Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 8 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

722 Van fortuynist naar socialist
721 Hoereren voor Allahs jihad
720 Links arsenicum voor gif islam (2)
719 Kwaliteitsimpuls is lege huls
718 Apartheidscriminelen der multikul
717 Terreur van de spionage
716 Leren te relativeren
715 Misbruik? Legaliseer kinderporno!
714 Wilders de verlosser
713 Gelegaliseerde diplomafraude (1)
712 Jacht van de Kristallnacht
711 Europa eist totale controle (2)
710 Excuusnegers en nikkersletjes (8)
709 De Russen kunnen onze anus kussen
708 Pak slaag om te corrigeren
707 Trots op racisme
706 Oude stomme koeien
705 Asielen van imbecielen
704 Onderwijs creëert een kloof
703 Fatsoen vooral niet doen

712 # Jacht van de Kristallnacht #
Gepost door Misdefinitie op 07-11-2013 om 23:11.
Op het moment van schrijven 75 jaar geleden, in de nacht van 9 op 10 november van 1938, vond er een grote schoonmaak plaats die de Kristallnacht is gaan heten. Winkels en huizen van tegenstanders van het zittende regime werden vernield, geplunderd en in de brand gestoken. Achteraf werden de eigenaren onteigend en moesten zij een kwart van hun vermogen als belasting betalen om de bezetter te financieren. Hadden zij geweten hoeveel wij nu moeten dokken voor de huidige bezetters, dan was dat een behoorlijke pleister op de wonde geweest, maar de verhalen gingen hun eigen leven leiden. "Een daad van wraak als vergelding voor alle ellende die parasieten het land hadden aangedaan," vonden de daders. Zoals het gaat in elke oorlog, bepalen de overwinnaars welk verhaal de geschiedenisboeken in gaat en zo werd het een daad van racisme. Racisme tegen Joden; zo behield de zieligheidsindustrie hun slachtofferrol. Herdenken van de Kristallnacht is een flauwe herhaling van diverse Godwins over discriminatie, maar het moet gaan over wijze lessen uit het verleden.

Volkswoede of volksmoede?

Oorlog is het meest verschrikkelijke dat groepen mensen elkaar kunnen aandoen en hoewel er in theorie altijd een partij is die fysiek begint met geweld, is er sprake van een strijd waarbij de deelnemers elkaar over en weer lopen uit te moorden. Achteraf individuele daden extraheren en deze gebruiken in het maatschappelijke debat, is niks meer dan propaganda om mensen met talloze drogredeneringen de mond te snoeren. Overwinnaars hebben het daarbij erg makkelijk. Zij hebben het voor het zeggen en hun toenmalige vijand is per definitie de boeman. Erg sneaky zijn ze daarbij wel steeds zo slim om hun beweringen een kern van waarheid te laten bevatten en hun leugens te baseren op oncontroleerbare details en vreemde interpretaties. Foto's van gesneuvelde ruiten en platgebrande winkels doen het altijd goed. Zogenaamd onomstotelijk bewijs, maar het zegt niks over de daders en de rol van de "slachtoffers". Niemand wil afschuwelijke dingen meemaken, maar uit de geschiedenis blijkt dat het steeds weer gebeurt. Voorkomen doen we niet met sprookjes.

Zelfs de grootste dictators, ook die van nazi-Duitsland, proberen hun beleid in zekere zin rechtvaardigheid mee te geven door te doen alsof hun handelen de enige manier is om veiligheid en vrede te bevorderen. Hitler was met zijn nationaalsocialisten zo geniaal omdat hij alles volledig volgens de wet deed en gebruik maakte van bestaande procedures binnen de politiek. Alles was legaal; daarom zijn mensen achteraf zo geschokt. Niet eens zozeer vanwege het aantal doden. Stalin heeft er veel meer vermoord. Nee, men voelt gewoon elke keer weer die pijn van de oorlog omdat het regime van Hitler altijd heel netjes, correct, nauwkeurig en consequent was. Al zijn handelen in Nederland is goedgekeurd door de Hoge Raad in het bekende Toetsingsarrest van 1942. Slechteriken werden aangegeven door NSB'ers uit ons eigen land. Althans, dat is wat zij de mensen wijsmaakten. Onze ambtenaren capituleerden massaal. Allemaal racisme zegt u? Wel nee. Wij zijn zo'n beetje de grootste racisten van het internet en komen echt niet aan de macht.

Hitler werd groot omdat uw (voor)ouders dat toestonden. Willens en wetens de man en zijn regime faciliteren, andersdenkenden de mond snoeren en blind achter hun bureautje allerlei orders uitvoeren. Orders waarvan ze best wisten dat het niet deugde, maar wat toevallig dichtbij de grote droom van het Derde Rijk kwam. Na de capitulatie bent u de tegenstanders massaal gaan tegenwerken om in een goed blaadje te komen; al is die bijdrage in uw ogen nog zo klein en onbeduidend geweest. Willen we fascisme in de toekomst voorkomen, dan moeten we niet verzanden in huilpartijen tijdens herdenkingen en blijven jammeren over het feit dat er nu eenmaal vreselijke dingen zijn gebeurd in de oorlog, maar zult u moeten leren hoe fascisme vandaag de dag werkt met de kennis die we in het verleden hebben opgedaan. Dat men in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw niet de informatie had kan, maar dat hebben we nu wel. Bereid zijn om verder te kijken dan uw neus lang is, had heel veel ellende kunnen besparen.

Allereerst zult u uw werkelijke vijanden moeten kennen. "Nazi" stond voor nationaalsocialist. Destijds aan de macht gekomen door arbeiderspartijen als de NSDAP die later (toen dergelijke partijen werden verboden) via ingewikkelde constructies in 1946 werden omgedoopt tot de Partij van de Arbeid. Arbeit macht frei, dat kennen zij nog wel. Tegenwoordig zijn het nog steeds socialisten. Weliswaar internationaalsocialisten omdat ze tegenwoordig steeds vaker lopen te klieken met buitenlandse extremisten en terroristische organisaties, maar nog steeds socialisten. Er moet dan meteen een belletje bij u gaan rinkelen. Hoe kan het dat de socialisten toen zoveel schade konden aanrichten en u nu in deze tijd klakkeloos luistert naar wat de nieuwe fascisten linkse elite u influistert? Hoe kan het dat u na het communisme van Mao en Stalin, dat gewoon socialisme was, socialistische rakkers in uw land accepteert? Besef goed dat die linkse smiechten die u vandaag de dag van alles wijs maken omtrent racisme, uit hetzelfde hout gesneden zijn als de bezetters toen.

Met alleen deze constatering zijn we er nog niet, want zij zijn ware meesters in de waarheid volledig omdraaien. Goebbels staat nog regelmatig op linkse herdenkingen te roepen dat het Verzet niet deugt en misbruikt de term racisme om u te laten denken dat juist zij aan de goede kant staan. Wellicht zullen velen van u willen opmerken dat we niet goed bij onze hoofd zijn. Proberen we u wijs te maken dat al die lieve anti-discriminatiefiguren in feite zelf de nazi's zijn waar ze anderen voor waarschuwen? Ja, dat doen we zeker. Wij staan aan de andere kant, de rechts-realistische kant. Tijdens de oorlog zouden wij het Verzet vormen. Binnen een democratische rechtsstaat waar met gekozen politici wordt gewerkt in een parlement, voeren wij het Verzet enkel door het gevecht aan te gaan met de scherpe pen. Geweldloos. Links zegt: "Jullie zijn nazi's! Straks komen de gaskamers en de concentratiekampen!" De waarheid is dat juist links en hun allochtone achterban zelfs rechters niet serieus nemen en dreigen met grof geweld tegen zwarten.

Maak kennis met Ewald Romeo Cornelis Grot. Drs. E.R.C. Grot is een extreem linkse leraar maatschappijleer (pleonasme) op SG Reigersbos in Amsterdam Zuid-Oost en dreigt na een verloren rechtszaak tegen zwarte Piet dat alle zwarte Pieten in elkaar geramd zullen worden. Dat mag toch niet? Dat is toch geweld? Dat is toch waar de anti-zwarte Pieten tegen strijden? Romeo Grot zegt het geweld niet af te keuren. Sterker nog, hij vindt dat de rechter door zijn uitspraak het geweld zelf uitlokt. "Misschien is dat wat zij van ons vragen." Er is maar immers slechts een ding erger dan een neger: een blanke neger. Zijn zwarte medestanders zijn iets voorzichtiger, maar zeggen er wel begrip voor te hebben als het zou gebeuren. Een nogal fraaie ontmaskering waarbij ons een aantal dingen opvalt. Ten eerste komt het geweld, net als de kogels, altijd van links en zijn zwarte geïmporteerde en parasiterende allochtone achterban. Het is een van de vele tegenstrijdigheden binnen het socialisme. Zogenaamd strijden tegen geweld, maar dat juist met geweld willen doen.

Het is niet zo vreemd dat wij van mensen die zelf agressief zijn, niet zo snel iets zullen aannemen als zij hun geschiedvervalsing aan de man proberen te brengen. Ten tweede vallen zij hun eigen mensen aan. Hun redenatie is immers dat zwarte Piet racisme is juist omdat zwarte Pieten lijken op echte negers en hen daardoor afbeelden als hersenloze slaven van een blanke broodheer. Wel, als zwarte Piet gelijk staat aan negers en negers roepen zelf op tot geweld tegen zwarte Piet, dan roepen zij ook op tot geweld tegen negers. Dit stelt vele mensen voor raadsels. Inzien dat bepaalde groepen achterlijk zijn en hun eigen soort aanvallen, is extreem moeilijk. Gangbaar is de opvatting dat er bij racisme en discriminatie altijd interraciale conflicten spelen en het daarom een kwestie is van zwarte tegenstanders versus blanke racisten. Typisch het scenario dat socialisten altijd in leven willen houden, maar het klopt niet. Linkse en zwarte anti-racisten zijn helemaal niet anti-racist, maar juist anti-realist. Fascisten en racisten van het ergste soort. Zij pakken iedereen.

Vergelijk de wereldwijde moslimproblematiek. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaan die conflicten niet altijd uit moslim versus blank, maar is het probleem veel breder. Overal ter wereld waar ze oorlog voeren, is direct of indirect een moslimgroepering betrokken. In het Midden-Oosten zijn er zelfs veel oorlogen tussen moslimstammen onderling. Allemaal moslims, maar ze haten elkaar steeds toch om net eventjes iets anders. De ene moslim is de andere niet. Als het moet, maken ze met iedereen ruzie. Net zoals de ene zwarte de andere niet is en dat tot tegenstrijdigheden kan leiden. Gedrag van socialisten is ook niet altijd hetzelfde. Vanwege de vele tegenstrijdigheden kunnen belangen zelfs wisselen per conflict. Al blijft het algemene gedrag der spitssnuiterige dieren altijd in stand. Nationaalsocialisten hadden een iets ander doel dan de huidige internatiaalsocialisten, maar zijn hetzelfde. Wij zijn vereerd dat we in deze tijd in de gelegenheid worden gesteld om met eigen ogen te zien wie het probleem daadwerkelijk veroorzaakt.

Op herdenkingen verzuipen mensen in zelfmedelijden en armoedige clichés. Zo horen we vaak roepen dat er in Europa een sfeer van haat ontstaat waardoor burgers komen tot het zoeken naar een zondebok. Een sfeer van "ons en zij"-retoriek die volgens de organisator van UNITED overeenkomt met de jaren '30. Uitspraken die zelf onder de retoriek van imbecielen vallen. Oorlogen worden niet begonnen door duidelijk te onderscheiden groepen, maar door een "weg met ons"-sfeer. Afkeer tegen allochtonen en andere mensen die verschillend denken is niet ingegeven door rassenhaat, maar door het feit dat onze "eigen" mensen ons eigen land, cultuur, gebruiken en tradities vernietigen ten gunste van die allochtonen. Niemand van ons wil tot de gaskamers komen. Nou ja, in elk geval de grote meerderheid. Terugsturen naar het land van herkomst zodat ons eigen land gered kan worden, vormt de motivatie en dat is helemaal niet gek. Van alle mogelijke motieven om mensen te haten, zouden de nazi's net een specifieke groep gepakt hebben. Die verklaring steekt aan alle kanten.

Het is wel een makkelijke verklaring die weinig denkwerk vergt. Zou alles wat er in de jaren '30 en '40 is gebeurd, louter het gevolg zijn van ordinair racisme, dan kan dat alles tot in de eeuwigheid voorkomen worden door alle uitingen over die groepen de kop in te drukken. Wel, als voortaan zwijgen over moslims, zwarten, Joden, homo's en socialisten ervoor zou zorgen dat er nooit meer oorlog is in de wereld en het linkse fascisme voorgoed uit te bannen is, dan zouden we nooit meer schrijven. Het betreft echter een links sprookje dat al ontkracht wordt door het feit dat mensen altijd wel een reden zullen vinden om elkaar te willen afslachten. Juist ook die mensen die roepen daar een tegenstander van te zijn en dat baart ons zorgen. Wat als de Joden, net als de socialisten en allochtonen van tegenwoordig, daadwerkelijk overal de macht hadden en konden bepalen of tradities en cultuur bleven bestaan? Wat zou u doen tegen figuren als Romeo Grot die niet voor rede vatbaar zijn, zich niet neerleggen bij een vonnis en dreigen met geweld?

Zelfverdediging is een van de grootste taboes rondom die oorlog waaraan links zijn bestaansrecht ontleent door zich op te stellen als "bestrijders" van racisme. Een slachtofferrol creëren lukt nu eenmaal niet als de acties het gevolg waren van noodweer. Links, Joden en allochtonen zijn zielig, punt uit. Stel dat iemand op u schiet met een vuurwapen en u schiet terug. Dood. Is uw "slachtoffer" een zwarte, dan weet een of andere linkse druiloor daar wel een racistische moord van te maken. Heel smerig laat hij aanleiding en context weg. Gebeuren er vaker van zulke dingen, dan wordt het al snel groter. U zult zich beroepen op noodweer, maar de dood als feit blijft. Later zal men zich niet de aanleiding herinneren, maar wel de dood. De discussie moet dan ook niet gaan over een handjevol kale feiten zoals de vondst van een lijk, maar kan alleen maar een goed beeld vormen van de situatie door de echte oorzaak. Wie deed en doet nu wat? Een zeer ingewikkelde vraag die nauwelijks te beantwoorden is, maar waar iedereen het antwoord op zegt te weten.

Is het u nooit opgevallen dat zowel aan de linker- als rechterkant deels dezelfde "argumenten" en beschuldigingen worden geuit? Zou een neutrale toeschouwer de mogelijkheid hebben om alles op te schrijven, dan komt daar de conclusie uit dat iedereen elkaar van alles beschuldigt en tegelijkertijd hypocriet juist datgene doet wat ze van de ander verafschuwen. Het recept voor oorlog. Achteraf weet de overwinnaar er wel een verhaaltje omheen te lullen en zijn macht te misbruiken zodat u die pierpraat allemaal gaat napraten onder strafrechtelijke dreiging, maar daar hebben we geen fluit aan als we in de toekomst zulke ellende willen voorkomen. Het bestaan van de absolute waarheid wordt in zijn algemeen ontkend door filosofen en psychologen maken ervan dat iedereen zijn eigen waarheid heeft, maar ook daar kunnen we niks mee. Het enige dat vaststaat is dat er veel tegenstrijdigheden voorkomen. Een handvat die we kunnen aangrijpen, is het belangrijke verschil in opvatting over schuld. Links wil niet dat wij schuldigen zoeken.

Door objectief te kijken, hoe onmogelijk dat ook lijkt, valt de schuldvraag eenvoudig te beantwoorden. Voorbeelden zijn er genoeg. Twee leraren. De een is blank, geeft informatica en beheert een website waarop rechtse meningen staan. De ander is zwart, geeft maatschappijleer en roept op tot geweld tegen zwarten. Het objectieve gezonde verstand zegt zonder meer dat geweld tegen mensen die anders zijn de ultieme uiting is van racisme. Het lijkt ook het meest op wat er tijdens de Kristallnacht en de rest van de oorlog gebeurde. Als er iets racistisch is, dan is dat het wel. Een mening geven stelt echter niks voor. Al die vermoordde Joden zouden hun leven gegeven hebben als hun enige probleem een zooitje slecht geschreven teksten waren in plaats van al dat geweld. Toch heeft de blanke nette leraar die enkel zijn mening gaf een levenslang beroepsverbod gekregen en houdt de zwarte dreiger zijn baan. Over 75 jaar "weet" men alleen nog dat de blanke een racist was en de zwarte een held. Dat juist DAT racisme van blanken is, snappen ze niet.

"Racisme" is door toedoen van hersenloze linkse darmcoureurs allang verworden tot een Holocaustontkenning. Sinds enkele jaren staat "racisme" namelijk gelijk aan uzelf zwart schminken tijdens een kinderfeest en hoewel Hitler goed was voor de kinderen, vinden wij dat toch wel een erg summiere beschrijving van wat er tijdens de oorlog gebeurde. Maar we waren er niet bij en als links het zegt moet het wel waar zijn. Sowieso is "racisme" een begrip dat door die puskutten willekeurig wordt ingevuld. Zo kennen we het probleem dat echte vormen van racisme (u weet wel: mensen achterstellen op grond van ras en afkomst) niet worden herkend. Net zoals discriminatie op politieke gezindheid (dat net zo strafbaar is als discriminatie op huidskleur en geaardheid) niet eens erkend worden. Met niet erkend bedoelen we letterlijk dat het niet eens serieus genomen wordt als ze er hard met hun poepneus in worden gewreven. Ga maar eens de discussie aan met een socialist over racisme en verbaas u erover dat discriminatie van blanken voor hem geen enkel probleem is.

Gauwgekwetsten die elke hindernis in het leven afdoen als discriminatie, zijn nogal een soort apart en gedragen zich doorgaans als wild aangeschoten apen. U zult vast wel herkennen dat alle kritiek op de multikul en andere linkse hobby's, leidt tot het stigma racisme van hun kant. "Boehoe, je moet niet iedereen over een kam scheren," roepen ze dan. Slachten we een blanke pedo, dan horen we ze nooit roepen dat niet alle blanken zo zijn. Over selecteren op huidskleur gesproken. Zij zijn obsessief met uw kleur bezig, niet wij. Komt u met goede argumenten, dan komen zij met ontkenningen en de meest bizarre verdachtmakingen. "Marokkanen zijn heus niet zo crimineel hoor, ze worden gewoon gediscrimineerd." Slaat u ze vervolgens om de oren met de harde feiten waarin 65 % van de Marokkanen in aanraking is gekomen met justitie voor ernstige misdrijven, dan komen ze met hun zieligheid op de proppen. "Ja uhm, het zit zo. Blanken zijn nazi's en Marokkanen worden altijd gediscrimineerd. Daar raken ze gefrustreerd van en dan worden ze boos."

Zouden wij echter één op één oog om oog doen als het gaat om discriminatie, maatschappelijke diskwalificatie en uitstoting om onze huidskleur, politieke gezindheid en afkomst, dan hebben we zeker een Kristallmaand nodig om al het leed te vereffenen. "Ja maar wat zou jij doen als alle vrouwen in de straat met een boog om je heenlopen?" Homo worden. Iets aan het uiterlijk doen. In bad gaan. Niet stinken als een lijk dat al 1 maand aan het ontbinden is. Vrouwen geen hoer noemen. Om maar iets te noemen. "Ja, ze noemen me wel eens hoer, maar ze hebben het dan ook heel zwaar." Bullshit, als wij voor elke zware hindernis in het leven een vrouw hoer mogen noemen, dan is iedere vrouw in de EU een hoer. Nooit zien we die minkukels consequent redeneren. Een Marokkaan die afgewezen wordt door vrouwen, werkgevers en kroegbazen, wordt per definitie gediscrimineerd. Overkomt het ons, dan is het ons eigen schuld. "Vergeet niet dat jij als blanke bevoorrecht bent hoor." Sodemieter op met dat klote gelul vuile tyfushoeren en broodpoten. Voor alles wat wij willen, moeten we hemel en aarde bewegen.

Door al die linkse indoctrinatie op scholen, hebben de meeste mensen in Nederland een totaal verkeerd beeld van wat echte discriminatie en racisme inhouden. Hun stellige overtuiging stelt dat allochtonen al gediscrimineerd worden als u iets te lang kijkt en dat discriminatie van blanken niet kan bestaan. In werkelijkheid is het net andersom. Wie worden er ontslagen om hun mening en wie worden er niet aangenomen zodra men achter hun politieke kleur komt? Mensen met rechtse meningen. Zo komen PVV'ers bijna niet meer aan een baan. Zeker niet als ze bekend zijn geworden. Wiens aangiften worden er niet serieus genomen? Die van blanken tegen criminele moslims. Wie worden er vervolgd voor gedachtemisdaden? Nette blanke Nederlandse heren met een te kritische mening. Wie krijgen er gratis huizen en uitkeringen? Allochtonen, niet de nette Nederlander die zijn baan heeft verloren door multikulkritiek. Het is een regelrechte schande dat herdenkingen van de Kristallnacht door dezelfde fascisten worden georganiseerd die zelf de blanke racisten zijn.

Antisemitisme of te wel Jodenhaat, speelt een grote rol tijdens herdenkingen van de Kristallnacht en andere verschrikkelijke gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd wordt er immers geloofd dat Jodenhaat als de grote oorzaak beschouwd kan worden van alle gruwelijkheden. Al zijn er veel meer niet-Joden om het leven gekomen tijdens de oorlog. Vandaar dat men zich openlijk afvraagt of antisemitisme heden ten dage nog springlevend is en bijna altijd tot de conclusie komt dat het inderdaad zo is. Ze moeten wel, want als er geen Jodenhaat meer zou bestaan, valt hun hele propaganda in elkaar als een slappe pudding. De vergaste Joden vormen altijd een dankbaar onderwerp voor de zieligheidsindustrie om met het stempel discriminatie andersdenkenden snel en eenvoudig te kunnen diskwalificeren zonder daarmee het risico te lopen op een volksopstand. Iedereen vindt dat noodzakelijk. Leg ons dan maar eens uit waarom de Kristallnacht draait om antisemitisme terwijl dezelfde mensen de grootste antisemitisten hebben binnengelaten.

Links rechtvaardigt al sinds de oorlog geweld, diskwalificatie en uitstoting van mensen met een andere mening door hun opvattingen in verband te brengen met discriminatie en de gaskamers waarin de Joden zijn beland. Iedereen is bereid dat zonder twijfel te accepteren, want de Holocaust. Des te opvallender is dat diezelfde linkse rakkers door massa-immigratie moslims (die bekend staan als de grootste antisemitisten ter wereld) in de positie brengt dat ze hun Jodenhaat verder kunnen verspreiden. Amsterdam luidt al jarenlang de noodklok over antisemitistische Marokkanen en ook andere volkeren die de multikul voortbrengen zoals Oost-Europeanen zijn veel antisemitistischer dan wij ooit kunnen zijn. Hitlergroeten brengen, dreigen met geweld en fysieke acties tegen Joden. Maar wie krijgen problemen met justitie? Wij blanken. Omdat wij het wagen om iets over Marokkanen te zeggen en zij dat linken aan alleshaters. De koran roept alle moslims op om Joden te doden, waar ze zich ook bevinden. En dan worden wij aangeklaagd. Stelletje randdebielen.

Op de Islamitische Universiteit van Rotterdam, beweert de islamitische rector Ahmet Akgündüz dat het niet mogelijk is voor moslims om te discussiëren met niet-moslims. Dan is geweld dus nog het enige dat rest en dat zijn dan die lieverdjes waar de meerderheid van de landverradende blanke bevolking nog zo in gelooft dat ze hen met hand en tand willen verdedigen. Dagelijks zien we in de media berichten verschijnen dat hordes berberapen onschuldige meisjes van hun fiets trekken en beroven. Racistisch geweld? Wel nee. Wedden dat het woord berberapen meer politie op de been brengt dan die laffe aanval? Zo gaat dat nu eenmaal. In Groningen moet een poolcentrum sluiten nadat Marokkanen de zoveelste ruzie hebben uitgelokt die leidde tot een vechtpartij. Worden ze daarvoor gestraft? Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem stelt dat het straffen van deze rifaapjes niet helpt. Aanhouden is weer discriminatie. Arme socialistische rakkers, ze weten niet eens wat racisme is en dan eisen ze dat wij hun aangedikte zielige verhaaltjes geloven.

Overweging.

Herdenkingen moeten niet gehouden worden om middels valse sentimenten over de gesneuvelden tijdens de oorlog andersdenkenden te diskwalificeren door hen te associëren met racisme in de zin van een oorlogsmisdaad. Het is verleidelijk om dat toch te doen, dat begrijpen wij ook wel. Doen alsof rechts gelijk staat aan hetzelfde soort racisme dat ten grondslag zou liggen aan de hele oorlog, is een stuk eenvoudiger dan objectief kijken welke groepen zich nu daadwerkelijk schuldig maken aan het gedrag dat we allemaal verafschuwen. Het zijn de socialisten die hun fascistische arbeiderspartijen hebben omgekat naar de huidige samenleving. Het is hun allochtone achterban die oproept tot het geweld waartegen zij zeggen te strijden. Het zijn de linkse rakkers die vooral rechtse andersdenkenden discrimineren door hen het leven onmogelijk te maken door hen te weigeren voor banen, te ontslaan en overal zwart te maken. Zegt u daadwerkelijk te herdenken tegen discriminatie? Dan zult u uw ogen moeten openen voor al die linkse fascisten die u voor de gek houden.

Wellicht zult u opmerken dat u dat allemaal heus wel weet, maar behalve dat de praktijk veelal het tegendeel bewijst, is het belangrijk om hier apart bij stil te staan omdat het een kenniskloof tussen generaties kan dichten. Lessen die we kunnen leren uit de geschiedenis, kunnen namelijk al starten voordat u geboren bent. Het gevaar bestaat dat u van deze lessen niet kunt profiteren als u vergiftigd raakt door de zwaar linkse gekleurde interpretaties die de socialisten eraan geven. Een valkuil waar bijna iedereen wel eens ingestonken is vanwege de voortdurende indoctrinatie. De meerderheid van de mensen denkt zo, dus waarom u niet? Mensen accepteren het zonder morren omdat zij ook wel beseffen dat zij weinig kunnen zeggen over een periode waar ze niet eens bij waren. Sterker nog, verreweg het meeste van onze kennis, hebben we niet zelf kunnen ondervinden, maar via externe bronnen en interpretaties moeten leren. Inderdaad, wij waren er 75 jaar geleden niet bij, maar u moet nooit vergeten dat al die linkse lapzwansen er ook niet bij waren.

Deze tekst vormt een prima illustratie van wat er gedaan kan worden als de fysieke aanwezigheid om te onderzoeken niet tot de mogelijkheden behoort. Wat wel kan is namelijk de bekende feiten en interpretaties onderzoeken op hun houdbaarheid en dat levert interessante inzichten op. Zo betekent het feit dat links al een kinderfeest onder racisme schaart, oproept tot geweld en racisme van blanken niet erkent, dat de geloofwaardigheid van al hun geleuter over de oorlog tot het dieptepunt is gedaald. En dan begint het leuke zoeken naar tegenstrijdigheden. In al dit soort artikelen bespreken we een aantal voorbeelden die een punt aantonen, maar u zult merken dat u op den duur goed wordt in het herkennen van linkse onzin. Vooral als men het heeft over de verschrikkelijke gebeurtenissen, blijkt juist dat het tegenovergestelde meer conform de waarheid is. Een hele schok voor mensen die leven op zieligheid. Socialisten blijken toch elke keer weer de boosdoeners te zijn in allerlei vormen en maten. Dat kan geen toeval zijn.

We horen ze zeggen dat het Derde Rijk zo verschrikkelijk is, maar zij zijn wel allemaal voorstander van het neo-Derde Rijk van Europa. Net zo'n alles overheersend totalitair regime dat dictatoriale trekjes krijgt. We horen ze zeggen dat Jodenhaat verkeerd is, maar zij zijn degenen die antisemitisten importeren. We horen ze de angst uitspreken dat rechts gewelddadig wordt, maar zij zijn met hun allochtone achterban degenen die geweld (willen) gebruiken. Nu vragen we u: als zij al liegen over controleerbare zaken, hoe kunt u dan ooit nog waarde hechten aan de linkse geschiedschrijving? Dat baart ons zorgen. Was de Kristallnacht slechts vergelding tegen een groep die net zoals het hedendaagse gespuis alles omdraaide en de verdedigers met de rug tegen de muur stonden? Bestonden er ingewikkelde procedures om andersdenkenden de mond te snoeren en kwam het daardoor tot een uitbarsting die willekeurig verliep? Heden ten dagen heeft links een belangrijk probleem: wij kunnen met eigen ogen zien hoe zij ons belazeren.

Vandaar dat links een hekel heeft aan het begrip "schuld". Gekscherend noemen zij dat een zondebok zoeken "net zoals Hitler heeft gedaan voordat hij hen in de oven stopte". Een te makkelijke Godwin. Schuld van de slachtoffers is net zo belangrijk als de misdaden van de daders. Zeker in gevallen waarin de misdaden niet zouden zijn voorgevallen zonder die schuld. Als u niet wordt aangevallen, dan komt u nooit tot noodweer. Waar wij ernstig voor vrezen, is het scenario dat er inderdaad een bureaucratisch en fascistisch gedrocht was dat mensen met hun rug tegen de muur zette. Wat niet betekent dat misdaden daarmee goed te praten zijn, maar wel dat er meer is dat noodweer kan heten dan de linkse kliek ons wijsmaakt. Over de oorlog willen we niet oordelen. We weten niet of de Joden overal genesteld zaten en het leven van mensen tot een hel maakten. Wel weten we dat de socialisten dat tegenwoordig wel doen. Vanuit die wetenschap is het niet verstandig dat links dat blijft doen, want ze weten dat de verdediging tegen fascisme 1000 keer erger kan zijn.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.