Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 21 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

462 Stem met het gezonde verstand
461 Criminele privacyparia's
460 Aristocratie tegen de achterlijkheid (3)
459 Goochelen met rekenmeesters
458 Islamiseren nooit accepteren (1)
457 Verraad teistert de PVV (5)
456 Sabotage door wederzijds beschuldigen (3)
455 Genaaid op z'n Grieks (1)
454 Sharia heimelijk in rechtspraak
453 Oorlog tegen de angstcensuur (2)
452 Rechtsstaat dwaalt naar bananenrepubliek (10)
451 Onderwijs weer op de pijnbank (2)
450 Burger uitgeknepen om verspillingen (8)
449 GeenStijl ongefundeerd in de huichelarij (2)
448 Het socialisme van de piratenpartij
447 Racisme? Waarom niet! (2)
446 De ratten verlaten het zinkende schip
445 Bang voor islam? Naai katholieken! (1)
444 Automatisering misbruikt door overheid (1)
443 Grijsgedraaide verkiezingsretoriek

454 # Sharia heimelijk in rechtspraak #
Gepost door Misdefinitie op 26-04-2010 om 23:29.
De Belgische surrealistische kunstschilder Renť Magritte (1898 - 1967) liet met zijn werk "Het verraad van de voorstelling" de boodschap achter dat de weergave van een idee nooit het echte object kan zijn. Onder het schilderij met daarop een zeer realistische afbeelding van een pijp stond dan ook "Dit hier is geen pijp" in het Frans. Hij bedoelde daarmee te zeggen dat het slechts een schilderij betreft en dus geen echte pijp is. Deze rigide en filosofische manier van denken wordt niet meer gehanteerd in een moderne wereld waarin mensen in staat zijn complexe abstracte denkbeelden te verwerken zonder het werkelijke stoffelijke object in handen te hebben. Thans zien wij een hele andere verklaring voor het verschijnsel op dat schilderij. De afbeelding beeldt voor bijna alle mensen met zekerheid een pijp uit, maar een kleine groep mensen zal te allen tijde ontkennen dat het een pijp is. Het proces dat de sharia zich als een gezwel in de Nederlandse rechtspraak verspreidt wordt door onderzoekers en moslims glashard ontkend.

Sharia van het fascisme.

Sharia is islamitische wetgeving die voor moslims op basis van de islam de plicht in het leven roept te handelen zoals Allah dat in de koran voorschrijft. Absolute gehoorzaamheid is vereist en wie dat niet doet kan ernstige sancties verwachten die meestal te maken hebben met martelingen en de doodstraf. In tegenstelling tot het Nederlandse positieve recht, is de sharia niet gecodificeerd in wetboeken. Uitspraken van shariarechtbanken, plichten die de koran in het leven roept en interpretaties van aanhangers vormen de leidraad van de "wetgeving". Gezien de omstreden inhoud van de fascistische koran hoeven we niet te raden naar wat allemaal onder de sharia valt. De ideologie gaat er vanuit dat iedere moslim de zaken in de koran moet onderschrijven. Wie dat niet doet, kan de doodstraf verwachten. Weet u meteen waarom Wilders vindt dat er geen gematigde islam kan bestaan. Verder gaat de leer van de islam en dus ook van de sharia uit van het principe dat alle ongelovigen apen, varkens en zwijnen zijn.

Allerlei beesten die door een ieder die zich daartoe geroepen voelt mogen worden afgeslacht met een slagersmes. Eer is heel belangrijk in islamitische kringen en daarmee is de eerwraak eveneens een feit. Vrouwen die de eer bezoedelen door voor het huwelijk van bil te gaan met kamelen, andere kerels of op een andere manier hun maagdelijkheid verliezen moeten voor de sharia worden vermoord. Dit verschijnsel is ook wel bekend onder de term eerwraak. Vreemdgaan wordt bestraft met stenigen tot de dood. Bent u ongehuwd, dan komt u er vanaf met 100 zweepslagen. Vijanden van het moslimvolk die specifiek in de koran genoemd worden zoals ongelovigen en in het bijzonder Joden, mogen met alle mogelijke middelen bestreden worden. De wetgeving kent op basis van de koran eveneens geen genade voor mensen die zich "beledigend" uitlaten over de islam. Zo staat op het afbeelden van Mohammed eveneens de doodstraf. Kortom: alles wat onwelgevallig is of de tere zieltjes kwetst, moet preventief van deze wereld opgeruimd worden.

Net zoals het Nederlandse recht meer is dan alleen het strafrecht, is de sharia meer dan alleen dood en verderf. Over relaties, huwelijk en seksualiteit is genoeg geregeld om u druk over te maken. Uithuwelijken van kleine kinderen, polygamie cq veelwijverij, achterlaten van Fatima's die niet meer willen pijpen, onder dwang gehoorzaamheid eisen en middels stokslagen slaan van ondankbare vrouwen zijn zaken die binnen de sharia zijn toegestaan en worden aangemoedigd. Mannen vormen het hoofd van het gezin en de vrouw is zijn bezit. Binnen de politiek is grote onrust ontstaan over het idee dat dit soort praktijken wellicht ook stiekem in onze Nederlandse rechtspraak terecht is gekomen. Stelt u zich eens voor dat de sharia hier op den duur de dienst gaat uitmaken. Dan zouden al die vrouwelijke landverradende politici hun clitjes moeten laten afsnijden en hun kutjes moeten laten dichtnaaien. Culturele gebruiken zoals vrouwenbesnijdenis horen ook bij de cultuur, ideologie en wetgeving van de islam.

Radboudonderzoek deugt niet.

Aan onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen werd door de Tweede Kamer de taak opgedragen om eens te onderzoeken in hoeverre we in Nederland shariarechtbanken hebben. Vol trots lieten Hirsch Ballin en Eimert van Middelkoop weten dat uit het onderzoek zou blijken dat er helemaal geen shariarechtbanken te vinden zijn. Een dik rapport dat weer tonnen heeft gekost moet die stelling onderbouwen. Uiteraard hebben we dat rapport kritisch doorgenomen en wij komen tot hele andere schrikbarende conclusies. Het onderzoek deugt van geen kant, er zijn definities verdraaid en er zijn fundamentele onderzoeksfouten gemaakt. Hun voornaamste conclusie is dat er geen shariarechtbanken zijn. Op bladzijde 5 van het rapport melden zij echter dat ze geen juridisch onderzoek hebben gedaan. Godverdomme, hoe kunnen ze nu iets over rechtbanken en de uitspraken zeggen zonder volledig onderzoek? Naar eigen zeggen hebben ze enkel een inventarisatie gemaakt van manieren van geschilbeslechting. De conclusie over rechtbanken is dus onjuist.

Hoe komen ze dan bij die achterlijke bewering over rechtbanken? Heel simpel. Ze stellen gewoon in een plompverloren zinnetje ergens op bladzijde 2 tussen de kernbegrippen dat "het Nederlandse rechtsstelsel geen shariarechtbanken of shariarechtspraak kent". Hebben ze soms alleen naar de gevels van de rechtbanken of gerechtshoven gekeken of daar het woord "Shariarechtbank", geitenneuker of berberaap op staat of hoe zit het? Wat een kutredenatie. Waren er in de Tweede Wereldoorlog soms geen concentratiekampen omdat dat woord er niet letterlijk opstond? Waarschijnlijk zouden zij zelfs de Holocaust willen ontkennen vanwege zinnen als "Arbeit macht frei" en "Partij voor de Arbeid" bovenaan een kamp. Letterlijk nemen van woorden. Waar hebben we dat toch eerder gezien? O ja, dit is geen pijp, geen vernietigingskamp en vooral geen shariarechtbank. Waarom niet? Omdat het er simpelweg niet staat. Amateuristische en bevooroordeelde onderzoekers van lik m'n vestje.

Over het interne systeem geen woord. Uitspraken onderzoeken of daar niet volgens de sharia is recht gesproken wat krom is, kwam niet eens in ze op. Andere fundamentele fouten zijn te vinden in de rest van de onderzoeksopzet. Wetenschappelijk onderzoek hebben de universitaire geleerden vervangen tot een respondentenonderzoek. Gewoon vragenlijstjes uitdelen dus. Een echte representatieve groep zoeken? Zorgen voor gecontroleerde omstandigheden? Wetenschappelijke regels in acht nemen? Wel nee. Onderzoeken of er wel shariarechtbanken zijn doen ze gewoon door 93 moslims te ondervragen. Goh wat objectief. Zou een pedofiel toegeven dat hij iets verkeerds doet? Nee, hij verklaart zijn gedrag in termen van naastenliefde. Vertelt een politieman dat hij fouten maakt? Nee, het waren die relschoppers die hem bedreigden. Gaan moslims die de sharia aanhangen toegeven dat Nederland al vergiftigd is? Natuurlijk zullen mensen die een radicale ideologie aanhangen die de doodstraf eist voor ongelovigen niet toegeven dat we hier al zover zijn!

Opvallend is dat de onderzoekers hun keuze rechtvaardigen door onderscheid te maken tussen officiŽle rechtspraak op basis van een onafhankelijke autoriteit zoals onze rechtbanken en niet-officiŽle geschilbeslechting en advisering. Over rechtspraak willen ze het vervolgens niet hebben omdat dat autoriteit zou veronderstellen. Het onderzoek gaat dus over de tweede groep, maar heeft als fucking conclusie dat er geen shariarechtbanken bestaan. Voorts merken we op dat het de onderzoekers kennelijk veel aan gelegen is om de op de sharia gebaseerde geschilbeslechting alvast in een goed daglicht te plaatsen. Daarvoor creŽren ze met opzet een misdefinitie voor het begrip sharia. Sharia is volgens hen niet wat wij hierboven hebben beschreven. Voor dit onderzoek definiŽren ze sharia heel oppervlakkig zodat ze niet op lange tenen en kleine pikkies hoeven te trappen. Een systeem van normen en waarden noemen ze het. Normen en waarden op basis van de islam vinden zij het best te omschrijven door de propaganda "goed islamitisch gedrag". Te achterlijk voor woorden.

Deze onderzoekers zouden per direct en net als Mohammed met pek en veren het land uitgeschopt moeten worden met een dergelijke goedpratende opvatting. De sharia gebaseerd op goed islamitisch gedrag? Dan is onze opvatting over wat goed is toch heel iets anders. Moord, geweld en haat jegens andersdenkenden, Joden, homo's en alles en iedereen die niet gehoorzaamt noemen wij geen goed gedrag. Wel typisch gedrag dat onder idiote, radicale en criminele moslims voorkomt, maar dat ter zijde. Dat het vervolgens toch om autoriteiten gaat blijkt wel uit de verklaring dat volgens het onderzoek sprake is van advisering wanneer een persoon een autoriteit benadert met als doel advies in te winnen. Besef dat de sharia voor islamieten die het letterlijk opvolgen veel belangrijker is dan onze wet. Zij gaan naar een adviseur toe met als doel zekerheid te krijgen omtrent wat de islam van hun verwacht en eist. Staat het advies van een voor hen erkende adviseur of deskundige haaks tegenover onze wet, dan zullen ze desnoods onze wetten breken.

Tegen dat argument willen de onderzoekers inbrengen dat advisering en andere vormen van niet-officiŽle "rechtspraak" op basis van de sharia juridisch niet bindend is. Gelul. Het is juridisch niet bindend voor fatsoenlijke Nederlanders die de sharia niet aanhangen. Wij houden ons enkel aan de Nederlandse wet. Voor iemand die de sharia als enige rechtsbron ziet en bereid is de Nederlandse wet te overtreden als een autoriteit op het gebied van de sharia hem zo beveelt, boeit het wel of niet bindend zijn in de Nederlandse rechtsorde geen reet. Bovendien treden we dan in een zinloze academische discussie. Juridisch niet bindend zijn betekent niks als men middels slinkse wegen toch wetten van de sharia kan invoeren door rechters zo te manipuleren dat zij uitspraken doen met hetzelfde resultaat als een shariarechtbank. Weliswaar is de motivatie anders, maar het vonnis hetzelfde. Wanneer er overal oneigenlijke rechtspraak ontstaat, krijgen we op den duur de situatie dat we gedwongen zijn het te accepteren.

Sharia in Nederland.

Desondanks willen de onderzoekers met hun rapport dat hooguit een walgelijk staaltje islampropaganda betreft, burgers doen geloven dat de sharia in Nederland vooral bestaat uit vreedzame adviseurs die antwoord geven op vragen. Interessanter is de constatering dat de invoering van de sharia twee cruciale processen volgt die gevaarlijk zijn voor onze rechtsstaat. In de eerste plaats ontstaan er overal in het land gemeenschappen van moslims die onze rechtsorde afwijzen en te rade gaan bij obscure clubjes en radicale imams. Deze vorm van shariarechtspraak, door de onderzoekers van het linkse bolwerk in Nijmegen gekscherend arbitrage, geschilbeslechting of advisering genoemd, ontstaat in het geniep zonder dat we er zicht op hebben. Het uit zich bijvoorbeeld in koranlessen in moskeeŽn en islamitische scholen waarbij de radicale leer van de islam er letterlijk bij kinderen ingeslagen wordt. Wanneer steeds meer islamieten zich onttrekken aan de Nederlandse rechtsmacht, komen we op het punt dat de sharia niet meer te stoppen is.

Net als binnen het Nederlandse recht, kent een veroordeling middels de sharia een aantal stappen. Iemand doet iets wat volgens de koran niet mag, adviseurs raden aan het met behulp van de sharia op te lossen en iemand velt het vonnis. Vele voorbeelden van dit soort "rechtspraak", waarbij het recht in eigen hand wordt genomen zijn de laatste jaren de revue gepasseerd. Van Gogh zei iets over de islam waar volgens de koran de doodstraf op staat. Een moslim ging het vonnis uitvoeren en slachtte de beste man af. Vrouwen die moslimmannen niet gehoorzamen, worden niet zelden veroordeeld tot stokslagen. Dit gebeurt in Nederland wel te verstaan. Binnen bepaalde moskeeŽn wordt op zo'n manier haat gepredikt tegen het westen, dat vele moslims zich geroepen voelen om op basis van de sharia vonnissen uit te voeren. Eerwraak, polygamie en pedofilie zoŲfilie kunnen eveneens extreme uitingsvormen zijn. Noem het zoals u wilt, maar wie zulke extremiteiten als vervanging voor ons strafrecht ziet, doet aan shariarechtspraak.

Nog belangrijker vormt de tweede categorie shariarechtspraak. Namelijk als het gaat om officiŽle rechtspraak in rechtbanken en gerechtshoven. Zoals gezegd moeten we niet kijken naar het uiterlijk van de gebouwen, want zelfs de nazi's lieten niet veel los over wat er werkelijk in hun barakken afspeelde. Kijken naar het woord sharia in uitspraken is eveneens achterlijk. Zo dom zijn de imbecielen die zich conformeren aan een fascistische ideologie nu ook weer niet. Nee, om shariarechtspraak te ontdekken moeten we uitzoeken of er in een bepaalde zaak recht gesproken is volgens Nederlands recht of volgens de sharia. Een haast onmogelijke taak, maar we hebben wel een aantal voorbeelden. Wilders zei in het verleden een aantal dingen over de islam. Hanteert de rechter Nederlands recht, dan is het niet strafbaar. Is er sprake van shariarechtspraak, dan is het wel strafbaar en wordt Wilders vervolgd. Het OM vervolgde niet op basis van Nederland recht. Het Hof in Amsterdam beval geheel zoals de koran eist vervolging. Shariarechtspraak dus.

De fascistische koran belooft iedere ongelovige een pijnlijke straf door in te houwen op de nekken totdat er een bloedbad ontstaat. De leus "Hamas! Hanas! Joden aan het gas!" die Harry van Bommel (SP) scandeerde door de Amsterdamse straten is in Nederland verboden en volgens de sharia toegestaan. Meneer werd niet vervolgd. Shariarechtspraak nog voordat het in de rechtbank kwam. De beheerder van Misdefinitie werd in 2008 door rector Ton Liefaard van het HWC gediscrimineerd op basis van zijn politieke overtuiging. Naar Nederlands recht strafbaar. De rechter zei: "U heeft toch negatieve dingen over moslims gezegd." En sprak daarna volgens de sharia recht. Ontslag en maatschappelijke verstoting voor de beheerder. Precies zoals dat gebeurt in het Midden-Oosten. We gingen ooit aangifte doen wegens bedreiging met de dood door een geitenneuker. Geheel volgens de sharia werd de aangifte verworpen. Websitebeheerders die over radicale moslims schrijven hebben een grotere kans veroordeeld te worden. Je reinste shariarechtspraak.

Overweging.

Ontkengedrag wordt door de geradicaliseerde islam al op jonge leeftijd in de kinderen geslagen zodat ze te allen tijde zullen blijven ontkennen en liegen. "Dit hier," zullen zij beweren, "is geen shariarechtspraak". Zich gesterkt voelend door een flutonderzoek van slinkse krakeronderzoekers. Tijdens het "debat" dat in het programma Rondom 10 plaatsvond, werd vooral geprobeerd de slechte naam van de sharia te zuiveren door te ontkennen en de ergste misdaden weg te relativeren. Met als toppunt een monoloog van een sjeik die middels verkapte bedreigingen suggereerde dat we de sharia maar moeten omarmen en dat wie er kwaad in ziet het allemaal niet begrijpt. Wij verdenken de voorstanders er echter van dat ze ontkengedrag misbruiken om het te kunnen bagatelliseren zodat er niemand op durft te staan om het verderfelijke proces een halt toe te roepen. Al die radicale koranpijpers zullen echter moeten beseffen dat wij allang weten waar ze mee bezig zijn.

Al dat gespuis dat denkt zomaar ons land te kunnen ruÔneren in de veronderstelling dat we met z'n allen liggen te slapen, zullen nu erg teleurgesteld reageren. Sodemieter op naar uw eigen oerwoud met al die fascistische ideeŽn over joden- en homohaat, vrouwenonderdrukking en de doodstraf voor alles en iedereen die een andere mening heeft. We hebben jullie allang door. Dacht u dat we onwetend waren? Alles is al bekend. De inhoud van de koran, de heimelijke pogingen om kleine moslimgemeenschappen te creŽren waar moord wordt gerechtvaardigd door cultuur, de adviseurs die adviseren om de Nederlandse wet ter zijde te leggen zoals de koran dat goeddunkt, de inhoud van rapporten met linkse onderzoeken die de nieuwe wereldorde waarmee de islam tracht te domineren lijkt te ondersteunen, het ontkengedrag, het liegen en bedriegen en de dodenlijsten die rondzwerven. Godverdomme, we weten zelfs dat er terroristen naar Nederland komen om eens te overleggen hoe de islam het snelste de wereld kan overnemen.

Vonnissen worden doorgenomen, uitspraken onder de loep gehouden en dwaze motivaties worden ontkracht. Procedures worden aan het licht gehouden en we zullen er verdomme voor zorgen dat al die radicale flikkers de hete adem in hun nek blijven voelen. Niks heimelijk in achterkamertjes. Geen geplande moordaanslagen. Geen geweld. Alles volgens de Nederlandse wet. Met het enige keiharde wapen dat we hebben: de kracht van het vrije woord. Het vrije woord dat blootlegt dat de sharia, ondanks alle moeite om vonnissen op Nederlandse vonnissen te laten lijken, toch is doorgedrongen in de Nederlandse rechtspraak, bij justitie en bij politie. Het zelfde vrije woord dat korte metten maakt met al die ontkenningen en leugens en u er tevens op wijst dat wie met moslims in discussie gaat over dit onderwerp, altijd de bewering tegenkomt dat we, wat geen sharia genoemd mag worden, moeten ondergaan. Nooit zullen we de sharia hier accepteren. Elk vonnis dat er ook maar even naar neigt, zullen we verbaal fileren. Hier gelden onze wetten.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.