken toen we op de universiteit studiepunten konden halen met een presentatie van het niveau vmbo. Erg zielig. Beertema merkt nog op dat de oorzaak van het kwaliteitsprobleem gevonden moet worden in de academische cultuur. Geen woord over de misstanden die wij aantroffen. Gaat u maar gerust slapen hoor, want juridisch blijft uw diploma geldig en het systeem werkt perfect. Proest, we komen niet meer bij.

Overweging.

Mensen met enig gezond verstand zullen hun vingers voelen jeuken als ze maar blijven horen dat het onderwijsniveau in Nederland werkelijk dramatisch is. Zeker gezien het feit dat er nu al ruim 10 jaar ondubbelzinnig gecommuniceerd en bewezen wordt dat de socialistische experimenten onze kenniseconomie op de knieŽn krijgt met hun megalomane waanideeŽn. Hebben we hier nu te maken met een extreem probleem waar we niks vanaf weten? Nee, want er zijn genoeg blogs en andere klokkenluiders die precies beschrijven waar de pijn zit. Dat de politiek enkel naar rapporten van het CVAO kijkt waarvan ze toegeven dat die instantie decennia lang heeft lopen slapen, zegt al genoeg. Het probleem wordt gebagatelliseerd en weggelachen onder wollig taalgebruik en wat vuile dooddoeners. Hebben we dan een probleem dat per definitie niet op te lossen is als mensen wel bereid zijn serieus naar oplossingen te kijken? Ook niet. Goed onderwijs verzorgen is heus niet zo moeilijk. Leerboeken zijn volop aanwezig en de rest van de vorming moet praktisch gericht zijn.

Geleerden schieten rakketten naar de maan, creŽren vaccins voor vreselijke ziekten en maken technisch enorme vorderingen, maar we zijn als mensheid blijkbaar niet in staat om mensen op te leiden. Hoewel, de kennis daarvoor is gewoon openbaar beschikbaar, maar het gebeurt gewoon niet. Is het nu echt zo moeilijk om kinderen te leren rekenen? Om ze de vaardigheden van deze wereld bij te brengen? Is het onoverkomelijk om studenten op het allerhoogste niveau te vormen naar deskundigen? De meeste beroepen bestaan al eeuwen. We kennen precies de mogelijkheden en beperkingen van de mens. De oorzaak van alle problemen vinden we terug in het feit dat er overal incompetente imbecielen zitten die dezelfde klote opleidingen hebben gehad. Vakmanschap is aan het verdwijnen nadat die klojo's bij de PvdA ervoor gezorgd hebben dat kennis en vaardigheden moeten verdwijnen om zo allochtonen extra de kans te geven. Draai alles terug, schop idioten de laan uit en richt het onderwijs weer in op het beheersen van kennis, vaardigheden en sociale intelligentie.

Schrikbarend genoeg vinden alle (grote) politieke partijen in de politiek dat het vernieuwde systeem deugt. Ondanks alle signalen dat de misstanden zich blijven aandienen. Allemaal geven ze aan dat het systeem werkt en er geen sprake is van fraude. Zonder te beseffen dat sjoemelen van cijfers door met opzet verkeerde beoordelingen te geven op niet ter zake doende factoren zoals de geilheid van de student in kwestie, eveneens te beschouwen is als fraude. Ook beseft de politiek onvoldoende dat misstanden juist verborgen en onder de gordel plaatsvinden en dat het juist zeer zorgelijk is dat het CVAO slechts het topje van de ijsberg boven weet te halen. Zelfs Beertema van de PVV, normaal toch goed voor harde kritische geluiden, laat het onderwijs zonder enig weerwoord verder naar de slachtbank leiden en weet werkelijk niks zinnigs te zeggen om de malaise in het onderwijs een halt toe te roepen. De politiek ziet diploma-inflatie niet als probleem en dat betekent dat studenten naast loze beloften en drogredeneringen, niks mogen verwachten.

Na het zoveelste bewijs dat onderwijsmisstanden altijd zullen blijven bestaan zolang dat verschrikkelijke linkse tuig aan de macht is, is de conclusie gerechtvaardigd dat zij er belang bij hebben dat het volk dom blijft en het onderwijs niet aan de eisen kan voldoen. Behalve dat hun mensen een diploma krijgen die ze anders nooit behaald zouden hebben, is het niet in hun belang dat studenten daadwerkelijk gevormd worden tot zelfstandige professionals die hun vak perfect kunnen uitoefen. Altijd worden zij geacht afhankelijk te blijven van hun linkse broodheren. Dankbaarheid tonen en zich gedragen als willoos stemvee. Vanuit die visie begrijpen we wel waarom de politiek het systeem perfect vindt en geen problemen ziet in de zoveelste onthulling dat het onderwijs niet deugt. Onderwijs is voor hen een melkkoe geworden op zowel financieel als politiek gebied. Het is niet de bedoeling dat u vooruit komt. Spijtig genoeg moeten we constateren dat er geen goed rechts-realistisch alternatief is in de politiek dat genoeg over onderwijs weet.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.