Mis·de·fi·ni·tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 9 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

702 Belasten door rare kwasten
701 Vertel die nikkers leugens (1)
700 De gewelddadige makakendans
699 Houd je grootje voor de gek!
698 De PvdA is een rottend kadaver
697 Misstand in links verband
696 Pesten wordt karikatuur
695 Nationalisme zal bloeden (4)
694 Homo's flikker op! (1)
693 Van complot tot compleet zot
692 Afbraaksocialisme in volle afgang (4)
691 Mietjes van de islamietjes deel 3
690 Mietjes van de islamietjes deel 2 (1)
689 Mietjes van de islamietjes (1)
688 Duurzaam energie verspillen (8)
687 Haarkloverij voor identiteit
686 Afluisteren een publiek geheim
685 Verzet doen we samen (2)
684 Veilig leren lezen
683 Details van het handelen (2)

701 # Vertel die nikkers leugens #
Gepost door Misdefinitie op 13-09-2013 om 23:14.
Iedereen die wel eens een conflict, grove woordenwisseling of op een andere manier onenigheid heeft gehad met buitenlanders, zal gemerkt hebben dat veel allochtonen met de leugen in de mond zijn geboren en gestoord zijn gewiegd. Het maakt niet uit hoeveel feiten, argumenten of bewijs u kunt aandragen: zij zullen altijd vervallen in categorisch ontkengedrag en het wapenfeit van het glashard liegen alsof het gedrukt staat. Vooral binnen islamitische culturen wordt de leugenachtige mentaliteit er op jonge leeftijd ingeslagen. Blanken worden volgens hun zevende-eeuwse woestijnideologie door de koran aangemerkt als ongelovige roze varkens tegen wie elk middel mag worden ingezet om doelen te kunnen bereiken. Enerzijds voor de totale wereldoverheersing van de islam en anderzijds om het eigen falen te verbloemen. Kinderen die weigeren of niet goed genoeg liegen, krijgen er van langs met de kat met negen staarten. Binnen ons onderwijssysteem is een exces ontstaan waardoor middels idiote leugens de schijn wordt opgehouden dat islamieten hier bovengemiddeld goed presteren.

Leugens, klote leugens, statistiek.

Toen wij in 2004 berichtten over corrupte en frauderende ambtenaren die ervoor zorgen dat het niveau van ons onderwijs dermate onderhevig is aan hyperinflatie en met opzet omlaag wordt gehaald om slecht presterende allochtonen een kans te geven, brak de hel los bij de Hogeschool van Amsterdam. "Vuile nazi, vieze rechts-extremist, je houdt gewoon niet van mensen met een ander kleurtje." De bewijzen waren echter overweldigend. Speciale "Color IT"-projecten werden opgezet om allochtonen die nauwelijks het mbo aankonden, via makkelijkere programma's aan hun ingenieursdiploma te helpen. Met succes, want binnen een paar jaar na zulke initiatieven, stikt het van de zwarten op hogescholen. Zulke programma's blijven voor de boze buitenwereld strikt geheim, maar ingewijden als studenten, moesten met lede ogen aanzien hoe allochtone verslagen vol spelfouten werden goedgekeurd. Allochtonen hebben en hadden namelijk een groot probleem: zij kunnen niet tippen aan de hoge standaarden van het (oude) onderwijs.

"Discriminatie," roepen de linkse imbecielen, maar het verhaal zit toch net eventjes iets anders in elkaar. Vroeger werd onderwijs gebaseerd op het leren van objectieve kennis en vaardigheden. Zonder aanzien des persoons, werd dit op een objectieve manier gemeten, dus los van subjectieve oordelen over de persoon. U dient bijvoorbeeld gewoon uw moerstaal te beheersen. In Nederland spreken we godverdomme Nederlands. Dus verwachten we van u dat u onze taal duidelijk kunt spreken, goed kunt articuleren, een grote woordenschat opbouwt en teksten kunt schrijven zonder scheldwoorden fouten. Daarnaast moet u kunnen rekenen, algemene kennis hebben en het nodige weten van de rijke geschiedenis van ons land. Inclusief geografische kennis en sociale normen. U begrijpt waar we heen willen; dit is natuurlijk geen limitatieve opsomming. Onze cultuur accepteren en respecteren, is uiteraard ook een basisvereiste. Al lopende om ons heen kijkende, horen we echter geluiden die we enkel in Artis kunnen thuisbrengen en groepjes balkende Marokkanen.

Vanuit de linkse politiek groeide allang het besef dat veel allochtonen nooit en te nimmer moeite zullen willen doen om Nederlands te spreken. Als ze het al kunnen, dan is het meer in de sfeer van "doe die site weg, ik zweer jou, ik snijd je keel helemaal open als ik je op straat tegenkom". Gezellige kutapen die naar ons bedreigingen uiten via de telefoon, altijd leuk. Bij een objectieve beoordeling, zouden zij algauw door de mand vallen. Zouden we eisen dat officieel ingediende teksten zoals papers, essays en scripties geen spel-, taal- en grammaticafouten bevatten, dan zouden veel allochtonen hun school nooit kunnen afmaken. De socialisten zagen de bui al hangen. Al die nazi's zouden prompt op hun weblog kunnen gaan schrijven dat er een verband zit tussen huidskleur / afkomst en schoolprestaties. Overal ter wereld schijnen zwarten het slechter te doen en dat komt natuurlijk door blank racisme. Vandaar dat het objectieve systeem werd vervangen door subjectieve op de persoon gerichte beoordelingen. Voortaan is slap lullen de norm voor goede cijfers.

Totdat die kloothommels van een webloggers zich ermee gingen bemoeien. Zij gingen plotseling het systeem uit de doeken doen, de examens (die keer op keer gebruikt worden) openbaren zodat de fraude zichtbaar wordt en wijzen op het feit dat de jeugd geen flikker meer leert op school. Wat nu gedaan? Met zoveel bewijs is ontkennen vrij moeilijk. Wel, een van onze doelen is de constructies blootleggen waarmee dit verschijnsel in stand wordt gehouden. Allereerst wijzen we erop dat zij ervoor gekozen hebben om met een paar valse meetinstrumenten, de mensen het gevoel te geven dat er wel degelijk sprake is van kwaliteit. Om dit te kunnen bereiken, hebben ze wel een instrument nodig dat een uitkomst geeft met een onmetelijke en verpletterende waarheid zodat al die vervelende critici meteen de mond gesnoerd worden. De Cito-toets als bekendste (eind)toets van het basisonderwijs, is een dankbaar onderdeel. Uiteindelijk geeft de eindtoets een score die te vergelijken is en mensen het gevoel geeft dat er tenminste iets deugt.

Mensen, u wordt ronduit besodemieterd. Bedwelmd door nostalgische gedachten over de ouderwetse toetsen die wel degelijk objectieve vaardigheden maten, wordt u ten onrechte voorgehouden dat die Cito-toets allesbepalend is. Zeker, men wijst altijd op het feit dat het slechts een momentopname is, maar voor de meeste ouders is enkel die uitslag van belang omdat dat nog het enige "echte" getal is dat ze te horen krijgen. Fout, de moderne Cito-toets meet geen fuck meer. Rekenvaardigheid is schattend rekenen geworden. Gokken dus, waardoor ze niet echt meer kunnen rekenen. Dat heeft weer grote gevolgen voor alle statistieken waarmee u wordt doodgegooid. Geloof ze maar niet. Vooral de conclusies die uit statistieken worden getrokken zijn te belachelijk voor woorden. Het hele onderdeel rekenen met breuken is volledig verdwenen. Zodat iedereen een gare socialist wordt die alles zegt behalve "eerlijk" delen. Vakdocenten die les geven aan de onderbouw van het vwo, weten dat veel leerlingen na de basisschool de basisvaardigheden niet beheersen.

De Cito-toets is derhalve geen geschikt meetinstrument om wat dan ook mee te meten. Wat ons betreft trekken ze alle diploma's in van mensen die niet kunnen rekenen, fatsoenlijk kunnen spellen, algemene kennis ontberen en niet over de ambachtelijke vaardigheid beschikken om begrijpend te kunnen lezen. Ondanks de gebrekkige toetsing, geniet de Cito-toets vanwege zijn bekendheid het vertrouwen van vele ouders. Ouders menen er zelfs rechten aan te kunnen ontlenen en zijn volgens RTL-Nieuws zelfs bereid om op basis van de scores per school een goede leerfabriek voor hun kroost te kiezen. Op dat moment heeft de socialistische politiek zijn doel al bereikt, want als vertrouwen er standaard is, hoeven ze alleen nog maar propaganda te maken voor hun beperkte en manipulatieve statistieken. Over het algemeen liggen de scores vrij dicht bij elkaar. Ze rechtvaardigen bepaalde conclusies met externe omstandigheden. Men neemt een nieuwsmedium als RTL-Nieuws dat niet als links te boek staat maar het wel is en laat een "professor" de boel interpreteren.

Massamedia roepen het gevaar in het leven dat mensen hersenloos het nieuws gaan consumeren zonder zelf na te denken. Lekker met het bordje op schoot de jengelende kinderen het zwijgen proberen op te leggen terwijl ze ja en amen knikken als Rick "ik kots op dat poephoofd van relnicht Pim Fortuyn" Nieman aan het woord is. Nieuws op de televisie heeft voor veel mensen ook al dat vleugje van onmetelijke waarheid. Gemaakt door professionals, dus moet het wel goed zijn niet waar? Wat voor belangen zouden zij er nu bij kunnen hebben om u te besodemieteren? Een journalist hoort toch neutraal en objectief te werken? Journalisten zijn net zo objectief en onafhankelijk als rechters: helemaal niet. De schijn die ze opwerpen is een farce voor iedereen met verstand die zich niet klakkeloos van achteren laat pakken door wat mooi verpakte animaties. Ze doen het wel heimelijk waardoor het niet echt opvalt. Af en toe vinden we echter een pareltje waardoor u weer met beide benen op de grond komt te staan. RTL-Nieuws heeft gelogen omtrent de Cito-toets.

Met veel bombarie aankondigen dat ze via een WOB-verzoek (een bureaucratische regeling waarmee in beginsel iedereen informatie van een bestuursorgaan kan opvragen die niet geheim hoeft te blijven) de Cito-scores boven tafel hebben gekregen en socialist socioloog prof. dr. Jaap Dronkers zo ver hebben gekregen om een allochtonencorrectie toe te passen, maar keihard door de mand vallen omdat door hen benoemde beste Cito-school helemaal geen Cito-toets afneemt. Wel, u moet weten dat grote instanties op iets concreets pakken vrij lastig is omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn dat zulke foutjes snel worden weggewerkt. Dat betekent dat als we in staat zijn om zo'n foutje te vinden, het statistisch gezien veel vaker moet voorkomen en we dus slechts het topje van de ijsberg zien. Het geeft in elk geval niet veel vertrouwen voor de rest van de berichtgeving als zulke simpele zaken al fout gaan. RTL-Nieuws heeft nogal veel moeite gedaan om u niet te wijzen op de Excel-sheet met de ruwe scores.

Leer uzelf vooral een kritische houding aan ten aanzien van de reguliere media. Direct na het bekend worden van het nieuws dat de Cito-scores door RTL geïnterpreteerd worden, dachten we al aan de drie eerder genoemde bezwaren. De Cito-toets is zelf al een verkeerd meetinstrument waardoor elke conclusie over het goed of fout zijn van scholen onzinnig wordt, de interpretatie van de nieuwszender is gebaseerd op rare aannamen en vergelijkingen met wat zij "soortgelijke scholen" noemen en het geheel wordt door alle interpretaties wel erg subjectief. Het leek er sterk op dat er nog meer zou komen en voilà, de dag erna komt RTL-Nieuws opeens met het fabeltje dat islamitische scholen boven alle verwachtingen scoren. Rick Nieman gaf jaren geleden reeds toe dat al het nieuws in Nederland gewoon copy / paste is op de automatische piloot. NOS en RTL zijn een linkse pot nat. Beschamend en volgens een vast stramien. Nieuwsbeelden uit het buitenland bestaan in alle nieuwsprogramma's uit ordinaire Amerikaanse propaganda. Lekker betrouwbaar allemaal.

Tijdens onze studies in de sociale wetenschappen en verdere carrière hebben we veelvuldig gezien dat goochelen (lees: frauderen) met cijfers ertoe leidt dat haast alles op papier "bewezen" kan worden en dat vooral stoelt op het feit dat niet-wetenschappers er de ballen van snappen. Het klinkt interessant dus moet het wel goed zijn, is de heersende opinie van het klootjesvolk. Zo ontstaan er leugens omdat de "wetenschapper" in kwestie zelf kan kiezen welke data hij gebruikt, wat hij weglaat en welke statistische toetsen hij erop los laat. Hij kan ze allemaal proberen en op een gegeven moment met het beste resultaat naar buiten komen. Kwestie van gegevens en interpretaties verzinnen zoals die malloot van een Stapel dat deed. Een van de methoden is zeggen dat hetgeen dat ze er beter uit willen laten komen een handicap heeft en daarvoor gecorrigeerd moet worden. De ander moet dan meer presteren voor hetzelfde. Men noemt dit adaptief toetsen. Als u goed bent, krijgt u voor dezelfde prestatie minder dan de ander die slecht is.

"Huh, dat is toch hartstikke oneerlijk?" Jazeker, maar dat is de praktijk in het onderwijs tegenwoordig. Zo worden er aan blanke autochtone Nederlanders meer eisen gesteld aan taalvaardigheid dan aan allochtonen. Jaren geleden werden we voor rechts-extremisten uitgemaakt toen we op de HvA opmerkten dat het niet eerlijk is als wij voor een klein spelfoutje niet hoger dan een 6 kunnen halen terwijl allochtonen met 10 (!) fouten per pagina nog weg kunnen komen met een 8. Bij de opleiding Rechtsgeleerdheid van de UvA, kunt u meester in de rechten worden met gemiddeld 6 spelfouten per pagina. Het merendeel wordt weliswaar eruit gevist omdat docenten er extra voor betaald worden om op dommeschoolniveau op zulke fouten te wijzen, maar toch. Naast al dit soort vormen van fraude, wordt er dus nog gesjoemeld met statistieken om bepaalde groepen er beter uit te laten komen uit puur politieke belangen. Zo vergelijkt Dronkers met "soortgelijke scholen". Is een islamitische school de enige in de stad, dan zijn ze automatisch de beste.

Overal zien we dat ons werk wordt beoordeeld ten opzichte van het beste terwijl de standaarden voor allochtonen veel lager worden gelegd. Zo kunnen wij al iemand strafbaar beledigen met het woord aap, maar kan er tegen een moslim niet eens aangifte gedaan worden na doodsbedreigingen. Onze teksten moesten tijdens onze studies voldoen aan alle mierenneukerige regeltjes die ze maar konden verzinnen, maar als we de gemiddelde tekst zien van hen die zogenaamd de "besten" waren en zelfs scriptieprijzen wonnen, dan haalden die niet eens het niveau van een gemiddeld artikel hier. Onze examens werden altijd strenger nagekeken dan examens waar allochtone namen op stonden. Zaken die zelden te bewijzen zijn, maar veelvuldig voorkomen. Scholen nemen de Cito-toetsen bovendien niet allemaal af en ook niet voor alle leerlingen. Het is heel makkelijk om de beste te zijn als alleen specifieke kinderen meedoen. Het rotzooien vindt overal plaats zodat het zeer moeilijk wordt om de fraude te ontdekken. Laat staan dat mensen het willen geloven.

Hadden we u al verteld dat RTL-Nieuws er gewoon belang bij heeft om de scores op die manier te publiceren? RTL-Ventures heeft gewoon een belang van 20 % in Squla die online oefenprogramma's voor leerlingen verkoopt. Dan gaan ze natuurlijk niet zomaar de ruwe scores publiceren zonder uitgekiend geleuter, want stel dat de conclusie zou zijn dat de Cito-score daalt naar mate de huidskleur donkerder wordt, dan verkopen ze hun rommel niet meer. Werk en opdrachten krijgen is in Nederland zwaar afhankelijk van hoever u bereid bent te bukken voor de islam. Bent u negatief over de islam? Dan is uw carrière voorbij. Niemand neemt u nog aan en niemand wil nog zaken met u doen. Dus roepen ze dat islamitische scholen goed presteren. Eventjes wat scores weglaten, goochelen met getallen, statistische modellen aanpassen, nog even een regressie met kwadraten waarvan niemand iets snapt en hup, het bewijs. Van onafhankelijke journalistiek kan geen sprake zijn door politieke, morele en afwijkende commerciële belangen.

Alles wijst erop dat er een systeem aan de gang wordt gehouden waarbij de ene groep op papier genivelleerd moet worden ten opzichte van de andere groep. Men is zo bang dat er een causaal verband gevonden kan worden tussen afkomst, intelligentie, kennis en vaardigheden dat ze er alles aan doen om zulke conclusies onmogelijk te maken. Zo wordt het aantal leerlingen dat in het basisonderwijs een niet-Nederlandse achtergrond heeft in het buitenland en dat derhalve per definitie altijd allochtoon zal blijven, sinds 2009 niet meer bijgehouden op last van de PvdA. En dat in een surveillancemaatschappij waarin over de inheemse autochtone bevolking letterlijk elk detail tot in het oneindige aan toe wordt geregistreerd en misbruikt om beslissingen over u te nemen waarover u geen invloed kan uitoefenen. Ronduit walgelijk. Om misselijk van te worden. Denken ze nu echt dat hun propaganda zo aan kracht kan winnen? In Nederland is het blijkbaar gewoon verboden om op basis van objectieve gegevens tot negatieve conclusies over allochtonen te komen.

Goed, uw kind heeft dus een hoge score gekregen op de Cito-toets nadat hij 8 jaar lang nauwelijks kon meekomen. Rekenen kan hij niet en met minder dan 3 spelfouten de woorden "uitkering" en "discriminatie" opschrijven zal hij van zijn leven lang nooit leren. Geholpen door zijn islamitische leraar, fraude en overige islamkontenkruipers, komt hij terecht op het voortgezet onderwijs. Islamitisch onderwijs, want Nederland is het enige land ter wereld dat ten overstaande van de hele internationale gemeenschap, zijn eigen afkomst, mensen en cultuur verloochent. Uiteraard functioneert zo'n school als het IBN Ghaldoun zeer slecht. Een hoop stront wordt nu eenmaal geen moorkop, ook niet als u er de slagroom van de statistiek op spuit. Enfin, u kent de trieste geschiedenis van die school. De slechtste school van Nederland, leerlingen stelen examens en de statistiek roept jarenlang dat het de beste school is. Uiteindelijk moest de minister schoorvoetend toegeven dat de islamitische school zo slecht was, dat de school gesloten moet worden.

Bestuursvoorzitter Ayhan Tonca wil niet van ophouden weten. Na jarenlang het Nederlandse onderwijs te schande hebben gemaakt, fraude en valse diploma's te hebben uitgedeeld, willen ze toch nog een manier vinden om het islamitische onderwijs te behouden. Werd al dat gespuis maar zonder parachute boven hun geliefde Marokko gedumpt. Daar horen ze thuis met al hun leugens. Jammerend klaagt de voorzitter dat de school enkel failliet verklaard gaat worden vanwege een inbraak waardoor de examenfraude mogelijk werd. Dat is net zoiets als zeggen dat de concentratiekampen enkel werden gesloten wegens overtreding van de milieuvoorschriften. Laat Allah de dikke lul maar krijgen, want echt alles was mis met die school. De school stond voor de fraude te boek als een van de slechtste scholen in Nederland. Leerlingen leerden er geen fuck. Zet ze maar eens op een rij en laat ze voor hun leven "Schild en Vriend!" zeggen. Rector Bart Renders schampert dat "onbevoegd" een groot woord is, maar 50 % heeft geen diploma, 30 % heeft niet de juiste studie gevolgd en de rest is nog in opleiding.

Onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) kan voor de rector de klere krijgen. Wel de moslimpijper uithangen met een dhimmitude die groter is dan de lul van een kameel, maar geen enkel initiatief ontplooien om het islamitische gezeur daadwerkelijk in de lucht te houden. Bovendien had de school schulden en dat had de Nederlandse samenleving gewoon moeten oplossen met een zak geld. Niemand steekt de hand in eigen boezem. Nooit horen we linkse politici hun verbazing uitspreken over het feit dat een school überhaupt 1,4 miljoen aan schulden kan maken. Het is nochtans erg simpel. School is niet commercieel. Een school krijgt derhalve alle kosten voor het onderwijs vergoed van de overheid; daar betalen we immers allemaal belasting voor. Schulden maken is derhalve niet nodig en dus een teken van corruptie, want als de overheid het onderwijs vergoedt en er toch schulden ontstaan, is het geld gewoon verspild. "Ja maar andere scholen presteren ook slecht, maar hebben geen inbraak meegemaakt." Tuurlijk jochie, u bent gewoon een ontkennende verdachte.

Zwak Onderwijs Nederland ziet als koepelorganisatie voor bijzonder zwak onderwijs het probleem niet. Islamieten, mongolen, zwakzinnigen en idioten zijn ook mensen en zij hebben er gewoon recht op dat ook uw onderwijs onder de maat is. Gelijkheid moeten we hebben. Als zij het IQ van hun schoenmaat niet kunnen overstijgen, dan is het niet eerlijk dat u dat na uw opleiding wel kunt. "Tegenwoordig moet alles maar van kwaliteit zijn, daar moeten we maar eens van af," vindt de organisatie. Protesteren tegen onkunde? Hoe durft u. In een kenniseconomie moet vooral ruimte zijn voor falen. Het sluiten van slechte scholen toont aan dat er geen ruimte is voor slechte scholen en onbevoegde (lees: onbekwame) docenten worden zo gediscrimineerd. Kijk mijn waarde, daarom zijn wij allen meester, doctorandus en ingenieur en bent u de belangenbehartiger van het gesticht en de sociale werkplaatsen. Belachelijk, achterlijke lobby-organisaties die slecht onderwijs nog gaan verdedigen ook. Sodemieter toch op met die socialistische bullshit.

Verantwoordelijken en deskundigen rollen ondertussen over elkaar heen hoe ze uit deze impasse moeten komen. Toegeven dat islamitisch onderwijs hier niet thuishoort? Dat nooit! De Onderwijsraad adviseert de gemeente Amsterdam dat er geen extra voorwaarden mogen worden gesteld aan islamitisch onderwijs. Ondanks het feit dat het al een aantal keren is geprobeerd met desastreuze gevolgen. Het zijn ook gewoon dezelfde mensen van dezelfde stichting ICA die na het faliekant mislukken van het Islamitisch College, weer een nieuwe school gaan oprichten. Ouders moeten vrij kunnen kiezen tussen slecht en slecht onderwijs, want uw kinderen naar een blanke school sturen is alleen Wouter Bos en Femke Halsema gegeven. U bent dan ook geen salonsocialist die zomaar eventjes 4,5 ton per jaar toucheert. Staatssecretaris Dekker is inmiddels wakker geworden en wil de onbevoegde docenten onder de loep gaan nemen. Nog steeds heeft de politiek niet door dat het niet gaat om bevoegd (1 specifieke opleiding gevolgd hebben), maar om bekwaam (hoogopgeleid, kennen en kunnen).

Mayke de Cock vindt het wel goed dat islamitische scholen bestaan. U moet niet kijken naar fraude. U moet niet kijken naar misdaad. U moet niet kijken naar de verschrikkingen van de verbrandingsovens. U moet zich los daarvan gewoon afvragen wat het nut is. Vrijheid van onderwijs en een mooi middel tegen overbevolking. Zo moeten wij voortaan redeneren. Kinderen zouden volgens haar moeten opgroeien in een omgeving die lijkt op waar ze later gaan wonen. Fout! Niemand gaat geneeskunde studeren om rechter te worden, Nederlands leren om later Turks te spreken en in een vreemde omgeving opgroeien om later naar de vertrouwde omgeving te gaan. Rot even gauw op. De kindertijd is de allerbelangrijkste periode in het leven. Kinderen groeien op in de omgeving waar ze zijn en onderwijs dient om kinderen de vaardigheden te leren om in deze omgeving te overleven. Horen mensen hier niet, dan moeten ze nu weg. Wij gaan als Nederlanders ook niet in Marokko wonen en nadat de kinderen zijn opgegroeid proberen om ze in een voor hen vreemde cultuur te plaatsen.

Marokkanen horen in Marokko, Turken in Turkije, Spanjaarden in Spanje en de rest kunt u zelf wel bedenken. Creëer geen slecht sprekende en domme mensen die zich tijdens hun kindertijd moeten bedruipen in een omgeving waar ze niet willen en horen te zijn. Doe hen en ons een plezier en deporteer ze allemaal naar waar ze thuishoren. Zij hebben recht op islamitisch onderwijs in hun eigen land terwijl ze onder hun eigen mensen zijn. Helaas hebben we in Nederland veel te veel dhimmi's die denken te weten dat het goed is dat die mensen zich hier doodongelukkig voelen. De Onderwijsraad vindt dat stichtingen die blijven falen met islamitisch onderwijs, geen strobreed in de weg gelegd mogen worden. Moet u even nagaan wat zij zullen doen als wij een school willen oprichten. Nog erger is dat de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam met de geflopte school IBN Ghaldoun wil fuseren. Wereldwijd horen we dat islamieten christenen afslachten en het christelijke geloof verfoeien, maar dat boeit die dhimmi's niet.

Menno de Jong vindt dat fraude overal kan gebeuren en stelt bij de EO dat het niveau van islamitisch onderwijs stijgt als zij het christendom vervangen. Nooit hebben wij begrepen waarom christenhonden zulke dhimmi's zijn. Hun God, overtuiging, cultuur en rituelen worden daardoor immers vervangen door een vreemde religie die feitelijk een politieke ideologie is. Binnen het hoger onderwijs tracht men het eveneens de islamieten naar de zin te maken. Wie zijn Cito-toets middels fraude behaalde en zijn diploma bij een pak Brinta kreeg, moet natuurlijk net zo makkelijk door de universiteit stromen, anders is het racisme. Bij de Universiteit Leiden hebben ze daarvoor speciale islamstudies. De universiteit profileert zich als "expertisecentrum voor de islam en moslimse samenlevingen". Kortom, een islamitische universiteit die niet (meer) voor Nederlanders is. Sluiten die handel zeggen wij. Islamieten nemen het hele hoger onderwijs over, maar als ze daar te dom voor zijn, kunnen ze altijd nog terecht bij het ROC.

Overweging.

Diploma geven tegenwoordig, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, niet weer wat u kunt, zelfs niet wat u gedaan heeft, maar wat een select groepje subjectieve, partijdige en belanghebbende figuren zeggen dat u gedaan heeft. De kans is daardoor groot dat u helemaal niet over de kennis en vaardigheden beschikt die uw diploma suggereert. Een regelrechte schande in een moderne maatschappij waarin mensen onvoorwaardelijk vertrouwen willen kunnen hebben in wat er op papier gedrukt staat. Net zoals briefgeld bewijst dat u geld heeft, moet men bij een diploma ervan uit kunnen gaan dat de houder ervan over die kennis beschikt. Dat vertrouwen is zo belangrijk omdat diploma's nu juist in het leven zijn geroepen omdat we niet alles en iedereen aan een uitgebreide test kunnen onderwerpen om te kijken of hij het niveau wel beheerst. Dat kost maanden en jaren en daar is nu juist het diploma voor. Aangezien er steeds meer valse diploma's in omloop zijn die een onjuiste voorstelling van zaken weergeven, zijn alle diploma's minder waard.

Iedereen weet dat het meeste onderwijs ronduit kut is en dat allochtonen buitenproportioneel slecht presteren. Logisch: zet ons op een Marokkaanse school en we zullen eveneens allemaal enen halen omdat we de taal gewoon niet beheersen. Is dat erg? Wel nee, het betekent niet dat we dom zijn, maar dat we daar gewoon niet thuishoren en nooit op niveau daar kunnen meepraten. Men kiest er in Nederland echter voor om dat verschijnsel te bedekken met de mantel der liefde. Liegen, ontkennen, bagatelliseren en erger nog: het hele onderwijs voor iedereen verknallen om het nog meer te verbergen. Kunnen wij van Arabische universiteiten verwachten gratis een diploma te krijgen zonder de taal te beheersen? Nee! Waarom godverdomme hier dan wel?! Flikker op met die kankerstatistieken. Iedereen weet hoe de vlag erbij hangt. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. In Duitsland moeten wij ook Duits spreken. Richt u liever op het terugbrengen van de kwaliteit in het onderwijs in plaats van met statistische leugens islampropaganda te maken.

Moeten wij onze ogen lekprikken omdat een blinde niet kan zien? Moeten wij ons gehoor verknallen omdat de dove niet kan horen? Mogen wij niet harder lopen omdat er gehandicapten in een rolstoel zitten die sowieso niet kunnen lopen? Worden alle pleziertjes verboden omdat depressieve mensen nergens meer van kunnen genieten? Moeten we af en toe de pil van Drion innemen als er weer iemand zelfmoord heeft gepleegd? Zijn we verplicht dezelfde suikervrije troep te nuttigen omdat er dikke varkens rondlopen? Natuurlijk niet, dat is idioot. Dat is te achterlijk voor woorden. Waarom moeten wij dan wel genoegen nemen met slecht onderwijs omdat veel allochtonen anders het niveau niet kunnen bijbenen? Waarom moeten onze kinderen verpest worden met rare inheemse klanken terwijl ze ook met blanke kinderen met een grote woordenschat in de klas hadden kunnen zitten? Waarom worden wij gediscrimineerd op scholen? Erken nu eens dat er intelligente en domme mensen zijn en dat wij blanken altijd superieur zijn in onze eigen moedertaal en onze cultuur.

Nepstatistieken en flauwe interpretaties van lulletje rozenwaters in de sociologie "ik weet niet-kunde" zullen de slinkse dwazen niet helpen om de schijn op te houden. Ten eerste omdat wij ook sociaal-wetenschappers zijn en gehakt maken van dat gelul. Ten tweede omdat iedere boerenlul met gezond verstand kan zien en horen dat degenen die hun diploma op valse gronden hebben gehaald niet over de benodigde vaardigheden beschikken. Een gesprek van minder dan een minuut laat al weten wat voor vlees we in de kuip hebben en rekenen is sowieso te moeilijk voor de meeste mensen. Ten derde omdat we alle systemen en constructies kennen en erop bedacht zijn. Helaas zijn de meeste mensen minder slim en laten ze zich al gauw leiden door diploma's. Hoewel, als wij komen met een sloot aan papieren en ervaring, laten al die linkse rakkers doodleuk weten dat er slechts een beoordelingsmiddel bestaat. Vertel die nikkers maar de leugens die ze willen horen. Wij vertellen de waarheid. Links ziet allochtonen als dom en geeft ze daarom privileges.
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door A1824G op 25-09-2013 om 01:25.
Sinds Mammouth wordt al geklaagd over het onderwijs, ik spaarde heel wat artikelen. Links ideaal is vernietiging van alles wat elitair is. Prof. Heertje die goed kan janken maar hij is dan ook erg knap. Verval, degeneratie, discognitie. Een wiskundige kloeg dat vermenigvuldigen eerder optellen is geworden. We leren geen rijtjes en jaartalletjes meer, laat staan grammaticale regels. Op de radio hoor je alleen maar ai-, ai-, en ai-uitspraak.

Dan zal de import van vakbekwamen ons land moeten redden, van de stroom Oost-Europeanen zal je niets kunnen verwachten, uitzonderingen daargelaten. Wat is dan nog ons land?

Ons land wordt slechts een halte van de trein die stuurloos door Europa raast.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.