Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 10 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

682 Examenfraude door discriminatie (2)
681 Schijt aan digitale identiteit
680 Multicriminele kotslimtelligentie (1)
679 Mediageilheid voor de kinderen
678 Moslimenclave wil ons als slaven (2)
677 Zo moet techniek!
676 Deporteren en laten creperen
675 Vrij om te doen wat zij willen (1)
674 Spacecake- en paddosocialisme
673 Internetterrorisme voor angsthazen
672 Advocaatje leef je nog? (2)
671 Derden beheersen uw techniek (1)
670 Moslims blijven een probleem (4)
669 Stank voor bank (1)
668 Anti-MDI-tisme
667 Europese spaarzwervers
666 Bestialiteit voor altijd
665 Beveel het Verzet aan
664 Hoger samenwerkende onkunde
663 Demonstratie van haat (5)

668 # Anti-MDI-tisme #
Gepost door Misdefinitie op 01-04-2013 om 23:05.
Antidiscriminatiebureaus worden altijd beaapt door zielige verzuurde teven van middelbare leeftijd die dagelijks een hopeloze strijd leveren tegen hun door penisnijd beschimmelde flamoes en trieste nerderige maagden die hun leven menen te moeten vinden door anderen op internet de les te lezen. Van dat soort dat vroeger elke keer naar de meester rende als wij vieze woorden gebruikten waarna wij er weer genoegen in hadden om hen op te wachten en te laten zien hoe we over verraad denken. Af en toe boekten ze een succesje wat dan leidde tot een werkstraf, maar nooit hebben ze begrepen dat het uurtje schoffelen voor ons nog geen deuk in een pak boter betekende terwijl zij de schade opliepen omdat ondertussen iedereen van hun walgde. Ze werden massaal uitgekotst. Toen bleek dat niet onze woorden en humor het probleem waren, maar dat zij dagelijks kapotgepest werden door hun eigen matennaaiers. Bereid u voor op de echte Holocaust als de fascisten van nu zich niet met extremisten gaan bezighouden in plaats van met onze teksten.

Verraad is strafbaar!

Begin maart mochten we ons weer eens een keer verkneukelen op een "verzoek" tot verwijdering van de gedachtepolitie MDI vanwege een uiting in de eerste alinea van artikel 660 dat over recht en onrecht gaat. Inmiddels bent u prima geÔnformeerd over de manier waarop het MDI webloggers probeert te intimideren. Het betreft een links fascistische private organisatie die onder de vlag van een ideŽle stichting probeert de moraalridder van het internet uit te hangen. Middels hit en run, trachten zij de voor hen onwelgevallige uitingen van het internet te krijgen. Mail sturen, dreigende en intimiderende taal bezigen en als de beheerder de uitingen weigert te verwijderen, snel de vriendjes van het OM mailen om met de vrijspreker af te rekenen. Vanwege de subsidie die zij 15 jaar lang hebben gekregen tot 1 januari 2013, hadden zij een bijna directe lijn met een officier van justitie; wat veel webloggers tot bange wezels maakte. Ondertussen is het MDI zo goed als dood. Rutte trok hun subsidies in, GeenStijl rekende met hen af en wij lachen ze al 10 jaar uit met opgestoken middelvingers.

Jaarlijks verstuurt het MDI gemiddeld 1200 "verzoeken" en het leidt hooguit 1 keer per jaar tot een veroordeling. Snelle rekenaars zien meteen in dat minder dan een duizendste van de uitingen waarvan zij vinden dat ze strafbaar zijn, daadwerkelijk door rechters strafbaar worden gevonden. Waardeloos en uitermate treurig clubje dus en het spreekt voor zich dat voor ons niet de intimidatie telt, maar de kracht van het argument. Al hebben zij heel extreem links achter zich staan, al kunnen zij alle geitenneukers ter wereld oproepen en al doet de Hoge Raad zijn goedkeuring voor achterlijke decreten nog eens dunnetjes over, dan nog verwijderen we principieel nooit iets tenzij de goed onderbouwde argumenten het winnen. Inhoudelijk is het MDI nooit sterk geweest en daar ligt dan ook hun grote zwakte. Verzoeken die verzonden worden zonder enige vorm van argumentatie, worden gewoon weggeflikkerd en meteen genegeerd. "Strafbaar" is het intimiderende woordje dat snel te ontkrachten is. Hoezo strafbaar? Alleen een strafrechter kan dat bepalen, niet het MDI.

Opvallend is dat zulke mensen altijd de bek vol hebben van moralistische dooddoeners zoals fatsoen, sociaal, eerlijk, menselijk en rechtvaardigheid. Hun hele ideologie is daar zo op ingericht dat zij menen anderen te mogen intimideren, beschuldigen van strafbare feiten, maatschappelijk kapot mogen maken, belasteren en te laten vervolgen omdat zij het in hun hoofd hebben gehaald dat hun levensvisie, hun meningen en hun opvattingen de enige juiste zijn. De rest is per definitie discriminatie en racisme. Wie hen niet wil gehoorzamen, wacht de toorn van Allah. Doe voor de lol eens een beroep op hun eigen fatsoen en die extravagante mietjes laten hun ware aard zien. Netjes onderbouwen waarom ze zulke verzoeken sturen? Wel nee, het is de absolute gehoorzaamheid of de strafrechter; gepaard gaande met doodsbedreigingen uit hun achterban. Gelukkig staan wij altijd heel wat sterker in onze schoenen. Van iedereen mag verwacht worden dat als hij een beschuldiging doet, die beschuldiging gefundeerd wordt.

Rot op met uw strafbaarheid, dat interesseert ons geen reet in een land waarin pedofielen vrijelijk een vereniging kunnen oprichten met een forum waarop criminele groeperingen bespreken hoe ze het beste kindertjes aan flarden kunnen scheuren. Geef eerst maar eens aan wat er precies strafbaar is gesteld en op basis van welke wet. Niet: het Wetboek van Strafrecht. Ja dag, dikke lul drie bier. Niet: "de" antidiscriminatieartikelen. Dan wachten we liever op de officier van justitie die zijn tenlastelegging een heel stuk nauwkeuriger zal moeten beschrijven. We weten ook wel dat het doorgaans gaat om artikel 137c en d Sv. Groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot haat. Die losers zijn zo voorspelbaar, ze vinden alles discriminatie. Nou, leg dan maar eens uit welke groep beledigd wordt en vanwege welk verboden kenmerk ze beledigd worden. Doen ze niet. Waarom niet? Omdat het om hit en run gaat. Kritiek op gedrag is nooit strafbaar. Kritiek op religie evenmin. Omdat het hier over gedrag gaat, vangen die domoren altijd bot.

Beschuldigd worden van strafbare feiten is zeer ernstig en zelfs een kwestie van smaad en laster zonder degelijke onderbouwing. Stel dat we "medewerkers" van het MDI beschuldigen van pedofilie. Dan zullen zij gaan eisen dat we dat kunnen bewijzen. Slecht voorbeeld overigens, want dat kunnen we terwijl zij onze "misdaden" nimmer kunnen bewijzen. Waar het om gaat is dat men in elk geval moet kunnen aangeven waarom wij alle bestandsdelen van een delict in het Wetboek van Strafrecht vervullen. Immers, zij doen toch een beroep op de wet? Of is dat toch een taak die alleen een rechter kan en mag uitvoeren? Hoe het ook zij, mocht u ooit een mail van het MDI krijgen, dan kunt u die met een gerust hart ter zijde leggen, want het is enkel smaad zonder onderbouwing en daar kunt u het beste maar geen energie in steken. Ratten horen in het riool, daar communiceren wij niet mee. Alles moet wel redelijk blijven. Behandel ons als waardige mensen en wij doen hetzelfde. Behandel ons als fascisten en we eisen de doodstraf tegen fascisten. Simpel.

Naast een juridische onderbouwing indien iemand een beroep op juridische argumenten doet, kennen we nog een belangrijke spelregel. Bent u privaat, dus gewoon burger zonder bevoegdheden, en contacteert u ons in die hoedanigheid, dan eisen wij dat u het hele traject in die hoedanigheid optreedt. Kijk, we zijn allemaal mensen en volgens de algemene leer allemaal gelijk. Wanneer twee burgers het met elkaar oneens zijn, dan benaderen ze elkaar, ze praten en discussiŽren. Aan het einde zijn ze het eens of oneens, maar gaan ze vreedzaam uit elkaar, ongeacht de uitkomst. Die uitwisseling is alleen nuttig en redelijk, als beide partijen bereid zijn om elkaars standpunt te blijven respecteren. Wilt u discussiŽren? Uw mening kenbaar maken? Prima, maar alleen als u als gelijkwaardige burger zowel een ja als een nee accepteert. U kunt wat ons betreft uw kop in de hol van een kameel douwen als u wilt imponeren. Komt u op hoge poten dreigen, eist u absolute gehoorzaamheid en gaat u bij een "nee" over tot aangifte en/of fascisme? Krijg dan de tering maar.

Het is niet mogelijk dat burgers die op gelijke voet een verzoek aan elkaar doen, een bepaalde uitkomst gaan eisen. Degene die het verzoek doet, doet dat op grond van redelijkheid en als dat niet kan of wenselijk is, op grond van onderbouwde argumenten. Hij heeft immers niks over andere vrije burgers te zeggen en die vrije burgers hebben geen enkele verplichting om op wat voor verzoek dan ook te reageren. Een van de eisen aan argumenten is dat ze echt inhoudelijk ingaan op hetgeen er in het verzoek gevraagd wordt. Inhoudelijk een verzoek onderbouwen en daarmee de overtuiging bij de lezer wekken, is echter voor veel mensen een brug te ver, maar in het geval van het MDI wordt er niet eens een poging ondernomen. Redelijk is om te verwachten dat mensen in elk geval het hele artikel lezen voordat ze op hoge poten komen klagen en dreigen. Weet waar u het over heeft en of u het bij het rechte eind heeft. Niks is achterlijker dan mensen te schande maken, te bedreigen en kapot te maken om er later achter te komen dat het onterecht was.

Columns zijn per definitie prikkelend en staan bol van de satirische grappen, woordspelingen, hyperbolen en sarcasme. Vaak probeert een column ook te choqueren in de hoop dat de hersenen eventjes worden wakkergeschud. Met name dat laatste is hier op Misdefinitie ontzettend vaak het geval. Een treffende eerste alinea, leidt het artikel in. Mensen kennen het onderwerp (onrecht) en vallen meteen met hun neus in de boter. Hitler is tof, lezen ze. Evenals de Holocaust. Daarnaast lezen ze iets over verschillende versies. Geschokt zijn ze. De harten gaan sneller kloppen. Bij het MDI krijgen ze een orgasme als ze uitschreeuwen: "Nu hebben we die tyfusnazi!" Normale mensen lezen verder en komen erachter dat het sarcastisch bedoeld is allemaal. Dat het artikel betoogt dat als mensen de echt extreme dingen doen, zoals geweld tegen Joden, oproepen tot haat en zelfs de Holocaust, het recht dat niet zo erg vindt. Normale mensen zouden gesnapt hebben dat het schokeffect bedoeld is om mensen dieper te laten nadenken en begrijpend te laten lezen.

Meestal zitten er meerdere grappen in zo'n alinea. Idioten bij het MDI denken bij het woord "vervuiling" meteen aan rassenvervuiling. Zij zijn daar continu mee bezig. Voor de doorsnee burger betekent vervuiling milieuvervuiling. Het artikel verwijst onder het woord "vervuiling" ook naar een artikel over dat onderwerp. De grap is juist dat mensen gaan vuurspugen en agressief worden (vooral om zichzelf) en, nadat ze de hyperlink hebben gelezen, zichzelf voor de kop te slaan omdat ze zo hersenloos primitief reageerden. Veel grappen op Misdefinitie kennen meerdere lagen die niet door iedereen herkend worden. In de eerste plaats hebben we het algemene sarcasme. Iedereen weet wat Hitler gedaan heeft en wat er in de Holocaust gebeurde. Aangezien u hier niet op een of andere anti-semitistische website bent (hoeveel fucking artikelen gaan hier nu over Joden?!) zal iedereen begrijpen dat "Hitler is tof" sarcastisch bedoeld is. Sarcasme herkennen is niet altijd even makkelijk, maar als 99 % van een artikel ageert tegen recht dat extremistisch onrecht niet aanpakt, is het duidelijk dat het niet anti-semitistisch bedoeld is.

Voorts hebben we sarcasme gericht op bepaalde types die daarmee belachelijk worden gemaakt. Wanneer we zeggen "Ja joh, zo'n kind moet je gewoon lekker neuken!" dan wordt natuurlijk bedoeld "Rot op joh kankerpedo, iedereen weet dat kinderen schade oplopen door seksueel contact en pedo's de doodstraf verdienen". Kijk nog eens goed naar de "verboden" uiting in artikel 660. "Ongeacht of u al dan niet gelooft in de Joodse versie van het verhaal." Onder "gelooft" staat een hyperlink naar de zaak van Jeroen de Kreek. Een notoire Holocaustontkenner die daarvoor wegens groepsbelediging voor de rechter stond. Nu hoeft u niet eens de basisschool te hebben afgemaakt om te snappen waar het om gaat, zelfs zonder link. Bedoeld wordt natuurlijk: "Hey joh, jullie Holocaustontkenners, ontkenningen en negationisme zijn belachelijk, het maakt niet uit wat jullie achterlijke dwazen geloven." Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat er verschillende visies zijn en een journalist mag zijn publiek daarop wijzen.

Goed, u bent dus op scherp gezet en speciaal voor de domme denkers hebben we de uiting speciaal tussen aanhalingstekens gezet zodat u kunt zien dat het eigenlijk een sarcastische poging is om mensen die echt zo denken te jennen en het derhalve een journalistieke weergave is van een uiting van derden. Bovendien hebben we meteen daarna aangegeven dat het om "sarcastische onzin" gaat. Kan niet missen, behalve voor het MDI die nooit begrijpend heeft leren lezen. Dan komt u in de rest van het artikel achter de ironie dat het recht altijd al de meest extreme gedragingen heeft goedgekeurd waaronder de Holocaust zelf, extremistische moslims die Joden willen uitroeien en Harry van Bommel die niet vervolgd werd nadat hij meeliep in een demonstratie waar "Joden aan het gas" werd gescandeerd, maar wel elke keer de webloggers pakt die niks anders doen dan hun kritische mening geven over actuele onderwerpen. De ironie van de wet en het recht waarvan de Holocaust en antisemitisme wel mogen, maar kritische meningen niet, ontgaat het MDI volledig.

Deze verwarring wordt veroorzaakt doordat degenen die zeggen antisemitisme te bestrijden, in feite alleen de berichtgeving bestrijden van mensen waarvan zij de meningen niet blieven. Men kan een extreem verschil zien tussen de betekenis die zij in theorie aan antisemitisme geven en het gedrag waar zij tegen strijden. Met antisemitisme wordt doorgaans verwezen naar de genocide van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wanneer de term door de linkse knakkers gebruikt wordt, bedoelen ze daarmee te zeggen dat de persoon die zij van antisemitisme beschuldigen, zich zo gedraagt dat hij wel eens de Holocaust opnieuw kan starten. Bij zo'n grove beschuldiging zou een normaal mens denken aan extremisten die Joden op straat in elkaar trappen, in de fik steken, roepen dat de gaskamers weer open gaan en Sarin verhandelen, maar in de praktijk geldt de "u bent een nazi" juist voor alle kritiek op Joden. Zo ziet het CIDI de opvatting dat Joden de wereldpolitiek beheersen, al als antisemitisme.

Elk volk ter wereld wordt uitgescholden, beledigd en gekleineerd met woorden. Als dat al voorbode is voor genocide, krijgen we binnenkort een wereldoorlog. Misschien moeten al die zelfbenoemde jodenbeschermers zich eens afvragen waarom zij de joodse gemeenschap steeds dermate in een slachtofferrol plaatsen waardoor zij al denken dat ze vergast gaan worden als iemand eens iets naars over Joden zegt. De problematiek van het echte antisemitisme, gaat niet over een paar dronken supporters die hun Amsterdamse club toejuichen. Ook niet om een paar mongolen die speciaal de Holocaust ontkennen omdat ze weten dat mensen zich uit de tent laten lokken. Het echte gevaar schuilt hem in het gedrag van grote groepen haters die speciaal naar Europa komen omdat ze de Joden zo hartgrondig haten dat zij hen wel allemaal onder de grond willen stoppen. Grote groepen antisemieten die hier door de massa-immigratie komen. Besef nu eindelijk eens dat het niet de webloggers van Misdefinitie zijn die de gaskamers willen. Radicale moslims willen dat wel.

Uit onderzoek van het Verwey-Jonkerinstituut blijkt dat zware gevallen van antisemitisme aan het toenemen zijn. Joodse gebouwen worden beklad en Joden worden op straat bedreigd en in elkaar geschopt. Is het niet te stompzinnig voor woorden dat nu juist wij door het MDI beschuldigd worden terwijl zij zich niet bekommeren om wat zich in de echte wereld voor een drama voltrekt? Jongeren verstoren de dodenherdenking met antisemitistische leuzen. Rechters vinden dat hooguit 50 uur taakstraf waard, maar wij garanderen u dat onze teksten op geen enkele manier storend zijn tijdens zulke evenementen. Wij hebben respect. Wij waren stil, maar wat gebeurt er met Marokkanen die met de kransen gaan voetballen? Helemaal niks. Op Youtube verschijnen filmpjes waarin gezongen wordt dat Joden moeten worden lekgeprikt en uitgeroeid. Af en toe wordt er eens eentje gepakt, maar die is niet half zo belaagd als wij. Blijkbaar worden de echte vormen van antisemitisme niet zo erg gevonden, waarom worden wij dan lastiggevallen?!

"Wat Hitler met de Joden heeft gedaan, ben ik wel mee tevreden," zegt een Turk op de nationale televisie. Geen column, geen satire, geen sarcasme, maar onvervalst antisemitisme. Volop in beeld. Een ander grapt dat Anne Frank niet vermoord is in de oorlog, maar de dood vond door een ziekte. De andere Turken zijn het met hem eens. In zijn oor hoort de Turk Hitler krijsen dat de dag gaat komen dat mensen hem gelijk gaan geven en alle Joden moeten worden opgeruimd. Geschokt merkt de onderzoeker op dat Hitler ook kinderen en vrouwen heeft vermoord. "Dus, ze zijn wel joods," aldus de Turkse anti-semietjes. Genocide vinden ze niet erg omdat de Joden bij Gaza andermans land proberen af te pakken en daarbij ook onschuldige Palestijnen doodmaken. Met volle overtuiging roepen ze dat ze het niet erg vinden dat Hitler miljoenen mensen heeft vermoord. Een ander zegt dat Hitler alle Joden had moeten doden. Afslachten van Joden wordt door die Turken goedlachs neergezet als de vrijheid van meningsuiting en tegen wie doet het MDI aangifte? Juist.

Dergelijk antisemitisme is levensgevaarlijk. Die Turken hebben allemaal vele vriendjes die er precies zo over denken. Joden moeten in hun visie allemaal worden afgeslacht. Zij vergiftigen hun naasten met zulke vuile ideeŽn en zullen op den duur hun rassenhaat in de praktijk willen brengen door Joden fysiek iets aan te doen. Iemand merkt op dat hij zijn verderfelijke ideeŽn vooral krijgt van islamitische vrienden. Die zogenaamde gematigden waar men het steeds over heeft. "Heel onze school mogen de Joden niet," wordt er stoer verkondigd. Ja, Misdefinitie is echt gevaarlijk mensen. Jood wordt zelfs gezien als scheldwoord en Joden mogen van hen worden uitgescholden. Een jongen legt uit dat schelden bedoeld is om iemand het slechtste toe te wensen en het slechtste is nog erger dan kanker, het woord Jood. Dat er ook baby's zijn vermoord, doet ze niks: "Als ze Joods zijn, vindt ik het heel goed." "Hitler heeft die Joden niet zomaar vermoord. Heus niet vanwege ras. Ik haat Joden, klaar." Pure haat en bereid tot geweld. Om van te gruwen.

Stilletjes probeert het OM de boel te sussen door snel aan te geven dat ze gaan onderzoeken of hier strafbare antisemitisme is gepleegd, maar het is nu al duidelijk dat deze jongens hun verdiende straf niet gaan krijgen. Wij gaan voor de rechter worden gedaagd. Voor een uiting waarvan de interpretatie door het MDI gegeven wordt. Haat. Want wij zijn nazi's. Wij gehoorzamen hen niet. Wij verlangen dat als zij de maatschappelijke discussie willen aangaan, ze dat wel doen op basis van goede argumenten. Dat pikken zij niet. Dat de echte antisemieten ongestraft op televisie kunnen zeggen dat de Joden allemaal moeten worden uitgeroeid, boeit hen niks. Onderzoek in Vlaanderen heeft uitgewezen dat 75 % van de islamieten antisemieten zijn bij wie de haat zo diep zit ingebakken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de bom barst. Onder autochtonen is het percentage haat veel lager; slechts 10 %. Met bijna 1 miljoen moslims in Nederland, zitten we opgescheept met 750.000 antisemieten waarvan 650.000 al als boef is gesignaleerd.

Dan praten we dus over een heel leger aan gevaarlijke gekken die in deze maatschappij als lieve weldenkende gematigde moslims bekend staan en er aldus voor kunnen zorgen dat de extremisten geen strobreed in de weg worden gelegd als ze willen beginnen met hun jihad en genocide. Bijvoorbeeld met het zenuwgas sarin dat blijkbaar straffeloos in Nederland geproduceerd en verhandeld kan worden. Ja mensen, bijzonder gevaarlijk gas in de vorm van een massavernietigingswapen. In Nederland. In handen van militante moslims die zonder uitzondering de grootste antisemieten ter wereld zijn. Maakt u zich maar druk om een paar woorden op onze website. Zodra de pleuris uitbreekt, geven we geen cent meer voor uw leven. Denkt u dat de vechtlust er niet in zit? Dan stellen we u vast teleur als we opmerken dat Nederland in de internationale gemeenschap bekend staat als bakermat voor het opleiden van terroristen. Terrorisme komt gevaarlijk dichtbij en gaat veel verder dan menigeen ooit voor ogen heeft gehouden. We zitten er nu middenin.

Overweging.

Rancuneuze aanbrengers suggereren de engelbewaarders te zijn van het fatsoen, de menselijkheid en de rechtvaardigheid, maar zijn en creŽren in de praktijk juist zelf de fascisten. Nooit geven zij echte boeven aan. Nooit verzetten ze zich met evenveel passie tegen regelrechte criminelen. Nooit zijn ze voor rede vatbaar en nooit doen ze op gelijke voet mee in het maatschappelijke debat. Hun aangiften bij justitie hebben slechts een doel: onwelgevallige meningen bestrijden. Puttfarken gaf in 1943 zijn slachtoffers aan bij de nazi's vanwege een mening. Tientallen jaren later, gebeurt bij monde van zulke imbecielen als het MDI hetzelfde. Klikken bij justitie voor een paar triviale opvattingen die dagelijks op internet in 100 keer ergere bewoordingen worden gedaan. Jammeren over discriminatie terwijl Turkse antisemieten er openlijk voor uitkomen weer heftig te verlangen naar de tijd van nazi-Duitsland. Vol haat geven de fascisten "gedachtemisdadigers" aan zonder te beseffen dat door hun gedrag de situatie ernstig uit de hand loopt.

Zou Puttfarken in de jaren '40 anders gehandeld hebben als de slechtheid van zijn daden tot hem zou doordringen? Waarschijnlijk niet. Het was een feit van algemene bekendheid dat wie iets negatiefs over de FŁhrer zei, na aangifte opgepakt werd, werd blootgesteld aan partijdig en uiterst immoreel recht en daarna een wisse dood tegemoet ging. Puttfarken heeft dat geweten en daarop zelfs geanticipeerd. Door zich te verschuilen achter het theoretische idee dat Hitler legaal aan de macht is gekomen en geheel volgens het recht en de wetten regeerde, kon hij de vijanden van het Derde Rijk uit de weg laten ruimen. Achteraf vond men natuurlijk dat zulke landverraders opgeknoopt dienden te worden omdat zij feitelijk de Holocaust liepen te faciliteren. Nu zien we precies hetzelfde. Bij het MDI trachten ze vrijheidstrijders te pakken zodat het echte antisemitisme in de maatschappij kan blijven doorgaan. Verraders, nazi's en NSB'ers waren allen medeplegers van de misdaad net zoals thans het MDI samen met de echte antisemieten dat zijn.

Wellicht had u vroeger net als wij het nogal naÔeve idee dat al die groepjes die lobbyen, klagen en protesteren, een punt hadden. Jarenlang een beroep op morele gronden en menselijke gedachten aanhoren, maakt mensen week. Al gauw doemde de vraag op hoe het dan toch kan dat als mensen zich beroepen op de menselijke redelijkheid en verzoeken doen, ze toch zo extreem zijn? Normale mensen zijn inderdaad voor rede vatbaar. Lezen zij iets waardoor ze aan het huilen zijn gemaakt, dan sturen ze ons een mail en wordt er op gelijke voet een fatsoenlijke discussie gevoerd over de artikelen. Ondanks die faciliteit, blijven er groepen opdoemen die helemaal niet zo vriendelijk zijn. Met de dood bedreigen, "verzoeken" die helemaal geen verzoeken zijn maar meer een dreiging met aangifte en smaad is waar zij zich mee bezighouden. Vreemd, want waarom gaan mensen zich zo gedragen als wij ons heel redelijk opstellen? Boos opzet, rancune, haat en extremistische gedachten vertroebelen het beeld en schakelen het vermogen tot begrijpend lezen uit.

Hoe kan het dat Puttfarken ging zaniken over belediging terwijl zijn leider die "beledigd" werd bezig was om miljoenen Joden te vergassen? Omdat hij zelf een fascist was en er alles aan deed om die activiteiten te laten doorgaan. Hoe kan het dat het MDI ons verzoeken stuurt omtrent discriminatie terwijl de hele Joodse gemeenschap bijna in brand staat door extreme vormen van anti-semitisme? Omdat zij dat gedrag stilzwijgend goedkeuren. Het gaat ze dan ook helemaal niet om wat wij inhoudelijk zeggen. Anders hadden ze wel begrijpend gelezen en opgemerkt dat er helemaal niks discriminerends staat; laat staan dat het strafbaar zou zijn. Alles draait puur om de macht om als nietszeggende organisatie de dienst uit te kunnen maken. Voor de show wordt een en ander al gauw op antisemitisme gegooid omdat zij weten dat het recht daar nogal sterk op reageert. Net zoals Puttfarken bizarre behandeling van zijn slachtoffers aanvaarde. Joodse organisaties mochten willen dat iedereen het bij schrijven liet. Mede dankzij het MDI, ligt de nadruk op gedachten in plaats van op de misdaad.

Volksverlakkers van het ergste soort zijn die dwazen die anderen laten denken dat blijkbaar het ergste dat Joden overkomt en kan overkomen, hetgeen is wat wij hier schrijven. Mede daarom gaan we altijd openlijk de strijd aan. Laat die teringlijers maar komen. Het maakt niet uit hoe groot en sterk de vijand denkt te zijn: voor ons geldt enkel de weg van de rede. Het gezonde verstand dat in staat is om alles te onderbouwen wat we schrijven. We strijden altijd tegen het ergste onrecht. Tegen de ergste misstanden. Met trivialiteiten houden we ons niet bezig. Onze overtuiging gaat veel verder dan een paar uitingen die de slinksen onwelgevallig zijn. Al eerder hebben we aangegeven dat deze website geen hobby is van een gefrustreerde werkloze neonazi die van discriminatie zijn levensdoel heeft gemaakt. Zou dat het geval zijn, dan hadden we gewoon wat losse uitingen geschreeuwd op een anonieme website. Misdefinitie procedeert altijd tot de Hoge Raad en stapt voorts naar het EHRM. Tegen de tijd dat er iets verwijderd gaat worden, zijn zij al bijna dood.

Op het moment dat artikel 660 geschreven werd, zaten we net een week voordat de hel weer eens losbarste op het gebied van de jodenhaat. Het is werkelijk schrikbarend om te vernemen dat veel zaken die wij van te voren beschrijven, later daadwerkelijk zo extreem worden. Onze artikelen hebben vanwege de onderzoeken en de analyses een bijzondere voorspellende waarde. Vandaar dat we niet altijd en overal verwijzingen gaan maken naar de actualiteit. Veel feiten worden als bekend verondersteld zoals het antisemitisme onder moslims, de selectieve verontwaardigdheid bij het vervolgen van uitingen en de rechtszaken die gevoerd worden tegen het vrije woord. De ironie wilde blijkbaar dat we, na publicatie van een artikel dat betoogt dat het recht de meest gruwelijke praktijken goedkeurt en men aan de linkerkant alleen maar zeikt op de boodschapper, weer bedreigd worden met aangifte bij justitie. Missie geslaagd. De domkoppen hebben niet begrepen dat ze wederom de juistheid van onze artikelen hebben aangetoond. Chapeau en veel plezier op het politiebureau, achterlijke sukkels.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.