Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 8 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

722 Van fortuynist naar socialist
721 Hoereren voor Allahs jihad
720 Links arsenicum voor gif islam (2)
719 Kwaliteitsimpuls is lege huls
718 Apartheidscriminelen der multikul
717 Terreur van de spionage
716 Leren te relativeren
715 Misbruik? Legaliseer kinderporno!
714 Wilders de verlosser
713 Gelegaliseerde diplomafraude (1)
712 Jacht van de Kristallnacht
711 Europa eist totale controle (2)
710 Excuusnegers en nikkersletjes (8)
709 De Russen kunnen onze anus kussen
708 Pak slaag om te corrigeren
707 Trots op racisme
706 Oude stomme koeien
705 Asielen van imbecielen
704 Onderwijs creŽert een kloof
703 Fatsoen vooral niet doen

719 # Kwaliteitsimpuls is lege huls #
Gepost door Misdefinitie op 12-12-2013 om 23:18.
Kwaliteit bepaalt in grote mate de kwaliteit van het onderwijs, al wordt dat door verschillende partijen anders beoordeeld. Scholieren en studenten klagen steen en been. Niet omdat ze per se meer willen leren en graag een hogere belasting krijgen, maar omdat een diploma van een waardeloze kutopleiding nu eenmaal minder zijn sporen zal verdienen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zien liever dat het begrip kwaliteit zoiets betekent als zo goedkoop mogelijk enkel datgene leren dat voor hun specifieke bedrijf van belang is. Ouders willen kunnen pronken met de prestaties van hun kinderen en dat lukt beter als het onderwijs hoog aangeschreven staat. Wetenschappers willen hun passie voor het vak terug zien in onderwijs dat interessant genoeg is om aandacht aan te besteden. En de politiek bazelt over kwaliteit omdat iedereen daar nu over praat en het altijd verstandig is om mee te lullen met het klootjesvolk. Iedereen heeft zo zijn eigenbelang om kwaliteit in het onderwijs te eisen, maar de linkse PvdA-politiek komt alleen met idiote proefballonnetjes.

Holle fratsen.

Aangezien kwaliteit een vaag begrip is dat voor iedereen iets anders kan inhouden, bekijken we eerst een aantal zaken waarvan we verwachten dat het onderwijs daar iets mee doet. Allereerst sturen we onze kinderen naar school om aldaar de typische klassieke schoolkennis te leren. Rekenen, taal, lezen, schrijven, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde en nog meer kennis en vaardigheden die thuis bijzonder ingewikkeld te leren zijn. Dergelijke kennis wordt op het voorgezet onderwijs uitgebreid en uitgediept om eventueel in het hogere beroepsonderwijs of de universiteit te specialiseren op een vakgebied. Zou het aanleren van deze kennis het enige doel zijn van onderwijs, dan kunnen we ons voorstellen dat ouders hun kinderen in elk geval voor wat het basisdeel betreft thuis kunnen onderwijzen, maar dat is juist niet het geval. Daarnaast bestaat er nog de kennis die nodig zal zijn in het dagelijks leven. Kinderen worden in beginsel naar school gestuurd om zich te ontwikkelen naar (jong) volwassenen die zelfstandig in het leven staan.

Naast concrete vaardigheden, is het ontwikkelen van een abstract denkniveau de volgende hobbel. Intelligentie betekent namelijk niet alleen het hebben van (veel) kennis, maar ook abstract kunnen denken, het leggen van verbanden en het combineren van feitenkennis, vaardigheden en gezond verstand om tot probleemoplossing te komen. Mocht u zich ooit afvragen waarom het mogelijk is dat iemand die het academisch niveau niet heeft, toch bepaalde tentamens van sommige opleidingen met goed gevolg kunnen afleggen, dan is het antwoord dat het verschil gemaakt wordt in het denkniveau. Tot slot betekent dit alles niks zonder sociaal-emotionele ontwikkeling. U kunt veel weten en bijzonder intelligent zijn, maar als u zich gedraagt als een domme mongool, klootzak of agressieve primaat, zult u daar in de maatschappij bijzonder veel last van ondervinden. Die ontwikkeling kunt u enkel op een goede school ondergaan. Geconstateerd moet worden dat hedendaags onderwijs op al deze vier punten tekort schiet en dat kwaliteit impliceert dat daar iets aan gedaan wordt.

Al vaker hebben we gezien dat de dramatische onderwijsvernieuwingen die de PvdA heeft ingevoerd in de jaren '90, een nog dwazer vervolg hebben gekregen in deze eeuw. Van gekkigheid weten die salonsocialisten niet meer wat ze moeten doen nu kinderen zelfs de basisvaardigheden zoals rekenen niet meer beheersen. Om nog maar te zwijgen van vakkennis, abstract denkniveau en sociaal-emotionele ontwikkeling. Thans is de PvdA weer aan de macht in bijna dezelfde bezetting als tijdens de kabinetten Paars 1 en 2. Samen met die schuinsmarcheerders van de VVD, hebben ze het onderwijs al op de blote knieŽn gekregen. Zelfs mensen die nauwelijks onderwijs hebben genoten, beklagen zich over de kwaliteit. Grotendeels napraten, maar toch, zij hebben geen ongelijk. Eigenlijk weet iedereen wel waar het aan schort. Breng de oude vertrouwde degelijke onderwijsmethoden terug en stop dat compentetiegerichte geleuter. Aan de linkerkant tonen ze echter geen berouw. Laten we eens kijken wat ze dan wel voor ons in petto hebben.

Schoorvoetend moest minister Bussemaker (PvdA) toegeven dat het onderwijs op universiteiten jarenlang is verwaarloosd. Knappe constatering, maar wat zegt het gezonde verstand dan? Verbeter de kwaliteit! Weg met al die nutteloze prutvakken die qua niveau te lachwekkend voor woorden zijn. Stop met al die kinderachtige werkgroepen waar de meest achterlijke presentatie al tot een voldoende leidt. Laat die vermaledijde scriptie waarvoor iedereen die studeert wel altijd een voldoende kan halen, nu eens niet het eindpunt zijn. Zorg dat het niveau van de opleiding een academische titel waardig is. Zo kunnen we nog wel een aantal knelpunten opnoemen, maar let op waar dan die minister mee komt. "Eh, studenten hebben te weinig kennis als ze de studie beginnen. Laat ze maar wat meer in de collegebanken zitten." Fout! Als de vooropleiding klaarblijkelijk niet deugt, dan moet het vwo worden hervormd. Studenten hoeven geen specialistische vakkennis te hebben voor hun studie. Ze moeten een voorbereidend wetenschappelijk denkniveau hebben.

Met een goede vooropleiding op het vwo, zijn studenten die de universiteit aan kunnen in staat om zichzelf het academische niveau eigen te maken. Breng de theoretische propedeuse weer terug. Gewoon ouderwets een jaartje lekker stampen op universitair niveau. Dikke boeken, een razend tempo, moeilijke tentamens en vooral zelfstandig studeren. De universiteit mag zeker geen kleuterklas zijn. Studenten als kleine kindjes behandelen door ze verplicht in de collegebanken te laten zitten, is bullshit. Zorg voor onderwijs op het vereiste niveau en eis van studenten dat zij zich bekwamen. Niet dat het onderwijsniveau wordt verlaagd om allochtonen de kans te geven zoals nu massaal gebeurt. Bussemaker laat haar incompetentie zien door op te merken dat een mbo-diploma evenveel waarde heeft als een universitair diploma. Nogal een boute opmerking in een kenniseconomie waar het gaat om niveau en kennis. Universiteiten schools maken, is geen kwaliteit verbeteren. Kwaliteit heeft met lesstof, docenten, faciliteiten en omgeving te maken.

Jammer genoeg weigeren die mislukte linkse zaadlozingen in de politiek echt iets aan kwaliteit te doen. In plaats daarvan wil die bussetrut de naam van de universiteit beschermen. Stoute islamitische universiteitjes misbruiken namelijk de term "universiteit" om studenten te lokken. Rot nu eens op. Steek voor ons part dat gebouw in de fik en pleur al die kamelenpijpers wegens valsheid in geschrifte een paar jaar de lik in, want als wij klagen over de kwaliteit van het onderwijs, dan hebben we het niet over die miezerige flikkertjes die volgens de rechter toch geen rechtsgeldige diploma's mogen verstrekken, maar over legitieme instellingen die diplomafraude plegen door echte diploma's te geven terwijl de opleiding niet voldoet. De minister probeert een oplossing te geven voor een totaal ander probleem dat niet eens relevant is. Peperdure wetgeving die uiteindelijk tot niks gaat leiden. Alle opleidingen die legitiem academische graden mogen leveren, moeten toch al geaccrediteerd zijn. Zorg ervoor dat dit makkelijk op te zoeken is voor iedereen.

Allemaal kennen we wel de schandalen die de afgelopen jaren speelden bij diverse hogescholen. Diploma's van grote instellingen als de HvA en InHolland zijn nog minder waard dan de schijt die we erop smeren als het als wc-papier wordt gebruikt. Het gezonde verstand zal beamen dat het verstandig is om de kwaliteit en het erbarmelijke niveau van hun opleidingen omhoog te schroeven zodat hbo'ers weer als professionals gezien kunnen worden. Een kwestie van belachelijke eisen schrappen en enkel stof tentamineren die hbo-waardig is. Nogal een open deur zult u zeggen, maar dat is het helaas niet voor die politieke lapzwansen die erover moeten beslissen. Bussemaker wil het probleem te lijf door de doorstroom vanuit het mbo te bemoeilijken. "Ja want ondanks dat enorm slechte niveau op het hbo, lopen nog steeds teveel scholieren vast op hun opleiding." De minister is zoals gewoonlijk heel slecht geÔnformeerd. Selectie aan de poort zorgt enkel voor het tegenhouden van talent. Het is geen oplossing voor kwaliteits- en aansluitingsproblemen.

De gebruikte methode lijkt erg op wat we vaak zien bij sollicitaties. Tijdens de procedure doen bedrijven alsof ze de beste kandidaat zoeken met de beste papieren en de meeste werkervaring. Na afloop zien we echter niet die beste kandidaten in het bedrijf, maar lopen er volslagen idioten rond. Hoe kan dat? Simpel: mensen op irrelevante kenmerken dwarsbomen is nooit ergens goed voor. De aansluiting wordt niet beter en de kwaliteit wordt al zeker niet verhoogd. Hun hele filosofie deugt al niet. Sinds wanneer is het gevolgd hebben van een verwante mbo-opleiding noodzakelijk om "kans" te hebben op het hbo? De meest voor de hand liggende route, namelijk via de havo naar het hbo gaan, is gebaseerd op hoger algemeen voortgezet onderwijs. Die route sluit ook nauwelijks aan. Wie havo of atheneum oude stijl heeft gevolgd met een vrij vakkenpakket, zal beamen dat het hbo zelfs makkelijker is dan de havo. Zout nu eens een keertje op met die selectieve toelatingsprocedures. Havo, vwo en mbo niveau 4 geven toegang tot het hbo. Punt.

Het zal u niet verbazen dat die "strengere" eisen helemaal niet toereikend zijn voor het doel dat men ermee wil bereiken. Die eisen zorgen er alleen maar voor dat iemand een extra programma moet volgen en derhalve nog meer studievertraging oploopt, maar dat extra programma heeft zijn nut nooit bewezen. Dan kan men nog liever iemand toelaten om te kijken wat hij ervan maakt. Zijn denkniveau wordt na het behalen van een mbo-4 diploma immers geacht een startkwalificatie te vormen voor het hbo. Zo niet, dan deugt het mbo niet. Daarnaast is het heel normaal dat er een flink aantal leerlingen sneuvelen. Niet iedereen kan een diploma halen. Wie met hakken over de sloot een mbo-diploma haalt en later faalt op het hbo, zal moeten accepteren dat het mbo het hoogst haalbare is. Sterker nog, van het hbo-niveau verwachten we dat het hoog genoeg ligt zodat luie sjacheraars buiten de boot zullen vallen. Jammer genoeg wordt er niks gedaan aan doorstroomprogramma's die wel een doorn in het oog zijn vanwege het te lage niveau.

Tussen iemand die hbo probeert te doen na de havo en een gemotiveerd persoon die na het mbo instroomt, hoeft bij een goede opleiding geen onoverbrugbaar verschil te zitten. Anders ligt het bij het levensgrote verschil tussen hbo en universiteit. In "De misdefinitie van de HvA" beschreven we reeds dat men op een universitaire gammaopleiding als Psychologie in het eerste semester al meer kennis en vaardigheden te verstouwen krijgt dan op de HvA in vier jaar en dan worden zulke academische opleidingen nog als relatief eenvoudig beschouwd. Een wetenschappelijke bachelor of master, is dan ook totaal niet vergelijkbaar met hbo. Al heten ze juridisch bijna hetzelfde. Toch hebben universiteiten geŽxperimenteerd met schakelprogramma's waarmee een hbo'er binnen 1 jaar even op het niveau gebracht zou worden om een master te kunnen volgen. Tegenwoordig is een academische route binnen het hbo al voldoende. Vroeger had een doctorandus het equivalent van 240 studiepunten aan wetenschappelijke scholing. Veel studenten hebben nu slechts de helft.

Opmerkelijk is dat de constatering dat het niveau van het onderwijs slecht is nooit wordt gevolgd door concrete maatregelen om het niveau op te schroeven. In plaats daarvan wordt er met pleisters op de etterende wonden der linkse dwaasheid gewerkt zoals het introduceren van "honourstracks": een aanvulling op het huidige studieprogramma waarbij studenten extra stof te verwerken krijgen. Wie zo'n programma heeft gevolgd, wordt geacht iets meer te hebben gedaan waarbij men suggereert dat het diploma meer waard wordt. Voor zulke programma's wordt dan uiteraard meer collegegeld gevraagd. In de praktijk komt het er echter op neer dat studenten meer van hetzelfde leren wat hun waarde niet vergroot, maar hooguit voor werkgevers de schijn opwekt dat zij "beter" zijn. Voor die schijn wordt dan de hoofdprijs betaald terwijl de rest van de opleiding kut met peren blijft. Zo lossen ze natuurlijk nooit iets op. Nederland kon in betere dagen juist trots zijn op zijn systeem waarin alle universiteiten een gelijk hoog niveau hadden zonder dergelijke poespas.

Binnen het basisonderwijs weet men ook niet wat ze allemaal voor schade aanrichten. Henk en Ingrid worden tokkies omdat ze niet eens meer fatsoenlijk kunnen rekenen en schrijven. Leerlingen zitten tegenwoordig totdat ze meerderjarig worden op school, maar weten niet eens het verschil tussen een schroef en een bout. Van technische kennis over hoe een stopcontact in elkaar zit, gereedschappen werken en men kleine dingen kan repareren, kunnen de meeste mensen alleen maar dromen. Zelfs als ze van de havo of het vwo komen. Kennis en vaardigheden om te kunnen overleven? Vergeet het maar. Kinderen leren niet hoe een wasmachine werkt, hoe ze kunnen koken of hun band kunnen plakken. Wel kunnen ze u zwart maken op het internet of met hun blote piemel of flamoes voor de webcam zitten masturberen. Hoezo creŽren we zelfstandige volwassenen die hun gezonde verstand kunnen gebruiken?! Al die jaren school voor niks! Valt het nou echt niemand op dat bijna alles wat we in de maatschappij moeten kennen en kunnen, nou net niet op school wordt aangeleerd?!

Ineke Struijk is zelfstandig onderwijsadviseur en maakt zich niet druk over de ontbindende staat van het onderwijs zelf, maar pleit voor een algemene invoering van een vak levensbeschouwing op (openbare) scholen. Volgens haar roepen kinderen door gebrek aan kennis tegen moslima's dat ze die verdomde teringtheedoek eens van haar bruine rotkop moet trekken. Met pestprogramma's en andere onnozele vaardigheidstrainingen tracht men dan de kinderen weer te indoctrineren in de hoop dat ze daarmee alle ellende die we met de multikul hebben weer vergeten, maar dat lijkt niet echt te lukken. Buitenlanders stelen als raven en als het onderwijs zo slecht is dat zelfs Nederlanders hun moerstaal niet kunnen spreken, dan moet hen maar respect worden bijgebracht door allochtonen die de taal nog minder beheersen. Achterlijke socialistische retoriek waar leerlingen geen flikker aan hebben, maar ach, dat boeit niet. Onderwijs hoort neutraal te zijn en respect moet u verdienen. School mag nooit een speelplaats zijn om politieke overtuigingen erdoor te drukken.

Waar komt toch dat hardnekkige misverstand vandaan dat linkse propaganda tot verbetering zal leiden? Leraren moeten als het aan Bussemaker ligt cultuurles gaan geven. Een convenant tussen scholen, gemeenten en culturele commerciŽlen zal voortaan bepalen welke multiculturele maaltijd uw kinderen intellectueel opgediend krijgen. Het argument hierbij is dat school niet alleen zou bestaan uit leren rekenen, maar dat er ook culturele vorming moet zijn. Wanneer leren die klootviolen nu eens dat als kinderen de basisvaardigheden beheersen, echt leren zich te redden in de maatschappij en zich sociaal-emotioneel ontwikkelen, ze zelfstandig in staat zijn om hun eigen keuzen te maken in hoeverre ze met cultuur in aanraking komen? Vroeger hadden we al die poespas niet, maar we zijn met onze basisschoolleraren wel degelijk naar musea geweest. Een aantal zaken spraken zo aan dat we later met ouders en vrienden nog vaker gingen. Op school zien we graag dat de noodzakelijke kennis verplicht wordt onderwezen en persoonlijke zaken aan de scholen zelf wordt overgelaten.

Politiek is een samenspel van heimelijke achterkamertjespolitiek, gezeur van lobbygroepen en anderen die politici onder druk kunnen zetten. Zodoende horen we wel eens "positieve" geluiden vanuit de werkgeversorganisaties die we niet kunnen plaatsen. Men wil de komende jaren 800 extra leerkrachten in het basisonderwijs voor de klas hebben staan. Met als argument dat er anders, heel misschien en zeer hoogstwaarschijnlijk, in 2016 een lerarentekort gaat ontstaan. Van dat woord gaan onze nekharen altijd overeind staan, want elke keer als wij controleren of er daadwerkelijk een tekort heerst, spoelen de tientallen afwijzingen onze redactie binnen. Het ministerie moet maar even 17 miljoen gaan dokken van uw belastingcenten om dit te realiseren. Goed plan zult u zeggen, maar staatssecretaris Dekker wil niet eens een maximum aantal leerlingen per klas waardoor er weinig ruimte ontstaat voor extra leraren. Scholen mogen van Dekker wel voor meer leerkrachten kiezen als oplossing tegen overvolle klassen, maar dan onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Over extra leraren en tekorten gesproken: de actualiteit achterhaalt zulke sprookjes al heel snel. Ouderen leraren krijgen massaal de zak als ze als grofvuil aan de straat worden gezet. Waar hebben we tegenwoordig nog leraren voor nodig? Concrete kennis en vaardigheden worden allang niet meer geleerd op school en om een beetje de pedofiele coach uit te hangen, hebben ze echt geen academisch geschoold personeel nodig met als risico dat deze bollebozen zich in hun vrije tijd heel toevallig bezig houden met het beheren van te rechtse weblogs. Weg met dat gespuis, de kinderen moeten zichzelf maar zien te redden. Met iPads en digitale leeromgevingen bijvoorbeeld. Om nog een beetje onderwijs van allure te krijgen, tracht men het moraal omhoog te wippen door een verplichte Cito-toets in te voeren. Ook al zo'n dooddoener sinds u weet dat zelfs die toets in deze tijd een makkelijke allochtonenversie kent. Experts kraken hedendaagse toetsen als de rekentoets die "realistisch rekenen" tot een surrealistische tafereel heeft gemaakt.

Kunnen die linkse randdebielen de problemen in het onderwijs niet lokaal oplossen, dan hebben ze nog altijd het trucje van Nederlanders wegsturen. Koningin Juliana spoorde ooit Nederlanders aan om te emigreren omdat het land te vol zou worden als er ook nog een zooi allochtonen bij zou komen. Naar dat voorbeeld is Bussemaker er trots op dat Nederlandse studenten hun gare vleugels uitslaan om hun heil ergens anders uit te zoeken. Eerst 148.000 euro van de staat verneuken voor educatie en dan belasting gaan betalen in het buitenland. Goed gedaan PvdA, zo komen we er wel. Alleen willen ze dan wel graag wat buitenlandse studenten terug die hier zo graag in Nederland komen studeren. O wacht, die moeten natuurlijk wel gemotiveerd worden. Geen enkel probleem, dan smijten ze er gewoon weer een zak geld tegenaan. Bijna een half miljard wordt uitgetrokken voor deze onzin die de kwaliteit niet verhoogt. Ga nou eerst het onderwijs op nationaal niveau eens op de rit krijgen zodat we niet langer voor lul staan in het buitenland.

Vroeger, toen we nog de schijn konden ophouden een kenniseconomie te hebben, stond een universitaire opleiding hoog in aanzien in het buitenland. Wie in Nederland ingenieur, doctorandus en / of meester in de rechten werd, had echt iets gepresteerd en kon in heel veel landen zo morgen beginnen in een nieuwe topfunctie. Vrijwel niemand kon precies zeggen waar Nederland op de kaart lag, maar ze wisten wel allemaal dat onze universiteiten tot de top van de wereld behoorden en qua niveau konden meekomen op het allerhoogste niveau. Buitenlandse studenten werden derhalve gemotiveerd door de uitstraling, het aanzien en het niveau van de opleiding en kwamen geheel op eigen kosten hier studeren om zich te ontwikkelen. Daar hoefde geen geld bij, want een goed product verkoopt zichzelf. Thans moeten we flink dokken om hen te motiveren. Dat zegt heel wat. Het erge is nog dat er steeds meer parasieten aanspoelen. Nederland moet zelfs taalcursussen betalen in de hoop dat buitenlandse studenten hier willen studeren. Laat ze zelf maar de taal leren verdomme!

Geld smijten, dat kunnen die slinkse hondendrollen goed. Altijd als het over de problemen in het onderwijs gaat, sturen zij de discussie richting het beschikbaar maken van extra geld. Pim Fortuyn liet al in de vorige eeuw weten dat extra zakken met geld hooguit extra de zakken van de corrupte managers vult en niet ten goede komt van het onderwijs, de zorg of waar het dan ook wordt ingezet. Voor de machthebbers maakt het allemaal geen zier uit. Zij spelen sinterklaas met uw zuur verdiende centen. Bussemaker stelt 250 miljoen extra beschikbaar. Om de kwaliteit te verbeteren? Nou nee, een mbo-instelling kan enkel uit de suikerpot vreten als zij vroegtijdig schoolverlaten zal tegengaan. Wat zoiets betekent als tegen wil en dank leerlingen op school houden en hun gratis aan een diploma helpen zoals we de afgelopen 15 jaar al zo vaak hebben gezien. Goed gedaan, zo krijgen we nog meer InHollands erbij. Formeer nu eens een leger van experts die concreet de eisen gaan opstellen waaraan het onderwijs moet voldoen en koop met dat geld de lesmethoden.

Zet ook eens een rem op achterlijke systemen die fraude en corruptie in de hand werken. Recent heeft Bussemaker het voor elkaar gekregen dat het aantal mbo-studenten op een school het loon van bestuurders bepalen. Natuurlijk. Bouw gerust enorme oerlelijke gebouwen die niet nodig zijn, prop ze vol met leerlingen, laat klassen uitpuilen, gebruik het geld dat voor onderwijs bestemd is om een deel van de problemen die daardoor worden veroorzaakt zogenaamd op te lossen en schuif de rest van de poen door aan bestuurders die de hele dag niks anders doen dan aan hun pik te trekken. Sodemieter op, wie voor de overheid werkt, maakt onze centen op en dan is het niet de bedoeling dat de salarissen verschillen. Zorg voor vaste salarisschalen voor het werk en het aantal uren dat ervoor staat. Wie goud wil verdienen, gaat maar bij de commerciŽle hoeren werken. Onze overheid mag best goed betalen, maar extra beloningen horen daar niet bij. Het is godverdomme van de zotte dat bestuurders een vast salaris krijgen ongeacht of ze wat doen en daarnaast een hoge beloning als ze Łberhaupt wat doen.

Overweging.

Iedereen, van volslagen leek met een grote bek tot zelfbenoemde deskundigen, is blijkbaar van mening dat het totaal de verkeerde kant op gaat met ons onderwijs en dat de erbarmelijke kwaliteit en niveau iets is om ons werkelijk voor te schamen. Desondanks blijft deze problematiek maar dooretteren met als gevolg dat er jaarlijks tienduizenden leerlingen en studenten een diploma krijgen waarop niet de kennis en vaardigheden staan die zij daadwerkelijk zouden moeten hebben. Het lijkt allemaal erg makkelijk. Vastgesteld is dat kinderen niet meer fatsoenlijk kunnen rekenen, schrijven en begrijpend kunnen lezen. Logischerwijs zouden we dan onmiddellijk moeten teruggaan naar de oude methoden waarmee de kinderen dat nog wel konden leren, want het staat boven alle twijfel dat dergelijke arbitraire en banale vaardigheden gewoon door de leerlingen beheerst moeten worden. De politiek denkt echter totaal anders. Incompetentie door de wil om het volk dom te houden is de enige verklaring waarom de politiek totaal iets anders doet dan nodig is.

Hedendaagse vernieuwingen impliceren het invoeren van een rekentoets, maar dan wel op basis van een debiel schattend telsysteem dat te triest is voor woorden. Taalvaardigheid wordt zogenaamd nagestreefd, maar door alle multikul en speciale programma's om allochtonen te laten slagen zonder ooit de taal normaal te beheersen, zorgen ze samen voor talloze veranderingen in het Groene Boekje waardoor niemand het Nederlands meer correct spreekt. Abstract denkniveau wordt volledig vergeten of er wordt simpelweg niet meer aan gedacht. Wel moeten de kinderen verplicht linkse propaganda aanhoren bij maatschappijleer, op multicultuurles gaan bij andere volkeren die het beter deden dan wij (maar nu ook massaal hier zitten) en vage praatjes aanhoren waar niemand iets aan heeft. Vaardigheden die kinderen in de maatschappij nodig hebben? Eh, hoezo dan? Techniek, huishouden en kennis hoeven niet meer. Tot onze schrik hebben wij na een kwart eeuw scholing ontdekt dat we niet dankzij maar ondanks school de meeste dingen hebben geleerd.

Hoewel we al meer dan 30 jaar de verloedering van het onderwijs hebben zien intreden tot de puinzooi die het nu is, heeft een principe ons gered van de ondergang. Namelijk deels een vrije keuze en de mogelijkheid om met kennis te kunnen doorstromen ongeacht het advies van "deskundigen". Op school zochten we naar kennis en sociaal-emotionele ontwikkeling om daarna met eigen training het denkniveau te ontwikkelen. Noodzakelijke vaardigheden konden we gelukkig laten bijbrengen door derden. Tegen de adviezen in, kozen we onze routes. De een ging tegen het advies in via de havo en het hbo naar de universiteit. De ander via het vwo naar de universiteit en weer een ander deed via meerdere routes meerdere opleidingen tot meerdere titels. Hemel en aarde moesten wel bewogen worden en we proberen onze beheerder die de meeste opleidingen heeft afgerond te bewegen daar een boek over te schrijven, maar het kon tenminste. Thans zien we de slechte ontwikkeling dat alle keuzes en routes worden afgesloten. Gecombineerd met slecht onderwijs is dat een ramp.

Onze handen jeuken om al die incompetente flikkers eens goed voor hun muil te rammen, want de oplossingen liggen binnen handbereik. Maak onderwijs weer neutraal, concreet en objectief. Basiskennis en vaardigheden zijn cruciaal. Schaf al dat linkse gepraat af. Weg met realistisch rekenen, competentieshit, cultuurbagger en dat linkse maatschappijleer. Lekker leren en stampen om hersenentjes mee te kweken en te trainen. Objectief beoordelen en wie het niveau niet aankan, allochtoon of niet, wordt maar putjesschepper. Stel de eisen centraal vast en toets indien mogelijk ook centraal. Slechte scholen verdwijnen dan vanzelf. Zorg ervoor dat er een draaiboek komt met alle kennis die kinderen nodig hebben om in de maatschappij te kunnen overleven. Geef les in techniek, maar ook in huishoudkunde, EHBO, verkeer en sociale omgang. Breng de ambachtsschool weer terug en blokkeer geen goede doorstroomroutes. Zaken die in het verleden vanzelfsprekend waren en waarmee erg goede resultaten werden behaald, moeten weer terugkomen.

Denk niet dat met geld strooien de oplossing is. Sterker nog, vrijwel elke oplossing die wij noemen, kan worden uitgevoerd zonder extra geld. Scholen hebben zat, maar geven dat verkeerd uit. Pleur al die managers en domme coŲrdinatoren eruit die enkel voor bureaucratie zorgen. Leraren worden gewoon betaald in vaste schalen, dus een goede hoeft niet per se duurder te zijn dan een slechte. Stoppen met vriendjespolitiek. Neem academici aan. Zij hoeven niet per se de pabo of een lage "bevoegdheid" te hebben. Dat was vroeger ook niet nodig. Verplicht een aantal leraren per zoveel leerlingen en betaal die leraren direct vanuit de overheid. Waarom eerst geld geven en de scholen laten klieren? Nee, u krijgt als school gewoon van overheidswege de leraren aangewezen. Niet zeiken, gewoon werken. U krijgt een gebouw, het personeel en de schoolmethoden die bewezen goede resultaten halen en daar doet u het mee. Vervang het goede door het slechte en het zal allemaal echt niet duurder worden, maar wel veel en veel beter. Zo simpel is dat.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.