Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

393 # Negatief over schijnpositiviteit #
Gepost door Misdefinitie op 25-06-2009 om 22:45.
Nederland is inmiddels doodziek geworden over alle berichten rondom de kredietcrisis. Sommige mensen draaien al minachtend hun hoofd weg zodra het woord crisis valt. Niet verwonderlijk, want sinds bijna een jaar worden we doodgegooid met allerlei vervelende berichten die we liever niet hadden gehoord. Massa-ontslagen voeden de steeds maar stijgende cijfers met betrekking tot de landelijke werkloosheid, bedrijven gaan kapot omdat hun klanten het massaal laten afweten, projectontwikkelaars zitten onder andere met hun handen in het haar vanwege het grote aantal onverkochte woningen en de roep van antikapitalisten om economische structuren waar we al honderden jaren mee werken in de ban te doen wordt steeds groter. Desondanks lijken de miljarden nog altijd door de overheid te worden weggegeven alsof het niks is. Waardoor bestaande problemen nog groter worden. Het linkse kabinet dat de oorzaak is van alle ellende heeft weer eens een draak van een oplossing bedacht en vindt dat we positief moeten blijven.

Struisvogeltactiek verdringt negativiteit.

Voordat we de schijnoplossing waar ze nu weer mee komen aan een nadere inspectie blootstellen, beschouwen we eerst de negativieit. Negatieve berichtgeving wordt door veel mensen als afschrikwekkend ervaren. Weblogs die zich gespecialiseerd hebben in het schrijven van kritische artikelen weten maar al te goed dat bezoekers wegblijven uit artikelen die een vrij negatief beeld neerzetten. Ongeacht de achterliggende boodschap. Dat komt omdat mensen het liefst in een fijne, lieve en zorgeloze wereld willen leven. In een dergelijke wereld kunnen zij gewoon hun eigen ding doen zonder zich te bekommeren om vervelende zaken. Komen er toch nare dingen in het leven voor, dan moeten die zoveel mogelijk gebagatelliseerd en / of gerelativeerd worden om te voorkomen dat het een kutgevoel oplevert. Verantwoordelijkheid voor ellende moet zeker vermeden worden, want dat levert een schuldgevoel op. Aangezien de werkelijkheid nooit zo rooskleurig is, bekijken veel mensen de wereld ten onrechte door een vertroebelde roze bril.

Problemen worden weggelachen en kritische schrijvers worden neergezet als irritante complotdenkers zonder vrienden. Op zich is daar niks mis mee. Wanneer we ons alle ellende zouden aantrekken in de wereld, dan hadden we geen leven meer. Dagelijks gaan er honderden mensen dood van de honger, maar velen van u zullen daar geen minuut langer van wakker liggen. Hier kunnen we immers heerlijk ons buikje rond eten. Vele rampen treffen elk jaar de wereld, maar nadat u uw schuldgevoel heeft afgekocht met een kleine bijdrage aan een goed doel waar het grootste gedeelte van het geld toch aan de strijkstok blijft hangen, keert u het probleem de rug toe en gaat u verder met uw eigen leven. De situatie wordt totaal anders als het om zaken gaat die u rechtstreeks in uw belang kunnen treffen. Helaas falen veel mensen erin om die zaken te herkennen. De roze bril en de struisvogelmentaliteit zijn zo goed ingeburgerd dat waarschuwen praten tegen een muur impliceert. Belangrijke zaken als de maatschappij moeten niet worden genegeerd.

Mislukt socialistisch beleid.

Feitelijk heeft u hier twee mogelijkheden. U kunt de kop in het zand steken en hopen dat de storm u zo min mogelijk persoonlijk treft. Incidenten die enkel een ander raken zijn immers op den duur toch altijd minder erg dan het u zelf overkomt. Wellicht bent u dan beter op uw plaats bij de zogenaamde positiviteitsdenkers. Zo probeert de overheid u wijs te maken dat u beter positief kunt blijven. Volgens die visie kunt u de verliezen die u door toedoen van de overheid heeft geleden tijdens deze crisis te lijf gaan met "budget buddy's", "de bufferberekenaar", "de financieel fit test" en "de wheel of Bosmisfortune". U kunt echter ook oprecht geÔnteresseerd zijn in uw leefomgeving en willen weten wat de achtergrond is van bepaalde gebeurtenissen. In dat geval stelt u zichzelf de vraag waarom iets gebeurt, door wie het in gang is gezet en belangrijker: hoe we de situatie te boven kunnen komen zonder al te veel kleerscheuren op te lopen. Socialistische internettesten gaan u zeker niet helpen.

Eigenlijk vertellen we u niks nieuws als we opmerken dat het probleem van de crisis eerst in kaart gebracht moet worden. Eerder hebben we dat gedaan op basis van het bericht dat extreem links de crisis aangrijpt om de vrije markteconomie te betitelen als kapitalisme dat allang failliet is. Destijds hebben we uiteen gezet dat de crisis het gevolg is van mislukt socialistisch beleid dat ervoor gezorgd heeft dat tientallen miljarden euro's aan de economie onttrokken werden. Met als gevolg dat de door hen veroorzaakte schulden weer moesten worden afbetaald door de burger nog meer via de belasting af te knijpen. Hierdoor heeft de belastingbetaler geen geld meer over, rolt het geld niet meer en gaan er bedrijven stuk. Waardoor er mensen op straat komen die nog minder kunnen uitgeven en het proces versneld wordt. Banken die al niet zo sterk stonden omdat ze met uw geld verkeerd gegokt hebben, kwamen eveneens in de problemen. Bos kocht een kat in de zak met Fortis en creŽerde nog meer schulden.

Aangezien geld onttrekken aan de economie een van de grootste oorzaken is van het veroorzaken van een financiŽle crisis, kan zelfs een blinde zien dat de oplossing moet liggen in de sfeer van het terugdraaien en voorkomen van verspillingen. Verkijk u niet in de desastreuze kracht die verspillingen kunnen hebben. De linkse overheid heeft binnen een zeer kort tijdsbestek van amper 2 jaar het land finaal naar de afgrond gebracht door tientallen miljarden euro's te verspillen aan linkse hobby's zoals de mislukte multiculturele samenleving en al zijn gevolgschade, ontwikkelingshulp aan corrupte boevenlanden en het financieren van dubieuze organisaties die de maatschappij meer kwaad dan goed doen. Niet voor niks hameren we er continu op dat het begin van het herstel moet liggen bij het dichtdraaien van de geldkraan zodat het geld dat er nog is niet verder weglekt. Vanuit dat perspectief dienen we de nu aangedragen "oplossingen" dan ook te bekijken. Cruciaal is de mate waarin socialisten bereid zijn hun eigen vernietigende gedrag te stoppen.

Linkse schijnoplossing.

Wouter Bos, minister van sinterklaas financiŽn voor de PvdA, komt regelmatig vol overgave in de media met de meest fantastische plannen om de economie er weer bovenop te helpen. Blijkbaar heeft hij na bijna een jaar eindelijk eens door dat er iets moet gebeuren, want terwijl de wereld in brand staat zaten ze bij de PvdA enkel het vuur aan te wakkeren uit angst dat de ware brandstichters spoedig tegen de lamp zouden lopen. Was u ook zo benieuwd of er vanuit de linkse hoek nog oplossingen zouden komen en het besef dat het verspillen van miljarden aan belastinggeld nu niet bepaald bijdraagt tot een welvarende samenleving? Dan moeten we u nu helaas teleurstellen als we het gaan hebben over de "geweldige" oplossingen uit de linkse koker. Wat is namelijk het geval? Bos is erachter gekomen dat de economie gestimuleerd kan worden door geld uit te geven. Jawel, de aloude uitdrukking "geld moet rollen" is hem ter ore gekomen. Een ding vergeet hij: het gaat om eigen geld, niet om andermans geld.

Mensen die hun eigen geld laten rollen in onze economie leveren weliswaar een bijdrage aan de economie, maar het getuigt van weinig kennis van zaken door daar de conclusie aan te verbinden dat oppotten van geld altijd slecht is en uitgeven altijd goed. Wanneer vissen in een kom van al hun water beroofd zijn, kan de eigenaar al het overgebleven water verdelen over al zijn kommen. Daarmee zal hij hooguit een aantal kleine vissen kunnen redden. Meer water bijmaken kan niet en uitgeven bij de buurman die ook al zonder zit zal helemaal geen zoden aan de dijk zetten. Bos begrijpt zoals bijna alle socialisten niet dat een analogie niet altijd kan worden toegepast. Er zit verschil tussen de invloed die kleine consumenten kunnen uitoefenen en omstandigheden die van buitenaf buiten hun macht om geregeld worden door de overheid. De situatie is niet dat consumenten omkomen in het geld en de hand op de knip houden. Bos verspilt miljarden, besteelt de burgers en vraagt hen nu om geld uit te geven dat ze niet meer hebben.

Uiteraard heeft hij met zijn functie makkelijk praten. Triomfantelijk vertelt hij in de Telegraaf dat hij wel erg veel doet om de crisis te bestrijden. Hij geeft namelijk veel geld uit. Nogal zuur als u zijn idee vergelijkt met wat er werkelijk aan de hand is. Eerst verdonkeremaant hij ons geld en dan komt hij ons met zijn salaris die dik boven de 3 keer modaal ligt zeggen dat we wel moeten blijven uitgeven. Ten onrechte gaat hij er vanuit dat het de schuld van de burger is dat de crisis voortduurt, want hij heeft er verdomme zelf mede voor gezorgd dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Andere bekende Nederlanders hebben ook al makkelijk praten. "Geef dat geld uit!" roepen ze. Wie verder kijkt dan hun nietszeggende boodschap, merkt op dat stopdecrisis.nl een initiatief is van Bos en andere mensen met veel poen. Politici, directeuren en advocaten. Bram maffiamaatje Moszkowicz vindt alle negatieve verhalen maar onzin en roept dat hij vrolijk doorwerkt.

Natuurlijk, hij wel. Hebben ze soms ook advies voor alle werklozen en mensen die tussen nu en de komende 2 jaar op straat komen te staan? Zij mogen hun handje gaan ophouden bij de uitkeringsinstanties en wie geen allochtoon is zal snel merken dat het niet zo makkelijk is om snel geld te krijgen waar ze al die jaren voor hebben betaald. Met cijfers weten de linkse rakkers anderen te manipuleren. Even een poll opzetten is snel gebeurd en dan kunnen ze weer roepen dat maar liefst tweederde van de bezoekers van "stop de crisis" vindt dat er te negatief gesproken wordt. De overige mensen zijn werkloos en slapen op straat, maar hey, dat is toch positief? Dat scheelt namelijk weer vervuiling en dat is goed voor het milieu. Desgevraagd geven anderen aan hoe zij hun steentje bijdragen. Zo heeft een PvdA'er een nieuwe fiets gekocht. Nogal lachwekkend als u erover nadenkt. Samen met het CDA en de CU heeft de PvdA Nederland voor miljarden het schip in laten gaan.

Waar bestaat de linkse oplossing nu werkelijk uit? De basis lijkt de bestaan uit het negeren van negatief nieuws en het op de voorgrond brengen van positief nieuws. Is er geen positief nieuws, dan verzinnen ze het gewoon. "Nederland vindt dit en dat," zeggen ze dan. Leuk hoor jongens, maar totaal oncontroleerbaar en ongeloofwaardig. De wereldhandel moet gestimuleerd worden. Aardig idee, maar bedrijven zijn juist stuk gegaan door het onttrekken van geld. Wordt dat niet opgelost, dan komt de handel niet tot stand. Mensen raken hun huis kwijt. Positief volgens links. Scheelt weer uitstoot van CO2. Bekend is geworden dat de economie minder krimpt in de VS. Fuck al die klote vergelijkingen met de VS. Daar hebben ze een staatsschuld van 10 biljoen. Een 10 met 12 nullen dus. 70 % van de bedrijven investeert niet, maar zij vinden de andere 30 % de moeite van het vermelden waard. Verder besodemieteren ze u door enkel de bedrijven te noemen die winst maken. Ze zullen zelfs in zero-positief nog iets positiefs zien.

Overweging.

Diep en diep triest is de constatering dat de linkse machthebbers na bijna een jaar crisis nog steeds geen noemenswaardige oplossingen hebben aangedragen voor de door hen veroorzaakte miljardenschade aan de economie. Het stadium van praten en treuzelen zijn we allang voorbij. Kennelijk moeten we met lede ogen blijven toekijken hoe zij het land kapot maken en zullen we genoegen moeten nemen met de hoop dat deze crisis snel voorbij gaat. We vermoeden dat de socialisten onder de politici inmiddels ook wel doorhebben dat hun beleid er al tientallen jaren voor zorgt dat we van crisis naar crisis zwalken. Deze crisis wordt door bepaalde deskundigen echter gezien als een van de ergste crises van na de Tweede Wereldoorlog. Desondanks heeft het kabinet aangegeven de ingezette koers gewoon te blijven volgen. Geld moet blijven rollen vinden ze. Jammer genoeg doelt links daarmee niet op een gezonde economie waarin burgers het eigen geld zelf kunnen uitgeven.

Het vermoeden dat links schuldbewust is en opzettelijk de verkeerde koers vaart wordt versterkt door het belachelijke idee dat ze hier weer naar voren brengen. Positief denken kan in het algemeen weliswaar goed zijn, maar de manipulatieve socialist misbruikt dat weer door te doen alsof bagatelliseren en relativeren een oplossing is. Klaarblijkelijk heerst bij hen nog steeds het idiote idee dat wat u niet ziet en opmerkt, u tevens niet kan deren. Zoals altijd is het weer het zelfde oude liedje met die flikkers. De boel rechtvaardigen, goedpraten en doen alsof degene die kritisch schrijft een mongool is. Laat u daar vooral niet toe verleiden. Het is de zoveelste variant van een schijnconstructie die gebruikt wordt om te verbergen wat iedereen allang al weet. Links heeft een probleem. Een dilemma. Aan de ene kant hebben ze miljarden verkwanseld aan hun hobby's. Aan de andere kant zitten ze met het probleem dat de crisis net zo goed hun eigen mensen treft.

Positief denken is goed als het reŽel en oprecht is. Niet als het gaat om een opzettelijk gecreŽerde situatie door socialisten. Om niet de schuld te krijgen van de miljardenverspilling, de miljoenen allochtonen in Europa die crimineel zijn, het uitblijven van investeringen in het onderwijs, de zorg en de politie en het faillissement van vele bedrijven, hopen ze dat u hun schuld gaat wegrelativeren. Dat is geen positief denken, dat is het besodemieteren van een heleboel verstandige mensen. Theoretisch gezien kan aan alles een positieve draai worden gegeven. Zelfs aan de Holocaust. Willen we dat? Nee, natuurlijk niet. Gezond verstand en logisch redeneren moet de doorslag geven. Wel noemen we het beestje graag bij de naam. Dwaze debielen die ons voor miljarden het schip in laten gaan noemen we vuile flikkers of ratten. Aan goedpraten doen we niet. We zeggen u waar het op staat. Linkse dwazen die het onttrekken van miljarden op hun geweten hebben horen geen positieve gedachten te hebben. Zij horen levenslang de gevangenis in te gaan.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.