Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 11 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

662 Voer voor islamvarkens
661 Oprotten met die betutteling!
660 Geen recht op onrecht (1)
659 Onderwijs blijft aanrommelen
658 Jong geleerd, oud vergaan
657 Foute socialistische systeembanken
656 De nationale kneuzenbrigade
655 Imbecielen kiezen voor pedofielen
654 Milieu vol ecoterrorisme
653 Fatsoen met smet op het blazoen (1)
652 Zelfislamisering is hoogverraad (3)
651 Van sportief naar vertieft
650 Misdefinitie.nl wenst u een hoopvol 2013
649 Spijt van verwildering (4)
648 Religie is science fiction
647 Blijven hangen in trivialiteiten
646 Marokkanen zijn een racistisch probleem (3)
645 Webidioten maken elkaar kapot (4)
644 Onderwijs bestuurd door fraudeurs (1)
643 Vrijheid geen internationaal allure

660 # Geen recht op onrecht #
Gepost door Misdefinitie op 20-02-2013 om 23:11.
"Adolf Hitler was eigenlijk best een toffe peer. Een politiek visionair, goed voor de kinderen en een economisch inzicht waar de socialistische economen heden ten dagen jaloers op zouden worden. Ook de Holocaust, ongeacht of u al dan niet gelooft in de Joodse versie van het verhaal, was een hoogstandje dat uitermate effectief was om overbevolking en dus vervuiling tegen te gaan." Wat voor argumenten er voor deze sarcastische flauwekul gegeven worden? Heel simpel, destijds was alles legaal en juridisch volledig in orde. De nationaalsocialisten kwamen via democratische verkiezingen aan de macht en de Hoge Raad der Nederlanden bepaalde in het Toetsingsarrest uit 1942 dat decreten van de FŁhrer moesten worden beschouwd als geldend recht. Met andere worden: het vergassen van 6 miljoen Joden kon juridisch de goedkeuring wegdragen. En als iets juridisch klopt, dan is het in orde. Het is immers de wet. Het zijn immers rechters. Toch?! Legale misdadigers hebben meerdere malen aangetoond dat recht zo krom is als een hoepel en juridische argumenten dus geen waarde hebben in het maatschappelijke debat.

Juridische haarkloverij.

"Krijg nou tieten," zult u uitroepen, "krijg eventjes lekker de tyfus vuile naziratten! Iedereen weet toch dat etnische zuivering niet in de haak is en legale rechtelijke procedures misbruikt kunnen worden om uiterst immorele beslissingen te nemen?" Nou, dat valt nog te bezien. Dat standpunt is in elk geval niet de heersende opvatting onder juristen en anderen die graag pronken met de wet en rechters. Juristen spreken over wat zij positief recht noemen. Het geldende recht in de samenleving bestaat in die visie uit normen waarvan de gelding puur en alleen berust op gezag. Die normen zijn geldig ongeacht de inhoud van die norm. De betekenis cq interpretatie wordt tevens bepaald door het gezag. Voor moraliteit is geen plaats. Positief recht dient te allen tijde gehoorzaamd te worden. Zelfs als de uitkomst onrechtvaardig is. Befelh ist Befelh en als dat onrecht betekent, dan maakt dat juristen niks uit. Recht wordt veelal beoefend door struisvogels die met hun kop in de reet van de Hoge Raad ernstige misstanden in de samenleving goedpraten.

Juridische argumenten moeten daarom per definitie als waardeloos beschouwd worden in het maatschappelijke debat. Denk maar eens na over de vraag waarom we sowieso iets hebben als onze democratische rechtsstaat. Het volk heeft in beginsel slechts zijn toestemming willen geven om een deel van hun vrijheid op te geven aan een overheid die wetten maakt en rechters aanstelt, als dat betekent dat we er een goed systeem voor terugkrijgen dat op een neutrale, professionele en objectieve manier rechtspreekt. Anders hadden ze net zo goed hun vrijheid kunnen behouden en zelf private oplossingen kunnen zoeken voor problemen met andere mensen. Een situatie van anarchie die onwenselijk is aangezien dan het recht van de sterkste gaat gelden en we als mensheid alleen nog maar bezig zullen zijn om te overleven in plaats van een intellectuele ontwikkeling. Het recht zal als alternatief daarvoor dus wel moeten deugen. Helaas deugt het recht niet. Alles is zo vaag, subjectief en van emoties en overtuiging afhankelijk, dat recht volstrekte willekeur is geworden.

Geert Wilders is recent in AustraliŽ geweest om zijn kruistocht tegen de islam voort te zetten en is altijd een dankbaar object geweest om het falen van het recht aan te tonen. Democratisch gekozen als politicus, werd hij vervolgd voor de strafrechter om zijn politieke mening. Menig jurist zal betogen dat hier het rechtssysteem juist goed werkt. Geredeneerd wordt dat omdat Wilders mensen beledigt, discrimineert en haat zaait, het logisch is dat er mensen opstaan die daar op den duur iets aan willen doen en dan is de rechter in onze rechtsstaat het juiste instrument. Geen speld tussen te krijgen niet waar? U zegt dat u zich beledigd voelt, doet aangifte bij de politie, laat eventueel via een artikel 12-procedure het gerechtshof oordelen dat justitie moet vervolgen en zorgt voor een heel circus in een toch al overwerkte rechtbank. Allemaal legaal en hier stopt dan ook het denkvermogen van juristen. Juristen hebben er een handje van om binnen het interne perspectief van het recht aanspraak te doen op juistheid, de waarheid en het gelijk.

Aangezien het gezag zijn bevoegdheden enkel heeft gekregen van het volk om het algemene belang te dienen en mensen niet in een of ander abstract vacuŁm leven waarin zij als hersenloze slaven programmeerinstructies opvolgen van de overheid, kunnen we de maatschappelijke context waarin het recht opereert niet negeren. Men kan het recht zien als een stel regels die gehoorzaamd moeten worden en men kan tevens betogen dat rechtvaardigheid daarbij geen vereiste hoeft te zijn, maar men kan niet volstaan met het recht te zien als ultieme waarheid. Als het recht willekeurige uitkomsten levert, dan faalt het systeem omdat het dan niet beter is dan een systeem van anarchie waarin het recht van de sterkste geldt. Vandaar dat deze discussie geen kwestie is van roepen dat het recht nu eenmaal gelijk heeft en doen alsof het een goed systeem is, maar een kwestie van of het wel duidelijk en consequent is. Systemen zijn niet God te noemen om het enkele feit dat iemand de baas is. Een systeem is pas goed als het voor en tegen iedereen werkt.

Recht kan geen aanspraak maken op juistheid als gelijke gevallen ongelijk behandeld worden. Vaak wordt gezegd dat de vervolging en zelfs bedreiging van Geert Wilders gerechtvaardigd kan worden omdat hij "nu eenmaal beledigt". Bijzonder fout criterium. Als u vindt dat een gevoel hebben sancties kan rechtvaardigen, dan loopt u vanzelf tegen het probleem aan dat er in deze wereld zoveel mensen zijn, dat er altijd wel iemand is die een hekel heeft aan wat u zegt. Zouden we het gevoelscriterium aanhouden, dan betekent dat in principe dat alles en iedereen aangeklaagd kan worden en u derhalve geen zekerheid heeft dat uw vrijheden zullen worden gerespecteerd. In de praktijk is er geen ruimte om iedereen aan te klagen, dus zal het recht een kwestie van willekeur zijn. Betreft het hier echte willekeur in de zin van dat iedereen een gelijke kans heeft om vervolgd te worden, dan kan het nog wel. Het probleem met gedachtemisdaden is nu juist dat de willekeur zich richt op specifieke gedachten. Onwelgevallige gedachten en meningen tegen de overheid.

Een concreet voorbeeld kan dit verduidelijken. Door rood rijden is verboden. Capaciteitsproblemen zorgen ervoor dat de ene persoon wel gepakt wordt en de andere niet. Diskwalificeert het recht zich daarmee? Nee, want als de politie gaat controleren, dan heeft iedereen die langsrijdt de kans gepakt te worden. Het is niet zo dat als een agent een blauwe en groene auto door rood ziet rijden, hij de groene auto gaat aanhouden omdat de bestuurder rechts, homo of ambtenaar is. Bovendien is het verbod concreet genoeg om precies te weten wat wel en niet mag en zal het niet zo zijn dat u wordt aangehouden terwijl op datzelfde moment een ander een dollemansrit door 20 rode stoplichten maakt. Met de vrijheid van meningsuiting verloopt het anders. Sinds jaar en dag is bekend dat als er vervolgd wordt, dat vooral rechtse politici en webloggers zijn. De jurist zegt: opportuniteitsbeginsel, dat mag justitie gewoon doen. Het recht zou waarborgen moeten bieden tegen willekeur. Discriminatie op grond van politie gezindheid is verboden, maar gebeurt wel. Dat mag dus niet.

Wilders werd vervolgd om zijn mening. Terecht zegt men, het is belediging en in onze rechtsstaat moet dat getoetst worden door de rechter. Komt het tot vrijspraak, dan heeft het systeem goed gewerkt. Achterlijk, zeggen wij. Harry van Bommel (SP) liep "Intifada!" te schreeuwen terwijl moslims achter hem "Hamas! Hamas! Joden aan het gas!" aan het scanderen waren. Toch werd Van Bommel nooit vervolgd. Iedereen met hersenen zou moeten kunnen begrijpen dat met duizenden knaagdieren op straat roepen dat Joden vergast moeten worden, 1000 keer erger is dan wat Wilders ooit heeft gezegd. Juristen die met hun oogkleppen op blijven beweren dat het recht aanspraak kan maken op juistheid als een rechtse politicus wel vervolgd wordt om een mening maar een linkse politicus zelfs met rust wordt gelaten als hij openlijk aan het oproepen is tot een nieuwe Holocaust, diskwalificeren zich van elke serieuze discussie. Wat ons betreft zijn we geen gehoorzaamheid verschuldigd aan recht dat zich niet aan de eigen regels houdt.

U kunt niet zeggen dat het recht juist is als de uitvoering niet consequent is. Wanneer u vindt dat iedereen die zich beledigd voelt, aangifte moet kunnen doen en het derhalve terecht is dat iemand aangifte tegen Wilders doet, dan moet dat ook voor iedereen mogelijk zijn. In de praktijk hebben wij vaker aangetoond dat het in Nederland niet mogelijk is dat een blanke aangifte doet tegen een moslim en vaak ook niet eens tegen een linkse. Dit is strafbare discriminatie vanwege ras en politieke gezindheid. Aangezien dat recht in de Grondwet, het EHRM en diverse andere internationale verdragen wordt gewaarborgd, kan het enkel vervolgen van rechtse mensen nooit conform het recht zijn. Ook juridisch niet. Wees dan consequent. Zorg dat iedereen in Nederland aangifte kan doen. Zorg dat justitie niet willekeurig rechtszaken gaat aanspannen, maar op basis van prioriteit gaat kijken wat nu het ergst is. Te vaak hebben we gezien dat de regels omgebogen worden als dat uitkomt. Hoe kan dergelijk recht nou serieus genomen worden?

Bij Wilders zijn mensen geneigd om te roepen dat we niet zo moeten zeuren. Ome Geert is een bekende Nederlander die precies weet wat hij doet en hoever hij kan gaan. Hij kan de duurste maffiamaatjes betalen als advocaat en als hij voor de shariarechtbank wordt geslacht, levert hem dat enkel nog meer publiciteit op waarmee hij zijn handjes in elkaar kan wrijven. Ondanks dat het recht in Nederland enkel rechtsgeoriŽnteerden pakt, mag hij in die visie niet spreken over een politiek proces. "Rechters zijn onafhankelijk," brullen juristen. Stop maar met het pijpen van de raadsheren van de Hoge Raad, want van onafhankelijkheid is geen sprake meer. In de zaak van Misdefinitie kreeg onze beheerder, die door velen als extreem rechts wordt uitgemaakt, een linkse rechter die nota bene lid is van de PvdA. "Wilders is politicus, als hij het er niet mee eens is, moet hij de wet maar gaan veranderen hoor." Kent u het verhaal van de rancuneuze aanbrenger nog die wist dat zijn aangifte het recht ertoe zou bewegen een moord te begaan? Precies.

Aangifte doen tegen iemand die zijn mening gaf over de FŁhrer, was volledig legaal. Degene die zijn aangifte deed, werd daarvoor echter maatschappelijk beloond terwijl hij wist dat het slachtoffer een wisse dood tegemoet ging. Desondanks vond men dat tijdens het regime van de nationaalsocialisten geheel rechtvaardig. Immers, het recht heeft altijd gelijk en de FŁhrer natuurlijk ook. Tegenwoordig bestaan die rancuneuze aanbrengers nog steeds. Justitie werkt met die mongolen samen en neemt alleen maar aangiften serieus die door links of moslims worden gedaan. Het bewijs hebben wij als afgewezen aangifte van een blanke en een vervolging van een rechtse blanke liggen, maakt u zich daar maar geen zorgen over. Ook nu is het legaal. Terwijl degene die aangifte doet, een socialist of een moslim, dondersgoed weet dat zijn aangifte ertoe leidt dat een fatsoenlijke burger voorgoed geruÔneerd wordt door justitie. Wat de hedendaagse opinie van juristen zegt, is dat we gebruik moeten maken van de waarborgen. Ja natuurlijk, in beroep gaan tegen een decreet van de FŁhrer, dat is echt reŽel.

Waarborgen zijn bullshit aangezien de hele rechtsgang onschuldigen kapot kan maken. Een nadeel van rechters die het volk op zich wel wil accepteren als het om zware misdrijven gaat zoals moord en verkrachting (niemand gaat het recht volledig afvallen als een verdachte van moord het tijdens zijn zaak toch niet gedaan blijkt te hebben), maar niet als het om onzinvergrijpen gaat. Daarbij moet u even nagaan hoe een strafzaak tegen iemand die niks noemenswaardig heeft gedaan, zijn leven kapotmaakt. Op een dag staan er 10 agenten uw deur in te beuken. Men stormt naar boven alwaar u in uw bed ligt te ruften. Na een totale vernedering, wordt u gearresteerd en nemen ze al uw persoonlijke bezittingen mee; inclusief pornocollectie en zelfgemaakte video's waarin u een optreden geeft met een dildo in uw reet. Dan wordt u een tijd vastgehouden en volgen er jarenlange processen waarin u vogelvrij bent. Strafzaken tegen gedachtemisdadigers worden in de media uitgemeten met naam en toenaam. Het slachtoffer staat voorgoed bekend als crimineel.

Wie dit overkomen is, zoals onze beheerder, zal beamen dat zo'n zaak alles kapot maakt. Nooit meer aan het werk komen, overal worden uitgejoeld alsof hij een pedofiel is, vrouwen die hem links laten liggen en steeds maar weer die genadeloze bureaucraten die hem discrimineren omdat klagen voor hem toch geen zin meer heeft omdat hij niet serieus genomen wordt. Juristen zullen opmerken dat het erg jammer is, maar gerechtvaardigd want het recht zegt dat het mag. Dan wordt er opeens met geen woord gerept over waarborgen. Waar is zijn recht op privacy gebleven? Kinderverkrachters houden hun privacy wel. Waar is zijn recht op vrijheid van meningsuiting gebleven? Links fascistische bedreigers hebben die vrijheid wel. Waar is zijn recht op onpartijdige rechters gebleven? Verkrachters krijgen toevallig wel vaak een rechter die zich emotioneel laat gijzelen. Waarom houdt het recht niet aan zijn regels? Nog nooit heeft iemand ons kunnen uitleggen waarom recht "de waarheid" claimt op basis van 1 regel terwijl andere regels met voeten worden getreden.

"Bij recht negeren we eerlijkheid, rechtvaardigheid en alle andere morele oordelen," roepen de juristen. Bullshit, het feit dat er gezegd wordt dat aangifte tegen een "thoughtcrime" van rechtsdenkenden gerechtvaardigd wordt doordat mensen zich beledigd voelen en angst hebben schade te ondervinden van discriminatie door de woorden van bijvoorbeeld Wilders of rechtse websites, geeft al aan dat het toepassen van recht wel degelijk gebaseerd is op vage normen en wel de normen van mensen wiens politieke vriendjes het toevallig voor het zeggen hebben. Het is nogal tegenstrijdig. Vervolging van rechtse mensen wordt als rechtvaardig gezien vanwege het idee dat anderen schade oplopen, maar godverdomme, valt het dan niemand op dat die schade verzonnen is (zij worden namelijk niet echt beledigd) terwijl de schade voor degene die voor iets triviaals als een mening wordt aangeklaagd, extreem veel groter is?! Het recht biedt geen echte waarborgen tegen misbruik door het linkse fascisme. Toen niet en nu al helemaal niet.

De rancuneuze aanbrengers hebben gewoon een hekel aan iemand. Onze mening staat hen niet aan. Die NSB'ers weten dat als ze ons aangeven bij Hitler, of tegenwoordig, het MDI en justitie, dat het bevoegde gezag zijn racistische aard laat zien en ons de nek omdraait. Hitler zou ons laten doodschieten en de tegenwoordige overheid zal onze volledige naam op het internet laten plaatsen zodat er vanzelf een Volkert van der Graaf langskomt. Die ransapen weten dondersgoed dat justitie nooit een moslim, een zwarte of linkse gaat vervolgen voor gedachtemisdaden en omdat het recht aan hun kant staat, zijn alle papieren waarborgen van het recht in een klap nutteloos geworden. Het recht legimiteert fascisme. Of dacht u dat het mogelijk was om miljoenen Joden te vergassen zonder toestemming van het recht en zijn gezagsdragers? Nee beste mensen, destijds wisten ze al wat wij nu allemaal hier vertellen. Anonieme lafaards zetten het recht in met de intentie een fascistisch doel te bereiken en niemand die dat wil inzien.

Overal werkt dit principe helaas door. Wilders werd op zijn tour door het land van de kangoeroes geweerd uit zalen waar hij zou spreken. Juristen zouden zich beroepen op de contractvrijheid. Iedereen is vrij om een contract te sluiten. Klopt, maar als het contract eenmaal gesloten is, geldt er afspraak is afspraak. Behalve als het om Wilers of andere rechtse slachtoffers gaat. Dan kan een contract opeens ontbonden worden wegens de redelijkheid en billijkheid. Dat is nog een kenmerk van het recht. Alle waarborgen zijn vaag geformuleerd. Komt het zo uit, dan worden die vage termen geÔnterpreteerd om een bepaald resultaat te behalen. Komt het de linkse togadhimmi's niet uit, dan negeren ze dat gewoon. Mag van het recht, zeggen juristen. Ja ja, en het verbod op discriminatie dan? Zouden ze een zwarte, moslim, homo of linkse weigeren, dan hadden de juristen het wel meteen op discriminatie gegooid. Wat blijft er nog over van het recht als afspraken alleen nog nagekomen hoeven te worden als ze gemaakt zijn op basis van uw huidskleur?

Denk nou niet dat we zo naÔef zijn dat we niet weten dat de meeste mensen, dus ook juristen, aan de linkerkant van het politieke spectrum zitten. Het systeem zoals het nu is, is gemaakt door links en wordt verdedigd door links. Een systeem dat op zich niet slecht hoeft te zijn, mits het maar duidelijk en consequent wordt toegepast en laat dat nu juist een van de mankementen zijn van het socialisme. Altijd hebben ze het maar over fatsoen. Extreme acties worden met dat woord gerechtvaardigd. Iedereen wil Hitler toch tegenhouden? Domme mongolen, wie niet kan inzien dat Hitler uit een totaal ander hout gesneden was dan Wilders en ook totaal andere dingen deed, zou zichzelf moeten ophangen en zich nooit meer moeten mengen in wat voor discussie dan ook. Wat een absurditeit van een stel hersenloze zwijnen. Altijd willen ze overal tegen protesteren. Keihard rellen noemen ze een recht op demonstratie. Wonderbaarlijk dat links het recht op demonstratie enkel ziet als middel om geweld te kunnen gebruiken. Onverdraagzaamheid in het kwadraat.

Wellicht haalt u nu uw schouders op met het idee dat het voor u niet zoveel uitmaakt. U bent geen Wilders of een of andere rechtse debiel met zijn idiote nazi-ideeŽn, dus zal het recht, hoe achterlijk ook, u nooit kunnen treffen. Ten tijde van nazi-Duitsland dacht men precies hetzelfde. "Ach, het zijn maar Joden, wat maakt het ook allemaal uit." Totdat bleek dat er een oorlog ontstond die voor veel meer mensen kommer en kwel bracht. Toen zagen mensen na vele ontberingen eindelijk in dat immoreel recht dat willekeurig wordt toegepast, voor iedereen consequenties kan hebben. Besef goed dat we, zeker in deze tijd van massahysterie, allemaal wel eens iets doen of zeggen wat een ander niet zint. Aldus lopen we allemaal het risico door een of andere rancuneuze randdebiel aangeklaagd te worden met alle gevolgen van dien. Zeker als de andere partij een streepje voor heeft bij justitie en de rechters. Moszkowitz kan daarover meepraten. Natuurlijk heeft hij "fouten" gemaakt, maar de manier waarop hij wordt verpulverd, is geen toeval.

Zoveel advocaten die niet deugen en zelfs je reinste criminelen zijn, maar wie wordt er gepakt? Nederlands bekendste strafpleiter die vele zaken heeft gewonnen, vele justitiebureaucraten een poepie heeft laten ruiken en vele rechters de les heeft kunnen lezen. Een advocaat die samen met Wilders met succes de vrijheid van meningsuiting heeft verdedigd in de rechtszaal. Mede omdat rechters bang waren voor Wilders en onze Bram bepaalde connecties heeft in het kleine wereldje der juristen, maar toch. Iemand met veel vijanden en andere jaloerse flikkers die zaken tegen hem verloren hebben. En u raadt het al: de hele fucking advocatenorde zitten vol met zielloze beroepsleugenaars, zwartwerkers en fraudeurs, maar de klachten tegen Moszkowitcs worden met uiterste precisie serieus genomen. Activiteiten waar menig advocaat jarenlang mee wegkomt, we hebben nog nooit een goede gezien, zijn voor hem al fataal. Toeval? Wel nee. Probeer maar eens een fatsoenlijke klacht in te dienen tegen een advocaat. Dat lukt meestal niet.

Journalisten hebben een beroepsgeheim. Nimmer hoeven zij bronnen weg te geven. Maakt een of andere anonieme bokkenlul u zwart op internet, dan kunt u het wel vergeten dat justitie moeite voor u gaat doen. Vaak blijft zelfs de journalist in kwestie anoniem. Willen ze ons pakken, dan gaan alle registers open. Willen ze van ons informatie hebben? Dan worden we afgeluisterd en vervolgd. Dat overkomt ook de typische als "rechts" te boek staande kranten zoals de Telegraaf. De AIVD luisterde journalisten af om de bronnen te weten te komen. Mag niet, zegt het EHRM. Staan we toch toe, zeggen de Nederlandse rechters en straffen vervolgens bronnen waarvan de namen onrechtmatig zijn verkregen. Hetzelfde geldt voor grote criminelen. Nooit mogen hun namen of gezichten openbaar gemaakt worden, maar onze beheerder die enkel het beheer op zich heeft genomen van deze website, is een vijand van de staat geworden. Willekeur is het typische kenmerk van deze bananenrepubliek die tegenover iedereen de schijn hoog wil houden met hun zogenaamde "perfecte" recht.

Overweging.

Met oogkleppen op het recht toepassen middels een interpretatie die op dat moment goed uitkomt en het gezonde verstand volledig wegdrukken middels een juridisch argument uit een systeem dat bol staat van de tegenstrijdigheden en de vaagheid, bewijst ons inziens dat het recht zich diskwalificeert in het maatschappelijke debat. Dat juristen de bezwaren wegwuiven door te stellen dat recht wel aanspraak maakt op juistheid, maar niet op rechtvaardigheid is niet relevant. Het rechtssysteem is ingevoerd, ontwikkeld en geaccepteerd door het volk onder de voorwaarde dat recht meer is dan louter een gehaaid machtswoord dat aangevoerd wordt door willekeur. Scheiding der machten, algemene rechtsbeginselen, waarborgen, check and balances, geen discriminatie en onafhankelijke en onpartijdige rechters, zijn elementen van de rechtsstaat die willekeur moeten voorkomen. Lukt dat niet, dan faalt het recht gruwelijk. Het grote mankement van het recht is dat het wel degelijk aanspraak maakt op rechtvaardigheid, alleen niet voor iedereen.

Eigenlijk is recht een vies stukje science fiction dat nog erger is dan vage filosofische theorieŽn. Letterlijk alles is vaag, tegenstrijdig en veelal onduidelijk. Om te voorkomen dat het "Befelh ist Befelh!"-principe tot hele vervelende resultaten zal leiden, heeft men allerlei waarborgen ingevoerd. Daar wringt de schoen. Die waarborgen zijn nog veel vager en subjectiever en hangen af van de persoonlijkheid en zelfs humeur van de rechter. Wat de een bijvoorbeeld "redelijk" vindt, vindt de ander strafbaar. Het gevolg is dat die waarborgen willekeurig ter correctie worden toegepast en wel voor de groepen waar justitie en rechters persoonlijk de meest harde piemel van krijgen. Derhalve moet er geconcludeerd worden dat met het recht alle mogelijke uitkomsten mogelijk zijn. Van partijdige rechters in de zaak van Misdefinitie tot het legaal mogen vergassen van 6 miljoen Joden. Volstrekte willekeur dus. Juridische procedures aangaan is daarom geen kwestie van juridisch gelijk hebben, maar van gelijk krijgen van vriendjes.

Vandaar dat Harry van Bommel niet aangeklaagd wordt wegens haatzaaien, maar Wilders wel. Vandaar dat wat wij schrijven door de linkse kliek als grove beledigingen wordt gezien, maar al die doodsbedreigingen die wij mogen ontvangen niet. Vandaar dat een bekende advocaat als Moszkowitcz levenslang een beroepsverbod krijgt, maar tientallen andere maffiamaatjes niet. Vandaar dat als wij iets over iemand schrijven, we civiel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor miljoenen euro's, maar die klootviolen die ons zwart maken en daar dagelijks hun advertentie-inkomsten mee verdienen niet. Deze walgelijke vorm van juridisch fascisme, kunt u niet wegwuiven met de stelling dat u niks geeft om rechtvaardigheid omdat recht nu eenmaal sowieso gehoorzaamheid eist. U geeft namelijk wel om rechtvaardigheid, want u rechtvaardigt het misbruik van het recht met de simpele bewering dat iemand schade heeft geleden. Opvallend: als iemand het recht aanwendt, mag dat op linkse morele gronden, maar wie het recht betwist krijgt te horen dat hij niet mag klagen over onrecht.

Kom niet met dat gelul aan dat hoge bomen nu eenmaal veel wind vangen. Zoals aangetoond, vallen ook de kleinere websites ten prooi aan deze willekeur. Recht wordt gewoon niet consequent toegepast. Als toevallig alleen negers een bekeuring zouden krijgen voor het rijden door rood licht, dan roept u ook niet dat het toevallig is en geheel legaal in lijn met de wet wordt geregeld. Dan bent u opeens bereid om verder te kijken en te roepen dat er gediscrimineerd wordt. Waarom dan de oogkleppen ophouden als het recht jegens andere groepen in de samenleving willekeurig toegepast wordt? Om te beginnen moet het recht, om serieus genomen te worden, concreter worden met zijn regels en moeten de waarborgen op zo'n manier worden geregeld dat iedereen er een beroep op kan doen, ongeacht hoe de pik van de rechter deze keer staat. Aangiften opnemen is een wettelijke plicht. Zorg er dan ook voor dat het niet geweigerd wordt. Regel dat aangiften door een computer worden opgenomen en dat er op het niet naleven van de plichten zware straffen komen te staan.

De vrijheid van meningsuiting hoort, in elk geval strafrechtelijk, absoluut te zijn. Dat is een politieke mening, maar ook een juridische: wil men tot een grens komen, dan ligt die grens bij het oproepen tot geweld, smaad en laster. Waarom? Omdat dat geen meningen zijn, onder andere wetsartikelen valt en, veel belangrijker, activiteiten zijn die mensen persoonlijk raken en schade berokkenen. Al die mongolen die vinden dat ze schade leiden door algemene meningen over immigratie, zijn nog achterlijker dan de varkens die zij onrein vinden. Meningen kunnen simpel weggeklikt worden en bovendien zit discriminatie niet in meningen, maar in daden. Iemand niet aannemen vanwege een rechtse mening is discriminatie, die rechtse mening zelf doet namelijk geen sodemieter. Wil de overheid toch de vrijheid van meningsuiting beperken, dan moet dat wel consequent gebeuren. Maak de regelgeving veel duidelijker. "Een ieder wordt geacht de wet te kennen" is een verouderde en waardeloze stelling in een land waarin juridisch alle meningen strafbaar kunnen zijn, behalve de linkse.

Om problemen te voorkomen, zal echte schade leidend moeten zijn. Een moslim die beweert schade op te lopen omdat wij een criminele moslim een berberaap noemen, zal met pek en veren terug naar de kamelen gejaagd moeten worden omdat hij dan hoogstwaarschijnlijk zelf een crimineel is. Dat is geen schade. Er wordt geen moslim meer of minder gediscrimineerd omdat wij hier schrijven en als dat al zo zou zijn, dan komt dat door het oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Wat wel schade berokkent, is het oneigenlijk gebruik van de strafrechter. Stiekem aangifte doen zonder dat er werkelijk wat aan de hand is, iemand in de publiciteit brengen en maatschappelijk diskwalificeren. Al eerder hebben we gezegd dat het opportuniteitsbeginsel moet worden afgeschaft en justitie maar zware misdrijven moet gaan vervolgen die wel veel schade opleveren. Verder moeten burgers ook het recht krijgen mensen te vervolgen. Willekeur kan deels voorkomen worden als andere groepen kunnen vervolgen daar waar justitie het nalaat.

De huidige regentenkliek, maffia-advocaten en togadhimmi's zullen er niks van willen weten, maar wij zijn ervan overtuigd dat degenen die oneigenlijk gebruik maken van het recht dat wel uit hun hoofd zullen laten als hun slachtoffers dezelfde mogelijkheden krijgen. Die kankerkamelenneuker die ons met de dood bedreigde, zou dat niet gedaan hebben als wij hem voor de rechter konden dagen. Het MDI zou stoppen met het enkel aangeven van rechtse webloggers als zij ook het risico liepen voor discriminatie voor de rechter te staan. Werkgevers zouden geen blanke autochtonen meer discrimineren vanwege een rechtse overtuiging als ze daarvoor in de gevangenis konden belanden. Justitie zou langer nadenken over huiszoekingen bij mensen met een mening als de officier van justitie wist dat hij door ons van zijn bed gelicht kan worden als we achter de corruptie door linkse ratten komen. Recht maakt toch aanspraak op juistheid? Prima, wees consequent, geef ons dezelfde mogelijkheden en aanschouw hoe redelijk het recht werkelijk is.
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door Moswolkje op 03-03-2013 om 09:33.
Wie links is krijgt lekkers, wie rechts is de roe....
Strak artikel wat de hedendaagse werkelijkheid uitstekend weergeeft.

Het sarcastische bruggetje uit de eerste alinea liet me mooi doorlopen naar onze Orwelliaanse maatschappij van nu.
Dank hiervoor!

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.