Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 35 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

182 Makelaars: "Starters ronduit arrogant"
181 Geloofwaardigheid Fok! roest aan Danny's reet
180 Socialistisch EU: "Geen discussie over doodstraf" (4)
179 Rechtsgeleerde tentamenperikelen UvA
178 Communist Marijnissen (SP) toont zich antisemiet
177 Politiek extremisme: alles moet kunnen
176 Stemcomputers in onze "democratie"
175 Kom maar binnen allemaal
174 Val kabinet: wie is de schuldige?
173 Daling niveau onderwijs laat sporen na
172 AD: "Smitjugend radicaliseert op zomerkamf"
171 Onderwijspersoneel in de uitverkoop
170 Veel Marokkanen hekelen onze democratie
169 De "strenge" NS-gestapo
168 Racisme PAN gaat gewoon door
167 Hahaha de Antifa (2)
166 Europafascisme: het CDA vindt u te dom
165 Gratis adviesservice ontslag.nl/net waardeloos
164 Rabobank: deine papiere!
163 Jonge moslims radicaliseren regelmatig

179 # Rechtsgeleerde tentamenperikelen UvA #
Gepost door Misdefinitie op 03-08-2006 om 01:26.
Komkommertijd in de media betekent doorgaans dat ze niks nieuws te vertellen hebben en daarom maar nieuws gaan verzinnen. De (zomer)vakantieperiode is aangebroken en dan betekent de komkommertijd ook dat er vrij weinig op onderwijsgebied te melden valt. Misdefinitie.nl volgt dan de trend om de nog lopende onderwijszaken die pal voor de zomer afgerond zijn of juist nog een staartje moeten krijgen na de zomervakantie te behandelen. In een aantal gevallen kan een onderwerp net zo goed in de zomervakantie behandeld worden. We gaan het hebben over de Rechtenopleidingen en het afnemen van tentamens en wel specifiek bij de bachelors Rechten bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. De manier van tentaminering blijkt op kleine verschillen na in orde; toch kennen bepaalde vakgroepen ongeregeldheden.

Hoe komen we erop?

Mij bereikt wel eens de vraag hoe het toch kan dat Misdefinitie kan berichten over bepaalde rare en uitzonderlijke onderwerpen. Misdefinitie richt zich met name op onderwerpen op het gebied van onderwijs, maatschappij en politiek. Een groot gedeelte van de informatie is openbaar en is regelrecht op te vragen uit de media en op het internet. Een ander deel van de informatie wordt via andere bronnen aangeleverd. Waarbij ik nu even van de gelegenheid gebruik maak om u van harte welkom te heten om te mailen als u onderwerpen of ideeŽn heeft die u graag op misdefinitie.nl terug ziet. Dan is er nog een deel dat voortkomt uit eigen onderzoek of uit eigen inventiviteit van uw webmaster. Uw webmaster belt, mailt, solliciteert, onderzoekt en bestudeert een breed scala aan onderwerpen. Vervolgens kan er een artikel verschijnen over de bevindingen en conclusies. Dergelijke projecten hebben doorgaans een hele lange looptijd vanwege de beperkte middelen die misdefinitie.nl heeft.

Ondanks de lange looptijd en het verschijnsel dat er heel vaak ook nog een follow-up komt geven zulke projecten toch een aardige indicatie weer van bijvoorbeeld de manier waarop instanties mensen behandelen of de kwaliteit van het afgeleverde werk. Statistisch gezien niet correct, maar voor maatschappelijke discussies voldoet het prima. Het onderwerp van dit artikel is op soortgelijke wijze tot stand gekomen. Het principe is eenvoudig. Misdefinitie.nl doet graag een mysteryshopper na. Gewoon gebruik maken van mogelijkheden en kijken wat er gebeurt. Zo loopt uw webmaster wel eens een tentamenzaal of onderwijsinstelling in om daar wat rond te neuzen. Even wat rondkijken, controleren of alles volgens de procedures verloopt en vooral ook opletten of er geen ongeregeldheden voorkomen. Uiteraard wordt dat nooit van te voren gemeld, is Misdefinitie onafhankelijk van welk bureau dan ook en worden misstanden (indien opgemerkt) breed uit de doeken gedaan. Positieve punten uiteraard ook. Ik ben geen zuurpruim die overal het negatieve wil zien. Liever niet. Gaat het goed, dan zijn we blij.

Algemene informatie Rechten.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA biedt een aantal bachelors en masters aan. Evenals tegenwoordig de zogenaamde schakelprogramma's waarmee mensen met een bachelordiploma in 1 jaar (als ze tenminste de 60 ects halen die ervoor staan) kunnen instromen in een master. Wat meteen opvalt is dat het schakelprogramma relatief eenvoudig toegankelijk is. Letterlijk elke bachelor volstaat. Of dat nu een HBO-bachelor of een WO-bachelor is. In het verleden moesten HBO-bachelors een extra vak volgen, maar die eis is vanaf studiejaar 2005-2006 geschrapt. Erg positief kunnen we dat niet vinden. Ook opleidingen die totaal niks met het juridische onderwijs te maken hebben geven toegang tot het schakelprogramma. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Een schakelprogramma is immers bedoeld om achterstanden en hiaten in kennis weg te werken, maar dan moet de (in dit geval) juridische kennis wel aanwezig zijn.

De Rechtenopleidingen lijken bij de UvA sowieso aan minder strenge eisen te voldoen dan we zouden verwachten. Behalve een schakelprogramma naar een master die vrij toegankelijk is met elke bachelor zien we dat er masters worden aangeboden waar het afstudeerproject bestaat uit een scriptie. Een scriptie zie ik vanwege het subjectieve niveau liever terug in een bachelor en zeker niet in een master. In bepaalde masters is het ook mogelijk om 10 ects aan keuzepunten in te vullen met mastervakken uit een andere opleiding. Mits relevant, dat wel. Bij voorkeur zie ik dat soort constructies niet. Bachelors zijn al veel breder geworden. Vaak veel te breed naar mijn idee. Masters dienen vervolgens om snel in 1 jaar te specialiseren. Dat is te kort. Behoefte aan extra verbreding is er mijn inziens al helemaal niet. Schakelprogramma's in de Rechten kennen bij de UvA geen Bindend oprotadvies (BSA). Studenten hebben immers al aangetoond een opleiding te kunnen halen. Overigens ligt de BSA grens voor bacheloropleidingen in het eerste studiejaar op 30 ects. Wat zoveel inhoudt dat een student moet vertrekken als hij op de voltijdse opleiding minder dan 30 van de 60 ects haalt in het eerste studiejaar. Bij veel andere opleidingen ligt die grens op 40 ects.

Informatievaardigheden: fraudegevoelig.

Studenten die niet van (hoor)colleges en verplichte werkgroepen houden kunnen hun hart ophalen. De Rechten-bachelors zijn de weinige opleidingen die ook de mogelijkheid bieden om enkel de tentamens te maken. Ernstig af te raden overigens, want de opleiding is zo opgezet dat wie zich onvoldoende met de opleiding bezig houdt het ook niet haalt. Tentamens worden schriftelijk afgenomen in grote zalen aangezien het een grote massale studie betreft waarvoor veel studenten zich inschrijven. Ik kom straks nog terug op de kenmerken van dergelijke tentamens. Een vreemde eend in de bijt is een vak met de naam "Informatievaardigheden". Het is een onderdeel dat samen met een kleine paper een vak vormt en het bestaat uit een meerkeuzegoktest met vragen over juridische literatuur. Het eigenaardige is dat de test wordt afgenomen op computers in een computerzaal en dat studenten gebruik mogen maken van alle bronnen op het internet. Gaan er al alarmbelletjes rinkelen? Juist. Een dergelijke manier van tentaminering is erg gevoelig voor fraude.

Wat is nu het geval? Letterlijk alle pagina's op het internet mogen gebruikt worden. Readers en documenten met theorie niet, maar daar zit juist de grap. Zij zijn in PDF formaat beschikbaar. Even uploaden op een internetpagina waar iemand makkelijk bijkomt en een aantal theorievragen zijn snel en simpel met een zoekfunctie te vinden in het document. Communicatie met anderen is verboden, maar zeer eenvoudig te realiseren. Spreek gewoon met een paar medestudenten af op welk openbaar forum op het internet u de antwoorden post en voila: daar gaan we. Wel is de test zo opgezet dat, als de forumfraude niet meegerekend wordt, het aardig lastig is om een voldoende te halen als er totaal geen kennis aanwezig is. Uw webmaster kon hem in twee pogingen zonder fraude halen. Fraude plegen doen we namelijk niet.

Bachelorvak Informatierecht: te makkelijk en rare procedures.

We hebben te maken met een massale opleiding waar honderden studenten hun opleiding volgen. Zelfs bij 2e en 3e kans tentamens zitten de zalen relatief vol. Dat vereist dus een goede organisatie met strikte procedures om alles in goede banen te leiden. Dat zoiets niet altijd goed gaat bewijst het bovengenoemde vak "Informatierecht". Een inleidend vak dat zijn plaats in het derdejaars studieprogramma kent van de bachelors in de Rechtsgeleerdheid. Het tentamen is schriftelijk en wordt collectief afgenomen in een aantal zalen van de UvA. Iedereen zit netjes alleen aan een tafel en er zijn verschillende versies gemaakt om afkijken helemaal onmogelijk te maken. Middelbare school tactieken waarbij mensen met gelijke versies gebaren maken om toch te communiceren of met ongelijke versies lange en korte antwoorden aan te geven zullen gerust ook wel kunnen werken, maar dat is iets dat nooit helemaal te voorkomen is.

De aandacht van uw webmaster werd echter getrokken door een ernstige procedurefout bij het controleren van de identiteit van de studenten. Normaal gesproken lopen er tijdens het tentamen mensen langs om te controleren of iedereen die daar zit daar wel hoort te zitten. Geen zorgen, ik zat daar op legale basis. De student hoort netjes een collegekaart te overleggen en met een beetje fraude kom je daar wel binnen. Een tweede controle dient daarom plaats te vinden zodra iemand het tentamen inlevert. De vraag is dan: staat er op het tentamen het juiste studentennummer en is de persoon die het inlevert daadwerkelijk de student met dat nummer. Het betekent dat de student zijn collegekaart en een legitimatie moet laten zien om er zeker van te zijn dat het resultaat van het ingeleverde tentamen daadwerkelijk op zijn naam wordt bijgeschreven en niet bijvoorbeeld voor iemand anders. Helaas ontbrak die controle en bleek het mogelijk om voor iedere UvA student het tentamen te doen. Het juiste studentennummer invullen volstond.

In de praktijk kan iemand die het vak al gehaald heeft en voldoende beheerst de tentamenzaal binnensluipen en een voldoende halen voor een ander. Het spreekt voor zich dat ik niet blij ben met deze constatering. Als het al mogelijk is om een vakgroep middels een steekproef te "betrappen" op het niet zorgvuldig naleven van de geldende procedures, dan is de vraag in hoeverre dat voorkomt bij andere tentamens of opleidingen. Het is te hopen dat het een incident betreft. Uiteraard weet ik dat men de artikelen die ik schrijf lees, dus ik vraag alle vakgroepen om nog eens goed te controleren of ze de regels wel zorgvuldig naleven. U kunt er vanuit gaan dat het naleven van de regels het volgend studiejaar door misdefinitie.nl nogmaals gecontroleerd gaat worden en dat er indien noodzakelijk de nodige klachten volgen. Dit kan absoluut niet door de beugel. Al moet ik opmerken dat bij de andere vakken van dezelfde opleiding uit onze zelfde steekproef de controle niet ontbrak.

Bij de vakgroep Informatirecht houden ze er sowieso andere regels op na. Tentamens mogen bij de UvA over het algemeen gewoon meegenomen worden nadat het tentamen is afgelegd. Studenten gebruiken de bladen van de tentamenvragen daarom om hun antwoorden (dubbel) op te schrijven en mee te nemen zodat ze het later op de dag op het internet kunnen controleren. Die controle geeft ze een aardige indicatie of ze het tentamen goed hebben gemaakt. De tentamenvragen van een vorig tentamen worden vaak ook op het internet gepubliceerd en ze kunnen helpen om een eventueel hertentamen voor te bereiden. Het is daarom toegestaan om het tentamen mee te nemen zodra het werk is ingeleverd. Op een losse bijlage bij het tentamen Informatierecht dat toch al in een afwijkende vorm was opgesteld liet men echter weten de tentamenopgaven ook te willen hebben. Leuk en aardig, maar als alle andere vakken en vakken bij andere opleiding de regel naleven dat tentamens mogen worden meegenomen, dan hebben ze niet veel recht om dat te eisen.

Het blijven natuurlijk juristen. Tentamenvragen inleveren of niet? Wat mij betreft niet. Ik heb een scherp oog voor regels en vooral ook voor redeneringen. Op de bijlage stond dat de studenten een vragenformulier en een antwoordformulier kregen. Onderaan stond echter dat het antwoordformulier en het tentamenformulier moest worden ingeleverd. Wel, er stond dat ik een antwoord- en vragenformulier had gekregen. Geen tentamenformulier. Het tentamenformulier kon daarom niet ingeleverd worden en daarom nam ik geheel volgens de regels mee wat ik mee mocht nemen. Ondanks protest van een van de surveillanten. Niet zeuren en gewoon uw werk doen zeg ik. Dan doe ik het mijne. En anders had ik het tentamen toch wel achterover gedrukt aangezien ik niet zo van belachelijke regeltjes houd die ter plekke verzonnen worden. Wilt u het tentamen hebben voor uw voorbereiding in augustus? Laat het maar weten.

Het zet ons echter wel aan het denken. Waarom willen ze per se dat de tentamenvragen ingeleverd werden? Een geldkwestie is het niet, want toen bleek dat iedereen zijn antwoorden op het vragenblad had genoteerd was men nog niet bereid het tentamen vrij te geven. Oefenvragen waren er voor het tentamen ook al niet beschikbaar terwijl alle andere vakken wel tentamens van voorgaande jaren publiceerden. Zouden ze soms hetzelfde tentamen gebruiken als hertentamen in augustus? Nu ik dit schrijf zullen ze dat wel niet meer doen, maar als u als UvA-Rechtenstudent dat tentamen deze maand gaat afleggen, mailt u dan eens een kopie naar ons om te vergelijken.

Het niveau van het tentamen bleek vrij laag te zijn. Het betrof een meerkeuzetentamen met 20 vragen. De vragen hadden weliswaar 4 antwoorden om te gokken, maar een aantal vragen waren intuÔtief te beantwoorden. Ook werden er vragen gesteld die men tegenwoordig sowieso wel weet. Na een aantal tentamens van andere vakken bestudeerd te hebben merk ik op dat het vak qua niveau het makkelijkste vak genoemd kan worden van de opleiding, al is "makkelijk" natuurlijk ontzettend subjectief. Een meerkeuzetentamen hoort mijn inziens niet thuis in de hogere studiejaren. In de propedeuse kan het wel degelijk. Het vak "Encyclopedie der rechtsgeleerdheid" bewijst dat: een meerkeuzetentamen met een pittig niveau en ook nog eens het eerste vak dat Rechtsgeleerden op de UvA tegenkomen.

We houden de situatie vooralsnog in de gaten. Heeft u tips of een bijdrage of bent u getuige van iets waarvan u vindt dat het op Misdefinitie aan de orde moet komen? Mail ons en laat het ons weten.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.