Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 8 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

722 Van fortuynist naar socialist
721 Hoereren voor Allahs jihad
720 Links arsenicum voor gif islam (2)
719 Kwaliteitsimpuls is lege huls
718 Apartheidscriminelen der multikul
717 Terreur van de spionage
716 Leren te relativeren
715 Misbruik? Legaliseer kinderporno!
714 Wilders de verlosser
713 Gelegaliseerde diplomafraude (1)
712 Jacht van de Kristallnacht
711 Europa eist totale controle (2)
710 Excuusnegers en nikkersletjes (8)
709 De Russen kunnen onze anus kussen
708 Pak slaag om te corrigeren
707 Trots op racisme
706 Oude stomme koeien
705 Asielen van imbecielen
704 Onderwijs creŽert een kloof
703 Fatsoen vooral niet doen

713 # Gelegaliseerde diplomafraude #
Gepost door Misdefinitie op 12-11-2013 om 23:52.
Bij diplomafraude denken de meeste mensen aan opgeschoten sukkeltjes met een grote bek die te zwakzinnig waren om hun school af te ronden en zich later de arbeidsmarkt op proberen te photoshoppen nadat ook een uitkering buiten hun bereik kwam te liggen. Valsheid in geschrifte kent echter het risico op ontdekking en dan zijn de gevolgen niet mals. Strafrechtelijke vervolging en een telefoontje van de politie naar uw werkgever werkt best diskwalificerend. Onderwijsinstellingen die op financiŽle of politieke gronden bepaalde groepen willen bevoordelen, kiezen daarom voor ingewikkelde constructies die we 10 jaar geleden in het boek "De Misdefinitie van de HvA" het systeem van de verborgen misdaadconstructies hebben genoemd. Verborgen omdat men tussen de duizenden regeltjes en honderden ambtenaren, genoeg wirwar kan creŽren om alles te kunnen rechtvaardigen omdat vrijwel alle handelingen legaal lijken. Diplomafraude door dubbele agenda's, fysieke fraude en vervalsen, is sterk achterhaald door de perfecte misdaad geheel legaal uit te voeren.

Het resultaat dat telt.

Legale misdaad is een concept dat heel moeilijk te bevatten is voor veel mensen. Hoe kan iets wat legaal is, nu toch een misdrijf opleveren? Juristen kunnen wel een gooi doen door het voorbeeld te geven van het botsen van grondrechten waarbij de rechter een belangenafweging moet maken en het resultaat derhalve altijd is dat van een partij toch grondrechten geschonden worden, maar dat ziet het recht niet als illegaal. Het recht kent wel meer van zulke absurditeiten. Justitie die op basis van het opportuniteitsbeginsel een blanke weblogger wel vervolgt maar een zwarte doodsbedreiger niet, zal nooit juridisch op de vingers getikt worden. Evenals de Hoge Raad die in oorlogstijd alle decreten van de bezetter goedkeurde en de politie die zijn wettelijke plicht verzaakt als ze aangiften niet opnemen. Dan zijn we allang over de kennisgrens van juristen heen die dit alleen maar zullen ontkennen. Misdefinitie is juist ontstaan omdat er vele misdrijven en misstanden bestaan waarop het recht geen goed antwoord heeft.

Juridische pierpraat is in deze zaken nooit interessant omdat met recht alles kan worden rechtgeluld. Van genocide tot het geven van taakstraffen aan gore pedofielen en het vervolgen van webloggers om hun mening. Met legale misdaad doelen wij op misdaden waarbij het resultaat een misdrijf oplevert, terwijl men juridisch ogenschijnlijk enkel legaal handelt. Een goed voorbeeld vormt pesten op scholen. Iemand negeren is niet strafbaar. Niemand kan verplicht worden met of tegen u te praten. Ook als het jaren aaneengesloten gebeurt bij dezelfde persoon, is het niet strafbaar. De tienduizenden speldenprikjes die pesters hun slachtoffers toebrengen door steeds maar weer lelijke dingen te zeggen, iemand op te bellen en zijn spullen zoek te maken, zijn individueel te klein voor een strafrechtelijke reactie en nauwelijks te bewijzen. Het resultaat kan wel gelijk zijn aan moord. Iemand langzaam de dood in jagen. Buitenstaanders zullen zich achteraf enkel "legaal" gedrag "herinneren", maar er is wel iemand met voorbedachte rade tot de dood gedreven.

Diplomafraude kan op een soortgelijke manier werken. Onderwijsinstellingen kunnen diverse motieven hebben om dergelijke fraude te willen plegen. Zo krijgen zij voor elke student die afstudeert geld, kunnen zij vanwege hun politieke kleuring of maatschappelijke waardering ertoe komen om mensen van een specifieke afkomst te bevoordelen of zijn er gewoon individuele docenten die er een harde plasser van krijgen om studenten te intimideren als zij er de avond ervoor niet op mochten van hun vrouw. Des te beter zij erin slagen om hun resultaat louter met middelen te bereiken die, als ze individueel beschouwd worden, volledig legaal zijn, des te dichterbij komen zij tot de perfecte misdaad. Vooral als zij door politieke lobby's erin slagen om extra bevoegdheden te krijgen waar misbruik niet aan te tonen is, zijn zij zwaar in het voordeel. Vooral ambtenarij doet het goed waarbij willekeur mogelijk is. Iemand een 4 geven vanwege zijn huidskleur is illegaal, maar niemand zoekt er iets achter als u die 4 krijgt omdat u "slechte" feedback gaf.

Laten we het omtrent diplomafraude nog wat concreter maken met een voorbeeld. Een studente van Hogeschool InHolland had alle onderdelen uit het curriculum met een voldoende afgesloten. Wettelijk gezien is het dan zo dat een diploma moet worden uitgereikt. Na alle publiciteit over diplomafraude, had InHolland echter op zijn sodemieter gehad vanwege de lage kwaliteit van de opleidingen. Wat deed men toen? Zogenaamd doen alsof het niveau omhoog is gegaan en tegen de student zeggen dat haar scriptie dus niet aan de nieuwe eisen voldoet en onvoldoende is. Het pesten door tijdrekken begon en jaren later stond InHolland, nadat ze al een paar keer door het College van Beroep voor de Examens in het ongelijk waren gesteld, voor de civiele rechter. Uiteraard gaf deze rechter de studente gelijk. Cijfers die eenmaal behaald zijn, zijn nu eenmaal behaald en mogen niet meer worden gewijzigd. Tenzij er sprake is van fraude of oplichting. Juridisch gezien heeft de studente helemaal gelijk. Toch vinden wij dat er sprake is van diplomafraude die blijkbaar niemand heeft opgemerkt.

Het handelen van InHolland en het vonnis van de rechter, hebben een aantal complicaties en consequenties die we u niet willen onthouden. Bedenk even waarom een diploma zo waardevol gevonden wordt. Niet vanwege het papiertje waar "getuigschrift" op staat. Mensen hechten er waarde aan vanwege het vertrouwen dat de kennis en vaardigheden die op het diploma genoemd staan, daadwerkelijk worden beheerst door de kandidaat. Waarom is dat vertrouwen er? Omdat we er in Nederland nog vanuit gaan dat diploma's alleen worden gegeven aan mensen die ten overstaande van deskundigen hebben bewezen over die kennis en vaardigheden te beschikken. Het gaat daardoor zelfs nog een stapje verder. Op een diploma kan men nooit volledig zijn. Hooguit wordt er een vakkenlijst met cijfers als bijlage meegeleverd, maar wat die vakken precies inhouden, weten buitenstaanders niet. Diploma's suggereren daarom vaardigheden. Diploma's ontlenen hun waarde aan het idee dat het abstracte denkniveau, de kennis en de vaardigheden boven een bepaald niveau liggen.

Diploma's verschillen onderling bitter weinig van elkaar, vooral voor leken. De ene student heeft zijn stages voltooid middels vrijstellingen op mbo-niveau; de ander schrijft bijna een scriptie op academisch niveau omdat hij toevallig twee studies tegelijk doet. Het verschil zit hem in de leugen. De studente heeft haar scriptie geschreven onder het hbo-niveau. De examinator heeft dat ten onrechte goedgekeurd met een voldoende. Dat is je reinste fraude: een examinator hoort geen voldoende te geven als een hbo-scriptie niet op dat niveau wordt beschreven. Toch is het juridisch legaal omdat een examinator alle cijfers tussen 1 en 10 mag geven voor alle werken. Met een beetje leuk verhaal is alles te rechtvaardigen. Het gevolg is dat ook het diploma het resultaat is van fraude. Het diploma vertelt de buitenwereld immers dat de studente op hbo-niveau functioneert, maar dat is een leugen. Kortom, op het diploma staat iets wat de studente niet is en dat is zeer kwalijk. De perfecte misdaad, want normaliter nooit te ontdekken.

Hyperinflatie van diploma's die snel in waarde kelderen omdat ze allemaal hetzelfde zijn en zeggen, maar niemand kan er meer op vertrouwen of wat er op een diploma staat, wel echt waar is. Examinatoren maken immers bewust of onbewust kolossale fouten die voorts door de rechtbank worden bekrachtigd. Bent u nou echt doctorandus ingenieur of kunt u gewoon lekker pijpen? Wat ook niemand in de gaten heeft gehad, is de te scherpe nadruk op die scriptie. Oplettende lezers moet het zijn opgevallen dat deze studente samen met alle andere studenten, jarenlang alle vakken op een te laag niveau hebben behaald. Zelfs al zou InHolland de eisen voor de scriptie tot het juiste niveau hebben weten te brengen, dan nog geldt dat niet voor alle andere reeds behaalde vakken. Concreet kan iemand dus een bacheloropleiding kan halen met 220 punten op mbo-niveau en misschien 20 punten op hbo-niveau. Is dat diplomafraude of niet?! Blijkbaar is de scriptie de leidende factor om een professional te zijn en zijn de andere vakken hooguit voor de show.

Velen beschouwen de scriptie als moeilijkste onderdeel omdat ze gewoon zulke lamlendelingen zijn dat ze gaan lijden aan studieontwijkend gedrag. Eigenlijk is de scriptie juist het makkelijkste onderdeel van de opleiding. Het is namelijk een onderdeel dat gegarandeerd een voldoende oplevert bij voldoende inspanning. Luister naar de docent als hij een onderwerp noemt, ga naar hem toe, schrijf een brakke opzet, laat hem aanwijzingen geven, schrijf een eerste klote versie en gebruik zijn feedback voor de eindversie. Een paar weekendjes schrijven en hoppa, zeker tussen de 6 en de 7. Of hoger als u het de begeleider naar zijn pik kan schrijven. InHolland beweert eigenlijk dat het kunnen schrijven van een scriptie het benodigde niveau impliceert. Echt bullshit. We durven zonder schroom te beweren dat we voor elke opleiding van InHolland een goede scriptie kunnen schrijven zonder andere vakken te volgen. Zijn wij opeens huisartsen of juristen als we louter een scriptie gaan schrijven? Natuurlijk niet, dat is te belachelijk voor woorden.

Door de nadruk op het laatste onderdeel te leggen, heeft InHolland op een hele vieze en stiekeme manier jarenlang wanbeleid en een te laag niveau kunnen legaliseren. Op alle diploma's van InHolland zijn 99 % van de vakken onder het niveau. Alle diploma's van InHolland, de HvA en al die andere hogescholen en universiteiten die we eerder hebben besproken zijn derhalve waardeloos omdat er niks anders dan leugens op staan. Mevrouw huppelkut is geen journalist en meneer O.L. Iedom is al helemaal geen ingenieur, maar hun diploma's zeggen van wel. Toch suggereren die papieren precies hetzelfde als onze diploma's. Overigens niet met deze artikelen behaald, dat zal u toch wel duidelijk zijn. Ondertussen klagen de studenten steen en been. Zij hadden na jaren studeren ook wel zo'n makkelijk diploma gewild. Nu ze maar liefst een onderdeeltje op hbo-niveau moeten doen, falen ze ontzettend aan alle kanten. Mooi is dat, wij willen ons ook wel econoom kunnen noemen door enkel een scriptie te schrijven.

Zoals gezegd schatten derden zoals werkgevers de waarde van een diploma op basis van subjectieve verwachtingspatronen die ze hebben van de opleiding die u gevolgd heeft. Dat geldt nog meer voor opleidingen die iedereen (denkt) te kennen zoals het basisonderwijs. Ieder kind dat van de basisschool afkomt, wordt geacht te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Deze verwachting is zo groot dat het niet eens uitmaakt wat er op uw diploma staat. U kunt zelfs van de basisschool komen zonder diploma. Uw leeftijd is voldoende om te kunnen veronderstellen dat u wel over deze vaardigheden zult beschikken. Aangezien het diploma van de basisschool een papiertje is dat iedereen kan halen, heeft het niet bijzonder veel waarde. Anders ligt dat bij het voortgezet onderwijs. Tot voor kort kon u met een havo- of vwo-diploma nog een aardige baan krijgen. Dat wel zeggen voor de algemene heftige hyperinflatie van het schooldiploma. Men verwacht van iemand die de havo of het vwo heeft gedaan, dat hij zijn basisvaardigheden zoals rekenen eveneens heeft aangescherpt.

Kenmerkend aan het onderwijs is dat de geleerde vaardigheden niet allemaal apart de nadruk hoeven te krijgen op het diploma. Zo gaat men er dikwijls vanuit dat de rekenvaardigheid zit ingebakken bij de exacte vakken en dat iemand die het vak wiskunde gevolgd heeft, dus ook kan rekenen. Begrijpend lezen is typisch een vaardigheid die men onder het vak Nederlands schaart. Het ultieme recept voor diplomafraude, want wie het diploma aanschouwt ziet enkel een niveau-aanduiding staan en een zooitje vakken waarvan hij maar moet hopen dat de vaardigheden die hij verwacht in die vakken zijn gestopt. Dan ziet u ook meteen het problematische aan het systeem. Doordat niet bekend is wat iemand precies heeft moeten doen voor zijn diploma, zeker niet als dat lang geleden is en niet meer op te zoeken valt, kan het net zo goed zo zijn dat heel veel vaardigheden helemaal niet zijn opgedaan. Dat blijft verborgen. Zulke fraude is ingebakken in het systeem. Men verwacht dat u iets kunt, het diploma suggereert het, maar dat kan net zo goed gelogen zijn.

Af en toe komen vervelende professoren, onderzoekers en journalisten van obscure weblogs janken over misstanden en het feit dat veel vaardigheden niet worden opgedaan terwijl dat wel wordt gesuggereerd, maar dat wordt dan altijd met grote stelligheid ontkend. Bewijs geven ze niet, ze doen het met zwart maken en verdachtmakingen. Alle scholen adverteren ermee dat zij kwaliteit leveren en voor een veilige schoolomgeving zorgen. Daarom behoort pesten inmiddels ook tot het verleden. Allemaal leugens. De werkelijkheid is dat kinderen te weinig leren en dat van de klassieke vaardigheden zoals de rekenvaardigheid, geen stuiver meer over is. Op een gegeven moment kon de politiek niks anders dan constateren dat de critici gelijk hebben en scholen niks doen om te bewijzen dat hun leerlingen inderdaad leren rekenen. Uitgaan van verwachtingen was niet langer genoeg en de minister wilde een rekentoets. Onderwijsraden slaan massaal op tilt nadat de rekentoets aantoont dat minstens 70 % van de leerlingen niet kunnen rekenen.

Alle ogen richten zich op de rekentoets zelf, maar belangrijker is dat we hier een vorm van diplomafraude constateren die blijkbaar niemand opvalt. Als 70 % van de leerlingen na het behalen van hun diploma niet kan rekenen, dan betekent dat dus dat 70 % van de leerlingen wel al die jaren onterecht een diploma hebben ontvangen waarvan de suggestie uitgaat dat zij dat wel kunnen. Het betreft immers een basisvaardigheid waarvan de meeste mensen zullen zeggen dat het indirect tot de opleiding zou moeten behoren. Kortom, het diploma impliceert het hebben van vaardigheden die er niet zijn en daarom is er sprake van fraude. Gelegaliseerde fraude, want juridisch is er niks strafbaars gebeurd. Het betekent ook hyperinflatie van alle andere diploma's. Zelfs diploma's oude stijl. De meesten van ons hebben diploma's uit de tijd van de Mammoetwet. We zijn wel oude lullen, maar toch niet zo heel erg oud. Achteraf "ontdekt" men dat alle diploma's met terugwerkende kracht gedevalueerd moeten worden omdat de meesten niet kunnen rekenen.

Wat gaan wij in hemelsnaam tegen werkgevers zeggen? "Ja meneer, wij hebben precies hetzelfde diploma als het cohort waarvan gezegd wordt dat ze niet kunnen rekenen, maar wij hebben als kleine broekenmannen nog met de goede oude vertrouwde rekenblaadjes en abacussen gewerkt en kunnen dus wel rekenen." Geloven ze dat? Dat kan iedereen wel zeggen. Politici maken zich echter geen zorgen over de hyperinflatie van alle diploma's, maar hooguit om het minder fraaie stigmatiserende effect dat het halen van onvoldoendes voor de toets met hun achterban doet. Onderwijsraden adviseren daarom maar om die toets niet in te voeren. Want als niet objectief gemeten wordt dat kinderen geen flikker leren op school, kan iedereen gewoon doorgaan met zijn kop in het zand steken. Blijf iedereen gewoon hetzelfde diploma geven zodat die hele klote arbeidsmarkt een stoelendans blijft van vriendjes en niet van kennis. "Ja maar op de toets vragen ze dingen die niet worden onderwezen." Wordt het dan niet eens tijd dat de kwaliteit van het onderwijs terugkomt?

Kwaliteit terugbrengen is echter niet waar ze mee bezig zijn omdat ze met een groot dilemma zitten. Leerkrachten zoeken die wel kunnen rekenen is zo'n opgave omdat ze al tientallen jaren een discriminatoir aannamebeleid hebben. Goede leerkrachten die toevallig ook rechtse bloggers zijn, krijgen een beroepsverbod terwijl de slechte leerkrachten al worden aangenomen als ze bereid zijn linkse bullshit aan de kinderen te verkopen. Een voorrecht dat de linkse elite nooit zal willen weggeven. Bovendien is de extreme daling van het onderwijsniveau in gang gezet om allochtonen een kans te geven ook een diploma te krijgen. Al is dat slechts bij een pak Brinta. Ook dat willen ze niet graag terugdraaien. Zouden ze nu opeens hoge eisen gaan stellen en de kwaliteit omhoog gooien, dan weet u al wat er gaat gebeuren. "Ja maar de vragen zijn ook zo complex." Ja, u komt naar school om te leren niet waar? Meten is weten en als die gegevens onwelgevallig zijn, moeten we daar onze conclusies uittrekken en het niet onder stoelen of banken gaan steken.

Socialisten zijn doorgaans wars van concrete cijfers omdat zij die nooit kunnen weerleggen met hun stomme kop. Allochtone leerlingen zouden minstens 7 volle IQ-punten lager scoren op een IQ-test. Natuurlijk niet omdat zwarten qua intelligentieniveau zwaar inferieur zijn. Dat mag u niet zeggen, zelfs niet als het waar is en honderd keer bewezen wordt. Vandaar dat onderzoekers het gooien op taal- en cultuurverschillen. Een slechte weerlegging, want taal is cruciaal voor intelligentie. Sterker nog, de enige reden waarom mensen zich intelligenter mogen noemen dan andere (zoog)dieren, is het feit dat wij door middel van taal kunnen communiceren om zo makkelijk andermans kennis te kunnen inpikken zonder alles proefsgewijs te ondervinden met alle gevolgen van dien. Wie de taal niet beheerst, kan niet intelligent zijn. Zo zijn wij niet intelligent in Marokko, maar hier behoren we wel tot de intelligentsten. Het getuigt niet van intelligentie om mensen die hier nooit het niveau zullen halen, weg te houden van hun geboorteland. Stuur ze terug.

Kom niet aan met dat gelul over vooroordelen. Steek die socialistische zooi maar in uw reet. Wie in Nederland een schooldiploma wil krijgen, moet ons inziens foutloos Nederlands kunnen spreken, schrijven en begrijpend lezen. Ongeacht huidskleur. Kunnen allochtonen dit niet, dan moeten er geen rare trucs uitgehaald worden om ze toch een diploma te geven, want dat is fraude. Veel scholen deinzen er helaas niet voor terug om Cito-scores van slecht presterende allochtone leerlingen anders te interpreteren. "Ach, hij had heus wel meer gehaald als hij niet werd gediscrimineerd, dus laten we hem maar naar de havo gaan." Waarna ze op de havo weer allerlei constructies moeten bedenken om het niveau dermate omlaag te trekken zodat ze niet per ongeluk daar stranden en de school daar de schuld van krijgt. Tot onze afschuw kwam de overheid vorig jaar met een eenvoudige allochtonentoets voor het vmbo. Tegenwoordig mogen de zieltjes van de dommeriken niet meer gekwetst worden. Daarom krijgen zij een makkelijke toets waar ze altijd een voldoende voor halen.

Knoeien met resultaten, dubieuze socialistische onderzoekers die met hun zogenaamde wetenschapsretoriek de racismekaart spelen en makkelijke toetsen voor hun achterban, blijken toch niet altijd voldoende te zijn. Door gebrek aan goed onderwijs, blijven veel leerlingen slecht scoren. Voor de linkse kliek niet zo erg als dat roomblanke kindertjes zijn wiens ouders toch wel PVV zullen blijven stemmen, maar wel vervelend als daar talloze socialisten in de dop bij zitten. Iedereen even dom is weliswaar de groene natte droom van een Stalinistische overheid, maar zodra dat teveel gaat opvallen kan het nadelig uitpakken tijdens de verkiezingen. Wat nu gedaan? Staatssecretaris Dekker (VVD) probeert uit te zoeken hoe hij deze kinderen toch aan een voldoende kan helpen. Vroeger was het zo dat ieder kind gewoon moest leren en door kennis en kunde een voldoende haalde, maar nu wordt het zo geregeld. Vader heeft ons vroeger vaak kapotgeslagen met zijn riem, want een slecht cijfer voor rekenen was geen ziekte, maar je reinste luiheid.

Tegenwoordig moeten alle leerlingen in hokjes worden gestopt. Kunt u niet rekenen, dan is dat niet het gevolg van slecht onderwijs of er gewoon met de pet naar gooien, maar classificeren de socialisten dit als een officiŽle ziekte. Vergis u niet, dyscalculie wordt in de internationaal bekende DSM-5 classificatie als een ernstig probleem met rekenen gezien. Psychologen en psychiaters verdienen hier goud geld mee, want aan het probleem liggen voor zover bekend geen specifieke hersenproblemen ten grondslag en dus is er gewoon sprake van dyscalflauwekulie: een dom labeltje om geld te verdienen en anderen voor de gek te houden. Als u godverdomme niet kunt rekenen, dan heeft u slecht onderwijs genoten of gewoon niet goed genoeg uw best gedaan. Met deze boodschap konden vroeger vrijwel alle kinderen leren rekenen voor zover ze niet volledig mentaal geretardeerd waren. Kwestie van goed trainen. Desondanks stelt de staatssecretaris voor om bij een onvoldoende ook op het diploma te vermelden dat het kind eigenlijk ziek is.

Werkelijk te triest voor woorden. Slechte prestaties goed lullen door het op een ziekte te gooien. Wat een belachelijke idioterie. Diploma's horen naar de absolute waarheid te vermelden dat iemand alles kan en weet wat van te voren is vastgesteld toen de opleiding werd ontworpen. Hij gaat dat diploma later immers gebruiken om binnen te komen bij een werkgever waar hij diezelfde vaardigheden en kennis in de praktijk moet brengen. "Ja meneer de agent, ik heb een rijbewijs gekregen, maar er staat wel op dat ik eigenlijk nooit kan rijden omdat ik zo gek ben als een deur en ook nog blind ben." Zijn we dan niet volledig doorgeslagen in de wil om iedereen maar een diploma te geven? We moeten echt eens af van zulke frauduleuze praktijken. Een goed diploma zonder fraude dat enkel de waarheid vermeldt over de kennis van de kandidaat, is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd. Daar moeten mensen zich bij neerleggen. Krampachtig iemand een diploma geven en het juridisch indekken op een bijlage, getuigt van waanzin.

PvdA, D66, CDA en SP protesteren luidruchtig over het cijfer van de toets. Vooral hun imbeciele socialistische achterban is te dom om te kakken, laat staan om te rekenen. Zou rekenen een apart onderdeel van het curriculum worden, dan moet dat op het diploma worden vermeld. Zo zouden hun linkse en allochtone vriendjes voor altijd het stigma "ik kan niet rekenen" op hun diploma hebben staan. Dekker strijkt wederom over zijn hart en geeft aan te onderzoeken of die cijfers niet op een bijlage kunnen staan. Zo staat het niet op het diploma en kunnen de hersenlozen enkel het voorblad van hun diploma laten zien. Wat zij gaan doen als werkgevers zo slim worden om ook alle bijlagen ter inzage te vragen, is nog niet bekend. Onvoldoendes op de diploma's proberen te verbergen. Hoe triest is dat? Een ultiem bewijs van het failliet van de kenniseconomie. Fraude die zo geheel gelegaliseerd wordt. Het zou een tussenweg betreffen. Aankomende jaren zou het niet meer mogelijk worden om Łberhaupt een diploma zonder te rekenen te krijgen. Op papier tenminste.

Niet kunnen rekenen is geen diploma, buldert de politiek trots, maar wij lezen hieruit dat er deze jaren dus volop gefraudeerd wordt door leerlingen nu nog wel diploma's te verstrekken zonder dat ze kunnen rekenen, maar wel met de suggestie dat ze het wel kunnen. Door al deze regelingen en door al dit geknoei, zitten we derhalve toch met de situatie dat iedereen hetzelfde diploma heeft en we niet kunnen zien of iemand nu wel of niet over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt. Laat dat nu juist de waarde van het diploma bepalen. Een diploma heeft geen waarde als iedereen erover kan beschikken en we geen onderscheid kunnen maken tussen wie wel de kennis heeft en wie door middel van bizarre constructies aan zijn papiertje geholpen is door politiek correcte heikneuters. U kunt niet trots zijn op een waardeloos stuk papier dat is ondergekakt door jaloerse hersenloze dwazen zonder kennis. Intelligentie geeft niet voor niks geen evolutionaire voorsprong meer. De wereld is aan de dommen die nu nog even schijnintelligent kunnen doen.

Overweging.

Vroeger gaf een diploma aan wat de kandidaat aan kennis en vaardigheden had opgedaan. Het was het ultieme bewijs dat zijn betrouwbaarheid en zijn gezag ontleende aan het feit dat de kennis door zeer kundige specialisten was samengesteld en geŽxamineerd werd door hoogopgeleide leerkrachten die hun strepen in de maatschappij allang verdiend hadden. Opleidingprogramma's waren ook voor iedereen controleerbaar en wie iemand met een diploma vroeg om zijn vaardigheid te illustreren, kon dat ook. Sinds de bezetting van de massa-immigratie is dat opgeschoven naar het principe dat op een diploma louter staat wat u globaal gedaan heeft. U heeft een aantal toetsen afgelegd over het onderwerp, maar de kwaliteit en het niveau is niet gegarandeerd en sterk wisselend tussen verschillende kandidaten. Tegenwoordig gaat het nog een stap verder. Op een diploma staat wat derden willen horen, niet eens wat u kan. Diploma's worden door officiŽle instanties massaal gedrukt net als vals geld dat niet van echt te onderscheiden is. Pure fraude en oplichting.

Gelegaliseerde diplomafraude beschouwen we als een van de ergste vormen van onderwijsfraude. Wanneer een of andere debiel een vals diploma uit zijn eigen printer laat rollen, dan is hij persoonlijk een boef en dat wordt ook zo door derden gevoeld. Zorgt de overheid ervoor dat honderdduizenden scholieren per jaar een diploma krijgen dat voor derden suggereert bepaalde vaardigheden te impliceren terwijl dat in de praktijk niet het geval is, dan roepen mensen dat we niet zo moeten zeiken. Zij willen niet beseffen dat door dit gerotzooi alle diploma's aan hyperinflatie onderhevig zijn. Waarschijnlijk heeft een groot deel van onze lezers eveneens de nodige papieren thuisliggen. Diploma's waarvoor vaak jarenlang is geknokt en geleerd. Waarop vaardigheden staan waarop u trots kunt zijn, maar ook heel veel kennis die niet specifiek staat vermeld maar waarover u meent te beschikken. Dat kunt u niet meer bewijzen. Helaas is het aantal mensen dat over een diploma beschikt maar niet over de vaardigheden, zo schrikbarend groot dat de belangen voor fraude ook groter worden.

Zulke belangen werken diplomafraude in de hand en dat zal op den duur de hele kenniseconomie vernietigen. Het is werkelijk voor niemand goed. We begrijpen ook wel dat het op korte termijn best plezierig is om als iemand die het niveau nooit zou halen toch een diploma te krijgen, maar bedenk eens waarom u dat papiertje wilde hebben. U dacht met dat papiertje voor een deskundige te worden aangezien die u niet bent en daardoor snel even een prachtige baan kon krijgen. Al dan niet in de veronderstelling dat u anders gediscrimineerd wordt ten opzichte van mensen die wel presteerden. In de beginperiode lukte dat. Werkgevers lieten zich manipuleren door legaal vervalste diploma's die niet van echt te onderscheiden zijn, maar gaandeweg kreeg men het trucje door. Nu zijn alle diploma's verdacht en worden er onorthodoxe methoden gekozen om te selecteren. Huidskleur en politieke gezindheid bijvoorbeeld. Hard werken, presteren en kennis moeten weer gaan lonen met een diploma dat werkelijk iets waard is. Stop met afbreken van het onderwijs.

Zolang het onderwijsinstellingen nog wordt toegestaan dat zij zelf volledig bepalen wat ze wel en niet in hun opleidingen stoppen en hoe ze de kennis en de vaardigheden bij hun leerlingen en studenten controleren, is er geen pijl op de waarde van diploma's te trekken. Betreurenswaardig, want Nederland stond er nu juist om bekend dat diploma's van gelijkwaardig niveau, ook overal gelijkwaardig konden worden behaald. Hbo moet in Amsterdam niet veel makkelijker zijn dan in Maastricht en voor universiteiten geldt hetzelfde. Gedreven door politieke belangen, hebzucht en jaloezie, heeft het objectieve systeem plaats moeten maken door subjectief geleuter waarmee iedereen wel een diploma kan verdienen. Dat moet teruggedraaid worden. De overheid moet de verschillende niveaus weer concreet gaan vastleggen, scholen moeten weer objectief gaan lesgeven en een diploma moet weer de waarheid weerspiegelen. Tot die tijd moet u zichzelf maar bekwamen via alternatieve bronnen. Het is even niet anders. Bedank daar de gelegaliseerde fraudeurs maar voor.
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 16-11-2013 om 23:48.
Daags na publicatie van het bovenstaande artikel lezen we dat de islamitische Alhuraa Universiteit in Den Haag wordt verdacht van het vervalsen van diploma's. Het kan altijd erger en het houdt maar niet op.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.