Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 10 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

682 Examenfraude door discriminatie (2)
681 Schijt aan digitale identiteit
680 Multicriminele kotslimtelligentie (1)
679 Mediageilheid voor de kinderen
678 Moslimenclave wil ons als slaven (2)
677 Zo moet techniek!
676 Deporteren en laten creperen
675 Vrij om te doen wat zij willen (1)
674 Spacecake- en paddosocialisme
673 Internetterrorisme voor angsthazen
672 Advocaatje leef je nog? (2)
671 Derden beheersen uw techniek (1)
670 Moslims blijven een probleem (4)
669 Stank voor bank (1)
668 Anti-MDI-tisme
667 Europese spaarzwervers
666 Bestialiteit voor altijd
665 Beveel het Verzet aan
664 Hoger samenwerkende onkunde
663 Demonstratie van haat (5)

675 # Vrij om te doen wat zij willen #
Gepost door Misdefinitie op 06-05-2013 om 23:11.
Tijdens de jaarlijkse jodenherdenking nemen ook wij twee minuten stilte in acht en houden we het vlagprotocol in ere. Al horen we in ons hoofd Hitler krijsen, hebben we alle redenen om op wetenschappelijke gronden te twijfelen aan de officiŽle lezing over de geschiedkundige gebeurtenissen en hebben we een broertje dood aan de volop met hypocrisie gepaard gaande schijnheilige preken, dan nog weten we het respect te vinden om onze smoel te houden. Gewoon uit menselijkheid en omdat we ook wel begrijpen dat het niet de bedoeling is om altijd en overal een politieke strijd te voeren. Net zoals we niet zomaar een kerk binnenlopen om te vloeken, benzine over de vloer van een moskee smijten of onder het mom van de vrijheid van meningsuiting dwars door elk gesprek in een willekeurige kroeg gaan blaten. Vandaar dat een beroep op sociaal gedrag dat gecombineerd wordt met drogredenen en politiek gelul, tegenstrijdig is. Vrijheid bestaat niet in een land waar politierepressie, vervolging en maatschappelijke uitsluiting van andersdenkenden plaatsvindt.

Gehoorzamen is de norm.

Vrijheid, wat is en betekent dat eigenlijk? Stel deze vraag aan een droplul op straat en hij of zij zal u warrig aankijken. "Rot op man, iedereen weet toch wat vrijheid is?" Dan blijkt het naderhand best moeilijk te zijn om daar een adequate beschrijving van te geven. Laat staan om met een definitie te komen waar de meeste mensen zich in kunnen vinden. "Ja uh, vrijheid is wat wij hier hebben. Vrij zijn." Desgevraagd kunnen we er dan een beschrijving uit trekken die in het beste geval iets is in de trant van "doen, laten en zeggen wat we willen zonder vrees voor vervolging". Een mening die nogal met hand en tand wordt verdedigd. Wie het waagt om Pim Fortuyn, Van Gogh, Wilders, cartoonist Gregorius Nekschot en een groot aantal webloggers te noemen die vermoord, gearresteerd en vervolgd zijn, krijgt grote verwijten naar zijn hoofd geslingerd die zulke kwesties bagatelliseren tot incidenten tegen "nazi's". Zelfs het Nationaal Comitť dat belast is met de organisatie van 4 en 5 mei en jodenpropaganda produceert, doet de vrijheid geweld aan.

Moeten we een essentieel kenmerk van vrijheid noemen, dan is het wel dat gedachten in beginsel vrij zijn. Iedereen mag binnen zijn eigen koekenpan elke mogelijke gedachte en intentie hebben, al moeten hun fontanelletjes nog rijpen en gaat het om de meest vreselijke gedachten die een mens kan hebben. Klinkt logisch zult u denken, maar toch wordt daar elk jaar weer moeilijk over gedaan. Eindeloos zeiken over wie of wat we nu moeten herdenken, is daar het gevolg van. Organisatoren, twitteraars en riooljournalisten rollen over elkaar om hun mening duidelijk te maken. Gangbaar is de opvatting dat de herdenking fundamenteel bedoeld is voor de Tweede Wereldoorlog. U moet geloven in het getal van zes miljoen anders komt u erachter dat de Gestapo nog bestaat en gaat u de gevangenis in. U moet lopen hoe zij willen, zeggen wat zij willen en zeker denken wat zij willen, al is dat oncontroleerbaar. Welbeschouwd waren er genoeg mensen die in nazi-Duitsland vrijheid kende. U hoeft alleen maar de juiste personen te gehoorzamen.

Dit wordt gerechtvaardigd op de meest bizarre manieren. Zo wordt er gesteld dat bepaalde groepen mensen het niet verdienen om herdacht te worden. Aan de ene kant omdat ze weinig tot niks met die specifieke oorlog te maken hebben en aan de andere kant omdat zij mensen indelen in goed en slecht. De eerste is een drogreden omdat als het enige bestaansrecht van de herdenking en de daarop volgende vrijheidsviering hersenloos het volgen van een protocol is, het blijven jammeren over hen die nooit meer zullen opstaan en het in stand houden van die verschrikkelijke slachtofferrol als motivatie om elders in de wereld oorlog te blijven voeren, we er geen fuck mee opschieten. Nee beste mensen, de bedoeling van een herdenking is tot bezinning komen. Met z'n allen heel even stilstaan bij al het leed in de wereld dat we zelf veroorzaken en beseffen dat zulke verschrikkelijke dingen echt nooit meer mogen gebeuren. Die hele herdenking is een farce als niemand eruit heeft weten te halen waarom zoiets gebeurt, hoe het te voorkomen is en wat de gevaren van deze tijd zijn.

Preken zijn er genoeg, maar die klote propaganda gaat altijd over wat we allemaal al weten. Oehoe wat is het zielig, maar wat rechtvaardigt die verrekte slachtofferrol waarin de joodse gemeenschap zich maar al te graag stort en waarom moeten wij nog steeds na al die jaren aan boetedoening doen voor iets wat we niet eens gedaan hebben? Kortzichtig geleuter over goede en slechte mensen maakt het af. Godverdomme, is dat niet juist waar het allemaal mee begonnen is? Mensen in hokjes plaatsen van goed en fout, inferieur en superieur of bastaart versus het arische ras? Wat ons betreft is ieder mens gelijk en beklagen we ons over alle doden die zijn gevallen toen ze tegen het fascisme streden. Ook als het Duitsers zijn. Dan laten de gluipers opeens hun ware aard zien. Zo dol als ze zijn op hun dooddoener "ze zijn niet allemaal zo" als het om moslims gaat, zo snel keren ze hierbij als een blad aan een boom. Eigenaardig, dezelfde soort mensen die criminaliteit van moslims lopen te vergoelijken, accepteren zonder blikken of blozen discriminatie van alle Duitsers.

Zulke achterlijkheid biedt prachtige leermomenten en geeft veel toekomstige munitie tegenover de politiek "correcten". Blijkbaar is het wel degelijk zonder consequenties mogelijk om middels laffe generalisaties een heel volk over de kling te jagen. Mits het maar om het volk gaat dat door de slinksen als inferieur wordt beschouwd. Scheldkanonnades richten jegens alle Duitsers en ze allemaal wegzetten als nazi's die als agressors zeker niet herdacht hoeven worden, is geen enkel probleem. Sterker nog, wie probeert de nuance in de discussie te brengen door erop te wijzen dat er ook goede Duitsers waren die tegen het fascistische regime waren in tegenstelling tot alle Nederlandse landverraders, krijgt te horen dat het grootste deel van de Duitsers gewoon door en door slecht en sadistisch waren. Dan wordt er geschreeuwd dat het achterlijk is om te doen alsof er slechts een paar rotte appels waren. Opvallend, want als het om de hedendaagse antisemieten gaat onder moslims, redeneren ze juist andersom. Dat volk is per definitie goed en er mag er niet een slecht genoemd worden.

De hypocrisie en de huichelarij spat er werkelijk vanaf. Het zijn precies dezelfde mensen die roepen dat wij discrimineren. Dezelfde mensen die zelf wel een in hun ogen inferieur volk en andersdenkenden over een kam scheren. Lafhartige gekken die bij het ene volk roepen dat ze allemaal slecht zijn en bij het andere volk u juist de kop in willen slaan als u beweert dat de feiten uitwijzen dat een groot deel van dat volk aantoonbaar slecht is. Al zeggen de feiten dat 65 % van de moslims crimineel is, dan nog roepen ze dat er maar een paar rotte appels zijn. Andersom worden de feiten dat een groot deel van de Duitsers niet crimineel waren, niet geaccepteerd. Als u nu denkt wat dat nou uitmaakt, dan moet u eens nadenken over de consequenties. Er worden in dit land webloggers vervolgd en vrijsprekers vermoord vanwege "foute" meningen. Nota bene meningen die de linkse racist er zelf wel graag op nahoudt als het hem uitkomt. Vandaar dat we spreken van een leermoment omdat degenen die ons altijd moralistisch de les lezen, nu in hun eigen val zijn getrapt.

Leven in een vrij land, betekent ook dat burgers een aantal onontvreemdbare rechten hebben zoals het recht om te demonstreren tegen overheidsbeleid op het moment dat de politiek zijn macht misbruikt. Openbaar ruchtbaarheid geven aan dictatoriaal gedrag en politierepressie, zijn cruciaal om er iets tegen te kunnen doen. Regeringen die in het geniep de fascist kunnen uithangen, hebben in het verleden te lang kunnen doorgaan. Essentieel aan het recht om te demonstreren is dat het in principe op elk mogelijk tijdstip in de openbare ruimte moet kunnen plaatsvinden. Zodra anderen immers gaan bepalen of, wanneer en waar u mag demonstreren, wordt het recht uitgehold omdat u dan in de praktijk niet in staat wordt gesteld te demonstreren op zo'n manier dat het ook iets kan uithalen. Dan wordt u neergezet op een plaats waar helemaal niemand komt en derhalve ook niemand uw klaagzang ooit zal kunnen horen. Zodoende impliceren grondrechten dat andere mensen zullen moeten dulden dat er gebruik van wordt gemaakt. Zelfs als dat "even" niet uitkomt.

Joanna van der Hoek is een republikeinse in hart en nieren. Haar doelstelling is de monarchie omverwerpen met democratische middelen. Nederland moet volgens de republikeinse ideologie een republiek worden met een president zoals in bijvoorbeeld de VS het geval is. Nu zijn we al een bananenrepubliek, maar dat gaat de jonge studente niet ver genoeg. Het koningshuis moet oprotten en dat zou ze laten weten ook. En waar kan dat nu beter dan tijdens de massale Koninginnedagviering waar bijna iedereen de oranje-industrie op handen loopt te dragen en te vieren dat ze voor die poppenkast zware belastingen mogen betalen? Zodoende toog Joanna op 30 april 2013 naar de Dam om daar haar tegengeluid te laten horen. Van te voren gaf ze al aan dat de tekst van haar demonstratie geheim diende te blijven tot het moment van de kroning omdat de kranige activiste reeds vermoedde dat er politierepressie aanwezig zou zijn. Nog voordat Joanna haar recht op demonstratie had kunnen uitoefenen, dook plotseling de Gestapo op en werd ze afgevoerd.

"Noord Korea!" riep zij onder verwijzing van het fascistische regime in dat land waar politierepressie van andersdenkenden eveneens aan de orde van de dag is. Journalisten en druiloren op het internet doen daar lacherig over, maar zij heeft wel degelijk een punt. Lekker schijnheilig lopen doen en jammeren over mensenrechtenschendingen in China, Korea en nazi-Duitsland, maar ondertussen wel oogluikend, honend en goedkeurend toestaan dat er in Nederland elementen van dat fascisme plaatsvinden. Nog niet alle elementen, laat dat duidelijk zijn, maar de gaskamers stonden er ook nog niet in 1924. Dat het optreden van de politie onrechtmatig was en zij dus illegaal werd gearresteerd, bleek wel toen de politie later zijn excuses moest aanbieden. Het openbare gezag verontschuldigt zich door het een inschattingsfout te noemen. Ja ja, Hitler maakte ook inschattingsfouten. Wel 6 miljoen keer. Advocaat Bernard Tomlow spreekt van een flagrante schending van de grondrechten en dat gebeurt nooit per ongeluk.

Hitler heeft niet per ongeluk mensen laten doodgaan, Stalin heeft niet per ongeluk tientallen miljoenen tegenstanders over de kling gejaagd, Hirsch Ballin heeft niet per ongeluk talloze webloggers en cartoonisten laten vervolgen en Van der Laan heeft niet per ongeluk Joanna laten arresteren. Fascisme is overal en zit ingebakken in extremisten die thans als zogenaamde nette witteboordencriminelen in de politiek, het bestuur en het bedrijfsleven zitten. Bewust mensen kapot maken en van hun vrijheden beroven kan niet ongestraft blijven. We worden godverdomme na 70 lange jaren nog altijd geradbraakt over die stomme oorlog, want schending van grondrechten. Van de hedendaagse politie accepteren we dan ook geen sorry. We willen dat die dwazen die tot aanhouding besloten hebben en de uitvoerders daarvan, streng gestraft worden. We willen de garantie dat zulke politierepressie ophoudt. Ontslag, publieke schandpaal en het afnemen van bevoegdheden zijn niet teveel gevraagd in een samenleving die zulke straffen al geeft aan onschuldige andersdenkenden.

Wat doen echter al die imbecielen die normaal zo wraakzuchtig zijn en pleiten voor de doodstraf voor landverraders en alles en iedereen die zij fout vinden? Op internet huldigen zij massaal het standpunt dat demonstreren voor haar standpunten idioot is en dat best op andere plekken had gekund. Velen zinspelen zelfs op het idee dat als hun hersenloze feestje wordt "verstoord" door een demonstrant, dat grond is om iemand in elkaar te slaan omdat "dat toch te verwachten valt als iemand gaat protesteren tegen iets wat de meeste mensen niet aanstaat". Zulke mongolen begrijpen niet hoe ze de vrijheid waar ze zelf voor hebben ingestaan begin mei, op deze manier te grabbel wordt gegooid. Kenmerkend aan de vrijheden die gegarandeerd worden door de grondwet en internationale verdragen, is dat zij in vrijheid kunnen worden uitgeoefend en daarom op basis van de wil van degenen die dat recht hebben: iedereen dus. Wanneer vrijheden enkel mogen worden uitgeoefend als er toestemming is van bepaalde burgers, is er geen vrijheid omdat er altijd wel iemand tegen is.

Voorts is de koning(in) toejuichen eveneens te beschouwen als een verkapte demonstratie. Al die hielenlikkers in het oranje, waren immers bezig met een pro-Willem demo. Als er recht is om voor de koning te zijn, dan is er ook het recht om tegen de koning te zijn. Meningen zijn in beginsel gelijkwaardig, daar hebben we immers de vrijheid van meningsuiting voor. Joanna had dus het volste recht om in plaats van "leve de koning" iets anders te roepen. Klinkt heel erg logisch, maar een heleboel mensen die te dom zijn om te kakken, snappen dat niet. Een typisch voorbeeld vinden we in de uitzending van Pauw en Witteman van 30 april 2013 (vanaf 25:35). Beide heren staan erom bekend extreem links te zijn en nauwelijks kennis van zaken te hebben, maar toch landelijk gewaardeerd te worden. Joanna geeft aan dat er over de aanhouding is vergaderd, dat haar collega ook is aangehouden en ze drie uur vastzat. Vinden de linkse heren journalisten het erg dat er grondrechten worden geschonden? Nee, want ach, er waren toch maar weinig demonstranten.

Pieter-Jaap Aalbersberg geeft als korpschef Amsterdam aan dat een ander geluid natuurlijk moet kunnen en geeft zijn excuses voor de inschattingsfout. Een bijzonder ernstig falen van de politie waarover een journalist erg kritisch hoort te zijn, maar Pauw en Witteman brachten het gesprek op het idee dat er aan de schending niet zo zwaar getild hoeft te worden omdat het clubje republikeinen bestaat uit een paar apen en een paardenkop. Met een homomuziekje op de achtergrond, grapte Pauw dat de demonstratie spectaculaire beelden opleverden, namelijk een leeg strijdtoneel. Haha, wat grappig. Wij vermoeden zomaar dat er bij de concentratiekampen vroeger ook maar bar weinig mensen aan het demonstreren waren. Maakt dat de schending minder erg? We zouden denken van niet. Joanna is met veel geweld verwijderd. Tegengeluiden werden zo onderdrukt. Een studente is monddood gemaakt en wordt gevolgd. Politiemensen in burger volgen vrijsprekers die daardoor het paranoÔde gevoel krijgen overal opgenomen te worden en niemand meer kunnen vertrouwen.

Witteman merkt op dat het niet uitmaakt of er 100 of 1000 demonstranten waren omdat het in verhouding tot de mensen die wel voor de koningin kwamen, geen flikker voorstelt. Nogal een ongenuanceerd en onnozel antwoord. Waarom denkt u dat we na de oorlog vrijheden hebben gespecificeerd? Om de vrijheden van de sterke meerderheden te codificeren? Wel nee, meerderheden hebben altijd in de geschiedenis de dienst kunnen uitmaken. De nazi's hadden vrijheid, NSB'ers hadden vrijheid, andere landverraders hadden vrijheid en het Arische volk had vrijheid. Na de oorlog zijn we tot de conclusie gekomen dat iedereen rechten behoort te hebben en dat de bescherming juist minderheden moet betreffen. Voor de opvatting "leve de koning" en "alle moslims zijn lief" hebben we geen Grondwet nodig; voor "rot op Beatrix" en "alle moslims zijn apen" wel. Juist omdat die meningen niet populair zijn en neanderthalers agressief worden. Vrijheid bewijst enkel zijn waarde als het om gedrag en opvattingen gaat die niet door iedereen onderschreven worden.

Daarnaast geeft het simpelweg tellen van demonstranten als indicatie hoe groot een achterban is, een zwaar vertekend beeld. Demonstreren en / of het geven van impopulaire meningen, is nu eenmaal 1000 keer zwaarder en vooral risicovoller dan het roepen van iets waar bijna het hele volk achter staat. Waarom waren er slechts een handjevol verzetsmensen? Waarom zijn er slechts een paar mensen als Janmaat, Fortuyn en Wilders? Waarom zijn er hooguit een paar websites als Misdefinitie? Omdat mensen met een andere mening worden vermoord, vervolgd of tenminste maatschappelijk worden gediskwalificeerd. Op de Dam in Amsterdam kunt u heel makkelijk roepen dat u blanken haat, de moslims de wereld moeten overnemen met hun sharia en de Holocaust de schuld is van alle Duitsers, maar als u roept dat u moslims haat, de blanken in Nederland de baas zijn en de Holocaust een joods verzinsel is, gaat u dood. Meningen zijn gelijkwaardig. Het gaat om de onderbouwing. Als een mening over het ene volk mag, dan mag het ook over het andere volk. U kunt zich er derhalve niet op beroepen dat het extreem is.

"Ja maar vrijheid toestaan zit vol risico's. Openbare orde enzo." Vuile linkse teringhond, onze voorouders hebben eeuwenlang met bloed, zweet en tranen gestreden voor de vrijheid. Vrijheid behouden is nooit makkelijk geweest en zal altijd een strijd blijven. Een strijd die ten volle gunste van de vrijheid moet worden gevoerd in elk modern en beschaafd land. U moet niet zeggen "we hebben geen vrijheid omdat we bang zijn voor fascisten die de boel komen verstoren". U moet zeggen "vrijheid is de norm en fascisten krijgen de doodstraf". Als Joanna daar niet veilig kon demonstreren, had ze recht op bescherming van de politie in plaats van repressie. Daar was overigens geen sprake van. De situatie was niet dreigend en zeg nou zelf: als 1 persoon tussen al die duizenden feestvierders een bordje omhoog houdt, heeft niemand daar last van. Anderen roepen dat de kritiek op de monarchie nu rechts is. Ontwikkelingshulp, immigratie en Europa zouden niet meer neutraal zijn en daarom geeft rechts kritiek. Bullshit, links had gewoon alle macht en die zijn ze nu aan het verliezen.

Kritisch denken is per definitie iets van de rechterkant omdat links gewoon nooit nadenkt. Zeggen die linkse sloebers dat zo'n protest toch nooit iets zal uithalen. Jammer jongens, maar dat is ook geen vereiste om vrijheden te mogen hebben. Al luistert er niemand naar ons: we hebben het recht om te zeggen wat we vinden. Blijkbaar zijn ze toch bang dat er wel mensen gaan luisteren, anders hadden ze niet zoveel moeite gedaan om de repressie goed te praten. Voor de vrijheid van meningsuiting gelden dezelfde principes als voor het recht op demonstreren. Bescherming en waarborgen zijn juist nodig voor meningen die niet populair zijn op plaatsen waar ook mensen komen die niet veel op hebben met vrijheid. Ook hier gaat het erom dat het niet anderen zijn die bepalen wanneer iemand zijn recht gebruikt, maar dat iedereen die dat recht heeft dat zelf bepaalt. U kent 2 eisen: algemene meningen en openbaar. Steeds maar redenen zoeken om vrijheden te beperken, duidt op een dwaas die wel zelf vrijheiden wil, maar het een ander niet gunt.

Naast vrijheden die betrekking hebben op uitingen, protest en communicatie met gelijkgezinden (vergaderrecht), kennen we nog een belangrijke tak waaraan we de vrijheid kunnen meten. Namelijk de vrijheid om te bezitten. Om zaken in absolute eigendom te hebben. Om privacy te hebben inclusief bescherming van de persoonlijke levenssfeer en eer en goede naam. Onderwerpen die technisch gezien verschillend van karakter kunnen zijn, maar in het kader van dit artikel toch alles met elkaar te maken hebben. Zonder eigendom zijn we slaaf van de maatschappij en de overheid en zijn we niet vrij. Zonder privacy, kan er geen vrijheid bestaan omdat de schending van de privacy ervoor zorgt dat we ons ongemakkelijk voelen en anderen op basis van de gegevens beslissingen over ons kunnen nemen gebaseerd op discriminatie. Nu herdenken we met z'n allen de verschrikkingen van de privacyschending met de kaartenbakken. Nazi's konden alle Joden heel makkelijk vinden en oppakken, omdat de kaartenbakken (een ouderwetse database) in handen van de bezetter viel.

Over de zin en onzin van het privacyleerstuk hebben we al talloze artikelen volgeschreven waaruit blijkt dat als de kern beschouwd kan worden het idee dat alle informatie over u misbruikt kan en zal worden. Het is daarom van levensbelang om zoveel mogelijk persoonlijke informatie in eigen hand te houden. Ook hier blijkt dat we in Nederland de toets der vrijheid niet kunnen doorstaan. Recent werd bekend dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vasthoudt aan het omstreden plan om de politie het recht te geven uw computer te hacken. Agenten krijgen met de nieuwe wet haast onbeperkte mogelijkheden om met een druk op de knop bestanden op uw computer in te zien, te kopiŽren en te verwijderen. Waarborgen? Regels? Laat ons niet lachen. Cartoonist Nekschot werd onrechtmatig van zijn bed gelicht, Joanna zonder pardon gearresteerd en in onze zaak werden de rechters door het OM gekozen. U zult begrijpen dat de hackwet vooral misbruikt wordt om zomaar uit nieuwsgierigheid eventjes bij u te kijken, want echte criminelen hebben geld om hun zooi goed te beveiligen.

Overweging.

Van al die uitgestreken schijnheilige smoelen die in alle serieusheid bij de dodenherdenking doen alsof ze willen dat fascisme nooit meer voorkomt en een dag later feestvieren omdat we zogenaamd vrij zijn, krijgen we spontaan kotsneigingen. Elk jaar zien we dat 4 en 5 mei worden misbruikt voor het linkse politieke gewin. De nadruk ligt vooral op de WO-II, ongeacht de talloze andere oorlogen die nog bloederiger waren. Met name de slachtofferrol die de joodse gemeenschap zich maar al te graag laat aanmeten, wordt u sterk ingewreven en o wee als u daar kritiek op heeft, dan zijn de berberapen echt gaar. Alles draait om protocol en schijnheiligheid. Om domme preken die over een 4-meiviering spreken. Ja, die doden zijn echt om te vieren stomkop. Over de vraag of die twee minuten stilte wel precies om 20:00 plaatsvond. En over het idee dat al die Duitsers toch echt dezelfde slechte intenties hadden. Nooit horen we iemand over de werkelijke lessen die we hadden moeten trekken uit de oorlog en waar we nu nog mee te maken hebben.

Slechts twee zaken zijn hier werkelijk van belang. Ten eerste hebben mensen, toen en nu, er zelf via de legale weg en geheel volgens het wettelijke systeem gekozen voor vrijheidsbeperking, privacyschending en fascisme. Ten tweede slagen de meeste mensen er zowel toen als nu niet in om te begrijpen, in te zien en te beseffen, dat zij de ellende faciliteren en het niet willen herkennen; zelfs niet als het fascisme onder hun neus plaatsvindt. Kortom, dat wat er allemaal gebeurd is en nog steeds gebeurt, is allemaal ons eigen schuld is als mens zijnde. Het volk krijgt de leiders en de teringlijders die ze verdienen omdat ze daar zelf voor kiezen. Hitler en zijn socialistische aanhang werden gekozen nadat zij keurig een politieke partij hebben opgericht net zoals u de hedendaagse socialistische misbaksels aan de macht heeft geholpen. Machtswellustelingen die alles doen met uw geld, behalve het goede. Die hele klote oorlog wordt als zwarte bladzijde in de geschiedenis gezien omdat we pas achteraf onze schuld zien, maar niet willen erkennen.

De vraag die echt van belang is, is de vraag waarom mensen niet in staat zijn om fascisme te herkennen. Die verklaring is even simpel als angstaanjagend. Mensen zijn domme kuddedieren die liever anderen achterna lopen dan zelf na te denken. Hitler schreef in 1924 al zijn boek waarin duidelijk werd wat hij wilde doen. Net zoals de koran in deze tijd beschrijft wat moslims met ongelovige blanken willen doen. Slachten als een varken. Protesteren mensen daar tegen? Nee, dezelfde mensen die dachten dat Hitler een toffe peer was en het Verzet ongelijk had, roepen nu dat wij de nazi's zijn en de extreme moslims de cultuurverrijkers. Mensen hoorden dat er oorlog kwam. Er gebeurde niks. Net zoals ze nu de islamitische overheersing, sharia en discriminatie van blanken niet herkennen. Zelfs na de capitulatie binnen 5 dagen ging er geen belletje rinkelen. Net zoals hier de grenzen wagenwijd open blijven staan. Zwarte wolken kwamen uit vernietigingskampen. Vuilverbranding, zei men. Net zoals ze nu de islamisering en het monddood van andersdenkenden bagatelliseren.

Zou u in de jaren '40 geleefd hebben, dan zou u een concentratiekamp een werkboerderij voor criminelen genoemd hebben. Net zoals de beheerder van Misdefinitie een crimineel wordt genoemd enkel omdat zijn medewerkers een andere mening hebben geŽtaleerd. Veel elementen van het fascisme waar we met afschuw over spreken, komen nog steeds voor. Rancuneuze aanbrengers geven mensen aan bij de Gestapo als ze een onwelgevallige mening hebben. Mensen die op basis "symbolic speech" een waxinelichthouder gooien uit protest, belanden jarenlang in een gesticht. Demonstranten worden zonder blikken of blozen gearresteerd en vastgezet. Webloggers worden vervolgd. Politici worden vermoord. Uw computer wordt gehackt en de informatie misbruikt door weet u veel wat voor achterlijke dwazen daar zitten. Criminelen, terroristen en ander tuig, want die zijn tegenwoordig gewoon geÔnfiltreerd bij de politie. Onder deze omstandigheden is het walgelijk om te vieren dat we vrij zijn. We zijn niet vrij en u zult het nooit zien of begrijpen. Zelfs niet als de gaskamers moskeeŽn overal in het land herrijzen.
Reacties: 1
Pagina's: 1

Reactie door A1824G op 14-05-2013 om 00:25.
Hier geldt nog het ouderwetse gehoorzamen.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.