Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 7 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

742 Waan van de Marokkaan
741 Spijt van hufterigheid
740 De dommenmaatschappij
739 Gekleurde riooljournalistiek ontmaskerd
738 Hitler, please come back!
737 UvA-hoer op discriminatietoer
736 Digitaal gaat met u aan de haal
735 Islam het virus der gestoordheid
734 Kiezen te verliezen
733 Prestige van het onderwijs
732 Uploadklant is een schooier
731 Hang op, klik weg, stap uit de EU!
730 Multikul? Dikke lul!
729 Fok! die gore pedofielen!
728 Zing een allochtoontje lager
727 Vrijgestelde onzinnigheid
726 Oost-Europeanen zijn net Marokkanen
725 Smachten naar kinderkutjes
724 Fraude is het nieuwe werken
723 Misdefinitie.nl wenst u een relativerend 2014

739 # Gekleurde riooljournalistiek ontmaskerd #
Gepost door Misdefinitie op 22-03-2014 om 23:52.
Kenmerkend aan de democratische rechtsstaat die geen bananenrepubliek wil heten is dat fundamentele rechten, beginselen en principes zijn afgeleid van de universele rechten van de mens. Op papier heel indrukwekkend, maar in de dagelijks praktijk veelal dode letters. De vrijheid van meningsuiting wordt door iedereen geroemd totdat andersdenkenden er daadwerkelijk gebruik van willen maken. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en goede eer en naam worden vervangen door "ik heb niks te verbergen" als mensen een ander kapot willen maken. Onafhankelijke rechters moeten wel recht spreken zoals de vriendjes van criminelen en profiteurs dat willen. Censuur die voorkomt onder dictaturen wordt geacht te worden bestreden door objectieve journalistiek, hoor- en wederhoor en een zorgplicht, totdat grote groepen mensen het nodig vinden om middels gekleurde berichtgeving iemand het zwijgen op te leggen. Riooljournalisten kregen het deksel op de neus nadat ze hun ware aard hadden laten zien en Wilders nooit voor hun extreme gedrag zal zwichten.

Geert is rechtvaardig!

Wilders is een briljant strateeg en een charismatische leider die op basis van intelligentie, beschaafdheid, feiten en argumenten korte metten maakt met zijn doorgaans hersenloze vijanden. Terwijl zijn linkse tegenstanders zich gedragen als infantiele apen en ongecontroleerd als kippen zonder kop gaan schelden, doodsbedreigingen uiten en abjecte vergelijkingen maken met de Tweede wereldoorlog zonder te beseffen dat ze daarmee nabestaanden beledigen, bleef Wilders heel kalm zeggen waar het op staat. Wat u ook van Wilders' meningen mag vinden: hij is een man met ballen en een ruggengraat die staat voor wat hij zegt. De man verdient respect. Jarenlang met de dood bedreigd worden, zijn vrijheid volledig kwijtraken en dagelijks gebukt moeten gaan onder het extreem linkse fascistische gedrag dat nota bene door de meeste mensen goedkeurend wordt toegestaan, maar desondanks het spel eerlijk spelen. Voor ons is het allang oog om oog, tand om tand. Wil links oorlog, dan krijgen ze oorlog. Kunnen omgaan met zoveel woede maakt Wilders geniaal.

Netjes om 18:00 een persconferentie aankondigen en houden terwijl de rest van de wereld scandeert om zijn scalp. Het begon al met een fantastische opbouw van zijn redevoering. Aan het begin begon hij te vertellen hoe en waarom hij de PVV tien jaar geleden had opgericht. Socialistisch Nederland begon jeuk aan het kruis te krijgen. Wat was dat? Ging Wilders echt het bijltje erbij neergooien? Wilders beschreef hoe hij al die jaren knokte tegen de gevaren van de multikul en daarbij zijn vrijheid was kwijtgeraakt. Ups en downs werden beschreven en de linkse journalisten wilden bijna openlijk aan hun pik gaan trekken van zoveel opwinding. Zou het dan eindelijk afgelopen zijn met die racistische PVV? Is dit het begin van het einde? Werpt het demoniseren en maatschappelijk diskwalificeren van PVV'ers en hun aanhangers eindelijk zijn vruchten af? Steeds meer PVV'ers lopen toch weg? Het zou zomaar eens kunnen. Toen links bijna tot ejaculatie kwam, haalde Wilders ze uit hun natte droom. Hij zei: "Waarom heb ik dat gezegd? Omdat ik dat wil. Omdat ik dat vind."

Geniaal, want daar draait het om in een beschaafde samenleving. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om zijn mening te uiten. De wil om te uiten is voldoende. Alles mag gezegd worden. De vrijheid van meningsuiting is absoluut. Grenzen die de wet stelt, hebben allen betrekking op uitingen die geen mening zijn. Namelijk (dreigen met) geweld, opruiing en mensen persoonlijk beledigen vanwege een kenmerk waartegen men zich niet (meer) met woorden kan verdedigen of waaraan men zich niet kan onttrekken. Links fascistische sukkeltjes denken massaal dat elke mening die hen niet aanstaat strafbaar is en vinden ook nog dat zij het recht hebben om eigen rechter te spelen door alvast de veroordeling uit te spreken en als beul de straf toe te passen. Achterlijk als zij zijn, snappen ze niet dat hun gewelddadige gedrag wel strafbaar is en ze het recht belachelijk maken. Wilders mag zeggen wat hij wil. Wat al die socialistische ratten eens moeten leren is dat zij niet over woordkeus, toon en context gaan.

Door naar de geschiedenis van de PVV te verwijzen, kon Wilders bewijzen dat de context en nuance van zijn opvatting "minder Marokkanen", altijd al aanwezig waren. De PVV wil op 3 manieren minder Marokkanen realiseren met behulp van methoden die al lang mogelijk zijn. Ten eerste wil men immigratie beperken door het sluiten van de grenzen. Heel veel landen doen dat al en als links de grenzen wagenwijd mag openzetten, dan mag het omgekeerde ook. Ten tweede door het bevorderen van vrijwillige remigratie. Als links allerlei cadeautjes mag beloven om profiteurs hier te krijgen, dan mag de PVV die cadeautjes zoals uitkeringen stopzetten zodat mensen die hier niks bijdragen zelf willen vertrekken. Ten derde wil hij criminelen hun dubbele paspoort afpakken en terugsturen. Ook dat is een gangbare praktijk in veel landen en iets wat iedereen moet willen. Wie wil er immers tussen criminelen leven? De wet maakt het al mogelijk om terroristen uit te zetten. Een politicus mag pleiten voor de uitbreiding van die wet naar criminelen.

Alle oplossingen die de PVV geeft, staan al jaren in het verkiezingsprogramma en het is dus pure kolder als men nu opeens gaat roepen dat het enkel om ras en nationaliteit gaat. Het gaat om crimineel en profiterend gedrag dat hier niet wenselijk wordt geacht. Wilders is er heel duidelijk in dat hij niet zomaar willekeurig de Marokkanen heeft genoemd. Marokkanen zijn nu eenmaal in alle cijfers oververtegenwoordigd in de criminaliteit. Het is volstrekt logisch dat groepen die de meeste overlast veroorzaken, het vaakst worden genoemd. Dat de niet gerijpte hersentjes van de linkse elite zo klein zijn dat ze niet kunnen begrijpen dat daarmee niet alle Marokkanen worden bedoeld, zeker niet als ze goed zijn aangepast en werken, is niet het probleem van de PVV. De feiten zijn niet door hen verzonnen. Zij benoemen de problemen en stellen oplossingen voor die allemaal binnen hun programma en de wet vallen. Terecht merkt Wilders op dat de media, websites en andere politici zijn geweest die abjecte vergelijkingen hebben gemaakt met Hitler en Goebbels.

Linkse journalisten met boter op hun hoofd, grossieren in suggestieve vragen zonder zelf enige verantwoordelijkheid te willen nemen. "Beseft u wel wat u hiermee aanricht?" Nogal belachelijk. Stel dat u een mening uit die ons niet aanstaat. We grijpen een mes en steken u neer. Zegt u dan dat u dat extreme gedrag heeft aangericht? Immers, dan had u maar geen mening moeten uiten waarvan wij, achteraf ter rechtvaardiging, roepen dat het beledigend was? Natuurlijk niet. Omdat iedere mongool zal begrijpen dat (dreigen met) geweld zo buitenproportioneel is tegenover wat voor woordelijke uiting dan ook, ligt de schuld van het neersteken altijd bij degene die steekt. Waarom wordt er bij Wilders dan met twee maten gemeten? Waarom vinden mensen bij hem een onwelgevallige mening voldoende om hun extreme gedrag mee te rechtvaardigen? Waarom vinden linkse mensen dat zij geweld mogen gebruiken na een mening? Wilders heeft niks verkeerds gedaan en is binnen de wet gebleven. Zijn tegenstanders overtreden wel regelmatig de wet.

Met de objectieve cijfers in de hand de waarheid spreken, problemen benoemen en binnen de marges van de rechtsstaat blijven en dan wil links godverdomme excuses voor het feit dat zij compleet uit hun bol gingen met illegaal gedrag. Waarom schrijven wij deze teksten eigenlijk? Schiet gewoon een linkse door zijn kop. Zijn nabestaanden zullen zeggen dat hij het zelf had uitgelokt en dan krijgt u achteraf nog excuses ook. Zo redeneren zij. O wacht, toch niet. Als u het bent, moet u wel de gevangenis in. Wilders geeft terecht aan dat hij geen excuses gaat aanbieden voor iets wat hij niet gedaan heeft. Als al die klote linkse flikkers en die kut-Marokkanen zo graag willen dreigen en abjecte vergelijkingen willen maken, dan is dat hun verantwoordelijkheid. De enige die over de uitingen van Wilders kan en mag oordelen, dat is eventueel een rechter. Het zijn de linkse politici die de rechtsstaat vernachelen. Linkse politici roepen dat hij tegen de rechtsstaat is, maar geloven zelf niet eens in scheiding der machten aangezien zij zelf veroordelen.

Excuses aanbieden voor de waarheid? Voor een mening? Krijg de tering! Hij heeft niet gezegd dat alle Marokkanen niet deugen. Daar heeft hij ons voor. Hij heeft niet gezegd dat hij alle Marokkanen gaat vergassen. Wat er wel is gebeurd is dat de traditionele media en websites dat hebben gesuggereerd door hem neer te zetten als Hitler. Door die suggesties is het allemaal uit de hand gelopen. "Ja maar uw partijgenoten laten u in de steek. Dan bent u toch te ver gegaan?" Verraders zitten overal en degenen die weg wilden, zochten allang een stok om de hond mee te slaan. Lukt dat niet, dan schoppen ze hem. Heel veel websites hebben vergelijkingen gemaakt die totaal geschift zijn. Ongepast, onfatsoenlijk en mensonwaardig. Door deze demonisatie is het steeds verder gegaan en niemand heeft meer oog voor wat er werkelijk gezegd is. "U drukte zich altijd voorzichtig uit. Zegt u dat u verkeerd bent begrepen?" Wilders zei enkel wat er al 10 jaar in zijn programma staat. Blijkbaar zijn linkse mensen zulke fascisten dat ze met opzet een aanleiding zoeken voor extremistisch gedrag.

"Kon u niet beter op die avond ook de criminele Marokkanen noemen?" Lol, vragen die linkse druiloren hem nu om voortaan in Jip en Janneketaal altijd alle bijvoeglijke naamwoorden te noemen omdat hun IQ zo laag is dat ze het steeds weer vergeten? Dikke reet flikkers. Waarom zou hij? Links kan en mag niet bepalen hoe iemand zich uitdrukt en welke woorden hij gebruikt. Hij vertelt dat verhaal al 10 jaar, dus de context is bij iedereen bekend. Dat links als een gewelddadige tijdbom niet begrijpend kan lezen en bij elk woord kan ontploffen in razernij, is niet zijn probleem. Valse honden worden gewoon afgemaakt. We vragen ons af waarom zulk gespuis dat klaarblijkelijk niet voor rede vatbaar is en te dom om te schijten, wel in onze maatschappij kan rondlopen. "Dit verhaal is preciezer. Associaties zijn toch niet gek?" Rot op, echt. Hoezo mag u geweld gebruiken als u vindt dat informatie ontbreekt? Stelt u zich eens voor dat wij elke keer iemand met de dood gaan bedreigen als hij zich incompleet, verkeerd en onzinnig uitdrukt. Achterlijk.

"Op dat podium was u niet genuanceerd." Wilders maakt de grap dat hij dan niet voor een universiteit of NOS-redactie spreekt "om twee uitersten te noemen van intelligentie". Het is vrij logisch dat iemand in de euforie van de overwinning voor zijn eigen mensen die heel goed weten wat er in zijn programma staat, een simpelere versie geeft van zijn standpunten. Alsof de socialistische kliek als ze op een kistje in de rode gemeenten staan hun ware aard in alle finesses uit de doeken doen. Het was geen hoorcollege, maar een politieke toespraak. Even snel mensen toespreken die hem toch wel begrijpen. Was de PVV gister opgericht en had hij het voor de eerste keer gezegd, dan was het eventueel gewenst. "Dat is toch gewoon haatzaaiend?" Nee, aan een groep PVV'ers die nooit tot geweld of bedreigingen zouden komen een vraag stellen, is geen haatzaaien. Demoniseren in de hoop dat hij dood gaat wel. Haatzaaien is roepen dat Wilders een Hitler is en uit nood doen alsof hij dood moet door te suggereren dat hij anders gaskamers gaat bouwen.

Wij rechtsrealisten zijn allemaal intellectuelen. Wat voor mening we ook hebben en wat we hier ook schrijven: we willen dat via de democratische weg bereiken in het parlement. Haatzaaien is als mensen die wel tot geweld bereid zijn, worden opgehitst om dat geweld te gaan gebruiken. Al dan niet onder het doemscenario dat als ze dat niet doen, er deportaties en razzia's plaats gaan vinden. Wilders wijst die linkse journalistentroela erop dat zij geen rechter is en niet mag oordelen, maar desondanks al haar oordeel "haatzaaien" klaar heeft. Wat ons betreft gaat die afkeuring niet ver genoeg. Zij stelde ook dat Wilders beveiliging heeft en dus de consequenties kent. Pardon? Wordt er gewoon even gezegd van "mondje dicht, want je weet toch dat ze je anders zullen doodschieten?" En dat is godverdomme normaal in een beschaafd land? Het feit dat links en moslims geweld gebruiken, is nooit reden tot zwijgen. Wat ons betreft begint de PVV met deporteren van criminele moslims net zo lang totdat Wilders weer vrij over straat kan. En links mag gezellig mee.

Minister Opstelten van Justitie krijgt eveneens een flinke veeg uit de pan. Hij is de baas van het OM en de baas van de ambtenaren die moeten beslissen over zijn vervolging. Opstelten heeft hem echter al schuldig verklaard door te stellen dat de uitspraken walgelijk zijn. Het OM kan volgens Wilders daarom niet meer objectief beslissen en zal geen kans meer maken. Bovendien zijn er illegale voorgedrukte aangiften in omloop wat juridisch sowieso al niet deugt. Om nog maar te zwijgen dat een blanke helemaal geen aangifte kan doen als hij met de dood wordt bedreigd door moslims of zwart wordt gemaakt door die akelige socialisten. Socialisten die gezellig willen komen tot een cordon sanitair waarbij die vooringenomen journalisten kans zien om hem aan te raden er beter mee te stoppen. De situatie zou niet werkbaar zijn, moties worden nooit meer gesteund en PVV-stemmers zullen nooit meer iets bereiken. Links is a-democratisch. En dan verwijten ze Wilders dat hij alle regels van de rechtsstaat aan zijn laars lapt.

Riooljournalistiek en demonisatie.

Achteraf voelden de linkse journalisten zich nogal voor lul gezet. Wilders gaf slechts een mening die hij al 10 jaar geeft, maar zij hebben door hun gekleurde beeldvorming de boel laten escaleren. Ieder normaal denkend mens zou dan begrijpen dat zij zich voorgoed gediskwalificeerd hebben als serieuze nieuwsmedia, maar die socialisten hebben altijd nog wat trucjes in hun doos die we haarfijn uit de doeken zullen doen. Allereerst hebben ze de truc van de excuses waarmee een schuldbekentenis wordt beoogd. Binnen linkse kringen hanteert men de oeverloze arrogantie dat zij het morele monopolie hebben. Wanneer zij iets zeggen, dan klopt dat. Wanneer zij iets verwerpelijk vinden, dan is het ook verwerpelijk. Wanneer zij zeggen dat een mening lijkt op die van Hitler, dan staan er al gaskamers en dan mag links geweld gebruiken al is het slechts een mening. Dat extreme gedrag moet dan gerechtvaardigd worden. Aan de linkerkant proberen ze voor hun extreme gedrag excuses te krijgen zodat ze kunnen zeggen dat het werd uitgelokt.

Gebeurt dat niet, dan valt iemand nog meer in het ongenade. Want ze waren al tot de conclusie gekomen dat het fout was (dus is het fout) en aangezien excuses maken voor een fout menselijk is, is degene die dat niet doet dus onmenselijk en hoeft dan niet meer als mens behandeld te worden. Dus u geeft mening, we houden een pistool tegen uw kop en als u geen excuses maakt, is dat de rechtvaardiging om u alsnog door u kop te knallen. Dat is zo'n beetje het linkse redeneren in een notendop. Geen wonder dat er in de geschiedenis af en toe een dictator komt die zulk gespuis in de ovens smijt. Bent u als slinkse rakker zo dol op excuses? Doet u zo vaak een beroep op menselijkheid? Waar blijven de linkse excuses voor het feit dat Harry van Bommel (SP) in een demonstratie meeliep waar "Hamas! Hamas! Joden aan het gas!" werd geroepen? Oproepen om alle Joden te vergassen is nogal extremer dan minder Marokkanen. Vooruit links, waar blijven jullie excuses voor alle doodsbedreigingen, geweld, demonisatie, uitsluiting en discriminatie van blanken?!

Alle commotie komt van selectief verontwaardigde mensen. Waar waren al die protesten toen Spekman (PvdA) in 2008 zei dat we "de Marokkanen die niet willen deugen, moeten vernederen"? Niet deugen gaat nogal verder dan alleen criminelen. Rob Oudkerk (PvdA) introduceerde de term kut-Marokkanen. Het zijn toch ook kut-Marokkanen, merkte hij op. Meer dan een kleine rel werd het niet. Samsom (PvdA) die vindt dat Wilders met zijn toespraak nog meer zout in de wonden strooit en het haatpolitiek noemt, deed zelf de allerergste uiting die men kan doen. Samsom zei namelijk dat Marokkanen een etnisch monopolie hebben op overlast. Met andere woorden, het komt door hun ras en genen dat Marokkanen crimineel zijn. Of te wel: alle Marokkanen zijn per definitie crimineel omdat ze Marokkaan zijn. Kom op links, waar blijven alle excuses voor deze vieze racistische opmerkingen? Of mogen wij nu dreigen met de dood? Wouter Bos (ex-PvdA) en Femke Halsema (ex-GroenLinks) stuurden hun lieve kinderen naar blanke scholen. Dat is pas racisme. Excuses graag.

Nu u toch bezig bent, biedt dan gelijk even uw excuses aan voor al die tienduizenden Marokkanen die hier lopen te jatten, verkrachten en moorden. Zij zijn hier zogenaamd binnengelaten om te komen werken, maar dienen slechts als islamitisch stemvee voor de linkse kliek die het geen barst interesseert dat die groep voor zoveel problemen zorgt in uw wijk. Bied jullie excuses aan aan Fleur Agema (PVV) die, ondanks dat ze MS heeft, met grof geweld werd verjaagd van een zorgdemo door socialisten. Bied jullie excuses aan voor het opruien van Marokkanen om een zinloze aangifte te doen zodat ze daarna weer tot een geweldsuitbarsting kunnen komen als het niet leidt tot vervolging. Van der Laan (PvdA), bied uw excuses aan voor het goedkeuren van een demo waar ze met jihadvlaggen liepen, PVV'ers beledigden en Wilders dood wilden. En ook maar even gelijk voor het rechtvaardigen van de Hitlervergelijkingen. Hartverwarmend noemde Van der Laan de heksenjacht die door zijn kornuiten en de linkse media in gang werd gezet. Zij zijn de grootste haatzaaiers.

Tegen alle principes.

GeenStijl, de Telegraaf en vooral RTL-Nieuws nemen het Wilders kwalijk dat hij de media de schuld geeft van de beeldvorming. Schuld is naast excuses nog een stokpaardje van links. De premisse hierbij is simpel: schuld kan nooit eenzijdig bestaan. Dat betekent dat als de een extreem gedrag vertoont, de ander ook iets soortgelijks gedaan moet hebben. Anders kan het slachtoffer zeggen dat het buitenproportioneel was. Geeft het slachtoffer de wederzijdse schuld niet toe, dan concluderen zij dat hij dus voor alles schuldig is. Een redenering ŕ la Hitler was zo extreem, dat de Joden wel iets soortgelijks gedaan moeten hebben. Geven ze dat niet toe, dan hebben ze de Holocaust zelf uitgelokt. Enfin, links is achterlijk en hun redenaties ook, maar zo ziet u heel duidelijk waarom. Natuurlijk is het bullshit. Er heerst een groot taboe op schuld omdat mensen niet graag op hun extreme fouten gewezen worden. Schuld kan wel degelijk eenzijdig zijn. De Holocaust was de schuld van Hitler. De doodsbedreigingen en massahysterie de schuld van links.

De rel is ontstaan door beeldvorming waarbij de media iets hebben nagelaten wat ze Wilders verwijten. Namelijk nuance. Hun berichtgeving was ook niet objectief en neutraal, maar links gekleurd. Wilders deed zijn uitspraak in de context van wat hij al 10 jaar zegt over de drietrapsraket. Media als RTL-Nieuws brachten selectief in beeld "Minder! Minder! Minder!" en suggereerden met Hitlervergelijkingen dat Wilders van plan was om alle Marokkanen te vergassen. Terwijl ze weten dat de helft van de wereldbevolking een IQ heeft van onder de 100 en derhalve zo achterlijk is als het achtereind van een links varken, riepen ze het beeld op dat er een nieuwe Holocaust aankwam. Natuurlijk krijgen mensen dan een rode waas voor hun ogen. Vooral degenen die niet kunnen relativeren en niet over gezond verstand beschikken. Objectieve media hadden gezien dat hij het al 10 jaar zegt en het niet nieuwswaardig is. Media moeten objectief zijn en hebben een grote verantwoordelijkheid omdat miljoenen mensen echt geloven dat zij de waarheid spreken.

De keuze om bij "Joden aan het gas" geen hetze tegen Van Bommel te voeren, maar wel een heksenjacht te ontketenen bij een mening die Wilders al 10 jaar heeft, geeft blijk van politiek gekleurd vijandschap. Het soort demonisatie dat Pim Fortuyn het leven kostte. GeenStijl, Telegraaf en RTL-Nieuws zijn allen door de mand gevallen, maar dat niet alleen. Hele volksstammen van op het oog normale mensen, wellicht de mensen die zich uw vrienden en kameraden noemen, hebben zich de afgelopen weken van hun extremistische kant laten zien. Hersenloos in koor "Racisme!" schreeuwen en haat spuien jegens iedereen die het wel met gezond verstand en relativeren wil benaderen. Met een vals beroep op sentimenten, emoties en gebrek aan nuance die ook niet in hun bedreigingen te vinden is. Politiek is een vuil spel, maar dat mensen overal in onze omgeving zoveel haat in hun ogen tonen op basis van een mening, is echt goor. Het Nederlandse volk blijkt vooral te bestaan uit hypocriete huichelaars die aan de buitenkant goed lijken en van binnen door en door verrot zijn.

Een andere truc wordt gevormd door isolatie zogenaamd als sanctie in te zetten voor wat links onaanvaardbaar gedrag vindt. De premisse luidt dat u verkeerd zit en isolatie derhalve is toegestaan. Isolatie kunt u voorkomen door te stoppen waar u mee bezig bent, hen gelijk te geven, excuses aan te bieden en uw waardigheid op het spel te zetten. Wilders moet in die visie excuses aanbieden, links worden en nooit meer iets over Marokkanen zeggen. Doet hij dat wel, dan volgt isolatie. De val van deze truc is dezelfde als pesters die tegen hun slachtoffer zeggen dat het pesten wel zal ophouden als hij hen gaat gehoorzamen. Hij moet dan toegeven een sukkel te zijn en van zijn eigen geld drank en sigaretten kopen voor zijn belagers. U snapt het al, zij worden ondanks de nederige opstelling en absolute gehoorzaamheid van het slachtoffer, nooit elkaars vrienden en zullen nooit normaal tegen hem doen. "Boehoe, Wilders draait de deur op slot." Fuck you motherfuckers, jullie zouden toch al nooit met hem samenwerken. Wat hij ook doet.

Extremisme valt lastig te rechtvaardigen jegens feiten en iemand die slechts zijn mening geeft, daarom heeft links de zieligheidsindustrie opgericht die sympathie moet oproepen voor geweld. Zielig doen past daar heel goed bij. Op Facebook verschijnen verzonnen verhaaltjes over Nederlandse jongens die "Minder! Minder! Minder!" gescandeerd zouden hebben tegen een Marokkaanse vrouw. Even vergat ze te vertellen hoe ze al jarenlang door Marokkaanse mannen als hoer wordt gezien en misbruikt, maar liegen mag. Amin Lachir (11) uit Tilburg is helemaal "verdrietig". Door zijn klas werd hetzelfde geroepen. Ach, dat is slechts een incident. Nederlanders zijn niet allemaal zo. Ze moeten niet iedereen over een kam scheren. Die jongen zal het wel hebben uitgelokt. Zo gaat het linkse denken. O wacht, toch niet. Dagelijks worden honderdduizenden kinderen gepest, maar bij een Marokkaan is het iets anders. Duizenden Nederlanders gaan gebukt onder de terreur van Marokkanen door links, maar als een Marokkaan gepest wordt, komt dat door de PVV.

Die fucking selectieve verontwaardigdheid zal geen voet aan de grond krijgen zolang Marokkanen in Nederland 100.000 keer meer kapot maken dan zo'n verzonnen links incidentje. Wat verwachten ze nou? Dat we door een paar pestkoppen gaan roepen dat Wilders een nazi is? Zijn jullie zo kortzichtig? Rot op met die gespeelde zieligheid. Een Marokkaanse zet zichzelf op Marktplaats omdat ze van een werkgever had gehoord dat die liever geen Marokkanen wilde. Hij bedoelde wel het type tuig, maar dat mag niet baten. Gossie, wat zielig. Wilt u soms de ranzige afwijzingen, rechtszaken en doodsbedreigingen zien waar wij mee te maken krijgen en wat ook niemand iets kan schelen? Of mag dat wel omdat wij blank zijn? Scholen moeten volgens Ahmed Marcouch (PvdA) praten over het bestaansrecht van Marokkanen. O ja, waarom dan wel? Zijn het soms stiekem toch die criminelen waar Wilders steeds naar verwijst of hoe zit dat? Het is aantoonbaar steeds links die doet alsof alle Marokkanen niet welkom zijn. Waarom grijpt niemand in?

"Kindertjes, luister allemaal goed. Goebbels Wilders wil jullie allemaal vergassen. Ja, hij zegt dat het over criminelen gaat, maar dat zijn jullie dus komt het op hetzelfde neer. Maar jullie moeten weten dat wij dat niet gaan toestaan hoor. Het gaat niet gebeuren. Wij stoppen eerder PVV'ers in de oven. En mensen die het niet met ons eens zijn." Een walgelijke actie van pabo's om studenten zulke meuk te instrueren. Vertel kinderen dat Wilders criminelen bedoelt en zij zich dus niet aangesproken hoeven voelen. Vertel ze dat al die spookverhalen, komen uit de koker van de linkse elite die er niet voor terugdeinst om kinderen te misbruiken voor hun propaganda. Maar nee, de kinderen moeten blijkbaar eerst geloven dat ze vergast gaan worden zodat links goede sier kan spelen door als reddende superman op te treden. Als een pyromaan die eerst de boel in de fik steekt en dan "dankbaar" iemand redt. Ali B. die vroeger zelf een boef was, zingt weer "Mocro-flavour". Ja, precies: "Je hoort Antwan hardcore to the bone..."

Nadat links is ontmaskerd en al hun trucjes zijn doorzien, kunnen ze alleen nog maar roepen dat ze gelijk hebben omdat de PVV uit elkaar gaat vallen. En ook dat is niet waar. Linkse peilingen kunnen zoveel zeggen. De feiten zeggen iets heel anders. De PVV in Almere blijft gewoon bijeen. Senatoren die in de Eerste Kamer voor de PVV zitten, staan eensgezind achter Wilders. De fractie in de Tweede Kamer blijft ook pal achter Wilders staan. De aanhang van de PVV, over wie ook zo vaak linkse poep is gespoten, blijft eveneens achter de partij staan. Dion Graus merkt op dat de PVV nu gezuiverd is van bangeriken die allang weg wilden. Smerige gluiperds die wilden profiteren van de naam van de PVV, maar nu het moeilijk wordt snel opstappen uit angst voor wraak. Zodoende blijft er ook van dit laatste drukmiddel van links weinig heel. Ze kunnen de PVV niet kapot maken door kinderachtigheid en dat doet ze pijn. Links zit als ratten in de val nu al hun trucjes op zijn en ze hun ware aard hebben getoond. Vogeltje je bent gevangen in een kooitje zal jij hangen.

Overweging.

De feiten zijn, ten overvloede, duidelijk. Wilders gaf slechts zijn mening zoals hij al 10 jaar doet en zijn tegenstanders in de politiek, media en op opiniewebsites, maakten hun achterban wijs dat Hitler is opgestaan en hen de verbrandingsovens wacht. Terwijl die linkse imbecielen dondersgoed weten dat hun linkse en allochtone achterban te dom is om te schijten en zich nog makkelijker laten ophitsen dan valse honden van de Romeinen. Bij al deze discussies gaat het allang niet meer om wat Wilders zegt. Alles draait om de bereidheid van een groot deel van de zogenaamde "normale" bevolking om tot extreem gedrag te komen in reactie op een mening. Meningen bestrijden met geweld betekent het einde van de samenleving zoals we die kennen. Het is in strijd met alles waar we als mensen voor staan. Rechtvaardigingen en ander gelul kunnen het probleem dat politiek terrorisme vormt, niet voorkomen. Het opmerkelijke is nog wel dat ze aan de linkerkant alles doen waarvan ze zeggen te walgen.

Doodsbedreigingen en geweld om een mening die links racistisch vindt, maar ondertussen zelf roepen "Joden aan het gas" en "etnisch monopolie". Bang zijn dat buitenlanders worden uitgesloten, maar zelf wel PVV'ers uitsluiten. Vrees hebben voor a-democratische activiteiten van nationalisten en ondertussen een cordon sanitair sluiten. Criminele Marokkanen zijn net als partijdige journalisten en tegenstrijdige socialisten, pleonasmen te noemen. Vandaar dat die woorden vaak worden weggelaten. De grote vraag is hoe brengen we al die mongolen aan hun botte verstand dat extreem gedrag als reactie op meningen niet aanvaardbaar is, als ze niet voor rede vatbaar zijn? Hoe brengen we al die hersenlozen die echt geloven dat de media de waarheid spreken als ze Wilders neerzetten als Hitler, aan hun verstand dat er geen gaskamers gebouwd gaan worden en politiek vooral een juridisch geschoolde aangelegenheid is? Wilders is een groot man die ondanks fascisme en vuil spel, zelf altijd fair blijft spelen.

Oorlog is de eerste manier waarop we kunnen reageren. Hebben we geen kracht voor een echte oorlog, dan kunnen we alvast beginnen hetzelfde te reageren als links. Consequent hetzelfde doen. Als zij dat mogen, mogen wij het ook. Media hebben hun ware aard laten zien. Zij zijn geen blik waardig. Jat hun content, installeer adblockers en geef er nooit geld aan uit. Landelijke media die mensen met Hitler vergelijken, hebben geen bestaansrecht meer. Negeer en sluit fascisten buiten. Precies zoals zij doen. Geen vrienden, banen en pleziertjes voor hersenlozen die dat een ander ook niet gunnen enkel omdat hij een andere mening heeft. Verbreek contacten en laat ze in hun sop gaar koken. Organiseer anti-demonstraties en loop daar met de Prinsenvlag. Eigen volk eerst, vol is vol en alles moet weg! Scandeer links leuzen waarin u de namen en de poppetjes verandert. Zorg dat ze voelen wat wij voelen. Maak hun leven tot een hel op dezelfde manier zoals ze ons land naar de verdommenis helpen. Zeg dat u sociaal, eerlijk en menselijk bent.

De politieke manier zal hopelijk een einde kunnen maken aan de noodzaak om ordinair wraak te nemen. Schrap alle gedachtemisdaden uit het wetboek en vervang deze door de strafbaarstelling van demonisatie, illegaliteit, dubbele nationaliteit en Hitlervergelijkingen. Stel politiek extremisme gelijk aan terrorisme. Maak aangifte doen objectief via een computersysteem. Zet een minimumstraf op opruiing en als het leidt tot de dood, dan moet er voor de dader ook de doodstraf op staan. Leg objectief vast wat wel en niet mag in de wet en straf de verantwoordelijken. Structureer de politiek en zorg dat consequent redeneren de norm wordt. Ontneem hersenlozen hun stemrecht samen met iedereen die anderen met de dood bedreigen, demoniseren en isoleren. Pak discriminatie van blanken aan. Wie dat doet, krijgt een enkeltje naar het thuisland van een van hun vriendjes. Ga maar lekker in de Sahara ophitsen. Bah, we zijn veel te netjes tegen links schorem dat uit de meerderheid van de mensen bestaat. We zeiden al dat eens ons geduld op raakt.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.