Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 5 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

782 Eurofielen parasiterende imbecielen
781 Tekort van haver tot gort
780 Aanbesteed door een hersenscheet
779 De grens ligt bij geweld
778 Falen waar slinksen van balen
777 De bewijs-ontkenreeks
776 Peper aan uw reet
775 Dhimmi's kronkelen en kruipen
774 Fraude is het toppunt
773 Socialisten pijpen jihadisten
772 Politiesukkeltjes wereldwijd
771 Onderwijsaccreditatie onder de maat
770 Wij weren en discrimineren!
769 Omsingeld door oorlogszuchtigen
768 Alles wordt niet beter
767 Landverraders verdienen de doodstraf
766 Onderwijsadvies waar ik op pies
765 Notice and fuck you!
764 "Joden moeten dood!"
763 Geheim van geen dienst

763 # Geheim van geen dienst #
Gepost door Misdefinitie op 20-07-2014 om 23:44.
Burgers hebben ooit een "sociaal contract" gesloten waarbij ze een deel van hun vrijheid hebben ingeleverd aan de overheid in ruil voor de suggestie van veiligheid. Overeengekomen was dat de overheid de orde en vrede zou handhaven door het vestigen van een geweldsmonopolie. Zou iedereen zomaar eigen rechter gaan spelen, dan krijgen we een oorlog van "allen tegen allen" in een nare samenleving die uit elkaar valt door totale anarchie. Een minimalistische overheid die het hoogstnoodzakelijke regelt, is dan niet eens zo'n slecht alternatief. Geef ratten echter een vinger, dan knagen ze de hele hand eraf. Socialistische bloedhonden begonnen steeds meer vrijheden en geld te stelen van de bevolking om hun multiculturele natte droom te bevredigen. Met als gevolg een steeds machtiger wordend bureaucratisch gedrocht dat niet meer in dienst staat van zijn eigen bevolking, maar zich conformeert aan de vijand. Geheime diensten kregen door de termen "kinderporno" en "terrorisme" steeds meer bevoegdheden, maar doen alles behalve u een dienst bewijzen.

De surveillancemaatschappij.

Geheime diensten en hun geheime agenten vormen regelmatig stof voor spannende jongensboeken en actiefilms. Door de wol geverfde antihelden die middels een overdaad aan wapens, het hacken in computers en hun charmes met gevaar voor eigen leven strijden voor hun natie en vijanden onklaar maken. Agenten zonder wie we nooit een veilige maatschappij kunnen hebben omdat de vijand altijd bezig is om nieuwe technologische ontwikkelingen in te zetten om wapens te bouwen waarmee ze zo een derde wereldoorlog kunnen beginnen. Afgaande op het beeld dat in de films geschapen wordt, verdienen deze mensen niks anders dan respect. De vijand is groot en machtig, maar toch slagen de beschermers van de maatschappij erin het gevaar te bestrijden. Oorlogen worden voorkomen, diefstallen worden opgelost en zelfs de allerergste terroristen moeten hun meerdere gaan erkennen in de goed getrainde organisatie die het recht dient. Zulke films geven de werkelijkheid weer zoals mensen het graag zien, maar in de praktijk werkt het toch iets anders.

Klokkenluider Edward Snowden beschrijft bij de Amerikaanse geheime dienst de NSA een zeer ongewenste situatie waarin zalen vol opgeschoten tienerjongetjes opgewonden aan hun pik lopen te trekken op uw naaktfoto's. Het laat goed zien wat er gebeurt als extreme verantwoordelijkheden worden gecombineerd met de kat op het spek binden. De kat zal met liefde die zooi oppeuzelen ongeacht leeftijd, staat van dienst en reputatie. In het dagelijks leven zien we daar genoeg voorbeelden van. Heeft u wel eens de computers en wachtwoorden binnen uw gezin beheerd? Dan weet u dondersgoed dat u de verleiding echt niet heeft kunnen weerstaan om op een kwade dag eventjes de mailboxen te bekijken van uw gezinsleden. Systeembeheerder op het werk? U heeft mailtjes lopen lezen van uw collega's die eigenlijk persoonlijk bedoeld waren. Toegang bij providers? We weten dat zij onze mails hebben gelezen tijdens zogenaamde "onderzoeken". Alle informatie zal vroeg of laat misbruikt worden. Mensen zijn niet in staat om adequaat en professioneel met informatie om te gaan.

Des te meer moeite men moet doen voor informatie en des te meer bevoegdheden er nodig zijn om toestemming te krijgen van hoge pieten, des te kleiner is de kans dat ze informatie bekijken en doorspelen van onschuldige burgers. Daarom waren geheime diensten vroeger beter in staat om echt iets bij te dragen aan de beveiliging van de maatschappij omdat er zorgvuldig werd gehandeld. Men kon niet onbeperkt aan informatie komen, dus de methoden om de informatie te verzamelen, moesten wel van te voren geŽvalueerd worden. Tegenwoordig is toegang krijgen tot informatie een koud kunstje. Een puisterige tienernerd achter een computer is voldoende. Typ een telefoonnummer of e-mailadres in en de berichten rollen over het scherm. Logischerwijs hebben geheime diensten voor de verwerking van al die gegevens, zeker als er echte mensen naar moeten kijken, een heel batterij aan medewerkers nodig en gaat het grandioos mis. Aangezien de hele wereldbevolking met een druk op de knop kan worden afgeluisterd, gaan ze steeds onzorgvuldiger met informatie om.

Om de eindeloze stromen aan informatie te kunnen verwerken, wordt er steeds meer geautomatiseerd en geanonimiseerd binnen geheime diensten. Ook zullen ze steeds meer mensen aannemen die niet de gewenste objectiviteit, ervaring en verantwoordelijkheid hebben. Dat kost allemaal teveel geld, tijd, energie en moeite. Toegang tot informatie beperken? Eveneens te lastig. Dan moeten al die duizenden afluisternerds worden geÔnstrueerd en als ze informatie nodig hebben, zullen ze een kostbare procedure moeten volgen. Gevolg? Gewoon alle informatie onbeperkt beschikbaar maken voor we weten niet hoeveel mensen. Vandaar dat we best waarde hechten aan de observaties van Snowden. Het feit dat men tegenwoordig 24/7 aan massa-surveillance doet, impliceert dat er heel makkelijk met afluisteren, aftappen en informatie opslaan omgesprongen wordt. De mensheid heeft ook de technologische middelen om dat te kunnen realiseren. Geen fraai idee dat iemand zich zit af te beren op onze foto's en deze ook nog aan een willekeurig aantal anderen zal doorsturen.

Mensen in hun reet naaien door op een ranzige manier in te breken in de meest intieme levenssfeer van onschuldige burgers, wordt door geheime diensten en hun politieke medeplegers honend afgedaan als bijvangst. Aftappen van grote terroristen kan nu eenmaal niet anders dan via de sleepnetmethode waarbij men zoveel mogelijk aftapt totdat ze bij de juiste informatie komen en al uw gegevens komen dan ook in het net te zitten. Niks aan te doen. Boeven vangen komt met een hele hoge prijs die we maar moeten accepteren. Vinden zij. Wat ons betreft berust dat op een ernstige misvatting. Het klopt inderdaad dat er bij het opsporen van criminelen, radicalen en terroristen altijd wel enige vorm van bijvangst te betreuren valt. Een potentiŽle terrorist die zelf verdacht wordt van het beramen van een aanslag, kan ertoe leiden dat "onschuldige" mensen die met hem contact hebben, worden afgeluisterd. Al hebben ze er niks mee te maken. Ruim 90 % van de informatie die geheime diensten als de NSA aftappen, is echter van gewone burgers. Bijvangst? Onze gebruinde gat!

Geheime diensten zijn zo machtig omdat hun activiteiten dermate heimelijk plaatsvinden dat letterlijk niemand ze kan controleren. Natuurlijk kan men heel politiek correct een aantal topambtenaren aanwijzen die er zogenaamd verantwoordelijk voor zijn en de aansprakelijkheid neerleggen bij de minister die als een soort marionet wordt bestuurd door krachten waar hij zelf ook geen weet van heeft, maar dat is slechts schijn. Het gaat bij zulke extreme machten om degenen die daadwerkelijk aan de knoppen zitten. Mensen die in een beweging alle informatie naar boven halen waarmee ze u uw leven lang kunnen chanteren. Informatie die niet alleen over onschuldige burgers te vinden is, maar juist ook over ambtenaren die heel wat meer te verbergen hebben voor de publieke opinie. Plasterk is een homo van niks. Zijn macht is beperkt tot het tevreden houden van de bevolking zodat daar de pleuris niet zal uitbreken. Naast de ultieme macht over uw gegevens, hebben de geheime diensten ook een grote vinger in de pap in de politiek en in de rechtsspraak.

Diverse advocaten, stichtingen en privacyvoorvechters hebben een civiele procedure aangespannen tegen de Staat der Nederlanden vanwege de onthullingen van Snowden. Willekeurig en onbeperkt informatie aftappen en opslaan, is in strijd met onze internationale verdragsverplichtingen. Verplichtingen waar heel vaak naar wordt verwezen als politieke tegenstanders iets willen doen wat de regentenpolitiek niet aanstaat. Mensenrechten, heel handig om naar te verwijzen als u andermans beleid wilt dwarsbomen; niet zo fraai als men het liefst over al uw rechten heenbanjert. Bij de uitspraak blijkt dat rechters weer eens ver van de werkelijkheid afstaan in hun ivoren torentje. Bewezen is dat buitenlandse geheime diensten al uw telecommunicatiegegevens in handen krijgen. Deels gebaseerd op de privacyschendende wetten in Nederland, maar vooral via onorthodoxe methoden die in ons land allemaal illegaal zijn. Wat zegt de rechter? "Ja nou, het enkele feit dat gegevens illegaal verkregen worden, betekent niet dat het onrechtmatig is."

Ja ja, als een boef bij u inbreekt en alle waardepapieren ontvreemdt, dan is dat nog niet per se onrechtmatig? Sodemieter nou eens op met die juridische drogredeneringen die van geen kant kloppen. Als de Nederlandse politie ons zonder bevel aftapt is dat illegaal, maar als ze dat doen om het voorts naar het buitenland te sturen, kan het allemaal door de beugel? Wie moeten zij godverdomme beschermen? Heel toevallig komen diezelfde gegevens via een omweg weer terug naar Nederland en dan zijn die gegevens opeens gelegaliseerd omdat ze van een buitenlandse geheime dienst verkregen zijn. Wat een gelul. Wij noemen dat stelen en helen. De rechter geeft aan dat vanwege het geheime karakter van de inlichtingendiensten, niet kan worden uitgesloten dat zij allemaal illegale dingen doen. Men kan zelfs niet garanderen dat het EVRM wordt nageleefd en de mensenrechten worden gerespecteerd. Gezellig allemaal. Tapt men simpelweg alle burgers af, dan gelden de mensenrechten niet en hoeft die verzameling niet aan zulke strenge eisen te voldoen. Bizar.

Advocaat Bart Nooitgedacht geeft aan dat de rechter met zijn vonnis een ware vrijbrief heeft gegeven voor massale inbreuken op de privacy en Christiaan Alberdingk Thijm vindt het nogal wat dat privacy zo makkelijk ter zijde wordt geschoven als het om gedrag van inlichtingendiensten gaat. Zij gaan dan ook in beroep tegen het vonnis. We waarderen de inzet en moed om via de legale weg iets proberen te doen tegen de misstanden van de geheime dienst. Of het wat zal opleveren, betwijfelen we echter zeer. Zelfs al zal de hogere rechter ze gelijk geven, dan nog hebben ze geen fuck in handen om het willekeurige afluisteren te doen stoppen. Buitenlandse geheime diensten doen sowieso waar ze zin in hebben en als Nederland de gegevens niet uit zichzelf verschaft, dan pikken ze het gewoon. Bovendien staan rechters ook bloot aan invloeden van bovenaf. Onafhankelijk? Dikke lul. Iedereen is wel ergens mee te pakken. Rechters kunnen zeggen wat ze willen in een digitale wereld waarin toch niet te controleren is of alles volgens de regels gebeurt.

Daarnaast hebben de geheime diensten zich zowel juridisch als in de politiek volledig ingedekt voor het geval hun misselijke praktijken aan het licht gaan komen. Zo heeft de NSA internationaal het mandaat gekregen om in 193 landen, vrijwel de hele wereld dus, iedereen te bespioneren. Sterker nog, regeringen nemen stiekem nationale wetgeving aan om hun onderdanen te dwingen informatie alvast op te slaan en netjes te ordenen zodat de NSA het zo kan downloaden. Niemand heeft precies zicht op wat er gebeurt. Behalve de medeplichtigen die uiteraard anoniem opereren. Binnen een gezonde samenleving hoort men zulke belangrijke bevoegdheden tot het minimum te beperken. Net zoals we hier ook vinden dat justitie niet te makkelijk moet kunnen afluisteren. We weten ook wel dat we geen kans hebben om de omvang waarmee onze gegevens door geheime diensten worden misbruikt op te sporen, maar het moet zeker niet legaal zijn. Best wel bizar dat een dienst die zegt ons een dienst te bewijzen, vooral de bevoegdheid en de intentie heeft onschuldigen af te luisteren.

Technisch gezien worden de mogelijkheden van geheime diensten steeds beter en angstaanjagender. Zo is men bezig om miljoenen foto's te verzamelen waarmee ze over u een biometrisch profiel kunnen maken. Ongeacht of u die foto's zelf openbaar op Facebook heeft gezet of ze persoonlijk heeft verstuurd met de grootst mogelijke "geheimhouding". Dat boeit u niks? Uw foto's worden samen met gegevens uit e-mails, telefoontjes en gedrag op sociale media gekoppeld tot een profiel. Besef dat als ze maar lang genoeg informatie over u blijven verzamelen, er op een dag zoveel gegevens zijn dat er criminele verbanden kunnen worden gelegd. Met genoeg gegevens kan iedereen neergezet worden als boef. Al heeft u alleen maar geheel toevallig met een boef gebeld. Misschien maakt u stiekem gebruik van Tor om anoniem op Sexjobs te kunnen reageren op een spannend avontuurtje. Helaas, dan bent u meteen een verdachte van de NSA. Wilt u bij alles wat u doet nadenken of er niet iemand is die dat in een geheim profiel stopt waarmee u op den duur te naaien bent?

Bij de NSA proberen ze de boel te sussen door de schijn van transparantie te wekken middels een rapport dat over hun activiteiten zou gaan. Cijfers in dat rapport wijzen erop dat de NSA duizenden verzoeken indient bij een geheime rechtbank en nog duizenden doelen heeft om af te luisteren. Een slager die zijn eigen vlees keurt. Ten eerste moet het u opvallen dat de NSA blijkbaar terecht kan bij zijn eigen rechtbanken en dat daarmee de rechtsstaat ernstig in het geding is. Cruciaal binnen een democratische rechtsstaat is namelijk dat iedereen, zonder uitzondering, zich voor openbare onafhankelijke rechters moet verantwoorden. Niemand mag boven de wet staan. Als het geheime diensten toegestaan is hun handelen te laten toetsen door hun eigen geheime mensen, is dat een ernstige aantasting van onze rechten. Ten tweede zijn zulke rapporten waardeloos aangezien zij alles kunnen schrijven en enige controle ontbreekt. Laat u vooral niet in de luren leggen door wat bureaucratie waarmee ze proberen te imponeren. Er wordt massaal illegaal afgeluisterd. Punt.

Voorts richt men zich op Snowden als klokkenluider. Hij zou zijn zorgen nog nooit intern geuit hebben. Binnen het bedrijfsleven, is dat een doodzonde. Men dient shit eerst met de leiding te bespreken zodat ze intern de boel in de doofpot kunnen stoppen voordat er publiciteit komt. Wie niet zo politiek correct is, wordt er meteen van beschuldigd de organisatie kapot te willen maken en niet menselijk met anderen om te gaan. Bullshit, want als wij iets illegaals doen, dan komen de slachtoffers ook niet even vragen of het wat minder kan voordat ze aangifte doen. Bovendien is een geheime dienst alles behalve een normale organisatie. De meeste bedrijven moeten rekening houden met klachten omdat als het naar buiten komt, hun middelen uitgeput raken. De geheime dienst laat mensen desnoods voorgoed verdwijnen als hun misstanden dreigen uit te komen. Snowden is zijn leven niet zeker na zijn onthullingen. Geheime diensten zijn zo gevaarlijk dat klokkenluiden pas mogelijk is nadat men zichzelf in veiligheid heeft gebracht.

Overigens is er sowieso iets raars met dat klokkenluiden. Geheime diensten kunnen letterlijk alles doen omdat hun medewerkers in het geheim opereren en niemand er ooit achter kan komen wie er verantwoordelijk zou zijn voor een moord. Vraagt niemand zich ooit af hoe het kan dat iemand als Snowden, die best bij de CIA gewerkt kan hebben, zomaar kon infiltreren bij de NSA? Zomaar toegang kreeg tot belangrijke documenten? Zonder enige argwaan een simpele webcrawler aan de gang kon zetten en daarbij de alarmeringen kon omzeilen? Kon inloggen met de gegevens van een collega in zo'n extreem gevoelige situatie? En dan ook nog zonder enige argwaan met die gegevens naar buiten kan lopen? Alsof daar niet extreem strenge veiligheidsprocedures zouden volgen en men met diverse scanners voorkomt dat informatie naar buiten lekt. In zo'n beetje elke winkel waar wij gewerkt hebben, moesten we door detectiepoortjes gaan. Snowden roept op tot het beschermen van klokkenluiders, maar als hij niet allang beschermd wordt als infiltrant, dan heeft het geen enkele zin.

Slimmeriken vragen zich hoogstwaarschijnlijk af wat de ontwikkelingen bij de NSA te maken hebben met Nederland. Het verband zien we op diverse plaatsen terug. Geheime diensten doen overal ter wereld aan contraspionage en ons land wordt door zo'n beetje elke organisatie afgetapt. Die gegevens komen via omwegen weer terug in ons land in handen van criminele organisaties. Onze overheid tapt nationaal gegevens af om andere landen weer van informatie te voorzien. Bondskanselier Merkel (Duitsland) geeft aan dat de VS niet ophouden met spioneren. Het Britse parlement stemt in met een noodwet om gegevens te kunnen blijven verzamelen. Ons land volgt zulke ontwikkelingen op de voet of heeft al privacyschendende wetgeving op die terreinen ingevoerd. Alle grote leiders zijn met elkaar verbonden net zoals veel landen elkaar verbinden. Gaan ze in het buitenland iets extra's doen, dan doet Nederland ook mee. Plasterk geeft de AIVD 25 miljoen extra om in navolging van andere landen de bankschroef der privacyschending nog sterker aan te draaien.

Overheden zijn nogal makkelijk in het verschaffen van toegang tot informatie. Tientallen landen zijn "partners" geworden van de NSA en leggen zelfs hele glasvezelkabels die speciaal bedoeld zijn om heimelijk af te tappen. De NSA bouwt zelfs een van de grootste aftapcentra in Duitsland. Specifiek om alle Europese onderdanen in de smiezen te houden. Manipulatie van DNS-servers kan ervoor zorgen dat het aftappen ook nog eens gelegaliseerd wordt terwijl dat zelfs in de VS illegaal zou zijn. Providers worden gedwongen om aan die onzin mee te werken. Anders komt er terrorisme bla bla bla en als dat geleuter niet helpt, dan weten ze het wel met geweld op te lossen. Wie zijn dan de echte terroristen vragen we ons af. In de VS beloven ze beterschap en meer privacy voor Europese burgers, maar hoezo zijn we daarvoor van de VS afhankelijk?! Onze gegevens zijn van ons en zolang we geen rare dingen doen, hoort dat zo te blijven. Vraag uzelf af waarom de geheime diensten zich niet richten op belangrijke problemen in de wereld zoals de dreigende jihad.

Overweging.

Geheime diensten zijn, het woord zegt het al, geheim. Niemand weet precies wat de geheime diensten doen, welke bevoegdheden ze hebben, wie er allemaal bij betrokken zijn en welke methoden ze gebruiken. Zou dat allemaal wel bekend zijn, dan wordt de vijand op ideeŽn gebracht en kunnen ze hun werk niet meer goed doen. Vijandelijk gespuis zou deze mensen dan een voor een uit de lucht kunnen halen en dan komt er van het voorkomen van terrorisme niks meer terecht. Wij moeten daarom dus ook bekennen dat we er geen flikker vanaf weten. Net zoals we bij zoveel onderwerpen niet weten waar we over praten. Desondanks is dat geen bezwaar. Grote misstanden in de maatschappij opsporen is naar onze ervaring geen kwestie van heel veel weten of zelfs ook maar precies weten, maar van het op de juiste manier duiden van de informatie die wel beschikbaar komt. Door onregelmatigheden en inconsequenties te ontdekken. Het is niet onlogisch om te beamen dat als 90 % van de informatie van de geheime dienst over burgers gaat, er iets onrechtmatigs gebeurt.

Een organisatie die bezig is om een infrastructuur te creŽren waarmee alles en iedereen kan worden afgeluisterd en verdacht kan worden gemaakt, is niet bezig om terroristen te vangen. Afluisteren van dat gespuis kan simpelweg op de ouderwetse manier van toestemming vragen en dan een tap plaatsen. Ze weten dondersgoed welke elementen in de samenleving een probleem vormen. Van die randdebielen die in demonstraties "Joden aan het gas" scanderen en idioten die in oorlogsgebieden wapens krijgen aangeleverd van de VS. Daarnaast nog wat eenlingen en dan hebben we alles wel genoemd. Massaal gegevens verzamelen van alle burgers kan nooit zuivere bedoelingen hebben. Zelfs niet als tussen al die informatie een keer een boef zit. De kans is groot dat de terroristen de dans gaan ontspringen omdat er over iedereen zoveel informatie is dat ze iedereen wel als verdachte kunnen gaan zien. Hoe maken ze dan onderscheid? Een willekeurig "misdrijf" zoeken bij willekeurige mensen in plaats van de (potentiŽle) daders van het misdrijf.

Ons vertrouwen in de inlichtingendiensten is naar het nulpunt gedaald vanwege een aantal dubieuze ontwikkelingen en gedragingen. Zouden zij het beste met ons voor hebben, waarom is hun gedrag dan niet toetsbaar via de rechter? Hoe kan het dat zelfs rechters gemanipuleerde uitspraken doen om maar de geheime dienst de hand boven het hoofd te houden? Waarom kunnen we dan niet voorkomen dat we onderwerp van onderzoek worden door ons gewoon als normale burgers te gedragen? Justitie hoort in beginsel ook geen moordonderzoek naar ons te starten als daar geen aanleiding voor is; zeker niet als er niet eens een lijk gevonden is. Voor geheime diensten is het doodnormaal dat gegevens al worden opgeslagen van mensen waarvan allang duidelijk is dat ze onschuldig zijn. Sterker nog, de opgeslagen informatie wordt tegen onschuldigen gebruikt op de meest vieze manieren. Naaktfoto's die doorgestuurd worden bijvoorbeeld. Massasurveillance, partijdige rechters, politici als marionetten en de terroristen slippen er lachend door. Dat is geen zuivere koffie.

Mensen die nog altijd een bord voor hun kop hebben met de gedachte dat alles ons uiteindelijk van dienst gaat zijn als terroristen worden tegengehouden, moeten we helaas teleurstellen. Een typisch voorbeeld in dit kader is de vliegtuigramp met de MH17. Geheime diensten wisten allang dat het onveilig was om boven OekraÔne te vliegen. Het enige dat ze hadden hoeven doen, is deze waarschuwing desnoods anoniem door te geven aan de luchtvaart zodat men tijdig een alternatieve route konden nemen. Dat gebeurde niet. Achteraf bleek dat geheime diensten erg huiverig zijn met het verstrekken van informatie en slecht communiceren. Men zit zich maar op eigen houtje af te trekken op uw informatie, maar zelf iets delen en ingrijpen als het echt moet? Ho maar. Aan de inlichtingendiensten hebben we niks. Af en toe horen we dat Wilders weer eens bedreigd wordt en over de rest van de oorlogen lezen we in het nieuws. In mooie verhaaltjes over het voorkomen van terrorisme trappen we niet. Voorlopig hebben we meer last van de geheime diensten.

Rechters blijken niet bestand tegen de chantage en grote macht van de geheime diensten waardoor we onze rechtsbescherming op een hele andere manier moeten regelen. Snowden geeft alvast een aanzet met zijn idee om software en nieuwe protocollen te ontwikkelen om het internet veiliger te maken. Encryptie zou hierbij het wapen moeten zijn om de geheime dienst buiten de deur te houden. IJdele hoop naar ons idee. Software ontwikkelen die nieuwsgierige oogjes buiten moeten houden die zoveel macht hebben, vereist de haast onmogelijke opgave al die tijd buiten bereik van zulke diensten te blijven. Wie kan ons garanderen dat die software enkel doet wat het moet doen? Open source wordt veelal aangehaald als extra garantie omdat in principe iedereen de broncode van de software kan controleren. De praktijk leert dat de meeste mensen de kant en klare versies downloaden en daar kan uiteraard ook mee geknoeid zijn. Vergeet ook niet dat men de macht heeft om kwaadaardige software op uw computer te installeren waardoor u alsnog kwetsbaar bent.

Hackers zouden samen moeten werken om spionage tegen te gaan en tegenwicht te bieden aan het misbruik van geheime diensten, aldus Snowden. Een wapenwedloop die nauwelijks te winnen is. Stel dat er een mogelijkheid komt om onze gangen dermate te verbergen dat niemand, zelfs niet de geheime dienst, het kan aftappen, dan hebben terroristen ook vrij spel. Teveel informatie, is geen informatie. Een belangrijke constatering zou moeten zijn dat als u iets te verbergen heeft, u beter in de openbaarheid kunt komen dan krampachtig te proberen om het geheim te houden. Een weblog maken met eindeloos veel tekst bijvoorbeeld zodat alles wel ergens staat en het geen zin heeft om af te luisteren. Het is wellicht de kant die we met z'n allen opgaan. Kunnen we niet voorkomen dat informatie aan iedereen wordt gegeven, dan geven we het aan iedereen. Een beetje het idee van chantage met naaktfoto's stoppen door ze zelf al op internet te zetten. Wie bepaalt eigenlijk de scheidingslijnen tussen goede en slechte hackers, terroristen, de geheime dienst en de politiek? Of is dat een pot nat?

Al eerder hebben we besproken dat er slechts twee manieren zijn om het tij nog te keren. Draai de geldkranen naar de geheime diensten dicht zodat ze simpelweg geen middelen meer hebben om hun verderfelijke praktijken voort te zetten en zorg voor een algehele drooglegging van de informatiestroom. Geld is een kwestie van politiek. Door het geld anders te verdelen, wordt de macht uit elkaar getrokken en evenwichtiger verdeeld. Informatie kan gestopt worden door op zoveel mogelijk plaatsen registraties te verbieden. We hebben niet de illusie dat de geheime dienst onze mail niet kan lezen als de providers niet alle mails opslaan, maar het wordt in elk geval wel een beetje moeilijker en duurder gemaakt. Kost het moeite en is er toestemming nodig, dan kan het best wel eens zo zijn dat het niet eens meer loont om de gewone burger zomaar af te luisteren. Is dat erg? Nee, want dan kunnen ze eens gerichter gaan werken. Onbeperkte mogelijkheden worden door onze eigen overheid gecreŽerd en dat moet echt ophouden.

Natuurlijk snappen we ook wel dat inlichtingen- en opsporingsdiensten zonder vuile handen niks hebben, niks krijgen en niks zullen klaarspelen. In het verleden hebben overheden en hun geheime diensten deals gesloten met grote criminelen met als "doel" de boel te reguleren. Zodat het toch nog onder controle te houden viel. Boeven zijn echter niet onder controle te houden en op het moment dat criminelen dermate geÔnfiltreerd zijn in de politiek en in geheime diensten, is er geen weg meer terug. Die boeven zullen hun geheime status massaal misbruiken om hun riante positie te behouden en hun minder fraaie connecties in de politiek aanwenden om nog meer wetgeving naar hun hand te zetten. Wat u ervan merkt, is dat uw privacy en vrijheden steeds verder ingeperkt worden. En waarom? Terrorisme wordt niet voorkomen. Men wist na de ramp met de MH17 opeens wel de bendeleiders af te luisteren. Erg raar. Misdefinitie vindt dat we niet ten koste van alles een geheime dienst moeten handhaven. Terreur kan minder erg zijn dan de NSA.

Allemaal zijn we doodsbenauwd voor die ene fatale aanslag die ons het leven zal kosten totdat u beseft dat we dagelijks bloot staan aan het gevaar dat we om het leven komen door een ongeluk, terrorisme ondanks geheime dienst toch of juist blijft bestaan en we met de geheime dienst levenslang hebben. Het aanhouden van de geheime dienst, zorgt ervoor dat andere landen hun methoden om te spioneren ook steeds moeten verbeteren om bij te blijven. Gaan we nu hackers inzetten, dan doen zij dat ook. De al eerder genoemde en nooit te winnen wapenwedloop. Een digitale oorlog op het internet. Het feit dat er een geheime dienst opereert, betekent een informatiehonger en dat zorgt weer voor wetgeving die de privacy schendt. Ook wil men niet horen dat de dreiging die we ervaren, politieke keuzes zijn. Zou de linkse politiek niet zoveel moslims binnen hebben gelaten, dan hadden we hier geen dreiging van de jihad gehad. De ironie wil dat alles wat de overheid een dienst noemt, geheime dienst en Belastingdienst, helemaal geen diensten zijn, maar juist zelf in terreur voorziet.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.