Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 4 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

802 Geen maat op slecht ICT-werk
801 Dhimmitude is levensgevaarlijk
800 Arbeidsmarkt een stoelendans
799 In mineur door terreur
798 Moslims verklaren ons de oorlog!
797 Vakkundig de nek omgedraaid
796 Misdefinitie.nl wenst u een verstandig 2015
795 Regeren per decreet (2)
794 Nooit capituleren voor islamiseren
793 Niks is goed aan links
792 Plagiaat is geen promotie
791 Broeinest van islamterreur
790 Pestprotocol voor de lol
789 Socialist de pislamracist
788 Recht viert bloedzegen
787 Privacy is een gegeven
786 Asielparasiet hoort hier niet
785 Hahaha, moederneukende politie! (2)
784 Weg met die zwarte apen! (1)
783 Tien jaar vijanden van ons volk

797 # Vakkundig de nek omgedraaid #
Gepost door Misdefinitie op 06-01-2015 om 23:31.
Menigeen heeft tot zijn bizarre teleurstelling na 20 jaar onderwijs, waarbij de meest onmogelijke druiloren en zachtgekookte pedagogen hem van alles wijs hebben gemaakt, moeten constateren de belangrijkste les pas in de praktijk geleerd te hebben. Namelijk dat ze later geen ene moer hebben aan de zwaar verouderde boekenwijsheid en zelfs de klassieke basisvaardigheden niet eens beheersen. Daar kom je dan als Master of Science van de universiteit. Aan de maatschappij bent u zo'n 167.000 euro verschuldigd, maar u kunt geen fuck. Schattend rekenen, competentiegericht ouwehoeren en wat feitenkennis zullen uw zogenaamde deskundigheid kenmerken. Tot u ontdekt dat u nog geen band kunt plakken, niet kunt koken, van sociale vaardigheden geen kaas hebt gegeten en alles waar u in het echte leven rekening mee moet houden, totaal niet kan begrijpen. Zelfs uw beroep beheerst u niet: extra cursussen zijn vereist. Vakkennis, sociale vaardigheden en abstract denkniveau, zijn vakkundig de nek omgedraaid door de experimentele proeftuin van het slechte linkse onderwijs.

Had u maar een vak moeten leren.

Serieus, 20 jaar op school zitten en er dan achter komen dat u nauwelijks uw eigen reet kunt afvegen, uw sociale vaardigheden voornamelijk bestaan door de gratie van de smartphone en ander oppervlakkig internetcontact en u door het dagelijks leven gaat als naÔeve domme muts of zak die nog steeds gelooft in een maakbare wereld waarin alles mooi en rechtvaardig is. Neem een kijkje op Facebook en u ziet meteen wat we bedoelen. Hordes mensen die lijden aan grootheidswaanzin of exhibitionisme, posten daar elke dag hun rotzooi waarmee ze denken de moraalridder uit te hangen en hun imago tot aan het perfecte te kunnen oppoetsen. Milieubewuste vrouwen met penisnijd die grossieren in hun praatjes over afslanken en hun hetze tegen vlees, moraalridders die doen alsof zij elke zwerver helpen en vinden dat u maar een asociale klootzak bent en van die latent homoseksuele mannetjes met hun ranzige tegeltjeswijsheden. Oppervlakkigheid binnen een vieze vuile gore middelmaat die met precies dezelfde mond spreekt als het erbarmelijke onderwijs dat ze kregen.

Afijn, we raden het iedereen aan om eens een lijst te maken met de dagelijks bezigheden en zich eens af te vragen hoeveel van die vaardigheden ze nu echt door het onderwijs hebben aangeleerd. Wij vermoeden dat u niet eens in staat bent om te beseffen dat u eerder ondanks dan dankzij school zover heeft kunnen komen. Voor zover uw successen niet gewoon het resultaat zijn van gunnen, vriendjespolitiek en een doses geluk. Wij durven er eerlijk voor uit te komen dat we een heleboel dingen gewoon niet kunnen. Ja, we kunnen wel foutloos schrijven en scheldkanonnades plaatsen. Dat is wat we geleerd hebben op school. Jarenlang zijn we uitgescholden, kunt u het merken? Schrijven kunnen we als de beste, maar voor de rest zijn we vrij waardeloos. De kennis die we hebben kan men ook op Google vinden en de grappen die we maken zijn zo slecht dat geen hond ze wil lezen. Maar het is wel iets waar we over denken. Psychologen beweren dat elke generatie weer 15 IQ-punten slimmer wordt. Waarom kan het onderwijs dan niet fatsoenlijk ingericht worden?

Uit een onderzoek dat alweer uit 2009 stamt, bleek dat het al mis gaat bij de bron van het onderwijs. Bijna de helft van de basisscholen in Amsterdam bleek te slecht te zijn om uw kind aan toe te vertrouwen. Wouter Bos, ex-PvdA'er, greep meteen in door zijn blanke dochter tussen de excuusnegers weg te halen en haar naar een dure privťschool te sturen. Halsema, ex-GroenLinks, deed later hetzelfde met haar dochter die onder geen enkele voorwaarde in contact mocht komen met de voormalige bewoners uit het rifgebergte. Beide linkse bewindslieden hadden na hun socialistische avontuur in de Tweede Kamer opeens door dat hun galbekkende salonsocialistenpraat, nooit had kunnen voorkomen dat hun roomblanke kroost tussen de kroesnegers en het criminele berbertuig zou komen te zitten. De toenmalige onderwijswethouder Asscher (PvdA) smeet met geld. Een typische socialistenoplossing die natuurlijk niet zou werken. Opvallend is dat vooral en bijna alleen opiniemakers de noodklok luiden over het slechte basisonderwijs. Een politieke schande.

Basisscholen worden onder druk van de multikul steeds vaker geacht om een kweekvijver te creŽren voor allochtone analfabeten. Geradicaliseerde politici als Kuzu en ÷ztŁrk pleiten voor de verplichting om de kinderen Turks te laten spreken zodat de blanke kindertjes beter in hun eigen land kunnen integreren met buitenlanders die dat niet willen. Bovendien lost dat het probleem op waar ze in veel allochtone gezinnen mee kampen: pa en moe spreken geen woord Nederlands en lezen hun kinderen niet voor waardoor ze met een achterstand beginnen. En dat mag niet, want wie perfect Nederlands spreekt tegen een allochtoon die dat niet kan, is een racist en maakt misbruik van zijn goede bevoorrechte positie. Liever hele generaties vernachelen met die makakentaal en het Nederlands aan de kant drukken. Dat hebben ze toch alleen maar nodig als ze ooit een uitkering willen. Wat doen ze dan als ze van school komen? Het schoolniveau verlagen om allochtonen de kans te geven, heeft ertoe geleid dat het vmbo volledig gereserveerd werd voor deze groep.

Binnen het vmbo is het vervolgens een smeltkroes geworden van veel slecht functionerende allochtonen. Uiteraard de schuld van de blanken die, als ze eenmaal veroordeeld worden tot de domme school, hun carriŤre mogen vervolgen in een omgeving die op z'n zachtst gezegd niet bepaald inspirerend is. Hun ouders trachten hun kinderen van die school af te halen en dat kost ze geld. Dus wat gebeurt er dan? Scholen proberen op hun beurt weer van dat verdomde vmbo af te komen. Puur racisme, want hoewel de scholen het niet toegeven, komt er vaak naar boven dat scholen het vmbo afstoten omdat er teveel zwarten op af komen en dat willen ze liever niet. Rola Hulsbergen, die ooit rector op het Aloysius College in Den Haag was, stelt dat scholen er belang bij hebben om hun traditionele witte cultuur zoveel mogelijk te behouden. Blank is beter en eigen volk eerst, dat soort retoriek. Verstandig, maar veel te laat ingezet. Misdefinitie kent nog wel een beheerder die ontslagen werd van een witte school omdat wij de harde waarheid der verkleuring in 2008 openbaarden.

Zulke problemen konden ontstaan doordat scholen en de politiek geen oog hadden voor de sluipmoordenaars die de multikul ons heeft gebracht. Bekend is dat zelfs allochtonen liever voor een blanke school kiezen omdat zij hun soortgenoten het beste kennen. Stap voor stap ziet u onder uw ogen hoe goed onderwijs en westerse vrijheden worden verdronken in het moeras van het verplicht moeten aanpassen aan de cultuur van allochtonen. Halalvlees in de kantine, gebedsruimtes die alleen voor vrome moslims beschikbaar zijn, de sekseapartheid in zwembaden waarbij meisjes en jongens op aparte tijden en geheel gescheiden moeten zwemmen en jongetjes die elkaar lopen af te lebberen omdat ze van Allah vrouwen geen hand mogen geven. Vanzelf ontstaat er dan een schooltype dat het afvoerputje van het toch al slechte Nederlandse onderwijs vormt en waar de motivatie om iets te leren al snel onder het nulpunt duikt. Politiek correcten zullen dit alles willen ontkennen, maar feit is dat de gegoede burgerij nog niet dood gevonden wil worden op het vmbo.

Staatssecretaris Dekker (VVD) belooft daarom nog even voor de verkiezingen dat het vmbo volledig op de schop gaat en onderhevig gaat zijn aan prachtige vernieuwingen. Altijd maar vernieuwen en veranderen, nooit iets verbeteren. Dat is het gevoel dat we erbij krijgen. Het is de bedoeling dat leerlingen voortaan uit 10 richtingen kiezen met basisvakken en de rest zelf invullen. Ook moeten beroepsgerichte vakken veranderd worden. Waarom? Omdat Dekker heeft opgemerkt dat die al 15 jaar niet veranderd zijn. Veranderen om te kunnen veranderen dus. Leuk om zijn naam op de zoveelste "vernieuwing" te krijgen, maar we zien nu al aankomen dat het vmbo er geen hol mee op schiet. Uiteindelijk komt het er voor de zoveelste keer op neer dat die slinkse kliek bezuinigingen gaat verkopen als vernieuwing. Minder geld en zogenaamd meer bereiken. Wat een klucht. Bedrijven gaan het vaker voor het zeggen krijgen. Onderwijs als vehikel voor die commerciŽle hoeren in plaats van neutraal en objectief opgeleid worden tot professional.

Rot nu eens op met dat politieke gekonkel, erken dat het onderwijs verkloot is door gesodemieter en breng eerst en vooral het oude systeem terug zodat we in elk geval een betere basis hebben om op voort te bouwen. Ja, we weten dat men in de politiek wars is van het stigma dat ze opgeplakt krijgen als ze terug krabbelen van hun geniale ideeŽn, maar dat is wel de enige manier om ooit iets gedaan te krijgen. Vroeger hadden we gewoon drie stromen in het onderwijs. Lager, middelbaar en hoger. Afhankelijk van uw niveau, stroomde u ergens in en kon u door hard werken over stappen naar een hoger niveau indien dat wenselijk was. Kenmerkend aan dat systeem was dat er een lts, mts en hts bestond die alle drie een vakman (man of vrouw!) afleverde. Voor alle drie was plaats in de samenleving aangezien we loodgieters, automonteurs en de ingenieurs allemaal nodig hebben. Allemaal konden ze zo hun brood verdienen. Duidelijk afgebakende stromen die mensen opleiden zonder dat ze meteen afhankelijk worden van specifieke bedrijven.

Naast de technische varianten, bestond er ook een beroepsvariant voor de overige beroepen. Lbo, mbo en hbo. Waarbij de lagere stroom toegang geeft tot de middelbare, de middelbare weer tot de hogere en eenmaal in de hogere stroom kon men doorstromen naar het algemene beroepsonderwijs of naar de academische wereld. Allen stonden met elkaar in verbinding, want wie laag is begonnen en zich uiteindelijk toch ontwikkelt, kon naar boven stromen en wie te hoog is begonnen of toch liever een beroep in een andere stroom ambieerde, kon net zo eenvoudig overstappen. Geliefd was het principe dat men in het voortgezet onderwijs vakken kon volgen op verschillende niveaus om zo alvast te kunnen voorsorteren op de vervolgbeslissing: doorstromen of meteen aan het werk gaan. Duidelijk, helder en consequent voor iedereen. Ja, een nadeel had het wel. Objectieve eisen, feiten en vaardigheden opdoen lukt niet iedereen. Met de komst van de cultuurverrijkers, moest het objectieve onderwijs het onderspit delven onder het mom van gelijke kansen. Toen ging het mis.

Overal zien we de socialistische tendens om alles gelijk te trekken en daarom gaat het juist zo gruwelijk mis in onderwijsland. Mensen zijn niet allemaal hetzelfde; leerlingen dus ook niet. Ze hebben allemaal andere eigenschappen, een ander niveau, andere voorkeuren en andere ambities. De meeste mensen willen gewoon een stevige basis opbouwen waarmee ze zich kunnen redden in de maatschappij en voorts een vakopleiding volgen zodat ze een beroep kunnen uitoefenen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo'n 20 tot 30 % belandt in het hoger onderwijs, studeert op het hoogste niveau en zou ingezet moeten kunnen worden om de maatschappij, de wetenschap en de politiek op een hoger niveau te tillen. Niemand is beter dan de ander. Vakmensen zijn altijd nodig. De doctorandus gaat uw verwarming niet repareren. Intelligente mensen zijn ook altijd nodig. Wie houdt de politiek in toom met zijn mening en gedachten? Denken dat het onderwijs verbetert als we de praktische opleidingen te theoretisch maken en andersom, is waanzin en vraagt om problemen.

Lapmiddelen gebruiken die zout in de wonden strooien, zijn nog erger. Een goed voorbeeld hiervan is de rekentoets. Gebleken is dat veel kinderen op de basisschool nooit goed hebben leren rekenen. Diehard sommen oefenen en de lastige opgaven trainen en drillen totdat het erin zit, is vervangen door schattend en kolomsgewijs rekenen. Rekenkundige gedrochten die het alleen maar moeilijker maken in plaats van de duidelijke regeltjes uit opa's tijd. Wat doet de politiek? Niet het basisonderwijs verbeteren, maar als lapmiddel een rekentoets introduceren in het voortgezet onderwijs. Nu zijn wij totaal niet tegen een rekentoets na de basisschool om te voorkomen dat het allemaal wegzakt. Maar we eisen een goede basis op de basisschool en daarna een goede voortzetting. Ouderwets goed leren rekenen, bijhouden en dan een rekentoets geven is iets heel anders dan een gare redactiesommentoets bij het examen. Zien die domkoppen in de politiek dan niet dat de toets die ze verplichten helemaal geen rekenvaardigheden meet?

Ach, wat lullen wij nu over meten. Dat is iets wat wetenschappers doen. Een test moet wel het construct meten dat we willen meten, anders deugt de test niet en moet het worden aangepast. Principes uit de wetenschap die nauwelijks meer worden aangeleerd en typisch het terrein zouden moeten zijn van het vwo. Desalniettemin achten wij het logisch dat een rekentoets gewoon controleert of de leerlingen kunnen rekenen en niks anders. Politici zijn in paniek. Dit begrijpen ze niet. Zij denken dat de leerlingen te dom zijn. Dus introduceren ze een makkelijkere rekentoets. En een speciale rekentoets voor het vmbo waarop het woord "moeilijk" staat, maar die niet zo zwaar beoordeeld wordt zodat ze op het vmbo ook eens een 9 kunnen scoren zonder iets te weten. Dit allemaal zodat die arme allochtoontjes daar hun zelfvertrouwen niet verliezen bij een zware onvoldoende. Zucht, in wat voor kutland leven wij inmiddels? Pas in 2020 komt er een moeilijke rekentoets. Fout, de toets hoeft niet extreem moeilijk te zijn. Kinderen moeten het rekenen beheersen. Punt.

Denk even met ons mee. We gaan naar school om te leren niet waar? Leerlingen komen de school binnen zonder bepaalde kennis en horen de school uit te komen met die kennis. Ze moeten zich die kennis dus tussentijds eigen maken. De stof leren beheersen. Wat inhoudt dat zij hun niveau naar het niveau van de stof tillen. Waarom doen de politiek en zijn "deskundigen" het verdomme dan precies andersom? Waarom heeft de PvdA het onderwijs de afgelopen decennia lopen inrichten alsof het niveau van de stof zich aan moet passen aan de leerlingen in plaats van andersom? De auto moet niet met zijn bestuurder leren rijden, maar de bestuurder met de auto. Logisch zegt u? Vroeger werd er gewoon gezegd dat we moeten leren op het niveau van het onderwijs te komen. Tegenwoordig wordt het niveau naar beneden aangepast om specifieke groepen, die anders nooit een diploma zouden halen, de "gelijke" kansen te geven. Bussemaker wil een vakdiploma voor mbo'ers die het niveau eigenlijk niet aan kunnen. Onderwijsniveau aanpassen aan het niveau van de leerling dus.

Beseffen die linkse imbecielen nu echt niet dat ze met die mentaliteit het onderwijs juist kapot hebben gemaakt? Wilt u een goede monteur worden, dan zult u de kennis en vaardigheden moeten beheersen om een monteur te worden. Beheerst u uw vak niet, dan kan men u theoretisch wel een papiertje geven met daarop de woorden dat u zich ondanks uw incompetentie toch een monteur mag noemen, maar dat betekent niet dat u opeens toch een goede monteur bent. U mag het alleen juridisch zeggen. Vandaar dat er zoveel mensen rondlopen die hun vak niet verstaan. Allemaal hebben ze een diploma, maar dat diploma liegt gewoon over de vaardigheden die iemand heeft. Het is alsof er op een briefje van 10 euro opeens 500 euro wordt gedrukt. Het spreekt voor zich dat mensen die wel verstand hebben, in dat briefje niet opeens de gedrukte waarde zien. Wat ons betreft gaat een mbo'er die het niet aankan, naar de lagere stroom. Diploma's uitdelen aan mensen die het niveau niet aankunnen c.q. beheersen moet verboden worden. Het zorgt voor hyperinflatie van dat papiertje.

"Ja maar als ze het niveau niet aankunnen, gaan ze van school zonder diploma en krijgen ze later geen baan." Dus liegen we maar dat ze wel over de kennis beschikken? Wat een onzin, dat hebben werkgevers zo door. Waarom denkt u dat het vmbo zo'n slechte naam heeft gekregen? In tegenstelling tot de vroegere lts, lbo, mts en mbo, kan iedereen een vmbo-diploma halen. Waardeloos dus, want een diploma ontleent juist zijn waarde aan het feit dat het bewijst dat degene die hem behaald heeft, waardevol is vanwege zijn kennis. Indien men daar niet meer op kan vertrouwen, is het afgelopen. Zorg er liever voor dat leerlingen die ten onrechte op het mbo terecht komen, een goede vakopleiding krijgen op het lbo. Breng de vakscholen weer terug. Niet de valse diploma's. De arbeidsmarkt heeft behoefte aan duidelijke diploma's. Lbo = lbo en mbo = mbo. Geen gerotzooi. Zoals gezegd hebben we iedereen nodig in de samenleving. Meer "kans" op de arbeidsmarkt. Pff, nu geven ze eindelijk toe dat door het verkrachte onderwijs, naar school gaan een kansspel is.

Uit pure wanhoop en frustratie, proberen scholieren en studenten hun heil te zoeken in het buitenlandse onderwijs dat in een aantal gevallen zelfs hoger staat aangeschreven. Niet omdat het inhoudelijke niveau zoveel hoger ligt, laten we niet doen alsof het weggemaaide gras daar groener is dan hier, maar wel omdat men bijvoorbeeld in BelgiŽ nog de schijn ophoudt van een streng regime waarin ijzeren discipline, stalen tucht en structuur nog onderwezen worden. Zo'n 20.000 Nederlanders schijnen onderwijs te volgen in Vlaanderen. Inmiddels staat de Belgische politiek op de achterste poten, want die domme kaaskoppen kosten de Belgische staat minstens 134 miljoen euro en dat willen onze zuiderburen wel vergoed zien. Het parlement slaat daar de spijker op de kop. Zij moeten betalen omdat Nederlanders die daar de mogelijkheid voor hebben omdat ze bij de grens wonen, liever onderwijs van niveau genieten. Nederland zou dat lijdzaam toezien omdat het vertrek van de kennis voor de politiek een goede aanleiding is om te bezuinigen voor Europa.

Minister Jet Bussemaker (PvdA) wil niet inzien dat haar PvdA het onderwijs de afgelopen decennia naar de tyfus heeft geholpen, maar ziet wel in dat de studenten liever het zekere voor het onzekere nemen voor een goede opleiding. Als dat betekent dat ze naar het buitenland vertrekken, wil de PvdA ze wel een oprotpremie geven zodat ze tenminste wat kennis op kunnen doen op de vele buitenlandse hogescholen en universiteiten die wel in de top van de wereld staan. Op jonge leeftijd als Nederlander opzouten zodat de PvdA weer wat buitenlands stemvee kan importeren, verrijkt de samenleving. Aldus de PvdA. Bent u blank en gaat u weg, dan krijgt u 1250 euro. Bent u zwart en blijft u hier, dan krijgt u 5000 euro. Zo kennen we de racistische PvdA weer. Van een objectief systeem voor de studiefinanciering, wil de minister niks weten. Die financiering wordt nu toch ingeruild voor een levenslange schuldenstelsel. Europa wil dat principe nog even een stapje verder helpen. Ruim 5 miljard gaat er over de balk om over de grens te studeren.

Tegen studeren in het buitenland hebben we uiteraard geen bezwaar. Voor een bepaalde groep studenten kan het daadwerkelijk een verrijking betekenen. Wel moeten ze daar in vrijheid voor kunnen kiezen. Ze moeten zich niet gedwongen voelen uit angst dat ze in Nederland geen adequate opleiding krijgen. We maken bezwaar tegen socialistische principes in het onderwijs. Een daarvan is het gelijktrekken van het onderwijs in een Europees systeem. Men probeert de studenten nu al te stimuleren door geen verschillen meer te zien tussen grenzen. Binnen kleinere verbanden zijn ze al bezig de boel te nivelleren. Zo willen de Benelux-landen elkaars diploma's gaan erkennen. De bedoeling is dat die erkenning automatisch plaatsvindt zodat iedereen kan gaan en staan waar hij wil in Europa. In theorie klinkt dat mooier dan het in de praktijk is. Het belangrijkste probleem is oneerlijke concurrentie door arbeidsmigratie. Zie het debacle met het gelijkstellen van rijbewijzen om te concluderen dat het gelijkstellen van diploma's geen goed idee is.

Bij een dergelijke gelijkstelling, zien we dat studenten gaan studeren bij de onderwijsinstellingen die het makkelijkst diploma's afgeven om deze voorts te laten gelijkstellen met diploma's die wel waarde vertegenwoordigen. Het gevolg is diploma-inflatie, want na gelijkstelling kan niemand meer de goede en de slechte diploma's van elkaar onderscheiden. Vergelijk in dit geval ook de problematiek die we kennen sinds de invoering van die verfoeide bachelor-masterstructuur. Op de universiteit is een doctorandus die 240 punten aan academisch onderwijs heeft gevolgd een master, maar de hbo'er die via een schakelprogramma en een master slechts 120 punten heeft gevolgd, mag zich ook master noemen. Om nog maar te zwijgen van masters die meteen na het hbo gevolgd kunnen worden en toch Master of Science opleveren. Vandaar de rotzooi op de arbeidsmarkt: werkgevers kunnen uw waarde gewoon niet meer inschatten. Diploma's moeten niet gelijkgesteld worden. Diploma's moeten waarde hebben en een bewijs zijn dat iemand zijn vak verstaat.

Met de verkiezingen in zicht, zien we men nu ook in de onderwijssector de voorkeur geeft aan een positieve beeldvorming in plaats van daadkrachtig optreden. Veel geluid maken ze voor een rapport van de onderwijsinspectie waaruit zou blijken dat het aantal zwakke scholen wederom gedaald is. Hoe ze die conclusie kunnen trekken? Nou, met percentages van ver boven de 90 %, roepen ze blij uit dat die scholen allemaal aan de minimumeisen voldoen. Dus oogjes dicht en snaveltjes toe. Niemand die zich afvraagt wat die eisen zijn, waarom ze zo blij zijn dat de meeste van die scholen op dat minimum zitten en hoe het kan dat leerlingen met dat minimum blijkbaar niet eens fatsoenlijk kunnen spellen en rekenen. Laat staan dat ze begrijpend kunnen lezen. We snappen dat het voor de politiek allemaal niet zo belangrijk is. Zolang ze met statistieken kunnen liegen, is hun varkentje gewassen en blijven ze aan. Houd nou eens op om met mierenneukerij en statistische onzin een beeld te schetsen dat geen recht doet aan de werkelijkheid.

Gesuggereerd wordt dat de exameneisen al omhoog zijn gegooid en daardoor de prestaties ook gestegen zijn. Allemaal gebakken lucht waar niemand iets aan heeft. Leraren merken op dat ze het niet hoeven te wagen om op het vwo wat oude wiskunde- en natuurkundeopgaven uit 1975 te geven omdat het niveau toen vele malen hoger lag. Dat zijn de feiten die relevant zijn. Dan zijn we als mensheid dus dommer geworden. Over 20 jaar moet u naar de universiteit om na 6 jaar intensieve studie alleen nog maar uw veters te kunnen strikken. Is dat waar we naar toe willen? Politiek is het natuurlijk veel interessanter om politiek correct te doen in plaats van te strijden voor beter onderwijs. Waar denkt u dat de Onderwijsraad zich bijvoorbeeld mee bezig houdt? Of leerlingen wel leren rekenen? Of ze algemene kennis opdoen? Of ze abstract leren denken? Wel nee, integratie is veel belangrijker dan daadwerkelijk iets kunnen leren. Kinderen moeten volgens de dhimmitude leer der multikul leren om met theedoeken, de jihad en koranscholen om te gaan. Dat zal ze leren! Kots.

Aanschouw overal de linkse invloeden waarbij die imbecielen het belangrijker vinden dat de socialistische leer wordt nageleefd dan dat uw kinderen het onderwijs krijgen dat ze verdienen. Scholieren worden geacht in paarse teringtubbies-pakjes te hosselen om het dogma "gay pride, world wide" uit te dragen. Naast die oeverloze discussiecultuur van tegenwoordig, moeten uw kinderen uitermate seropositief staan tegenover de homogemeenschap, anders worden ze uitgemaakt voor homofoob. Wellicht heeft u vroeger geleerd dat poep vies is, maar dat mag tegenwoordig niet meer. Meisjes, ook al zo'n groep die achtergesteld is. Vrouwen achter de haard en mannen achter de tapkast? Mag niet meer. Vrouwen moeten voor bŤta kiezen en als ze dat niet uit zichzelf doen, smijt de politiek er wat geld achteraan. Dan hebben we nog het stigma hoger opgeleid en lager opgeleid. Mag niet, gelijkheid is nu altijd de norm. Ze maken er een groot probleem van dat hoger- en lageropgeleiden elkaar nergens treffen. Uit afgunst. Tuurlijk. Ga zo door met hokjesdenken.

Overweging.

De volksverlakkers die zeggen u bij de overheid te vertegenwoordigen, hebben er belang bij dat u door slecht onderwijs minder mondig en intelligent bent onderlegd. Slimme mensen, niet noodzakelijkerwijs hoogopgeleide mensen, zijn namelijk minder snel te verleiden tot socialistisch stemmen. Kinderen denken links omdat het ze is aangeleerd en alles hen komt aanwaaien zonder dat ze er iets voor hoeven doen, maar wie na zijn 18de nog socialist is, heeft geen hersens. Zo ziet de linkse kliek u graag. Denkende dat u veel geleerd heeft en uw vak verstaat. Het liefst ziet u daarvan het bewijs in uw diploma. De harde waarheid dat u geen sodemieter heeft geleerd en uw baan louter het gevolg is van mensen die het u gunnen omdat u nu eenmaal politiek gezien aan de linkse kant der Gutmenschen staat, zult u over het algemeen toch nooit kunnen doorgronden; zelfs niet als het u op een presenteerblaadje krijgt. Door het niveau van het verklote onderwijs omlaag te schroeven, krijgt het buitenlandse stemvee zijn beloning via datzelfde systeem.

Zouden we een systeem hebben dat in balans is met een maximaal aantal mensen dat aanwezig mag zijn in Nederland, goed onderwijs en een arbeidsmarkt die weer gebaseerd wordt op de objectieve kennis en vaardigheden, dan hadden we geen werkloosheid en waren we een stuk intelligenter. Door overbevolking en de wens van linkse politici om hun domme achterban te bevoordelen, krijgen mensen die het niet verdienen een diploma, holt het niveau achteruit, zijn er te weinig banen voor al die zogenaamde diploma's en gaan werkgevers zware eisen stellen. Het gevolg is dat studeren een kansspel is geworden waarna u terecht komt in de stoelendans van de arbeidsmarkt die vooral vriendjes zal bevoordelen. Politici spreken niet voor niks over de "kans" op een baan. Krijgt u een speciaal mbo-diploma, dan is de kans op een baan nog iets hoger dan bij een hbo-diploma. Hoger studeren lijkt tegenwoordig geen zin meer te hebben. Driekwart van de universitaire studenten vindt geen baan die past bij hun studie. Zo ziet links dat graag: uw best doen loont niet.

Leerlingen en studenten proberen er het beste van te maken en wijken uit naar buitenlandse opleidingen, vrije scholen of particuliere bijlesinstituten, maar dat is waanzin. In een kenniseconomie hoort onderwijs u de basis aan te leren om uiteindelijk als professional de school met een diploma te verlaten. Allerlei politieke overwegingen om het niveau omlaag te gooien en te kunnen bezuinigen op het broodnodige onderwijs, mogen we niet toestaan. Toch blijft de politiek aanrommelen met het mandaat dat ze van de bevolking krijgen. De meeste mensen vinden het namelijk wel prima zo. Op een paar protestgroepen na. U moet niet vergeten dat als er objectieve criteria gelden en er harde eisen worden gesteld, slechts 20 % van de mensen de capaciteit zouden hebben voor het hogere onderwijs en de rest in de onderste regionen blijft hangen. Halen ze het niveau naar beneden, dan komt daar nog eens 20 tot 30 % bij. Belanghebbenden bij slecht onderwijs zijn zij die het anders niet gehaald zouden hebben. Zie hen maar eens te vertellen dat het niet goed is.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.