Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 10 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

682 Examenfraude door discriminatie (2)
681 Schijt aan digitale identiteit
680 Multicriminele kotslimtelligentie (1)
679 Mediageilheid voor de kinderen
678 Moslimenclave wil ons als slaven (2)
677 Zo moet techniek!
676 Deporteren en laten creperen
675 Vrij om te doen wat zij willen (1)
674 Spacecake- en paddosocialisme
673 Internetterrorisme voor angsthazen
672 Advocaatje leef je nog? (2)
671 Derden beheersen uw techniek (1)
670 Moslims blijven een probleem (4)
669 Stank voor bank (1)
668 Anti-MDI-tisme
667 Europese spaarzwervers
666 Bestialiteit voor altijd
665 Beveel het Verzet aan
664 Hoger samenwerkende onkunde
663 Demonstratie van haat (5)

664 # Hoger samenwerkende onkunde #
Gepost door Misdefinitie op 12-03-2013 om 23:42.
Minister Bussemaker van onderkruiper, multikul en witwasfraude (PvdA) kreeg al snel door dat zij als rector van de HvA weliswaar een dikke boterham kon overhouden, maar dat er na decennia onderwijsverkrachting door de PvdA weinig eer te behalen valt aan de ellendige staat van ontbinding waarin het hoger onderwijs zich bevindt. Mislukte concepten als samenwerkend leren, subjectief beoordelen en competentiegericht onderwijs, moesten hordes allochtonen aan een diploma helpen die het niveau op grond van objectieve kennis nooit aan zouden kunnen. Thans hebben we al duizenden voorbeelden gezien van links beleid dat geleid heeft tot extreme diploma-inflatie. De socialisten waren eventjes vergeten dat nepvaardigheden op een stukje papier drukken hooguit de schijn werkt dat allochtonen het goed doen, maar mensen niet slimmer maakt. Vol goede moed stromen zij echter door, want ze hebben immers hun papiertje. Hoger onderwijs kan beter hoger samenwerkende onkunde heten nu de PvdA het onderwijs voor de zoveelste keer harder heeft verkracht dan een tongzoenende wethouder.

Falen en nog eens falen.

Toegang tot hoger onderwijs is het belangrijkste vereiste om de gewenste kenniseconomie te kunnen handhaven. Aan alleen een handjevol rukkende profs die het moeten hebben van de fraude en de plagiaat, hebben we geen mallemoer. Desondanks is kunnen studeren nooit vanzelfsprekend geweest. Tot begin 1900 waren de latent homoseksuele hooggeletterden van de universiteiten van mening dat vrouwen voor de poepluiers, strijken, koken en het neuken waren en zich niet mochten wagen aan het avontuur van het studeren. Financieel gezien bleef studeren ook een kwestie van horen bij de elite die zo bekakt spreekt alsof ze continu een lul achterin hun keel voelen porren. Vandaar dat er tijdens de verlichting gezocht werd naar alternatieve methoden om het hoger onderwijs vorm te geven en wonder boven wonder enigszins tot een oplossing kwamen door discriminatie van vrouwen uit te bannen en de toegang objectief te maken. Via een stelsel van objectieve kennis en vaardigheden een diploma geven waarmee men toegang kreeg, bleek een schot in de roos te zijn.

Naoorlogse systemen gaan er vanuit dat iemand die voorafgaand aan zijn studie zijn school op het juiste niveau afmaakt, automatisch toegang krijgt tot het hoger onderwijs. Onze overheid zorgde er destijds zelfs voor dat alle kosten van de opleidingen bij elkaar werden opgeteld zodat iedereen, ongeacht welke studie er gevolgd wordt, het gemiddelde betaalt. Verder ontstonden er nieuwe subsidieregelingen waardoor meerdere mensen financieel de mogelijkheid kregen om te kunnen studeren. Grotendeels gebaseerd op een akelig socialistisch systeem, maar omdat het binnen de perken bleef en het geld werd aangewend voor het onderwijs, ging het vrij aardig. Totdat de PvdA begin jaren '90 extreme plannen met het onderwijs ging doorvoeren om de multikul extra kansen te geven. Allochtonen bleken achterstanden op te lopen omdat zij niet wilden immigreren en Nederlands spreken niet tot hun wensenpakket ging behoren. Objectieve kennis werd onder druk van de multikul vervangen door een systeem van ouwehoeren waarmee iedereen zijn diploma kon halen.

Bussemaker schijnt eindelijk wakker geschrokken te zijn van het nieuws dat het objectieve systeem volledig om zeep is geholpen en het hoger onderwijs nu met problemen kampt. Aangezien het systeem zo werd ingericht dat iedereen met een havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma toegang kon krijgen tot het hoger onderwijs, kwamen er opeens hele hordes allochtone leerlingen aan de poorten van de universiteiten rammelen die het niveau niet hadden, maar wel aanspraak op toegang konden maken vanwege hun diploma. Steeds meer leerlingen gingen voorts een diploma halen waardoor het objectieve criterium van het diploma aan inflatie blootstond en het hoger onderwijs iets anders moest gaan bedenken om de stroom in te dammen. Wie een beetje nadenkt, zou meteen tot de conclusie moeten komen dat het dwaze onderwijssysteem met dat samenwerkend leren moet worden afgeschaft zodat een diploma weer iets waard kan worden. Binnen het hoger onderwijs werd er echter massaal voor gekozen om het onderwijsniveau te verlagen zodat steeds meer mensen er terecht kunnen.

Thans zitten we derhalve met de situatie dat leerlingen te makkelijk aan hun diploma binnen het voortgezet onderwijs komen, toegang krijgen tot het hoger onderwijs en daarna meekrijgen dat ze (eenmaal binnen) toch wel weer tot een diploma gebracht worden. Werkgevers klagen steen en been, want al die klote hbo'ers weten geen sodemieter en wie op de universiteit heeft gezeten ziet zijn diploma ook zienderogen minder waard worden. Alles terugdraaien en het onderwijs weer laten draaien om kennis en vaardigheden? Wel nee, als links eenmaal iets kapot maakt, draaien ze het nooit meer terug. Stelt u zich eens voor dat goed Nederlands spreken en begrijpend lezen weer deel uit gaan maken van het curriculum, dan zal bijna heel "hoogopgeleid" Nederland falen en als statistieken uitwijzen dat het voornamelijk allochtonen treft, dan ontstaat er een multiculturele ramp als iedereen gaat denken dat zij te dom zijn. Bussemaker tracht de makkelijke toegang te dwarsbomen door subjectieve selecties te introduceren.

Typisch een geval van linkse drogredenaties. Wanneer allochtonen het niveau niet aankunnen, wordt het niveau omlaag gehaald. Komen er vervolgens te veel blanke domoren de universiteit binnen, dan hanteren ze subjectieve criteria om te voorkomen dat de allochtonen alsnog uitvallen. De reden waarom ze niet teruggaan naar een objectief criterium, is het simpele feit dat subjectieve oordelen door linkse dwazen gedaan kunnen worden die dat desnoods op basis van huidskleur kunnen doen. Een voorbeeld is de discussie die de afgelopen jaren woedt omtrent selectie aan de poort. Universiteiten en hogescholen misbruiken dat principe door zogenaamd te doen alsof ze met een paar domme gesprekken en een aanbevelingsbrief studiesucces kunnen bepalen, maar dat is te achterlijk voor woorden omdat ondanks alle selectiemethoden er nog altijd een flinke hoeveelheid studenten afvallen. Die methoden werken dus niet. Selectie aan de poort is altijd willekeur. Een of andere debiel gaat met zijn natte vinger even beoordelen of u zwart genoeg gemotiveerd bent.

Terwijl het zo makkelijk kan zijn. Breng het niveau op de havo en het vwo weer terug zodat iedereen die daar zijn diploma haalt, daardoor per definitie startbekwaam is. Garanties op succes zijn bullshit. Wij zijn van kind af aan al opgegeven door diverse deskundigen, maar ondertussen zijn we allemaal meerdere keren afgestudeerd op hbo en universiteit. Bussemaker heeft nog meer vage plannetjes in haar koker. Zo wil zij het bindend studieadvies (bsa), dat in feite helemaal geen advies is maar gewoon een brief dat u op moet rotten van de opleiding, dermate uitbreiden dat onderwijsinstellingen ouderejaars studenten kan verwijderen van de opleiding. Waarom? Omdat zij bijvoorbeeld naar de zin van de minister te lang studeren en per jaar te weinig punten halen. Al vaker hebben we in discussies over de inmiddels vergane boete voor langstudeerders opgemerkt dat de ministers geen kennis van zaken hebben. Deeltijdopleidingen zijn godverdomme in het leven geroepen om langzamer te studeren zodat er ook nog gewerkt kan worden naast de studie.

Het verbaast ons iedere keer weer dat ministers en andere "deskundigen" niet weten dat er sinds jaar en dag studenten zijn die als extraneus af en toe een tentamen afleggen en dat 10 jaar lang doen naast hun werk totdat ze hun diploma hebben. Ook snappen die zelfvoldane idioten niet dat veel mensen aan deskundigheidsbevordering doen door naast hun werk in deeltijd een studie te doen die, vanwege het deeltijdkarakter, 8 jaar duurt in plaats van 4 jaar in voltijd. Allemaal heel logisch. Voorts snappen ze niet dat langer studeren de overheid niks extra's kost. Iemand die immers zijn vakken over 2 jaar zoveel tijd smeert, maakt net zo veel uren gebruik van de faciliteiten als iemand die zijn uren in een kortere periode besteedt. Verder is studievertraging veelal te wijten aan de universiteiten zelf. Zo zijn wij er regelmatig mee geconfronteerd dat bepaalde vakken in een studiejaar niet worden gegeven. Tegenwoordig moet alles razendsnel. Snel stampen, snel zesjes halen en snel de middelmatigheid in om zware belastingen te betalen.

Opiniemakers en studienerds zoals Rens Raemakers, beklagen zich al langer over de zogenaamde minimalisten in het onderwijs; studenten die met luiheid zesjes halen en daar zo weinig mogelijk voor willen doen. Wij denken daar heel anders over. Studenten die opgejaagd worden, financieel of geestelijk, zullen zo snel mogelijk vakken moeten halen en daardoor, ongeacht alle inspanningen, geen tijd en energie meer hebben om de hogere cijfers te halen. Zouden zij in deeltijd kunnen studeren in hun eigen tempo zonder gehinderd te worden door genadeloze bureaucraten die hen enkel in de weg lopen, dan is er meer mogelijk. Jammer dat de discussie daarna gaat over het idee dat hoge cijfers halen maar verplicht moet worden omdat er anders een zesjescultuur ontstaat en enkel nog nerds de hoge cijfers willen. Fuck you, voldoende is voldoende. Dat geldt op school, maar ook in de werkende maatschappij. Stelletje domme nerds, denken jullie werkelijk dat jullie negens op de universiteit ertoe bijdragen dat jullie je werk beter gaan doen?! Dacht het niet!

Nee beste mensen, het feit dat alles en iedereen er tegenwoordig de kantjes vanaf loopt, ligt niet aan het aloude systeem dat een voldoende goed genoeg is, maar aan het feit dat onder het subjectieve systeem een hoog cijfer geen ruk meer voorstelt en mensen in deze gehaaste maatschappij enkel denken aan het resultaat. Deels terecht, want als u later op uw werk zit en uw werk niet goed doet, dan krijgt u toch ook uw salaris ongeacht of uw werk misschien een 4 waard is. Snel moeten studeren uit vrees van de opleiding gestuurd te worden, zorgt ervoor dat mensen in de knel raken. Geen tijd meer voor werk, bestuursfuncties, vrijwilligerswerk of vrienden. Leren, leren, leren en snel het zesjes scoren en verder gaan. Moeilijke vakken kiezen? Wel nee, dat kan u lelijk gaan opbreken. Zo kan wiskunde B een mooi begin zijn voor een studie op de universiteit, maar door verkeerd beleid durft niemand dat meer aan. Tegenwoordig mag er nog maar 1 vijf gehaald worden voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Een hele verkeerde beslissing.

Meestal zien we het verschijnsel dat verkeerd beleid eerst niet herkend wordt en daarna opeens keihard toeslaat. Door het beleid steeds te wijzigen zoals de PvdA al decennia lang doet, hebben verschillende generaties met verschillende regels te maken. Vroeger was het zo dat leerlingen hun eigen vakkenpakket mochten samenstellen en dat dan veelal deden met een eventuele vervolgstudie in het achterhoofd. Men mocht voor 2 vakken een 5 hebben of 1 keer een 4, mits er 2 keer een 7 of een 8 bij andere vakken werden gehaald ter compensatie. Iemand die wist dat hij een 5 voor Engels staat, kon dus nog een risico nemen met wiskunde B. Tegenwoordig mogen die 2 vijven niet meer in de kernvakken worden gehaald, dus kiezen leerlingen maar het "makkelijkere" wiskunde A. Wiskunde A en B kiezen zodat de ene de andere kan compenseren, is eveneens niet meer mogelijk. Gevolg: leerlingen kiezen voor het makkelijke. Toegegeven, om dit allemaal te weten te komen en te begrijpen, is kennis nodig, maar dat mogen we verwachten van hoogopgeleide politici.

Kennis is vervangen door subjectieve pierpraat, samenwerken met mongolen en vage competenties en leerlingen kiezen door het systeem de makkelijke weg en moeten de boel afraffelen om niet financieel geruÔneerd te worden. Hoewel, zoals het de PvdA'er betaamt, kan het altijd nog een trapje erger. Om de multikul en Europa te kunnen blijven spekken, hebben ze bij de PvdA bedacht dat alle subsidies en financieringen waar we met z'n allen zoveel voor betaald hebben, bij studenten weggehaald kunnen worden. Studenten moeten maar gaan lenen. Veel lenen en schulden maken zoals echte socialisten, want ehh, tijdens de studie werken zodat ze zelf hun geld kunnen verdienen zonder schulden is niet de bedoeling. Daarom regelen ze het zo dat werken zorgt voor peperdure studievertraging en dat heeft straks onevenredige consequenties. Gelukkig weet de overheid met geld om te gaan en is er straks een sociaal leenstelsel. Wist u dat een studieschuld na 4 jaar zomaar kan oplopen tot een halve ton en de kans 20 % is dat u geen baan vindt (op uw niveau) en ermee blijft zitten?

Ouders en studenten uiten inmiddels ernstige zorgen over het leenstelsel dat niet sociaal, maar wel asociaal socialistisch is. Vrijwel iedereen is bang grote schulden te maken en de meesten denken dat extra werken naast de studie noodzakelijk is. Aangezien dat straks onder de nieuwe regels ook niet meer kan, zou dat betekenen dat studenten tot hun 40ste bij hun mamma op zolder moeten blijven wonen. Misschien wel langer, want een hypotheek krijgen met schulden zit er niet in. GroenLinks en D66 willen hun linkse ziel best aan de duivel verkopen, mits ze zelf ook een leuk cadeautje krijgen. Leuk om te horen voor al die studenten die dachten met D66 een ware vechter voor het onderwijs te hebben. Jasper van Dijk (SP) roept op tot verzet, maar is niet bereid om dat verzet samen met de PVV vorm te geven om meer kracht te zetten. Het blijft zoals gewoonlijk bij een manifest terwijl het echt van tafel moet. Weg met zulke achterlijke plannen. Laat regels zoals ze zijn. We moeten breken met de trend dat de PvdA elke keer weer het onderwijs verkracht.

Goed, we willen anno 2013 beginnen met studeren en maken daarvoor ons gezicht zwart met schoensmeer om door de selectie te komen, laten die ouwe een tweede hypotheek op zijn huis nemen om onze schulden te financieren en leggen ons oor te luister bij ouderejaars studenten om erachter te komen hoe we snel zesjes kunnen halen. Ernaast werken lukt niet meer, maar we jatten gewoon het bestek van de cateraars in de onderwijsinstellingen. De PvdA heeft immers aangekondigd bereid te zijn het geld elders weg te halen en als de overheid het goede voorbeeld geeft, kunt u niet achterblijven. Uiteraard gaat het bij de inschrijving en administratie nog eens goed mis. Hogescholen zijn namelijk nogal slordig met uw privacy en zetten uw naam, studiepunten, cijfers, foto's en informatie over persoonlijk gesprekken, gewoon online. U herinnert zich vast nog het lekken van duienden gegevens van de HvA die wij publiceerden. Hemel en aarde verzetten om door de subjectiviteit te komen, makkelijke vakken kiezen en uw gegevens op straat kenmerkt het onderwijs in 2013.

Eindelijk kunt u na alle poespas gaan studeren, maar dan doemt er alweer een volgend obstakel op: de erbarmelijke kwaliteit van het onderwijs. Het meest waarschijnlijke is dat u een van de grote studies doet die iedereen kiest die niet echt weet wat hij wil studeren. Voor bŤtastudies is deze generatie te dom, dus kiezen ze iets als Psychologie alwaar ze geconfronteerd worden met mislukte sociaalwetenschappers die onderzoeken bij elkaar liegen en zelf de conclusies verzinnen. Insiders weten dat de psychologie hier een lachertje is en dat de wetenschap massaal uitwijkt naar Amerika. Of u studeert rechten en leert alles over de rechtvaardigheid van het overschrijven van andermans werk en uw eigen naam erboven zetten. Moet kunnen, vindt hoogleraar Peter Rijpkema en zijn "onafhankelijke" kornuiten bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid vinden eveneens dat het moet kunnen als het hun bloedeigen collega betreft. Ter vergelijking: pleeg als student plagiaat bij een scriptie en u kunt uw volledige opleiding en diploma wel vergeten tenzij u gekleurd bent.

Het niveau en kennis van deskundigen die over uw onderwijs en toekomst beslissen, is werkelijk om te huilen. Linkse jongen Mark Rutte dacht dat hij net als de PvdA moslims kon motiveren om op hem te stemmen door hen te plezieren met een heuse imamopleiding. Hogeschool Inholland, die naast de HvA publiekelijk bekend staat als de slechte hogeschool van Nederland, moest deze opleiding aanbieden. Dhimmy Terpstra wist allang dat dit geintje het duurste traject ooit zal worden, maar zette het als lid van het linkse CDA gewoon door. Die Terpstra kent u wellicht nog wel van zijn blanke racisme. Lang geleden, dat mag u zelf eventueel nalezen. Discriminatie is sowieso de troef in onderwijsland zoals bleek bij de UvA. Vrouwen worden daar kennelijk een beetje achtergesteld. Later dit jaar zullen we over de UvA een ander schokkend discriminatieverhaal publiceren waarbij wij betrokken waren. Onderwijs is een ranzige beerput van discriminatie geworden terwijl links heeft gedaan alsof het in eerste instantie ging om kansen voor allochtonen.

Technische universiteiten trekken inmiddels aan de bel omdat ze geldgebrek vrezen. Net goedkope hoeren die, net als u betaald heeft, voordat ze beginnen met zuigen nog eventjes wat extra poen willen lospeuteren. Het kabinet zou niet duidelijk aangeven dat er weer een grote pot met geld klaarstaat. Wellicht kunnen ze terecht bij de UvA en andere universiteiten die geld verspillen aan het toekennen van een socialistische eredoctoraat aan Ratan Tata. Deze multimiljardair steelt namelijk grond van de rijke tata's die eigenlijk straatarm zijn en rooft zo hele agrarische gebieden waardoor landen uitgeknepen worden. Precies in het straatje van een linkse universiteit. Doet de politiek nog wat aan de kwaliteit van het onderwijs? Wel nee, ze beseffen niet eens dat ze onze toekomstige artsen naaien met hun leenstelsel omdat zij vanwege hun coschappen in de moeilijkheden komen zonder stagevergoedingen. Informatica-onderwijs moet beter, dat wisten wij al in 2003. Tien jaar later blijkt dat justitie al sinds die tijd kinderporno publiceert.

Het lijkt nooit meer goed te komen met het onderwijs, het amateurisme spat er letterlijk vanaf. Zeker 1200 HvA-studenten kwamen tevergeefs opdraven voor hun tentamen omdat medewerkers van de HvA te incompetent waren om voldoende opgaven te regelen. Al vaker hebben wij gepleit voor de grote schoonmaak binnen onderwijsinstellingen waarbij alles en iedereen die de laatste jaren heeft gefaald, desnoods in de gevangenis moet worden gegooid wegens fraude, oplichting en valsheid in geschrifte dan wel uit eigen zak schadevergoedingen moet gaan betalen aan al die honderdduizenden studenten die nu met een diploma zitten dat aan hyperinflatie onderhevig is. Hoogleraar Jan Derksen heeft een eigen oplossing. Neem gewoon een keer een goed hoorcollege op en plaats dat op internet. Naderhand is er geen goede docent meer nodig. Binnen de politiek zijn ze weer erg creatief in het bedenken van hun gare rotzooi. Schoolbestuurders moeten een eed gaan afleggen, want dan zullen ze voortaan goed functioneren volgens de socialisten.

Alsof een loze belofte die slechts een formaliteit is, helpt. Kijk maar naar agenten, officieren van justitie en rechters. Vaak door en door incompetent, partijdig en leugenachtig. Men zegt niet voor niks dat een ambtseed plus een leugen, onterecht gezien wordt als feit. Een prachtige oplossing om uit deze ellende te komen, zou een systeem zijn van centrale toetsing. Hogescholen die slecht zijn, vallen zo vanzelf door de mand en krijgen minder studenten. Zij kunnen dan immers niet meer, zoals nu het geval is, gratis studiepunten uitdelen en daar zelf financieel beter van worden. Natuurlijk is de PvdA weer tegen. Hogescholen moeten richtlijnen volgen. Linkse richtlijnen. Zoals positieve discriminatie waarmee allochtonen worden voorgetrokken. Dat kan niet als het onderwijs, toetsing en beoordeling uit elkaar worden gehaald en voortaan objectief moet plaatsvinden. Ja, dat heeft die Bussemaker goed gezien. Bussemaker heeft er politiek belang bij dat het onderwijs rommelig, vaag, amateuristisch en subjectief is en wil de regels loslaten.

Overweging.

Linkse politiek is altijd als een hoop stront die ze proberen op te leuken door er slagroom op te spuiten en het vervolgens te presenteren als een lekkere moorkop. Eerst moet u gedwongen een hap nemen en als u het daarna waagt om kritiek te hebben over de smaak, dan wordt de poep volledig over uw gezicht uitgesmeerd en wordt u totaal niet meer serieus genomen. Gewoon die hele ranzige en gore socialistische meuk door het toilet spoelen en er weer fris tegenaan gaan door de oude vertrouwde situatie te herstellen, is uit den boze. Socialisten hebben gekakt, dus is het lekker, prettig en fijn en moeten we op die troep voortbouwen. Nog wat krenten in de pap hier, nog wat idiote rechtvaardigingen daar en ze blijven verbaasd toekijken door zich af te vragen hoe het toch kan dat die smerige bruine brij niet verandert in iets wat de goede richting op gaat. Deze metafoor is typisch voor de PvdA'ers. Een hoop stront wordt nooit een moorkop, een allochtoon met een vals diploma geen nette Nederlander en het linkse onderwijs nooit een succes.

Al jaren wordt het onderwijs verneukt door die klote PvdA terwijl het echt overduidelijk is waar de pijn zit. Het voortgezet onderwijs moet weer het selectiemiddel worden om later toegang te krijgen tot vervolgonderwijs. De LTS-zwakstroom naar de sociale werkplaats, middelbaar onderwijs naar het mbo, havo naar het hbo en vwo naar de universiteit. Dat onderwijs moet zo in elkaar zitten dat een diploma werkelijk staat voor objectieve kennis en niet, zolang nu het geval is, gebaseerd wordt op gelul omdat men die schattige allochtonen die het niveau niet aankunnen ook eens aan een diploma wil helpen. Ze leren godverdomme maar Nederlands en doen maar hun best om de objectieve toetsen te kunnen halen. Dan hoeven we ook geen discussies meer te voeren over selectie aan de poort. Een diploma, mits niet onderhevig aan inflatie door dat linkse gedoe, is de objectieve sleutel. Geen gelul verder. Al die onzin over samenwerkend leren, maatschappelijke stages, makkelijke Cito-toetsen en uitgeklede wiskunde, moeten meteen verdwijnen.

Financieel moet de overheid eens normaal gaan doen. Omliggende landen kunnen studies aanbieden voor 500 euro per studiejaar in plaats van de 1800 euro die wij betalen of, als u pech heeft, de 12.000 euro aan instellingscollegegeld. Dat komt omdat zij de werkelijke kosten vragen terwijl wij een algemeen collegegeld hebben om te verbergen dat die socialisten andere dingen met het geld doen dan de kwaliteit van het onderwijs. Imamopleidingen en gebedsruimtes in hogescholen bijvoorbeeld. Echt van de zotte. Schaf die onzin af, stel die teringbestuurders nu eens aansprakelijk voor wanbeleid, bespaar geld, stop met verspillen en verlaag het collegegeld. Zorg dat studenten helemaal niet hoeven te lenen. Studiefinanciering is verdomme geen gratis geld. Het is alvast ter compensatie voor het duizendvoud aan geld dat studenten aan belasting gaan betalen. Ze hebben er gewoon recht op en zo niet: belastingverlaging en snel. Wij zijn geen socialisten, maar realisten. "Gratis" geld kan weg, maar we willen geen leenstelsel. Maak een wet waarmee we ons eigen geld kunnen behouden.

Omvangrijke besparingen zullen ertoe moeten leiden dat er weer geld vrijkomt om de kwaliteit van het onderwijs zeker te stellen. Laat de overheid maar bloeden voor hun discriminerende beleid. Hoezo hebben alleen linkse blanke mannen en allochtonen recht op een functie bij de universiteiten? Rot even gauw op. Binnen dat vieze elitaire wereldje moet eens flink de knuppel in het hoenderhok gegooid worden. Kansen voor vrouwen, blanke rechtse mannen en Nederlandse promovendi geselecteerd op hun diploma's en werkervaring in plaats van de mate waarin de zwellichamen van de professor volstromen. Zorg voor strenge regels zodat docenten studenten niet kunnen naaien. Maak die examencommissies die maar wat aanrommelen nu eindelijk eens onafhankelijk en creŽer waarborgen waarmee studenten gegarandeerd in alle vrijheid hun studie kunnen vormgeven. Het is hoger onderwijs, geen brugklas op de domme school. Kwaliteit realiseren is zo eenvoudig, maar gebeurt niet om de simpele reden dat de overheid naar willekeur diploma's wil uitdelen aan hun soort mensen.
Reacties: 0
Pagina's: 1

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.