Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 30 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

282 Verhoging bij NS na schijnprestatie
281 Diploma-inflatie door weggevers
280 Links is doortrapt en betrapt
279 Vrijheid van monddoodmaken
278 Leerlingstaking gaat toch om kwantiteit
277 Accepteer het gezonde verstand
276 Socialisme is omkeerbaar (8)
275 Gelijk hebben, gelijk krijgen
274 Vragenuur beslecht met juridische drogreden
273 Vals betuttelen, bezuinigen en kraken
272 PvdA hypocriet over andermans geld
271 Weg met de multikul! EVE!
270 Uw rechtsstaat is de onze niet
269 "Begrijpelijke" Grondwet waardeloos
268 Mosliminvasie dagelijkse realiteit
267 Laf politieoptreden schaadt het land
266 Europa naait ons allemaal
265 Bange draaikonten in de TK
264 Miljarden aan lastenverzwaring voor de multikul (6)
263 Islamitisering treft autochtoon

266 # Europa naait ons allemaal #
Gepost door Misdefinitie op 29-09-2007 om 21:33.
Na dat gedoe met de begroting en daarna de algemene beschouwingen gaan we in dit artikel verder in op het verschijnsel Europa. Meer in het bijzonder de Europese Grondwet die tegenwoordig gewoon "Verdrag" heet. Weet u allemaal nog waar u "NEE" voor heeft gestemd in 2005? Juist, de Europese politiek probeerde ons er in samenwerking met de Nederlandse regering in te luizen. Het zo gewaardeerde derde rijk der socialisten moet en zal er komen. Destijds hadden we nog de mogelijkheid om ons daarover uit te spreken. Massaal stemde u tegen en niet zonder reden. Verlies van geld, identitieit en soevereiniteit zijn erg goede redenen om tegen te stemmen. Het laffe kabinet heeft een juridisch trucje gevonden om te voorkomen dat u weer "nee" stemt. Men acht u te dom om te oordelen over de toekomst van Nederland in Europa.

Oneerlijke "evenredige" verdeling.

Nederland en Frankrijk zetten zichzelf op de Europese kaart door een krachtig signaal af te geven richting de Europese gemeenschap. Een Europese Grondwet waarin we geleidelijk afstand doen van alles wat ons lief is ging veel te ver en dat hebben de machtshebbers geweten ook. Keihard "NEE" roepen tegen de Grondwet die onze identiteit en mogelijkheden wilde ontnemen bleek een krachtig wapen te zijn om het kabinet te corrigeren. Waarom moesten ze destijds gecorrigeerd worden? Was en is er (nog) wel reden voor een "NEE" tegen Europa? Eerst en vooral zorgt de vaagheid van de Europese Grondwet, tegenwoordig hernoemd naar een "gewoon" wijzigingsverdag, voor ongewenste en onvoorspelbare wendingen. Vergelijk het eens met de Nederlandse Grondwet. Artikel 1 stelt dat ongeoorloofde discriminatie niet is toegestaan, maar de wet wordt altijd geļnterpreteerd als: gooi blanken in de gevangenis als ze iets over allochtonen zeggen en sta criminele acties van allochtonen tegen land en volk gewoon toe. Alle formuleringen zijn zo vaag zijn dat Europa in feite alle macht krijgt over ons land.

Andere belangrijke punten vinden we op het gebied van de evenredigheid. Oneerlijke verdelingen die zogenaamd gebaseerd zijn op deze evenredigheid. Nederland is een van de kleinste landen en is daarom ondervertegenwoordigd met als gevolg dat we veel minder macht krijgen dan grotere landen. Bepalend is hier het inwonersaantal. Nederland krijgt met 16,5 miljoen inwoners 3 tot 5 keer zo weinig te zeggen als landen als Duitsland en Frankrijk. Laat staan als Turkije door een slinkse truc bij Europa wordt betrokken. Deelname aan het socialistische rijk dat met Europa aan het ontstaan is wordt met het verdrag heel erg nadelig voor kleine landen. We hebben straks gewoon niks meer te zeggen als enkele grote landen met elkaar samenspannen. Voorstanders roepen dat we niet zo moeten zeiken. Nederland heeft nu eenmaal minder inwoners dan Duitsland. Dus moeten we ons erbij neerleggen dat het derde rijk er met dank aan Balkenende met Europa toch gaat komen.

Okee, we zijn een klein land en daarom hebben we minder te zeggen. Het mes snijdt ons inziens echter aan twee kanten. Als evenredigheid steeds een argument vormt als het gaat om de verdeling van allerlei zaken, dan moet het ook een argument vormen als het gaat om verdeling van de last en verantwoordelijkheid die Europa kan opleggen. Geen verantwoordelijkheid zonder macht. Hebben we heel weinig macht in Europa, dan vinden wij dat Europa ook heel weinig macht over Nederland moet hebben. Het principe van de eerlijke verdeling naar evenredigheid zegt immers dat evenredig verdelen voor alles geldt. Toch werkt het niet twee kanten op. Tegen Europa hebben we geen moer te zeggen, maar Europa heeft wel alle touwtjes in handen om Nederland veel eisen op te leggen. Zo worden we financieel uitgezogen door Europa. Nederland heeft het minst te zeggen, maar betaalt het meest. Andere landen hebben veel meer te zeggen, maar houden hun geld in de eigen knip.

Eerlijk en evenredig verdelen is dus bullshit. Europa naait ons allemaal. Niet alleen op het gebied van macht en geld, maar ook op het gebied van asielzoekers. Nederland herbergt op een klein stukje land maar liefst 3 miljoen mensen die terug naar hun eigen land zouden moeten gaan. Amsterdam is inmiddels een smeltkroes van 178 nationaliteiten die op een verfpalet een vieze bruine kleur geven die nergens anders meer voor geschikt is dan het bevuilen van de leefomgeving. Andere landen zijn vele malen groter, maar huisvesten slechts kleine groepjes allochtonen. Mooi, zegt Europa. We nemen de huidige situatie, zetten de tellers op 0 en redeneren dat het eerlijk is als alle landen bij alles wat ze al hadden nog eens "even veel" allochtonen erbij nemen. Ongeacht dat we al het meeste hebben en ook niet rekening houdend met het feit dat Nederland erg klein is hanteren ze hier wel het principe van "even veel". Europa naait ons allemaal door steeds een andere redenatie te verzinnen. Niks krijgen en geen macht hebben omdat we klein zijn, maar als het om geven gaat hebben we de meeste verantwoordelijkheid, betalen we het meeste en krijgen we de meeste zwarten over de vloer.

Balkenende vindt u te dom.

Vanwege de bovenstaande misdefinitie, eerlijke verdeling naar evenredigheid is immers enkel voor macht van toepassing en niet voor alles wat we aan Europa kwijt zijn, is de Nederlandse burger verplicht om "NEE" te stemmen bij een referendum. Minister President Balkenende (CDA) is zich er echter van bewust dat als het volk weer "NEE" zou stemmen dat kan betekenen dat Nederland uit de EU geschopt wordt. De regeringspartijen CDA, PvdA en CU zijn allemaal een groot voorstander van de nieuwe socialistische heilstaat, dus dat wilde hij koste wat het kost voorkomen. In 2005 was de opvatting dat een referendum geen kwaad kon. Anno 2007 hebben ze een goede manier gevonden om een "nee" te voorkomen. Ze houden gewoon geen referendum meer over het verdrag. Kan het volk ook niet dwarsliggen. Balkenende vindt u te dom om over Europa te beslissen en deed het alvast voor u.

Valt dat nog wel te rechtvaardigen? Voor iedereen is het toch wel een belediging als de politiek hem te dom vindt over zo'n belangrijk onderwerp een stem uit te brengen. Drie argumenten voeren bij de wannabe salonsocialisten van het CDA de toon. Pechthold betoogde de dag ervoor nog dat het erg belangrijk is dat het volk erover kan stemmen en vroeg de premier of hij zich niet achter de Raad van State ging verschuilen in plaats van met goede argumenten te komen. Balkenende snoerde hem de mond door te zeggen dat hij daar geen antwoord op ging geven. Een dag later bleek waarom. Samen Timmermans, een staatssecretaris van de PvdA, verdedigde Balkenende het besluit om het volk niet meer te raadplegen. Beide heren verschuilen zich laf achter een uitspraak van de Raad van State. De RvS heeft echter de taak gekregen om het juridisch te beoordelen. Juridische argumenten zijn geen discussie-argumenten.

Men stelt dat het om een gewoon wijzigingsverdrag gaat. In dat geval wordt een "gewone" procedure voor verdragen gevolgd en is er juridisch geen noodzaak voor een referendum. Bij gebrek aan geldige en overtuigende argumenten neemt Balkenende zijn toevlucht in juridische spelletjes die voor het volk totaal geen waarde hebben aangezien het kabinet de wetten zelf heeft gemaakt. Juridisch kan de Europese Grondwet een verdrag worden door het woord "Grondwet" simpelweg te veranderen in "Verdrag". Waardeloos. Alles kan hernoemd worden. Alles kan gelijk gesteld worden. Ze kunnen wetten maken waarin een poes een hond genoemd wordt, waarin mijn eigendommen niet mijn eigendommen zijn en waarin een allochtoon een Nederlander genoemd wordt. Allemaal onzin, maar in de wet kan alles. Daarom kunnen juridische trucjes geen argument en zeker geen rechtvaardiging zijn tijdens een discussie. Van juridische mierenneukerij wordt niemand blij.

Verdere argumenten hebben ze echter niet. Wel stellen ze dat het verdrag tot stand is gekomen in overleg met de landen. Lekker belangrijk. Overleg met de bevolking, toch wel het belangrijkste, wordt voor het gemak overgeslagen. Landen zouden hen maximaal tegemoet gekomen zijn. Wat een gelul. Nog steeds betalen we het meest, krijgen we de meeste zorgen en hebben we het minst te zeggen. Als laatste merken ze nog op dat Nederland zichzelf buiten spel zet bij een referendum. Nederland heeft echter eeuwenlang met andere landen kunnen onderhandelen zonder van die landen te zijn. Haal Nederland uit de EU en laat de EU lekker verrekken met landen als Turkije. Misschien dat ze ooit zullen begrijpen dat zoiets niet gaat werken. Wijzigen zouden recht moeten doen aan Nederland, maar overgave van de macht en onze identiteit valt daar zeker niet onder. Middels propaganda willen ze het volk wijsmaken dat het echt het beste is dat het hersenloze volk geen uitspraak over Europa doet.

Ze ontkennen dat ze bang zijn voor een "nee". Tuurlijk stelletje dwazen. Als jullie dan zo overtuigd zijn dat het een goed plan is en dat het volk toch wel "ja" gaat stemmen, wees dan niet zo laf en bewijs het eens. Bij een "ja" is er immers niks aan de hand. Nogmaals wijst Balkenende erop dat het een normaal wijzigingsverdrag is waar een gewone goedkeuringsprocedure bij hoort. Wat een gore leugenaar. De Britse denktank Open Europe toonde aan dat Balkie voor de zoveelste maal uit zijn nek lulde. Het zogenaamde "nieuwe" verdrag bleek voor minstens 96 % identiek aan de oude Grondwet uit 2005 waar Nederland massaal "NEE" tegen riep. Die idioot van een staatssecretaris, Timmermans, probeerde dat te ontkrachten door te stellen dat zijn DNA voor 99 % op die van Bokito de aap lijkt, maar dat die ene procent al het verschil maakt. Het verschil tussen de Grondwet en het verdrag is de bladzijde nummering; het verschil tussen Timmermans en de aap is dat hij een stropdas draagt. Zo groot zijn die verschillen niet.

Het verdrag is precies hetzelfde als de Grondwet. "Maar het volk had toch bezwaar tegen het woord Grondwet?" Nee meneer de regeringsleider met een IQ van een pinda, de mensen zeiden inhoudelijk NEE tegen veel meer dan de helft van de tekst in de Grondwet. Als dan blijkt dat er slechts 4 % is veranderd en wel alleen de nummering, dan zijn we gewoon weer eens besodemieterd. Denken ze daar bij het CDA en de PvdA nu echt dat we zo dom zijn? Het gaat om de kwaliteit van de verschillen roepen ze nog. Alsof hernummeren en hernoemen van een naam en een paar nummers kwaliteit is. Alle wensen van de Nederlanders zouden vervuld zijn, maar de Grondwet is niet afgekraakt op de nummering. Balkenende doet steeds alsof het volk te dom is om het document inhoudelijk te begrijpen. Het zou goed zijn omdat het veranderd is. Alsof iets dat veranderd ook per definitie goed is. Bovendien zou het unaniem gedragen zijn door de ministers. Nogal logisch. CDA en PvdA zijn beiden voorstander van de Europese Grondwet, pardon, verdrag.

Over voorstanders gesproken: weet u nog dat de PvdA tijdens de verkiezingscampagnes en in het regeerakkoord een referendum had beloofd? Nu komt uit dat de PvdA helemaal geen referendum wilt. Was u verbaasd? Wij niet. Denk eens na. De PvdA is altijd voorstander geweest van de EU en de Grondwet. Zonder referendum mogen ze het land gegarandeerd weggeven. Daarom is een referendum ongunstig voor de PvdA. Kortom: ze hebben moedwillig kiezersbedrog gepleegd. Dat moet pijn doen bij de PvdA-stemmers. Kiezers voelen zich bedrogen door de PvdA. Beetje vreemd. Iedereen wist dat PvdA voorstander was van het socialistische derde rijk van Europa. Ga niet doen alsof jullie dat niet wisten. We hebben er keer op keer voor gewaarschuwd.

Overweging.

Inmiddels proberen de rode honden in Amsterdam dezelfde fout te maken als in de jaren '60. Wel ja, meer buitenlanders is vast goed voor het land. Knettergek zijn ze. Europa heeft ons zelden iets goeds gebracht. Veel te dure euro, huizenprijzen over de kop, massale instroom van allochtonen, verliezen van de macht in eigen land, veel te veel betalen voor verspillende onzinprojecten en niet te vergeten het onderwijs dat verneukt is door bachelor-master en tweede fase invloeden uit andere Europese landen. Het enige argument van het kabinet om het verdrag door te laten gaan is een juridisch hernoemingstrucje. Niet gestoeld op een degelijke onderbouwing met echte argumenten. De PvdA heeft ook weer zijn billen gebrand. Weer hebben ze moeten toegeven het volk te hebben bedonderd. Europa wordt ons weer achterbaks door de stort geduwd. Europa naait ons allemaal.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.