Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 20 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

482 Linkse rat op oorlogspad
481 Lerarentekort is slechts een mediahype
480 Onbetrouwbare christendemocratie (3)
479 Samenleving verziekt door misstanden (5)
478 Anti-moslim? Anti-kotslim! (2)
477 Eerlijk zullen we niks delen (3)
476 Beledigen met gevoel
475 Angst op rechts zorgt voor veel slechts (5)
474 Marionetten van het linkse fascisme
473 Censuurfascisme bereikt dieptepunt (8)
472 Boobytrap de beste beveiliging
471 Schaamteloze rel na 10 jaar onderwijsmisstanden
470 Censuur beschermt de kinderen niet (7)
469 Parasiet, antisemiet, islamiet (4)
468 Formatie vol politiek gekonkel (5)
467 Zorg verneukt tot poepluiers (1)
466 Grote onwetendheid over dierziekten (3)
465 Illegale zwarte arbeid nauwelijks aangepakt (2)
464 Voor joden, nikkers en moslims verboden (6)
463 Rechtse revolutie is niet eng (3)

465 # Illegale zwarte arbeid nauwelijks aangepakt #
Gepost door Misdefinitie op 20-06-2010 om 23:26.
Gedurende een economische crisis houden consumenten de hand angstvallig op de knip. Luxe aankopen worden uitgesteld, sparen is weer een populaire bezigheid en alle nutteloze dingen die geld kosten zijn voorlopig taboe. Bedrijven kunnen hun producten niet meer kwijt, blijven met oude voorraden zitten en dure werknemers zitten zich tijdens kantooruren te vermaken met spelletjes die her en der online te vinden zijn. Dankzij ex-minister Donner (CDA) en zijn versoepeling van het ontslagrecht kunnen werkgevers hun trouwe en loyale werknemers snel en effectief als een zak stront wegtrappen. Vanzelfsprekend neemt de werkloosheid door deze manier van handelen extreem toe. Na de Balkenende IV-crisis zit de werkloosheid rond de 10 %. Weliswaar inclusief de deeltijd-WW en geflopte ZZP'ers, maar het is ongekend hoog. Het zal duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is om nog meer mensen in die positie te brengen. Werkgevers huren steeds vaker illegale allochtone arbeiders in die tegen een hongerloontje zwart werken ten koste van Nederlanders.

Bewijs uit het ongerijmde.

Zodra de discussie gaat over illegalen, asielzoekers, allochtonen of hoe u deze tijdelijke gasten ook wilt noemen, komt het aloude "we hebben het zelf gewild"-fabeltje weer te voorschijn. Nogal een walgelijke en achterlijke dooddoener die eenvoudig te ontkrachten is. De voornamelijk linkse politieke partijen die de gastarbeiders hebben binnengelaten hebben ons of zielsverwanten met hetzelfde gedachtegoed die destijds leefden, niks gevraagd. "We" hebben dus helemaal geen keuze gemaakt. Om nog maar te zwijgen van het feit dat niemand van ons heeft gevraagd om een stortlading aan crimineel tuig waar Nederland zoveel ellende van heeft. Dan komen ze natuurlijk met de sneer dat zij ook niet hadden kunnen weten dat zoveel van die lieverdjes bij aankomst crimineel gedrag gingen vertonen en dat er heus ook goede mensen tussen zitten. Gezond verstand had de oplossing gebracht. Normale mensen die elders iets opbouwen, zullen nooit willen emigreren om in het buitenland de rotklusjes van blanke varkens uit te voeren.

Voorts zijn de aantallen relevant. Destijds werden er hooguit 150.000 gastarbeiders naar Nederland gehaald. Thans zitten we, ruim gerekend en alles bij elkaar, met een slordige 3 miljoen allochtonen. Allemaal massa-immigratie die grotendeels na de komst van de gastarbeiders in gang is gezet door linkse partijen die middels het knuffelen van allochtonen stemvee wilden creŽren. Men kan dus stellen dat 95 % van de allochtonen in Nederland nooit hierheen is gehaald om te komen werken. Sterker nog, het zijn grotendeels economische gelukszoekers die in ons land het beloofde rijke land zagen. Goed wetende dat het fabeltje ooit ontkracht zou worden, zijn er toen nog verhaaltjes verzonnen over oorlog en vluchtelingen, maar ook dat bleek al gauw onzin te zijn. Vandaar dat geen politicus mag stellen dat iedereen uit een land waar geen oorlog is linea recta terug gestuurd kan worden naar zijn eigen land. Gastarbeiders zijn het probleem niet. Problematiek door de immigratie komt voornamelijk door crimineel gedrag van de 2e en 3e generatie.

De linkse sprookjesvertellers hebben echter een belangrijk voordeel. Weliswaar slaan de feiten hen telkens om de oren: de oorsprong van het hierheen halen van grote groepen mensen is minstens 50 jaar geleden. De meesten van u waren er dus niet bij en wie er wel bij was is inmiddels al zolang geÔndoctrineerd dat de herinneringen niet betrouwbaar zijn. Vandaar dat de elite in de politiek heel makkelijk gebruik denkt te kunnen maken van het zogenaamde bewijs uit het ongerijmde. Ze gaan dan uit van de verkeerde veronderstelling dat als zij iets beweren dat u niet kan weerleggen, het dus waar is. Religie maakt veel gebruik van deze drogreden (God bestaat omdat u niet kunt aantonen dat hij niet bestaat). Binnen het socialisme is het eveneens een dankbaar instrument. "We" zouden de illegalen hier zelf naar toe hebben gehaald om hier te werken. De feiten weerleggen dit al heel snel. Gelukkig kunnen we ook het laatste restje "bewijs uit het ongerijmde" verbrijzelen aangezien we door de herhaling nu zelf zien wat er gebeurt.

Ze pikken onze banen.

Met het verschil in aantal tussen gastarbeiders en allochtonen is het argument ontkracht dat "we" ze zelf hier naar toe hebben gehaald. 95 % is hier gewoon zelf gekomen of het gevolg van reproductie. Werkloosheidscijfers laten zien dat "we" ze helemaal niet nodig hadden. Zolang er nog werklozen zijn hebben we immers werknemers genoeg. Statistieken hebben echter niet de reputatie dat ze betrouwbaar zijn. Wanneer WC-eend zijn eigen producten onderzoekt, dan adviseren ze WC-eend. Politieke partijen die onderzoeken laten verrichten zullen er altijd voor zorgen dat de resultaten in hun voordeel uitpakken. Zo niet, dan liegen ze het voordeel er later gewoon bij. Bovendien raken de cijfers vertekend doordat verschillende instanties aparte definities gebruiken van het woord werkloos. Voor ons is iemand (deels) werkloos als hij niet voltijds werkt. Ongeacht subsidies of uitkeringen. Mensen die geen gebruik maken van een uitkering, te weinig uren werken of onder hun niveau werken komen ten onrechte niet in de cijfers voor.

Derhalve is het officiŽle werkloosheidscijfer altijd lager dan de werkelijke stand van zaken. Werk krijgen lijkt dan net een stoelendans. Er zijn te weinig stoelen en wie wil werken zal vanuit zijn werkloze positie snel een baan moeten pakken op het moment dat een ander werkloos raakt. Een oplossing voor dit probleem zou het scheppen van nieuwe banen moeten zijn zodat iedereen die kan werken ook in staat is een fatsoenlijke baan te vinden op zijn niveau. Zijn er simpelweg te weinig banen, dan is het logisch dat niet iedereen aan een baan komt. De conclusie dat er bij werkloosheid geen nieuwe mensen nodig zijn, zeker niet uit het buitenland, is dan gewoon gebaseerd op gezond verstand. Linkse politici lijken in dit soort kwesties meestal te suggereren dat er altijd een soort basisniveau aan werkloosheid is en gaan er vanuit dat zulke werklozen in principe helemaal niet meer gaan werken. Nogal een belachelijk uitgangspunt. Wie werkloos is moet werken en dat kan alleen als hij een kans krijgt een baan te vinden.

Mevrouw Verdonk meldde medio mei 2010 in de Kamer dat die kans voor werklozen in Nederland wel erg klein wordt gezien het feit dat de arbeidsinspectie steeds meer illegalen aantreft tijdens inspecties. Illegalen die, zonder dat het geregistreerd wordt, een aanslag plegen op het aantal vacatures en daarmee het idee in stand houden dat er meer dan genoeg banen zijn voor alle mensen in Nederland. Wat is nu precies het probleem? Met allerlei modellen valt na te gaan hoeveel vacatures er ongeveer zouden moeten zijn. Cijfers geven ook aan dat er altijd wel werklozen zijn. Dus concluderen linkse partijen ten onrechte dat er blijkbaar veel Nederlanders zijn die niet willen werken. Daarmee willen ze extra immigratie rechtvaardigen. Wat ze er stiekem niet bij vertellen is dat die vacatures er helemaal niet zijn omdat ze worden ingevuld door illegale werknemers die veel goedkoper zijn voor bedrijven. Blijkbaar wordt er nogal gesjoemeld met cijfers, beschikbare mensen en vacatures.

Verdonk wijst Donner op het verband dat te leggen valt tussen het slappe gedoogbeleid van de linkse partijen CDA en PvdA rond 2007 en de toename van het aantal illegalen. Gedoogbeleid dat ervoor gezorgd heeft dat de grenzen wagenwijd open kwamen te staan voor allerlei ongedierte dat later in de criminaliteit zou belanden. Tijd om eens nader te kijken naar wat de politiek hierop te zeggen heeft. Zoals verwacht startte Donner de beantwoording van de Kamervragen die naar aanleiding van dit onderwerp werden gesteld met een rondje bagatelliseren. Uit het verslag van de arbeidsinspectie zou volgens Donner enkel blijken dat er meer illegale werknemers worden aangetroffen. Daaruit mag van hem niet de conclusie getrokken worden dat er daadwerkelijk meer illegale werknemers zijn. Opmerkelijk, want als de inspectie elk jaar weer hetzelfde doet en er nu meer aantreft, dan heeft dat een oorzaak. Controles gebeuren op basis van steekproeven. De pakkans is klein. Wordt er iets aangetroffen, dan is het probleem groot.

Wat veel interessanter is, is de constatering dat de steekproefsgewijze controle blijkbaar niet zo betrouwbaar is. Kennelijk vindt Donner het heel normaal dat een controle de ene keer een klein percentage pakt en de andere keer een groter percentage zonder dat hij de bereidheid toont om het eens grondig te onderzoeken. Aan zielige woordspelletjes in de trant van "meer aangetroffen" betekent niet "meer" hebben we niks. Dan begint Donner het te bagatelliseren. Het zou allemaal door de crisis komen waardoor bedrijven minder kosten denken te maken met illegale werknemers. Al moet hij wel schoorvoetend toegeven dat die bewering slechts gebaseerd is op vage indrukken. Het feit dat er meer illegalen gevonden worden wil hij hooguit toeschrijven aan een verbeterde risico-analyse waardoor de inspectie sneller weet waar ze de illegalen zich eventueel zouden kunnen vinden. Mooi is dat. Heel goed kunnen berekenen waar illegalen zitten, maar er geen flikker aan doen. Typisch de gangbare linkse politiek.

Fluctuaties over een lange periode zou een andere oorzaak zijn van het vinden van meer illegalen. De ene keer meer, de andere keer minder, maar gemiddeld toch aanvaardbaar volgens de linkse normen. Voor ons is dat niet acceptabel. Zijn er nou wel of niet meer illegale werknemers? Donner, die er toch echt verantwoordelijk voor was, kan daar geen antwoord op geven. Dat moet nog onderzocht worden. Gezien zijn kwaliteiten om gegevens te interpreteren, houden we ons hart vast. Gaat hij dan iets doen om het te voorkomen? Zeker, de arbeidsinspectie moet er gewoon bovenop zitten en eigenlijk vindt hij dat we niet zo moeten zeuren. Het rapport van de arbeidsinspectie laat immers ook dalingen zien. Opvallend. Stijgingen van het aantal illegalen noemt hij fluctuaties. Dalingen schaart hij onder zijn goede beleid. Waar komen die illegalen eigenlijk vandaan? Zijn dat uitgeprocedeerde asielzoekers? Helaas moet Donner het antwoord weer schuldig blijven. De inspectie zou niet op verblijfsvergunning controleren.

Feit is dus dat er grote hoeveelheden illegalen worden aangetroffen waarvan de aantallen, de herkomst en het feit dat ze illegaal zijn niet aan het licht mogen komen. Informatie waarmee het linkse beleid in een klap vernietigd kan worden als er meer gedetailleerde gegevens beschikbaar zouden komen. Het zou namelijk onomstotelijk aantonen dat het gedoogbeleid desastreus is voor de arbeidsmarkt en we helemaal geen buitenlanders nodig hebben om hier het werk op te knappen. Donner wuift de stelling dat er een link tussen de vondst van de illegalen en het gedoogbeleid is snel van de hand. Juist rond 2007, toen het beleid formeel van kracht werd, werd er een daling zichtbaar. Dit schijnargument liet iedereen zijn kop houden. Ze vergaten echter een belangrijk punt. Het feit dat de invloed van politieke besluitvorming niet onmiddellijk zichtbaar is en de ellende zich pas na jaren openbaart. Pas na 35 jaar massa-immigratie kon een verdubbeling van immigranten zichtbaar leiden tot een verdubbeling aan criminaliteit.

Gedogen en nog eens gedogen.

Wederom is dit een idioot staaltje linkse politiek. Er wordt een probleem geconstateerd dat aantoont dat we al jaren worden besodemieterd. Alles wat zij doen is wegredeneren en bagatelliseren. De PvdA doet er met Spekman nog een schepje bovenop. Geen woord over de illegale arbeiders die middels zwartwerken 100 % van hun inkomsten kunnen houden terwijl de nette Nederlander meer dan de helft aan zijn salaris moet afstaan om die teringlijders van een extra uitkering te voorzien. Want o wat zijn ze zielig. In een vreemd land drie keer zoveel verdienen over de ruggen van de bewoners en het dan fijn opmaken in eigen land. U dacht toch niet dat alle inspanningen ten goede kwamen aan Nederland?! Wel vindt de PvdA dat het aan al die stoute ondernemers ligt. Illegale zwartjes aan het werk zetten die volgens de rechter al moesten oprotten kan allemaal, maar niet tegen een laag bedrag. Werkgevers mogen het linkse stemvee in spť best aan zwart werk helpen, maar dan moet het bedrijf wel extra geld neertellen.

Werkgevers hebben natuurlijk ook schuld aan wat hier gebeurt. Zij zijn in beginsel verantwoordelijk voor wie ze aannemen en op welke gronden dat gebeurt. Hijum (CDA) wijst erop dat bedrijven steeds makkelijker lijken uit te wijken naar goedkope illegale arbeid. Volgens hem is verdringing van arbeidsplaatsen nu aan de orde. Dan kan de inspectie wel zogenaamd worden uitgebreid en de boetes de schatkist vullen om nog meer buitenlanders naar Nederland te halen: bedrijven komen er heel makkelijk mee weg. Constructies met illegale asielzoekers en schijnzelfstandigen zijn aan de orde van de dag. Nu moet u weten dat een normale zelfstandige heel nauwlettend in de gaten wordt gehouden door allerlei instanties zoals de Belastingdienst. Geen dubbeltje verlaat ongemerkt de onderneming. Behalve als ze de multikul aan het ondersteunen zijn. Legale werknemers moeten door een meldingsplicht. Donner wil niks weten van zo'n plicht als het om de illegalen gaat en doet liever niks. Het blijft bij gedogen, gedogen en nog eens gedogen.

Blijkbaar gaat het verdedigen van de linkse idealen erg ver. Meer dan een risico-analyse om de boel te rechtvaardigen komen ze niet. Zelfs als er sprake is van meerdere overtredingen, wil Donner hooguit "maatregelen voorbereiden om zaken eerder te kunnen overhevelen naar het strafrechtelijke circuit". Registratie van gegevens en uitsluiten van het ondernemerschap noemt hij stoer beroepsverboden waar hij niet aan kan beginnen. Om het illegalenprobleem aan te pakken vindt hij dat er al genoeg wordt gedaan. De inspectie zou deels samenwerken met de IND, er vindt communicatie plaats en illegaal werken vindt hij geen inbreuk maken op de verblijfssituatie. Pardon? Wanneer iemand hier illegaal verblijft en werkt, dan moet daar toch gewoon tegen opgetreden worden? Of vinden ze het wel prettig dat de banen die zij in beslag nemen niet ten gunste kunnen komen van Nederlandse werknemers? Fatsoenlijke mensen die door het linkse beleid niet aan een baan komen moeten zich immers welwillend opstellen tegenover de hand die hen voedt.

Jammer genoeg hebben wij het niet voor het zeggen en moet u het doen met de softe linkse aanpak. Donner heeft het goed voor elkaar met zijn risico-analyse. Worden er eens illegale buitenlanders opgepakt die aan het zwartwerken waren, worden ze vertroeteld in een viersterrenhotel in Spijkenisse. Velen van u hebben vast nog nooit in zo'n mooi hotel geslapen. Zij krijgen het gratis op uw kosten. Daar betaalt u nu belasting voor. Heel voorzichtig gaan ze kijken of ze heel misschien de bedrijfseigenaar aansprakelijk kunnen stellen. Later krijgen ze vast een goede uitkering, een huurhuis en wat beltegoed om naar familie in eigen land te bellen waar het vast geen oorlog is. Gemeenten weten vervolgens ook wel raad met de uitkeringstrekkers. Geheel in de linkse stijl kunnen zij op kosten van de maatschappij zichzelf "updaten" met leuke spulletjes en behandelingen om zo een mannetje te scoren. Des te kanslozer iemand is, des te meer hij krijgt. Het is maar dat u het weet.

Overweging.

Wellicht begrijpt u nu waarom we niks zien in dat linkse gelul waar geen reet van klopt. "We" hebben de allochtonen niet hierheen gehaald om werk te doen waar we zelf geen zin in hebben. Nederland heeft altijd voldoende werklozen gekend om de werklast op te vangen. De linkse elite heeft die mensen hier naartoe gehaald om de hier al zo vaak besproken stemvee te creŽren. Veel Nederlandse werklozen willen maar al te graag aan het werk. Vacatures die er op papier zouden moeten zijn, leveren in de praktijk geen baan op. Dagelijks zitten vele illegale werknemers op plaatsen waar u had kunnen en moeten zitten. Dit is geen probleem dat ons zomaar overkomen is. De inspectie bedient zich van methoden waarmee het precieze probleem expres nooit in kaart te brengen is. Steekproeven en vage ongedefinieerde restcategorieŽn in rapporten geven een vertekend beeld. Oplossingen mogen niet van Donner. Donner vindt dat het enige wat we kunnen doen is zorgen dat de pakkans niet afneemt.

Is dat zo? Dan hebben wij een aantal dringende aanbevelingen voor hem. Alle grenzen moeten per direct dicht. Wat er niet in komt, gaat hier ook niet illegaal werken. Uitgeprocedeerde asielzoekers zijn hier illegaal en dienen onmiddellijk het land uitgeschopt te worden. Voer hier het snelrecht in. Geen oorlog in het thuisland? Binnen een week terug op transport. Sluit bedrijven waar illegale werknemers worden aangetroffen en houdt een executieveilig waarvan de opbrengst ten goede komt aan de werklozen die daardoor ten onrechte geen baan hebben kunnen krijgen. Gooi de verantwoordelijken in de gevangenis wegens het plegen van een economisch delict. Europa met zijn vrije verkeer van personen is geen argument aangezien dat niet over illegalen gaat. Daarna is er ruimte voor grondige hervormingen op de arbeidsmarkt. Dankzij Donner zitten we immers met het probleem van de versoepeling van het ontslagrecht. Zorg ervoor dat elke Nederlandse werkloze die kan werken aan een baan kan komen. Oprotten met vriendjespolitiek en idiote regelingen.
Reacties: 2
Pagina's: 1

Reactie door David op 24-06-2010 om 21:06.
Maar wat betreft die arbeiders die naar dat 4-sterren hotel gestuurd werden, waren ook zij illegaal bezig of alleen de bedrijfseigenaar? Stel dat alleen de eigenaar schuld heeft ( officieel dan ), kunnen die arbeiders dan ook niet gewoon vervolgd worden voor het feit dat ze in een illegaal pand werkten?

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 24-06-2010 om 21:45.
De arbeiders waren zeker illegaal bezig. Er is in elk geval sprake van illegale bewoning in een leegstaand bedrijfspand dat geen woonbestemming heeft. Verder hebben ze de Griekse en Turkse nationaliteit. De media maken geen melding van een Nederlandse nationaliteit. Dus zijn ze hier illegaal. En wie geen legale woon- en verblijfplaats heeft, kan niet legaal als lasser, schilder of schoonmaker gewerkt hebben. Genoeg redenen voor vervolging.

De eigenaar is in elk geval aansprakelijk voor de illegale bewoning. Mogelijk kunnen ook de werkgevers (dat zijn misschien dezelfde personen) aangepakt worden. Als het tenminste allemaal uitgezocht wordt en het OM wil vervolgen. Waarschijnlijk geven ze gewoon de eigenaar een boete.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.