Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 30 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

282 Verhoging bij NS na schijnprestatie
281 Diploma-inflatie door weggevers
280 Links is doortrapt en betrapt
279 Vrijheid van monddoodmaken
278 Leerlingstaking gaat toch om kwantiteit
277 Accepteer het gezonde verstand
276 Socialisme is omkeerbaar (8)
275 Gelijk hebben, gelijk krijgen
274 Vragenuur beslecht met juridische drogreden
273 Vals betuttelen, bezuinigen en kraken
272 PvdA hypocriet over andermans geld
271 Weg met de multikul! EVE!
270 Uw rechtsstaat is de onze niet
269 "Begrijpelijke" Grondwet waardeloos
268 Mosliminvasie dagelijkse realiteit
267 Laf politieoptreden schaadt het land
266 Europa naait ons allemaal
265 Bange draaikonten in de TK
264 Miljarden aan lastenverzwaring voor de multikul (6)
263 Islamitisering treft autochtoon

268 # Mosliminvasie dagelijkse realiteit #
Gepost door Misdefinitie op 09-10-2007 om 21:34.
"De Tweede Wereldoorlog is niet zo gegaan als men ons in de geschiedenisboeken wil doen geloven. Ook de holocaust is slechts een verzinsel; bedacht door joden en socialisten om andersdenkenden de mond te kunnen snoeren. 5 tot 6 miljoen Joden vermoord? Ach wel nee, dat zijn toch allemaal verhaaltjes. Ze zijn vanzelf doodgegaan en van al die miljoenen moorden kunnen ze slechts een beschrijving uit een vervalst dagboek laten zien. En al waren het er 6 miljoen, dan nog is het geen probleem. De holocaust bestaat niet omdat het aantal joden dat vermoord is nooit de meerderheid bereikte."

Bovenstaande tekst zou zo een quote kunnen zijn van een aantal neonazi's. Het lijkt absurd en niet acceptabel om zo te praten. Mensen zouden vinden dat we niet goed bij ons hoofd zijn. Sterker nog, als wij een dergelijk standpunt hadden en een holocaustontkenning deden zouden we strafbaar bezig zijn en in de gevangenis bij Buba kunnen belanden. Des te vreemder is het dat als het om moslims gaat een dergelijke ontkenning wel is toegestaan.

Holocaust versus tsunami aan moslims.

Echte feiten kunnen nauwelijks weerlegd worden, maar interpretaties kunnen op verschillende manieren worden uitgelegd. Consequent zijn is wel een vereiste, want aan ongeoorloofd discrimineren doen we niet. Wereldwijd zijn er naar schatting tussen de 15 miljoen en de 20 miljoen joden. Voor de holocaust zullen het er wel 5 miljoen meer zijn geweest. Nemen we die getallen voor waar aan, dan komen we op een percentage van 20 % dat verdwenen is tijdens WO-II. Kijken we naar de moslimtsunami, dan merken we op dat Nederland tegenwoordig bestaat uit 2,7 miljoen niet-westerse allochtonen. Vooruit, dat zijn niet allemaal moslims, maar het gaat om het idee. We kijken niet op een procentje meer of minder. Ook daar komen we op een percentage van 20 %, maar dan van ons Nederlandse blanke volk dat verdwenen is. Al verliep de genocide op een andere manier. Onze mensen worden verketterd, verjaagd, (geestelijk) vermoord en door de vijand gecreŽerde omstandigheden gedwongen minder kinderen te krijgen. Beiden noemen we holocaust of genocide. Onder dezelfde schaalgrootte. Namelijk 15 tot 30 % van een volk dat vernietigd wordt.

Gelul over meerderheid is hier niet van toepassing. Is de holocaust pas een holocaust nadat de meerderheid is vermoord? Nee, het was al een holocaust zodra de vernietiging begon. Net zoals de vernietiging van het Nederlandse volk al in gang is gezet nadat de NSDAP omgedoopt werd tot de PvdA en al onze rechten beetje bij beetje werden afgenomen. Hadden we decennia geleden nog de mogelijkheid om grote gezinnen te stichten: tegenwoordig kunnen we onder druk van de linkse stinkratten die heulen met de vijand en hun lastenverzwarende belastingen hooguit een paar kinderen op de wereld zetten. Nogal een groot verschil. Vernietiging van het volk van binnenuit door de nadruk te leggen op beperking in plaats van uitmoorden valt veel minder op dan het bouwen van vernietigingskampen. Een tsunami wordt niet pas een tsunami als hij de meerderheid van het water of in geval van de islam de meerderheid van de moslims bezit. Voor alle tsunami's geldt dat al bestaan ze uit slechts een klein deel van het totaal: ze zijn levensgevaarlijk.

Geen nuance!

Joop de Beer van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) stelt echter dat het onzin is om over een tsunami van de islam te spreken omdat een dergelijke bewering niet gestoeld zou zijn op demografisch onderzoek. Sowieso hebben we hier al te maken met een misdefinitie. Hij stelt eerst zelf een eis waaraan een bewering moet voldoen om vervolgens te concluderen dat de bewering onjuist is omdat het niet aan de eis voldoet. Wij houden niet zo van cirkelredeneringen die zichzelf onderuit halen. Verder merken we op dat statische demografische gegevens helemaal niks zeggen over de schade die een tsunami aanricht. Een miljoen liter water verspreid over alle delen van een zeer groot land heeft weinig effect, maar als dat water ineens over een kleine ruimte stroomt is verwoesting het gevolg. Een miljoen moslims verspreid over de hele wereld is niet zo'n probleem, maar een miljoen moslims verspreid over voornamelijk slechts een paar Nederlandse steden is zo overheersend dat de blanken niks meer te zeggen hebben.

Demografisch gezien kan men met aantallen en statistieken goochelen. Vergeet echter vooral niet dat in de praktijk de criminelen en radicalen niet netjes op hun eigen plaats blijven. Ze gaan ook niet werken op normale functies. Nee, ze trekken een uitkering of infilteren op hoge functies met veel macht. Al zouden de demografen beweren dat er voor elke moslim 20 mensen zijn, dan nog houden we het probleem dat voor elke moslim er 100 Nederlanders in de problemen komen. Overheersing is geen kwestie van een meerderheid vormen. Overheersing bestaat uit het geheel dat ons dwingt naar de maatstaven van de islam en de sharia te leven. Een Wouter Bos kan een heel land naar z'n godverdomme helpen. Een handjevol moslimradicalen konden de hele wereld veranderen met een aanslag. Kleine groepjes anti-Westerse idioten kunnen een heel volk angst inboezemen. Moslims zijn samen met de vele landverraders in Nederland een pain in the ass. Een meerderheid is niet nodig om als een tsunami verwoestend bezig te zijn.

Volgens De Beer hoeven we ons geen zorgen te maken over de moslims. Er komen immers ook andere gelukszoekers naar Nederland. Puur om economische redenen. Ook hier bespeuren we domme redenaties. De komst van andere parasieten impliceert niet dat de huidige parasieten zullen stoppen. Volgens de partij van Geert Wilders deugt het beleid niet als het gaat om immigratie. Fouten worden aan de lopende band gemaakt bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Kortom: ons land blijft overspoeld worden door allochtonen. Of het nu een tsunami van de islam betreft of een tsunami van andere parasieten: vloedgolven beuken over het land en laten een spoor van vernieling achter. Marijnissen van de Socialistische Partij (SP) wil ook graag een enquÍte naar het falende immigratiebeleid. Immigratie maakt ons land kapot. Nederland is vol. Laat iedereen teruggaan naar zijn eigen land.

Hoe groot is de dreiging?

Veel onderzoeken, ook de demografische onderzoeken waar De Beer zo graag over spreekt, slaan vaak een deel van de problematiek over. Zo wordt er gesproken over het aantal moslims dat er jaarlijks nog bij komt. Waarbij even vergeten wordt dat we al bijna 3 miljoen niet-Westerse allochtonen hebben. Aanwezige moslims doen er alles aan om in de meerderheid te komen. Familieherenigingen zijn aan de orde van de dag en ze fucken als konijnen. Een ander punt is dat een moslim ons meer tot last is dan een Spanjaard of Duitser. Denk aan de oververtegenwoordiging in de criminaliteit. Nederland kent steden waar de meerderheid allochtoon is. Daar heeft de tsunami reeds toegeslagen. Mogen we pas zeggen dat de islam een gevaar is als er landelijk meer moslims dan Nederlanders zijn? Nee! Genoeg is genoeg. Geef ons Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht terug! Stad voor stad nemen ze over. Net als een tsunami die niet onmiddellijk alles wegvaagt, maar in verschillende stromen steeds meer kapot maakt. Grote concentraties allochtonen zorgen voor ghetto's in Nederland.

Ruim 1 miljoen moslims hebben al zoveel macht over ons land dat ze kunnen beslissen alsof ze een meerderheid zijn. Zo krijgen ze het voor elkaar dat er miljarden aan extra belastingen worden geheven om de multicriminele samenleving te financieren. Haathutten in de vorm van moskeeŽn, islamitische scholen en een steeds verdergaande vervanging van de Nederlandse cultuur door islamitische gebruiken. Socialisten gaan massaal op de knieŽn voor dat zandbakkengespuis dat hier enkel en alleen is gekomen om te zieken of om zogenaamd gematigd te zijn. Gematigd in de zin van stiekem medeplichtig zijn en niks positiefs bijdragen aan de maatschappij. Professoren, onderzoekers en zogenaamde andere deskundigen lopen steeds te indoctrineren met hun propaganda door te beweren dat het allemaal wel meevalt. Rot toch op. Dat volk is voorstander van totale overheersing. Nooit zullen we naar de pijpen van moslims dansen. Wij hebben als volk het recht om ons en het Nederlandse cultuurgoed te verdedigen.

Waar de moslimpopulatie in Nederland toe in staat is blijkt keer op keer uit wat we in de media lezen. De feiten kunnen niet ontkend worden. Radicaal moslimgedachtegoed neemt steeds meer toe. Moslims die eerst gematigd waren raken betrokken bij de radicalen en ook onder de radicalen worden de activiteiten steeds extremer. Wilders stelt dat er geen gematigde islam bestaat en die bewering komt akelig dicht bij de waarheid. Gematigde moslims blijven namelijk steeds vaker slechts gematigd totdat het rechte pad een kromme bocht maakt. Volk dat de kop in het zand steekt als mede-islamieten rare dingen doen en er daardoor stilzwijgend mee instemmen. Theedoeken die enkel gematigd zijn omdat de dwaze landverradende elite ze als gematigd klassificeert aangezien ze niet tegen het volk durven te zeggen hoe radicaal ze werkelijk zijn. Marokkanen die niet als radicaal te boek staan omdat ze "slechts" aan eerwraak en groepsverkrachtigen doen. Samengevat: allemaal groepen die niet als radicaal worden beschouwd vanwege een misdefinitie.

Worden ze dan zomaar radicaal? Zeker niet. In Nederland bestaan speciale krijgers die kinderen van jongs af aan indoctrineren en volstoppen met radicaal islamitische rotzooi zodat ze gaan verlangen naar de jihad. Aan jonge moslims wordt zo geleerd het Westen te haten. Wel, als Nederland zo kut is, waarom flikkeren jullie niet op naar jullie eigen land? Ga daar maar haten en radicaliseren. Nergens ter wereld kunnen moslims goed aarden. Sodemieter op en ga ergens anders de "vredelievende" islam uithangen. Misschien in een land waar de profeet wel geacht wordt aan kleine kindertjes te zitten. Eerder zagen we al dat men op universiteiten en het voortgezet onderwijs de indoctrinatie voortzetten. Imams zijn de oorlog al begonnen door de strijdkrachten op te roepen tot haat, moord en doodslag.

Pas vooral ook op voor onze jongeren. Zij dreigen massaal in de greep te komen van de islam doordat ze in een vroeg stadium vergiftigd worden door dom links gezwets. Laat u niks wijs maken. Drie miljoen potentiŽle anti-Westerse dwazen in Nederland gaat al veel en veel te ver. Zoals eerder is aangegeven in het stuk over de ghetto's in Nederland is de enige mogelijkheid die we als volk hebben een grote schoonmaakactie. Hoe langer dat op zich laat wachten, hoe extremer het gaat worden om Nederland weer te krijgen zoals het was. Dat zijn geen nazi gedachten, maar een logische conclusie. Nederland kan zoveel beter, maar mensen moeten eens stoppen de problemen te bagatelliseren.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.