Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 29 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

302 Andermans standpunt als eigen fout toegeven
301 Links in paniek: alles moet zwart
300 School straft slachtoffers pesten
299 Eerdere discriminatie breekt de politie op
298 Gedrocht Belastingdienst is schijnconstructie
297 Moddergooien verbergt de schijn
296 Deep throat in de inquisitie
295 Situatie HWC escaleert door blunder rector (6)
294 Nederland als totalitaire politiestaat (7)
293 Misstanden geen juridische aangelegenheid
292 Links populisme (4)
291 Krakers en milieuradicalen
290 Diploma's steeds minder waard
289 You niggers listen now (*)
288 HvA laat studenten surveilleren
287 Lange tenen en kleine pik hard aanpakken
286 "Liever witte elite dan vuile islamieten"
285 Misdefinitie.nl wenst u een positief 2008
284 Heisa in de media om Wilders
283 Hey there mr muslim, merry fucking Christmas!

301 # Links in paniek: alles moet zwart #
Gepost door Misdefinitie op 22-03-2008 om 23:10.
Racisme en discriminatie zijn termen die ooit bedacht zijn om te voorkomen dat ongewenste gasten massaal belaagd en uitgezet zouden worden. Nog wat later kregen de termen de status van een sociaal construct waarmee enkel het roepen al voldoende is voor het verkrijgen van extra rechten. Daarmee konden negers zelfs achterin dezelfde bus gaan zitten als het volk. Tegenwoordig gaat het steeds verder en wordt het construct racisme misbruikt om te rechtvaardigen dat grote groepen buitenlanders ons land bedreigen. Het socialisme vecht hier met een bekend dilemma. Allochtonen binnenlaten en faciliteren zorgt weliswaar voor meer stemmers, maar zelf willen ze liever niet tussen de zwarten zitten. De grens is allang bereikt. De bevolking stribbelt tegen. Links is in paniek en begint harder dan ooit te schreeuwen dat er sprake is van discriminatie.

Zwart maken.

Engelsen spreken Engels, Fransen spreken Frans, Duitsers spreken Duits en Nederlanders spreken Nederlands. Simpel, helder en duidelijk. Toch worden de eerste drie meestal wel voor waar aangenomen, maar staat het laatste punt regelmatig ter discussie. Nederland stond van oudsher prima op de kaart. Harde werkers, goede handelaren, prima baggeraars en bruggenbouwers, meesters in de techniek, een prachtige kenniseconomie, mensen die trots konden zijn op hun vaderland en een rijke gezamelijk beleefde historie. Onze cultuur vormde onze identiteit en waar we ook kwamen konden we laten zien dat het een eer is om Nederlander te zijn. Daarom is het onacceptabel dat een stelletje apen en hun socialistische landverraders er alles aan doen om ons land zwart te maken.

Zo gaat het al tientallen jaren. Links laat allochtonen binnen als hersenloos stemvee zodat ze de macht kunnen houden, de bevolking prostesteert en wordt vervolgens net zo lang gedemoniseerd totdat iedereen zijn mond houdt en er weer niks aan gebeurt. Ondertussen gaat de islamisering en het steeds zwarter worden van Nederland gewoon door. Begrijp ons niet verkeerd. We hebben geen hekel aan allochtonen, maar we hebben een hekel aan het feit dat de aanwezigheid van grote groepen allochtonen onze cultuur en ras bedreigt. Stelt u zich eens voor dat we in een typisch moslimland miljoenen christenen en atheļsten zouden willen huisvesten die allemaal onze manier van leven gaan opdringen. Dan wordt er ook niet gesproken over racisme, maar over het vernietigen van een cultuur en een volk.

We vinden het niet kwalijk dat er Arabieren bestaan, maar dan wel in hun eigen land. We vinden het namelijk wel erg dat door de aanwezigheid van dat volk in Nederland er alles aan gedaan wordt om de boel te islamiseren en te onderwerpen. Op het oog onschuldige voorstellen leiden in combinatie met elkaar tot bizarre uitwerkingen. Zo bestaan er al Turkse en Marokkaanse televisiezenders op de Nederlandse kabel en hebben de publieke omroepen met de NPS een heuze moslimomroep geļntrodoceerd. Met door de overheid gesubsidieerde schotels kunnen allochtonen (haat)zenders uit hun eigen land ontvangen. Toch is het allemaal niet genoeg. Thans is het onsmakelijke plan weer geopperd om ook van RTL 8 een Arabische indoctrinatiezender te maken. Zij mogen wel vinden dat onze televisie te blank is, maar wij hebben tegenwoordig niet meer het recht televisie te kijken zonder dat er weer zo'n excuuszwarte op de buis verschijnt.

Het probleem is niet zo zeer dat er een buitenlandse zender op de kabel komt, maar dat dit soort dingen massaal worden ingevoerd. Niet eenmalig, maar tientallen en honderden keren. Feit is dat het alsmaar doorgaat zonder dat deze tsunamie een halt toegeroepen wordt. Steeds blijven de linkse landverraders roepen dat er te weinig zogenaamde diversiteit is in de media. Grove leugens, want wie de media bekijkt zal moeten beamen dat het niet meer mogelijk is te kijken zonder geforceerd geconfronteerd te worden met de multiculturele samenleving. Alles is zwart tegenwoordig. Mogen wij ook nog een stuk land voor onszelf? Voor onze mensen die onze taal spreken en niet een of ander bekakte Marokkaanse tongval? Godverdomme, in ons land kunnen we onze reet niet keren of we moeten kennis nemen van de opdringerige aanwezigheid van allochtonen. Genoeg is genoeg!

Verzet is geen racisme!

Een aantal van u zullen nu wel uit hun vel springen en roepen dat wij een stelletje racisten zijn, maar die bewering is snel van tafel te vegen. Als de mening dat er te weinig diversiteit is toegestaan is, dan mag de mening dat er teveel diversiteit heerst ook. Mogen linkse en allochtonen streven naar een zwart Nederland waarin alle mediakanalen zijn omgedoopt naar Arabische haatzenders, dan is het ook toegestaan dat er groepen mensen streven naar een blank Nederland behoud van hun eigen cultuur en identiteit. Decennia lang probeert links van andere meningen een gedachtenmisdaad te maken. Zodra de term "racisme" valt denken mensen niet meer na en ontstaat er een heksenjacht op degenen die beschuldigd worden. Uitgangspunt van die linkse ratten is dat als zij iemand als racist kwalificeren, het wel een nazi moet zijn. Nog nooit hebben wij echter in Nederland mogen vernemen dat een van racisme beschuldigde Nederlander daadwerkelijk racistische acties hebben ondernomen.

Dat racisme jegens buitenlanders zou bestaan is waarschijnlijk even waar als de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt ons verstandig daar even niet verder op in te gaan. Tot onze vreugde is het Nederlandse volk steeds minder bereid om de vernietiging van ons land zomaar te accepteren. Natuurlijk, ze durven zich niet te laten zien op demonstraties van nationaal socialisten omdat ze anders in hun persoonlijke leven in grote problemen kunnen komen. Toch merken we dat het volk stilzwijgend laat merken het niet eens te zijn met de rode fascisten die zich, om verwarring te zaaien, anti-fascisten noemen. Dat was ook wel te merken tijdens de anti-Wilders demonstratie op de Dam op 22 maart 2008. Er kwam nauwelijks iemand opdagen. Wie wel aanwezig was, was daar gewoon Paasinkopen aan het doen. Nederland geeft daarmee een overduidelijk signaal af dat het afgelopen moet zijn met het linkse allochtonenknuffelen.

Wegblijven bij cruciale demonstraties van de vijand mag dan wel een goed middel zijn om anoniem aan te geven in het Verzet te zitten: daadwerkelijk handelen voor volk en vaderland is nog veel beter! Houd u zich echter vooral aan de wet en verlaagt u zich niet tot het gewelddadige gedrag van die landverradende ratten. Natuurlijk kan zoiets niet opgemerkt blijven. Aan de socialistische zijde proberen ze steeds meer maatregelingen door uw strot te duwen. Bijvoorbeeld als het gaat om uw schoolkeuze. Zwarte scholen zijn zonder uitzondering slechter dan blanke scholen. Iets wat met het verlaagde intelligentieniveau van zwarten een slechte taalkundige beheersing te maken heeft. Daarom moet uw blanke zoon of dochter naar een zwarte school om te mengen zodat iedereen gemiddeld even dom blijft. Links is echter in paniek: Nederland walgt van zwart en laat zwarte scholen massaal links liggen.

Mensen pikken het niet langer. Iedere Nederlander met een blanke dochter wil het beste voor zijn kind. Zelfs Wouter Bos die, uit pure walging voor zwarten, zijn dochter naar een blanke school stuurt. Geert Wilders heeft al eens tegen de linkse lieden in het kabinet gezegd dat ze eens moeten stoppen met zeuren over racisme en hun kinderen eens naar een zwarte school moeten sturen zodat ze weten waar ze over praten. Schijnheilig als die flikkers zijn gaan hun kinderen gewoon naar een blanke school. Terwijl uw kinderen bloot staan aan de linkse indoctrinatie en bij het thuiskomen praten als zo'n rifaap.

Links in paniek: alles moet zwart.

Laten we weer even terug gaan naar de ware bedoelingen van de socialistische machine. Ons land zwart maken levert hen stemmen op, maar gaat het over een bepaalde grens heen dan krijgen de allochtonen hier de macht en hebben die linkse joden gekken niks meer te zeggen. Links moet er dus voor zorgen dat het land wel zwart genoeg is om de blanken te onderdrukken, maar nog blank genoeg zodat ze de controle kunnen houden. U raadt het al: die imbicielen zijn te hersenloos om dat principe te begrijpen. Ze raken in paniek nu steeds meer mensen zich afkeren van hun principes en ook wel door hebben dat indirecte vormen van racisme, uit walging zwarte scholen de rug toe keren, voor hen een oplossing is. En wat doen ratten in het nauw? Er nog harder tegenaan gaan. Witte school kiezen? Prima, zorgen zij er toch gewoon voor dat alles gemengd wordt en er geen witte scholen meer bestaan?!

De constatering dat juist de dwazen die een ander een racist noemen het vaakst met ras en huidskleur bezig zijn is te achterlijk voor woorden. Leerlingen door elkaar mengen omdat scholen te zwart zijn: dat is pas racisme! Van alle scholen een bruine smeerboel maken puur uit ideologische overwegingen. Dat is pas racisme. Niet alleen jegens de blanken die geen enkele school meer voor zichzelf hebben, maar ook jegens de allochtonen die ook hun identiteit verloren zien gaan in een vieze eenheidsworst die we geen van allen willen. De boosdoeners in de politiek trekken zich daar niks van aan. Gewoon doorgaan met die achterlijkheid lijkt het motto daar te zijn terwijl ze er alles aan doen om hun gelijk aan te tonen. "Discriminatie!" roepen ze terwijl ze hun oude trucje "Marokkaan naar volle kroeg sturen die dan geweigerd wordt" weer opvoeren.

"De politie moet meer allochtonen knuffelen anders zijn rampen niet meer te overzien!" schreeuwen anderen. Ondertussen krijgen die linkse dwazen het erg warm. Aan iedereen die het horen wil doen ze een oproep om toch maar te bewijzen dat de Nederlanders zo racistisch zijn. Zo wenst de politie meer aangiftes als het gaat om racisme en eist Ter Horst meer allochtonen bij de politie. Wel ja, maak alles maar zwart. Dan zullen de blanken vertrekken en is het nooit meer oorlog. Alsof ze elkaar in het Midden Oosten niet het hoofd van het lijf knallen.

Een probleem?

Al met al is hier iets interessants aan de gang. Burgers krijgen door dat racisme geen misdaad is, maar handelen uit zelfbescherming en voor behoud van de eigen identiteit. Een gevoel van walging is niet te onderdrukken door een Grondwet. Het gevoel superieur te zijn ten opzichte van anderen en te walgen van een ander ras zit bij iedereen, ook bij allochtonen, diep in de hersenen geworteld. Kan een wet het strafbaar maken als het lichaam rilt als het koud is? Zweet als het warm is? Walgt als het iemand van het andere ras ziet? Juridisch wel, praktisch niet. Al pakken ze mensen meestal op omdat ze hun gevoelens ook openbaren door het op te schrijven. Daarbij maakt het niks uit of het feitelijke gedrag van echte racisten 100 maal erger is. Toch blijft het als het om Nederlanders gaat bij een rondje omlopen en een andere school zoeken. Echt racisme met geweld treft u enkel en alleen aan bij allochtone radicalen die dreigen een ander te vermoorden puur om het feit dat hij niet in zijn ideologie gelooft.

Waarschijnlijk zijn we getuige van de laatste stuiptrekkingen van twee groepen die ons land niet gunstig gezind zijn: linkse landverraders en overheersende radicale allochtonen. Aan de linkerkant doen ze wanhopige pogingen om met behulp van het beproefde construct discriminatie nog een aantal multiculturele dwaasheden erdoor te krijgen in de hoop dat alles zo zwart is dat we niet meer terugkunnen. Jammer voor hen heeft de bevolking door dat de dwazen in de politiek het geld hebben hun kinderen wel naar de laatste blanke scholen te sturen. Met als gevolg dat ze worden gedwarsboomd. Radicale moslimorganisaties proberen met een demonstratie rechtsdenkenden te demoniseren. Ook dat lukt niet goed meer omdat zelfs de mensen die tegen Wilders zijn laten weten ook tegen de extreem linkse idioten en radicale moslims te zijn. Kameraden, geef de strijd niet op. Het Verzet was vroeger ook niet geliefd, maar kreeg uiteindelijk de vrijheid waar het voor gevochten heeft.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.