Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 6 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

762 Journalist die op de waarheid pist
761 Politiek blijft aanrommelen
760 UvA slecht met Strafrecht
759 Zorg voor een vrije markt
758 Toezicht is wassen neus
757 Jihad in jurkgewaad
756 Geweld is wat voor de jeugd telt
755 Leenstelsel maakt schuldenschooiers
754 Opkankeren profiteurs!
753 Vergeetcensuur onder vuur
752 Het PvdA-collegegeld
751 Alles für das Reich!
750 Pestkoppen moeten we zelf stoppen
749 Universitaire bedrijvigheid
748 Herdenken zal mensen krenken
747 Dag van de PvdA-schijt
746 Wij denken anders
745 Solliciteren naar kutadviezen
744 Geen woorden, maar pedodaden
743 Opgerot met dat downloadverbod (2)

744 # Geen woorden, maar pedodaden #
Gepost door Misdefinitie op 16-04-2014 om 23:24.
Recht pretendeert meer te zijn dan louter machtsspreuken door wereldvreemde rechters en politici die nooit buiten hun beschermde ivoren torentje komen. Tienduizenden handboeken zijn er volgekalkt met idealistische onzin over de rechten en waarborgen die u zou hebben en zelfs de grootste en fascistische dictators proberen hun regime te rechtvaardigen met een of ander hoger doel dat in het belang van hun bevolking zou zijn. Spreken we juristen over het recht, dan krijgen we bij kritiek altijd de wind van voren met theoretische principes die ze in hun hoofd gestampt hebben gekregen vanuit de literatuur. Mooie woorden die vooral leeg, hol en waardeloos zijn in de ogen van burgers die simpelweg willen dat er voor de vrijheid die ze hebben opgegeven aan de overheid, boeven achter de tralies verdwijnen en iets aan misstanden in de samenleving wordt gedaan. Onrecht moet weg en praatjes vullen geen gaatjes. Recht doet aanspraak op juistheid en eist op basis van deze valse premisse absolute gehoorzaamheid, maar is alles behalve consequent.

Krom is krom.

Rechtspreken hoort objectief, neutraal, onafhankelijk en onpartijdig te gebeuren op basis van argumenten en gezond verstand. Heftige emoties van burgers de boventoon laten voeren, zal resulteren in een maatschappij waarin mensen voor alles de doodstraf willen en / of grijpen naar eigenrichting. Pak de wet erbij, analyseer de feiten van de zaak, gebruik gangbare en duidelijk te volgen interpretaties en zorg ervoor dat uitspraken consequent in lijn liggen met eerdere uitspraken aangezien jurisprudentie nu eenmaal precedenten schept. Andersom handelen (eerst willekeurig een machtsspreuk uitspreken en het dan proberen recht te lullen met wollig taalgebruik) is uit den boze omdat het de rechtszekerheid en daarmee de waarde van het recht uitholt. Dat we emoties niet helemaal kunnen wegvlakken hoeft geen probleem te zijn zolang rechters niet de rare onderbuik van de samenleving gaan vertegenwoordigen. Na jarenlang juridisch soebatten, kreeg het OM zijn zin: de Hoge Raad verbiedt en ontbindt pedofielenvereniging Martijn.

De oppervlakkige emoties die vrijkomen bij de gemiddelde pedohater komen niet verder dan "vieze gore pedo's, nu nog de doodstraf voor jullie". Inderdaad, de wereld zou er een stuk mooier op worden als we al die pedo's al kunnen opsporen voordat ze stoute dingen gaan doen en veroordeelde pedofielen zo pijnlijk mogelijk naar de hel kunnen sturen. Vrijwel iedereen streeft naar seks met het door hem gewenste object en daarom impliceert pedofiel zijn op den duur pedoseksualiteit. Desondanks vinden we de uitspraak van de Hoge Raad en de hele gang van zaken tijdens de rechtszaak waardeloos. Voordat u als een stier op een rode lap reageert op deze stelling, vragen we u om met ons een analyse te doorlopen waarin we u meenemen in de wereld van de vrijheid van meningsuiting. Deze zaak betrof namelijk niet een strafzaak tegen pedofielen die daadwerkelijk iets hebben gedaan, maar tegen hun politieke opvattingen. Naar verandering streven via de politiek in een democratische rechtsstaat is iets heel anders dan de weg van de misdaad.

Ten eerste vinden we het idee dat het Openbaar Ministerie (OM) civiele zaken gaat voeren om gedrag en uitingen die niet strafbaar zijn, ridicuul. Bedenk dat het OM slechts 1,8 % van de misdrijven oplost omdat ze mankracht, geld en kennis te weinig hebben om alle boeven voor het gerecht te brengen. Gaan ze de weinige capaciteit die ze hebben verspillen aan civiele zaken, dan hebben ze minder tijd voor het strafrecht. Aangezien het OM een vervolgingsmonopolie heeft, kunnen andere partijen de boeven ook niet voor de strafrechter dagen en komen ze er dus mee weg. Schoenmaker blijf bij je leest. Het OM moet zich met strafbaar gedrag bezighouden en de civiele rechter is voor burgers die zich genaaid voelen. Overigens zouden wij graag zien dat het onderscheid tussen strafrecht, civiel recht en bestuursrecht vervalt in combinatie met de mogelijkheid dat iedereen kan vervolgen. Uiteindelijk draait alles om straf. Logisch gezien valt de bewering dat gedrag niet strafbaar is maar toch verboden moet worden, lastig te verdedigen.

Daarnaast is een belangrijk argument voor politie en justitie om aangiften voor misdrijven niet op te nemen (hoewel ze wettelijk verplicht zijn om uw aangifte op te nemen!) het idee dat het gedrag onder het civiele recht valt en het slachtoffer derhalve maar de gang naar de burgerlijke rechter moet maken waarvoor hij een peperdure advocaat nodig heeft. Erg dubieus in deze context is bijvoorbeeld oplichting. Strafbaar, maar als het u overkomt, doen politie en justitie altijd alsof er sprake is van wanprestatie zodat u met de gebakken peren blijft zitten. "Het OM doet niet aan civiele zaken," zeggen ze dan. Als ze dat maar vaak genoeg zeggen, hoeven ze niks meer te doen. Totdat het om onwelgevallige uitingen gaat, want dan kennen ze opeens wel alle wegen. Het komt er dan op neer dat als u het slachtoffer bent van smaad of inbraak, het OM niks doet, maar o wee als u roept van kinderen te houden. Vertrouwen in de overheid en het recht, kan pas groeien als dit soort tegenstrijdigheden worden vermeden.

Belangrijker is dat het arrest van de Hoge Raad naar onze mening de plank behoorlijk misslaat. Men begint met stellen dat een verbod wel noodzakelijk moet zijn om gedragingen te voorkomen die de samenleving ernstig aantasten en (kunnen) ontwrichten. Door deze formulering is het een open deur dat die ontwrichting niet al hoeft te hebben plaatsgevonden, maar de conclusie dat er dan tenminste moet worden onderzocht of het gedrag van de vereniging überhaupt wel de samenleving kan ontwrichten, wordt niet getrokken. In plaats daarvan dreunt de Hoge Raad het standaard riedeltje op dat het verbod noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving. Nogal een hol en leeghoofdig dogma waar niemand iets aan heeft. Als gedrag kan ontwrichten, dan zal het verbod ook wel noodzakelijk zijn. Ja, duh. Bewijs die ontwrichting maar. Die ranzige vereniging bestaat al 32 jaar en er is werkelijk geen fuck gebeurd. Blijkbaar wordt er al van ontwrichting gesproken als "gevaar" wordt gebagatelliseerd, verheerlijkt en gepropageerd.

Wellicht gaat bij u het licht uit zodra u over pedofielen hoort, maar we vragen u na te denken over wat voor criterium de Hoge Raad hier introduceert. Een verbod is al mogelijk als u bagatelliseert en, zo voegt de Hoge Raad toe, als de levende maatschappelijke opvatting het een ernstige aantasting van de integriteit vindt. Islamisering is een gevaar voor de samenleving. Als u dat bagatelliseert door bijvoorbeeld te doen alsof criminele Marokkanen gewoon een slechte jeugd hebben gehad, ze te verheerlijken door ze allerlei privileges te geven en dat te propageren in linkse partijen, dan is er dus grond om alle linkse partijen te verbieden. O wacht, de meerderheid van de mensen moet het vies vinden. Wel, de meerderheid van de mensen vindt Wilders een gevaar. Ze noemen hem racistisch en fascistisch. Het is dan heel makkelijk om te zeggen dat de PVV racisme bagatelliseert, verheerlijkt en propageert. Verbieden dan maar? We hopen dat u begrijpt dat dit criterium zo algemeen van aard is en stoelt op vage meningen van "de meerderheid", dat het onbruikbaar is.

Binnen een fatsoenlijke democratische rechtsstaat, hoort misdadig gedrag niet pas bestraft te worden als de "maatschappelijke opvatting", wat dat dan ook wezen mag, zijn afkeuring erover uitspreekt. Half Nederland zou het niet erg vinden als Wilders doodgeschoten wordt, maar wel met verontwaardiging gaan reageren als een linkse knakker het leven laat. Is de dood van de een in strafrechtelijke zin daarmee erger dan de dood van iemand met een andere mening? Indien u deze vraag bevestigend beantwoord, bent u dan nooit bang dat er op een dag een andere wind gaat waaien en deze willekeur ook u of mensen waarom u geeft treft? Zo werkt het niet. Bovendien spreekt de Hoge Raad over gedrag dat een ernstige aantasting is en tot ontwrichting kan leiden, maar feit is dat er helemaal geen sprake is van gedrag. Het OM koos voor het civiele recht omdat er helemaal geen strafbare gedraging in het geding was. Vereniging Martijn is feitelijk aangeklaagd voor uitingen en is verboden omdat de Hoge Raad ten onrechte vindt dat uitingen gedrag impliceren.

Vergeten wordt dat politieke verenigingen, per definitie pleiten voor iets wat wettelijk gezien (nog) niet mogelijk is. Politiek is namelijk wetgeven. De belangrijkste reden om in de politiek te gaan, is derhalve per definitie pleiten voor verandering van de wet. Stel dat wij als politiek platform willen pleiten voor de herinvoering van de doodstraf. De doodstraf is nu nog (grond)wettelijk verboden. Concludeert u dan dat omdat we voor de doodstraf pleiten, wij ook pleiten voor moord buiten de politiek en verboden moeten worden uit vrees dat wij de samenleving gaan ontwrichten met genocide? Bent u een echte democraat, dan gaat u de politieke discussie aan. Is het werkelijk een achterlijk idee, dan krijgen we daarvoor gewoon geen stemmen en zijn we nooit in staat om hiervoor een wetsvoorstel in te dienen. Stel we pleiten voor remigratie van allochtonen. Roepen we dan indirect op tot razzia's? Alle mensen willen wel iets. Zolang het bij meningen blijft en pas tot gedrag komt als er een politiek mandaat ligt, is er niks aan de hand.

Wat u er ook van vindt, in de wet is de leeftijd van 16 jaar opgenomen om seks te hebben met een kind. Die leeftijd is niet altijd 16 geweest, maar in de goede oude tijd ook wel eens 12. Door politiek is die leeftijd steeds veranderd. De ene keer omhoog, de andere keer omlaag. Het staat iedereen in een vrije democratische rechtsstaat vrij om te pleiten voor een hele andere leeftijd. Stel dat u zegt dat het 18 moet zijn. Dan moet dat kunnen. Ziet u liever ouder of jonger, dan is het uw goed recht een partij op te richten. Het feit dat niemand iets in uw partijtje ziet of er steeds met walging over spreekt, is geen argument om iemand het recht op vereniging te ontnemen. Over dit onderwerp bestaat nu eenmaal discussie. Iedereen wil een andere leeftijd. Die discussie moet in de politiek gevoerd worden en geen enkel getal mag van te voren worden uitgesloten. Als alles al bepaald is, is de politiek namelijk overbodig. Rechters zouden nooit mogen beslissen welk politiek streven het haalt of niet. Dat moet in het parlement tussen wetgevers worden uitgevochten.

Op het moment dat een vereniging verder gaat dan politiek bedrijven of de discussie voeren, bijvoorbeeld door tips te geven om kinderen te misbruiken en kinderporno, is het een ander verhaal. Het bizarre is dat Martijn al die jaren bestaat, een ondergronds forum had waarop die tips werden gegeven, diverse bestuursleden strafrechtelijk zijn veroordeeld en nu godverdomme verboden wordt omdat hun uitingen c.q. propaganda de rechter niet meer aanstaat. Voorts wordt er ook nog even door het OM gezegd dat ze de leden blijven volgen, want zodra ze zich weer verenigen, worden ze vervolgd. Dikke bullshit, het recht op vereniging is niet in zijn algemeenheid in te perken. Deze vereniging is verboden, maar het staat iedere burger vrij een (andere) vereniging op te richten. De Hoge Raad stelt dat een verbod wel moet helpen het gevaarlijke gedrag af te wenden, maar maakte hierbij een hele grote fout. Een vereniging en zijn uitingen verbieden, voorkomt helemaal geen misbruik van kinderen. Die gore ratten gaan gewoon ondergronds door.

Duidelijk is dat u in dit land niet mag zeggen dat u geil wordt van kinderen, graag wilt dat de wet verandert zodat u uw snikkel in de kont van een twee maanden oude baby kan persen of aandacht wilt voor ouder-kindrelaties. Wat mag u dan nog wel? Wel, u mag 's nachts als iedereen slaapt bij uw bloedeigen dochtertje van amper 11 naar binnensluipen en haar dwingen u af te trekken en te pijpen. Nadat u heerlijk bent klaargekomen en dochterlief moord en brand schreeuwt, komt u voor de strafrechter en verklaart u doodleuk dat u tijdens de daad aan het slapen was. "Nice," zegt de rechter," dan is opzet niet bewezen en volgt er vrijspraak." Ja, u leest het goed. Waarom al die moeite doen met verenigingen? Dan wordt u enkel met de dood bedreigd en vervolgd. Nee, wilt u seks met kinderen, dan bewandelt u niet de politieke weg, maar dan neukt u dat kind gewoon. Slaapwandelen, daar kunt u toch niks aan doen? Tijdens de slaap naar de wc willen, opeens struikelen, diverse buitelingen maken en dan eindigen met uw geslacht in de mond van uw dochter. Ja, dat overkomt iedereen wel eens.

"Gossie meneer, wat erg, maar u had ook kinderporno op uw computer staan." "Ja ziet u edelachtbare, die computers zijn bezeten. Internet en hackers enzo. Dat vervloekte apparaat heeft geheel automatisch kinderporno gedownload als preview. Dat kan iedereen overkomen." Wederom vrijspraak. Staan wij voor de rechter om een of andere banale uiting over berberapen, varkens en ezels, dan kronkelen de rechters juridisch net zo lang tot ze tot een veroordeling komen, maar zo'n pedovader komt er gewoon mee weg. Zolang hij maar niet op internet zijn mening geeft over kinderseks, want zulke meningen zijn toch zo gevaarlijk. Gadverdamme, het is net alsof de rechters het verdachten meer kwalijk nemen dat ze reclame maken voor pedofilie dan dat ze het echt gaan uitvoeren. Blijkbaar is het niet zo positief dat de aandacht op kinderseks wordt gericht en willen rechters liever dat het blijft bij stil genieten. Wist u dat de meeste pedofielen rechters, officieren van justitie en andere hoge pieten zijn? Die hebben macht en worden niet afgeluisterd.

Houd u van wat lekkers voor het slapen gaan en heeft u eventjes geen kinderen voorhanden? Download dan wat kinderporno om eens flink los te gaan. Lekker veel, obscuur en gruwelijk, anders komt het OM niet. Zorg voor een nette indeling in categorieën op uw computer; maak de handelswaar waardevol. De officier van justitie zal het waarderen als het makkelijk over te zetten is op een USB-stick. Voor thuis als hij er weer eens niet op mag van vrouwlief. Hij zal u in politiek correcte bewoordingen vragen of het lekker en de moeite waard is. Bij een bevestigend antwoord, zal hij de computer globaal scannen met de collectiescanmethode. Voordeel is dat hij het materiaal niet ziet en het dus nog nieuw en vers is als hij zich vannacht gaat aftrekken en dat u als beloning voor al dat lekkers wordt vrijgesproken omdat u feitelijk niet (goed) beschuldigd wordt. Gelukkig maar, anders hangen jullie straks allebei. Nogmaals, mondje dicht. Geen weblog op internet beginnen, geen fora en geen Facebook. Gewoon een mooie verzameling aanleggen.

Wie bang is om in aanraking te komen met D66-rechters die te lage straffen uitdelen, kan zelf op de stoel van de rechter gaan zitten binnen de eigen woning. Kinderen lichamelijk straffen, wat tegenwoordig ook wel liefkozend mishandeling wordt genoemd, kan heel ver gaan en de straffen zijn voor u laag. Trek uw riem en ram er maar eens flink op los totdat de striemen over de rug van het kind lopen. Dreig daarbij alles kapot te maken wat het kind lief is en verzeker het kind dat zelfs politie en justitie niks kunnen doen om het te beschermen. Uit angst zal het kind niet spreken en als zijn docenten al lont ruiken, wordt er zelden aangifte gedaan. Wordt u toch voor het hekje gedaagd, dan moet u weten dat zeker een derde van de gevallen wordt vrijgesproken. De rest komt er vanaf met een schouderklopje. Bedenk wel dat u moet volhouden dat het kind gestraft is wegens onhandelbaarheid en onacceptabel gedrag. Is het kind eenmaal geestelijk gebroken, dan zal het ook niet klagen als het u moet klaarrijden op uw kloppende wichelroede.

Binnen gesloten geloofsovertuigingen is het nog eenvoudiger om sneaky te werk te gaan. Rotterdamse mosliminternaten weigeren regelmatig de inspectie de toegang nadat bekend is geworden dat zulke internaten een broeinest zijn van misstanden. Kinderen worden geslagen, aangerand en gedrild om het westen te haten. Dat mag allemaal. Dat is het geloof van die mensen. Dat is hun cultuur die wij moeten respecteren. En wat niet weet, wat niet deert toch? Omstreden moskee-internaten krijgen zelfs belastingvrijstelling van de overheid. Echt, we verzinnen het niet; dit is de dagelijks realiteit in Nederland. Asscher (PvdA) probeert te voorkomen dat u hier massaal weet van krijgt en werkt zogenaamd aan een wetsvoorstel om het toezicht te versterken. Weliswaar vooral bij privaat gefinancierde instellingen en niet bij omstreden instellingen die van uw belastinggeld profiteren, maar dat is net als willekeur een "detail". Extreem onveilige situaties voor kinderen en een falende jeugdzorg blijven gewoon bestaan, maar o wee als u een verkeerde mening heeft.

Een verbod op verenigen en onwelgevallige meningen kan blijkbaar levenslang gelden, maar zedendelinquenten en kinderpornoliefhebbers komen vaak weg met lullige taakstraffen. Een 55-jarige leraar uit Nijkerk maakte selfies van zijn identiteit en stuurde deze naaktfoto's naar een 15-jarige leerling. Er zijn dan twee mogelijkheden. Dat kleine sletje zegt "Geil, neuken?" of ze post de foto's op Facebook waarna er aangifte wordt gedaan. Komt het voor de rechter en blijkt het kind in geestelijk labiele toestand te zijn misbruikt, dan vindt de rechter dat een werkstraf van 90 uur waard. Ter vergelijking: de officier van justitie eiste in de Misdefinitie-zaak 80 uur werkstraf voor het woord berberapen. Gaat u nog een stap verder en downloadt u uw computer vol met kinderporno waarop seks met kinderen jonger dan 12 jaar te zien is, dan wordt de straf 140 uur werkstraf. De celstraf is slechts voorwaardelijk. Jawel, werken is in Nederland een gangbare straf voor misdaad. Rekent u zelf eventjes uit voor hoeveel uur u al gewerkt heeft?

Gebruik trouwens naar hartenlust encryptiesoftware of delete de kinderporno na elke masturbatiesessie. De rechtbank vindt bezit van kinderporno namelijk niet bewezen als de plaatjes niet direct toegankelijk zijn maar slechts via gespecialiseerde software terug te halen is. Oud-gemeenteraadslid Pieter Anne Wever (SP) was een goede socialist. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Eerlijk zullen we alles delen. Seks is niet alleen goed voor volwassenen, maar ook voor kinderen. Martijn mag het niet zeggen, maar Wever dacht het wel te mogen doen. Dag in dag uit zat hij kinderporno te downloaden en te verspreiden. Anders wilden zijn linkse vriendjes opeens geen vriendjes meer zijn. En kinderporno kijken, dat doet toch elke hooggeplaatste linkse pipo aangezien zij zich als kakkerlakken nestelen op posities waar ze toch niet gecontroleerd worden. O ja, het is ook nog de schuld van de drugs. Zo ziet u maar weer waar de stront de ventilator raakt. De rechter vond 200 uur werkstraf wel voldoende omdat hij reeds werd ontslagen.

Indrukwekkend hoe zulke ransapen wegkomen met lage straffen omdat ze al door de publiciteit en hun ontslag "gestraft" zijn. Toen onze beheerder voor de rechter stond om onze meningen, werd het feit dat hij door een christenhond is ontslagen door de officier van justitie juist als extra strafverzwarend aangevoerd om zo een straf te kunnen eisen die zedendelinquenten niet eens krijgen. Nou ja, tenzij ze veel verder gaan en al recidivist zijn. Een man uit Den Bosch kreeg slechts 240 uur werkstraf en de rest voorwaardelijk nadat hij twee jaar lang kinderporno maakte met een minderjarige. Ook moest hij van de rechter het kind als een goedkope hoer betalen met wat kleingeld waarvoor we niet eens 40 uurtjes naar een bordeel kunnen. Dat is pas goedkoop. Als slachtoffer van loverboys komt u er nog slechter vanaf. U wordt opgesloten in een gesloten jeugdinrichting. Voor uw eigen veiligheid hoor, wat dat dan ook is. Loverboys hebben hun slachtoffers zo in hun macht dat ze ontsnappen uit de greep van de overheid en zo weer het hoerencircuit induiken.

Overweging.

Kinderporno, terrorisme en racisme, worden massaal door de overheid misbruikt als troefkaarten om beleid en rechterlijke uitspraken mee te rechtvaardigen. Roep een van deze drie termen en de meeste mensen stoppen met denken. Het gaat immers om de ergste misdrijven tegen de menselijkheid en de lichamelijke integriteit en dan zijn alle middelen toegestaan. Ook als ze willekeurig, te snel en te buitenproportioneel worden ingezet. Alles voor de kinderen en de algemene schijnveiligheid binnen de maatschappij. Niemand kan daar toch tegen zijn? We willen allemaal dat onze kinderen veilig zijn. Wie desondanks kritiek heeft, zal dan wel zelf zo'n pedofiel zijn. Met zulke dogma's kan letterlijk alles worden goedgepraat. Toegegeven, op de uitgekiende momenten waarop de overheid ermee naar buiten komt, hebben ze altijd een voorbeeld paraat dat iedereen zal aanspreken. Niemand ligt wakker van het verbieden van Martijn. Op het constateren dat een verbod op uitingen averechts werkt, waardeloos is en enkel onze rechten schendt, heerst echter een groot taboe.

Mensen die willekeur toejuichen als het kwartje eens een keer op de goede kant valt, zijn blijkbaar te dom om te begrijpen dat er met die willekeur een zeer gevaarlijk precedent is geschapen waar ze zelf het slachtoffer van kunnen worden. Voor alle meningen ter wereld zijn groepen mensen te vinden die het tot extremisme aan toe verwerpen. Er zijn mensen die de uitlatingen van de PVV zien als bewijs dat er een nieuwe Holocaust op komst is en dat dit gevaar daarom met alle mogelijke middelen moet worden bestreden. Andersom zijn er groepen die in de socialistische en islamitische overheersing een groot gevaar zien. Om te voorkomen dat mensen met fysiek geweld of ondergrondse activiteiten met agressie de boel op stelten gaan zetten, hebben beschaafde samenlevingen de vrijheid van meningsuiting geïntroduceerd die juist bedoeld is om walgelijke en abjecte meningen die u niet wilt horen, te beschermen. Zeker 43 % van de mensen wil minder Marokkanen. Moeten we dan deze mening voor ons houden totdat het 50 % of meer is?!

Misschien bent u bereid uw vrijheid op te geven in de veronderstelling dat een verbod op meningen bijdraagt aan het voorkomen van kindermisbruik. Was het maar zo dat zwijgen over problemen, ervoor zorgt dat die problemen niet bestaan. Dan hadden we deze website meteen opgedoekt. Kindermisbruik heeft de afgelopen tientallen jaren juist kunnen plaatsvinden door het dood te zwijgen en te doen alsof het heel normaal was. Binnen elke grote religie, justitie en private instelling waar het taboe heerste, vond ook het meeste kindermisbruik plaats. Een verbod op het uiten van een mening, verandert helemaal niks aan de mening van de betrokken personen. Het enige verschil is dat u die mening niet meer ziet op een specifieke openbare website. Die website is weg. Nou, gefeliciteerd. Zijn die pedo's nu goede jongens geworden? Nee, sterker nog, ze hebben gezien dat politiek niet werkt en zullen het anders gaan proberen. Een maatschappij die meningen weert, is het niet waard om democratische rechtsstaat genoemd te worden. Dat is een bananenrepubliek.

De Hoge Raad overweegt dat het gedrag de samenleving moet kunnen ontwrichten, maar verzuimt voorts dat aan te tonen. Een paar ranzige mannetjes met een inschrijving als vereniging, roepen openbaar dat ze seks met kinderen willen legaliseren omdat ze vinden dat zulke aanrakingen goed zijn voor de kinderen. So what? Het enige wat wij hoeven te doen is die apen in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat ze nooit in contact kunnen komen met onze kinderen. Doordat ze hun mening uiten, weten we precies wie het zijn. Een verbod zorgt ervoor dat ze van de radar verdwijnen. Gevaarlijke mensen kunnen maar beter het idee hebben dat er politiek iets te halen valt. Worden ze daarvoor door het volk gediskwalificeerd, dan krijgen ze schijt aan alles en iedereen. Wat let hen nu nog om gewoon de speeltuin in te gaan en fysiek een kind mee te sleuren? Zeker in een land waarin de daad minder erg is dan de meningen zelf? Nu blijven we achter met een criterium op basis waarvan heel veel meningen verboden kunnen worden en pedo's die wegkomen met kinderporno en ontucht.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.