Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 26 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

362 Marokkanen koloniseren met schijnrelaties
361 Van CBR TOP naar flop
360 Linkse geldverspilling breekt af
359 Eigen haard is IsraŽl waard
358 Misdefinitie.nl wenst u een vrij 2009
357 Christenfundamentalistische homohaat
356 Politiehonden aan het werk
355 Motiveren met Reflect-CTC (deel 2)
354 Extreemrechts is extreem links
353 Goed de klos op Google
352 Hypocriet protesteren voor het eigenbelang
351 "Groene" belasting massaal misbruikt
350 Vreemde voorliefde voor kinderspul
349 "Kapitalisme" onder vuur
348 T-shirt tegen watjespolitie
347 Hitler-vergelijking: "Foutje, bedankt!"
346 PvdA wil etnische zuivering
345 Motiveren met Reflect-CTC
344 Tijd voor hard asielbeleid
343 Verkeerspolitie zelf de wegmisbruikers

347 # Hitler-vergelijking: "Foutje, bedankt!" #
Gepost door Misdefinitie op 07-11-2008 om 14:35.
Respect is iets dat u moet verdienen. Een absolute voorwaarde om van de meest elementaire vorm van respect te kunnen genieten is normaal doen. Geen filosofisch gedoe, maar "gewoon" normaal met gezond verstand. Heel makkelijk. Wanneer mensen ons met rust laten, dan laten wij hen met rust. Wie ons fatsoenlijk benadert, kan een fatsoenlijke benadering terug verwachten. Voor extra respect in de zin van bewondering moet logischerwijs iets meer gedaan worden. U hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om dat te begrijpen. LinksgeŲriŽnteerden hebben echter nogal de neiging om het om te draaien. Zij gaan er vanuit dat ze sowieso respect verdienen. Al staan zij en hun buitenlandse achterban er nu niet bepaald om bekend ook maar enig nut te hebben in de maatschappij. Om anderen ook deelgenoot te maken van hun opvattingen is propaganda nodig. Jeroen Dijsselbloem (PvdA) beweerde in de Tweede Kamer dat respect een links thema is. Voor links betekent respect het als racist neerzetten van andersdenkenden met behulp van een Hitler-vergelijking.

Foutje, bedankt!

Scholen behoren neutrale en objectieve informatie te doceren zonder politieke kleuring. Vooral als het om opvattingen gaat die het ontwikkelen van belangrijke sociale vaardigheden nadeling kunnen beÔnvloeden. Goede vaardigheden worden namelijk gevormd door een langdurig proces van met elkaar omgaan en corrigeren. Niet door indoctrinatie met door socialisten verdraaide onzin. Desondanks vond de Stichting Dag van Respect het nodig om een lesboek te verspreiden met linkse propaganda waarin fractieleider Geert Wilders wordt neergezet als gewetenloze racist die een hekel zou hebben aan "mensen die er anders uitzien". Vervolgens wordt zijn film Fitna vergeleken met het boek "Mein Kampf" van Adolf Hitler. Met overduidelijk de bedoeling om een parallel te trekken tussen Wilders en Hitler in de hoop dat de jeugd gaat denken dat de PVV door en door slecht is. Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) reageerde met de strekking: "Foutje, bedankt. Ze rectificeren wel en daarmee is het afgedaan".

Wel godverdomme! Zodra wij iets schrijven waar mensen het niet mee eens zijn, worden we verketterd en belanden we bij justitie op het bureau. Door het haatzaaien en beledigen te noemen hangt ons een gevangenisstraf van minstens een jaar boven het hoofd. Wanneer een linkse staatssecretaris een linkse multiculti-club als Stichting Dag van Respect financiert en daarmee in staat stelt een democratisch gekozen politicus te vergelijken met een massamoordenaar uit de vorige eeuw, is er slechts sprake van een "ongelukkige vergelijking" of formulering. Stel dat iemand in de Kamer socialistische fractievoorzitters zou vergelijken met communistische dictators die tientallen miljoenen doden op hun geweten hebben, zegt dat de holocaust net een sprookje van Hans Christian Andersen is dat verzonnen is door joden of Hirsch Ballin terecht neerzet als fascist. Vinden ze dat ook slechts ongelukkige vergelijkingen? Natuurlijk niet. Wilders hebben ze al voor minder geÔntimideerd, besodemieterd en vervolgd.

Schuiven met verantwoordelijkheid.

Een ding moeten we de socialisten nageven. Ze zijn heel sluw en weten dondersgoed wanneer ze de boot in kunnen gaan. Onder normale omstandigheden zullen ze altijd proberen om onacceptabel gedrag te ontkennen, drogredenaties te gebruiken om het te verbergen of degene die het naar voren brengt belachelijk te maken door hem te stigmatiseren. Vaak is dat mogelijk en hebben wij een heel artikel nodig om het ingewikkelde proces voor u inzichtelijk te maken. Soms ligt het er echter zo dik bovenop dat het hier om een vooropgezet plan gaat dat die mogelijkheid hun ware aard zou verraden. "Fitna" is overduidelijk geen "Mein Kampf" en Wilders gedraagt zich overduidelijk niet als de bekende man met het snorretje. Feitelijk hadden ze twee keuzen. Roepen dat de suggestie dat er vergeleken wordt met Hitler totale onzin is of vasthouden aan de smoes van de ongelukkige formulering. Laten we elkaar geen mietje noemen. Iedereen weet dat het hier gaat om een Hitler-vergelijking om de PVV bewust te schaden.

Toegeven onder valse voorwendselen is een van de vele constructies die socialisten aanwenden om hun idiote gedrag te rechtvaardigen. Hoe gaat het in zijn werk? De eerste stap is toegeven met een bagatellisatie. Natuurlijk is er net iets onacceptabels gebeurd, maar door het belachelijk te maken tot een iets verkeerde formulering, is er al niks meer aan de hand. Vervolgens zeggen ze dat het inderdaad onacceptabel was, maar makkelijk verholpen kan worden. Namelijk door een simpele rectificatie. Daarmee is het verhaaltje uit, want er is immers een oplossing voor het geconstateerde probleem gekomen. De oplettende lezer zal een aantal dingen hebben opgemerkt. Beledigen is een strafbaar feit. Het zou een bizar effect geven als rectificaties als "o sorry, dat mochten we niet zeggen" en "oepsie, dat was verkeerd geformuleerd" strafbare feiten teniet kunnen doen. Waanzin. Dit zijn socialistenpraktijken, maar volgens ons is dat gewoon verboden.

Misschien bent u van mening dat wij rare manieren hebben om standpunten over te brengen, maar we willen u wijzen op de consequenties van de socialistische manieren van handelen en redeneren. Zou dit de gangbare manier van werken worden, dan worden uitingen pas bestraft op het moment dat er commotie ontstaat als klokkenluiders zoals Eric Stam aan de bel trekken. Negen van de 10 keer gebeurt dat niet en gaat iedereen vrijuit. Dijksma laat weten dat ze de opdracht heeft gegeven om een inlegvel ter rectificatie naar alle scholen te sturen die het pakket hebben ontvangen. Alsof dat zoden aan de dijk zet. Inmiddels is het lesboek vrijwel overal behandeld en zijn onze kinderen van hooguit 10 en 11 jaar vergiftigd met die linkse propaganda. Scholen gooien het inlegvel nu gewoon weg als zijnde rotzooi. Het leed is al geschied. Die rode flikkers krijgen daarmee het signaal dat ze het gif gewoon moeten inspuiten. Zelfs als hun handelswijze wordt ontdekt, wordt de schade nooit meer teruggedraaid.

Ministers en staatssecretarissen hebben echter verantwoordelijkheid over hetgeen wat er onder hun leiding gebeurt. Dijksma maakt zich daar echter wel heel makkelijk vanaf. Volgens haar staat de vrijheid van onderwijs het niet toe dat de overheid zich van te voren bemoeit met de inhoud van het lesmateriaal. Daarom neemt zij als staatssecretaris geen kennis van de inhoud en kan ze volgens haar eigen redenering niet verantwoordelijk zijn voor de Hitler-vergelijking. Wat een onzin. Een opdrachtgever die een moordenaar de opdracht geeft om iemand te vermoorden, is minstens net zo schuldig. Ook als zij niet weet hoe de moord plaatsvindt. De stichting staat bekend als een extreem linkse multiculti-toko die het volk wil heropvoeden. Bosma wees erop dat Mevrouw Bierman, de directeur, de capitulatieverklaring "Benoemen en bouwen" van Doekle de Dhimmi ondertekende en zich tevens aansloot bij het manifest "Ein reich, ein FŁhrer" dat niet wil dat er eisen aan allochtonen worden gesteld. Moedwillig financiert het kabinet deze extreem linkse zooi en is daardoor in elk geval medeverantwoordelijk.

Wie een pyromaan de beschikking geeft over vuur, is wel degelijk verantwoordelijk voor de gevolgen. Links heeft weer eens laten zien wat respect voor hen betekent. Nederlanders moeten buitenlanders gehoorzamen en naar de pijpen van hun cultuur dansen. Willen mensen dat niet, dan mogen ze uit "respect" worden neergezet als massamoordenaars. Zonder enige schaamte pompen ze extreem zieke gedachten in de hoofden van onze kinderen. Als opdracht- en geldgever is het kabinet wel erg achterbaks bezig door te stellen dat zij er niks aan kunnen doen vanwege de vrijheid op onderwijs. Waarom kunnen wij geen lesmateriaal kwijt op scholen? Omdat wij niet kunnen zeggen dat we namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen handelen. Dus de eerste stap is het afnemen van imago. Verder is de overheidssubsidie misbruikt. Die kan teruggevorderd worden. Dijksma stelt dat het OC & W geen subsidie meer gaat geven. Dat is niet genoeg. Middels vage constructies voorziet de PvdA ze nog altijd van geld.

De juiste vergelijking?

Typisch het gedrag van socialisten. Er gebeurt iets en ze schuiven de verantwoordelijkheid af op anderen. Kunt u, zonder te spieken in andere artikelen, aangeven wat hun volgende stap is? Juist, ze proberen het zo te draaien alsof Wilders het zelf heeft uitgelokt. Boris van de Ham (D66) verkondigde in de Kamer dat vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog altijd fout zijn. Eigenlijk vindt Boris het allemaal de schuld van Wilders, want hij begon met het vergelijken van de koran en Mein Kampf. Echt waar, we worden helemaal flauw van die hersenloze linkse retoriek. Laten we nogmaals een poging doen om het een en ander te verduidelijken. Het kenmerk van een vergelijking is het feit dat de te vergelijken objecten dezelfde eigenschappen hebben. Meestal in een bepaalde context. Vaak gebruiken we een analogie met grotendeels dezelfde eigenschappen om te kunnen vergelijken. Helaas vereist dat wel abstract denkvermogen. Iets wat nogal eens ontbreekt in de linkse politiek.

Vergelijkingen moeten wel kloppen. Wilders in verband brengen met Hitler is waanzin. De PVV-leider heeft geen 6 miljoen mensen laten vermoorden. Adolf Hitler wellicht ook niet, maar dat is een andere discussie. Fitna gelijkstellen aan Mein Kampf getuigt ook niet van enig intellect. Fitna is een compilatie van terroristische en criminele activiteiten van moslims. Mein Kampf is echter een autobiografie gecombineerd met politieke beschouwingen over een wereld zoals hij volgens de auteur had moeten zijn. Zulke vergelijkingen zijn per definitie te achterlijk om te overwegen. Deed Wilders dan niet hetzelfde met de koran en Mein Kampf? Nee, hij stelde niet dat de inhoud met elkaar vergeleken kon worden. Zijn vergelijking speelde in de context van het verbieden van boeken. Herdruk en verkoop van Mein Kampf is verboden. Als we vragen waarom, dan zegt men jodenhaat. Jodenhaat is dus een verbodscriterium. De koran bevat 10 keer zoveel jodenhaat. Waarom wordt dat boek dan niet verboden? Tussen legitieme vergelijkingen en drogredenaties van socialisten zit een wereld van verschil.

Overweging.

Het lijkt erop alsof de ratten aan de linkerkant van het politieke spectrum een nieuwe constructie hebben gevonden om in te zetten als hun daden niet via de klassieke lieg- en bedriegmethoden verbrogen kunnen worden. "Ja, we hebben een idiote vergelijking gemaakt. We rectificeren later en laten het hierbij, want het is niet onze verantwoordelijkheid." Klinkt als: "Ja, we zijn racisten. We rectificeren later en zijn niet verantwoordelijk." Of als: "Ja, we zijn pedofielen. We sturen de ouders later wel een kaartje." Snapt u ons punt? Laat u vooral niet in de luren leggen door dat gespuis. Hun redeneringen deugen niet. Zij laten dingen gebeuren die het daglicht niet verdragen en komen er nog mee weg ook. Zelfs Martin Bosma (PVV) die de kamervragen stelde raakte van slag en stamelde dat hij wel wat kon met de reactie van de staatssecretaris. Overige partijen staken ook een veer in haar kont om haar te prijzen voor haar "kordate" optreden. Stigmatisatie brengt levens in gevaar. De lichtzinnige omgang met het onderwerp heeft ons zwaar geschokt.

Geen wonder dat linkse propagandamakers zo te werk gaan. Ze beledigen, publiceren, weigeren te rectificeren en tegen de tijd dat er commotie ontstaat is de schade zo groot dat een rectificatie ook niks meer uitmaakt. Een rechtse schrijver zou meteen opgepakt zijn door de politie. Het is niet voor het eerst dat socialisten zich hier toe verlagen. Wethouder Hennah Buyne moest opflikkeren nadat zij in Wilders in een lesbrief had neergezet als populist die meer aanhang probeert te krijgen middels belediging en racisme. Uitgeverij Noordhoff beweerde in een schoolboek dat de moordenaar van Pim Fortuyn een onbekende was. Waarschijnlijk omdat ze hun "collega" Volkert van der Graaf geen extreem linkse milieuactivist wilden noemen. Moeten we dit zomaar accepteren? Nee, natuurlijk niet. Onze kinderen zijn te belangrijk en te kwetsbaar om bloot te stellen aan socialistische wanen. Linkse propaganda is een hardnekkig probleem dat met alle mogelijke middelen bestreden dient te worden.

Opvallend is de constatering dat de socialistische aanhang altijd de mond vol heeft over vrijheden op het moment dat ze met het hoofd op het blok liggen. Tegen rechtse webloggers wordt altijd gezegd dat de grenzen van vrijheden bepaald worden door de door hen verzonnen waardeloze sociale constructen als belediging. Hypocriet als ze zijn, zijn die grenzen verdwenen op het moment dat zij dat nodig achten. Op internetfora proberen idioten het probleem te bagatelliseren door te zeggen dat het onder de vrijheid van meningsuiting valt. Niet beseffende dat ze door hun IQ van een doperwt niet kunnen bevatten dat er een verschil bestaat tussen mening en feit. Feiten verdraaien geeft een leugen; geen mening. Dijksma probeert onder haar verantwoordelijkheid uit te komen door te stellen dat ingrijpen pas mogelijk is na de vrijheid van onderwijs ter discussie te stellen. Bullshit. Het financieren van extreem links heeft niks met de onderwijsvrijheid te maken. Misdefinitie vindt dat zulke propaganda en belediging strafrechtelijk vervolgd moet worden, de stichting alle ontvangen gelden terug moet betalen en Dijksma moet ophoepelen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.