Mis∑de∑fi∑ni∑tie (de ~ (m.), ~s)
1 Politiek correct geformuleerde definitie waarmee men door middel van leugen en bedrog de werkelijke aard van misstanden probeert te verhullen door deze te rechtvaardigen.
- Misdefinitie gaat over misstanden en gedrag van criminelen, radicalen en terroristen.
- Stop de #CancelCultuur! Stelletje moraalnarcisten, u bent geen beter mens als u mensen uitsluit vanwege hun politieke gezindheid.
- De vrijheid van meningsuiting is absoluut! Wat wij mogen schrijven, bepaalt niet de juut!
- Stiekem sollicitanten googelen en ze dan cancelen? Uw naam wordt geregistreerd en doorgegeven!
Gebruikersnaam: Wachtwoord:
# Home # Boek HvA (Uitverkocht) # Registratie # Contact #
Misdefinitie artikelen
Pagina: 10 / 44: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

682 Examenfraude door discriminatie (2)
681 Schijt aan digitale identiteit
680 Multicriminele kotslimtelligentie (1)
679 Mediageilheid voor de kinderen
678 Moslimenclave wil ons als slaven (2)
677 Zo moet techniek!
676 Deporteren en laten creperen
675 Vrij om te doen wat zij willen (1)
674 Spacecake- en paddosocialisme
673 Internetterrorisme voor angsthazen
672 Advocaatje leef je nog? (2)
671 Derden beheersen uw techniek (1)
670 Moslims blijven een probleem (4)
669 Stank voor bank (1)
668 Anti-MDI-tisme
667 Europese spaarzwervers
666 Bestialiteit voor altijd
665 Beveel het Verzet aan
664 Hoger samenwerkende onkunde
663 Demonstratie van haat (5)

663 # Demonstratie van haat #
Gepost door Misdefinitie op 07-03-2013 om 23:45.
Demonstreren is een fundamenteel recht dat al eeuwenlang gebruikt wordt om met een grote groep mensen te protesteren tegen misstanden en ander onrecht. Kenmerkend aan de onderwerpen van demonstraties is veelal dat het gaat om zaken die het algemene belang raken van heel veel mensen en waarbij protest niet serieus genomen zal worden als slechts een individu daartegen ageert. Voorbeelden zijn onderdrukking van een volk door een dictator, beslissingen van de regering die het land onherstelbaar veranderen en economische rampen waarbij de staatsschuld steeds verder oploopt door miljardenverspillingen, mensen massaal werkloos worden, de huizenmarkt instort en bezuinigingen de maatschappij kapotmaken. Corrupte regeringen proberen demonstraties die tegen hun beleid protesteren daarom de kop in te drukken voordat het volk door krijgt dat ze besodemieterd worden en met z'n allen de regering wegjagen. Regering en rechters zijn vooral bang voor protest tegen de multikul en hanteren het standpunt "Nederland is niet voor Nederlanders vieze blanke kaas, allochtone ratten zijn hier de baas".

Rechtspraak is selectief.

Constant Kusters organiseerde met zijn Nederlandse VolksUnie (NVU) op 28 mei 2011 een demonstratie in Enschede met als slagzin "Weet u wat wij van de NVU willen? Wij willen zwarten killen!" "Tegen de multiculturele terreur en voor een totale immigratiestop". Ter plekke grijpt hij de megafoon en weet hij dat hij in elk geval "Joden aan het gas!" mag roepen. Harry van Bommel, een prominent Kamerlid van de SP, mag dat immers ook faciliteren zonder vervolgd te worden. Zoals u wellicht wel weet, zijn de organisaties die door het linkse gespuis ten onrechte als extreem rechts worden betiteld, juist erg netjes en blijven de slagzinnen echter beperkt tot "Vol is Vol", "Blank is beter", "Nederland voor Nederlanders" en "Terug naar Ankara". Mensen mogen vinden dat zulke uitingen niet getuigen van smaak, maar gezien het feit dat er op het internet 1000 keer ergere dingen staan, boeit het niks. Overal in deze maatschappij worden de afschuwelijkste dingen gezegd, maar als het om een rechtse demonstratie gaat, wordt er gelijk aangifte gedaan.

Rechters kunnen niet louter op respect en acceptatie van hun uitspraken rekenen als zij enkel een machtswoord uitoefenen. Zoals bekend heeft het volk de overheid een mandaat gegeven om een deel van hun vrijheid te gebruiken voor het algemene belang van de maatschappij en daarom moeten rechters, willen zij aanspraak kunnen maken op de juistheid van hun uitspraken, ervoor zorgen dat zij het recht objectief, neutraal, onpartijdig en met het gezonde verstand toepassen. Juristen houden ervan om de morele en maatschappelijke kwesties buiten beschouwing te laten omdat ze nu eenmaal niet hoger geschoold zijn dan het willekeurig met heel veel vaagheid toepassen van wetteksten die voor elk normaal mens vol gebreken zitten en een partijdige Hoge Raad waar het krioelt van de PvdA'ers. Om te voorkomen dat burgers gehakt maken van rechters, worden uitspraken met veel ingewikkelde bekakte taal opgetuigd. Vandaar dat analyses van organisaties die geen macht hebben, maar het moeten hebben van overtuigende argumenten, heel waardevol kunnen zijn.

Aanschouwen we de uitspraak in de zaak van Kusters, dan gaan de haren echt recht overeind staan. De rechtbank in Almelo geeft in zijn vonnis precies weer waar het met de rechtspraak heden ten dage mis gaat als het om het beoordelen van uitingen gaat. Alles begint natuurlijk met de willekeurige manier waarop mensen voor de rechter worden gedaagd. Politieambtenaren nemen van oudsher alleen maar aangiften op van landverraders die als rancuneuze aanbrengers blanke nationalisten voor het schavot willen brengen. Bekend is dat aangiften van een blanke tegen een moslim, niet eens worden opgenomen. De volgende hobbel is de officier van justitie die, samen met de rechters, deels dezelfde linkse opleiding heeft gevolgd waar links de lakens uitdeelt en waar links ook enkel linkse afgestudeerde rechtenstudenten aanneemt. Dan begrijpt u natuurlijk al dat de rechtse gedachtemisdaad veel vaker vervolgd wordt. Voorts komen de gedachtemisdadigers voor een soort van shariarechtbank te staan waar de bewezenverklaring heel geniepig wordt ingekleurd.

Haat tegen nationalisten.

Tot zover de achtergronden die we al zo vaak uit de doeken hebben gedaan dat we ze in het kader van dit artikel niet allemaal nog eens gaan uitwerken. De tenlastelegging die op de dagvaarding staat die aan de verdachte is betekend, beperkt de rechtszaak tot de uitingen die ten laste zijn gelegd. Om tot een veroordeling te komen, moeten alle bestandsdelen van de delictomschrijving van het strafbare feit, hier groepsbelediging en discriminatie, vervuld zijn. Mooi, denkt u dan, dan zullen rechters wel gewoon de wet toepassen, daarbij consequent zijn en alle grondrechten in acht nemen. De reden waarom we hier eventjes zo rechtstheoretisch op door gaan, is dat we hopen dat u met de uitspraak in de hand, gaat herkennen waar het mis gaat. Aan het begin van het vonnis treffen we meteen een typisch voorbeeld aan. Zeer belangrijk voor de strafbaarheid is of de uitingen in het openbaar zijn gedaan door verdachte. Groepsbelediging en discriminatie worden gezien als misdrijven tegen de openbare orde en daardoor relatief zwaar bestraft.

Openbaar is openbaar, denken veel mensen en zo redeneert de rechtbank ook. Rechters redeneren dat omdat de uitingen allemaal zijn gedaan tijdens een demonstratie, ze per definitie openbaar zijn. In zaken die gaan over uitingen op internet, wordt dezelfde redenering aangehouden. Het staat op het internet, dus op een publiek gericht en dus openbaar. Het maakt daarbij niks uit of er geen hond is komen opdagen. De rechtbank vindt het voldoende als een uiting kan zijn gehoord. Ja ja, en in een verkrachtingszaak is iemand zeker al op basis van een gerucht schuldig omdat het kan hebben plaatsgevonden, maar de bewijslast volledig ontbreekt. Het zijn van die idiote redeneringen die ons doen gruwen. Want voor de gewone burger lijkt alles in orde. Openbaar is openbaar toch? Fout. Als elke internetpagina en elke demonstratie per definitie openbaar is, dan is het bestandsdeel onnodig. Wetgevers gaan geen bestandsdeel opnemen die altijd vervuld zijn. Er zijn verschillende vormen van openbaarheid.

Blijkens de Memorie van Toelichting bij artikel 137c Sr (groepsbelediging) beoogt dat wetsartikel kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen tegen kwetsing vanwege kenmerken waartegen geen verdediging mogelijk is. Iemand die wordt beledigd vanwege zijn huidskleur, kan deze huidskleur niet zomaar veranderen. Gedrag kan wel veranderd worden, vandaar dat de Hoge Raad in het arrest "Belediging religie" / "Stop het gezwel dat islam heet" bepaalde dat alle kritiek op gedrag nooit strafbaar kan zijn. Die opvatting heeft consequenties voor wat we als openbaar kunnen beschouwen. Het moet gaan om een openbaarheid waarin mensen te kwetsen zijn en zich daartegen niet kunnen verdedigen. Alles wat u in uw woning zegt of doet, kan daarom sowieso nooit strafbaar zijn, maar ook een demonstratie of internetpagina hoeft dat niet per se te zijn. Weet iemand wat er gebeurt, dan kan hij zich verdedigen. Iemand die willens en wetens naar een plek toegaat waarvan hij weet dat er over bepaalde onderwerpen gesproken wordt, bevindt zich niet op een volledig openbare plaats.

Zelfs rechters hebben moeite met begrijpend lezen en dat onderscheid dat de wetgever heeft willen maken. Openbaar is als u op een willekeurige dag op straat loopt en opeens wordt geconfronteerd met een stel geitenneukers die roepen dat alle blanken ongelovige varkens zijn die moeten worden afgeslacht. U kon immers niet weten dat het zou gaan gebeuren en een verdediging, door bijvoorbeeld een straatje om te lopen, was daardoor evenmin mogelijk. Niet openbaar is ons inziens de geheel legaal aangevraagde demonstratie waar de NVU een vergunning voor heeft gekregen. Iedereen wist van te voren dat in die specifieke straten, de NVU zou spreken. Iedereen kon kennis nemen van het anti-immigratieonderwerp. Mensen met een kleine pik, hadden zodoende weg kunnen blijven. Boeken in een bibliotheek zijn in die zin ook niet openbaar. Teksten zijn alleen te vinden middels een zoektocht. Wie specifiek gaat zoeken en Mein Kampf gaat lezen, moet niet gaan janken. Al die schijnheilen die zich zogenaamd beledigd voelen, gaan zelf opzoek naar informatie die nooit zomaar wild in het openbare leven wordt aangetroffen.

De vraag naar wie de dader is, zal voor de gemiddelde burger geen probleem opleveren. Dat is gewoon degene "die het gedaan heeft". Kusters heeft dingen geroepen en een paar medeverdachten hebben andere dingen gezegd. De advocaat van Kusters betoogt dat Kusters een aantal uitingen niet zelf heeft gedaan en hij daarvoor ook niet veroordeeld kan worden. Vrij logisch verweer, want als Harry van Bommel "Intifada! Intifada!" roept en achter hem staan moslims die "Joden aan het gas" scanderen, dan worden die laatste woorden hem ook niet aangerekend. "Krijg maar de tering," denkt de rechtbank, "u bent extreem rechts en om het niet te laten opvallen dat we hier discrimineren, halen we de leer van medeplegen van stal." Vaste jurisprudentie geeft aan dat voor medeplegen een nauwe en bewuste samenwerking vereist is. Een bijdrage aan het delict is voldoende. Zich enkel er niet van distantiŽren is niet voldoende. Het leerstuk van medeplegen is in het leven geroepen om mededaders te straffen die een delict hadden kunnen voorkomen, maar wordt hier misbruikt.

Leerstukken geven veelal een vertekend beeld omdat ze te algemeen en te vaag zijn. Zeker als het delicten betreft waar de "mededader" het feit niet had kunnen beletten. Rechters maken er graag misbruik van omdat het voor de buitenstaander en juridisch geschoolde een perfecte redenatie lijkt. Stel dat u samen met een maat van plan bent om een kraakpand in de fik te steken. U maakt samen plannen, schaft samen het benodigde materiaal aan en bent op het moment van de daad samen aanwezig. Een van u steekt het vuur aan. Vanwege het leerstuk van medeplegen, wordt u beiden als dader gezien. Geen probleem. Beiden snappen dat brandstichting strafbaar is en dat de samenwerking nauw en bewust was. Ook de persoon die een meisje in een kamer lokt waarna een maat aan een verkrachting begint, zal als medepleger gezien kunnen worden waarbij het niet uitmaakt of hij er achteraf ook nog een keer zelf lekker inglijdt. Kenmerkend aan uitingsdelicten is dat samenwerking daar nooit dienstbaar aan is, het niet te voorkomen is en de strafbaarheid onduidelijk is.

Gaat een maat iets in de brand steken, een stoeptegel van een viaduct over een snelweg gooien of een jonge meid verkrachten, dan kunnen we dat proberen tegen te houden of daarvan weglopen zodat duidelijk is dat we ons ervan distantiŽren. Met woorden kan dat niet en als het al kan, is het uitermate onrealistisch. Zeker als het om een toespraak gaat voor publiek dat het onderwerp kende en daarvoor juist speciaal naar de demonstratie is gekomen. Houdt de rechtbank daar rekening mee? Nee. De rechtbank overweegt dat er al sprake is van medeplegen omdat Kusters de personen die de uitingen deden had uitgenodigd. Wat suggereert dat als u een wiskundige uitnodigt en die opeens gaat lopen uitroepen "Alle Marokkanen zijn berberapen!", u daarvoor verantwoordelijk bent. De rechtbank bevestigt dat vermoeden door erop te wijzen dat Kusters de leiding heeft en tijdens de toespraak niet ingreep. Natuurlijk meneer de wereldvreemde rechter, alsof er zoiets bestaat als de leiding hebben over andermans smoelwerk.

Kijk, als iemand nou van het podium op een vrouw springt, haar de kleren van het lijf rukt, begint te copuleren en Kusters stond daarbij goedkeurend te knikken, aan te moedigen en zelfs de belofte te doen dat hij straks ook wel een ritje wil maken, dan kunnen zulke verwijten hout snijden, maar hier is toch iets mis. Ten eerste kan niemand voorspellen wat er uit de mond van een ander gaat komen. Ten tweede kan distantiŽren en ingrijpen pas worden gevergd als iemand de strafbaarheid kan herkennen. Iedereen heeft immers vrijheid van meningsuiting en het zou te achterlijk voor woorden zijn als wij als burgers de plicht hebben iedereen op straat de mond te snoeren die iets zegt wat ons niks aan staat. Dat is onmogelijk. Dat een uiting al strafbaar is vanwege het enkele feit dat iemand is uitgenodigd en Kusters niet heeft ingegrepen, is daarom te idioot voor woorden. De uitingen waren namelijk niet overduidelijk strafbaar. Eisen dat iemand steeds afstand neemt van onwelgevallige meningen op straffe van gevangenisstraf hoort niet thuis in een democratische rechtsstaat.

Vervolgens maakt de rechtbank het nog bonter. Kusters zou volgens de rechters hebben ingestemd met de leus "Ali B en Mustapha, ga toch terug naar Ankara" omdat hij daarna verklaarde dat criminele allochtonen met een dubbele nationaliteit na hun straf terug moeten worden gestuurd. Zijn die achterlijke tyfusrechters in hun ivoren shariatoren nu helemaal van de pot gerukt?! Ten eerste gaf Kusters daarmee overduidelijk aan dat het om criminele allochtonen ging en dus niet om alle allochtonen. Ten tweede is dat een mening die iemand gewoon moet kunnen hebben. In een vrij land moet iemand zelfs kunnen zeggen dat al die zwarten hier op moeten rotten. Bent u het er niet mee eens? Jammer dan, ieder zijn mening. Ook met betrekking tot het door een andere verdachte meedragen van een vlag met daarop een Keltisch Kruis gaf de rechtbank een onnavolgbare verklaring om in deze zaak tot medeplegen te kunnen oordelen. Volgens de rechtbank bent u mededader als u een discussie voert over de vlag en / of zegt dat het niet verboden is.

Wacht even, dus als we iets zien of horen op straat en we spreken daarover met iemand, dan zijn we het bokje als later blijkt dat er sprake is van een strafbaar feit? Hebben die rechters hun kop soms laten onderschijten door een kameel? Dit is echt ontoelaatbaar. Stel dat u bij een demonstratie staat en iemand spreekt u daarover aan, dan bent u dus geheel aansprakelijk voor wat iedereen tijdens die demonstratie zegt. Dat druist lijnrecht in tegen alle internationale verdragen die onze grondrechten moeten verdedigen. Het tweede punt is dat Kusters gezegd zou hebben dat het toelaatbaar was. De rechtbank zegt: medeplegen en dus mededader. Wij zeggen: die opmerking bewijst dat Kusters op dat moment niet wist of kon weten dat het strafbaar was en zich daarom niet hoefde te distantiŽren. Met andere woorden: hij beriep zich op artikel 7 Grondwet en 10 EVRM en dat is in een vrij land gewoon toegestaan. Concreet betekent deze uitspraak dat u bij elke discussie over immigratie duidelijk moet roepen dat u tegen bent omdat u anders kunt worden veroordeeld voor de gedachtemisdaden van een ander.

Nu de rechtbank via deze bizarre omweg de daderschap bij alle sprekers heeft kunnen neerleggen, wordt er gekeken naar de strafbaarheid van de belediging op grond van artikel 137c Sr. Zoals hierboven al is opgemerkt, stelt dat artikel uitingen strafbaar die een groep mensen met een gemeenschappelijk kenmerk zoals ras, geslacht, seksuele geaardheid of politieke gezindheid beledigt vanwege dat kenmerk. In deze zaak is dat vrij simpel. Kusters heeft verklaard dat het om criminele allochtonen gaat. Criminaliteit is gedrag. Dus als er al beledigd wordt, gebeurt dat vanwege gedrag en gedrag wordt niet als strafbaar kenmerk genoemd. "Nee," zegt de rechtbank, "fuck de wet, we gaan het speciaal voor de rechtse gedachtemisdaad anders doen." De manier waarop is stuitend en kenmerkend voor het failliet van de rechtspraak. Men maakt gebruikt van 3 toetsen waarmee ze elke willekeurige uitslag kunnen krijgen. Toets 1 kijkt of uitingen op zichzelf beschouwd beledigend zijn, toets 2 of de context de strafbaarheid wegneemt en toets 3 of het toch strafbaar is.

Juristen zijn over het algemeen niet begaafd in het begrijpend lezen en logisch redeneren en burgers zijn doorgaans niet geschoold om hier de fout te ontdekken, maar we gaan het u toch vragen. Ziet u de fout? Wat is het verschil tussen de 3 genoemde toetsen, het criterium in de wet en de genoemde uitspraak van de Hoge Raad dat een uiting beledigend moet zijn voor een groep mensen vanwege ras enz? Tunnelvisie en het volledig buiten beschouwing laten van het feit dat er getoetst dient te worden of er sprake is van een groep die een gemeenschappelijk kenmerk zoals ras deelt en vanwege dat kenmerk beledigd wordt. Een concreet voorbeeld laat het probleem zien. Stel dat iemand roept dat een paar criminele Marokkanen die net een vrouw hebben verkracht, een stelletje berberapen zijn. Toets 1 zegt: berberaap is sowieso een fout woord. Toets 2 zegt: geen maatschappelijk debat. Belediging. Fout. Kritiek op criminaliteit is kritiek op gedrag, dus kan er geen sprake zijn van groepsbelediging.

De 3 toetsen zorgen voor willekeur. Toets 1 kijkt teveel naar losse woorden. Aangezien de wetgever geen lijst met woorden heeft gemaakt van woorden die strafbaar zijn, kunnen alle wat krachtigere woorden daaronder vallen en kunt u voor elke tekst of uiting voor de rechter worden gedaagd. Toets 2 wordt door rechters vaak misbruikt. Ze zeggen dan gewoon dat u geen maatschappelijk debat voert en dan zijn ze klaar. Toets 3 wordt eveneens vaak misbruikt. Stel dat u overduidelijk wel een maatschappelijk debat voert omdat u journalist bent, een weblog heeft of een debat aanzwengelt met een demonstratie, dan zeggen rechters gewoon dat het onnodig grievend is. Ondertussen heeft godverdomme echt niemand door dat dit niet de toets is die de wetgever in de wet heeft vastgelegd en dat we hier verneukt worden door rechters die maar wat aanklooien. Het legaliteitsbeginsel wordt hier met de voeten getreden. Feiten kunnen niet strafbaar zijn als het niet duidelijk en onmiskenbaar in de wet is vastgelegd.

Met een foutief toetssysteem dat afwijkt van de wet, kan het niet anders dan mislopen. Lees met ons mee in de uitspraak en merk de achterlijkheid op van de rechters. Onder toets 1 redeneert de rechtbank dat de uiting "Nederland voor Nederlanders, eigen volk eerst" niet-Nederlanders achterstelt. Nogal belachelijk, want de groep niet-Nederlanders kan geen groep zijn in de zin van de strafwet omdat die wereldwijde groep geen gemeenschappelijk kenmerk heeft waarop ze beledigd kunnen worden. Met andere woorden: de niet-Nederlanders hebben niet allemaal hetzelfde ras. Een uiting die ziet op niet-Nederlanders kan om die reden al niet strafbaar zijn. Daarbij wordt het juist in deze tijd gangbaar gezien dat onder de term "Nederlander" zoveel mogelijk mensen vallen. Dat blijkt uit het feit dat buitenlanders massaal de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen en bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders heten. Met "Nederlanders" kan net zo goed "allen die zich volgens de wet Nederlander mogen noemen" bedoeld worden. De rechtbank verzuimde dat te onderzoeken.

Blijkbaar had de rechtbank ook wel door dat hun standpunt erg dubieus was, daarom hebben ze nogal veel moeite gedaan om te betogen dat er mensen worden gediscrimineerd op basis van ras. De vlag met het Keltische kruis wordt beschouwd als staande voor White Power. Een interpretatie die eveneens niet onderzocht is. Bovendien is het nogal vreemd dat White Power per definitie als racistische term wordt aangeduid. Black Power is nooit een probleem geweest en verder hebben we nog Girl Power, Flower Power en nog vele andere powers. Gewoon een ludieke strijdkreet, behalve als u blank en rechts bent blijkbaar. "Met Nederlanders worden blanken bedoeld," stelt de rechtbank. Onzin, dat is niet vastgesteld en ook feitelijk onjuist, want Nederlanders zijn niet de enige blanken ter wereld. Er zijn talloze blanke volkeren. Als de uiting op blanken was gericht, dan stond er wel "Nederland voor blanken". Het onderwerp van de demonstratie "de multiculturele terreur en immigratiestop" richt zich ook niet alleen op niet-blanken. Alsof er nooit blanken van andere volkeren hier zijn gekomen.

Bij de tweede uiting gaat het eveneens mis. Ali B en Mustapha worden door de rechtbank gezien als representanten van hen die niet blank zijn. Wat een bullshit. Alsof de wereld enkel bestaat uit blanken en niet-blanken. De wereld bestaat uit blanken, zwarten, gelen, roden, groenen en alle andere kleuren. Alsof twee getinte mannetjes de rest van de wereld voorstellen. Dikke bullshit. Daarbij zijn het twee individuen. Geen groep, daarom ook geen strafbaarheid onder groepsbelediging domme imbeciele rechters. De fout bij de beoordeling van de derde uitlating gaat de rechtbank helemaal de mist in. Daar wordt glashard beweerd dat niet-blanken minderwaardig worden geacht door de NVU omdat, we citeren, "gezegd wordt dat Europa niet van hen is." Pardon?! Overal lopen radicale moslims wel te roepen dat Europa en Nederland nu van hen is, maar als dat ontkend wordt is het strafbaar?! Werkelijk, de bochten waarin rechters zich wringen om van nationalisten genadeloze racisten te maken, zijn onaanvaardbaar.

Toets 2 wordt simpelweg overgeslagen met de redenering die we al eerder gaven. De demonstratie is gehouden in het kader van het maatschappelijk debat, maar deze toets wordt overgeslagen omdat de rechtbank in toets 3 zegt dat de uitlatingen onnodig grievend zijn. Zo makkelijk gaat het omzeilen van de wet met zelfverzonnen toetsen waar ze zich vervolgens zelf niet aan houden. Helemaal stuitend wordt het als de rechtbank uitlegt waarom het dan onnodig grievend is. De rechters zijn van mening dat het debat over een totale immigratiestop op een neutralere manier gevoerd kan worden. Krijg nou de tering togadhimmi's, rot op met uw wereldvreemde gelul. Grondwettelijk heeft niemand voorafgaand verlof nodig om zijn mening te publiceren. De auteur of spreker gaat godverdomme over zijn eigen woorden, niet een of ander links rechtertje dat denkt te kunnen bepalen welke woorden er gebruikt worden. Hetzelfde verwijt kreeg Misdefinitie ook in zijn zaak, maar nergens in de hele fucking wet staat dat rechters hun "new speak" mogen opleggen.

Aanzetten tot haat en discriminatie hebben in 137d Sr een eigen artikel. Het OM is geneigd om uitingen te verdraaien en woorden toe te voegen die helemaal niet gezegd zijn. Om niet-ontvankelijkheid te voorkomen, helpen de rechters de aanklager maar even door te vermelden dat de begrippen die opgenomen zijn in de tenlastelegging, gebruikt zijn in de zin van de wet. Ja ja, als rechters specifiek gaan zeggen dat ze zich aan de wet houden, bedoelen ze het, zoals u heeft kunnen zien, juist andersom. Artikel 90quater stelt dat we onder discriminatie elk onderscheid dat aan rechten, vrijheden en andere terreinen raakt, moeten verstaan. Met andere woorden: als rechters willen, kan alles beschouwd worden als discriminatie. En dat blijkt ook bij de wat summiere beoordeling over dit onderwerp. Heel makkelijk wordt gesteld dat een demonstratie is bedoeld om tot actie aan te sporen. Aanzetten is dan bewezen. Weer een bestandsdeel dat per definitie wordt ingevuld. Zodra u demonstreert, zet u blijkbaar automatisch aan tot daden.

Is dat wat de wetgever heeft bedoeld? Natuurlijk niet. Anders hadden ze wel geschreven "demonstratie" in plaats van "aanzetten". De rechtbank beweert kennelijk dat als u een demonstratie organiseert, u dat heus niet enkel doet om anderen te overtuigen, maar dat het automatisch uw doel is om ervoor te zorgen dat anderen het gaan uitvoeren. Ja ja, en als studenten demonstreren tegen een verhoging van het collegegeld, dan roepen ze indirect iedereen op om de Tweede Kamer in de hens te steken op het moment dat het toch gebeurt. Stelletje debielen, demonstreren is juist een grondrecht omdat protest een vorm van geweldloze actie betreft. Als de NVU met geweld de immigratie had willen tegenhouden, dan hadden ze niet voor een demonstratie gekozen. "Nee," zegt de rechtbank, "als u demonstreert voor een totale immigratiestop, dan roept u mensen op tot verwijdering en etnische zuivering van niet-blanken." Met zulke idioten in rechtspraak begrijpen we wel waarom de Hoge Raad in 1942 zelf de etnische zuiveringen wettelijk goedkeurde. Veel rechters zijn te dom om te kakken.

Overweging.

Even lachwekkend zijn de afsluitende opmerkingen van de rechtbank waarin onder meer wordt gezegd dat de vrijheid van meningsuiting van belang is in de maatschappij en de op te leggen straf niet als effect mag hebben dat personen zich in de toekomst beperkt zullen voelen om hun recht op de vrijheid van meningsuiting uit te oefenen. Men krijgt verdomme voorwaardelijke celstraffen opgelegd. Elke uiting in de toekomst kan er derhalve voor zorgen dat Kusters en andere vrijsprekers in de gevangenis komen. En waarvoor? Voor een paar woorden die door justitie en de rechtbank jarenlang zo erg uit de context zijn getrokken dat zij middels eindeloze juridische haarkloverij een smerige veroordeling hebben kunnen bewerkstelligen. Het chillingeffect is groot. Wie weet dat hij door simpele uitingen als "Vol is vol" en "Nederland voor Nederlanders" al in de gevangenis zal komen, kan niet meer vrijuit spreken. Besef goed dat Nederland al duizenden vrijsprekers kent die dagelijks in angst moeten leven dat de politie op een dag binnenvalt.

Blijkbaar vindt men volledige maatschappelijke diskwalificatie, vervolgingen en arrestaties niet zo erg, want de rechtbank voegt er honend aan toe dat Kusters elke keer het spanningsveld opzoekt op de grens van het toelaatbare en daar regelmatig overheen gaat. Een argument dat hout snijdt als een verkrachter na zijn straf wederom ongewenst en onder dwang zijn lul in een roze liefdesgrot hangt en vervolgens zegt dat het niet onder strafbare feiten hoort te vallen, maar niet als het gaat om meningen die achteraf en na jaren soebatten door justitie worden omgeluld naar een interpretatie die er destijds zeker niet aan gegeven werd. Typerend is de opmerking van de rechtbank dat de uitlatingen een "ongefundeerde mening" bevatten die naar het oordeel van de rechtbank onnodig is. Zie hier de kern van het probleem. Het zijn meningen en we hebben hier vrijheid van meningsuiting. Meningen zouden nooit strafbaar mogen zijn. Met "onnodig" geven rechters aan dat hun machtswoord ook maar een mening is en juridisch niet correct is.

Opvallend is dat de eerste toets van de groepsbelediging die de rechtbank heeft bedacht erom spant of een uitlating woordelijk beledigend is zonder context. Daarvoor vinden zij van belang dat er objectief getoetst wordt. Die toetsing moet dan plaatsvinden door te kijken naar wat volgens algemeen spraakgebruik beledigend is. Met andere woorden: rechtspraak omtrent de uitingsdelicten is niks meer dan een onderbuikgevoel van linkse rechters die wel eventjes gaan bepalen of iets in het algemeen beledigend is en tot dat oordeel komt als ze vinden dat de uiting wat nettere woorden had kunnen gebruiken. Jongens, dergelijk laag niveau verwachten we in een kroeg vol dronken apen, niet in een rechtbank waar de rechters hoogopgeleid, objectief en juridisch correcte vonnissen horen te geven. "Naar algemeen spraakgebruik" is zo vaag en subjectief als maar kan. Hoezo objectief, neutraal en onpartijdig?! Rechtspraak wordt zo willekeur en een ieder die zulke vonnissen doorneemt, zal dat kunnen beamen.

Desondanks zal een toets die uitgaat van algemeen spraakgebruik voor de doorsnee burger best bruikbaar kunnen zijn. Wellicht weet u wel dat wij de leer van het consequente redeneren aanhangen. Kijkende naar het algemeen spraakgebruik van een heleboel mensen, zou iemand tot de conclusie kunnen komen dat uitingen waarvoor een ander niet vervolgd wordt, ook consequent en veilig door anderen gezegd kunnen worden. Anders gezegd: als een uiting als "Alle Nederlanders stinken" niet strafbaar is, dan kan een uiting als "Alle Marokkanen stinken" dat ook niet zijn. Consequent en duidelijk. Uiteindelijk zal men dan tot de conclusie moeten komen dat mensen, vooral op internet, letterlijk alles over elkaar zeggen en dat alle uitingen al een keer gedaan zijn. We zouden daarom op den duur moeten accepteren dat alle uitingen, als ze niet over individuen gaan, moeten kunnen en gedachtemisdaad niet bestaat. Tot die conclusie zullen OM, regering en rechters nooit willen komen omdat dan hun eigen discriminatie, falen en fascisme aan het licht komen. Zij geven met hun uitspraken regelmatig een demonstratie van haat tegen andersdenkenden.
Reacties: 5
Pagina's: 1

Reactie door Moswolkje op 14-03-2013 om 07:07.
He, wat jammer nou...had ik een reactie hier neergezet kreeg ik plots een blanco pagina te zien met een mededeling dat het bericht niet gepost kon worden. Nog eens proberen...

Reactie door Moswolkje op 15-03-2013 om 20:24.
Onderhoud....(*_*)...ja is ook nodig.

Ik was al bang geworden dat Misdefinitie door dit artikel uit de lucht was gehaald...zou zo gek gedacht niet zijn in deze Orwelliaanse samenleving.

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 15-03-2013 om 23:34.
Het is een hele enge gedachte dat mensen in Nederland kennelijk moeten vrezen voor vervolging, doodsbedreigingen en maatschappelijke diskwalificatie. Nu gaat het zelfs al zo ver dat anderen er vanuit gaan dat het gebeurt en zich erin berusten. Vandaar dat we u twee manieren waarop men vrijsprekers tracht te pakken niet willen onthouden:

1) Op een dag worden de vrijsprekers door 10 agenten uit hun bed gelicht, wordt alles in beslag genomen en proberen ze hen financieel en geestelijk te ruÔneren. Deze methode is onder andere bij cartoonist Nekschot gebruikt.

2) Er wordt gedagvaard, vervolgd en een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd zoals in de hierboven besproken zaak van de NVU. Constant Kusters weet het nog niet, maar justitie zal, als de veroordeling tot aan de Hoge Raad in stand blijft, de voorwaardelijke straf met een proeftijd van 2 jaar pas daarna in laten gaan. Concreet kan dit betekenen dat Kusters tot 2018 niks meer kan zeggen omdat hij anders het risico loopt dat de celstraf ten uitvoer wordt gebracht. Een hele ranzige constructie omdat de straf voor de leek heel laag lijkt, maar in de praktijk een nasleep heeft van ruim 7 jaren.

Voor ons geldt hetzelfde. De uitingen uit onze zaak waren uit 2006 en 2008, maar ze kunnen ons nogmaals beboeten voor alles tot 2015. Zelfs daarna kunnen ze nog terug komen op die periode. Terwijl iemand die een kind verkracht, met een paar maandjes alweer van de ellende af is.

Dit zijn van die dingen die het volk anders nooit te weten komt. Daarom vinden wij dat Misdefinitie een nuttige rol in de samenleving vervult die wat ons betreft nog veel groter moet worden.

Reactie door Moswolkje op 16-03-2013 om 18:37.
Terecht.

Mijn aandeel is bescheiden, maar ik ga dit artikel zo veel mogelijk promoten, zodat " het gewone volk" waar wij allen toebehoren hier meer weet van krijgt.
[Link]

Reactie door Misdefinitie (Mod) op 16-03-2013 om 19:14.
Dank voor de promotie. Uw link naar Hyves is enkel beschikbaar voor mensen die voor die specifieke Hyve als lid staan aangemeld of dat alsnog doen.

Reactie toevoegen
U dient in te loggen om een bericht te kunnen plaatsen.
 Houd het hier netjes. Hartelijk dank.

Misdefinitie
Copyright (c) 2004-2024.

C:\>Misdefinitie\type info.txt
Contact opnemen kan via een e-mail naar info apending misdefinitie.nl.