Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 8 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

722 Van fortuynist naar socialist
721 Hoereren voor Allahs jihad
720 Links arsenicum voor gif islam (2)
719 Kwaliteitsimpuls is lege huls
718 Apartheidscriminelen der multikul
717 Terreur van de spionage
716 Leren te relativeren
715 Misbruik? Legaliseer kinderporno!
714 Wilders de verlosser
713 Gelegaliseerde diplomafraude (1)
712 Jacht van de Kristallnacht
711 Europa eist totale controle (2)
710 Excuusnegers en nikkersletjes (8)
709 De Russen kunnen onze anus kussen
708 Pak slaag om te corrigeren
707 Trots op racisme
706 Oude stomme koeien
705 Asielen van imbecielen
704 Onderwijs creŽert een kloof
703 Fatsoen vooral niet doen

705 # Asielen van imbecielen #
Gepost door Misdefinitie op 03-10-2013 om 23:16.
Nederland staat op de wereldkaart als piepklein stukje grond dat bijna onder water staat en het inmiddels verstopte afvoerputje van Europa vormt door de immigratiestront die het te verduren krijgt. Blijkbaar zitten ze in de half vergane bovenkamertjes van de linkse onbenullen continu te knikkeren, want iedere boerenlul met een beetje gezond verstand zou moeten inzien dat we op dat hele kleine stukje grond, niet alle "zieligaards" ter wereld kunnen huisvesten. Laat staan allemaal te eten geven en omgaan met alle problemen die overbevolking nu eenmaal met zich meebrengt. Desondanks is er een hele zieligheidsindustrie ontstaan die als enige doel heeft zoveel mogelijk van die parasieten binnen te laten zodat zij het allochtone stemvee kunnen vormen voor de linkse partijen. De socialistische ideologie is namelijk zo idioot dat men enkel iets kan bereiken met verkiezingsfraude door massa-immigratie. De zieligheidsindustrie laat continu zijn ware aard zien door schijt te hebben aan de consequenties van hun asielmisdaden tegen ons volk en vaderland.

Massa-immigratie moet stoppen!

Uitgangspunt van politieke en maatschappelijke discussies is de dialoog tussen redelijke mensen die redetwisten op basis van argumenten en feiten die hun standpunten onderbouwen. Zijn mensen niet voor rede vatbaar en doen de argumenten er niet toe omdat er toch niet geluisterd en begrepen wordt, dan zou politiek niks anders zijn dan een machtsspreuk van degene die op dat moment toevallig aan de macht is. Oppositie voeren is dan zinloos omdat de meerderheid zijn wil altijd zal doordrukken, ongeacht of de wederpartij goede punten naar voren brengt. Tijdelijk wellicht prettig voor de machthebbers, maar eens in de zoveel tijd krijgen we na de verkiezingen een wisseling van de wacht en is de nieuwe regering eerst weer jaren bezig met het terugdraaien van in hun ogen foute beslissingen. Om nog maar te zwijgen van schade die heel moeilijk om te keren is en de protesten van allerlei lobbygroepjes. Wie nooit bereid is echt naar de ander te luisteren, kan later ook niet verwachten dat er naar hem geluisterd wordt.

Het probleem van de asielindustrie is dat zij geen argumenten meer hebben om nog meer mensen in Nederland te laten blijven. Alles wat zij in het verleden hebben aangevoerd is al lang en breed duizend keer ontkracht. Oorlog? Er heerst geen oorlog (meer) in bijna alle landen waar buitenlanders die nu in Nederland verblijven vandaan komen. Allang niet meer. Wie dit criterium nog gebruikt, zegt in feite dat vrijwel alle allochtonen terug kunnen naar hun eigen land. Dood en honger? Dagelijks gaan er wereldwijd meer mensen dood dan we ooit in ons kleine landje kunnen opvangen en dat boeit niemand wat. Het zijn de kleine "zielige" voorbeelden die de asielindustrie overdreven in de media laten komen en uw onderbuikgevoel zo doet opspelen. Nodig voor vies werk? Nederland kent extreme werkloosheid. Er is geen werk. Nodig voor de kenniseconomie? De meesten zijn extreem dom en bovendien ranzige criminelen. Aangezien de zieligheidsindustrie geen argumenten heeft, vallen zij doorgaans terug op de zieligheid.

Zieligheid kan nooit fungeren als argument om de simpele reden dat het hier slechts een bewering betreft gebaseerd op valse sentimenten en emoties. Wie zegt dat iemand moet blijven omdat hij zielig is, ziet zijn bewering meteen ontkracht worden als iemand het tegendeel beweert. Omdat het bewering tegen bewering is die objectief gezien beiden geen waarde hebben, vallen deze tegen elkaar weg. De loze bewering kan altijd met een loze tegenbewering ontkracht worden. Toch is dat niet voldoende om de asielindustrie te diskwalificeren. Een gebrek aan argumenten hoeft namelijk niet per definitie te betekenen dat men nooit voor een dergelijke zaak kan pleiten. Mensen functioneren immers niet puur rationeel, maar laten hun beslissingen afhangen van wat ze voelen en subjectief ervaren. Smaak, geur en andere voorkeuren die van persoon tot persoon verschillen, zijn niet te vatten in de logica van goede argumenten. Moreel gezien zijn we op grond van de menselijke waardigheid verplicht om ook rekening te houden met de emoties die mensen zeggen te ervaren.

Die "verplichting" is echt niet afdwingbaar. Bij feiten en goed onderbouwde argumenten kunt u uiteindelijk tot de conclusie komen dat er slechts een conclusie mogelijk is en daarmee de ander toesnauwen dat hij eens zijn smoel moet houden. Bij subjectieve beweringen als "zieligheid" die gebaseerd zijn op emotie, zult u de wederpartij moeten overtuigen en motiveren om mee te gaan met uw gevoel. Voor een concreet voorbeeld kunt u denken aan de collecte van de KWF Kankerbestrijding. Rationeel is er geen enkel argument meer om te geven. Meer dan 80 % van het geld wordt verspild aan directeuren en er blijft daardoor haast niks meer over ten bate van onderzoek naar kanker. Wil de collectant ooit nog een grijpstuiver vangen, dan kan hij niet aankomen met de opmerking dat we moeten geven omdat kanker zo vreselijk zielig is voor de slachtoffers, we allemaal mensen zijn en we anders geen zorg meer krijgen. Nederig, netjes, beleefd en fatsoenlijk opstellen is het gedrag dat past bij een beroep doen op het inlevingsvermogen van andere mensen.

Overbevolking, criminaliteit, vernietiging van onze cultuur, het vervolgen van kritische mensen en het feit dat de linkse kliek middels massa-immigratie deze samenleving aan de rand van de afgrond heeft gebracht, vormen zulke ijzersterke argumenten dat we zonder twijfel zouden kunnen zeggen: "Krijg de tyfus maar, alles moet weg inclusief medeplichtigen en wie protesteert, wordt met geweld afgevoerd." Dat zou geheel rechtvaardig en noodzakelijk zijn omdat de andere kant ons wil en zal uitroeien als we hen niet voor zijn. Desondanks zijn we bereid om u allen niet te vermoorden en zelfs uw gezeik in ogenschouw te nemen, maar wie een beroep op de redelijkheid wil doen, zal zelf ook voor rede vatbaar moeten zijn. Zo eisen we van u dat u consequent redeneert. Als u ons ervan wilt overtuigen dat "zieligheid" een criterium is voor opvang in Nederland, dan moet u accepteren dat alles wat niet zielig is dus weg moet. Besef dat u vanwege het gebrek aan argumenten niet in de positie bent om eenzijdig te eisen dat we alles en iedereen maar binnen moeten laten.

Voorts kunt u niet meer vragen dan u zelf levert. Een collectant die zelf niet geeft hoeft ook niks te krijgen en wie geen compromissen wil sluiten, zal nooit iets bereiken. Kom niet alleen maar bij ons met zielige verhaaltjes en dreigementen als we niet op uw verzoeken willen ingaan. We opereren nog steeds vanaf de positie van de redelijk denkende mens niet waar? Benader ons eens redelijk en zeg: "We willen graag dat er een kinderpardon komt omdat onze piemeltjes daar hard van worden en in ruil daarvoor gaan wij ermee akkoord dat alle allochtone criminelen terug naar hun eigen land worden gestuurd." Een prachtige oplossing die tegemoet komt aan alle bezwaren die we hebben jegens de massa-immigratie en rekening houdt met het menselijke. Een ander belangrijk punt dat vereist is om een beroep op "zieligheid" te laten slagen, is het idee dat zodra de zieligheid ophoudt, het verblijf ophoudt. Het is heel simpel. Zodra er geen sprake meer is van zieligheid omdat bijvoorbeeld de oorlog is afgelopen, dan moeten asielzoekers terug.

Het offer dat u vraagt, kan nooit groter zijn dan wat noodzakelijk is. Is er een ongeluk gebeurd, dan kunt u best aan mensen vragen of u het slachtoffer even bij hen onder de douche mag zetten, maar niet om de gunst dat ze een leven lang bij u op zolder moeten blijven wonen. Voor opvang geldt hetzelfde. Als we al overtuigd raken van het idee dat allochtonen Łberhaupt enige reden hebben om hier te verblijven, dan geldt dat enkel voor degenen die nergens anders ter wereld terecht kunnen en onmiddellijk gevaar lopen als ze terug gaan. De asielindustrie zal er mee akkoord moeten gaan dat zodra dat gevaar geweken is, al is dat over 20 jaar, de asielzoeker alsnog moet vertrekken. Wordt die garantie niet gegeven en / of niet uitgevoerd, dan zijn ze klaar en hoeven we niet meer naar ze te luisteren. Het moet van twee kanten komen. Dit betekent ook dat de consequenties niet zwaarder mogen zijn dan noodzakelijk. Wie werkelijk oprecht is gevlucht vanwege levensgevaar dat niet aan zijn schuld te wijten is, is al blij dat hij niet vermoord wordt.

Er mogen enkel maatregelen genomen worden ter voorkoming dat onschuldigen sneuvelen. Extra privileges geven is uit den boze omdat het offer daarmee verder gaat dan men in eerste instantie met de zieligheid suggereert. Een zwerver die tegen ons zegt dat hij honger heeft en doodgaat, krijgt van ons een stuk brood. Geen geld, huis en gratis land. Hij eet, stilt zijn honger en gaat werken. Zo niet, dan kan hij wat ons betreft doodvallen. Logischerwijs moet de asielindustrie kritiek toestaan zonder fascistische methoden te gebruiken. Vooral als het om kritiek gaat die ziet op valsspelen. Laat het daar nu heel vaak zo ernstig misgaan, dat we meteen de ware aard van de zieligheidsindustrie te zien krijgen. Een concreet voorbeeld is Wilders die via Twitter laat weten nooit te zullen wennen aan een Marokkaanse voorzitter in de Tweede Kamer die met haar neus in de koran zit. Links stijgert meteen. Links begint meteen met demoniseren en maakt de Godwin compleet door met Hitlervergelijkingen te komen. Dan zijn ze met ons uitgepraat.

Wat gaat hier fout? In Marokko heerst geen oorlog en mensen lopen er niet significant meer gevaar dan in welk land dan ook, dus Marokkanen horen per definitie niet in Nederland te zijn. De industrie overtreedt hiermee al de regels, maar als men desondanks toch een beroep doet op valse sentimenten, dan is het niet correct om deze Marokkaanse op een betere positie te zetten dan louter opvang om dood en honger te voorkomen. Dat is nu het vieze aan die laffe asielindustrie. Zij komen met een zielig vrouwtje op de proppen, huilen krokodillentranen, krijgen toestemming voor tijdelijke opvang tot het gevaar geweken is, maar een paar jaar later blijken de "zieligaards" allerlei privileges te hebben. Rutte (VVD) heeft aan dat hij met een stijve pik nek opkijkt naar mensen als Khadija Arib die met de fascistische koran op schoot signalen afgeeft die sterk indruisen tegen de gezonde volksgevoelen. Arib heeft trouw gezworen aan de Marokkaanse koning. Dubbele nationaliteit is dubbele loyaliteit. Dit verraad betreft een hele andere zieligheid.

Vroeger hadden we ook Krapuultjes en Samsoms. Als het Verzet aangaf niet te kunnen wennen aan de Jodenhatende nazi's die met hun Mein Kampf op bijzondere posities zaten zoals het parlement en de Hoge Raad, dan riepen de vreselijke nationaalsocialisten in koor dat de haat van het Verzet nooit het Derde Rijk kon winnen. Met grof geweld ruimden zij tegenstanders uit de weg, maar riepen dat het Verzet juist de terroristen waren. Na de oorlog werden zulke dwaze landverraders in Neurenberg tot de dood veroordeeld. Thans mogen we ook geen kritiek leveren op de Jodenhatende moslims en aanverwanten. Zelfs niet als ze de fascistisch koran waarin wordt opgeroepen om alle Joden te doden, voor zich op tafel hebben liggen. Met de leugens en bedrog van de asielindustrie en het geweld van extreem links, snoeren ze anderen de mond die zij "nazi's" noemen terwijl zij zelf juist de terroristen van deze "moderne" tijd zijn. Houd moed kameraden! Neurenberg 2 wacht op deze fascistische dwazen die met terugwerkende kracht zullen worden gestraft voor hun misdaden.

Aanpraten van schuldgevoelens is een belangrijk wapen van de asiellobby. "We kunnen het de asielzoekers toch niet kwalijk nemen dat zij honger hebben en hier naar toe komen?" Nogal een achterlijke drogreden. Ten eerste is eenieder zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Een dief die steelt is toch echt strafbaar, al had hij honger. Hetzelfde geldt voor een immigrant die hier illegaal naar toe komt. Bovendien zijn de meeste buitenlanders die naar Nederland komen alles behalve zielig. Naast dat 65 % van de moslims al crimineel is, is het een feit van algemene bekendheid dat Nederland niet bepaald zwemmend te bereiken is en daar zijn wij niet rouwig om. De massa-immigratie loopt vooral via de vliegvelden en andere Europese landen. Reizen is niet gratis, dus hadden ze geld en een paspoort. Met dat geld hadden ze best een leven kunnen opbouwen in hun eigen land. Zeker als daar geen oorlog, fascisme en slavernij heerst. Ten tweede impliceert het wel of geen schuld hebben aan de eigen situatie natuurlijk niet dat daar rechten aan ontleend kunnen worden.

Met hetzelfde verhaal kunnen wij ook niet aankomen bij andere landen. Jammer dat uw leven kut is. Jammer dat u honger heeft. Jammer dat u als rechtse blanke wordt gediscrimineerd en vervolgd in uw eigen land omdat de linkse regering meer van zwarten houdt, zwarte piet uitgezonderd. Dat zouden ze tegen ons zeggen en geen zieligheidsindustrie die daar iets tegen wil doen. Sterker nog, hun linkse achterban is juist verantwoordelijk voor die idiote demonisatie die gezonde Nederlandse nationalisten dagelijks te verwerken krijgen. Over de schuld valt nog meer te zeggen, want ten derde werkt de asielparasiet gewoon met medeplegers: de asielindustrie. Hij weet dat hij illegaal is. Hij weet dat hij moet vertrekken. Dat weet hij niet pas de dag van te voren, maar dat weet hij al zodra hij besluit om richting Nederland te gaan. Desondanks zijn er tientallen linkse organisaties die hem helpen. Vindt u dat iemand die een beroep doet op zieligheid, dat oprecht kan doen als hij zelf (mede) schuldig is aan zijn situatie? Wij niet.

Hier komt ook de problematiek van het geworteld zijn vandaan. Links vindt dat als iemand hier al te lang is, hij te verwesterd is en het daarom onmenselijk is om hem terug te sturen. Veelal voegen zij er honend aan toe dat als wij ze hadden willen wegsturen, we dat meteen hadden moeten doen. Het zou een geldig argument zijn als wij echte Nederlanders daadwerkelijk de macht en controle hadden, maar desondanks verzuimd hadden ons werk te doen. En dat is nu juist niet het geval! Wij zijn niet aan de macht. Rechtsrealisme is niet aan de macht. Zelfs de PVV is nooit aan de macht geweest. Rechts heeft het nog nooit voor het zeggen gehad. Het zijn dezelfde mensen van de asielindustrie die de linkse achterban vormen van het socialisme. Dezelfde mensen die er alles aan doen om asielzoekers te laten blijven. Wetten worden daarbij schandalig aan hun laars gelapt en waar ze kunnen, zetten ze het recht naar hun eigen hand. Begrijp goed dat u als linkse rat die verantwoordelijk is voor het niet terugkeren van asielzoekers, de enige schuldige bent!

Achteraf zeiden de nazi's ook dat ze in al die 5 jaar oorlog geen enkel kritiekpuntje hadden gehoord en dat de mensen niet konden verwachten dat alles na zo'n lange tijd terug zou worden gedraaid. Met dat "argument" werd al heel snel korte metten gemaakt omdat fascisme dat ingrijpen op het moment onmogelijk maakt, niet tegen het Verzet kon worden tegengeworpen. Net zoals wij niet de schuld kunnen krijgen van de aanwezigheid van grote hoeveelheden criminele gelukszoekers aangezien we simpelweg de macht niet hebben en aan alle kanten worden belemmerd door socialisten die qua aantal en macht veel groter zijn dan wij. Het is heel redelijk en logisch dat onze tijd van handelen ook pas gaat lopen vanaf het moment waarop wij de macht hebben. Het standpunt dat het onmenselijk is om asielzoekers weg te sturen na 10 jaar, heeft dus ook pas gelding 10 jaar nadat wij daar echt iets aan konden doen. Linkse logica: terugkeer dwarsbomen, rechtse kritiek met geweld neerslaan en dan rechts de schuld geven dat allochtonen hier al lang zijn.

Van het zieligheidsargument blijft zodoende geen spaan heel. Links wil niet op basis van redelijkheid, menselijke waardigheid en respect tot redelijke oplossingen komen die van beide kanten compromissen vragen. Zij willen alleen eenzijdig gelul aansmeren met emotionele chantage en desnoods geweld gebruiken met als enige doel zoveel mogelijk mensen binnenlaten die later als stemvee kunnen dienen. Het is evident en heel logisch dat mensen die wel hersenen hebben, zich daartegen verzetten in woord en daad. Het bewijs dat het socialisten enkel te doen is om de grenzen wagenwijd open te zetten, is overweldigend. Het kinderpardon was al het zoveelste "allerlaatste" pardon, maar zelfs na 1000 pardonnen wil de ChristenUnie (de partij die schaamhaar van kinderen wilde registreren) een versoepeling. De partij wil dat profiteurs die zich onttrekken aan toezicht en 5 jaar lang illegaal zijn, ook voorgoed blijven. Christenen dienen Allah en denken werkelijk dat de nieuwkomers uit dankbaarheid de verkiezingszege oplevert.

CoŲperatief meewerken en compromissen sluiten wil links niet en dat blijkt wel uit hun dagelijks activiteiten waarbij ze al het mogelijke doen om kritiek te leveren op het toch al zeer linkse vreemdelingenbeleid. Tientallen jongeren zouden alsnog buiten het pardon vallen, buldert links. Pech gehad, laten we eens gaan praten over die miljoenen allochtonen die gedeporteerd zouden moeten worden omdat ze crimineel zijn en / of geen enkele reden hebben om hier nog langer te blijven. Die groep is een stuk groter. Waarom zouden we in de bres moeten springen voor mensen die bewust illegaal blijven om niet aan toezicht onderhevig te hoeven zijn? Wij worden toch ook blootgesteld aan de gevaren van de surveillancemaatschappij? De PvdA maant Teeven om steeds weer wat soepeler te zijn. Moet u nagaan. Er worden afspraken gemaakt, we krijgen er al niks voor terug en dan moet het allemaal steeds een stap verder gaan. Geef links een vinger en ze hakken uw hele hand af terwijl dieven, oplichters, leugenaars en fantasten, alles mogen houden.

De rechter is een ander stokpaardje van de asielmaffia. Willen we de toegang tot de rechter belemmeren omdat er alleen maar misbruik van wordt gemaakt, dan schermen ze met schending van mensenrechten. Geven we die mogelijkheid wel, dan is de rechter alleen maar het heertje als hij hen openlijk naar de mond praat. O wee als de rechter een negatieve beslissing geeft zoals het geval is met 150 illegalen in Amsterdam West die een pand gekraakt hebben. Uitgeprocedeerd, dus oprotten, zegt de rechter. Nou, dan moet u ze horen. "Wat een kloterechter," roepen ze. Burgemeester Van der Laan die als PvdA'er niet vies is van een partijtje politiek kontneuken met andersgekleurden en er alles aan doet om dat volk te laten blijven, moest de actie schuldig blijven. Recht is recht en krom is krom. Opkankeren profiteurs! Ook het kabinet heeft geen geld meer over om alle asielzoekers een nette 2-onder-1 kap te geven. Ondertussen kan een beetje media-aandacht ervoor zorgen dat er toch steeds meer mensen kunnen blijven. Ten koste van uw pensioen wel te verstaan.

Ombudsman Alex Brenninkmeijer tracht zijn over het algemeen waardeloze positie kleur te geven door met een rapport te komen dat zorg in asielen veel beter kan. Maar natuurlijk, zij komen meer dood dan levend aan en dan is hun grootste zorg dat zij natuurlijk wel de allerbeste zorg voor niks krijgen die naar de maatstaven van hun eigen land niet eens bestaat en waar wij niet eens over beschikken. Ondertussen gaat het wagenwijd openzetten van de grenzen gewoon door met duizenden "schrijnende" gevallen. Boehoe, een doodziek meisje is uitgezet. Ja, en dan? De oppositie schreeuwt moord en brand, maar zij hadden natuurlijk naar Teeven moeten gaan en moeten voorstellen dat hij 1000 profiteurs naar huis mag sturen als dat meisje tijdelijk kan blijven. Maar nee, zoals altijd moet het weer eenzijdig. Links luistert niet, naar niemand. Alleen hun eigen verborgen agenda is van belang. Waardeloze nietsnutten. Links sociaal en menselijk? Laat ons niet lachen. Hypocriete huichelaars zonder enige vorm van zelfreflectie, dat zijn het.

Opvallend is dat links met incidentele gevallen de media zoekt, suggereert open te staan voor anderen in het debat en dan toch achter uw rug om de poort openzet en doet alsof hun neus bloedt. Jaarlijks worden er door de Verenigde Naties 500 asielzoekers naar Nederland gestuurd die meteen een permanente verblijfsvergunning krijgen. U begrijpt dat de asielindustrie met tientallen van dit soort organisaties en constructies, hele volksverhuizingen van vele miljoenen personen heeft gerealiseerd; goed voor minstens 30 zetels in de Tweede Kamer. Bij de PvdA willen ze dat ook vluchtelingen uit SyriŽ in ons land worden opgenomen. Behalve dan degenen die echt dood of gevangen zijn natuurlijk. Moeten ze later dan toch terug, dan kraken ze gewoon een pand en mollen ze de volledige inrichting inclusief die voor de brandveiligheid. Extreem linkse asielactivisten die nooit werken, blijven echter protesteren. Is het u nooit opgevallen dat al die linkse randdebielen nooit wat voor de maatschappij betekenen en fatsoenlijke burgers enkel tot last zijn?

Overweging.

Zelfs al zijn onze argumenten honderdduizend maal krachtiger dan dat linkse geleuter, winnen de logica en de feiten van de socialistische raaskalmachine en hebben we meer dan duizend jaren aan geschiedenis waaruit we ons gelijk kunnen halen, dan nog zijn we bereid om als mensen met ons hart de situatie te bekijken. We helpen ook oude oma's oversteken zonder daar een redenatie bij te hoeven bedenken en houden uit beleefdheid de deur voor u open. Wij zijn geen gewetenloze monsters en handelen naar eer en geweten. Wilt u echter een beroep op de redelijkheid doen als mens zijnde, dan moet u zelf ook voor rede vatbaar zijn en begrijpen dat u met achterbaksheid niet (meer) wegkomt. Net zoals de collectant het kan vergeten dat hij nog een cent krijgt als hij ons een kankerlijer noemt, kan de asielindustrie het vergeten als hij ons uitscheldt voor nazi's, hypocriet is en er een dubbele agenda op nahoudt. Wij behandelen mensen zoals ze ons behandelen. Als u onredelijk bent, dan zijn wij het ook en dat kunnen wij tien keer beter dan u.

Uiteraard begrijpen wij heel goed waar het dilemma van de asielindustrie, dat onderdeel is van de zieligheidsindustrie, zit. Een regime vol Jodenhaters uit 1940 dat hen allemaal wil ombrengen, zit niet te wachten op redelijkheid om onze toestemming te krijgen. Een regime dat Jodenhaters uit moslimlanden aan het importeren is om islamitisch stemvee te creŽren evenmin. Socialisten willen gewoon dat wij niet zo moeilijk doen. De Joden moesten als zondebok worden aangewezen en asielzoekers zijn zielig. Wat nou argumenten en redelijkheid. Gewoon akkoord gaan en links zijn gang laten gaan. Derde Rijk cq Europa. Bezetting van vreemde volken. Fascisme. Links achterlijkheid. Fascisme. Zo moet dat. Niet lullen maar poetsen. Helaas voor hen is het Verzet ze altijd een stapje voor geweest. Men wilde geen gaskamers en daar is een einde aan gemaakt. Men wil geen vernietigende massa-immigratie en ook dat zal stoppen. Vervelend voor links, want zonder argumenten en de menselijkheid om te overtuigen, wordt hun dubbele agenda nooit geaccepteerd.

De vijand zal zich daardoor niet laten weerhouden, integendeel. Hitler zou met zijn nationaalsocialisten nooit gestopt zijn net zoals de huidige internationaalsocialisten ook niet van ophouden willen weten totdat wij hen tegenhouden. Feit is wel dat we hebben aangetoond dat ondanks argumenten, feiten, redelijkheid en menswaardigheid, links door is gegaan met zijn verraad, de vernietiging van onze cultuur en hun fascisme. Dat betekent dat we na deze vuile oorlog, rechtvaardig de doodstraf en levenslang kunnen eisen bij het Tribunaal als hen landverraad jegens de gezonde volksgevoelen ten laste wordt gelegd. Daarmee worden de daders weliswaar gestraft, maar is het asielprobleem niet opgelost. De wereld zal moeten beseffen dat ieder volk zijn eigen stukje land heeft gekregen en dat de oplossing daar ligt. Lokale opvang, verbeterd internationaal recht en het verbannen van het socialisme. Tijdelijkheid van opvang is een cruciale eis om schade aan volk en vaderland te voorkomen. Iedereen moet terug naar zijn eigen land.

Binnen de grotere context van de ontwikkelingen, is deze stap heel logisch. Elk volk heeft in zijn eigen land gekozen om een bepaalde ontwikkeling door te maken. Verkeerd kiezen voor het socialisme, heeft van Afrikaanse landen ontwikkelingslanden gemaakt. Verkeerd kiezen voor de islam, heeft van de islamitische landen achterlijke zevende-eeuwse woestijnen gemaakt. De gevolgen voor deze eigen keuzen moeten dan ook voor hun rekening komen. Wij hebben eeuwen aan ontwikkeling meegemaakt tot een moderne staat en daarbij honger en oorlog geleden. Dat moeten zij eveneens doormaken; accepteer dat. Wij hebben wel de plicht om ons land te beschermen tegen socialistische en buitenlandse invloeden die ons land terug naar de duistere middeleeuwen werpen. Ontwikkelingsachterstanden van enkele eeuwen, kunnen wij niet voor ze goedmaken. Zeker niet door ons eigen land en volk langzaam te vernietigen. Dat de vijanden van ons volk dat niet begrijpen, is hun probleem. Zij willen niet redelijk zijn, dus zullen ze zien wat er gaat gebeuren.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.