Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 11 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

662 Voer voor islamvarkens
661 Oprotten met die betutteling!
660 Geen recht op onrecht (1)
659 Onderwijs blijft aanrommelen
658 Jong geleerd, oud vergaan
657 Foute socialistische systeembanken
656 De nationale kneuzenbrigade
655 Imbecielen kiezen voor pedofielen
654 Milieu vol ecoterrorisme
653 Fatsoen met smet op het blazoen (1)
652 Zelfislamisering is hoogverraad (3)
651 Van sportief naar vertieft
650 Misdefinitie.nl wenst u een hoopvol 2013
649 Spijt van verwildering (4)
648 Religie is science fiction
647 Blijven hangen in trivialiteiten
646 Marokkanen zijn een racistisch probleem (3)
645 Webidioten maken elkaar kapot (4)
644 Onderwijs bestuurd door fraudeurs (1)
643 Vrijheid geen internationaal allure

657 # Foute socialistische systeembanken #
Gepost door Misdefinitie op 05-02-2013 om 23:13.
Journalisten die een pedofiel komen interviewen en daar een klein jongetje in zijn onderbroek aantreffen, zullen niet zonder meer aannemen dat het de pedo is overkomen. Moordenaars die op heterdaad betrapt worden, kunnen zich er niet op beroepen dat het niet hun bedoeling was om hun slachtoffer te doden nadat ze er ruim de tijd voor hebben genomen om voorbereidingen te treffen om zo doeltreffend mogelijk tot hun daad te komen. Verkrachters komen er meestal niet mee weg als ze in de rechtbank verklaren dat ze per ongeluk struikelden over een bierfles en met hun piemel zo in het achterste van een kind vielen. Logischerwijs zullen mensen de hoedanigheid van de dader, zijn acties en het gevolg tezamen interpreteren als een willens en wetens veroorzaken. Pedo's, moordenaars en verkrachters willen nu eenmaal een slachtoffer en niemand zal eraan twijfelen dat ze er zelf alles aan zullen doen om dat te realiseren. Zogenaamde systeembanken die "plotseling" van de socialistische overheid worden, is geen onvoorziene omstandigheid, maar bewust links beleid.

Socialistisch wangedrocht.

Geld maakt bij de meeste mensen heftige emoties los. Het slijk der aarde wordt door iedereen gewaardeerd, mits het in eigen handen is. Kakkers die zwemmen in het geld zullen weliswaar minachtend honen dat poen geen garantie is op geluk, maar over het algemeen zijn de mensen het er wel over eens dat het niet bezitten van geld, tot onoverkomelijke problemen zal leiden die per definitie wel ongelukkig maken. Schooiers die nauwelijks beschikken over pecunia, zullen nadat ze anderen voor egoÔsten hebben uitgemaakt zelf ook nooit hun geld willen afstaan aan ons. Kortom, er zijn nauwelijks mensen te vinden die klagen over dat ze teveel geld hebben. Protesten gaan altijd over geld dat in handen is van een ander. Jaloerse motherfuckers jagen continu op uw geld en als ze dat niet fysiek kunnen of durven af te pakken, dan proberen ze het wel via de roverheid die via het socialistische boevensysteem werkt. Die struikrovers zijn altijd socialisten en noemen zichzelf sociaal. De rest van de mensheid noemen ze gewetenloze kapitalisten.

Hoewel het begrippenpaar socialist en kapitalist erg generaliserend is en op z'n zachtst gezegd verre van precies is, kan het wel een zeer eenvoudig kader bieden om enig licht op de ingewikkelde materie te laten schijnen. Iedereen kan begrijpen wat er met een socialist bedoeld wordt. Mensen die geloven dat het eerlijk is als al uw geld en bezittingen in een grote pot worden gedaan waaruit de overheid het vervolgens gaat herverdelen; het bekende nivelleren. Kapitalist is in feite een scheldwoord van socialisten wat betekent dat iemand een keiharde en ijskoude egoÔst is die over lijken gaat om geld te verdienen en niks geeft om zijn medemensen. Een begrip dat als constructie wordt gebruikt om mensen te diskwalificeren zoals dat gebruikelijk is binnen het socialisme. Om goed te weten waar we over praten, is het hier van belang om op te merken dat de term kapitalist ziet op privatisering; het tegenovergestelde van het socialisme. Als vanouds betreft het hier derhalve de discussie tussen alles naar de overheid (socialisme) of privatisering wat eigenlijk de vrije markt is.

Op internetfora is het gewoon dat er verschillende termen worden gebruikt die vervolgens verschillende betekenissen krijgen toebedeeld van de deelnemers. Afhankelijk van de kant die zij kiezen en hoe zij hun tegenstanders wensen uit te schakelen. Alles naar de overheid brengen wordt ook wel nationalisatie genoemd. Wat gewoon verwijst naar het socialistische systeem, dus verwar die term alstublieft niet met nationalisme in de zin van een rechtse denker die voor volk en vaderland strijdt en derhalve alles behalve socialistisch is. Zulke discussies leiden vaak tot woordjesneuken en daar heeft niemand iets aan. Zoals gezegd is de indeling socialisme versus privatisering nogal te beschouwen als een onnauwkeurige classificatie. Goed genoeg om mensen snel in hokjes te plaatsen zodat u weet voor welk kamp ze zijn, maar het duwt de discussie altijd de verkeerde kant op omdat mensen die begrippen misbruiken. Door socialisten wordt vrijwel altijd geredeneerd dat als iets geprivatiseerd is en er problemen ontstaan, de hele vrije markt faalt.

Andersom werkt het voor die linkse stakkers natuurlijk niet. Zij zien het zoveelste falen van het socialisme nog steeds niet als bewijs dat socialisten massaal aan de galg moeten worden opgehangen of tenminste met pek en veren het land uitgejaagd moeten worden. Kijk maar eens waar de discussie over het overnemen van SNS door de overheid naar toe gaat. Discussies op internet lopen over van de beweringen dat het private systeem van de vrije markt weer eens gefaald heeft en bij de PvdA is de minister van sinterklaas, pardon, van de lege schatkist Dijsselbloem, er als de kippen bij dat het niet anders kon dat de bank in handen kwam van de overheid. Hier wordt een fundamentele denkfout gemaakt. Juridisch gezien stond de SNS-bank weliswaar als privaat bedrijf te boek en socialistische opiniemakers wijzen er maar al te graag op dat de bank volop concurrentie genoot en bankiers veelal erg asociaal zijn. Onder de socialistische dwazen leeft het idee van afkeer van geld in andermans handen. Rijke banken hebben volgens hen de crisis veroorzaakt.

Tijdens discussies bekt het zo lekker. "Banken zijn rijk, bankiers krijgen hoge bonussen, het volk wordt uitgeknepen, dus is privatisering op de vrije markt asociaal en moet het socialisme weer eens de kans krijgen." Ja dag, niet omdat Breivik veel mensen heeft vermoord, moeten we Hitler terug willen. Beetje een bizarre vergelijking, maar u snapt hopelijk het punt. Cruciaal is dat u bereid bent om te analyseren of er bij banken wel sprake kan zijn van privatisering op een vrije markt. Om de simpele reden dat we willen weten waar de problemen echt vandaan komen. De conclusie van het socialisme dat private ondernemingen per definitie slecht zijn, problemen "opeens" komen aanwaaien en we er niks aan kunnen doen, past niet bij intelligente mensen die juist wel oplossingen zoeken. Een zeer belangrijke aanwijzing is de term "systeembank"; banken wiens failliet een failliet van ons land kan betekenen. Bepaalde banken zijn zo verweven in het socialistische overheidssysteem, dat ze het voortbestaan van links kunnen bedreigen.

Tegenstanders zullen beweren dat het een loze rechtse theorie is die nooit te onderbouwen valt, maar dat komt omdat zij nooit verder kunnen denken dan hun lange teentjes lang zijn. Eerst kijken we naar private bedrijven. Dat zijn gewone ondernemers die een bedrijf starten, zaken doen, geld verdienen en al dan niet succesvol worden. Gaan ze failliet, dan zijn ze zelf de lul. Richt u een ICT-bedrijf op, dan doet u dat op de private vrije markt. Gaat het mis, dan heeft de maatschappij hooguit last van u vanwege een eventuele uitkering. Zelfs als u extreem groeit, bijvoorbeeld zoals Microsoft, dan zal de hele maatschappij heus niet ontwrichten als dat bedrijf morgen stopt. Genoeg alternatieven en het bestaande spul stopt ook niet meteen met draaien. De vraag die we ons derhalve moeten stellen is waarom dat met banken wel het geval is. Het geldt in elk geval niet voor alle banken. Denk even aan DSB. Links liet DSB gewoon de tering krijgen. Blijkbaar was die bank niet belangrijk genoeg, maar is de SNS-bank wel een systeembank.

Waarom is de SNS eigenlijk een systeembank? Eigenlijk is het een klein en nietszeggend bankje vergeleken met andere banken in Europa en de hoeveelheid geld die onze overheid verspilt. Wel, om te kunnen begrijpen hoe een bank de hele samenleving in de afgrond kan trekken, moeten we te rade gaan bij de werking van het geldsysteem. Geld is eigenlijk geen flikker waard. Nee echt, nu niet gaan roepen dat we ons overtollige geld naar uw bankrekening kunnen overmaken. Het papier waarop het gedrukt staat, is nog minder waard dan toiletpapier. De reden dat u toch met geld de dingen kunt kopen die u lief zijn is omdat wij, de mensheid, met z'n allen doen alsof het waarde heeft. We doen dat uit goed vertrouwen dat iedereen het accepteert. Om dat vertrouwen te krijgen, kon natuurlijk niet volstaan worden met een paar afspraken. Geld ontstond en kon alleen bestaan als het staat voor een onderliggende waarde. Vroeger deden we aan ruilhandel. Omdat goederen bederven, werd er ook geruild met goud. En omdat goud zwaar was, wisselden we dat in voor papiergeld.

Wellicht herinnert u zich nog de verhandeling over de goldsmith notes. Mensen hadden goud, gaven dat in bewaring bij de smid en die gaf hen een briefje met de waarde. Door dat goud niet op te halen, maar het briefje aan iemand anders te geven, kon er handel gedreven worden aangezien iedereen wist en erop kon vertrouwen dat ze die meuk ooit weer voor echt goud konden ruilen. Werkelijke slimmeriken kwamen erachter dat ze ook meer briefjes konden schrijven dan ze goud hadden. Een groot deel werd immers niet opgehaald. Zolang de smid aan iedereen die wel kwam het goud kon meegeven, was er niks aan de hand. En zo groeide het vertrouwen. Belangrijk was wel om niet teveel briefjes uit te schrijven, want bij een faillissement werden zijn briefjes waardeloos en wachtte hem een gruwelijke marteldood van de schuldeisers. Heden ten dagen hebben banken echter te veel briefjes lopen uitschrijven zonder onderpand. Linkse overheden stonden banken toe om "onbeperkt" geld te scheppen en zelf doen ze daar lustig aan mee.

Onze overheid heeft ruim 400 miljard uitgegeven die we niet hebben, vandaar dat onze staatsschuld zo hoog is. Wat er eigenlijk is gebeurd, is dat de overheid 400 miljard aan euro's heeft bijgedrukt zonder dat daar een waarde aan goud tegenover staat. Desastreus voor de waarde van het geld. In de jaren '30 van de vorige eeuw, ontstond de crisis doordat overheden teveel geld bijdrukten. Hoe komt dat? Wel, geld moet altijd gekoppeld zijn aan iets dat waarde heeft. Geld kan immers virtueel uit het niks gemaakt worden, maar goederen niet. Stel er zijn 10 miljoen goederen van 10 euro. Er worden 10 miljoen geldbiljetten van 10 euro gedrukt. Met al het geld ter wereld, kunnen we dus alle goederen kopen ter wereld, hoe het geld ook verdeeld raakt. Zouden we nog 10 miljoen geldbiljetten bijdrukken, dan zouden we 20 miljoen goederen kunnen kopen, maar het aantal goederen neemt natuurlijk niet toe. Om de schaarse goederen in verhouding te brengen tot het geld, zal de prijs moeten verhogen. In het voorbeeld dus tot 20 euro. Dat is nou inflatie.

Dus des te meer geld er wordt bijgedrukt zonder dat daar goederen, diensten, arbeid of iets anders van waarde tegenover staat, des te minder waard het geld wordt. Als de overheid euro's bijdrukt, dan zal een winkelier niet meer kunnen onderscheiden tussen een briefje met onderpand en een briefje dat gewoon is bijgedrukt. Hij zal daarom zijn prijs verhogen. Gaandeweg hebben de socialisten een systeem gecreŽerd waarin ze oneindig veel geld bijdrukken dat we niet hebben waardoor het geld minder waard wordt. Totdat we nu in de heikele situatie terecht zijn gekomen dat banken helemaal geen onderpand meer hebben voor het geld. Wist u dat al het geld dat u op banken heeft staan, gewoon een getalletje is in een computer? Het enige verschil tussen getallen op onze computer is dat de linkse overheid de bevolking zover heeft gekregen dat ze geloven dat al het geld zijn waarde nog heeft. Anders gaat het mis. Vandaar dat links zo bang is voor een bankrun. Op dat moment komen mensen erachter dat ze helemaal niks hebben en slaaf zijn van de linkse overheid.

De socialistische overheid heeft decennia lang geld lopen bijdrukken zonder dat er waarde tegenover staat. Al ons geld is derhalve gebakken lucht en alleen nog bruikbaar omdat het volk er nog vertrouwen in heeft. Wat gebeurt er nu bij een bankrun? Mensen halen hun geld van de bank en verwachten daarmee dat ze in hun persoonlijke situatie de waarde gered te hebben. In tegenstelling tot echte private bedrijven, is geld in het socialistische systeem gekoppeld aan alle systeembanken. Wanneer een autobedrijf failliet dreigt te gaan en u nog eventjes snel 10 auto's achterover drukt die daarna spoorloos verdwijnen, blijven die auto's hun waarde behouden. Andere auto's van andere bedrijven, behouden eveneens hun waarde omdat ze niet afhankelijk van elkaar zijn. Alle systeembanken zijn wel onderling verbonden. Allemaal gebruiken ze dezelfde waardeloze virtueel bijgedrukte biljetten. Halen mensen bij een bankrun de ene bank leeg, dan ontstaat het risico dat de paniek ervoor zorgt dat mensen ook hun geld bij andere banken gaan ophalen.

Slaat de vonk eenmaal over naar andere banken omdat mensen het idee krijgen dat het hele systeem om dreigt te vallen, dan ontstaat er meteen een ander probleem. Gaat het systeem kapot en valt het vertrouwen volledig weg, dan is al het geld dat u nog van de banken heeft kunnen halen waardeloos. Om de waarde toch te verzilveren, gaan mensen proberen om het geld om te wisselen voor iets wat altijd zijn waarde behoudt. Vastgoed is geen optie aangezien ook die markt haast een holle bubbel is geworden van gebakken lucht. Het moet gaan om materiŽle zaken waarvan iedereen de waarde ziet ongeacht vertrouwen. Goud is van oudsher een mooi voorbeeld, maar als iedereen zijn geld wil omwisselen voor iets van waarde, gaat de waarde van de goederen omhoog. Immers, bij een vertrouwensbreuk wordt het geld steeds minder waard en zal de bezitter van het goed steeds meer geld moeten gaan vragen ter compensatie. Kortom, als het vertrouwen in geld gaat verdwijnen, dan gaan alle banken die geld bijdrukken zonder onderpand, naar de klote.

Echte privatisering is hier de oplossing. Zoals gezegd, zal het failliet van ons bedrijf geen failliet betekenen van andere soortgelijke private bedrijven aangezien die niet gekoppeld zijn. Gaan wij failliet, dan zijn alleen wij en eventuele werknemers de klos. Een ander voorbeeld kan meer licht op de zaak werpen. Stel dat mensen in een straat met 30 huizen alle hypotheken bij elkaar optellen in een gemeenschappelijke pot en dat de gemeenschappelijke lasten worden betaald door de mensen die werken. Uiteraard krijgen we door een dergelijk socialistisch systeem ranzige parasieten die nooit mee zullen betalen, maar er gebeurt nog iets anders. Stel dat 15 mensen betalen. Dreigt er een failliet te gaan, dan zullen anderen dat willen voorkomen. Anders zullen de overgebleven 14 geldschieters nog meer moeten gaan betalen; de schulden en lasten blijven immers gelijk en daardoor kan iedereen kapot gaan. Private schulden zijn daarom persoonsgebonden. Gaat de buurman failliet, dan hoeven wij niet te betalen omdat zijn shit ons toch niet raakt.

Socialisme is het foute systeem.

Met deze kennis is ondubbelzinnig vast te stellen dat de linkse overheid de boel aan het verneuken is en er niet meer uit gaat komen zonder het hele land naar zijn godverdomme te helpen. Binnen de Tweede Kamer ontstond een vreemde discussie met de minister van FinanciŽn Dijsselbloem (PvdA). Vragen die door de oppositie werden gesteld waren onder meer of nationalisatie, dus die vieze socialistische variant van alle banken naar de overheid, niet voorkomen had kunnen worden. Dijsselbloem wees er continu op dat ingrijpen voortdurend gecompliceerd werd. Die arme socialisten kregen te maken met onvoorziene omstandigheden die ervoor zorgen dat ze steeds harder moesten vechten tegen steeds erger wordende problemen. Geen woord over het feit dat die problemen door het socialisme werden veroorzaakt. Het is alsof we Hitler horen klagen over dat er teveel mensen doodgaan terwijl hij dat in eigen handen had. Vanuit de PvdA worden alle registers opengetrokken om te suggereren dat er werkelijk alles aan is gedaan om de malaise met SNS te voorkomen.

Doorsnee kloothommels zouden nog kunnen snappen dat De Nederlandsche Bank (DNB) een toezichthoudende rol heeft en had moeten ingrijpen. Vanaf 2008 zou DNB volgens de PvdA'er al geconstateerd hebben dat er problemen waren. Waarom dan niet ingrijpen? DNB zou hebben "aangedrongen" op onderzoek. Dat een en ander toch niet van de grond kwam, was omdat de problemen vanaf 2008 zich slechts zouden manifesteren in de VS en Spanje. Nederland zou nog niet in de gevarenzone beland zijn. Wat een onzin. Als een belangrijke toezichthouder een wereldwijde crisis signaleert, is het dan niet juist van belang dat ook ons eigen land eens tegen het licht wordt gehouden? Al sinds 2006 hebben wij ervoor gewaarschuwd dat de socialistische regering Balkenende 4 Nederland dermate zou beschadigen dat een crisis onvermijdelijk was. Iedereen lachte ons uit, maar de problemen ontstonden al elders en de PvdA deed er niks aan. Er lag sinds 2006 al een groot risico. Dat is 7 jaar geleden. Links had ruim de tijd om de problemen aan te pakken, maar deed dat niet omdat zij het probleem zelf zijn.

"Ja maar DNB heeft alle opties onderzocht. Kapitaal en buffers versterken en vastgoed portefeuilles verkopen. Aandelen verkoop kon niet." Fout, er is niet alles aan gedaan. Het belangrijkste is verzuimd. Namelijk stoppen met het verspillen van al die miljarden aan linkse hobby's zodat we geen schulden maken, geen geld hoeven bij te drukken, er geen inflatie ontstaat en mensen het vertrouwen in geld blijven houden. Kortom: stoppen met het socialisme. Wel erkent Dijsselbloem dat er in 2006 een inschattingsfout is gemaakt. Al dekt dat nauwelijks de lading en de omvang van het falende socialistische beleid. Er zijn geen fouten gemaakt: het socialisme heeft blunders van jewelste begaan. Concerns gingen naar de beurs. Een fout? Nee, ontoelaatbaar. Banken horen nooit te gokken met uw geld en al helemaal niet als dat gewoon nepgeld is dat wordt bijgedrukt. Geen enkele econoom die dat echt snapt. Volgens de PvdA moeten we maar in evaluaties gaan lullen over het feit dat banken te weinig expertise hebben in plaats van dat links gefaald heeft.

De lijn die de PvdA beschrijft zit vol gaten. Als men in 2006 een verkeerde afweging heeft gemaakt en er in 2008 wederom een te lage inschatting is gedaan van de risico's, wat is er dan gebeurd tussen 2009 en 2013? Hoe kan het dat er minstens 40 miljard naar "noodlijdende" banken is gegaan waaronder naar de nationalisatie van ABN Amro, de boel gezond werd verklaard door de socialisten en we nu weer in de shit zitten? U weet als het goed is de echte gang van zaken. In 2006 trad Balkenende 4 aan. Belastingen werden verhoogd, lang leve de lol, feestjes, 100-dagentoer en tientallen miljarden aan de multikul. Door het bijdrukken van het geld, sloeg de inflatie in als een bom en ontstond de crisis medio 2006. Komt door de banken, zegt iedereen. Nee, het komt door het bijdrukken van geld om de schulden van de overheid te betalen. Voorts werd er natuurlijk weer geld bijgedrukt om banken te redden. Na veel gesodemieter, waren de banken gered in 2008, maar bleek onze staatsschuld verdubbeld.

U weet wat er verder gebeurde. Balkenende 4 viel en CDA + VVD kwamen aan de macht. Ditmaal gecontroleerd door Wilders. Twee jaar lang was er geen ellende. De PVV deed zijn werk wel. Rutte is echter gewoon een linkse jongen. Nadat hij het met links op een akkoordje gooide en het de PVV onmogelijk maakte om met het Catshuisakkoord in te stemmen, misleidde hij de kiezers door de PVV zwart te maken. Gevolg: de VVD kwam weer aan de macht, ditmaal met de PvdA. En taratata, die rode rakkers zijn amper een aantal maanden aan de macht of er struikelt weer een bank. Kijk, als Hitler morgen aan de macht komt, dan worden er weer als vanouds Joden vergast. Zo gaat dat. Als socialisten aan de macht komen, dan worden er miljarden verspild, torenhoge belastingen geheven en laait de crisis weer op. Dat is dus wat in de tussentijd gebeurde en waar de PvdA natuurlijk niet de waarheid over gaat spreken of wil onderzoeken. Onafhankelijk onderzoek wil Dijsselbloem liever niet aan. Hij geeft aan veel vertrouwen te hebben in DNB.

Sorry hoor, maar als we binnen 7 jaar zijn gekomen tot nationalisatie van 2 van de 4 systeembanken in Nederland, een staatsschuld hebben opgebouwd van 400 miljard en werkelijk alle belangrijke sectoren in de maatschappij op hun gat liggen, dan heeft de DNB gewoon gefaald en moeten we concluderen dat die papieren tijger onmiddellijk opgeheven moet worden. Dijsselbloem volstaat echter met beweren dat het toen als "fout" gezien kon worden, maar dat het nooit meer gaat gebeuren. Alsof we nu nog de NSB aan de macht willen hebben onder diezelfde belofte. Eenmaal zo gruwelijk de fout ingaan is genoeg voor een levenslange diskwalificatie. Wij worden voor minder uitgestoten. "Ja maar de vastgoedmarkt was in 2006 niet ingestort, hoe konden we dat weten?" Iedere boerenlul met een beetje gezond verstand ziet al jaren dat de vastgoedmarkt zo verrot is als een socialist van binnen. Of heeft u nooit iets gemerkt? Woekerprijzen en fraude is al jaren aan de gang in de vastgoedsector. Men had meteen de banken moeten verbieden daarin te verstrengelen.

Steeds keert het punt terug waarom de socialisten doen alsof het hen gewoon is overkomen en zij er alles aan gedaan hebben om het te voorkomen. Burgers hebben geld in certificaten gestoken. Andere transacties worden tegen de marktwaarde verkocht. Daar heeft niemand wat aan nu het allemaal waardeloze rotzooi is geworden. Ook de stelling van Dijsselbloem dat banken privaat horen te zijn, komt op ons over als een pedofiel die zegt dat zijn acties goed voor kinderen zijn. Verdomme, 2 systeembanken in handen van de staat en de rest zit verstrengeld in de vastgoedfraude en de socialistische wanorde met waardeloos geld. Hoezo is dat privaat? Tony van Dijck (PVV) merkte op dat de minister wereldvreemd is en niks heeft begrepen van de maatschappelijke verontwaardiging over de gang van zaken. De belastingbetaler krijgt volgens hem waardeloze meuk, lastenverzwaringen en andere linkse uitknijperijen. Opvallend is dat de PvdA vooral bankiers beschermt en zelfs een peperdure directeur aantrekt voor 550.000 euro per jaar plus flinke bonussen.

Bizar als u bedenkt dat links al jaren loopt te kankeren over de rijken. Ze wijten zelfs de crisis aan de rijke bankiers en hekelen daarom hoge bonussen. Alle slinksen die we horen praten, vinden dat mensen die veel verdienen, zelfs als dat private bedrijven zijn, dat geld best kunnen inleveren. En wat doet de PvdA als de grootste vertegenwoordiger van links Nederland? Juist, zo'n rijke vetzak steunen met een exorbitant salaris van meer dan een half miljoen per jaar. Nijboer (PvdA) haalt een klassieke "argument" van stal door te stellen dat bonussen terughalen juridisch erg moeilijk ligt. Onzin. Ten eerste is deze discussie al tientallen jaren bekend en is het voldoende om bestuurders sowieso geen bonussen toe te kennen bij het opstellen van het contract. Ten tweede kunnen die dwazen aansprakelijk worden gesteld wegens slecht functioneren. Ten derde is die directeur vorige week aangenomen en dat hoge salaris hoefde echt niet. Nijboer verstopt zich achter de minister. Die vond 550.000 als salaris prima, dus is het prima voor links.

Het klinkt allemaal als iemand die ageert tegen de Holocaust, maar wel lid is van de NSB en klakkeloos de bevelen opvolgt van de FŁhrer. Nijboer is er zelf bij. Zijn partij zegt tegen zakkenvullers en hun bonussen te zijn. Nu is het alweer de schuld van de PvdA dat er met geld wordt gesmeten voor personen die het niet verdienen. Waar was die vacature? Hoeveel kandidaten waren er? Zijn er kandidaten geweest die hebben bedankt voor de functie omdat het salaris te laag was? Fuck you, wij zijn hoogopgeleid, beschikbaar voor die functie en hebben daar alle papieren en de intelligentie voor. En we worden gemeden als de pest. Dus kom op, wij willen daar wel voor de Balkellenednorm gaan zitten als directeur, geen probleem. "Maar er stond 36 miljard spaargeld op de tocht." Dus? Linkse dwazen in het kabinet die voor 400 miljard aan staatsschuld hebben gezorgd, konden dat toch ook voor een lager salaris? De PvdA is weer eens tegenstrijdig geweest. Aan de ene kant zegt de PvdA tegen bonussen te zijn en vinden ze het salaris van de directeur te hoog. Aan de andere kant hebben zij dat zelf bewust gedaan.

"Dien maar moties in om die man ontslagen te krijgen." Onzinnig "argument" van een minister. Alsof zijn falen gerechtvaardigd kan worden als een motie het wel of niet haalt in de Kamer. Nijboer vindt dat echter goedkoop gepraat van de PVV. "De minister kon niemand vinden." Wel, hier zijn we. Onzin dus. "Ach, als de PVV aan de macht was geweest, dan kon niemand meer bij zijn spaargeld. Dan waren er banken failliet gegaan." Dus? Geprivatiseerde banken die failliet gaan en geen socialistische systeembanken zijn, zorgen niet voor schade aan het hele systeem. Denk aan DSB die zonder slag of stoot failliet ging. Erg voor de klanten, maar geen noemenswaardige maatschappelijke schade. Waarom kan er bij het aangaan van contracten geen clausule worden opgenomen dat er geen bonussen zijn? Waarom kan een vacature voor banen die door links aan vriendjes worden gegeven, niet gewoon een maximaal salaris staan? Zorg dat banken echt private ondernemingen zijn, maar maak goede regels omdat geld nu eenmaal een kwestie van de hele maatschappij is.

Ouwehand (PvdD) stelt dat de politiek aan de leiband loopt van de door en door verrotte financiŽle sector. Wat ons betreft gaat die stelling niet ver genoeg. Wij betogen dat de politiek die verrotte sector bepaalt en inricht op basis van hun socialistische waanideeŽn. Zou geld gewoon zoals het bedoeld is een onderliggende waarde hebben, dus er voor al het geld goud ligt bij de bank, dan kan dit probleem zich niet voordoen. Waarom kunnen wij de economie niet op zijn gat krijgen als we met onze printer miljarden aan euro's printen? Omdat wij niet van de overheid de bevoegdheid hebben gekregen om virtueel geld te scheppen (lees: bij te drukken). Praten over toezicht, cultuuromslag, aanpak van de vastgoedfraude en onteigening, heeft weinig zin zolang dat allemaal gebaseerd is op gebakken lucht. Het systeem moet zo functioneren dat fraude geen wezenlijk verschil maakt in de gemaakte schade. Vooralsnog hebben we niet de hoop dat de politiek en al die "deskundigen" deze materie op korte termijn zullen begrijpen.

Overweging.

Systeembanken worden op dezelfde gebakken lucht ingericht als het hele dwaze socialistische systeem. Wat die slinkse imbecielen in feite doen, is alle magazijnen leeghalen, de goederen van waarde gratis weggeven aan profiteurs en vervolgens in de boekhouding doen alsof al die goederen nog aanwezig zijn. Zolang niemand die goederen komt ophalen is er niks aan de hand, maar zodra mensen gaan ontdekken dat die goederen weg zijn, lopen we als maatschappij het risico dat alle klanten van alle banken de lege magazijnen eventjes een bezoekje gaan brengen om te constateren dat we failliet zijn met z'n allen. Weg rijkdom, weg economie, weg maatschappij. Linkse regeringen trachten dit te verhullen door op banken die in zwaar weer te verkeren een bordje "overheid, dus heel betrouwbaar" te plakken, maar weer door geld bij te drukken om dat te kunnen betalen. Dat kan echt niet lang goed blijven gaan. Zodra de internationale gemeenschap op hoger niveau door gaat krijgen dat het socialistische stelsel een hoop stront is, krijgen we een wereldwijde crisis en dat is al aan de gang.

Een particulier die zijn hypotheeklasten niet betaalt, maar wel tegen de bank zegt dat hij een heleboel goudstaven in zijn kelder heeft liggen, zal een executieverkoop niet kunnen voorkomen met enkel die bewering. Hij zal het moeten bewijzen. Net zoals de socialistische regeringen zullen moeten bewijzen dat het financiŽle en economische systeem dat zij hanteren, nog iets waard is. Vooralsnog hebben ze het geluk gehad dat slechts weinigen om dat bewijs kwam vragen, dus simpelweg naar de bank gaat en zijn geld opeist, maar met de huidige communicatiemiddelen worden mensen steeds mondiger en aangezien ze steeds verder worden afgeknepen, gaan mensen middelen zoeken om de waarde van hun bezittingen veilig te stellen. Als dan blijkt dat ze, geheel conform de socialistische en communistische dictaturen, eigenlijk helemaal geen bezit hebben en alles en iedereen failliet is, komen we in hele grote problemen. Mensen, dit wordt alleen maar erger. Waarom denkt u dat er zoveel sectoren op hun gat liggen en alles steeds duurder wordt? Door hyperinflatie.

Om deze problemen werkelijk het hoofd te bieden, zouden we eigenlijk al die debiele socialisten aan hun ballen moeten ophangen naast pedofielen en andere monsters die de maatschappij liever kwijt dan rijk is, maar aangezien dat niet zo snel tot de mogelijkheden zal behoren, zullen we in de loop der tijd moeten analyseren hoe we tot een beter systeem kunnen komen. Duidelijk is dat het toezicht van DNB gefaald heeft en dat is inherent aan het socialisme waarmee alleen maar gefaald kan worden. Het belangrijkste is dat we niet meer moeten geloven in de waarde van geld, maar dat die waarde er gewoon echt moet zijn. Verbied het scheppen en bijdrukken van geld. Is het geld op, dan moet het geld verdiend worden. Verdienen gaat niet zo makkelijk, dus moet het geld niet verspild worden. Miljardenverspillingen aan de multikul, Europa en andere links hobby's, moeten verboden en strafrechtelijk vervolgd gaan worden. Zorg dat er maar een instantie is die geld kan maken en wel op basis van werkelijke waarde. Banken moeten weer goud hebben voor hun geld.

Zodoende kan een bank pas geld uitgeven als ze dat geld zelf hebben en is het veel moeilijker om failliet te gaan. Vergelijk een ondernemer die pas een pand kan huren als hij kan aantonen die kosten daadwerkelijk te betalen. Het moet niet mogelijk zijn dat de ondernemer in feite kan beweren dat hij geld heeft terwijl die waarde er helemaal niet is. Daardoor is de algemene waarde van het geld, losgekoppeld van gebakken lucht en socialisme en maakt het voor de maatschappij niet uit als die ene ondernemer failliet gaat. Dan zitten we nog wel met het probleem dat de klanten van de bank die failliet gaat, wel met een probleem zitten. Dat geldt ook voor reguliere bedrijven. Als u een boek besteld en betaald heeft bij BOL en ze gaan failliet, bent u uw geld ook kwijt. Alleen dan niet zoveel. Een probleem dat opgelost moet worden door dubieuze transacties te verbieden vanwege de aard van het geldsysteem. Koopt BOL een gebouw van ons boekengeld, dan is dat niet zo erg, ze moeten dat boek in voorraad hebben. Voor bankzaken ligt dat anders.

Banken moeten ons inziens een beperktere taak krijgen. Wij brengen waarde naar de bank (goud, arbeid, briefjes geld) en de bank moet in elk geval die waarde kunnen teruggeven. Risicovolle beleggingen, zijn derhalve uit den boze. Laat bestuurders zelf maar aansprakelijk zijn voor hun rotzooi en als ze zo nodig willen gokken, laat ze dan het casino van hun eigen salaris of hooguit van de winst van de bank betalen. Geld van klanten zou alleen nog gebruikt mogen worden om meer geld te verdienen. Om het uit te lenen tegen een hoger percentage dan de spaarrente. Precies waar een bank voor bedoeld is. Wellicht zouden banken zelfs stichtingen moeten worden met als doel het bevorderen van een goed geldsysteem. Weg met al die dure jongens. Magazijnen met goud, beveiliging en internetbankieren is het enige dat nog nodig is. Bestuurders zijn geldverspilling, zo ingewikkeld is het allemaal echt niet. Maak banken echt privaat, koppel ze los van het socialisme en zorg voor echte waarde achter het geld voordat alles naar z'n sodemieter gaat.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.