Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 24 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

402 Vaccinatie-extremisme op hoog niveau
401 Legaal vermaak te beperkt
400 Overheidscriminelen adviseren u "veiligheid"
399 Angst voor kosten excuusnegers
398 Socialistische pot voor asocialen
397 Eeuwig maagd na stelselmatig pesten
396 Schijnheilig over AIVD-fascisme
395 Fabel van de gediscrimineerde moslim
394 Veilig verkeer belemmeren
393 Negatief over schijnpositiviteit
392 Slechte moslims? Alles moet weg!
391 Denkniveau vereist abstract begrip
390 Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders
389 Christendiscriminatie uit lafheid
388 De toon van het morele verval
387 Verdedig uw privacy met hand en tand!
386 Hand in hand, terug naar eigen land
385 Europa? Eigen volk eerst!
384 Minimumstraffen slaan terug
383 Zinvolle holocaustontkenning ontkracht

390 # Moslimgeweld vooral tegen Nederlanders #
Gepost door Misdefinitie op 10-06-2009 om 22:21.
Tart ons openbaar met aantoonbaar onjuiste propaganda en we zullen in actie komen om de verkeerde voorstelling van zaken recht te zetten. Neem bijvoorbeeld eens het jaarverslag van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Normaal gezien niet zo interessant. Zeker niet na onze conclusie vorig jaar dat het MDI zo goed als verslagen is. Desondanks trekt de interpretatie in de media de aandacht. Oncontroleerbare cijfertjes en bewerkte statistieken vormen normaliter al een probleem, maar als het gepaard gaat met veel bombarie om in de media een eenzijdig beeld neer te zetten, dan behoeft de interpretatie een krachtige bijstelling. Wat het MDI doet is zichzelf op de borst kloppen vanwege een vermeende prachtige prestatie en het eigen subsidieslurpende bestaan rechtvaardigen door te stellen dat discriminatie en racisme op het internet vooral moslims treft in het wezen van hun bestaan. Beide beweringen zijn apert onjuist. Meer dan de helft van de moslims is crimineel en richt het geweld met racistische motieven op autochtonen.

Discriminatie: geweld versus typen.

Ongeoorloofde discriminatie en racisme kunnen in theorie zowel allochtonen als autochtonen treffen. Beide groepen hebben immers eigenschappen waarop het onderscheid in gelijke gevallen ongeoorloofd kan plaatsvinden. Wijlen Pim Fortuyn wist ooit tijdens de beroemde nacht het verschil tussen discriminatie van allochtonen en autochtonen prima uit te drukken. "Godverdomme in mijn stad; Turken en Marokkanen. Die niet die Turken en Marokkanen beroven, maar u en mij. Oude vrouwtjes." Hij wilde hiermee duidelijk maken dat als allochtonen en moslims discrimineren, dat vrijwel altijd leidt tot crimineel racistisch geweld jegens blanken. Andersom is er iets heel anders aan de hand. Goed, er zitten een aantal rechtse rukkers op het internet klaar te komen als ze iets lelijks over zwarten en Marokkanen kunnen typen. Dat zal niemand ontkennen, maar let eens goed op het laatste woord van de vorige zin. Typen. Laat dat even bezinken. De ergste activiteit van "extreem rechts" is het gebruik van de schriftelijke dialoog. Extreem rechts bestaat niet.

Feitelijk is hiermee al het zinloze bestaan van een extreem links meldpunt als het MDI reeds aangetoond. Over racistisch moslimgeweld wordt niet gesproken gezien het idee dat het MDI zich erop beroept een meldpunt te zijn voor uitingen op het internet. Wat dachten ze bij de oprichting toen ze konden kiezen tussen de aanpak van racistisch geweld of teksten? Lekker snel subsidie scoren door de weg van de minste weerstand te kiezen en teksten aan te pakken? Werkelijk te achterlijk voor woorden. Nederland staat in brand. Ondertussen lopen er duizenden negers en Marokkanen rond die insteken op blanke landgenoten en wat zegt het MDI? "U discrimineert als u dat zegt." Wie worden er voor de rechter gedaagd? Niet die aap die dat mes gebruikte, maar de journalist die erover durft te schrijven op zijn weblog. Het zal u niet verbazen dat het MDI deel uitmaakt van Stichting Magenta; een extreem linkse organisatie die samen met politieke dhimmi's slechts een doel heeft. Van Nederland een islamitische heilstaat maken inclusief sharia.

Selectieve verontwaardigdheid is hier het wapen dat door hen gebruikt wordt. Over het algemeen zouden we verwachten dat een meldpunt dat zaken over discriminatie in behandeling neemt zich als doel heeft gesteld discriminatie te bestrijden en te voorkomen. Het MDI heeft zijn doel echter zo selectief en nauw gekozen dat er enkel een specifieke groep mensen door geraakt wordt. In beginsel hadden ze moeten kiezen voor een vorm van discriminatie die absoluut prioriteit heeft zoals bestrijding van racistisch geweld. De impact van dergelijk geweld is immers heel groot en iemand kan zich daar zelf niet aan onttrekken. Van een linkse toko mogen we die conclusie niet verwachten. Diep in hun hart weten ze namelijk dat als hun doel bestrijding van geweld zou zijn, hun linkse en allochtone achterban in de bak zullen belanden. Dus richt het MDI zich op internet. Uiteraard met de gedachte dat lange en kritische betogen in vlekkeloos Nederlands vrijwel nooit door allochtonen worden geschreven. Derhalve zijn enkel rechtse webloggers de lul bij het MDI.

De enige rechtvaardiging om de eis van het aanpakken van zaken met de hoogste prioriteit te negeren kan het feit zijn dat twee zaken niks met elkaar te maken hebben. BeŽindigen van oorlog zal waarschijnlijk meer prioriteit eisen dan bestrijding van kleine criminaliteit, maar aangezien die twee niks met elkaar te maken hebben staat er niks in de weg om te pleiten voor minder kleine criminaliteit. Anders is dat wanneer twee zaken wel met elkaar te maken hebben of zelfs door elkaar veroorzaakt worden. Discriminatie is discriminatie. Vinden ze discriminatie van zwarten niet goed, dan moeten ze consequent zijn en discriminatie van blanken even hard afkeuren. Zetten ze een stichting op om discriminatie te bestrijden, dan is het logisch om beiden te bestrijden. Komt het een veel meer voor dan het ander, dan heeft degene met de meeste impact voorrang. Helaas gaat het bij het MDI een tikkeltje anders. Zij definiŽren hun gebied zo dat enkel Nederlanders de klos zijn. Erger nog: zij straffen teksten af die het gevolg zijn van geweld.

Om tot de bovenstaande conclusie te komen overwegen we het volgende. Haat jegens moslims komt volgens het MDI het meest voor. Wie een hekel heeft aan mensen met een andere huidskleur of cultuur, kan echter net zo goed Surinamers, koelies of indianen gaan beledigen. Nederland kent immers minstens 150 verschillende nationaliteiten; elk met een afwijkende cultuur. De vraagt komt dan op waarom zoveel uitlatingen juist over moslims gaan. Diep verborgen in het jaarverslag van het MDI vinden we waarachtig het antwoord. Nieuwsberichten met daarin feiten over door Marokkanen gepleegde misdrijven roepen veel emotionele reacties op. Dan kan het MDI wel van mening zijn dat die reacties stout zijn, maar hier is meer aan de hand. Geconstateerd moet worden dat er dus meestal geen sprake is van puur racisme, maar meer van een uiting die gericht is op het criminele gedrag van moslims; in het bijzonder van Marokkanen en Turken. Opvallend is dat niet de racistische daad, maar het schrijven daarover wordt bestraft.

Zeer dubieus, want als een uiting het gevolg is van crimineel gedrag, dan is de meest logische manier om de uiting te voorkomen het stoppen van dat gedrag. Zeiken over de uiting is veelal de omgekeerde wereld. Wetten ter bescherming van discriminatie richten zich juist op het feit dat iemand in zijn fundamentele waardigheid wordt aangetast zonder dat hij daar iets aan kan doen. Criminelen hoeven derhalve geen bescherming te verwachten aangezien zij het met hun gedrag in feite zelf uitlokken. Iemand die "vuile geitenneuker" roept tegen willekeurige moslims uit haat, zal mogelijk een strafbare uiting hebben gedaan. Wie hetzelfde roept nadat hij is neergestoken door een bontkraagje of leest over de afschuwelijke misdaden die grote groepen moslims plegen in zijn land, zou ons inziens niks te vrezen moeten hebben. Hij haat immers geen moslims; hij haat het gedrag van criminele moslims. Bij het MDI snappen ze niet wat context is. Zij vissen naar losse woorden. Misdefinitie veegde daar in de rechtszaal de vloer mee aan.

Analyse MDI-fascisme.

Voor het MDI geldt een hele andere werkelijkheid zoals ze neerzetten in hun jaarverslag. Thans helpen we ze graag weer uit de droom. De eerste misvatting is al te vinden bij de interpretatie van het verwijderingspercentage. Iemand doet een melding, het MDI mailt een verzoek tot verwijdering en als de uiting verwijderd wordt is dat een succes. Een succes waaraan het MDI status denkt te ontlenen, maar wij denken er anders over. Adolf Hitler had vroeger 100 % succes kunnen claimen: iedereen luisterde naar hem. Nogal wiedes, want iedereen kende de consequenties. Van hetzelfde principe maakt het MDI gebruik. Iedereen weet dat zij bij justitie onder het bureau zitten en aangifte tot een zaak kan leiden. Veel websites voelen zich daardoor geÔntimideerd en verwijderen alles. Strafbaar of niet. Ons inziens is de strafbaarheid leidend. Bekijken we de situatie nader, dan merken we iets raars op rondom de verzoeken om uitingen te verwijderen. De verzoeken zijn om te intimideren. Strafbare zaken worden anders afgehandeld.

Aangifte doen van strafbare uitingen vereist in beginsel geen verzoek tot verwijdering. Logischerwijs zou het MDI dus alle strafbare uitingen meteen naar justitie kunnen brengen. Met de verzoeken tot verwijdering kiezen ze een andere weg. "Eerst proberen om het via een mail weg te krijgen, anders blijft het zolang erop staan," is hun redenering. Dat kan, maar dan zouden we mogen verwachten dat ze altijd eerst een mail sturen. Slechts in 80 % van de gevallen gebeurt dat. Daarom komt het vermoeden boven dat ze in 80 % van de gevallen juridisch gezien geen poot hebben om op te staan en het daarom via intimidatie per mail proberen. De overige 20 % zijn gevallen die zij willen zien hangen zonder waarschuwing. Lekker fascistisch de politie erop afsturen zodat de schrik er goed in zit. Dit overkwam onder andere rechtser.com en Gregorius Nekschot. Ons inziens is een uiting niet strafbaar zolang de rechter er niet over gesproken heeft. In dat licht is het MDI volstrekt waardeloos.

Kijk voor de grap eens naar het aantal zaken dat ze voor de rechter brengen. Ruim 1000 uitingen per jaar die ze strafbaar achten en wat gebeurt er? Nul komma nul rechtszaken in 2007. Voor 2008 zit de jubelstemming er goed in. Maar liefst 4 hele zaken. Tjonge, tjonge, 1000 strafbare uitingen en 4 zaken. Doen ze goed. Zo goed dat een zaak meteen in een vrijspraak eindigde. De overige 3 zaken zijn om u dood te lachen. Een Turk die homo's doodwenst zoals zoveel moslims dat doen, een minderjarige die tevens terecht stond voor openlijke geweldpleging en rechtser.com die in hoger beroep zeker vrijspraak had gekregen. Opbrengst? Twee werkstraffen en een boete. Gruwelijk, om bang van te worden. Overigens zijn ze met de jaartelling in de war. De zaak van gebruiker Joshadam van het voormalige polinco.net leverde in 2008 vrijspraak op. Media halen door toedoen van het MDI echter de zaak Misdefinitie aan die in april 2009 eveneens tot vrijspraak leidde. De berberaap-uiting was ons werk. Onze website durven ze omwille van gezichtsverlies niet te noemen.

Andere zaken hadden evenmin succes. Toen een radicale imam op z'n teentjes was getrapt vanwege een aantal cartoons, zorgde het MDI ervoor dat cartoonist Gregorius Nekschot door een arrestatieteam van 10 man uit zijn huis werd gesleurd. Vier jaar na de aangifte is er nog steeds geen zaak tegen hem. Geenstijl.nl moest eveneens komen opdraven. Ook hier laat justitie het verder afweten. Hindoefundamentalist Dewanand blijft buiten schot omdat het OM denkt dat de man geestelijk gestoord is. Overige zaken zullen wellicht nooit voor de rechter komen of in een enkel geval hooguit leiden tot een korte werkstraf. Elk jaar ontvangt het MDI minstens 150.000 euro aan subsidie voor dit gedoe dat fatsoenlijke mensen enkel tot last is. Van dat geld hebben ze onder andere een nieuwe website gebouwd in 2008 zodat wannabe NSB'ers beter geÔnformeerd worden hoe ze ook bij de Waffen-MDI kunnen komen. Melden heeft zin zeggen ze dan. De hoeveelheid gewonnen zaken zeggen echter totaal iets anders.

Justitie zou op een gegeven moment toch door moeten krijgen dat het spel dat ze via het MDI spelen nooit tot effectief goede resultaten kan leiden. Hoe komt het dat het MDI toch zoveel voet onder de grond krijgt bij de openbare aanklagers? De belangrijkste verklaring is dat justitie keihard belanghebbende is bij die fascistenclub. Wellicht verbaast het u niks als we u melden dat het MDI en de overkoepelende stichting Magenta een arm in de reet hebben van het Ministerie van Justitie en VROM. Verder heeft het MDI toestemming om bij de opsporingsdiensten aan, wat zij noemen, "deskundigheidsbevordering" te doen. Zeer ongewenst. Feitelijk komt het er dus op neer dat een private organisatie, die geen flikker te vertellen dient te hebben, bij politie en justitie op de koffie komt om eens haarfijn uit te leggen wat nou strafbare discriminatie is. Daar falen ze jammerlijk in. Keer op keer vangen ze bot in de rechtszaal, maar het gespuis doet net alsof hun trainingen maatschappelijke relevantie hebben. Niet dus.

Overweging.

Qua gedrag zijn clubjes als het MDI te beschouwen als gevaarlijke criminele organisaties. Verreweg de meeste van hun activiteiten missen juridische grondslag waardoor ze het moeten hebben van intimidatie. Gokkende dat de naam MDI dezelfde associaties oproept als een officiŽle opsporingsdienst trachten ze de gedachten-Gestapo uit te hangen waar iedereen voor moet zwichten. Zegt u iets dat het MDI niet leuk vindt? Dan heeft u pech, want het is verwijderen of politie aan de deur. Stalin zou trots geweest zijn als hij zoiets had kunnen beheersen. Discussies aangaan met fascistisch tuig blijkt niet mogelijk te zijn. Verwijderen of werkstraf. Andere opties zijn er niet. Terwijl van elke 1000 mails die ze sturen er hooguit 3 voor de rechter komen. Kennelijk zijn de andere 997 niet strafbaar, dus zou het redelijk zijn om te verwachten dat het MDI een deugdelijke motivering geeft. Dat kunnen ze niet. Wist u dat criminele berberapen die mensen achter een website bedreigen heel vaak bekend zijn bij het MDI? Alsof ze worden betaald om zo te doen.

Gehoorzamen of maatschappelijk kapot worden gemaakt. Duidelijker kan het bestaan van fascistische methoden niet aangetoond worden. Dit mag niet en kan niet in een vrij land. Tot onze spijt zien we dat zelfs grote websites als geenstijl.nl aanvaarden dat mannetjes van het MDI hen zeggen wat ze wel en niet mogen schrijven. Een mailtje en weg is de uiting. Mensen zullen moeten begrijpen dat hieraan toegeven impliceert dat het steeds erger gaat worden. Zodra er de situatie gaat ontstaan dat een mailtje van het MDI voldoende is om uitingen te verwijderen die niet eens strafbaar zijn, kunnen kritische weblogs de deuren wel sluiten. Bij onwelgevallige websites zullen ze doorgaan met verzoeken sturen totdat de hele website leeg is. Niet omdat de website strafbaar materiaal bevat, maar omdat de politieke boodschap hen niet aanstaat en u toch wel gehoorzaamt uit angst. Moeten we dat laten gebeuren? Hierop is het antwoord keihard NEE! Misdefinitie roept u op om u niet te laten intimideren en verzoeken van het MDI te negeren.

Door hun zinloze bestaan en onaanvaardbare acties is het gerechtvaardigd de zogenaamde anti-discriminatiebureaus te diskwalificeren. Doel van dat soort organisaties is niet het bestrijden van de ergste vormen van discriminatie, maar het uithangen van de censuurpolitie op websites die hen niet bevallen. Altijd zijn het de rechtse webloggers die de klos zijn. Dat kunnen ze ontkennen door te zeggen ook meldingen te krijgen van andere websites, maar feit is dat er nog nooit een linkse fascist dan wel allochtoon die Nederlanders in hart en nieren discrimineert voor de rechter is gebracht. Terwijl het internet toch vol staat met discriminerende uitingen jegens autochtonen. Over scholen die homo's discrimineren horen we ze ook nooit. Om nog maar te zwijgen over het anti-blankenbeleid dat Ter Horst voert bij de politie. Blanken zijn degenen die in eigen land gediscrimineerd worden. Bloot staan aan agressieve allochtonen is discriminatie. Ga daar eens achteraan. Tot die tijd kan het MDI de verzoeken in hun hol stoppen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.