Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 9 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

702 Belasten door rare kwasten
701 Vertel die nikkers leugens (1)
700 De gewelddadige makakendans
699 Houd je grootje voor de gek!
698 De PvdA is een rottend kadaver
697 Misstand in links verband
696 Pesten wordt karikatuur
695 Nationalisme zal bloeden (4)
694 Homo's flikker op! (1)
693 Van complot tot compleet zot
692 Afbraaksocialisme in volle afgang (4)
691 Mietjes van de islamietjes deel 3
690 Mietjes van de islamietjes deel 2 (1)
689 Mietjes van de islamietjes (1)
688 Duurzaam energie verspillen (8)
687 Haarkloverij voor identiteit
686 Afluisteren een publiek geheim
685 Verzet doen we samen (2)
684 Veilig leren lezen
683 Details van het handelen (2)

686 # Afluisteren een publiek geheim #
Gepost door Misdefinitie op 30-06-2013 om 23:11.
Na de Tweede Wereldoorlog, kregen de NSB'ers, stelselmatige ontkenners en andere gluiperige landverraders, de schrik van hun leven. Al die tijd hebben ze oogluikend toegestaan dat er met Joods vlees gebarbecued werd. Achteraf vielen de verschrikkingen niet meer te ontkennen en kwamen de schuldigen in beeld. Om al te zware lynchpartijen te voorkomen, werd al snel de tactiek ontwikkeld van de onwetendheid. "Ach gossie, het waren toch maar simpele vakantieparken en vuilverbrandingsinstallaties? Zyklon B, dat is toch gewoon een merk douchegel? Nee, we hebben het allemaal niet geweten. Wel hebben we iedereen die de waarheid naar buiten wilde brengen vakkundig omgelegd of anderszins maatschappelijk gediskwalificeerd, maar hey, die brachten gewoon staatsgeheimen naar buiten. Dat mag niet." Alles doen om te voorkomen dat het uitkomt en dan achteraf beweren het niet geweten te hebben. Zo doen ze dat. Publieke geheimen zijn bij iedereen bekend en worden met de nodige dwang in de doofpot gestopt, maar zodra iemand het zegt is hij de crimineel.

Geheime achtergrond.

Publieke geheimen moeten worden onderscheiden van misstanden. Vrijwel alle publieke geheimen betreffen eveneens misstanden, maar niet alle misstanden zijn publieke geheimen. Een beetje zoals alle moslims zijn terroristen, maar niet alle terroristen zijn moslims. O pardon, andersom, enfin, u begrijpt de strekking wel. Misstanden zijn doorgaans lokaler van aard en daarom vaak slechts bij een select groepje bekend. Deze mensen zijn vaak ingewijden en zorgen voor openbare rechtvaardigingen en een systeem om het deel dat niet deugt te kunnen verbergen. Misstanden moeten daarom naar hun aard ook veelal ingewikkelder besproken worden voordat duidelijk is wat er aan de hand is omdat er zoveel constructies worden ontwikkeld om het onder de pet te houden. Dergelijke constructies combineren veelal hun ingewikkeldheid met alledaagse bezigheden en worden verscholen achter een hele dikke laag legale mist. Publieke geheimen kennen een breder karakter. Oncontroleerbaar vanwege geheime diensten, dus geen openbare component nodig. Kennis bij burgers is heel algemeen en details zijn zeldzaam.

Afluisterpraktijken vormen zo'n publiek geheim. Elke minkukel met een IQ van boven zijn schoenmaat, heeft wel ergens in zijn achterhoofd het idee dat hij op een bepaald punt zou kunnen worden afgeluisterd. De kennis die hij heeft, is zeer summier en beperkt zich in het algemeen tot nogal vage geheime diensten die massaal de mogelijkheid hebben om alles af te luisteren. Details over het hoe en wat, komen zelden naar buiten, maar zijn ook niet nodig om het principe te snappen. Ook al bent u een volslagen imbeciel, dan nog kunt u ervan uitgaan en begrijpen, dat alles wat u doet en zegt, ergens kan worden opgepikt en ook zal worden afgeluisterd. Wel is het zo dat de impact niet helemaal doordringt bij de meeste mensen. Wanneer wij zeggen dat alles kan worden afgeluisterd, dan bedoelen wij ook letterlijk alles. Alle letters die u intypt op uw toetsenbord, kunnen met de juiste technieken worden gezien. Alle mails die u stuurt, alle telefoongesprekken die u voert, alles wat u op uw computer heeft staan: er zijn mensen die het kunnen inzien.

De reden waarom er niet massaal over gesproken wordt, is dat weten dat iets gebeurt, niet hetzelfde is als beseffen, ervan bewust zijn en begrijpen dat het zo'n impact heeft op het normale leven. Het vergassen van 6 miljoen Joden was maatschappelijk gezien niet zo'n probleem voor de burgers. Zij hadden volgens de legale middelen hun stem uitgebracht, net zoals ze nu stemmen voor VVD, CDA en PvdA. Zij maakten hun handen niet vuil en zij vonden niet dat zij schuld hadden. Bovendien konden ze technieken gebruiken als negeren, de kop in het zand steken en zichzelf inprenten dat degenen die het overkwamen, de agressie heus wel zelf uitgelokt moeten hebben. Zolang gebeurtenissen niet erkend worden en mensen bereid zijn de consequenties van hun handelen te accepteren, kunnen de meest gruwelijke dingen onder de ogen van de bevolking plaatsvinden zonder dat ze in opstand komen. Totdat het ze zelf overkomt. Het besef dat het grondig mis is en dat degenen die het zwijgend laten gebeuren medeplichtig zijn, wordt onderdrukt door een zwijgplicht.

Klokkenluiders zijn derhalve uit den boze, want al liggen de problemen nog zo voor de hand: als zij erop wijzen, kunnen mensen opeens uit hun roes ontwaken en gaan nadenken. Zeggen dat Joden mensen zijn en dat het tegen de menselijke waardigheid is om ze uit te roeien, doet mensen heel wat meer terugdeinzen dan Joden neerzetten als parasieten die de zuiverheid van het Arische ras en daarmee de mensheid als geheel bedreigen. Verschillende technieken worden gebruikt om een publiek geheim te kunnen waarborgen. Het algemene karakter en de beperkt beschikbare informatie, wordt omgebogen naar een complottheorie. Wie in het algemeen zegt dat we worden afgeluisterd, krijgt in deze visie het verwijt dat hij een aluminiumhoedje is en enkel gelooft in complottheorieŽn die niet bestaan. Burgers krijgen aangeleerd dat complotten worden verzonnen door terroristische gekken die de regering met geweld omver willen werpen. Belachelijk maken, negeren, zwart maken en bagatelliseren zijn gedegen instrumenten om klokkenluiders de moed in de schoenen te laten zakken.

Een complicerende factor is dat er wel degelijk hersenloze complotten bestaan die erg fanatiek door de aanhangers verdedigd worden. Invasies van lelijke buitenaardse wezens, de joodse versie van de geschiedbeschrijving, diverse goden die verschillende groepen in de wereld tegenstrijdige opdrachten geeft en allerlei theorieŽn die zo in een tekenfilm hadden kunnen voorkomen. De overeenkomsten met een publiek geheim zijn groot. Beiden gaan uit van een vaag vermoeden waar een verhaal omheen wordt gebreid en waarvan de details uit onwetendheid volledig ontbreken. Een essentieel verschil is echter dat een publiek geheim met een beetje gezond verstand beredeneerd kan worden. Gezien de huidige stand van de techniek, de honderden wetten en procedures die de privacy schenden en de hele maatschappij die ingericht is om gegevens aan iedere willekeurige onbenul te moeten afstaan, impliceert afluisteren. Bewijs is veelal indirect, maar wel af te leiden uit beleid en regels waarvan eenvoudig gezegd kan worden dat ze de privacy aantasten.

President Obama is bereid om PRISM, de overkoepelende naam voor alle mensen, systemen en middelen waarmee u massaal wordt afgeluisterd, met hand en tand te verdedigen. Privacy moet wijken voor terrorisme, want die socialistische "democraten" gaan u natuurlijk niet vertellen dat terrorisme veroorzaakt wordt door het importeren van hun allochtone stemvee met als risico dat u massaal gaat roepen dat iedereen moet oprotten naar hun eigen land. Nee, terrorisme beschouwen zij als kwaad van de duivel die plotseling over de westerse landen is neergestreken en die alleen bestreden kan worden als u volledig in uw hemd staat en continu wordt doorgelicht door de vele geheime diensten. Merkel (Duitsland) vindt het allemaal prima, zolang het maar wel "proportioneel" gebeurt. Daar schuilt nu juist het gevaar. Geef fascisten een vinger, dan grijpen ze de hele hand. Wat mogelijk is, gebeurt ook gewoon. Juridische waarborgen en gentlemen agreements zijn een wassen neus. Maak de misdaad makkelijk genoeg en mensen zullen zich eraan vergrijpen.

Vanzelfsprekend gooien ze het erop dat hun systeem werkt omdat ze 50 aanslagen hebben voorkomen. Ja, Hitler voorkwam ook wel 50 misdrijven door Joden. Alleen werden daar 6 miljoen mensen de dupe van, begrijpt u? Net zoals miljarden mensen het risico lopen onschuldig gecriminaliseerd te worden voor de loze en onbewijsbare claim dat er maar liefst 50 aanslagen gepleegd zouden worden. De kans dat u door de staat genaaid wordt om uw mening of persoonlijke gegevens, is inmiddels godverdomme groter geworden dan dat u daadwerkelijk getroffen wordt door terrorisme. Hiermee geven de boosdoeners in feite aan, dat zij wel even zullen beslissen hoe de prioriteiten liggen. Erg herkenbaar bij dictators, maffiabazen en andere extremistische manipulatoren. U dient zichzelf op te offeren voor bescherming onder hun voorwaarden omdat anders de toorn van de criminelen over u heen komt, maar altijd blijkt dat juist zij de boeven zijn. Denkt u werkelijk dat de geheime dienst kan voorkomen als een gek zich wil laten ontploffen? Afluisteren leidt enkel tot overheidsfascisme.

Cruciaal is de constatering dat de machthebbers waar wij zogenaamd alle vertrouwen in moeten hebben, extremistisch gedrag blijkbaar niet herkennen. Besef dat zij alle macht over u hebben. Zij bepalen wat er met uw gegevens gebeurt, zij richten de systemen in op basis waarvan u gediskwalificeerd kunt worden en zij bepalen of justitie u in de bak kan gooien. Die macht geven we ze met z'n allen, maar zij hebben geen benul van rechtvaardigheid en geven geen fuck om uw leven. Als hun afluister- en registratiepraktijken leiden tot de dood van vele mensen, bijvoorbeeld omdat die gegevens misbruikt worden zoals in de oorlog gebeurde, zeggen ze simpelweg dat ze het niet geweten hebben. Wanneer u wereldwijd de NSA en de FBI achter uw reet aan heeft zitten die u willen vermoorden omdat u een publiek "geheim" bekend maakte waardoor nu de hele wereld op zijn kop staat, kunt u nooit meer normaal gaan leven. Mensen, u heeft de fout gemaakt om eindeloos gegevens te verstrekken aan anonieme achterlijken die niet voor rede vatbaar zijn.

Bekende geheimen.

De kans dat we doodgeschoten, vervolgd of maatschappelijk uitgestoten worden door toedoen van het afluisteren en registreren door de overheid, is volledig objectief gezien groter dan de kans dat we getroffen worden door terrorisme; zeker gezien het feit dat we Łberhaupt met potentiŽle terroristen opgescheept zitten, te wijten is aan diezelfde overheid die ons loopt af te luisteren. Eurocommissaris Kroes stelt dat het afluisterschandaal reden geeft om cloud-diensten massaal te wantrouwen. Nogal spuit 11 als u bedenkt dat wij al veel eerder bezwaar hebben gemaakt tegen de cloud, maar ook nogal hypocriet in het licht van de Europese regelgeving. De Amerikanen luisteren ons niet zomaar af: ze kunnen dat doen omdat Europa een live-stream organiseert. Al onze gegevens, van het doorzenden van de pornosites die we bekijken tot onze bankgegevens, worden netjes in mooie goedgekeurde overzichten aangeleverd. Europa heeft Nederland zelfs verplicht om internetgegevens minstens 6 maanden te bewaren. Doe dan verdomme niet zo schijnheilig.

Zeker, de nazi's waren slecht, maar al die goedbedoelende Nederlanders die het nodig vonden om een database met Joden te maken, waren wat ons betreft gewoon medeplegers aan de genocide omdat ze met enig gezond verstand hadden moeten weten dat wie zulke gegevens verzamelt, misbruik in het leven roept. Van het zelfde hypocriete laken en pak is de houding van de Tweede Kamer. Die domme imbecielen in Den Haag hebben toch zelf een geheime dienst ingesteld? Zij hebben toch zelf wetten gemaakt die de privacy schenden? Zij hebben toch zelf het systeem zo ingericht dat het technisch mogelijk is om iedereen met een druk op de knop af te luisteren? Zij zijn het toch die hebben toegestaan dat alle gegevens richting Amerika vertrekken? U kunt het de vijand niet kwalijk nemen dat ze kennis nemen van wat hun wordt aangeleverd. Wij zijn in Nederland gewoon hypocriet, oerstom en veel te goed van vertrouwen geweest. Domme droplullen, wees niet selectief verontwaardigd. Krijg de tyfus met dat klote onderzoek. Stop met aanleveren van onze gegevens!

Wijzen naar Amerika is ook nog om een andere reden hypocriet. Namelijk het keiharde feit dat afluisteren in zo'n beetje elk land dat de beschikking heeft over techniek, de gangbare praktijk is. Sterker nog, we worden ook nog eens genaaid. Minister Plasterk (PvdA) beweert dat de AIVD geen directe lijn heeft met PRISM. Fijn is dat, die Amerikanen hebben wel alles van ons. Zulke zalvende beweringen zeggen ons trouwens geen flikker. Die salonsocialist kan van alles beweren, maar het kenmerk van een geheime dienst is juist dat het niet te controleren is. De geheime dienst kan en mag alles simpelweg omdat u nooit in staat zult zijn gebruik te maken van de waarborgen. Ot van Daalen, directeur van Bits of Freedom, wijst erop dat Nederland net zo goed vergaande bevoegdheden heeft om zijn burgers te bespieden. Wees vooral niet zo naÔef. Alle gegevens die er digitaal over u bestaan, worden met gemak opgeslagen. Ach, wat maakt het u toch uit. 73 % van de Nederlanders vindt het niet erg dat hun naaktfoto's worden ingezien en dat zij ook juridisch kunnen worden gepakt.

Frankrijk heeft net zo goed systemen om al het telefoon- en internetverkeer te monitoren. Wat zijn de machthebbers weer verontwaardigd. Oei, dat wisten ze niet. Een Europese verordening die van alle landen opslag van gegevens eist? "Ja uh, ja, die wet is alleen voor terroristen." Bullshit, ze slaan alle gegevens op. Van iedereen. Gegevens zouden jarenlang illegaal bewaard worden, maar neemt u nou maar aan dat die gegevens nooit verwijderd worden. Wat eenmaal is opgeslagen, blijft opgeslagen. Het is nog een graadje erger, want er draait gewoon een algemeen systeem dat alle informatie opslaat. Ook Frankrijk is erg hypocriet richting zijn burgers. Frankrijk wil de bespreking omtrent een vrijhandelsverdrag met de VS uitstellen vanwege PRISM terwijl ze zelf massaal hun burgers bespioneren en zelf die gegevens beschikbaar stellen aan de VS. Wat een klucht, wat een farce. Verraden door de Europese Unie. Nederland moet snel uit de EU, alle registraties stopzetten en het verzamelen van gegevens verbieden.

Merkel (Duitsland) is het zoals gezegd met Obama eens en dat is niet zomaar. Duitsland zou het grootste internetknooppunt ter wereld aftappen. Kamerlid Van Raak (SP) gaf aan dat ook de internetknooppunten in Nederland worden afgetapt, al wordt dat natuurlijk ontkend. Duitsland krijgt op zijn beurt de volle laag. Geheime documenten afkomstig van de inmiddels wereldberoemde klokkenluider Snowden, laten zien dat de NSA in de VS, China, Irak en Saoedi-ArabiŽ, Duitsland zien als aanvalsdoel. De Duitse minister van justitie ontkent uiteraard. Het zou ondenkbaar zijn dat Duitsland als vijand wordt gezien. Ja ja, vrienden luisteren elkaar niet af. Monitoren gebeurt toch enkel in dienst van het voorkomen van terrorisme? Blijkbaar worden de Duitsers wereldwijd nog steeds als nazi's gezien, want ook de geheime dienst van de Britten weet wel raad met getapte Duitse e-mails en telefoontjes. Ziet u hoe gezellig het wordt in deze wereld? Amerika geeft 23 miljard uit aan digitale oorlogsvoering. Hoezo is de Derde Wereldoorlog niet in de maak?!

Rusland, China en Iran, alle drie extreem communistisch en fascistisch, hebben uitermate veel interesse in Nederlandse gemeenten. Doelwit is vooral de gemeentelijke basisadministratie en verder alles en iedereen die toegang heeft tot informatie. Tot de secretaresse aan toe. Handig, want net zoals de nazi's aan hun 6 miljoen Joden kwamen, weten die landen nu precies wie een tegengesteld gedachtegoed heeft. Bent u toevallig PVV'er? Wij zouden ons niet in zulke linkse landen wagen als we u waren. U kunt vermoord worden om wat u ooit gezegd heeft, begrijp dat goed. Niet alleen in Nederland, maar ook door en namens Nederland. Denk maar niet dat u kunt vluchten naar een ambassade, want ook daar hebben de muren oren. Julian Assange werd als oprichter en klokkenluider van Wikileaks in de ambassade van Londen in Ecuador brutaal afgeluisterd met microfoons. Rusland houdt daarom niet veel van Snowden. Alles en iedereen zit elkaar af te luisteren en u als burger wordt daarvan de dupe. Dit werkt als een tikkende tijdbom die op scherp staat.

Opvallend is dat landen en organisaties die jarenlang hebben meegewerkt aan dit soort ranzige afluisterpraktijken, nu ze betrapt zijn opeens een grote mond hebben en doen alsof ze uw privacy hoog in het vandaal hebben. Apple, Facebook en Google zijn allemaal aangeklaagd door privacyactivisten vanwege het aftappen. Jarenlang hebben die bedrijven geen kik gegeven. Werden ze benaderd door de overheid, dan verwijderen en tappen ze alles. Nu stapt Google opeens naar de rechter om transparantie te geven over de verzoeken van de NSA. Dikke lul voor ze, Google is in principe groot genoeg om de NSA de tering te laten krijgen. Gewoon negeren die handel. Net zoals wij het MDI negeren. Alles publiceren met naam en toenaam. Haal die hele fucking geheime dienst uit hun anonimiteit. Dat kunnen ze ook bij ons, dus waarom niet bij dat gespuis? Yahoo blijkt eveneens duizenden verzoeken te krijgen om data. Walgelijk! Yahoo had de ballen om te weigeren, maar werd door de rechter gedwongen. Dezelfde "onafhankelijke" rechters die vrijsprekers veroordelen.

Nota bene landen waarin de mensenrechten voortdurend geschonden worden, gaan nu protesteren bij de VS vanwege de spionagepraktijken. China vindt dat de VS niet zo tof bezig is, maar dan alleen voor zover het onderscheppen van de berichten uit China betreft. Bovendien is China de laatste tijd nogal het slachtoffer van cyberaanvallen; al zal dat voornamelijk te wijten zijn aan de eigen agressieve vormen van digitale oorlogsvoering. Uiteraard heeft de Chinese regering nogal boter op zijn hoofd. Als communistische heilstaat, zijn zij kampioen afluisteren en aftappen. Mensen die verkeerde dingen zeggen over de regering worden zonder pardon aangehouden. U kent al die wildwest-verhalen wel. Verwijten vallen over en weer. Hong Kong zou namens China de relatie met de VS op het spel zetten als de Snowden niet vrijgeven. Nogal een wassen neus. Alsof China iets opheeft met vrijheid en Snowden daar welkom is. Totalitaire staten als Noord-Korea huilen krokodillentranen over het afluisteren. Zelf zijn ze 100 keer erger.

Overweging.

Alle informatie die we dankzij Snowden te weten zijn gekomen, vormen slechts het topje van de ijsberg. De algemene hypothese van het publieke geheim is dat letterlijk alles en iedereen wordt afgeluisterd tot in de allerkleinste details. Zodra u het idee heeft dat bepaalde informatie nooit in handen kan zijn gevallen van de geheime diensten, bent u in principe onwetend. De VS maakt er al jarenlang een sport van om computers in China te hacken. Hiervoor worden gewoon gekraakte internetrouters gebruikt waardoor het tappen kan plaatsvinden op plekken waar u uw gegevens niet kunt beveiligen. Bedenk dat het afluisteren "realtime" gebeurt. Op het moment dat u een zoekterm intypt in Google, video's bekijkt of een mail verstuurt, worden die gegevens al onderschept, gekopieerd en volledig geautomatiseerd geanalyseerd. Het systeem maakt ook een profiel van u en zodra ze genoeg hebben, bent u een terrorist. Ten overvloede melden we dat al uw gegevens in hun handen zijn. Skype is onveilig en uw volledige telefoonhistorie wordt voor eeuwig bewaard.

Kroes belooft dat EU-burgers beschermd gaan worden tegen de privacyschending van PRISM, maar dat is net alsof NSB'ers roepen dat ze de Joden hebben beschermd tegen de vakantieparken. De grootste "wake-up call" is namelijk niet gelegen in het nieuws dat we afgeluisterd worden, dat is al lang en breed bekend, maar dat alles en iedereen daar gezellig aan meedoet en zelfs bijdraagt aan het systeem om het allemaal mogelijk te maken. Europa heeft zelf wetten aangenomen die providers verplichten alle gegevens op te slaan. Net zoals Nederland in de jaren '30 zelf opdracht heeft gegeven om alle Joden te registreren met naam en toenaam. Toentertijd hadden ze nog het excuus dat ze niet wisten waar registreren toe kan leiden, maar met moderne communicatie mag dat bij iedereen als bekend worden verondersteld. Europa heeft zelf de "realtime" de mogelijkheid geboden om de doorvoer van gegevens te realiseren. Het Europese Parlement wil de gegevensverstrekking aan de VS beperken tot de regels. Yeah right, alsof wetten illegaal handelen voorkomen.

Uw privacy zal nooit in goede handen zijn van welke overheid dan ook, omdat de overheid doodleuk met uw gegevens loopt te handelen. Overheden geven elkaar alle informatie in ruil voor informatie, uit angst voor represailles van andere staten en om de elite de mogelijkheid te geven te blijven heersen over de wereld. Het probleem is dat staten als de VS, China en Korea zoveel macht hebben, dat zij zich eenzijdig misbruik kunnen permitteren en de minder machtige landen dat maar moeten slikken. Stopt Nederland de informatiestroom, dan krijgen we helemaal geen gegevens meer en vallen we ten prooi aan de digitale oorlog. Het punt is dat als wij wel alle gegevens doorsturen, we ook niet alle gegevens krijgen en toch in de digitale oorlog verzanden omdat alles en iedereen elkaar over en weer aan het afluisteren is. De enige manier om dan geen oorlog te krijgen, is een constante dreiging en wantrouwen. Het is de keuze waar we voor staan. Privacy en misschien 50 aanslagen. Of een totalitaire wereld waarin alles en iedereen oorlog met elkaar voert.

Kunnen we als maatschappij niet gewoon kiezen voor onze privacy en het risico gewoon nemen? Dit ligt heel gecompliceerd. Ten eerste zijn die 50 "voorkomen" aanslagen slechts beweringen van een oncontroleerbare dienst die massaal de privacy schendt. Ten tweede is het feit dat we hier Łberhaupt potentiŽle terroristen hebben, volledig te wijten aan de multikul die door de linkse overheden geÔntroduceerd en gefaciliteerd worden. Ten derde bevindt het terrorisme zich juist bij de overheid. Kijk maar naar het geval Snowden. Iedereen vindt het zogenaamd erg dat we worden bespioneerd, maar burgers tot en met het Europese Parlement en alle overheden, doen er gezellig aan mee. Waar richten zij hun handelen op? Niet op het illegaal afluisteren. Niet op mensen die ten onrechte worden vervolgd. Nee, ze keren zich allemaal tegen de klokkenluider. Dat is de kern: terrorisme komt vooral van de overheden zelf. Precies hetzelfde gebeurde in de oorlog. Hitler en zijn regering waren het probleem, maar de rancuneuze aanbrengers vonden het Verzet het probleem.

Machthebbers bekijken het louter juridisch. Er zijn wetten en daar zeggen zij zich aan te houden. Oncontroleerbaar en dankzij het bestaan van systemen als PRISM, aantoonbaar onjuist. Bovendien, als het allemaal eerlijk zou verlopen, waarom wordt iemand als Snowden dan internationaal kapot gemaakt? Als wij als westerse maatschappij echt zoveel op hebben met vrijheid, waarom mag hij dan niet onder het mom van de vrijheid van meningsuiting asiel aanvragen in Nederland? Hier komt godverdomme elke zwarte aap met een zielig jankverhaal binnen, maar o wee als iemand internationaal gezocht wordt om een mening en het aan de kaak stellen van misstanden. Dan opeens geven al die beschaafde landen niet thuis. Snowden is enkel op zichzelf aangewezen en heeft de hele zogenaamde "beschaafde" wereld tegen zich. Wij hopen dat hij zichzelf kan blijven verdedigen en desnoods die hele gore beerput nog verder opentrekt. Het feit dat iemand als Snowden als probleem wordt gezien terwijl de misdaad toch echt het illegaal afluisteren is, zegt genoeg.

Vanuit andere artikelen weet u dat het afluisteren op zich slechts een deel van het probleem is. Het andere deel wordt gevormd door de acties die jegens u kunnen worden ondernomen als de geheime dienst u in het vizier krijgt. Nieuwe regels, waarborgen en politiek gekonkel, gaan niet voorkomen dat u slachtoffer wordt van overheidsfascisme. Als Europa en de Tweede Kamer echt menen dat PRISM een schandaal is en het moet stoppen, dan zullen ze om te beginnen geheime diensten en informatiestromen naar het buitenland moeten verbieden, maar zelfs dan komen we er niet. Gelooft u dezelfde personen die opdracht geven tot het opslaan van de gegevens als zij zeggen dat al die gegevens heus niet voor oneerbare doeleinden worden gebruikt? Natuurlijk niet. Als Hitler vraagt om Joden te registreren, dan weten we hoe laat het is. Doen we het dan toch, dan zijn we gewoon medeplichtig aan wat er gebeurt. De enige manier om dit te stoppen, is stoppen met zoveel mogelijk registreren.

Veel mensen die ons de afgelopen jaren hebben uitgemaakt voor zielloze complotterroristen, hebben niet begrepen dat we juist binnen deze grotere context ageren tegen elke nutteloze informatieverzameling van de overheid. We kunnen immers het bestaan van geheime diensten en PRISM-systemen nooit voorkomen, maar als informatie simpelweg nooit wordt verzameld, is dat ook helemaal niet nodig. Weigert u massaal vingerafdrukken af te geven, dan heeft PRISM die niet. Geeft u niet duizenden keren uw gegevens weg aan diverse websites, dan slingert het veel minder rond. Heeft u uw geld contant, dan boeit het minder dat PRISM uw rekeninggegevens heeft. Gebruikt u encryptie voor internetverkeer, dan maakt dat het aftappen moeilijker. Reist u per papieren kaartje, dan worden uw reisgangen minder snel nagegaan. U dient kritischer te worden. Bedenk steeds waar uw informatie voor gebruikt wordt. De hoofdregel is wat ons betreft: Geef zo min mogelijk informatie aan wie dan ook. Wat er niet is, kan ook niet worden afgeluisterd en misbruikt.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.