Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 5 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

782 Eurofielen parasiterende imbecielen
781 Tekort van haver tot gort
780 Aanbesteed door een hersenscheet
779 De grens ligt bij geweld
778 Falen waar slinksen van balen
777 De bewijs-ontkenreeks
776 Peper aan uw reet
775 Dhimmi's kronkelen en kruipen
774 Fraude is het toppunt
773 Socialisten pijpen jihadisten
772 Politiesukkeltjes wereldwijd
771 Onderwijsaccreditatie onder de maat
770 Wij weren en discrimineren!
769 Omsingeld door oorlogszuchtigen
768 Alles wordt niet beter
767 Landverraders verdienen de doodstraf
766 Onderwijsadvies waar ik op pies
765 Notice and fuck you!
764 "Joden moeten dood!"
763 Geheim van geen dienst

765 # Notice and fuck you! #
Gepost door Misdefinitie op 30-07-2014 om 23:52.
Recent kregen we een zogeheten notice en takedownrequest van onze provider; een juridisch verzoek om per direct inhoud van deze website te verwijderen. Een of andere gore kinderlokker uit artikel 350 had erover gekankerd dat hij sinds de publicatie van zijn naam veel moeilijker in contact kon komen met kleine kinderen. Op festivals schijnen ze hem te googelen voordat hij kans ziet om plaats te nemen tussen de koters, familieleden komen erachter dat hij een wat perverse voorliefde heeft voor kinderspul en de lokale damvereniging heeft ook al door dat hij liever gaat over het kleingeld. Geheel terecht, vinden wij. Aan kinderlokkers hebben we een broertje dood. Zo'n procedure is echter niet vrijblijvend. Webhosters kunnen aansprakelijk gesteld worden voor informatie en daar gokken klagers op. Een snelle klacht, snel verwijderen en nergens meer over praten. Zo werkt dat helaas niet en we leggen uit waarom. Na zorgvuldig beraad hebben we een antwoord aan al die strontkevers die denken dat we zomaar zaken gaan verwijderen: Fuck you! Vragen kunt u stellen aan dat bord voor uw kop.

"Verwijderen" hebben we verwijderd.

Misdefinitie is heel zorgvuldig in het onderzoeken, analyseren en publiceren over misstanden. Zodra een van onze auteurs een artikel publiceert, zijn we er dan ook van overtuigd dat het juridisch door de beugel kan en volledig legaal is conform de geldende wetgeving. Verzoeken tot verwijdering van wat dan ook, zijn derhalve per definitie zinloos. Niet omdat we schijt hebben aan uw gekwetste zieltje en niks geven om privacy, maar omdat we niet voor niks zoveel tijd, geld en energie steken in goede redactionele artikelen. Het getuigt nogal van minachtig als u met de mentaliteit komt aanzetten van "wat een kutwebsite, ik ben machtig en ik zal desnoods naar de rechter stappen, dus verwijder maar alles wat ik zeg". Dikke lul drie bier, zoals gezegd is juridisch alles in orde en heeft u geen poot om op te staan. We zouden daarom heel makkelijk kunnen volstaan met het enkel opsteken van onze middelvingers. Ondanks dat we juridisch in ons recht staan, zijn we geen onmensen. Morele overwegingen willen we er best bij betrekken, maar dat is geen recht.

Ten overvloede willen we nog eens aangeven wat ons beleid is omtrent het noemen van namen. In beginsel noemen we de namen van mensen die te maken hebben met misdrijven, ernstige misstanden en andere grote problemen in de maatschappij. Daarbij gaat het niet alleen om veroordeelde daders, maar om iedereen die behulpzaam is of het op een andere manier in stand houdt via leugens, drogredenaties, ontkenningen en bagatellisaties. De rechtvaardiging daarachter is dat onschuldige burgers beschermd moeten worden tegen zulke misstanden en de ratio van het noemen van de namen is dat we dat niet op een andere manier kunnen doen. Met dit standpunt worden de vereisten van de proportionaliteit en subsidiariteit verwoord. Stel u bent een oplichter. U maakt een account aan op Marktplaats, biedt goederen aan, maakt mensen geld afhandig en stuurt vervolgens niks op. Zonder publicatie, geen preventie. Kunnen we een oplichter niet meer bij naam en toenaam noemen, dan is bescherming tegen zulke praktijken onmogelijk.

Anders zou het zijn als we konden afdwingen dat verkopers altijd hun eigen gegevens moeten afstaan aan Marktplaats en de overheid een onafhankelijke zwarte lijst bijhoudt die mensen kunnen raadplegen voordat ze zaken doen. Jammer genoeg is dat niet het geval en kunnen we mensen enkel waarschuwen door publicatie van de bij ons bekende gegevens. En hoe kunnen we vrouwen anders waarschuwen voor een verkrachter als we de naam niet mogen noemen? Natuurlijk lijdt de dader schade door de publicatie. Heel veel vrouwen zullen het zekere voor het onzekere nemen en geen relatie meer met hem aan willen gaan. Degenen die dat desondanks toch willen, kunnen in elk geval zelf de keuze maken of ze de risico's willen lopen. Kunt u een andere manier noemen hoe we kinderlokkers weghouden van de bloemen van de mensheid als we hen niet meer mogen noemen? Pedofielen zijn doorgaans echt niet voor rede vatbaar. Bij alle verzoeken tot verwijdering die we hebben gehad, liet de dader overduidelijk weten er niet mee te zullen stoppen.

Tuig dat schade oploopt is voor ons te rechtvaardigen omdat zij altijd de eerste keus hadden om het niet te doen. Het feit dat u op Misdefinitie staat is niet de oorzaak, maar het gevolg. De dader is de eerste agressor. Hij gaf openbaar aan van kinderen en kinderliedjes te houden. Hij gaf aan mensen te misleiden om dichterbij kinderen te kunnen komen. Hij is onverbeterlijk en hij had ervoor kunnen kiezen om hulp te zoeken bij een psychiater. Net zoals de verkrachter de keus had om naar de hoeren te gaan en de oplichter bij elke daad de keuze had om te stoppen. Ook de lasteraar heeft die keuze. Webloggers die hun mening geven, maken zich niet schuldig aan een misdaad. Als iemand ze desondanks begint zwart te maken en meningen als gedachtemisdaad beschouwt, dan is de lasteraar eerste agressor en moet hij niet zeiken als hij in een artikel wordt geflest. If you can't do the time, don't commit the crime. Besef dat als u eerste agressor bent, u hier terecht staat. Dus ook als u iemand zwart heeft gemaakt, ons bedreigt of een gore leugenaar bent.

Goed, we begrijpen ook wel dat het u een rotzorg zal zijn wat we schrijven. Juridisch gelijk of niet, u wilt gewoon zoveel mogelijk verwijderd zien. Desnoods wilt u de beheerder al zijn tanden uit zijn bek rossen en zijn huis in de brand komen steken als de voor u onwelgevallige informatie niet meteen verwijderd wordt. Nogal onrealistisch, want u bent gewoon een triest en heel zielig rukkertje dat nog bij moederlief op zolder woont. Gelukkig voor u hebben wij wel moreel gevoel in ons donder en zijn we altijd bereid om de schade die u zegt te lijden nogmaals tegen het licht te houden. Voor alle duidelijkheid: beleid hieromtrent voeren we op morele gronden. Omdat we allemaal mensen zijn. Gebaseerd op fatsoen en goede argumenten. U heeft niks te eisen en nergens recht op. Behandel ons als volwaardige mensen en we zullen u als mens behandelen. Zo niet, dan tieft u maar een eindje op. Graag geven we u inzicht in hoe wij omgaan met conflictsituaties zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Allereerst moet u beseffen dat naast het feit dat u juridisch geen poot heeft om op te staan, conflicten over Misdefinitie bij ons horen. Heeft u een klacht of opmerking, dan mailt u ons. Wij gaan over onze teksten en hebben grondwettelijk gezien van niemand voorafgaand verlof nodig. Toetsing achteraf kan alleen door een rechter plaatsvinden. Houd daar rekening mee. Krijgen wij een klacht binnen, dan zullen we daar in beginsel altijd op antwoorden en altijd hetzelfde beleid voeren. We kijken of de publicatie te maken heeft met misstanden. Voorts kijken we of de publicatie proportioneel is, beantwoordt aan het doel dat de auteur ermee heeft, de manier waarop u zichzelf bekend maakt op het internet en de schade. Uiteindelijk geven wij ons oordeel. Besef dat 1 + 1 gewoon 2 is en de kans dat het 3 wordt, erg klein is. Zo is het nu eenmaal. We zijn echter een nette organisatie en bekijken berichten serieus. Van makkelijke censuur is nooit sprake. Recht is altijd een kwestie van belangenafweging. Vandaar dat we niet zomaar afwijzen of toekennen.

Handige slimmeriken proberen heel stiekem het beleid en een zorgvuldige afweging te omzeilen door direct bij de hostingprovider een notice en takedownverzoek in te dienen. Zij hopen dat door hun dreigementen met een rechtszaak, de provider zwicht en het materiaal zonder kritiek weghaalt. Snel en makkelijk? Het klinkt mooier dan het is. Hostingproviders zijn alleen aansprakelijk als ze materiaal laten staan dat onmiskenbaar onrechtmatig is. Onmiskenbaar houdt in dat een normaal en redelijk mens, er niet over kan twijfelen dat het onrechtmatig is. Een typisch voorbeeld is de verspreiding van kinderporno. Kinderporno is onder alle omstandigheden onrechtmatig en wie het ziet, weet meteen waar het om gaat en dan hebben we het echt niet over de grensgevallen. Een ander voorbeeld is het hosten van grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermd materiaal en het gebruik als phishingwebsite. Vermeende smaad, laster en belediging kan nooit onmiskenbaar onrechtmatig zijn omdat het voor discussie vatbaar is.

Het gevolg is derhalve dat als we een klacht krijgen die niet eerst bij ons is neergelegd, we melden dat de melder niet eerst contact heeft opgenomen, het niet onmiskenbaar onrechtmatig is en wij alle aansprakelijkheid op ons nemen. De hostingprovider zal dat antwoord vervolgens terugkoppelen en dan is de procedure beŽindigd. Misdefinitie beschouwt een dergelijke actie als een hoger beroep dat is afgewezen en zal uw verzoek verder niet nogmaals gaan behandelen. Wat overblijft is een gang naar de rechter, maar zoals gezegd valt er juridisch niet veel te halen omdat al onze publicaties voldoen aan de vereisten die de wet ons stelt. Had u wel eerst contact opgenomen, dan kan het zo zijn dat het nettoresultaat hetzelfde is als we geen aanleiding zien om de inhoud te verwijderen, maar dat het wel mogelijk blijkt om iets anders aan te bieden waarmee de schade enigszins binnen de perken te houden valt. Het spreekt voor zich dat we u geen gunst gaan verlenen als u duidelijk laat merken dat u niet voor rede vatbaar bent.

Afhandelen van klachten is serieus werk en kost daarom een hoop tijd, geld en energie. Zoals gezegd mag u minstens van ons verwachten dat we overwegen of uw zaak te maken heeft met een misstand en het beoogde doel van de auteur echt niet op een andere manier verwezenlijkt kan worden. Dat zijn we niet wettelijk verplicht, Misdefinitie is geen rechterlijke instantie, maar dat doen we omdat we vinden dat wie met mensen omgaat hen ook menselijk hoort te behandelen. Aangezien wij daarmee een stap extra zetten, verwachten we ook het nodige van u. Als u daar geen zin in heeft, dan hoeft dat niet, maar dan kunt u van ons ook niet verwachten dat we nutteloos tijd stoppen in uw zaak. We houden niet van dubbel werk. Oftewel, we blijven niet bezig. Ons streven is om u met een eenmalige communicatie de stand van zaken door te geven hoe wij over uw klacht, opmerking of mening denken. Daarna moet het klaar zijn. U zult begrijpen dat wij er niet op zitten te wachten om moeite te steken in een klacht om er daarna nog vele malen mee geconfronteerd te worden.

Eigenlijk vinden we dat u een keuze moet maken in wie uw klacht behandelt. Wilt u dat wij oprecht uw argumenten aanhoren en, ondanks dat de kans daarop heel klein is, eventueel een beslissing nemen waarmee u vooruit kunt, dan ligt de bal bij ons. Dan moet u daar wel genoegen mee nemen. Is uw insteek dat u met veel bombarie komt dreigen en tieren om voorts, als u ongelijk krijgt, per definitie verder te gaan, dan vragen we u om direct die keuze te maken. Het typische voorbeeld zijn de mensen die enkel volledige verwijdering nastreven en bij al het andere dreigen om naar de rechter te stappen. Ja dag, dan blijven we dus met u bezig. Ga dan naar de rechter, we zien de zaak met vertrouwen tegemoet. Op het moment dat de dagvaarding in de bus valt, gaan we aan de slag met uw zaak. Een moeite, een afhandeling. Blafbrieven en bedreigingen deren ons niks. Onze toestemming is niet vereist voor een zaak. Kiest u ervoor om ons te mailen, dan dient u te verklaren dat u ons ongeacht het antwoord niet (meer) in rechte zult betrekken.

Wees zo fatsoenlijk om uzelf bekend te maken aan onze redactie. U weet wie wij zijn en u kent onze procedures en ons beleid, dan is het niet meer dan redelijk om ook te zeggen wie u bent. Anonieme mails met verzonnen namen die in slecht Nederlands een scheldpartij bevatten en het dreigement om iets weg te halen, gaan zo het ronde archief in. Waarom zouden wij reageren op een klacht als de melder niet eens de moeite neemt een fatsoenlijke mail te schrijven? E-mail is heel laagdrempelig, maar wij zijn een nette organisatie en willen ook netjes behandeld worden. Klachten in het kader van de notice en takedownprocedures van hostingproviders, leveren veelal anonieme klachten op en die wijzen we zondermeer af. Misdefinitie is een journalistiek platform waarop thans meer dan 750 artikelen staan. Anoniem? We weten niet wie u bent en gaan uw zaak dan ook niet behandelen. Zelfs niet als we het artikel weten. Laffe anonieme mails die even in een paar seconden geschreven zijn, vaak zelfs via een invulformulier, verdienen het om genegeerd te worden.

Voorts verwachten we van u dat u het verzoek motiveert met goede argumenten. Zoals gezegd hebben wij zorgvuldigheid betracht bij het schrijven van het artikel en daar veel tijd en onderzoek in gestoken. Hoewel het een publicatie op het internet betreft en digitale letters in theorie verwijderd kunnen worden, beschouwen we onze publicaties als gedrukt en dat moet voor een zo lang mogelijke tijd ongewijzigd blijven. U kunt ook geen teksten laten verwijderen in een krant en wij doen dat per definitie ook niet. Verzoeken die louter de opmerking bevatten dat de informatie onrechtmatig is en daarom verwijderd moet worden, worden daarom afgewezen. Ten eerste is het allerbeste resultaat dat u kunt bereiken het onherkenbaar maken van uw naam. Nooit en te nimmer worden er andere woorden of letters verwijderd uit onze redactionele artikelen. Ten tweede gaat u niet over de manier van schrijven. Punt. Simpel. Verwijderen is een vorm van censuur en dat behoort verboden te zijn in een vrije informatiemaatschappij. Goede argumenten zijn dus een vereiste.

Begrijp dat het in deze hele procedure niet gaat om het voeren van discussie tussen gelijkwaardige deelnemers. Hoogstwaarschijnlijk bent u gewend om op fora de mensen helemaal plat te lullen en uiteindelijk uw gelijk op te eisen als iedereen u zat is, wast u de monden van uw kinderen nog steeds met groene zeep als zij woorden gebruiken die u niet zint en voert u in discussies op familiefeestjes het hoogste woord over wat u wel en niet fatsoenlijk vindt. Sociale correctie speelt in zulke gevallen een grote rol omdat communicatie in de sociale interactie op een heel ander niveau plaatsvindt dan de manier waarop journalistiek bedreven wordt. Op het moment dat u iemand op een feest een domme klootzak noemt, dan is dat ook niet juridisch aan te pakken maar wordt u sociaal gecorrigeerd. Houdt u zich daar niet aan, dan kan de sociale consequentie zijn dat mensen op een gegeven moment niet meer met u omgaan. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om te schrijven. Sociale druk heeft nauwelijks invloed op de auteurs waarmee u niet persoonlijk omgaat.

Veel mensen denken desondanks nog steeds dat het mogelijk is om een discussie te voeren over een tekst en maken daarbij de denkfout dat hun subjectieve weergave van de werkelijkheid dermate strookt met de waarheid dat de auteur niks anders kan dan de "leugens" verwijderen. Fout gedacht, het is zelfs geheel omgekeerd. Alle discussie-technische "argumenten" die zinspelen op het idee dat u wel even gaat bepalen wat er geschreven mag worden, worden per definitie afgewezen. Komt er een pedoseksueel dreigen dat we een artikel moeten verwijderen omdat hij geen pedoseksueel maar hooguit een pedofiel zou zijn. Met zulke onzin hoeft u niet bij ons aan te komen. Die twee beschouwen we namelijk als hetzelfde en dat soort informatie kunt u regelmatig lezen in de artikelen. Alternatieve interpretaties beoordelen we evenmin: "Ik ben niet weggestuurd omdat ik kinderen lastig viel, maar omdat ik zelf weg wilde". Doe ons een lol en ga eerst aan uw pik trekken voordat u met zulke gare bullshit komt aanzetten. We zitten niet om werk verlegen.

Hostingbedrijven maken dikwijls dezelfde denkfout als ze beheerders benaderen naar aanleiding van een klacht. Zo'n mail bevat dan het bericht dat er een klacht is ingediend, dat de beheerder het moet verwijderen of anders hele goede argumenten moet geven. Anders gaat de provider zich er wel eventjes mee bemoeien. Zulke berichten zouden we met een hele grote wettenbundel waarin de Grondwet staat in hun reet moeten duwen. De Grondwet garandeert namelijk de vrijheid van meningsuiting en alleen een rechter heeft het recht om teksten te beoordelen. Het is niet zo dat wij van te voren toestemming moeten vragen aan de overheid voordat we iets mogen publiceren. Het is ook niet zo dat we achteraf een of andere onbenul bij een internetprovider moeten overtuigen dat we die tekst wel mogen publiceren. Rot even gauw op. Pas wanneer er een uitspraak van de rechter ligt, zijn we iets verplicht. Eerder toch echt niet. Opvallend is dat er altijd gedreigd wordt terwijl ze, zoals gezegd, geen enkele rechtsgrond hebben om zo'n grote bek op te zetten.

We gaan dus geen moeite steken in een heel onderzoek en communicatie om daarna nog meer gelul naar ons hoofd te krijgen. Zeker niet als dat ertoe moet leiden om er nogmaals op te reageren. Van u wordt verwacht dat u zelf onderzoek hebt gedaan naar de procedure en ons op een nette manier benadert. Juridisch hoeft het heus geen hoogstaand niveau te hebben, maar praat geen poep. Roepen dat u geen oplichter bent omdat u op Marktplaats uw eigen naam heeft gebruikt, het dan onder civiel recht valt en de Hoge Raad het dan een wanprestatie noemt, is formeel-juridisch juist, maar wij hebben er geen boodschap aan. Wij analyseren en onderzoeken misstanden. We hebben al jaren geconcludeerd dat het recht op dit punt niet deugt en dat men in de volksmond wel degelijk spreekt over oplichting. Zodoende doen wij dat ook. Hetzelfde geldt voor het verdachte versus dader verhaal. Ons platform is politiek. De procedure is ons inziens bedoeld om objectieve fouten te corrigeren. Niet om tuig uit de wind te houden.

Een belangrijke voorwaarde is dat u zelf "schoon" moet zijn en niet bekend mag zijn als eerste agressor. Een mevrouw beklaagde zich erover dat een publicatie op Misdefinitie haar persoonlijk ruÔneerde en haar bedrijf zwart werd gemaakt. Spijtig genoeg was zij degene geweest die als eerste agressor Misdefinitie zwart begon te maken op een ondernemingsforum om het enkele feit dat hier meningen worden gegeven die haar niet aanstonden. Gedachtemisdaad is geen misdaad, dus haar daad was er een van een eerste agressor. Een daad waarmee zij ons bovendien levenslang wilde geven. Waarschuwingen hielpen niet en omdat zij haar gelul niet verwijderde, publiceerden wij haar berichten en haar naam. Later haalde zij het weg, maar gezien haar intentie van levenslang blijft het hier ook voor altijd staan. Logisch, wij hadden daardoor een forse schadepost van tienduizenden euro's. Die zal zij eerst moeten vergoeden. Kom vooral niet jammeren als u zelf de eerste bent die smaadschriften heeft geschreven over onze mensen.

Een ander voorbeeld is een linkse fascist die ons eveneens zwart maakte om de meningen op Misdefinitie en later ging huilen omdat hij een teringfascist werd genoemd. Menselijk als we zijn, boden we hem aan om wederzijds die meuk over elkaar te verwijderen. Hij weigerde. Politiek gezien streven wij naar de macht om de politiek te hervormen en een tribunaal op te richten waarin we de landverraders kunnen berechten. Bekend is dat een oorlogstribunaal na afloop van de oorlog doodstraffen mag opleggen die we dan ook met plezier zullen eisen als zijn smaadschriften niet voor die tijd zijn verwijderd. Uiteraard kan hij erop gokken dat wij nooit aan de macht komen, maar als die gok later verkeerd blijkt te zijn, moet hij niet komen jammeren. Dan is het mooi te laat. Niemand kan ons verwijten dat wij niet redelijk zijn, maar voor ons is het wel oog om oog, tand om tand. Duidelijk en consequent voor leugenaars. Kortom, als u zo'n vieze vuile rat bent, dan hebben we geen medelijden. U kunt geen beroep doen op het moraal als u zelf niet normaal bent.

Klachten onderzoeken we serieus al zijn de meeste melders geen knip voor de neus waard. Openbaar vindbare informatie, komt dan vanzelf bovendrijven zoals dit fraaie stukje proza waar ene meneer Erik (al de tweede Erik waar we mot mee hebben, vraag niet waarom, we zoeken ze niet uit) een smaadschrift publiceert om kritiek te leveren op onze schrijfkunsten. Een stuk vol leugens die we u niet willen onthouden. Zo schrijft hij nooit enige poging te hebben gedaan om zijn geaardheid bezoekjes te verbergen. Wel lekker bij de politie en provider lopen zaniken over ons om zijn reputatie op het internet verwijderd te krijgen, maar hey, dat is niet verbergen. Wij zouden anoniem opereren. Lachen, de beheerder is als woordvoerder met naam, toenaam en nog wel meer bekend. Ook post Erik een bericht dat hij ons gestuurd zou hebben. Juist, posten op een forum is niet mailen, makker. Bovendien geeft de datum 2010 aan. Des te meer informatie we krijgen en des te duidelijk de mentaliteit van dit soort gasten naar boven komt, des te minder medelijden we hebben.

Om niet uit de gratie te vallen bij zijn damvrienden, meldt hij dat de Vara nooit twijfels heeft geuit over zijn vreemde gedrag tijdens een festival van Kinderen voor Kinderen. Zijn lidmaatschap zou niet beŽindigd zijn, maar niet verlengd. Ja ja, en kinderseks is naastenliefde. Hallo vereniging Martijn, waren jullie niet verboden door de rechter? O wacht, we bedoelen natuurlijk ontbonden. Proest, woehahaha! Nog geen twee regels later geeft hij toe dat de Vara hem wel degelijk heeft medegedeeld dat zijn lidmaatschap werd beŽindigd. O ja, en chantage om via een illegale weg toch binnen te komen en aldaar in contact te komen met kleine kinderen, is natuurlijk geen chantage maar "uitleggen dat de regels makkelijk te omzeilen waren" en "de zaak zuiver houden". Fucking leugenaar en het houdt niet op. Hij stelt dat we meerdere malen zijn veroordeeld voor onheuse aantijgingen. Dat is aantoonbaar onjuist. Sorry mensen, maar wie zich als zo'n mongool gedraagt, heeft gewoon pech gehad. Krijg de tering maar. Doodstraf voor veroordeelde pedofielen!

Overweging.

Het recht biedt op papier de meest fantastische middelen om uw privacy te waarborgen die in de praktijk niet werken. Juridisch draait alles om een belangenafweging en de botsing tussen de vrijheid van meningsuiting en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer waartoe de privacy behoort. Een afweging gebaseerd op natte vingerwerk van de rechter. Als uw zaak al voor de rechter komt. Advocaten zijn heel terughoudend als het om journalistieke websites gaat die veel verkeer genereren en willen slechts voor een absurd uurtarief een briefje schrijven waarmee u net zoveel kans hebt om te winnen als bij de Lotto. Bekende Nederlanders met veel geld kunnen nog wel eens goed wegkomen. Schrijft u dat ene Wendy foekie foekie doet met Oerlemans, dan heeft u zo een dagvaarding in de bus zitten. Met peperdure advocaten die hele goede vriendjes zijn met de rechterlijke macht, wil men wel graag verwijderen. Particulieren hebben een veel kleinere kans om bij een naamsvermelding er zonder kleerscheuren van af te komen vanwege de vele risico's.

Doorgaans spelen websites in op deze risico's door het er gewoon op aan te laten komen als u klachten heeft. Goed wetende dat u juridisch vrij zwak staat, advocaten onbetaalbaar zijn en zelfs als de rechter u gelijk geeft, het enkele feit dat u een rechtszaak start weer een nieuwsfeit oplevert om nogmaals over u te publiceren. U gaat simpelweg niet naar de rechter. Teveel ellende, te ingewikkeld, te duur en teveel risico. In al die 10 jaar dat wij teksten schrijven, kunnen we de rechters op een hand tellen en dan alleen nog omdat wij ze min of meer hebben opgezocht of justitie hebben geprovoceerd. Op internet bent u aangeschoten wild. Wordt u eenmaal genoemd, dan staat u daar totdat de website besluit ermee te stoppen. Juridisch valt dat volledig te rechtvaardigen, maar daar heeft u geen kloot aan. U lijdt schade. De meeste websites weigeren zonder enige vorm van beleid, maar dat is niet fatsoenlijk. Misdefinitie is een nette en professionele organisatie en hanteert daarom fatsoenlijk beleid in plaats van de shocklogmentaliteit.

Beleid voeren betekent niet dat wij coulanter zijn en u meer rechter krijgt dan we juridisch verplicht zijn. Het betekent dat we klachten zorgvuldig afhandelen en een goede onderbouwing geven van onze beslissingen. Dat u het er vervolgens niet mee eens bent of er niet mee geholpen bent, is een heel ander verhaal. Morele normen nastreven en mensen als mens behandelen is een groot goed, maar we houden er niet van als er misbruik wordt gemaakt van onze goedheid. Verspil onze tijd niet met onzin. Ga geen dreigmailtjes sturen. Loop niet op een andere manier schade te berokkenen aan onze organisatie of aan personen die met ons samenwerken. Zorg ervoor dat u niet het gedrag gaat vertonen dat u nu juist zo verafschuwt. NaÔef zijn we niet. Wij voeren een harde strijd om politiek een aantal zaken veranderd te krijgen zodat de maatschappij weer leefbaar wordt. Een belang dat nooit vergeten mag worden. Sommige mensen doen ons denken aan de ouders van kinderen die blijven zitten en denken dat ze met schreeuwen nog wel een kans krijgen.

Eerlijk is eerlijk, ondanks dat wij het netjes proberen te doen en nogal transparant zijn over ons beleid, is het nu eenmaal een feit dat alleen het gespuis klachten indient. Een oplichter beklaagt zich erover dat mensen op internet hem noemen. Hij ontkent oplichting al liggen er bewijzen dat hij de internetservers leverde om de oplichting mogelijk te maken. Een vrouw die ons zwart maakte op internet, krijste tegen iedereen die het wilde horen dat wij een beroepsverbod hadden, nooit meer met kinderen mogen werken en een stel nazi's zijn. Later kwam zij klagen dat wij haar berichten gekopieerd hadden en openbaar beschikbaar houden terwijl zij het verwijderd wil zien. Een pedofiel luistert de hele dag kinderliedjes en onderneemt in de echte wereld pogingen om dichtbij kinderen te komen. Uiteraard zijn wij degenen die volgens hem onrechtmatige informatie publiceren, want het ligt wat anders. Eigenlijk vragen we ons af waarom we net beleid voeren als toch alleen het gespuis klaagt. Een dikke "Fuck you!" is meer op zijn plaats.

Providers proberen met hun notice en takedownprocedure beleid te handhaven dat te banaal is en geen recht doet aan de inspanningen van de webbeheerder. Begrijpelijk, want zij krijgen rauw op hun dak een klacht waar ze op straffe van aansprakelijkheid iets mee moeten. Doorgaans hebben zij echter te weinig verstand van de materie om een goede afweging te maken en dat is ook niet de richting waar we heen moeten. Private partijen horen nimmer uitingen te beoordelen en te toetsen aan de wet. Het is een procedure die alleen maar verliezers kent. De provider moet tijd en dus geld steken in hun bemoeienis met een conflict dat ze geen reet aan gaat, de beheerder van de website moet zijn tijd stoppen in de afhandeling die niet rechtstreeks aan de klager gericht kan worden en de klager zelf komt er geen stap verder mee omdat het gebrek aan communicatie en argumentatie niet tot een oplossing zal leiden. Providers die op eigen houtje onderzoek gaan doen en ongewild mikpunt worden van een conflict, moeten we voorkomen.

Wat ons betreft verdwijnen die notice en takedownprocedures aangezien ze enkel misbruikt worden om snel iets af te dwingen waar helemaal geen recht voor is. Gokkend op de snelle intimidatie, hopen ze dat een artikel offline gehaald wordt zonder toestemming van de eigenaar. Is dat niet het geval, dan doen ze het in elk geval zodat de beheerder een slechte aantekening krijgt en wordt aangesproken als een klein kind. Aan hem wordt namelijk geschreven dat als hij de informatie niet verwijdert, de provider een onderzoek zal starten. Daarnaast loopt de webbeheerder ook nog het risico dat de provider zijn persoonsgegevens verstrekt aan de anonieme klager. Zogenaamd om een zaak mee te kunnen starten. Bullshit, een melder die een civiele zaak wil starten, heeft verplicht een advocaat nodig en alle advocaten kunnen bij de SIDN een verzoek indienen om de persoonsgegevens te krijgen voor een dagvaarding. Private organisaties mogen niet op de stoel van de rechter gaan zitten en al helemaal geen persoonsgegevens verstrekken aan particulieren.

Door het misbruik zijn we geneigd om de procedures aan te scherpen om niet bedolven te worden onder de onzin. Dat is prima te rechtvaardigen omdat tot nu toe 100 % van de klachten die we krijgen afkomstig zijn van niet al te frisse types waarvan we het verzoek niet kunnen en willen inwilligen. Wel willen we tegelijkertijd prima bereikbaar blijven voor het enkele geval dat we wel verkeerd zitten of iets anders willen doen om het leed te verzachten. Om te beginnen verwachten we dat de klager het verzoek ook als verzoek zal neerleggen om de publicatie nogmaals te overwegen. We behandelen verzoeken, geen dreigementen of intimidaties. Wilt u een reactie, dan zult u moeten verklaren dat u ons daarna niet (meer) in rechte zult betrekken. Zoals gezegd moeten we anders meerdere keren tijd besteden aan uw zaak en dan kunt u beter meteen door naar de rechter. U zult derhalve het oordeel moeten accepteren. Andere vereisten aan een verzoek zijn dat u zich voldoende bekend moet maken en een argumentatie geeft die niet ziet op discussie-technische gronden.

Een afgewezen verzoek, wat nu? Juridisch valt er niks aan te doen en moreel vinden we blijkbaar dat we uw verzoek niet hoeven in te willigen. Altijd een naar moment, maar dat hoeft niet het einde te zijn. De verwijdering van de naam en / of het artikel is afgewezen, niet de eventuele andere mogelijkheden om het beeld dat over u is ontstaan genuanceerder te maken. Heeft u in de procedure voldoende bewijs geleverd dat de zaak iets anders ligt, dan kan er een aanvulling volgen. Te weinig wederhoor kan opgelost worden. Vindt u dat, ondanks de zorgvuldige procedure, anderen kennis moeten kunnen nemen van uw opvatting, dan kunt u in staat gesteld worden een reactie onder het artikel te plaatsen waarin u uw visie uiteen zet. Het spreekt voor zich dat we dit niet verplicht zijn en de bereidheid om u hiermee van dienst te zijn erg afhankelijk is van hoe u zich heeft gedragen en wat de ernst van uw zaak is. Met de hoed in de hand, komt men door het ganse land. Behalve als u het echt verpest heeft en uit uw gedrag laat blijken dat er niks verandert.

Belachelijk strenge eisen en moeilijk doen om niks zegt u? Bedenk dat er nogal wat op het spel staat. U vraagt de vrijheid van meningsuiting opzij te zetten en te censureren. U vraagt om de bescherming die we de maatschappij proberen te bieden, op te heffen voor uw eigen gewin. En waarom? Om keuzes die u zelf heeft gemaakt. Iedereen die hier staat, heeft daar zelf voor gekozen met zijn gedrag. Oplichting, fraude, pedoseksualiteit en laster. Mensen die eerste agressor zijn, hebben er bewust voor gekozen anderen kapot te maken. Is het zo vreemd dat onze sympathie niet naar u uitgaat? Waarom zouden we zo makkelijk onze grondrechten opzij schuiven? Zodat u met uw vieze piemel in een kind kan gaan hangen? Nee beste mensen, de waarheid is dat we deze procedure aanbieden voor vergissingen. Voor het geval dat iemand die echt niks gedaan heeft ten onrechte schade ondervindt van onze publicaties. Berouw komt na de zonden, jammer dan. Behoort u tot het tuig of begrijpt u niet waarom schrijven geen eerste agressor oplevert? Mail ons dan niet.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.