Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

399 # Angst voor kosten excuusnegers #
Gepost door Misdefinitie op 25-07-2009 om 21:43.
Selecteren op huidskleur om iemand in gelijke gevallen ongelijk te behandelen wordt beschouwd als een van de ergste vormen van racisme. Vrijwel altijd proberen mensen deze activiteit op het conto van het rechtse gedachtegoed te schrijven, maar discriminatie leidende tot racisme blijkt keer op keer juist een volledig linkse aangelegenheid te zijn. Zo stuurt Wouter Bos (PvdA) op basis van zijn misplaatste gevoel van superioriteit voor zijn ras zijn blanke dochter naar een blanke school met de opmerking dat hij toch het beste wil voor zijn kind. Mevrouw Ter Horst, ook al een PvdA'er, ziet graag dat de politie een excuusnegerparadijs wordt zonder blanken. Partijen als de SP staan erom bekend te discrimineren met hun selectieve verontwaardigdheid. Positieve discriminatie noemen ze dat dan. Gerechtvaardigd met het idee dat allochtonen waardevol zouden zijn voor ons land. Wilders wil dat nu gaan uitzoeken. Links stribbelt tegen uit angst dat er weer een leugen wordt ontkracht zodra zwarten op waarde geschat gaan worden.

Allochtone uiting van links fascisme.

Na de overwinning die een einde maakte aan de Tweede Wereldoorlog hebben we gedaan wat we allang hadden moeten doen: al die Duitse allochtone NSB'ers terug naar hun eigen land schoppen. Hoewel de socialistische arbeidsbewegingen na het verslaan van de nationaal socialisten reddeloos verloren waren, heeft men de SDAP-varianten kunnen redden door de oprichting van de PvdA in 1946. Met zo'n achtergrond zal het u niet verbazen dat de PvdA sinds die tijd voortdurend heeft getracht de bezetter terug te laten keren naar Nederland. Een invasie van Duitsers was niet meer mogelijk. Daar zou geen hond meer intrappen na twee oorlogen. Wel slaagden ze erin om een stroom kolonisten in gang te zetten met een geraffineerde opzet. Aangezien er veel kapot was gegaan tijdens de oorlog, lag de redenering dat Nederland goedkope arbeidskrachten uit het buitenland nodig had voor de hand. Gecombineerd met het gebruik maken van de angst dat er wederom een racistisch regime zou terugkeren, ontstond er een geheel nieuwe fascistische methode.

Voortaan zouden de socialisten niet meer in een kort tijdsbestek van 5 dagen het land binnenvallen. Ze hebben geleerd invasies te spreiden en tegenstanders die wijzen op het gevaar monddood te maken door hen te demoniseren. Het demoniseren gebeurt door mensen neer te zetten als racistische nazi's die met alle liefde de gaskamers weer zouden willen openen. Uiteraard gaan ze er vanuit dat er altijd wel beulen op willen staan die zich geroepen voelen om het "kwaad", de tegenstanders, uit te roeien. Elk volk bevat immers idioten die omwille van roem denken dat ze de held uithangen door iemand te vermoorden waar veel mensen een hekel aan hebben. Tientallen jaren is het de socialisten gelukt om met dit soort fascistische methoden de bevolking in een ijzeren greep te houden. Totdat er steeds meer verstandige mensen bleken op te staan die de misstanden aan het licht gingen brengen. Nederland had werklozen, dus allochtoon waren niet nodig. Allochtonen bleken tot overmaat van ramp vaker gestoord en crimineel.

Ondertussen bleef Nederland volstromen met grote groepen allochtonen die enkel komen om te parasiteren. Eveneens ontstond er een groep die wel prima kon gedijen, maar over die groep hoeft niemand een kwaad woord te spreken. Wilders heeft het immers ook alleen maar over gespuis. Op een gegeven moment begon de bevolking door te krijgen dat de deuren wagenwijd openstonden. Leidende tot extreme vormen van criminaliteit, islamisering en discriminatie van autochtonen. Mensen kregen door in eigen land niet meer veilig te zijn en steeds weer het slachtoffer te worden van het criminele buitenlandse tuig. Steeds nieuwe rechtvaardigingen waren nodig om te kunnen rechtpraten dat er ondanks alle ellende toch nog steeds allochtonen in Nederland werden binnengelaten. Alle linkse leugens werden ontkracht en toen kwamen ze met een prachtidee: allochtonen hebben nut omdat ze economisch zoveel opleveren. Sinds die tijd werd ons verteld dat verkracht en vermoord worden door een criminele rifaap erbij hoorde. Het was onze eigen racistische schuld.

Drogargument van de noodzaak.

Mooi, als dat het grote argument van links is, dan willen we dat aangetoond hebben. Kom maar op met die kosten-baten-analyse. Wat kost de allochtoon ons en wat levert hij nu werkelijk op? Meteen klimt links in de hoogste bomen waar meestal berberapen te vinden zijn. Onderzoek doen naar allochtonen? Bent u nu helemaal van de kamelen gerukt? Prompt laten de linkse aanhangers weten wat ze van mensen vinden die het idee van een onafhankelijk objectief onderzoek naar de feiten die al zo lang door links onderdrukt worden, steunen. Typisch een links "inhoudelijk" argument. Wilders en PVV-hangers zijn volgens hen natuurlijk weer vuile racisten die de injectienaalden al hebben klaarliggen om alle allochtonen op te ruimen. Letterlijk alles wordt uit de kast gehaald om het drogargument dat allochtonen nodig zijn in Nederland te beschermen. Allereerst door het belemmeren van het onderzoek. De PVV wordt om het idee een krankzinnige en kortzichtige partij genoemd die enkel de kloof tussen allochtoon en autochtoon wil vergroten.

Verschillende drogredenaties die tot misdefinities kunnen leiden komen weer eens langs. En u kent ons, we gaan ze weer haarfijn voor u uit de doeken doen zodat u de imbecielen zeer snel kunt herkennen. "Jullie zijn freakin' nazi's," stellen ze. Er zou namelijk geen onderscheid gemaakt worden tussen goede en slechte allochtonen. Klaarblijkelijk snappen die hersenlozen niet dat het onderscheid tussen goed en slecht hooguit relevant is als iemand een waardeoordeel geeft. Hebben we het over criminele allochtonen, dan is het relevant om te beseffen dat criminelen de slechten zijn. Al zetten we dat er niet elke keer bij. Hier gaat het echter over een veel breder maatschappelijk vraagstuk. Het gaat over de vraag wat allochtonen gemiddeld genomen meer kosten dan autochtonen. Er zijn namelijk redenen om aan te nemen dat de verhoudingen scheef lopen. Door de hele groep te nemen, hebben pieken en uitzonderingen minder invloed en verkrijgen de gegevens hun waarde. Dit geeft geen vertekend beeld, maar heldere cijfers.

Voorts beklaagt links zich erover dat we het niet specifiek over allochtonen mogen gaan hebben. Er zijn immers ook autochtonen te vinden die niks opleveren. Dikke pech, want de pijn zit hem niet in de uitzonderingen, maar in de extra kosten die allochtonen meebrengen ten opzichte van autochtonen. Individuele nietsnutten onder de blanken zoals extreem linkse krakers, dierenactivisten en AFA-leden veranderen daar niks aan. Alleen worden de beesten wel bij de naam genoemd. Van niet-westerse allochtonen is bekend dat ze significant afwijken en derhalve is onderzoek gerechtvaardigd. Dan beginnen ze er weer mee dat de PVV enkel wil discrimineren. Cijfers discrimineren echter niet. Feiten zijn feiten. Onthoud dat maar. Vraag u af waarom andere partijen nooit naar de feiten hebben gevraagd. Kap eveneens met dat geleuter over gebrek aan vrijheid. Miljarden verspillen van hardwerkende Nederlanders heeft niks met vrijheid te maken.

Redenen om niet te willen onderzoeken lopen nogal uiteen. Zo zou het simpelweg geen nut hebben. Veel allochtonen binnen laten dient echter ook geen nut. Zou dat een geldig argument zijn geweest, dan zaten we nu niet in de shit. Onderzoek zou veel geld kosten. Bullshit. Sinds wanneer huilt links om geld van een ander? Nederland heeft thans een staatsschuld van ruim 280 miljard. Naar bepaalde ideeŽn zou dat bijna volledig veroorzaakt zijn door linkse hobby's als de multiculturele samenleving, financiering van banken en ontwikkelingshulp. "Geert kost ook veel," jammeren ze. Rot toch op. Wilders kost de staat geen 280 miljard. Links kost miljarden. Wilders krijgt net als alle andere 149 Kamerleden een vergoeding. Meer niet. Zelfs geen subsidie. Anderen roepen dat we niets zouden hebben aan duidelijkheid. Terwijl we zeker tien redenen hebben om te onderzoeken wat nu precies waar is en wat niet. Dergelijk onderzoek gaat voor eens en altijd een einde maken aan de dooddoener dat allochtonen zo nuttig en noodzakelijk zijn.

Natuurlijk komen we er op den duur achter dat het onderhouden van allochtonen een nutteloze en te dure linkse hobby is. Feiten liegen niet. Hoe vaak de anti-discriminatielobby ook zegt dat wij de racisten zijn. Eventuele uitkomsten van een onderzoek worden daarom door het linkse debielengespuis alvast gebagatelliseerd. Buitenlanders zouden minder opleveren omdat ze minder belasting betalen. Dat komt weer doordat ze veelal minder betaald werk doen omdat "wij" blanken hen teveel discrimineren. Rot even gauw op. Iedere beroepsuitoefenaar die te maken krijgt met allochtonen zoals maatschappelijk werkers en leraren kunnen u vertellen dat de overheid miljoenen uitgeeft om allochtonen voor te trekken zodat ze gestimuleerd worden iets van hun leven te maken. "Ja maar, asielzoekers mogen niet werken." Klopt. Ze hadden dan ook meteen moeten ophoepelen nadat ze uitgeprocedeerd waren. Illegaal blijven hangen, de criminaliteit ingaan en dan zielig komen doen werkt echt niet. Stop met zeiken. Feiten liegen niet en we zullen ernaar handelen.

Gebruik van de resultaten van het onderzoek willen de regenten uit de linkse politiek zo veel mogelijk voorkomen. Om dat te bereiken suggereren ze dat de nazi's komen om het karwei af te maken. "Gepensioneerden, bejaarden en kinderen kosten ook geld. Moeten we die nu ook preventief gaan ruimen?" De domheid van die idiote dwaze linkse debielen kent kennelijk geen grenzen. Moeten we hen nu echt gaan vertellen dat gepensioneerden en bejaarden die gewerkt hebben voor hun geld en ouders die van hun eigen geld kinderen verzorgen een totaal andere groep vormen dan allochtone raddraaiers die een significant deel van de totale allochtone bevolking uitmaken en zich enkel bezighouden met zware criminaliteit? Verder doen ze net alsof het kostenaspect leidraad is om allochtonen te gaan vergassen. Wegsturen zou net zo goed onmenselijk zijn. Fuck you stelletje schijnheilige hypocrieten. Weet u wat onmenselijk is? Nederland laten veranderen in een allochtone smeltkroes waar de oorspronkelijke bewoners niet meer kunnen leven.

Vervolgens moet iedereen die in het idee gelooft belachelijk worden gemaakt en worden we gewaarschuwd voor de consequenties. "Waarde van mensen is niet te schatten." Wat doet links dan als ze weer eens een rechtsdenkende aan de rand van de maatschappij dwingt? "Allochtonen gaan rare dingen doen als ze weg moeten. Ze pikken het niet meer." Dan worden ze goed gestraft. We laten ons niet chanteren door fascisten. "Uitkomsten zijn niet relevant." Jazeker, dat zijn ze wel. Met de analyse in de hand kunnen we iets doen aan problemen die de meeste prioriteit hebben. "Cijfers en feiten zeggen niks." Als dat zo is, waarom roept minister Van der Laan (PvdA) elke keer dat hij wil discussiŽren met feiten? Waarom belooft hij alles uit te zoeken en wil links nu weer niet meewerken aan dit objectieve onderzoek? "We zullen hiervoor verdragen moeten opzeggen. " Doe niet alsof iedereen massaal gaat roepen dat alles weg moet. Wilders gaat echt geen zwarten killen.

Tot slot wil men de goede bedoelingen van Wilders in twijfel trekken. Zo zou hij moslims willen stigmatiseren. Laten de linkse mensen zich eens afvragen wat zij nu al die tijd doen. Ook zouden we allochtonen naar beneden halen waardoor ze geen zelfvertrouwen krijgen. Ach, wat zielig allemaal. Altijd maar weer een slachtofferrol innemen. Bekijk het eens objectief. Zouden niet-westerse allochtonen niet voor zoveel problemen zorgen, dan waren er geen linkse leugens nodig om hen hier te houden en was er van een onderzoek geen sprake. "Voorspellen of iemand geld kost kan niet." Feit is dat veel allochtonen slecht zijn voor Nederland. Er zijn zat indicaties om voorspellingen te maken. "De eisen waren vroeger lager." Op last van de linkse regering. Dat draaien we als het aan ons ligt allemaal terug. "Wilders wil enkel voordeel." Zoals iedereen in de politiek. "Allochtonen zijn hier nu eenmaal. Wat er ooit in kon, kan er nu ook weer uit. Na elke oorlog kunnen wetten die gemaakt zijn door misdadige regimes worden teruggedraaid.

Overweging.

Linkse ratten in het nauw maken rare sprongen. Katten die geboren worden in een haringwinkel zullen nooit haringen worden. Zelfs niet als de wetgevers en rechters middels juridische constructies op papier kunnen beweren van wel. Gedragen de katten zich niet, dan zal de eigenaar ze hardhandig op straat trappen nadat uit onderzoek is gebleken wie verantwoordelijk was. Deze mengelmoes van deels verzonnen en bijgewerkte spreekwoorden geeft treffend weer hoe de nachtmerrie van links eruit zou kunnen zien als blijkt dat het onderzoek aangeeft wat wij al jaren roepen: aan allochtonen wordt over het algemeen miljarden verspild waar we nooit een cent van terug zien. In tegenstelling tot wat links u wil doen geloven gaat het ons niet om middels een onderzoek allochtonen over de kling te jagen. Objectief onderzoek levert cijfers en feiten op en is alles behalve racistisch. Buitenlanders kunnen boos worden, maar reken maar dat wij meer redenen hebben voor boosheid. Dit gaat eigenlijk om discriminatie van ons volk.

Wat denkt u nou? Dat Wilders dit onderzoek nodig heeft om aan te tonen dat veel allochtonen crimineel zijn zodat hij draagvlak kan creŽren om vergaande acties tegen allochtonen te ondernemen? Wel nee, de hoge criminaliteitscijfers onder allochtonen zijn al jaren bekend. De Joden zijn vroeger om minder vermoord. Ondanks dat men in de Trouw een groot aantal punten opnoemde waar het echt om gaat is er niemand die doorheeft waarom dit onderzoek werkelijk moet plaatsvinden. We weten dat Marokkanen en Turken oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. De actualiteit durfde het ook aan om te stellen dat Marokkanen gemiddeld 7 keer vaker gestoord zijn dan autochtonen. Van de kosten kunnen we al een aardig beeld krijgen met de cijfers van het CBS en het CPB. Wat we niet precies weten zijn alle nevenactiviteiten die autochtonen discrimineren ten gunste van allochtonen. Allochtonen kosten veel geld, maar links fascisme dat hiermee te maken heeft kost miljarden die we nog niet precies in kaart kunnen brengen.

Voorbeelden zijn er genoeg. Kijk eens in het onderwijs. Geld betalen zodat een allochtoon Nederlands kan leren is geen probleem. Wat wel een probleem is de onderwijsdegradatie die het gevolg is van de aanwezigheid van grote groepen onwillige allochtonen. Allochtoon kan of wil niet meekomen, school vreest het stempel discriminatie en dus gooien ze het niveau omlaag zodat de allochtoon gratis met papieren naar buiten loopt. Veel allochtonen zijn laag opgeleid, maar om ze toch aan een HBO-diploma te helpen moest het onderwijs in groepen gaan werken zodat de autochtone studenten het werk kunnen opleveren waarmee het groepje als geheel aan de punten komt. Wie daar tegen is, wordt de mond gesnoerd. Kost miljoenen en heeft het hele onderwijs verneukt. Dan gaan we naar de zorg waar we allochtonen treffen die niet weten wat een ambulance is. Op school leert het gespuis dat als ze iets niet kennen, ze het kapot mogen maken. Onder allochtonen komen de meeste hypochonders voor. Zinloze doktersbezoeken verspillen heel wat geld.

Politie en justitie hebben hun handen vol aan criminele allochtonen. Politiekorpsen worden gedwongen om goede blanke kandidaten te weigeren voor een zwarte. Discriminatie van de autochtone bevolking dus. Justitie moet op last van Hirsch Ballin webloggers vervolgen die gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting. Fascisme jegens Nederlanders dus. Opleidingen om rechter of officier van justitie te worden moeten verplicht naar afspiegeling selecteren waardoor wij buiten de boot vallen. Verschillende infrastructurele projecten worden afgeraffeld of uitgesteld omdat er weer geld naar Marokkanen moet. Snoepreisjes voor criminelen, 2-onder-1-kapwoningen voor crimineel gespuis met een strafuitkering en vele miljarden naar generale pardonnen als dank voor het illegaal verblijven in ons land. Ondertussen mogen onze wegen, spoorlijnen, bouwprojecten, zorg, onderwijs en dijken verrotten. De massale niet-westerse volksverhuizing brengt onherstelbare schade aan.

De hysterie van de linkse partijen zegt genoeg. Ze richten zich weer op huidskleur en zijn bang dat de waarheid bovenkomt. Bang dat wij erachter komen dat ze tientallen jaren gelogen hebben en het keiharde bewijs in handen krijgen om u te overtuigen. Doodsbenauwd dat het onderzoek hun belangrijkste drogargument voorgoed de wereld uithelpt zodat we echt eens kunnen discussiŽren over immigratie. Vragen wat iets kost is heel normaal. Er worden overal statistieken over gemaakt en de overheid wil alles van u weten. Over allochtonen mag echter niks bekend worden gemaakt. Wij kennen de feiten al. Tientallen miljarden zijn simpelweg verspild aan allochtonen, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Waar links echt bang voor is, is dat u erachter komt dat zij nog eens tientallen miljarden hebben uitgegeven om u als Nederlander te discrimineren ten gunste van allochtonen. Een ding is zeker. Net als criminele allochtonen zullen de linkse landverraders hard gestraft worden. We pakken ze. Dat is slechts een kwestie van tijd.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.