Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 10 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

682 Examenfraude door discriminatie (2)
681 Schijt aan digitale identiteit
680 Multicriminele kotslimtelligentie (1)
679 Mediageilheid voor de kinderen
678 Moslimenclave wil ons als slaven (2)
677 Zo moet techniek!
676 Deporteren en laten creperen
675 Vrij om te doen wat zij willen (1)
674 Spacecake- en paddosocialisme
673 Internetterrorisme voor angsthazen
672 Advocaatje leef je nog? (2)
671 Derden beheersen uw techniek (1)
670 Moslims blijven een probleem (4)
669 Stank voor bank (1)
668 Anti-MDI-tisme
667 Europese spaarzwervers
666 Bestialiteit voor altijd
665 Beveel het Verzet aan
664 Hoger samenwerkende onkunde
663 Demonstratie van haat (5)

682 # Examenfraude door discriminatie #
Gepost door Misdefinitie op 10-06-2013 om 23:12.
Tien jaar geleden zaten we tegenover journalisten van grote massamedia zoals de Telegraaf om een groot fraudeschandaal uit de doeken te doen. Om de vele analfabete, pretentieloze en kansloze allochtonen aan een diploma te helpen, wordt er aan de lopende band gefraudeerd met examens, punten en diploma's. Kritische mensen worden geÔntimideerd en gediscrimineerd om ze op die manier maatschappelijk te diskwalificeren zodat het in de doofpot kon blijven. "Ach jochie," zeiden ze, "heb je soms in full-HD porno tussen leerling en docent? Heb je alle examens van volgend jaar al? Schrijven ze zwart op wit dat ze blanken discrimineren? Nee? Dan is het niet waar. Zulke dingen gebeuren niet in Nederland." Door het bestuur van de HvA werden we weggezet als gewetenloze rechts-extremisten omdat we naar buiten hebben gebracht dat allochtonen worden bevoorrecht door het niveau van het onderwijs extreem te laten dalen. Examenfraude is net als alle andere ellende in deze maatschappij exponentieel toegenomen sinds de verdubbeling van de massa-immigratie.

Systeem van de examenfraude.

Safae K., Kamal el B., en Anass Bofarid kwamen er na jaren zittenblijven eindelijk eens achter dat er meer voor nodig is om een diploma te halen dan de directeur stevig te pijpen en vriendjes te hebben bij het personeel. Met de warme mannenpap en schaamharen nog tussen de tanden, bedachten ze een uitermate geraffineerd plan dat recht doet aan de islamitische voorschriften en hun inteeltcultuur. Welbeschouwd zou men uit de koran kunnen afleiden dat als alle ongelovige westerlingen afgeslacht mogen worden als varkens en het de taak van iedere goede moslim is om blanken voor te liegen door misdaden te ontkennen, het eveneens halal is om de examens gewoon te stelen. Aldus geschiedde. Dakraam openbreken, binnendringen, examens kopiŽren en weer netjes dichtzielen. Ze kwamen erachter dat stelen geen kennis oplevert en al helemaal geen intelligentie, want uploaden op internet zorgt voor betrapping. Het schokkende is dat de examens al jarenlang grootschalig verspreid werden en de betrouwbaarheid van diploma's landelijk in het beding is.

De autoriteiten en de onderwijsinspectie reageren bijzonder laconiek op de grootst bekend geworden examenroof van deze eeuw. Examen Frans gepikt en online gepleurd? Gossie, dan nemen we gewoon een ander examens de volgende dag af. Dat alle examens doorgaans bij elkaar liggen in een kluis op de scholen en de kans dus levensgroot aanwezig was dat alle examens gejat zouden zijn, deed niet ter zake. O kut, het is een islamitische school. Laten we er niet teveel doekjes om winden en wachten totdat het overwaait voordat de geruÔneerde scholieren teveel islamfobe gedachten gaan krijgen omdat hun vakantie nu naar de maan is door die kamelenstuivers. Helaas waaide het niet over, maar zelfs toen bekend werd dat alle examens aan een onbekend aantal leerlingen van diverse scholen is verkocht en het al jarenlang aan de gang is, werd er slechts besloten tot ongeldigheid van examens op een school. Net zoals met de incest en inteelt, blijft ook fraude een zaak binnen de islamitische families. Vanuit Ibn Ghaldoun werden de examens landelijk verkocht.

Om te begrijpen waarom met deze fraude, hoe groot in omvang ook, slechts het topje van de ijsberg is blootgelegd en de relatief milde reacties en straffen het probleem nooit kunnen oplossen, laat staan voorkomen, moeten we de hele onderwijskundige context betrekken bij deze discussie. Het is namelijk echt niet toevallig dat een dergelijke roof nu juist op islamitische scholen zijn oorsprong kent. Zoals u allen bekend, is het socialisme in al zijn varianten inclusief het communisme een achterlijke vorm van politiek bedrijven die zelfs door de neanderthalers flink werd afgekeurd. Binnen een ultra-moderne kenniseconomie zal dat sterk verouderde en fascistische systeem nooit enige kans maken indien de bevolking van een land nog zijn trotse oorspronkelijke samenstelling zou hebben en iedereen keihard zou werken voor zijn centen. Partijen als de PvdA zouden hierdoor bij voorbaat gediskwalificeerd worden. Socialisme heeft in Nederland en Europa enkel nog voet aan de grond weten te krijgen door het importeren van islamitisch stemvee.

De procedure is u eveneens welbekend. Men haalt zoveel mogelijk allochtonen naar Nederland, bij voorkeur een hersenloze groep die "discriminatie" met minder dan 3 spelfouten kan leren spellen en bovendien erg agressief is naar kritische mensen. Het vee krijgt allerlei privileges en financiŽle middelen toegestopt zoals subsidies, de mogelijkheid om de eigen cultuur te laten overheersen ten koste van die van de echte Nederlanders en uitkeringen. Uit dankbaarheid en voor steeds weer nieuwe cadeautjes waarvoor de belastingen voor de Nederlanders die wel werken omhoog worden gegooid, stemmen ze dan voor de socialistische partijen. Door deze handelswijze houden zij de macht en kunnen zij kritische geluiden onderdrukken en het corrupte systeem tot het einde der dagen in stand houden. Zoals altijd heeft socialistisch beleid een keerzijde in de vorm van een dilemma: wat zij doen is kanslozen importeren. Allochtonen die het goed doen in hun eigen land, gaan niet emigreren. Wie gaat er immers huis en haard verlaten voor een vals droombeeld elders?

Doorgaans krijgen wij hier het allerergste tuig uit het buitenland dat overal al ongewenst vreemdeling is verklaard. Niet om politieke redenen, maar omdat de grootste groepen allochtonen in Nederland nu eenmaal oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit en sinds ze de kans krijgen ook in de uitkeringen. Nederland is weliswaar altijd tolerant geweest voor mensen in nood, maar voor criminelen houdt de sympathie al gauw op bij mensen die wel elke dag om 6 uur op staan om te gaan werken. Ook hier diende het socialisme een passend antwoord op te vinden om te voorkomen dat de rest van Nederland massaal PVV gaat stemmen. Deze oplossing werd gevonden in de drogreden "ze zijn niet allemaal zo". Mooi, laat maar eens zien dan. "Uhh, nou kijk, een heleboel islamieten halen hun havo- of vwo-diploma en gaan daarna studeren." Daar had u nou niet van terug niet waar? Want een diploma is een onomstotelijk bewijs. Wat in computers en op diploma's staat is de waarheid, dus beweren dat zwarten per definitie een laag IQ hebben, is uit den boze. Toch?!

Voordat de diploma's kunnen worden uitgereikt, dient er nog het een en ander te gebeuren. Zomaar diploma's uitdelen bij een pak waspoeder zal perfect in de dwaze ideologie van het socialisme passen, maar is alles behalve een duurzame oplossing. Vervelende rechtse webloggers zouden dan wel eens een onderzoek kunnen starten en bewijzen eisen dat de examens ook daadwerkelijk gemaakt zijn. Dan lijkt er nog maar een optie over te blijven. Net als ieder fatsoenlijk mens jarenlang ijverig studeren, huiswerk overschrijven, af en toe een leraar verleiden en tussen hoop en vrees leven tijdens examens. Daar komt nu juist een kink in de kabel, want de kanslozen die hier vaak worden geÔmporteerd zijn, nadrukkelijk uitzonderingen daargelaten, niet in staat om hier het niveau te halen. Criminaliteit, een cultuur die hen thuis opleidt om blanken te haten en onwil om te integreren, is het recept voor analfabetisme. Veel allochtonen beheersen de Nederlandse taal te slecht en weigeren zich dermate te ontwikkelen waardoor het onderwijs zelf moest degraderen.

Wanneer het stemvee niet op het niveau van het onderwijs gebracht kan worden, moet het onderwijsniveau dermate dalen zodat iedereen eraan kan voldoen. Een gewaagde onderneming die niet binnen een paar jaar geklaard kon worden. De PvdA is daarom al decennia lang bezig om het onderwijs zogenaamd te hervormen naar de "moderne" tijd. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er een proces van verval gestart werd die al begint bij de basisschool. Alle objectieve kennis werd geschrapt. Verplichte woordenschat met een gegarandeerd minimum aantal woorden? Wel nee, eisen dat kinderen fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven, is iets voor racisten. Werkwoordvormen en woordvolgorde boeien niet. Alles is goed, zolang we het maar begrijpen. Monkey see, monkey do. Simpel als wat. Rekenen? Nergens voor nodig, hun uitkeringen zijn gestandaardiseerd. De rest kan subjectief worden gemaakt. Subjectief onderwijs houdt in dat een leerkracht op basis van subjectieve oordelen, meningen en interpretaties, iemand beloont of juist niet.

Door alle objectieve kennis en vaardigheden te elimineren, werd het mogelijk voor leerkrachten om cijfers van leerlingen te baseren op onderbuikgevoelens, geilheid en discriminatie. Juridisch gezien valt daar weinig tegen te doen, want bewijs het maar eens dat het zwarte jongetje een 10 kreeg omdat zijn Turkse leraar een harde vriend kreeg tijdens de lessen en de zoon van een PVV'er een 1. Door een voorkeursbeleid op scholen te hanteren voor leraren, uw beheerder komt bijvoorbeeld niet meer aan de bak op scholen omdat zijn politieke overtuiging te rechts wordt bevonden, is het mogelijk om op geheel legale wijze in elk geval iedereen te laten slagen van de basisschool. Geen mens die daar ooit naar kraait, want zij weten niet beter alsof die school per definitie met goed gevolg afgelegd wordt. Mooi, denken ze bij de PvdA, ze hebben legaal een havo- / vwo-advies. Nu maar even iets regelen voor de taal. Allochtonen hebben moeite met taal, dus deed de PvdA er iets aan. Dictee? Afgeschaft tijdens de examens. Tekstverklaren? Een trucje.

Geloof het of niet, maar door het gehele onderwijs van objectieve kennis te strippen, is het mogelijk om een vwo-diploma te halen en niet eens een tekst te kunnen schrijven zonder noemenswaardige fouten. Andere benodigde kennis werd vervangen door groepjeswerk. Projecten en werkstukken die of geheel van Google gehaald kunnen worden of verplichte samenwerking vereisten. De truc hierbij is dat de oliedomme allochtoon meelift op het werk van zijn slimmere leerlingen en toch hetzelfde cijfer krijgt omdat het nu eenmaal groepswerk betreft. Profielwerkstukken en het studiehuis zijn van hetzelfde laken een pak. Desondanks zijn er hele grote groepen die zelfs met alle maatregelen die bijna gratis tot een diploma leiden, niet voldoende. Voor de hand ligt dan een systeem dat bovenop de onmerkbare fraude van het omlaag gooien van het niveau en discriminatie bij toetsen, kan zorgen voor perfecte resultaten. Veel mensen hebben hier moeite mee. Zij stellen dat het bullshit is omdat leerlingen die zo "geholpen" worden later wel zullen sneuvelen.

Mensen vergeten echter dat de socialisten er bijzonder veel moeite in hebben gestopt om het systeem haast onzichtbaar zijn werk te laten doen. Vroeger, toen er nog vooral objectief toetsbare kennis werd gedoceerd, ging inderdaad het idee op dat mensen die met fraude een trap hoger kwamen, dat later dubbel en dwars op hun bord terug kregen. Wie als kind zijn Marokkaanse leraar afzoog op de basisschool en daarmee een voldoende kreeg voor taal, zou zichzelf ongenadig hard tegenkomen bij het dictee en de opstellen op het voortgezet onderwijs en vervolgens niet eens toekomen aan het niveau binnen het hoger onderwijs. Wie met aftrekken zijn rekenkundig gemiddelde wist op te krikken, zou genadeloos de mist in gaan bij wiskunde en alle andere abstracte vakken. Om van het ontbreken van het vereiste denkniveau nog maar te spreken. Kenmerkend aan modern onderwijs is juist dat het niet moeilijker wordt. Het Centraal Schriftelijk Examen op het voorgezet onderwijs, is het laatste en lastigste toetsmoment waar landelijke controle op zit.

Hedendaags onderwijs heeft door het subjectieve karakter een "gegarandeerd voldoende"-kenmerk gekregen. Heel veel onderdelen binnen het hoger onderwijs, zijn te halen door heel veel mensen die eigenlijk het niveau niet hebben dat past bij dat onderwijs. Neem iets triviaals als een scriptie. Wie zich erin verdiept, de trucjes aanleert en zijn begeleider tips ontlokt over hoe hij het persoonlijk wil zien, kan zonder problemen op zowel hbo- als wo-niveau een voldoende scoren. Maakt dat iemand een goed ingenieur, psycholoog of advocaat? Nee, natuurlijk niet. Van havo en vwo oude stijl, durven we zonder blikken of blozen te beweren dat het moeilijker is dan het hbo. Dat komt omdat het niveau van Hogescholen zo erbarmelijk is, dat zelfs mbo'ers het kunnen halen. In 2004 hebben we reeds in het inmiddels overbekende boek beschreven dat hbo's zich veelal eigenlijk niet eens mbo's mogen noemen. Groepjes werken en voldoendes halen omdat iemand een geil koppie heeft of allochtoon is, is heel normaal geworden in het hoger onderwijs.

Vandaar dat het eindexamen op het voortgezet onderwijs nog een van de laatste tradities was waar enigszins kennis getoetst kon worden. Nu zijn die examens helaas ook al hun waardigheid verloren omdat ook het voortgezet onderwijs steeds vaker te maken heeft gekregen met subjectief onderwijs waarin lullen dat u iets kan en de meester op andere manieren overtuigen belangrijker is geworden dan objectieve toetsen maken, maar als ook nog eens blijkt dat er gefraudeerd wordt, is het einde al helemaal zoek. Moet er dan gefraudeerd worden? Binnen het systeem dat die socialistische bloedhonden hebben opgezet, is dat voorzien. Als het mogelijk is dat leerlingen zonder onze taal te beheersen en zonder de meest elementaire kennis te hebben opgedaan toegang hebben tot ons voorgezet onderwijs, dan zou het vreemd zijn als ze jarenlang overgaan en dan slecht scoren op het enige examen dat niet van school komt. Een tactiek die al decennia lang wordt toegepast, is het systeem zo inrichten dat fraude onmogelijk te ontdekken valt.

Op Hogescholen en steeds vaker universiteiten hebben we reeds gezien dat het hele onderwijssysteem wordt aangepast zodat studiepunten halen een kwestie wordt van een lieve jongen zijn. Kritische mensen kunnen binnen dat systeem een onvoldoende krijgen en weggepest worden onder het mom van dat ze geen constructieve feedback geven en sociale vaardigheden het allerbelangrijkste wordt gevonden binnen de opleiding. Enfin, voor wie niet bekend is met dat systeem of hier zelden meeleest, is het aloude boek over de HvA uit 2004 nog altijd aan te raden. Inderdaad, 2004, want dit systeem is al heel lang bekend bij alle beleidsmakers en onderwijsinstellingen in Nederland. Het is zeker interessant om te vernemen dat het gat dat we altijd leken te hebben, namelijk hoe komen kansarme allochtonen in hemelsnaam het hoger onderwijs binnen, met het bekend worden van deze fraudezaak, gedicht wordt met bewijs. Naast discriminatie en fraude binnen het hoger onderwijs, is nu eindelijk aangetoond dat ook het voortraject niet deugt.

Toegegeven, het was allang bekend en ook in het bekende boek beschreven we destijds al dat elk schooltype in grote delen van Nederland besmet is geraakt met het socialistische discriminatievirus, maar nu heeft het eindelijk eens landelijke aandacht gekregen. Men vraagt zich dan altijd af hoe het toch allemaal mogelijk is. Het antwoord is dat bijna iedereen in de omgeving er belang bij heeft en het systeem zo ingericht en gevoed wordt dat het voor iedereen ook loont om eraan mee te doen. Binnen de linkse politiek zorgt men er vervolgens voor dat een en ander straffeloos kan gebeuren omdat het genegeerd wordt en alle lobbygroepen inclusief de massamedia, spelen hier handig op in. Een manier om misstanden te laten bestaan, is ze simpelweg te negeren. Tien jaar geleden heeft onze beheerder zijn nek uitgestoken om u landelijk te waarschuwen. We hebben toen al op de consequenties gewezen. Had naar ons geluisterd toen we berichtten over de massale fraude en de waarschuwing dat alle diploma's straks geen fuck meer waard zijn.

Voorts is in het algemeen steeds vaker de trend ontstaan dat misdaden van allochtonen onder het tapijt worden geschoven. Critici die er wat over zeggen, worden monddood gemaakt en vervolgd. Al die processen heeft u de afgelopen jaren kunnen zien; u kunt niet zeggen dat u het allemaal niet geweten heeft. Zo kan een blanke nauwelijks aangifte doen tegen een moslim. Vooral niet als het om belediging, discriminatie en fraude gaat. Islamitische scholen worden dik gesubsidieerd in Nederland. Op de Ibn Ghaldoun school zijn de afgelopen jaren vaker onregelmatigheden aangetroffen. Mismanagement, chaos en gesjoemel waren aan de orde van de dag. De school organiseerde van die leuke snoepreisjes naar de geitenneukers op kosten van de samenleving. Wat deden de politiek en het OM? Niks, want het zijn moslims en wie hen iets weigert, al is het criminaliteit, is een vieze gore nazi. Zo worden wij altijd genoemd. Extreem slechte islamitische scholen krijgen ruim baan en dan valt het niet meer op als ze keer op keer falen.

Keerzijde is dat die socialisten haast een orgasme krijgen als zo'n school het wel goed doet, al is het met fraude. Onder het mom van dat alleen nazi's goed nieuws weten om te buigen naar slecht nieuws, mag er niks slechts over moslims gezegd worden. Wij deden dat de afgelopen jaren wel met als fraai resultaat een strafblad. Met naam en toenaam worden we op internet afgemaakt, maar die gasten die het aanzien van diploma's in heel Nederland naar z'n sodemieter hebben geholpen, worden met anonieme initialen aangeduid in dezelfde krant AD die ons wel openbaar kapot maakte. Andere maatregelen die onzichtbare fraude mogelijk maken, zijn op het eerste gezicht niet te herkennen. Vroeger werden examens in verzegelde enveloppen verstuurd. Maak het open en u krijgt het nooit meer netjes dicht. Tegenwoordig gebruiken ze geseald plastic. Dat is netjes hersluitbaar en bovendien is duidelijk om welk examen het gaat. Examens worden ook al weken van te voren aangeleverd zodat er voldoende tijd is om ermee te rotzooien.

Overweging.

Alle diploma's van de afgelopen 20 jaar van alle mogelijke schooltypen van basisschool tot universiteit, staan ter discussie. We houden alleen een slag om de arm over de periode langer dan 20 jaar geleden, omdat we daarvoor te weinig gegevens hebben. Diploma's afkomstig van scholen en instellingen die subjectieve gevoelens en voorkeuren tot objectief feit bombarderen en diploma's uitdelen voor fraude, plagiaat en netjes de socialistische regels van de multicriminele heilstaat opvolgen, zijn ons inziens niks waard. De waarde van een diploma ligt immers in de betrouwbaarheid en het vertrouwen dat we erin kunnen hebben. Vertrouwen dat volledig ontbreekt nu al decennia lang grootschalige fraude onopgemerkt is gebleven en nog steeds niet goed wordt aangepakt. Vertrouwen dat ontbreekt omdat het meetmoment onbetrouwbaar is en dat meetmoment nu eenmaal het enige is waar we iets mee kunnen doen. Aangezien niemand het verschil kan zien tussen een diploma behaald door fraude of door hard werken, zijn alle diploma's aan hyperinflatie onderhevig.

Fraude bestaat zoals u heeft kunnen zien op verschillende niveaus. Er is systeemfraude omdat het systeem nu eenmaal zo is ingericht dat het fraude in de hand werkt. Geef leerkrachten de mogelijkheid om te oordelen met hun pik in plaats van objectieve sommen en taalfouten na te kijken en de onzichtbare fraude is geboren. Onzichtbaar omdat het nimmer te bewijzen valt. Bovendien worden de eisen legaal (en dat is nadrukkelijk iets anders dan legitiem) naar beneden bijgesteld zodat van leerlingen van tegenwoordig niet eens meer verwacht wordt dat ze kunnen rekenen en spellen. Het is te triest voor woorden dat zelfs masterscripties op de universiteit vol spelfouten staan omdat de auteur middels fraude zijn hele schoolcarriŤre is doorgekomen. Voor de show worden er dan wel eisen gesteld, maar wie eenmaal binnen is, kan, als hij wil, er met een diploma weer uitkomen. Zeer laakbaar en erg ongewenst. Aan het creŽren van een systeem dat fraude in de hand werkt en stemvee faciliteert, heeft de PvdA vele kabinetten lang gewerkt.

Aanverwant is de fraude die ontstaat als er punten worden gegeven voor onzin die het niveau van de opleiding niet waardig is. Van die slecht geschreven profielwerkstukken, (evaluatie)verslagen en persoonlijke ontwikkelingsmeuk in plaats van gewoon ouderwets wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dergelijke fraude is extreem moeilijk te ontdekken omdat iedereen denkt dat het bij het onderwijs hoort. Het materiaal wordt officieel opgenomen en officieel aan de leerlingen voorgeschreven. Daarnaast hebben we de fysieke fraude gezien die gefaciliteerd wordt. Zoals het jatten van examens en er dan niet adequaat op reageren. Met name deze laatste variant is de aanleiding geweest voor vele nieuwsberichten en speelt wat meer tot de verbeelding. Hoewel, in de media wordt het neergezet als ordinaire diefstal die op elke school voor had kunnen komen. Natuurlijk, maar "toevallig" op de islamitische scholen het eerst. Diefstal van examens heeft grote consequenties, maar dit probleem is zoals u kunt zien veel breder en extremer aanwezig dan deze roof in 2013.

Wellicht heeft u het idee dat het nooit meer goed komt. Jongeren uit vreemde culturen deinzen nergens voor terug en zijn bereid om hun diefstal en heling van examens maanden vooruit te plannen. Scholen zijn geen goedbeveiligde forts en schoolpersoneel overtreedt zelf bewust en onbewust de regels die de examens in gevaar brengen. Lekken waren altijd al aanwezig, maar nu we een internetmaatschappij zijn geworden, kan het razendsnel verspreid worden. Die verspreiding is niet tegen te gaan, dus zit er volgens velen niks anders op dan maar te vertrouwen op het ingrijpen van de autoriteiten. Wat ons betreft is dat een laffe opstelling die ook nog eens heel gevaarlijk is. Besef dat er duizenden tot tienduizenden incompetente imbecielen rondlopen waar ook u van afhankelijk bent. Kijk eens goed om u heen. Gaat niet alles kapot? Zitten er niet overal idioten op posities waar ze niet horen? Zelfs in de ziekenhuizen? We hebben nu al allemaal te maken met ingenieurs, artsen, juristen en andere beroepsleugenaars die hun vak niet verstaan en schade berokkenen.

Staatssecretaris Dekker baalt hooguit van de fraude en doet alsof hij een goede stap doet richting de oplossing door examens van de school in Rotterdam ongeldig te verklaren. De verdere verspreiding wordt afgedekt met een domme inkeerregeling. Iedereen weet dat als er zulke regelingen worden gemaakt, ze helemaal geen flikker weten. Alles en iedereen wordt afgeluisterd door de AIVD, maar die teringlijers weten niet eens wie allemaal zo'n examen heeft gemaakt met voorkennis. Het ligt erg voor de hand dat niemand vrijwillig gaat zeggen dat hij de examens van te voren heeft gezien, zeker niet omdat dat zware consequenties kan hebben. En daar zal het bij blijven, want over twee weken heeft iedereen gewoon zijn diploma en krijgen ze op de islamitische school waar alle ellende is begonnen, een tweede kans. Dan sluit het boek en blijft alles zoals het is. Wel zal de DUO nog onderzoek doen, dat zal ze leren. Proest. Een structurele hervorming is nodig om het aanzien van ons onderwijs en diploma's weer terug te krijgen.

De waarde van diploma's dient boven elke twijfel verheven te zijn, daarom willen wij dat het gesodemieter nu ophoudt. Zorg ervoor dat onderwijs weer objectief en neutraal wordt. Sociaal-emotionele ontwikkeling is een harde eis die bij scholen neergelegd kan worden, maar een diploma hoort het bewijs te zijn van objectieve kennis en vaardigheden, vakbekwaamheid en denkniveau. Wie de Nederlandse taal niet beheerst, mag sowieso niet in Nederland verblijven en al helemaal geen enkel diploma krijgen. Zorg ervoor dat het onderwijs weer opbouwt qua niveau. Basisschool voor de basis en voortgezet onderwijs voor de voorbereiding op beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs. Hbo en wo moeten daadwerkelijk moeilijker zijn en voortbouwen op het geleerde. Examens moeten weer aangeleverd gaan worden in enveloppen met zegels die zichtbare sporen achterlaten als ze zijn geopend en slechts een dag van te voren. Geen doorzichtige enveloppen meer. U schrijft toch ook niet op uw nachtkast dat er 10.000 euro in zit die zo mee kan?!

Onbesproken is het idee om techniek eens bruikbaar in te zetten voor examens. Geen slechte computerexamens meer, maar wel gespecialiseerde software die van een eenmaal gemaakt examensjabloon meerdere versies op papier kan maken. Zo kunnen er duizenden varianten van een multiple choice examen worden gemaakt waarbij de antwoordalternatieven per school in een andere volgorde staan. Wie dan de antwoorden uit het hoofd heeft geleerd van een gestolen examen, zal daar zelf de gevolgen van zien. Een ander voorbeeld kan het wiskunde examen zijn waarbij de getallen voor iedere school zijn aangepast. Dat kan makkelijk geautomatiseerd worden. Geen waterdicht systeem, dat begrijpen wij ook wel, maar alles draagt bij aan een betrouwbaarder systeem om examens af te nemen. Men kan ook meerdere enveloppen bezorgen bij de school en pas voor het examen aangeven welke envelop open moet. De rest moet ongeopend terug naar de DUO. Elke belemmering die opgeworpen kan worden, voorkomt dat er massaal gefraudeerd wordt met examens.

Haal het afnemen van examens uit het beheer van de scholen. Stuur desnoods personeel van andere scholen bij elkaar langs om examens af te leveren en af te nemen. Het is sowieso van de zotte dat het examen door leerkrachten van de eigen school worden nagekeken. Organiseer dat landelijk op een aantal locaties die ieder onafhankelijk van elkaar per opgave nakijken zodat fraude altijd minimaal blijft. Vervang namen op formulieren van kandidaten door een nummer. Zodat de linkse rat die het nakijkt niet weet of wij het zijn of een allochtoon. Allemaal factoren die meespelen. Verbied examens op computers aangezien het onmogelijk is om te controleren of iemand de computer niet misbruikt om op een andere manier (lees: internet) aan de antwoorden komt. Geef slechte scholen geen kans om een broeinest te worden. Islamitische scholen zijn in Nederland per definitie ongewenst en moeten worden gesloten. Fuck de vrijheid van onderwijs, het wordt ons immers ook praktisch onmogelijk gemaakt om een school op te richten omdat wij geen geld krijgen.

Naast alle mogelijkheden om fraude te voorkomen (we kunnen daar echt eeuwig over doorgaan) is het moeilijkste om schoon schip te maken na alles wat er mis is gegaan. Stel nu dat er iemand in slaagt om geld te creŽren. Digitaal geld waarbij het net lijkt alsof het geld altijd al op de rekening stond en daar geheel legaal is gekomen. De dief hoogt een groot aantal rekeningen in Nederland op met een onbekend bedrag en weet ook de back-ups te besmetten zodat niemand nog met zekerheid kan zeggen of al het geld dat mensen op hun rekening hebben, ook echt van hen is. Het gevolg is dat die mensen die hele samenleving kunnen ontwrichten en de hele waarde van het geld, dat eveneens volledig op vertrouwen is gebaseerd, teniet kan doen. Immers, die mensen hebben vals geld dat precies lijkt op echt geld en ondernemers weten niet meer of ze hun spullen tegen echt geld verkopen of tegen het neppe geld. Zou dit scenario zich morgen voordoen, bijvoorbeeld alle islamieten hebben opeens 2 miljoen euro, dan is de euro kapot en niks meer waard.

Hetzelfde geldt voor diploma's. Wanneer iedereen morgen doctorandus of Master of Science is, dan zijn onze diploma's net zo veel waard als wc-papier. Ook als het alleen maar lijkt alsof iedereen dat kan zijn. Als elk diploma verdacht is omdat de omvang van de fraude onbekend is, dan is iedere houder van een diploma per definitie verdachte. Wat nog wel kan, is onderscheiden tussen diploma's voor en na de fraude. Werkgevers zullen dat doen. Wie als islamiet met een diploma uit 2013 of 2010-2012 aankomt, zal terecht als verdacht gezien worden nu de regering heeft verzuimd al die diploma's in te trekken. Helaas is dat geen oplossing, want mensen vergeten snel en willen het ook vergeten omdat met zo'n grootschalige fraude die al zo lang duurt, de kans groot is dat ook zij daarvan profiteren. Velen zullen op basis van hun oneerlijk behaalde papiertje privileges hebben gekregen of zelfs een baan. Om het aanzien van de diploma's te herstellen, moeten alle diploma's van de afgelopen 3 jaar ongeldig worden verklaard en moet iedereen opnieuw solliciteren.

Het spreekt voor zich dat teveel mensen dat niet willen omdat zij profiteren of geprofiteerd hebben. Laat dat nu juist het essentiŽle probleem zijn waarom deze fraude en misstanden in het algemeen, nooit opgelost zullen worden door die linkse flikkers. Allemaal hebben ze een vinger in de pap en allemaal beseffen ze maar al te goed dat als het systeem eerlijk was geweest, zij niet op zo'n goede positie zaten. Kamal wordt wellicht straks uw tandarts, Safae uw advocaat en Anass de natuurkundeleraar van uw dochter. Samen met al die linkse hotemetoten die hun diploma niet waardig zijn, bevolken zij het grootste gedeelte van de leuke posities waar geld en macht te verdelen zijn. Nederland leeft van fraude. Denkt u werkelijk dat al die domkoppen het interesseren dat ook uw diploma niks meer waard is? Zij komen wel aan een baan of uitkering. Zij krijgen de macht. Zij worden wel rechter of politicus. Intelligentie is evolutionair niet interessant meer. Verstand op nul, fraudeer, discrimineer en profiteer van alles en iedereen. Dat is wat het socialisme van u vraagt en waar u blijkbaar van houdt.
Reacties: 2
Pagina's: 1

Reactie door A1824G op 17-06-2013 om 02:29.
Streng de school, streng het Centraal Schriftelijk Eindexamen naar de ideeŽn van Thorbecke voor door de overheid erkende scholen. Drie Rijksgecommitteerden.
Acht dagen schriftelijk, acht dagen mondeling.

Maar dan behoorde je ook tot de VHMO-elite van 2% van de leeftijdsgeneratie.


Reactie door Moswolkje op 20-06-2013 om 22:45.
Gelukkig zijn Nederlandse leerlingen nog wel in staat om het gekonkel te doorzien, en jawel...zij komen in verzet en zijn groeiende!

http://www.idverzet.org/2013/06/18/sluiting-ibn-ghaldoun-scholengemeenschap/

Hoopvol.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.