Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 2 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

842 Liever bout dan wout
841 Leenstudent geen ambitie
840 Banksysteem brokkelt af
839 Amateurisme heerst overal
838 Overspoeld door asieltsunami
837 Klein leed waar u van weet
836 Islamisering brengt ons tering
835 Promotie der wetenschap
834 Politie in de nekklem
833 IPv4-standaard teveel waard
832 Zorg schept valse zekerheid
831 Islam heeft geen toekomst
830 Geheime dienst door het lint
829 Rus tegen internationale pus
828 Strafrecht in eigen hand
827 Aanzuigende werking profiteurs
826 Veranderingen tegen privacy
825 Fuck de moslims!
824 Geen maat op gekkenwerk
823 Moslimdiscriminatie bestaat niet

827 # Aanzuigende werking profiteurs #
Gepost door Misdefinitie op 05-06-2015 om 23:45.
Recht op een menswaardig en gelukkig bestaan, betekent niet dat Nederland verplicht is om allerlei economische profiteurs uit het buitenland op te nemen en te voorzien van een gratis woning, voedsel en een dure smartphone waarmee ze de geneugten van de vrije westerse samenleving kunnen aanschouwen. Het is een recht dat louter ontstaat door noeste arbeid door generaties die over de eeuwen heen hun land hebben opgebouwd. Volkeren in de woestijn of een oerwoud die dat niet hebben gedaan, waren en zijn daar vrij in. Net zoals wij er vrij in waren om eeuwenlang de ontberingen te doorstaan totdat we in staat waren het moeras wat Nederland was, om te vormen tot de rijke hedendaagse welvaartsmaatschappij. Begrijpelijk dat anderen daar jaloers op zijn, maar het is onze verdienste. Niet bedoeld en zeker niet geschikt om daar allemaal asielprofiteurs op te huisvesten omdat de zieligsheidindustrie wil draaien. Oprotten met dat bed, bad en brood voor parasieten. Sodemieter op naar uw eigen land. Hier gelden onze wetten en uw natte dood boeit ons niks.

Chaos in asielcrisis.

Voordat de emotionele onderbuik aan de eierstokken van de slinkse sloeries gaan rammelen, willen we eerst even glashelder hebben waar we nu precies over spreken. Net zoals we met berberapen, kakkerlakken en ratten doelen op de criminele, radicale en terroristische moslims binnen de context van het gedrag dat ze laten zien, wordt deze discussie van bed, bad en brood gevoerd in de context van uitgeprocedeerde asielzoekers. Uitgeprocedeerd betekent dat die economische profiteurs jarenlang gebruik hebben kunnen maken van alle mogelijke rechten, langs alle rechters zijn geweest die we hebben in ons land en de allerlaatste en hoogste rechter heeft geoordeeld dat het schijnheilige parasieten zijn die Nederland onmiddellijk moeten verlaten. Let op, het gaat hier dus om onafhankelijke rechters die dat geoordeeld hebben waardoor alle schijn van belangenverstrengeling vermeden is en partijpolitiek niet telt. Rechters hebben gezegd dat die uitgeprocedeerde asielzoekers weg moeten en hebben daarbij rekening gehouden met hun thuissituatie.

Gelukszoekers komen ons land binnen, weten dat ze geen recht hebben om te blijven, schermen met mensenrechten omdat ze zogenaamd wel het recht zouden hebben om naar de rechter te snellen, verwerpen keer op keer de uitspraak, blijven zoeken naar mogelijkheden om in hoger beroep te kunnen gaan en als de hoogste rechter dan een keer zegt dat het afgelopen is omdat die leugenaars helemaal niet uit gevaarlijke landen komen waar oorlog heerst, zeggen ze doodleuk dat ze de uitspraak van de rechter niet respecteren en er alles aan zullen doen om de terugkeer desnoods met geweld te belemmeren. Het beste bewijs dat ze niks geven om onze rechtsstaat en het recht niet zouden moeten hebben om eindeloos te procederen. Immers, ze respecteren de uitspraak toch niet. Behalve als de uitspraak in hun voordeel uitpakt. Het kabinet zit ermee en kwam na 1,5 week onderhandelen met een flutakkoord om te blijven zitten. Voortaan wordt bed, bad en brood gegarandeerd op vijf nieuwe locaties voor een "beperkte" periode en staan ze op straat als ze niet meewerken.

Voor beide kampen is dit een achterlijk akkoord. Voor realisten verandert er geen kut. Nog steeds staan de grenzen wagenwijd open, kunnen asielzoekers jarenlang profiteren en daarna gewoon net zo lang fysiek hun uitzetting gaan belemmeren totdat zo'n linkse rat er weer een generaal pardon uittrekt. Ons wordt een rad voor ogen gedraaid. Er komen nieuwe locaties, er wordt meer geld uitgetrokken om dat gespuis waarvan de rechter heeft gezegd dat ze moeten opzouten toch in Nederland te houden en "beperkte tijd" kan in de praktijk gewoon onbeperkt zijn. Links is er ook niet blij mee. Bed, bad en brood is nog steeds niet genoeg, asielzoekers verdienen uw woning. "Beperkt" vinden ook zij geen goede term, want dat is nog altijd geen garantie op een generaal pardon. Zij vinden dat iedereen hier moet kunnen blijven. Bovendien worden mensen die niet meewerken "gestraft" door ze op straat te keilen. Kortom, niemand is tevreden en dat komt omdat het akkoord van de VVD en de PvdA enkel bedoeld is om Wilders uit de regering te houden.

Ondanks dat de rechter heeft gesproken, komen die linkse knaagdieren het debat in de Tweede Kamer binnen alsof de verbrandingsovens al zijn gestart en de deportatie in volle gang is. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) komt met het aloude stokpaardje dat het wel om mensen gaat. Ja, dus?! "Mensen" is geen argument, nooit. Wie zonder onderbouwing vindt dat "mensen" altijd een argument is, moet dat argument wegstrepen tegen mensen die vinden dat het geen argument is. Het is een dooddoener en daarom niet geldig in wat voor debat dan ook. Wat zij probeert is doen alsof het woord "mensen" impliceert dat de bewering die erna komt, altijd waar is. "Het gaat wel om mensen, de Holocaust bestaat niet." Dat soort onzin, bullshit dus. Voorts is het geen uitgemaakte zaak of mensen wel zo belangrijk zijn. Dieren leven al miljarden jaren, mensen nog maar 40.000 jaar. En we zijn lang niet allemaal gelijk. Mensen als Thieme gooien u dood met holle woorden die een emotionele reactie kunnen oproepen, maar rationeel is dat geen sodemieter waard.

Toegegeven, als we haar in de kroeg zouden ontmoeten en ze zou dat soort praatjes hebben, dan zouden we haar gelijk geven, mee naar huis nemen en een flinke beurt geven. Dat is allemaal emotie, lust en zonder intellectuele bagage. Gaat het om de politiek die gevolgen heeft voor miljoenen mensen, dan kan die onderbuik ons niks zeggen. Ja, het bekt zo lekker. "We zijn allen verantwoordelijk voor de meest elementaire basisbehoeften zoals eten, drank, dierenseks en onderdak." Leuk, maar dat impliceert niet dat we verplicht zijn om iedereen onder alle omstandigheden eten en drinken te geven. Ten eerste heeft iedereen de individuele verantwoordelijkheid om iets van zijn leven te maken. U moet er in eerste instantie zelf voor zorgen dat u te vreten heeft. Door voort te bouwen op wat generaties voor u hebben gerealiseerd en hard te werken. Lukt dat niet meteen, dan is het niet de bedoeling om hier te komen. Als wij geen werk hebben, geen uitkering krijgen en niks te vreten hebben, kunnen we ook niet bij de buren voedsel eisen.

Voorts wordt vergeten dat de verantwoordelijkheid om voor mensen te zorgen, nooit eeuwig kan duren. Natuurlijk, wie uitgemergeld uit een bootje komt, om wat voor reden dan ook, mag van ons best een broodje, een kom soep en een warme plaats hebben om te slapen. Morgenochtend een ontbijt en dan meteen naar de snel-rechter. Die heeft een lijst met landen waar het echt onleefbaar is en de meerderheid van de allochtonen in Nederland komen daar echt niet vandaan. Binnen een kwartier kan de rechter uitsluitsel geven. Niks jaren procederen. Staat uw land niet op de lijst? Oprotten, meteen. Dan krijgt u van ons heus nog wel wat boterhammen mee en wat te drinken in het vliegtuig, maar zodra we geland zijn in uw eigen land, houdt het op. Dan hebben we alles gedaan wat menselijk is en wat u van ons kan verwachten. Dat gezeik over elementaire basisbehoeften betekent niet dat we u in ons land moeten houden. Dat we onze gasten niet met honger laten weggaan is evident. Dat ze na de maaltijd meteen moeten oprotten ook.

"Ja maar die mensen zijn op drift door honger, global warming en oorlog." Dikke bullshit, dat is nu juist het punt, uitgeprocedeerde asielzoekers hebben dit soort onzin al tegen 10 verschillende rechters gezegd die het allemaal hebben onderzocht en allemaal tot de conclusie zijn gekomen dat ze terug kunnen en terug moeten. Dan kan zo'n linkse slet in de politiek wel op de emoties blijven spelen, maar dat maakt het niet minder waar. Sterker nog, vrijwel alle rechters zijn links tot extreem links en als zelfs zij tot de conclusie komen dat die asielzoekers best terug kunnen, hoe extreem links moeten die politici in de Kamer wel niet zijn om dat allemaal te ontkennen? Nogmaals, onafhankelijke rechters hebben bepaald dat deze mensen weg moeten. Dan geven we ze boterhammen en een veldfles mee en droppen we ze boven de woestijn of het oerwoud. Geen smoesjes meer. Uitgeprocedeerd, oprotten! Opmerkelijk dat het altijd linkse ratten zijn die proberen om uitspraken van de rechter desnoods met geweld te negeren.

Een ander stokpaardje van links als het om de zieligheidsindustrie gaat is dat "wij" (lees: rechts, het kapitalisme en alles wat eraan hangt) allemaal schuldig zijn aan de situatie. Wij, het westen, zouden in die landen naar olie boren, die landen exploiteren en ons volvreten als vetgemeste varkens terwijl we weten dat de bronnen op aarde schaars zijn. Ten eerste zijn "wij" als Nederland te marginaal om zo'n grote invloed te hebben op de wereld, dus dat argument gaat niet op. Ten tweede leveren activiteiten van het westen banen en dus geld op in ontwikkelingslanden. Zou er helemaal niks gebeuren, dan liepen ze nog met peniskokers om. Ten derde komen de meeste buitenlanders juist uit landen waar wij geen inmenging hebben. Als er al oorlog is, dan zijn dat oorlogen uit naam van de islam. Dat kan nooit onze schuld zijn. We maken het juist alleen maar erger door de oorlog via de mensen hier te halen. Altijd een ander de schuld geven, dat is typisch links. Islamieten die christenen uit de boot gooien en laten verdrinken, ook onze schuld zeker?

Fritsma (PVV) geeft terecht aan dat hier de uitspraak van de rechter gewoon genegeerd wordt en dat onacceptabel is. Bekend is dat links een zwart land wil en rechts een blank land; kwestie van politieke partijdigheid. Dat de een in de politiek een zwart ontwikkelingsland wil en de ander een uitsluitend blank land met de welvaart die we kennen, is principiŽle partijdigheid. De rechter zou dat niet moeten zijn. Recht spreken op basis van rationele en intelligente overwegingen en als blijkt dat het land van herkomst veilig is, wie zijn die linkse apenkoppen dan om te doen alsof de rechter het mis heeft? Roemer (SP) merkt op dat de plannen van het kabinet helemaal niks doen voor mensen die weigeren weg te gaan. Emotioneel roept hij dat mensen in een rijk land als Nederland, nooit uit de vuilnisbak mogen eten of op straat moeten slapen. Fijn, die emo's in de politiek, kan iemand hen niet eens de nek omdraaien? Fuck you Roemer, als die cultuurverrijkers nou gewoon oprotten, hoeven ze hier ook niet op straat te slapen.

Al die economische profiteurs weten allemaal heel goed wat hun rechten zijn omdat de door ons betaalde dure advocaten ze prima op de hoogte houden, maar rechten zijn onlosmakelijk verbonden aan plichten. Worden die plichten niet vervuld, dan vervallen de rechten. Wordt het onmogelijk gemaakt om het recht uit te voeren, dan vervallen de rechten ook. Krijgen wij thuis gasten, dan worden er duidelijke afspraken gemaakt. De gast weet van te voren dat hij niet onbeperkt kan blijven. Sterker nog, hij krijgt meteen te horen dat het verblijf maximaal 1 week is en na die week moet hij weg zijn. Al gaat hij dood, al is er oorlog, al staat zijn huis in de fik en al heeft zijn vrouw hem verlaten. Hij weet ook precies hoe vaak hij eten en drinken krijgt en onder welke voorwaarden. Geven we hem als ontbijt een aantal boterhammen en flikkert hij die in de prullenbak, dan kan hij natuurlijk niet gaan klagen. Plichten. Een heel belangrijk woord dat blijkbaar geen enkele socialist kent. Laat staan dat ze de betekenis en samenhang met rechten snappen.

Terecht merkt de oppositie in de Kamer op dat de VVD en de PvdA de plannen verschillend uitleggen en ombuigen naar hun eigen ideologie. Niemand komt op straat te slapen versus mensen op straat gooien als ze niet meewerken. Nieuwe locaties voor de opvang als voorbereiding voor een generaal pardon versus alle locaties sluiten op 5 na die als voorportaal voor uitzetting dienen. Gemeenten zijn autonoom in hun beslissingen versus alle opvang sluiten en boetes uitdelen als ze het toch flikken. Flauwekulbeleid dat er uiteindelijk gewoon op neerkomt dat uitgeprocedeerde asielzoekers de rechter negeren en toch weer wat langer blijven net zolang totdat het punt komt waarop links zegt dat ze geworteld zijn en het niet meer humaan is om ze terug te sturen. Humaan, ook weer zo'n dooddoener. Alsof het humaan is om Nederland te doen verzuipen onder de profiteurs waardoor we hier een ontwikkelingsland worden. Weet u wat humaan is? Binnen 10 seconden duidelijkheid, opzouten en meteen in het vliegtuig terug naar hun eigen land.

Vergeten wordt namelijk dat we prima mensenrechten kunnen vervullen tijdens een snelle en effectieve procedure. Links verwijt de regering dat ze niet komen met oplossingen voor mensen die niet vertrekken. Die oplossing zijn we ze ook niet verschuldigd. Nogmaals, de rechter heeft bepaald dat ze nergens meer recht op hebben. Het enige waar ze hooguit nog recht op hebben, is dat ze te eten en te drinken krijgen terwijl ze terug naar huis vliegen. Jawel, het verstrekken van eten betekent niet dat ze daarmee het recht hebben om die boterhammen hier op te eten. Zodra de hamer van de rechter het plankje raakt, moet de politie ze meteen arresteren en afvoeren naar het vliegtuig. Geef ze een broodtrommeltje mee en een pakje Taxi en hoppa, daar gaan ze. Uiteraard blijft links dan jammeren dat ze niet terug kunnen, maar ja, de rechter heeft gesproken en daar hechten we net iets meer waarde aan dan aan hun gelul. Roemer stelt daar tegenover dat er veel fouten worden gemaakt door de rechter. Ja, in onze rechtszaak ook. Dat boeit hem ook geen flikker.

Fritsma maakte de scherpte opmerking dat mensen die willen meewerken al opvang krijgen en dat dus nogmaals bewijst dat de groep waar we hier over spreken niet van goede wil is. Roemer vindt dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en dat er een individuele benadering moet komen. Die is er echter al geweest. Diverse rechters hebben talloze malen naar dat verhaal geluisterd en het laten onderzoeken. Op basis daarvan zijn ze tot de conclusie gekomen dat ze liegen en terug kunnen. Ook de IND weegt de thuissituatie in het land van herkomst mee. Rechterlijke uitspraken negeren is achterlijk. "Ja maar als we ze terug sturen, dan weigeren ze of dan komen ze weer terug." Ja, dus? We vinden het sowieso achterlijk dat de terugkeer van illegalen afhankelijk is van hun wil. Sinds wanneer hebben bewezen criminelen die de wet overtreden nog iets te zeggen over de aard en uitvoering van de opgelegde straffen? Godverdomme, als de rechter zegt oprotten, dan moeten ze met geweld in het vliegtuig of de trein worden geduwd en worden gedeporteerd.

Gaandeweg zien we dat het asielprobleem steeds erger wordt en dat er geluiden rondgaan dat er miljoenen profiteurs klaarstaan om naar Nederland te komen. Terecht merkt Fritsma op dat er niks gedaan wordt om ze tegen te houden. Links blijft doen alsof iedereen hier welkom is, vluchtelingen blijven de levensgevaarlijke risico's lopen om hier te komen en de mensensmokkelaars voelen zich daardoor gesteund omdat er vraag blijft naar hun diensten. Het is letterlijk dweilen met de kraan open, want elke zwartje dat zijn paspoort weggooit, kan tijdens zijn procedure blijven in ons land. Ongeacht wat de uitkomst is, weigert hij vervolgens gewoon om terug te keren. Samsom (PvdA) is zelfs van mening dat een dergelijke houding beloond moet worden met iets extra's naast bed, bad, en brood. Ook rust, reinheid en uw roomblanke dochter staan op het menu. Asielzoekers worden hierdoor boven de wet geplaatst. Fritsma vindt het schandalig dat onze kostbare middelen worden besteed aan illegalen terwijl onze ouderen wekenlang in de poepluiers liggen.

Pechtold verschijnt ten tonele en draait de "ik pijp links en verberg dat door een spervuur aan vragen over triviale zaken"-plaat af. Het grootste probleem is dat er vluchtelingen verzuipen doordat links ze lokt en Nederland verzuipt omdat links al onze financiŽle middelen verkwanselt, maar Pechtold maakt zich druk over de vraag of asielzoekers uit Noord-Nederland nu in Utrecht worden opgevangen. Dan komt er nog een woordspelletje over de vraag hoe lang beperkte voorzieningen duren. Onbeperkt zoals links wil natuurlijk, dat weet hij ook wel, maar ertegen ageren doet hij niet. Wat gebeurt er als mensen uit de voorziening worden gezet? Ook dat weet hij. Dan worden ze opgevangen door gemeenten op uw kosten en door andere mensen die illegaliteit steunen. Waaraan moet een asielzoeker dan voldoen wil hij genoeg hebben gedaan voor zijn terugkeer? Nou, wat denkt u van instappen, oprotten en zijn parachute opentrekken? Steeds maar weer de discussie saboteren zonder tot de echte kern te komen. Namelijk dat dit vreselijke kabinet de grenzen wagenwijd open laat.

Scheiding van kerk en staat, kent u dat principe nog? Slob (CU) komt een stuk uit de bijbel citeren. Hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden en de vreemdelingen herbergen. Ja, de eerste paar van de zeven werken van barmhartigheid kennen ze allemaal. De doden begraven, ja, die hoort er ook bij, maar goed, daar wil hij het dan weer niet over hebben. Het akkoord van het kabinet zou niet stroken met internationale verplichtingen. Wat heeft links het toch makkelijk. Zij kunnen zich in elke discussie verschuilen achter nikszeggende dooddoeners als mensen, eerlijk, sociaal, rechtvaardig en internationale verdragen die hun kornuiten overeen gekomen zijn maar waar geen fatsoenlijke realist achter staat. Fuck, als we ze in een vliegtuig proppen met voedsel voor de reis, dan hebben we al aan onze verplichtingen voldaan. Consequent oppakken en dan tijdens het korte contact verzorgen. "Pas op hoor, het zijn wel mensen." Nou en, dat betekent niet dat we hun terugkeer niet met harde hand mogen afdwingen.

Tweede Kamerkalief Kuzu komt aan het woord en verwijt de Kamer besmet te zijn geraakt met het Wildersvirus. Alles en iedereen zijn nazi's en Allah zal u straffen. Waarom doet Nederland zo moeilijk? Er komen zo'n 30.000 mensen bij, wat maakt dat nou uit? Dat maakt veel uit Kuzu, Nederland heeft namelijk al zo'n 3 miljoen allochtonen opgenomen. Stuur die eerst maar terug en kom dan weer eens praten over die 30.000. Kuzu verwijt ons een dubbele moraal. De grenzen zouden wagenwijd openstaan voor grondstoffen, maar niet voor mensen. Wat een achterlijke pierpraat. Ten eerste zijn we extreem solidair, sociaal, eerlijk, tolerant, verdraagzaam en alles wat links nog meer kan verzinnen, geweest aangezien we hier miljoenen allochtonen hebben. Ten tweede betekent handeldrijven in goederen natuurlijk niet dat we mensen moeten binnenlaten. Als wij een televisie kopen, dan komt de verkoper ook niet bij ons logeren. Voorts wordt het westen beschuldigd van het leegroven van die landen. Pardon? Wij worden hier gekoloniseerd, niet andersom!

Namens het kabinet houden Samsom (PvdA) en Zijlstra (VVD) een onderonsje om te tonen wie de langste morele pik heeft. Opmerkelijk is dat Samsom nog wel toegeeft dat de concrete details moeten worden overgelaten aan mensen die er wel verstand van hebben. Dat kenmerkt de hele fucking politiek. Besluiten nemen zonder te weten waar ze over praten en zonder de consequenties onder ogen te zien. Met de steun van de oppositie in de rug en hooguit tegengewerkt door de rechtse personen in het kabinet die vrijwel uitsluitend van de PVV en nog wat splinterpartijtjes met gejatte zetels komen. Wat een poppenkast, wat een farce en wat ontzettend jammer voor deze welvaartsmaatschappij waar door hun gedoe nog een einde aan dreigt te komen ook. Links heeft weer gewonnen. Het akkoord blijft een papieren politieke constructie die in de praktijk betekent dat iedereen die weigert te vertrekken, nog een beloning toe krijgt. Walgelijke linkse flikkers waarvoor mensen hopelijk hun sympathie gaan verliezen als ze eindelijk hun hersens gaan gebruiken.

Overweging.

Vluchtelingen die haast voor onze ogen verdrinken is echt afgrijselijk, laat dat duidelijk zijn. Wel moeten al die genetisch mislukte linkse galbekken eens de hand in eigen boezem steken. Het zijn die friemelhoofden die steeds doen alsof Europa en Nederland in het bijzonder een luilekkerland is en daarmee buitenlanders motiveren om mensensmokkelaars grof geld te betalen in de hoop hier te kunnen profiteren. Doordat hen gouden bergen worden beloofd, wagen ze de levensgevaarlijke reis over zee in een roeibootje met als risico dat ze verzuipen. Links heeft hun bloed aan hun handen. Het zijn zij die daar verantwoordelijk voor zijn. Niet Wilders, niet de realisten en ook niet de nationalisten. Het zijn die linkse oetlullen die mensensmokkelaars helpen door voor een zieligheidsindustrie te zorgen die eindeloos gaat procederen, draaien en mensen voorts aanraadt om uitzetting fysiek onmogelijk te maken. Schamen jullie je niet, stelletje tyfussocialisten. Jullie jagen die arme mensen de dood in met jullie beloften van bed, bad en brood!

Politiek ligt alles met betrekking tot de massa-immigratie nogal gevoelig waardoor discussies zich beperken tot alles moet blijven versus alles moet weg. Geen gezonde balans om tot een goede oplossing te komen. Vooral niet omdat links de asielzoekers alles wil geven, desnoods ons hele land, terwijl rechts de asielzoekers niks wil geven en uit ellende dat uitzetten niet lukt, dan maar kwaad bloed zet met het terugtrekken van basisvoorzieningen. Is er nu niemand die op het idee komt dat bed, bad en brood zo kort mogelijk duurt als er haast wordt gemaakt met uitzetten? Is er nu niemand die eraan denkt dat als we concrete criteria en regels gaan hanteren, iedereen erbij gebaat is inclusief de gelukszoekers die daardoor snel duidelijkheid krijgen? Wij willen dat die concrete regels er komen. Om te beginnen eisen we dat alle ellenlange procedures worden geschrapt en vervangen door supersnelrechters. Geen gelul, bekend is dat 99,9 % van de asielzoekers en ook van alle allochtonen die hier al wonen, snel en eenvoudig weg kunnen.

Aan buitenlanders zijn we niet verplicht om een eindeloze rechtsgang te bieden. Waarborg de onafhankelijke rechter en zorg er gewoon voor dat hij in de meeste gevallen binnen 10 minuten uitspraak kan doen. Dat kan door goed geÔnformeerd te blijven over de landen waar oorlog heerst en naar welke gebieden we ze veilig kunnen terugsturen. Registreer alle buitenlanders die hier binnenkomen. Neem vingerafdrukken af. Dat doen ze ook bij Nederlandse staatsburgers. Komt iemand voor de tweede keer binnen, dan moet er niet weer eindeloos gedraald worden, maar meteen oppakken en steeds een beetje ruwer en dwingender terug sturen. Wie de wet blijft overtreden en schijt aan de wet heeft, moet er niet op kunnen rekenen dat hij daarvoor beloond wordt. In een rechtsstaat is de onafhankelijke rechter een groot goed, maar als hij dan toch genegeerd wordt door die idiote apen, dan moet het gewoon aflopen zijn. Snelrecht bestaat ook voor geweldsdelicten tegen hulpverleners, waarom niet voor dringende zaken zoals illegaal verblijf?

Stel illegaliteit strafbaar zodat ze in hechtenis genomen kunnen worden en meteen na de uitspraak van de rechter op transport kunnen. We moeten geen mensen op straat gooien. Dat is bullshit. Buiten dat het onmenselijk is en veel gesodemieter oplevert met de overwegend linkse bevolking, hebben ze dan ook de kans om in de illegaliteit te verdwijnen en dat moet niemand willen. Daadkrachtig optreden, vastzetten en onmiddellijk weer uitzetten. Zet een groot hek bij de grens en zorg dat niemand binnen kan. Verder gaan dergelijke discussies over immigratie altijd over nieuwe gevallen. Er staat weer een buitenlander bij de grens, links vergeet de hele geschiedenis en doet alsof het weer de eerste buitenlander is die zich hier aandient. Op zo'n manier gaan we niet met elkaar in gesprek. Inzet van de discussie is niet de vraag of ze mogen blijven, dat mag niet van de rechter, maar humane uitzetting. Links heeft liever dat asielzoekers eindeloos blijven rondhangen in Nederland en desnoods illegaal verblijven tot een generaal pardon.

Hiermee komen we aan alle bezwaren tegemoet. Nieuwkomers hebben toegang tot een onafhankelijke rechter die meteen duidelijkheid geeft. Ze krijgen in de enkele uren die ze hier zijn te eten, te drinken en worden meteen weggevoerd naar het land van herkomst. Ondertussen worden ze geregistreerd en worden er maatregelen genomen om ze voorgoed de zin te ontnemen om het nog een keer te proberen. Toch zijn we hiermee niet klaar, want we willen die linkse kliek nog meer tegemoet komen. De grootste klacht van extreem links is dat het westen hun land van herkomst leegzuigen. Mooi. Daar gaan we mee stoppen. We komen niet meer in de landen, we kappen er geen bossen meer en we hoeven hun olie ook niet. Dat kunnen we makkelijk beloven omdat we dat als Nederland toch al niet deden; daar zijn de grote landen verantwoordelijk voor. Ook hoeven we geen handel meer te drijven en daar werkgelegenheid ontwikkelen. Onze aanwezigheid is niet gewenst volgens links? We trekken ons helemaal terug en laat ze zichzelf maar bedruipen. Kijken wie er beter vanaf komt.

O ja, geen bemoeienis meer met een land betekent ook dat we hun volk hier niet meer hoeven op te vangen. Alle allochtonen uit die landen moeten terug. Of ze nu geworteld zijn, alleen de taal spreken of hier al decennia lang mochten blijven van links: fuck alle excuses en smoesjes, iedereen oprotten, want het westen is altijd en overal alleen maar slecht geweest. Hier heeft u alle rotzooi terug en wij nemen al onze rotzooi uit uw land. Probleem mooi opgelost. En mocht u na een tijdje toch heimwee krijgen naar die racistische blanken, dan zijn we zelfs bereid te betalen voor een containervliegtuig om al die linkse teringlijers boven uw land te droppen. Tot uw dienst, Geert is rechtvaardig! Zo kan het ook, we komen graag tegemoet aan de bezwaren die links heeft en in tegenstelling tot de huidige politiek, zijn wij snel en vooral dodelijk efficiŽnt in ons handen. Zolang het duidelijk en consequent is. Ziet u, de oplossingen liggen klaar en we kunnen meteen beginnen. Nu alleen nog de politieke macht in handen nemen.

Helaas hebben we geen politieke macht en moeten we lijdzaam toezien hoe ons land wordt verkracht door de linkse smiechten. Elke keer weer die vervelende klote smoesjes verzinnen om meer mensen te laten blijven en nooit eens willen praten over de terugkeer van mensen die hier niet horen. Wel elke keer zeggen dat ook zij vinden dat mensen waarvan de rechter heeft geoordeeld dat ze weg moeten, ook daadwerkelijk moeten vertrekken, maar in de praktijk zorgen zij er wel voor dat er een stokje voor gestoken wordt. Een beetje van die dwazen die vroeger de concentratiekampen zo erg vonden maar wel gewoon mee bleven doen. Ons geduld begint echter op te raken. Ooit zullen we die vuile honden kunnen straffen voor alle leugens die ze hebben verspreid en hun valse beroep op menselijkheid. We schamen ons voor de mensheid dat ons ras zulke domme vadsige idioten heeft voortgebracht die nooit voor rede vatbaar zullen zijn. Medelijden is voor watjes. Als u ziet dat de socialisten zonder schaamte uw hele land naar de koppen helpen, dan kunt u niet wegkijken.

De aanzuigende werking door alle voorzieningen die voor asielzoekers worden getroffen, wordt door links altijd gebagatelliseerd, maar is reŽel. Zou u niet naar een land komen als uw volk eeuwenlang alleen maar domme kanslozen heeft voortgebracht die te lui en te achterlijk waren om hun land op te bouwen en vervolgens in Europa gratis in een (voor u dan) paradijs kunt wonen op andermans kosten? Bekijk de beelden goed en merk op dat al die zielige asielzoekers netjes gekleed zijn en met een dure smartphone aankomen. Ze zien allemaal dat Nederland gek is geworden en gratis woningen, voedsel en leuke privileges uitdeelt. Dan ben je toch gek als je in het oerwoud in je boom blijft hangen? Dan kom je kijken of ze ook niet voor jou een leuk huisje hebben. Aangezien links hen niet alleen stimuleert om te komen om later als stemvee te dienen, maar ook daadwerkelijk alles geeft, is het hek van de dam. Wereldwijd hebben economische profiteurs kunnen zien dat hier alles gratis voor ze is. Wij voorspellen een asieltsunami die zijn gelijke niet kent.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.