Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 12 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

642 Verwant aan valse intenties
641 Kruistocht tegen landverraad (2)
640 Verovering van de islam (3)
639 Zelf vermoorde onschuld (3)
638 Liberaal is een socialistenkwaal (6)
637 Mesjokke van politiesokken (1)
636 Probleemgestuurd onderwijs (15)
635 Makelaardij vol beroepsleugenaars
634 Homo's zijn vies
633 Sleutel naar uw privacy (1)
632 Liberaal belastingparadijs
631 De maatschappelijke context (1)
630 Rellen door internetanarchie (1)
629 Op de hurken voor pislamschurken (1)
628 Waarschuwing van de verkiezingen (6)
627 Geert is rechtvaardig! (2)
626 Straf van de gedachtemisdaad (9)
625 Socialisten zijn leugenaars (1)
624 Waarheid stellig afgekeurd
623 UvA strooit onbenullig met geld (3)

640 # Verovering van de islam #
Gepost door Misdefinitie op 12-11-2012 om 23:11.
Tsunami's aan vreemdelingen, afschuwelijke oorlogen, vreemde bezetters die hele landen onderworpen aan hun dictatuur, gruwelijke mishandelingen van de onwelgevallige andersdenkenden, verpeste economieŽn en wijdverbreide armoede verlopen in vastomlijnde en starre cycli wat aantoont dat de geschiedenis in de loop der duizenden jaren zich continu op een min of meer gestructureerde wijze herhaalt. Vanwege deze herhaling, kunnen we wijze lessen leren door het verleden en zo grofweg inschatten en voorspellen hoe vele ingewikkelde maatschappelijke processen op de lange termijn zullen verlopen. Erg interessant en praktisch gezien ook erg handig, want mensen leven nu eenmaal niet lang genoeg om overal zelf bij te zijn. Tegenstanders die de geschiedenis niet erkennen en miskennen omdat hun voorouders een walgelijke mensonterende ideologie aanhingen, trachten steeds wanhopig geschiedvervalsing te plegen. De islam is een smerige zevende-eeuwse woestijnideologie waarmee al eerder is geprobeerd ons land te veroveren en te onderwerpen.

Islam is een politieke ideologie.

Overal wordt naar de islam verwezen als zijnde een religie en religie is over de hele wereld nogal een gevoelig onderwerp. Ruim 97,5 % van de mensheid is gelovig; bijna hetzelfde percentage van de mensen dat zo stom is als het achtereind van een onrein varken. Religie wordt tot overmaat van ramp ook nog eens gezien als de belangrijkste vorm van zingeving. Zo belangrijk zelfs dat het in veel religies grond voor maatschappelijke diskwalificatie of andere vormen van uitsluiting is als u het waagt om kritiek te hebben op wat zij geloven. Binnen extremere vormen zoals de islam, betekent gekwalificeerd worden als ongelovige het stempel "hond van de Romeinen" en mag u volgens de koran zonder pardon door iedere willekeurige moslim worden afgeslacht. Doorgaans is er niet veel nodig om met kritiek uw doodsvonnis te tekenen. Het Christendom sluit u al uit voor godslastering en voor de islam is een tekening voldoende. Geert Wilders vindt extremisme niet passen bij de benaming religie en maakt daarom onderscheid tussen religie en ideologie.

Tegenstanders willen graag beweren dat een dergelijk onderscheid hooguit kunstmatig wordt aangehouden om de islam te kunnen beledigen, maar er zit wel degelijk een gedachtegang achter. Religie is persoonlijke zingeving. Iemand gelooft in een God, een opperwezen, Harry Potter of desnoods zijn paarse helm en vindt daarin rust en vrede omdat nadenken over het paradijs waarin hij zich na zijn dood denkt te bevinden, het leven zin geeft. Voor veel mensen geeft dat psychologische steun, zeker als ze eigenlijk niet kunnen accepteren dat er na het leven helemaal niks is. Wat u daar ook van mag vinden, het is ieders goed recht om gelovig te zijn. Wij hebben denkbeeldige vriendjes waar we tegen praten en die ons vieze woorden influisteren om in onze teksten te zetten. Zulke gedachtemisdaden zouden ook niet tot hoon, bagatellisatie en uitsluiting moeten leiden. Ook horen wij steeds in ons hoofd Hitler krijsen. Wat tussen uw oren afspeelt en hoe u er psychologisch in slaagt om op twee benen te blijven staan, is uw zaak, uw recht en uw vrijheid.

Binnen de vier, als het goed is veilige, muren van uw woning, bent u de baas. Zit u de hele dag in de bijbel te lezen, dan is dat net zo min kwalijk als onze dagelijks masturbatiesessies achter de computer. Zolang we dat van elkaar niet hoeven te zien, laat staan te weten, is er echt niks aan de hand. Eventueel neemt u uw religie of overtuiging mee naar gelijkgestemden die in daartoe in speciaal ingerichte ruimten bijeen komen. Net zoals wij regelmatig een bordeel bezoeken om aldaar van Gods schepsels te genieten. Kijk, uw God maakte vrouwen uit mannenribben. Ribben hebben geen hersenen, wat impliceert dat vrouwen geen hersenen hebben. Dat mag u best geloven, zolang u er anderen niet mee lastig valt. Die opvatting legt meteen de vinger op de zere plek, want het moment waarop een religie geen religie meer is, maar een ideologie, is juist het punt waarop persoonlijk geloof overgaat in politieke dictatuur. Zolang het belijden van uw geloof een persoonlijke aangelegenheid is, valt het onder persoonlijke vrijheden.

Wilt u uw opvattingen, rituelen en gedachtegoed opleggen aan anderen, dan spreken we niet meer van religie maar van een politieke ideologie. Immers, in een democratische rechtsstaat wat Nederland nog altijd zegt te zijn, kan er alleen maar dwang uitgeoefend worden op de bevolking door een regering die bestaat uit democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Die regering is echter niet autonoom in zijn handelen. Politici worden, in tegenstelling tot wat iedereen denkt, niet eerlijk gekozen. Degenen die de meeste lobbygroepen en vriendjes heeft in de maatschappij, heeft de meeste kans om gekozen te worden. Belangrijke vriendjes bevinden zich in maatschappelijke posities die cruciaal zijn voor de samenleving. Vakbonden, werkgevers, ambtenaren, media, wetenschappers en beleidsmakers. Al die mensen zijn niet neutraal. Allemaal hebben ze een eigen overtuiging. De laatste tijd is dat heel vaak de islam. De islam is een politieke ideologie omdat de aanhangers op straffe van de doodstraf voor andersdenkenden, altijd politiek bedrijven om de islam te laten overheersen.

Rond de zevende eeuw, veroverden moslims grote delen van Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Gelukkig voor ons werden ze deels tegengehouden door de Fransen en in 732 door Karel Martel verslagen. De christenen hielpen vervolgens om Spanje bevrijd te krijgen en aangezien de islam zich sinds het midden van de Middeleeuwen niet meer ontwikkelde, was het rond 1500 wel gedaan. Deze geschiedenis heeft ons echter geleerd hoe er binnen de thans weer verspreide moslimgemeenschap wordt gedacht over andersdenkenden. Door hen wordt de wereld ingedeeld in slechts twee categorieŽn. De moslim en de niet-moslims. De niet-moslims werden en worden nog altijd gezien als idiote derderangs burgers die aangevallen en gedood mogen worden zodra de islam ergens in de meerderheid is. Vergelijk de oorlogen die thans plaatsvinden in het Midden-Oosten. Verdraagzaamheid was en is beperkt tot de islam zelf. Alle meningen waren tijdens de islamitische bezettingen tussen 700 en 1500 toegestaan, behalve kritiek op de islam. Net als nu het geval is.

Niet-moslims werden geacht speciale hogere belastingen te betalen ten gunste van moslims en hun kennis en macht. Net zoals wij anno 2012 drie procent extra inkomstenbelasting moeten betalen voor onder andere een kinderpardon waardoor er weer hordes buitenlandse kinderen het islamitische stemvee komen versterken met hun ouders. Wel konden we in de middeleeuwen nog moslim worden door dat geloof te belijden. Tegenwoordig is dat niet meer mogelijk en worden we bij kritiek op de radicale islam opgebeld met de belofte dat die kamelenpijpers wel even onze kelen komen doorsnijden. Zo zijn ze dat namelijk al eeuwen gewend. Helaas was het verjagen van de moslimkolonisten aan het einde van de middeleeuwen niet voldoende om van verdere bezettingen gespaard te blijven. Destijds al werd er een experiment met een soort van Europa gehouden. Elf eeuwen aan oorlog waren het gevolg en daarna kwam Adolf Hitler. Na eeuwenlange bezettingen, bloederige oorlogen en het Derde Rijk, kwam men begin jaren '60 op het achterlijke idee om de islam EN een verenigd Europa gelijktijdig te omarmen.

Capitulatie is landverraad.

Vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw, hebben socialisten ons wijs gemaakt dat we buitenlanders nodig hadden in Nederland omdat de rijke, vette en volgevreten Nederlanders te lamlendig zouden zijn om het vuile werk op te knappen. Werkloosheidscijfers toonden destijds al aan dat er helemaal geen allochtonen nodig waren, maar links hield vol. Elke buitenlander die hier kon profiteren, zou zo dankbaar zijn dat er weer extra links stemvee gecreŽerd werd. De 50 jaar die daarop volgden, bedachten de socialisten steeds weer nieuwe trucjes als "generale pardonnen" om hun aanhang te kunnen vergroten. Veelal betroffen het kansloze Turken en Marokkanen die graag naar Nederland wilden komen. Logisch, want iemand die normaal doet, fatsoenlijk is, gewoon werkt en iets opbouwt in zijn eigen land, gaat echt niet zijn heil ergens anders zoeken. Zo kreeg de islam voor het eerst sinds 500 jaar weer de kans. Terwijl iedereen de plundergeschiedenis van de islam behoort te kennen en op de hoogte is van heilige oorlog, ging de import der multikul gewoon door.

Al jaren wijzen wij op het gevaar van het importeren van de radicale islam. Nergens ter wereld of in de geschiedenis, is er een land aan te wijzen waar islamisten zitten en waar geen ellende heerst. Tientallen artikelen hebben we inmiddels kunnen volschrijven over crimineel Marokkaans tuig dat enkel naar Nederland is gekomen om het hele land kapot te zuigen. Berovingen, jatten, verkrachtingen, fraude, oplichting: u kunt die hele opsommingen inmiddels wel dromen. Honderden steden in Nederland kennen inmiddels nogo-areas waar de Marokkanen de baas zijn en waar de politie niet eens meer durft te komen. De vrijgekomen capaciteit wordt tegenwoordig misbruikt om webloggers en argeloze automobilisten te treiteren. Shariarechtspraak nestelt zich als kankercellen in onze rechtspraak. Onwelgevallige cartoons, teksten en meningen worden vervolgd als de ergste misdaden die de moderne mensheid nu kan overkomen. Mensen hebben de gevolgen van het massale transport van islamisten naar Nederland ontkend en miskend.

Eigenlijk is dat te bizar voor woorden. Hoe is het mogelijk dat een heel volk zich niet roert als er binnen 50 jaar 3 miljoen allochtonen worden binnen gelaten waarvan een groot deel radicalen, criminelen en terroristen zijn? U kent de cijfers: minstens de helft van alle jonge Marokkanen is wel eens in aanraking gekomen met de politie en dan hebben we het alleen nog over de gevallen waarvan de politie de aangifte heeft willen opnemen. Om iets aan dit probleem te kunnen doen, moeten we een verklaring hebben waar dit achterlijke verschijnsel vandaan komt. Die verklaring is niet zo moeilijk te vinden. Ten tijde van de Duitse bezetting, capituleerde Nederland al na 5 dagen. Ons land was binnen een week in handen van de vijand. Desondanks ging het normale leven voor de meeste mensen gewoon door. Zij die niet zoveel van de oorlog merkten omdat ze kun leven konden voortzetten, vonden het niet zo erg. Geef mensen brood, spelen en propaganda en ze zullen zelfs niet protesteren wanneer miljoenen mensen de ovens in verdwijnen.

Precies hetzelfde is nu ook aan de hand. Het zijn de mensen met een eigen mening die worden gepakt. Het merendeel van het volk heeft geen mening. Het zijn nooit die linkse dwazen die worden verkracht door Marokkaanse loverboys, beroofd worden door gehaaide Turken of slinks worden opgelicht door Antillianen. Mensen zitten met een roze bril hun fictieve rechtvaardige wereldje te verdedigen. Alles gebeurt altijd een ander die stout was en die ander zal het er wel naar gemaakt hebben. Zware criminaliteit noemen zij incidenten die hen nooit zullen treffen; zij hebben immers geen criminele vriendjes. Totdat het probleem groter wordt. De bezetter pakt niet meer mensen waar zij een hekel aan hebben, maar naait hele groepen mensen waartussen ook familieleden, kennissen en vrienden zitten. Dan is het opeens te laat. Konden we die malaise voorkomen? Jazeker, door het concept van de zondebok te erkennen. Vijanden van ons volk hebben altijd zondebokken gezocht. Onschuldigen die desondanks de schuld in de schoenen geschoven kregen van maatschappelijk onheil.

Natuurlijk hebben we in het kader van zondebokken niet over al die criminele Marokkanen. Wanneer wij een Marokkaan een berberaap noemen, dan heeft hij op z'n minst een verkrachting op zijn geweten, al is het maar een domme kameel geweest waarop hij zijn ritje heeft gemaakt. Nee, we hebben het over mensen die feitelijk onschuldig zijn, niks crimineels hebben gedaan en desondanks toch de schuld krijgen van alle ellende in het algemeen. Neem webloggers die enkel zwarte letters op een witte achtergrond typen en worden weggezet als nazi's. Laten we een bekend iemand nemen als Geert Wilders. Deze democratisch gekozen politicus wordt al bijna 10 jaar met de dood bedreigd vanwege een handjevol meningen waarvan rechters hebben geoordeeld dat ze niet in strijd met de strafwetten zijn. Wie zijn de schuldigen? Die geitenneukers die hem bedreigen natuurlijk. Bedreigen is immers strafbaar, een mening hebben niet. Maarten Keulemans is zo'n ultralinkse Volkskrantgastje die Wilders als zondebok aanwijst voor het feit dat moslims meer naar de (radicale) islam trekken.

De socialistische redenatie is weer erg simpel. "Wilders is een nazi en wil het liefst alle moslims vergassen, dus gaan moslims bij elkaar klitten in haatkazernes om een vuist te maken tegen het fascisme." Serieus, het moet heerlijk zijn om geen hersenen te hebben en elke keer weer lekker die gore spetterdiarree tegen het plafond te schieten om aandacht te krijgen. Wilders de schuld van het fundamentalistischer, radicaler en extremistischer worden van moslims? Ja, natuurlijk, onder de premisse dat we het hebben over de aanwezigheid van allemaal nette, fatsoenlijks en niet-criminele moslims in hun eigen land, maar dat is uiteraard niet het geval. We praten niet over een groep die normaal lief is en zonder reden wordt geschoffeerd door Wilders. We hebben het over een groep die in ons land is, waarvan een groot gedeelte overlast veroorzaakt en crimineel is en waarover de feiten worden verteld. NSB'ers gaven vroeger de Joden de schuld van het "noodzakelijke" gedrag van de Duitsers. Nu krijgen PVV'ers en Wilders de schuld van radicale moslims.

Even voor de duidelijkheid. Het waren de Duitsers die het land binnenvielen en bezetten, de NSB'ers waren landverraders, de Joden de zondebokken en het Verzet trachtte het walgelijke fascisme een halt toe te roepen. Hitler heeft er meerdere malen op gewezen dat juist de Joden het allerergste kwaad waren zodat hij zijn praktijken kon rechtvaardigen. Ook heeft hij zijn propaganda erop ingericht om juist het Verzet ervan de schuld te geven dat de Joden steeds slechter werden, maar iets zegt ons dat al die schijnheilige NSB'ers en andere landverraders er na de oorlog anders over zeggen te denken. Nu bestaat het Verzet uit helden. Nog een leuk kenmerk van geschiedenis: de overwinnaar kan en mag deze naar hartenlust herschrijven ongeacht wat er werkelijk gebeurd is. Thans hebben we de tsunami aan islam, de (internationale) socialisten als landverraders, de fatsoenlijke hardwerkende burgers als zondebokken en de PVV als Verzet. Ook nu worden de zondebokken uitgeknepen door die fascisten. Internationale socialisten van deze tijd geven net als de NSB'ers van toen, het Verzet de schuld van alles.

Wie iets zei wat Hitler niet bliefde, werd vervolgd en vermoord. Wie nu iets zegt wat de linkse overheid niet wil, wordt net als Pim Fortuyn en Theo van Gogh vermoord of als de rechtse webloggers vervolgd, verbannen en voorgoed maatschappelijk gediskwalificeerd. Zit u in het Verzet, dan wordt u vogelvrij verklaard door de fascisten van tegenwoordig die zich gekscherend anti-fascisten blijven noemen. Belachelijk, de Joden werden niet vergast vanwege crimineel gedrag. De massamoord kwam voor rekening van fascisten. Nette burgers worden niet uitgeknepen vanwege een onzichtbare crisis. Ze worden besodemieterd omdat al hun geldmiddelen naar het financieren van de multikul gaat. Al het geld gaat op aan massa-immigratie die ons criminelen, radicalen en terroristen brengt. Het Verzet maakte geen nazi's net zoals het Verzet nu geen extremisten maakt. Nazi's waren nazi's en fascisten waren al fascisten. Socialisten van alle tijden proberen u er serieus van te overtuigen dat de nazi's fascisten werden omdat de Joden nog erger waren. Hoe achterlijk is dat?!

Nee beste mensen, we hadden hier geen gezellige moslimstaat ingericht waarna er plotseling een vreselijke Wilders opstond die hen omtoverde tot idioten. We hadden een nette Nederlandse staat tot de invasie met kansloze immigranten waarvan een groot aantal criminelen zijn. Die criminelen neukten als konijnen en toen bleek dat het land onleefbaar werd en er echt iets moest gebeuren, is Wilders opgestaan om met gevaar voor eigen leven het Verzet te leiden. De PVV is een gevolg, geen oorzaak. Keulemans wil ons klaarblijkelijk advies geven over hoe we ervoor kunnen zorgen dat er geen criminele moslims meer zijn die dagelijks hun fundamentalistische of extremistische moskee bezoeken, maar kan als zoveel slinkse journalisten oorzaak en gevolg moeilijk uit elkaar houden. Vandaar dat wij dat even voor hem zullen doen. De situatie is als volgt. Nul moslims in Nederland, betekent ook nul criminele moslims in Nederland. Wilders verwijderen doet niks aan het aantal criminelen. De enige manier om het aantal criminele moslims naar nul te brengen, is het aantal moslims naar nul te brengen.

Een standpunt dat niks met racisme of discriminatie te maken heeft, maar met simpele statistiek. Het geldt voor alle groepen, voor alle mensen en voor alle levende wezens. Zijn er nul aanwezig, dan kunnen er ook nul crimineel zijn. Wil Keulemans ons werkelijk van advies dienen om criminaliteit de kop in te drukken van de door hem zo specifiek genoemde groep, dan zal hij moeten adviseren om dat aantal naar de nul te brengen. Geen moslims, geen moskeeŽn. Geen moslims, geen moslimterroristen. Zo simpel is dat. Omgekeerd werkt het ook. Des te meer allochtonen er in ons land toegelaten worden, des te groter is de kans dat er moslims tussen zitten en des te groter het gevaar wordt dat daar ook een groot deel crimineel tuig tussen zit. Kijk maar eens naar de jaren '50. Hadden we toen veel moskeeŽn? Hadden we ooit gehoord van terrorisme? Werden onze wetten, opleidingen en rechtspraak aangepast voor dat volk? Nederland heeft de problemen met buitenlanders keihard geÔmporteerd, alle goede mensen die er ook zijn ten spijt.

Vergeten wordt dat veel moslimgroepen daadwerkelijk oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit en dat de import grote risico's met zich meebrengt. Dat heeft niks met vreemdelingenhaat te maken. Nederland kent bijna 200 verschillende nationaliteiten en de meeste mensen kennen er hooguit 3 omdat die altijd in de kranten verschijnen vanwege misdaden. Van de rest hebben we nooit last. Na de bezetting, het aanpassen van opleidingen, shariarechtspraak, vervolging van andersdenkenden en het toelaten van honderdduizenden criminelen, gaat de verovering van de islam gewoon door. Nu zelfs de grotere misdaden worden gebagatelliseerd en genegeerd, gebeurt dat op subtielere manieren die echter niet verborgen mogen blijven. Rotterdam, een van de steden waar allochtonen inmiddels de meerderheid hebben, organiseert van de door u extra betaalde belastingen cursussen tegen "islamfobie" voor alle raadsleden in de stad. Zoals het de islam betaamt, was het eerst de bedoeling om die cursus lekker eenzijdig te maken en vrouwen apart te houden.

Inmiddels bent u er ook van op de hoogte dat de maatschappij volledig ingericht gaat worden naar islamitische gebruiken. Ritueel slachten op het balkon van een doodnormaal appartementencomplex is heel "normaal", varkens mogen niet meer gecastreerd worden waardoor varkensvlees niet meer te vreten is en op de basisschool moeten uw kinderen Turks gaan praten. Daar moet zelfs de broek van de meest linkse rat van afzakken. Kinderen hebben namelijk recht op onderwijs in hun eigen taal. Correctie: Turkse kinderen hebben dat. Uw Nederlandse kind heeft dat recht niet aangezien hij in hetzelfde klaslokaal vergiftigd moet worden met een taal die hij niet wil horen en zeker niet wenst te spreken. Gezinnen die erin slagen hun kinderen buiten de leerplicht te houden, zijn er bij de islam nog slechter aan toe. Nederland staat vol met illegale, zeer slecht onderhouden en brandgevaarlijke moskee-internaten. Tientallen islamitische kinderen zitten opeen gepakt in levensgevaarlijke moskeeŽn alwaar de radicale islam er met de stok wordt ingeslagen.

Gemeente Rotterdam was er natuurlijk van op de hoogte dat die kinderen worden misbruikt, tot diep in de nacht moeten bidden en geheel naar traditie van de heilige profeet af en toe een huwelijksnacht moeten volbrengen, maar zij hadden het te druk met het organiseren van cursussen tegen "islamfobie". Wij hebben echter geen fobie, wij ervaren walging. Wist u dat de islam eeuwen achterloopt op het christendom? Wat gebeurde er ook al weer in christelijke internaten? Juist, die kinderen werden kapot geslagen en misbruikt door die religiefanaten die tegenover de buitenwereld altijd pronken met hun normen en waarden. Thans zit de islam in dezelfde positie. Niet echt fraai, maar ach, ze zullen wel weer zeggen dat wij discrimineren. Ondertussen gaat de waanzin gewoon door. Kroonprins Willem-Alexander denkt dat we nog in een tijdperk leven zonder informatievoorzieningen en haalt het aloude liedje weer eens op. "Boehoe, we hebben Turkse arbeiders nodig, Nederlanders willen niet werken!" Fuck you, genoeg Nederlandse werklozen. Eigen volk eerst!

Met meer dan 500.000 werklozen waaronder veel hoogopgeleide Nederlanders, zijn buitenlanders echt niet nodig. Stuur ze terug naar hun eigen land en stel hier eens orde op zaken. Extra geld voor Turkse ondernemers? Waarom in hemelsnaam? Zodat ze meer broodjes poep kunnen maken op onze kosten? Rot op met dat kamelenvoer, we hebben hier zat mensen die graag willen werken. Opiniemakers als Hans Crebas struikelen over elkaar heen om de multikul te adviseren hoe ze nog meer schade kunnen aanrichten. Balkenende en Rutte hadden volgens hem hun ministers beter moeten instrueren. Bedenk een leuk en pakkend verhaaltje, stamp dat er bij iedereen goed in en breng dat naar buiten met het fanatisme van een Holocaustontkenner. Bedien rechts van repliek, want als Hitler 6 miljoen Joden kon rechtpraten bij het NSB-volk, dan kan de hedendaagse politiek al die criminele moslims ook wel rechtvaardigen. Met mooie verhalen gaat de ellende niet weg. Mensen zien de parallellen met vroeger echt wel en zijn het zat. De islam hoort in het Midden-Oosten.

Overweging.

Wanneer "mogen" we eigenlijk onze bek opentrekken als er gevaar dreigt? Op het moment dat we aan zagen komen dat het tot een oorlog kwam in 1924 en verder rond 1960? Blijkbaar niet, want ongeloof en onnozelheid hebben elke keer voor repressie en onderdrukking gezorgd jegens hen die de bui al zagen hangen. Mogen we dan iets doen op het moment dat er honderdduizenden krijgers binnenvallen? Toentertijd werd gesuggereerd van wel, maar binnen vijf dagen hadden we de capitulatie al getekend. Aangezien een dergelijke frontale aanval in de moderne tijd teveel zou opvallen, iedereen zou immers die geschiedenis moeten kennen, hebben ze het in de moderne tijd met de politiek gedaan. Het paard van Troje binnenhalen via de politiek met een heel stelsel aan rechtvaardigingen en constructies om de ware intenties te verbergen. De uitwerking is natuurlijk hetzelfde. Een tsunami, een bezetting en ellende. Na elke bezetting zien we een periode van berusting. Mensen krijgen het idee dat het allemaal wel mee valt omdat ze toch wel blijven leven.

Mogen we dan tenminste kritiek leveren op het moment dat er bordjes gaan verschijnen met "Voor Joden verboden" en "Voor PVV'ers verboden"? Of als de fascisten beginnen met het ruimen van Joden en rechtsdenkenden? Of pas als mensen daadwerkelijk gedeporteerd worden en de criminelen hun strooptocht op straat beginnen door te roven, te plunderen en te verkrachten? Helaas, dat zit er allemaal niet in. Rancuneuze aanbrengers uit de jaren '40 brachten mensen met een onwelgevallige mening voor partijdige rechters en lieten hen vermoorden, maatschappelijk diskwalificeren of als paria's bestempelen. Anno 2012 bestaan zulke instituten in de vorm van Meldpunt Discriminatie Internet, Radar en Bureau Discriminatiezaken nog steeds. De gewaarwording is hierbij te bizar voor woorden. Laat het even tot u doordringen. Het enkel schrijven van deze tekst, doen we ook in 2012 met gevaar voor eigen leven en vrijheid. Kunt u het zich voorstellen dat we voor deze tekst, in 2012, vermoord, vervolgd en opgesloten kunnen worden net als in die verschrikkelijke oorlog?!

Ach, wat lullen we nou, afgezien van het Verzet en een aantal andere helden, liet 99 % van de Nederlandse bevolking gewoon toe wat er destijds gebeurde in de gaskamers. Feiten werden genegeerd en achteraf roepen ze dat ze het niet geweten hebben. Net zoals de explosieve toename van criminaliteit eventjes onder het tapijt wordt geschoven zolang het mensen zelf niet overkomt. Pas als de politiek aan hun centjes komt, zoals Rutte 2 heeft gedaan, willen ze roepen, maar tot echte actie komt het nooit. Mensen zijn geneigd pas te protesteren als ze tijdens razzia's de trein worden ingedreven, maar dan is het mooi te laat. Kunnen we dan nog iets verwachten als het proces van de verovering desondanks gewoon doorgaat? Zullen intellectuelen bijvoorbeeld protesteren als onze rechtspraak bedreigd wordt door buitenlandse invloeden? Weigeren rechters andersdenkenden te veroordelen die tegen het regime zijn? In 1942 bepaalde de Hoge Raad dat de decreten van de bezetter wetten in formele zin zijn en gehoorzaamd moesten worden en dat geldt nog steeds.

Tegenwoordig worden aangiften van een blanke jegens een moslim nauwelijks meer aangenomen. Zeker niet als het om bedreigingen gaat of om een mening van een Nederlander die afwijkt. Wordt u beroofd door zo'n naffer, dan zegt de politie dat u uw spullen maar uit het zicht moest houden. Wordt u overvallen, dan heeft u dat hoogstwaarschijnlijk zelf uitgelokt. Wordt u vermoord, dan had u maar geen "beledigende" teksten moeten schrijven. Doen zij aangifte tegen u, dan komt u voor partijdige PvdA-rechters te staan die recht spreken volgens de sharia: zegt u iets negatiefs over moslims, dan mag u ontslagen, beledigd, belasterd en veroordeeld worden. Rechters zetten dat letterlijk in hun vonnissen en arresten. Zijn er weblogs, behalve deze, die daartegen protesteren? Weinig, al die zogenaamde shocklogs met hun grote smoel houden de kaken stijf op elkaar en als ze schrijven, dan maken ze ons juist zwart. Nu zijn we tot een van de laatste stadia gekomen voordat de hel echt losbarst. Het aanwijzen van onschuldige zondebokken.

Met veel ervaringen met oorlogen en het verschijnen van het bekende boek, hadden mensen moeten weten en begrijpen dat het aanwijzen van onschuldige zondebokken het begin is van de massavernietiging. Tegenwoordig zouden we het demoniseren noemen. Mensen en bevolkingsgroepen zo zwart maken dat er vanzelf beulen opstaan die het gerechtvaardigd vinden om op basis van roddels elkaar de meest gruwelijke dingen aan te doen. Het erge hierbij is dat de schuldige, die overduidelijk zichtbaar is, wordt omgevormd tot slachtoffer en degenen die niks hebben gedaan, worden neergezet als terroristische monsters. Veel mensen deden niks tegen de vernietiging omdat ze echt geloofden dat de Joden slecht waren. Net zoals ze nu echt geloven dat PVV'ers en andere rechtse mensen monsters zijn. Monsters die mogen worden gedood of op z'n minst worden verbannen uit het sociale leven. U weet beter, maar dat wist u toen ook al. Feiten liegen niet en ook de wijze lessen uit de geschiedenis zullen verteld blijven worden. De islam zal teruggedreven moeten worden.
Reacties: 3
Pagina's: 1

Reactie door Sickofleft op 14-11-2012 om 00:45.
Spreektekst van Geert Wilders bij het debat over de regeringsverklaring:

[Mod edit:]
Aub geen hele teksten kopiŽren in reacties. Een link naar de spreektekst is voldoende.

Reactie door Sickofleft op 14-11-2012 om 00:48.
Er is echt maar een partij begaan met het lot van Nederland.
Een partij die op komt voor het eigen volk.

Die man schreef bovenstaande tekst als verdediging tegen de linkse saboteurs van dit land.

Linkse mensen, ik word er doodziek van.
Ik haat jullie om wat jullie met Nederland hebben gedaan.

Reactie door Moswolkje op 17-11-2012 om 14:01.
Ik heb je artikel op Facebook geplaatst, in een groep die heet: Sta op! tegen de Politieke Islam!
Zou de link kunnen neerzetten maar omdat ik een gesloten profiel heb daar zal er waarschijnlijk toch niets van te lezen zijn.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.